Úvod - Stredoslovenský futbalový zväz

Vitajte na stránkach
Stredoslovenského futbalového zväzu


Rýchla správa

Sekretariát k dnešnému dňu neobdŕžal Dohody so SsFZ od R:

Katrenčík.

 

Čestné prehlásenie a vyhlásenie (ČP a V) nezaslali:

Bujňáková Patrícia.Hones Juraj, Kubačka Dávid, Lepáčková Petra,  Mereš Peter, Nedbal, Vozár Tomáš, Žiak Miroslav, Žilka Jakub.

 

 

Rozhodcom a delegátom, ktorí nezaslali potrebné materiály - ČP a V, potvrdenie zo školy prípadne výmer, nebudú vyplatené financie za MFS.

2. 4. 2015 08:30
1. 4. 2015      Najbližší víkend víťazí počasie
Z dôvodu mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok na toto ročné obdobie a z toho vyplývajúceho stavu hracích plôch na väčšine územia stredného Slovenska, ako aj nepriaznivej predpovede počasia na najbližšie dni, ruší ŠTK a KM SsFZ odohranie všetkých MFS dospelých a mládeže, ktoré sa mali odohrať 3. - 5. apríla 2015.
Termíny odohrania uvedených stretnutí určia riadiace komisie súťaží na svojich zasadnutiach 2.4.2015.


16. 2. 2015      Zomrel Štefan Šeffer
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustil vo veku 82 rokov

Štefan Šeffer.

Tento dlhoročný aktívny hráč Ružomberka, Martina a Liskovej, neskôr patril aj medzi popredných futbalových činovníkov v našom regióne. Na poslednej ceste ho vyprevadili rodáci z Liskovej v sobotu 14.2.2015.

Česť jeho pamiatke!


13. 1. 2015      Jedenástka SsFZ 2014
Druhý tohoročný piatok sa už tradične sa stal sviatkom futbalu na "teritóriu" stredného Slovenska. V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene počas slávnostného večera v piatok 9. januára vyhlásili organizátori v poradí už jubilejný XX. ročník ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2014. Najlepších hráčov pôsobiacich v 3. lige STRED dekorovali prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment spolu s čelnými predstaviteľmi SsFZ. Oceneným hráčom, ako aj vystúpeniam hercov zvolenského divadla s ich piesňami z muzikálov a heligonkárky Vlasty Mudríkovej tlieskali aj členovia Výkonného výboru SFZ Juraj Jánošík, Ladislav Gádoši, Richard Havrilla, Milan Lešický, technický riaditeľ SFZ Ján Greguš ako aj ďalší čelní predstavitelia SFZ a SsFZ a pozvaní hostia. V duchu hesla večera " UMENIE - FUTBAL - ZÁBAVA " pokračoval večer v priestoroch divadla a Divadelnej reštaurácie vo vynikajúcej atmosfére.
Výsledky ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2014 nájdete TU a fotogalériu TU .

15.12. 2014      PF 2015
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2015 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.
16. 12. 2014      Vymenili píšťalky za kopačky a zvíťazili
V nedávnych dňoch sa v Bytome na pozvanie poľskej strany zúčastnil výber rozhodcov SsFZ futbalového turnaja. Naši chlapci si výborne počínali, keď sa spomedzi šiestich účastníkov aj napriek dvom neúspešným výsledkom stali absolútnymi víťazmi tohto podujatia.

Výsledky:
VsFZ – SsFZ 1:2 - góly SsFZ: Kolofík, Šlapka, ZPN – SsFZ 2:0, SsFZ – KS Podkarpackiego ZPN 1:3 - gól: Šlapka, KS Podokrengu Bytom – SsFZ 3:4 - góly: Halfár 2, Botka, Šlapka, SsFZ – KS Malopolskiego ZPN 4:1 - góly: Halfár, Šlapka po 2

Náš región pod vedením Pavla Turňu reprezentovali:
Tomáš Perexta, Tomáš Kolofík, Erik Gemzický, Richard Halfár, Ladislav Šlapka, Tomáš Tuma, Maroš Libiak, Michal Botka, Ján Rojček.

