Komisie - Stredoslovenský futbalový zväz

Zoznam komisií

Športovo - technická

Komisia mládeže


Úsek ISSF KM

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil E-mail
  Patrik Širanec referent IV. liga dor.sk. C,D 0903 924 236 pa.siranec@gmail.com
  Rastislav Behančín referent IV.liga dor.sk. A,B 0908 845 795 rastislav.behancin@gmail.com
  Marek Koleno referent II. liga U15, U13 sk. Sever, Juh 0902 650 953 marekkoleno@gmail.com
  Vladimír Ľupták referent III. liga U15, U13 sk. A,B,C 0908 546 381 hrkr1@azet.sk
  Adam Jekkel referent ISSF, nahrávanie deleg. R SFZ – žiaci a SsFZ dorast 0917 352 819 adam.jekkel@gmail.com
  Michaela Potančoková Tajomník, správca súťaží mládež, nahrávanie R - žiaci SsFZ 0903 584 383 majerova.misa@gmail.com

Disciplinárna komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Miroslav Spišiak predseda 0903 551 038 spisiak.miroslav@slposta.sk
  Ľudovít Hrmo podpredseda referent III. ligy 0948 504 033 ludovithrmo@gmail.com
  Ivan Tilesch referent V. liga sk. D 0905 853 125 tilesch@azet.sk
  Pavol Baják referent IV. ligy SEVER 0911 229 873 pavol.bajak@tpoint.sk
  Marcel Budáč referent IV. liga JUH 0915 836 600 budac@zoznam.sk
  Marcel Kubinec referent V. ligy sk. B 0905 359 743 marcel88@mail.t-com.sk
  Vladimír Kosec mládež 0915 887 763 vladko59@azet.sk
  Slavomír Šimko referent V. liga sk. A 0907 980 400 simko.slavomir@gmail.com
  Ivan Sádovský zapisovateľ 0903 573 610 i.sadovsky@zoznam.sk
 • Štatút komisie
 • Materiály

Komisia rozhodcov


Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Ivan Roštár III., IV. liga – hodnotenie správ DZ 0910 949 775 ivanrostar1948@gmail.com
  Peter Budáč V. liga – hodnotenie správ DZ 0903 370 535 budac.peter@azet.sk

Komisia rozhodcov - technický úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Miroslava Migaľová III. liga – hodnotenie zápisov R 0905 762 494 migalova.m@gmail.com
  Mária Súkeníková IV. liga – hodnotenie zápisov R 0917 044 844 sukenikova11@gmail.com
  Marek Mastiš V.L sk. A, B – hodnotenie zápisov R 0907 617 182 marek.mastis@gmail.com
  Pavel Jánošík V.L sk. C, D – hodnotenie zápisov R 0910 912 385 pavel.janosik@gmail.com
  Michal Očenáš Mládež– hodnotenie zápisov R 0907 344 877 ocenas.mi@gmail.com

Komisia rozhodcov – obsadzovací úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail Poznámka
  Ján Tomčík III. liga, IV. liga 0915 881 543 tomcik@tomirtech.sk Obsadenie rozhodcov
  Ľudovit Perašín V. liga, mládež, SFZ 0918 727 561 ludovit.perasin@gmail.com Obsadenie rozhodcov, zmeny
  Karol Poláček Všetkých DZ 0903 796 917 karol.polacek1@gmail.com Obsadenie delegátov zväzu

Komisia rozhodcov – školský a organizačný úsek

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Viliam Vais Vedúci úseku 0918 367 540 viliam.vais@gmail.com
  Michal Očenáš Školenia R a DZ 0907 344 877 ocenas.mi@gmail.com

Komisia rozhodcov – úsek pre nábor rozhodcov a Projekt Talent

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Ivan Roštár Projekt Talent 0910 949 775 ivanrostar1948@gmail.com

Komisia rozhodcov – video úsek a úsek pre riešenie sťažností

 • Zoznam členov
  Meno Funkcia Mobil Mail
  Milan Staník Videoprojekcia 0907 667 993 milan.stanik@gigacomputer.sk
  Miroslav Fajčík Analýza sťažností 0905 637 060 fajcik.miroslav@gmail.com

Trénersko - metodická komisia

Matričná komisia

Hospodárska komisia

Revízna komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Ladislav Slanec predseda 905 724 543 slanec.ladislav@zoznam.sk
  Milan Dolník člen 903 522 011
  905 532 942

  Dušan Trčan člen 902 150 756
  Jozef Slovák člen 910 667 331
  Milan Škorník člen 915 505 499
  905 511 021

 • Štatút komisie

Odvolacia komisia

Komisia ženského futbalu

Zdravotná komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Andrej Patka predseda 0908 516 605

Volebná komisia

 • Zoznam členov
  meno funkcia mobil mail
  Peter Kohút predseda 0905 722 408 eupk@mail.t-com
  Pavol Beťko člen za ZA kraj 0905 625 206 starosta@zavaznaporuba.sk
  Boris Suja člen za ZA kraj 0902 135 741 sujaboris@gmail.com
  Miroslav Matušov člen za BB kraj 0905 261 655 matusovm@stonline.sk
  Jozef Kvasna člen za BB kraj 0915 806 633 kvasnajozef@gmail.com
  Náhradníci:
  meno funkcia mobil mail
  Peter Pekara za ZA kraj 0908 979290 peter.pekara@mskzilina.sk
  Ladislav Dányi za BB kraj 0918 667 300 ladislav.danyi@seznam.cz
 • Materiály