Platby R a DZ

Rok 2023

Rok 2022

Október 2022

Evidencia činnosti R a DZ

Archív 2013

Vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2013 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - október 2013 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - september 2013 Vyúčtovanie činnosti R a DZ - jar 2013 Prehľad súm, ktoré budú fakturované FK za činnosť R a DZ - súťaže SsFZ a SFZ Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jeseň 2013 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - august 2013 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - jún 2013 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - máj 2013 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - marec, apríl 2013 Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jar 2013

Archív 2012

Vyúčtovanie zálohových platieb 2012 Vyúčtovanie R a DZ 2012 Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jeseň 2012 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - október 2012 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - september 2012 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - august 2012 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - jún 2012 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - máj 2012 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - marec, apríl 2012

Archív 2011

Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jar 2012 Vyúčtovanie zálohových platieb - jar 2011 Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jeseň 2011 Rozpis zálohových platieb za R a DZ - jar 2011 Odmeny a paušálne náhrady vyplácané R a DZ - 2011 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - október 2011 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - september 2011 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - august 2011 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - jún 2011 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - máj 2011 Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ - marec, apríl 2011