fotogaléria
18. 11. 2014      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ
TMK SsFZ zorganizovala v tradičnom termíne 17. novembra v priestoroch malej auly FF UMB za účasti vyše 150 trénerov SsFZ a 19 nových poslucháčov školenia UEFA B licencie doškoľovací seminár trénerov SsFZ. V 8 hodinovom programe si účastníci seminára vypočuli zaujímavé prednášky od technického riaditeľa SFZ Jána Greguša (Analýza MS 2014 s výstupom pre slovenský futbal), Jaroslava Kentoša (Budovanie hernej koncepcie družstva), Jána Oravca (Príklady stavby prípravného obdobia), pedagogičky z Katedry TVaŠ FF Miroslavy Roškovej (Psychologické aspekty vzťahu tréner - hráč) či správu o trénerskej stáži v 1.FC Norinberg od člena TMK SsFZ Miroslava Nemca . Náročný program uzavreli praktické ukážky z tréningového procesu mládeže, ktoré s družstvom U 8 FŠMH JUPIE Podlavice Badín a študentami trénerského štúdia FF UMB realizovali tréner mládeže MFK Tatran Liptovský Mikuláš Juraj Sabol (Pohybové hry v tréningovom procese) a kondičný tréner Miroslav Okáľ. V rámci seminára boli slávnostne vyhodnotení aj laureáti ankety "Najúspešnejší tréner SsFZ 2014" - Maroš Skopal (kategória tréner mládeže), Marin Turčina (kategória tréner mládeže ÚTM), Vladislav Koštial (kategória tréner dospelých). V prílohách fotodokumentácia zo seminára a pokyny k predĺženiu trénerských licencií.

Príohy: fotodokumentácia zo seminára
pokyny k predĺženiu trénerských licencií
14.11. 2014      Výzva
Vzhľadom k tomu, že pre veľký záujem športovej ale aj laickej verejnosti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo predĺžiť termín na vyplnenie ankety/dotazníka k príprave nového Zákona o športe (do 17.11.2014), dovoľujeme si vás týmto opätovne osloviť so žiadosťou o jej vyplnenie, ak ste tak doposiaľ neurobili, na tejto webovskej stránke:
https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform

Vyzývame touto cestou funkcionárov ObFZ, FK, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, fanúšikov futbalu na strednom Slovensku, aby sa zapojili do ankety a dokázali tak, že im na budúcnosti športu a futbalu zvlášť, záleží.
SFZ je aktívne zapojený do činnosti odbornej pracovnej skupiny, ktorá návrh zákona pripravuje, preto zapojenie sa do ankety zo strany "futbalových" respondentov vnímame ako dôležitú podporu ich práce za účelom rozvoja športu a tým aj futbalu na Slovensku.

Viac informácii nájdete na webovskej stránke SFZ:
http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/msvvs-pre-velky-zaujem-predlzilo-anketu-o-zakone-o-sporte.html

Ďakujeme za podporu a spoluprácu!

13.11. 2014      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete v prílohe a aj na stránke www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/denník trénera. V prílohe program seminára a aktuálny zoznam prihlásených.

seminar_trenerov_ssfz_-_zoznam_prihlasenych_trenerov.pdf
seminar_trenerov_ssfz_2014_program.pdf
30.10. 2014      Stratila vlastná i futbalová rodina
Streda 29.10.2014 bola u Rišovcov v Jakube veľmi smutným dňom. Vtedy po ťažkej chorobe dotĺklo veľké futbalové srdce 73- ročnej hlavy rodiny

Stanislava Rišu,

ktorý bol v Jakube, B.Bystrici i širokom okolí známou a významnou športovou osobnosťou.
Celý život doslova zasvätil futbalu. Či už ako aktívny hráč, neskôr rozhodca, delegát, funkcionár tamojšieho klubu, rovnako tak oblastného a regionálneho zväzu. Všetci sme nahraditeľní, ale Stano bude veľmi chýbať a to nielen vlastnej, ale aj futbalovej rodine.

Posledná rozlúčka s ním sa bude konať v pondelok 3.11.2014 o 14,00 hod. v Rímsko – katolíckom kostole v Jakube.

Česť tvojej pamiatke – Stano!
24.10. 2014      Dievčatá z regiónov súperili o priazeň reprezentačného trénera
Dňa 16.9.2014 usporiadal SFZ Turnaj regionálnych výberov dievčat U-13, na ktorom si naše dievčatá zmerali sily s rovesníčkami s ostatných regiónov Slovenska. Podrobnejšie informácie nájdete TU .


