Výkonný výbor

Zasadnutie VV SsFZ 7.3.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie zo zasadnutia

Materiály

Program rokovania

Predbežná termínová listina 2019/2020 - dospelí

Súťaže dorastu 2019/2020

Vybrané turnaje mládeže 2019

Vybrané kluby 2019Zasadnutie VV SsFZ 7.2.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Priebežný stav súťaží

Plán výberov SsFZ na I. polrok 2019

Vyhodnotenie činnosti TMK 2018Zasadnutie VV SsFZ 10.1.2019

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Korňa 2019 - turnaj "Mladé talenty"

Odmeny R a DZ SsFZ - jar 2019

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2019 - upravenýZasadnutie VV SsFZ 5.12.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2019

Správa MaK SsFZZasadnutie VV SsFZ 8.11.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Správa o činnosti DK SsFZ

Správa o činnosti KR SsFZ

Fond - prípravkyZasadnutie VV SsFZ 4.10.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Správa o činnosti ŠTKZasadnutie VV SsFZ 5.9.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Informácia o hospodárení SsFZ za I. polrok 2018

Návrh zmien a doplnenia Stanov SsFZ

Komisie a úseky SsFZ 2018/2019Zasadnutie VV SsFZ 13.7.2018 - mimoriadne

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Memento pre nás všetkýchZasadnutie VV SsFZ 27.6.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Štatistické údaje ŠTK 2017/2018

Vyhodnotenie KM 2017/2018

Vyhodnotenie súťaží dospelých 2017/2018Zasadnutie VV SsFZ 7.6.2018

Informácie zo zasadnutia

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Prehľad stretnutí - jar 2017/2018

Plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2018Zasadnutie VV SsFZ 3.5.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Prehľad stretnutí

Termínová listina 2018/2019

Seminár DZ licencia AZasadnutie VV SsFZ 5.4.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 8.3.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Vybrané FK pre rok 2018

Vybrané turnaje pre rok 2018

Stav licenčného systému III. liga

Zámery KRZasadnutie VV SsFZ 8.2.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

NL R - jar 2018

NL DZ – jar 2018

Plán práce orgánov SsFZ na I. polrok 2018 – upravený

Plán prípravy regionálnych výberov SsFZ – jar 2018Zasadnutie VV SsFZ 17.01.2018

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Zasadnutie VV SsFZ

Termínová listina 2018-19

Stav licenčného systému 2018

SsFZ - Turnaj Mladé talenty 2018

Plán práce na I. polrok 2018 (F)Zasadnutie VV SsFZ 15.12.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 4.12.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Prehľad o matričných úkonoch v roku 2017

11- tka SsFZ za rok 2017

Štatistické údaje ŠTK – jeseň 2017

Vyhodnotenie dospelých – jeseň 2017

Správa o činnosti KR 2014-2017Zasadnutie VV SsFZ 9.11.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Program

Správa ŠTK

Správa KM

Správa DK

Analýza stavu R 2014-2017

Návrh doplnenia Stanov SsFZZasadnutie VV SsFZ 12.10.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Program rokovania

Kluby neplniace počet R

Plnenie podmienky o počte družstiev mládeže

Harmonogram konferencií ObFZZasadnutie VV SsFZ 7.9.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Pozvánka

Zloženie odborných komisií

Príprava Konferencie SsFZ

Nominácia na Regions´Cup 2017

rozpisZasadnutie VV SsFZ 3.7.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Pozvánka

Prezentácia KR

Návrh RS 2017/2018Zasadnutie VV SsFZ 6.6.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Plán práce orgánov SsFZ na II. polrok 2017

Rozdelenie prostriedkov uhradených FK za R

Plán prípravy výberov SsFZ mládeže na II. polrok 2017Zasadnutie VV SsFZ 6.4.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 4.5.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovania

Materiály

Propozície medzioblastných turnajov 2017

Podmienky plnenia licenčného systému III. ligy

Prehľad počtu matričných úkonov - zimné RO

Zasadnutie VV SsFZ 6.4.2017

Informácie z rokovania

informácie z rokovaniaZasadnutie VV SsFZ 9.3.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Vybrané FK mládeže - vyhodnotenie žiadostíZasadnutie VV SsFZ 9.2.2017

Informácie z rokovania

Informácie z rokovania

Materiály

Vybrané turnaje SsFZ 2017

Organizačné zabezpečenie rokovania Konferencie SsFZ 9.3.2017

Termínová listina 2017/2018