15.10.2014     DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV UEFA B a UEFA GRASSROOTS C LICENCIE
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete v prílohe a aj na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / denník trénera. Záväznú prihlášku na seminár (nájdete v prílohe) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10 novembra 2014.


Príloha: Prihláška - doškoľovací seminár trénerov 17.11 2014
Plán TMC
Konspekt TJ
24. 9. 2014      MINICHAMPIONS LIGA DIEVČAT SLOVENSKO 2014
Víťazkami regionálnych kôl Mini Champions Ligy dievčat do 16 rokov stredného Slovenska sa stali ŠKF VIX ŽILINA a SCVČ Radvanská. Víťazné družstvá postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Dievčat Slovensko 2014, ktorý sa bude konať 8. októbra 2014 na miniihrisku v areáli futbalového štadióna MFK Lokomotíva Zvolen.


výsledky finálových turnajov
19. 9. 2014      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014
Víťazmi krajských finálových turnajov mladších žiakov U 12 sa stali za BB kraj chlapci FK POHRONIE Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa a za ZA kraj chlapci MŠK Žilina. Víťazné družstvá postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014, ktorý sa bude konať 7. - 8. októbra 2014 na miniihrisku v areáli futbalového štadióna MFK Lokomotíva Zvolen.V prílohe výsledky finálových turnajov.


Finále BB kraj - výsledky
Finále ZA kraj - výsledky
12. 9. 2014      Pracovné stretnutie k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ
Na návrh projektového tímu, pripravujúceho návrh nového registračného a prestupového poriadku SFZ, odporučil VV SFZ pripraviť pracovné stretnutia tohto tímu s funkcionármi a zástupcami FK v jednotlivých regiónoch. V regióne stredného Slovenska sa toto stretnutie uskutoční dňa 19.9.2014 (piatok) o 15,00 hod. v priestoroch Presscentra v západnej tribúne štadióna MŠK v Žiline. Pracovné stretnutie povedie projektový menežér SFZ a člen Legislatívno- právnej a etickej komisie Mgr. Marek Majtán. K účasti na tomto stretnutí pozývame všetkých, ktorí sa orientujú v uvedenej problematike a môžu prispieť svojimi návrhmi ku skvalitneniu tohto dokumentu. Vzhľadom na kapacitné možnosti presscentra však žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť v každom prípade komunikovali s príslušným ObFZ vo svojej pôsobnosti, prípadne na SsFZ. Návrh Registračného a prestupového poriadku nájdete tu.


12. 9. 2014      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014
MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014 - turnaj SFZ pre chlapcov U 12 (ročník 2003) . Do krajského finále pre BB kraj ( Zvolen, 17. septembra od 08.30 na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen) postúpili družstvá FK POHRONIE Žiar/Dolná Ždaňa, MFK Lokomotíva Zvolen, FK SITNO Banská Štiavnica, JUPIE Podlavice Badín, Dukla Banská Bystrica a ŽP Šport Podbrezová. Do krajského finále pre ZA kraj ( Ružomberok, 18. septembra 2014 od 08.30 na miniihrisku ZŠ Klačno v Ružomberku) postúpili družstvá MFK Ružomberok, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, MŠK Žilina, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK Čadca. Víťazi krajských kôl postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 07. – 08. októbra 2014

Námestovo 1. kolo - výsledky
Podlavice 1. kolo - výsledky
Žilina 1. kolo - výsledky
Zvolen 1. kolo - výsledky
Finále Banskobystrický kraj
Finále Žilinský kraj26. 8. 2014      Bruno Motyčka má elánu na rozdávanie
V týchto dňoch sa dožil významného životného jubilea – 70 rokov jeden z najvytrvalejších funkcionárov SsFZ – v súčasnosti podpredseda jeho ŠTK Bruno Motyčka (na obr.)

Lopta a život okolo nej jubilantovi učarovala už v rannom veku. Od 13 rokov ju viac ako 15 sezón naháňal vo farbách rodnej Španej Doliny. V tamojšom Baníku začal funkcionárčiť sotva mu uplynula dvadsaťpäťka. Futbalová robota mu chutí doteraz. Prešiel viacerými významnými postami bývalého i terajšieho ObFZ v B. Bystrici, ale aj SsFZ, kde zastával funkciu sekretára, predsedu ŠTK i člena VV SsFZ. Jeho celoživotné futbalové dielo ocenili aj naše najvyššie orgány a udelili mu Strieborný odznak SFZ.

Bruno, za všetko doteraz vykonané, za časté príjemné a veselé chvíle strávené v tvojej spoločnosti, neraz s harmonikou a spevom, za elán a chuť do života, ktorej máš na rozdávanie tebe, ale aj manželke a rodine, že ti toto všetko umožnila, úprimne ďakujeme, želáme mnoho zdaru i zdravia do ďalšieho života. Ž I V I O !!!


Vedenie SFZ a SsFZ


11. 8. 2014      Oprava DL č.3 III.liga sk.B U15 a U13.
Novú tabuľku nájdete tu.8. 8. 2014      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014 - turnaj mladších žiakov U 12
V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2014" pre chlapcov narodených po 1.1.2003. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 30.09 - 01.10 2014, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2014 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058.

Propozície turnaja
Formulár prihlášky


23. 7. 2014      Z Lipovca do svetového futbalu
Helena Bašistová (na obr.) – táto sympatická 26 ročná obyvateľka Lipovca pri Martine (mimochodom nováčika V. ligy sk. B) si postupne plní svoj detský sen. Za nedlhý dospelý vek stihla zmaturovať , získať vysokoškolský diplom na UK Bratislava, pracovať v Amerike, navštíviť mnohé krajiny, zdokonaliť sa v jazykoch, zblížiť sa s futbalom ... A práve v súčasnosti úspešne zavŕšila štúdium športového manažmentu FIFA. Blahoželáme! (viac tu). O túto pozíciu sa usilovalo stovky uchádzačov z celého sveta. Náročným sitom výberov sa dostala medzi najlepšiu osemdesiatku a po úspešných konzultáciách napokon až medzi 28 frekventantov spomínaného štúdia, ako doteraz jediná zo Slovenska. Futbal jej, popri iných športoch, učaroval najviac. Napokon aj švagra má známeho futbalistu Michala Haneka.
Dnes po úspešnom získaní cennej kvalifikácie stojí na rázcestí. Núka sa jej viacero možností, medzi nimi aj práca v štruktúrach FIFA alebo pôsobenie na niektorej kontinentálnej, či národnej futbalovej asociácii. Držíme palce tejto odvážnej, stále slobodnej dievčine, reprezentantke aj nášho regiónu a prajeme jej, aby vykročila správnou nohou na cestu reálnym futbalovým životom.

Fotogaléria


3. 7. 2014      Dodatočné prijímačky na KTVŠ FF UMB Banská Bystrica na externé štúdium Telesná výchova - Trénerstvo.
Bližšie informácie v prílohe tu.


3. 7. 2014      Polstoročie v regióne
V tomto roku si v štyroch FK - Kalinovo, Palúdzka, Krásno nad Kysucou a Predmier pripomínajú významný medzník svojej existencie. Tým je polstoročnica účinkovania v regionálnych súťažiach bez toho, aby ich opustili, t.j. od roku 1964 nepretržite doteraz neopustili zápolenia SsFZ. Organizátori nedávneho zväzového aktívu ocenili túto skutočnosť a odovzdali ich zástupcom plaketu pripomínajúcu spomínané jubileum.
(Na fotke zľava: Róbert Kolka - Kalinovo,Milan Kokavec - LM Palúdzka, Michal Pagáč - Krásno nad Kysucou, Štefan Klus - Predmier)
Poznámka: SsFZ sa z dostupných prameňov podarilo vyselektovať vyššie uvedené štyri kluby. Ak ale existujú aj ďalšie, ktoré relevantne preukážu podobnú skutočnosť, radi oceníme aj ich.
2. 7. 2014      Súťaže mladších žiakov U 13 od leta po novom
Na základe návrhu TMK SsFZ schválil Vv SsFZ nové pravidlá pre súťaže mladších žiakov U 13. Kompletné znenie pravidiel ako aj nákres hracej plochy nájdete v prílohe.

Príloha: Súťaže SsFZ - mladší žiaci U 13 ročník 2014/2015.
2. 7. 2014      Životné jubileum Jána Petráka
V týchto dňoch sa dožil významného životného jubilea - 70. rokov nestor trénerstva na strednom Slovensku JÁN PETRÁK. Jubilantovi na ostatnej Konferencii SFZ odovzdal najvyššie zväzové vyznamenanie - Zlatý odznak SFZ prezident SFZ Ján Kováčik a generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.
Foto: Roman Ferstl
26. 5. 2014      Turnaj výberov regiónov SFZ dievčat U 15
V stredu 21. mája sa v krásnom prostredí futbalového štadióna TJ Nedožery – Brezany uskutočnil celoštátny finálový turnaj výberov regiónov v kategórii U-15. Hralo sa systémom každý s každým v úmornej horúčave, ale dievčatám to neprekážalo predvádzať na ihrisku solídne výkony. Treba spomenúť, že 18 členné výbery tvorili tréneri na výberoch svojich regiónov, kde napríklad dievčatá do výberu SsFZ bolo treba vybrať z viac ako 40 mladých futbalistiek na výbere v Rosine. Stredoslovenský výber s rovnakým počtom bodov a len o jeden gól horším skóre obsadil nakoniec druhé miesto za východom.
Výsledky turnaja:
ZsFZ – VsFZ 0:3, SsFZ – BFZ 1:1 (Kršáková), ZsFZ – SsFZ 0:2 (Brúniková, L. Čupcová), VsFZ – BFZ 1:1, SsFZ – VsFZ 0:0, BFZ – ZsFZ 3:3.
Konečná tabuľka:
1.Výber VsFZ 3 1 2 1 4:1 5
2.Výber SsFZ 3 1 2 1 3:1 5
3.Výber BFZ 3 0 3 0 5:5 3
4.Výber ZsFZ 3 0 1 2 3:8 1
Najlepšou brankárkou bola vyhlásená Gyomraiová a najlepšou hráčkou Mikolajová (obe VsFZ).
Stredoslovenský výber reprezentovali:
Cibulková (Žilina), Senková (Ružomberok) – Kasmanová (Žilina), Herbríková, Hricová, Biľová (Selce), Pagáčová (L. Mikuláš), Buzáková, Zigová, Petercová (Ružomberok), Kršáková (Pliešovce), Brúniková (Bziny), Bieliková (Zvolen), Tomčíková (Sv. Kríž), J. Čupcová, L. Čupcová (Štiavnik), Sarkóziová (B. Štiavnica), Kucharčíková (Višňové). Realizačný tím tvorili tréneri Tomáš Hvostík, Stanislav Zigmund, Peter Dubovec, technickým vedúcim bol Ladislav Németh. Turnaj ukázal, že v tejto kategórii je mnoho talentovaných futbalistiek, ktoré sa môžu uplatniť v ligových kluboch, či nmásledne aj v mládežníckych reprezentáciách.

Fotogaléria z akcie
6. 5. 2014     Podbrezová BRAVO! Tešíme sa a blahoželáme
Ostatný víkend futbalisti Podbrezovej víťazstvom v Šamoríne naplnili svoju túžbu a postúpili do najvyššej súťaže – Corgoň ligy. Blahoželáme klubu, ktorý s výraznou podporou materskej fabriky úspešne zavŕšil niekoľkoročné snaženie a už dnes je isté, že impozantným spôsobom zvíťazí v II. lige. Máme radosť, že po Žiline, Ružomberku a B. Bystrici bude Podbrezová štvrtým reprezentantom nášho regiónu medzi futbalovou elitou.
Kiežby tam dlho ostali.
25. 4. 2014     Návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ
SFZ pripravil návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ a predkladá ho k pripomienkovaniu. Vaše pripomienky, návrhy prípadne námety k tomuto dokumentu očakávame na adrese matrika@ssfz.sk, prípadne priamo na SFZ, najneskôr do 30.4.2014. Návrh nájdete TU.
22. 4. 2014     Opustil nás Ján Jacko
V týchto dňoch nás vo veku 75 rokov navždy opustil obetavý futbalový činovník Ján Jacko. Celý svoj plodný život spojil s futbalom. Okrem iného v rokoch 1990-1998 vykonával funkciu predsedu ObFZ v L. Mikuláši, roky bol členom Rady SsFZ a jej revíznej komisie. Pochovali ho v mieste bydliska v L. Sliačoch.
Česť jeho pamiatke!
2. 4. 2014     Nie poúčať, ale počúvať
Toto motto si dali do podtitulu organizátori Konferencie k problematike mládežníckeho futbalu na strednom Slovensku, ktorá sa uskutočnila v piatok 28.3.2014 v Banskej Bystrici. Na podujatí hľadali odpovede na otázky úbytku družstiev mládeže, získavania detí pre futbal, spolupráce zväzových orgánov a klubov s orgánmi samosprávy a školami spolu s organizátormi zo SsFZ tak hostia konferencie - výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány, zástupcovia SFZ Ján Greguš, Martin Hasprun, Vladimír Lupták a Ján Rosinský ako aj zástupcovia jednotlivých ObFZ, zástupcovia škôl a najmä futbalových klubov z regiónu stredného Slovenska. Na uvedenom stretnutí, na ktorom sa zišlo 79 účastníkov, odznelo mnoho kritických slov k momentálnemu stavu a úrovni mládežníckeho futbalu, ale aj veľa múdrych nápadov a námetov ako skvalitniť prácu s nastupujúcou generáciou futbalistov. Prezentácie z niektorých vystúpení nájdete tu a fotogalériu tu.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete v časti bočné menu / konferencia SsFZ.
20. 3. 2014     Unikátny futbalový životopis
Tohto roku sa ešte stále plný elánu a futbalovej aktivity dožíva 77. narodenín Ondrej Mladší (na obrázku). Určite najmä pre staršiu generáciu známa to postava nášho futbalového hnutia. Ondrej čo by aktívny futbalista odohral za Baník, neskôr Magnezit Jelšava 660 stretnutí (od žiakov až po dospelých). Absolvoval 482 stretnutí ako rozhodca a čo je pozoruhodné vo funkcii delegáta zväzu má na konte nevídaných takmer 1 150 zápasov slovenských, regionálnych i oblastných súťaží. Ba čo viac v tejto činnosti naďalej pokračuje v ObFZ R. Sobota. Keď k tomu prirátame jeho trénerské, ale aj funkcionárske pôsobenie v štruktúrach VsFZ a SsFZ, ide naozaj o unikátny futbalový životopis. Ondrej vďaka za doterajšiu i nasledujúcu prácu.
26. 2. 2014      Zlatý odznak SFZ pre pp. Vorela a Hlaváča
Konferencia SFZ v Poprade 21. 2. 2014 dala bodku za niekoľkomesačnou volebnou kampaňou v slovenskom futbale. Jej delegáti zhodnotili uplynulé obdobie činnosti i hospodárenia SFZ a zvolili na najbližšie štyri roky vrcholné orgány zväzu na čele s prezidentom Jánom Kováčikom.
Organizátori konferencie tiež ocenili viacerých zaslúžilých funkcionárov futbalu, medzi nimi aj bývalých členov VV SsFZ – Františka Vorela a Jána Hlaváča (viď TU.)
17. 2. 2014      Ján Kováčik – náš jediný kandidát
Slovenský futbal v ostatnom čase okrem organizačno-športovej prípravy na blížiacu sa jarnú odvetu, žije aj chystaním svojho vrcholného rokovania, ktorým určite bude popradská Konferencia SFZ – v piatok 21. 2. 2014.

Čelní predstavitelia nášho najpopulárnejšieho športu zhodnotia končiace volebné obdobie a vytýčia smerovanie na najbližšie štyri roky. Vrcholom tohto snemovania budú voľby členov VV SFZ, predsedov príslušných komisií i ďalších orgánov, no najmä voľba prezidenta SFZ.

Stredoslovenský futbalový zväz na tento post nominoval úradujúceho Jána Kováčika. Jeho podporu bez výhrad schválili delegáti nedávnej Konferencie SsFZ, ba čo viac pridali sa aj zástupcovia z ostatných troch regiónov (Bratislava, západ, východ). Je to silné – doteraz nebývalé vyjadrenie túžby činovníkov z celého Slovenska, aby p. Kováčik pokračoval v doterajšej úspešnej práci. Prajeme to jemu, nám i širokému futbalovému hnutiu v krajine pod Tatrami, s dôverou v rovnaké zmýšľanie 87 delegátov Konferencie SFZ, ktorí budú o tom rozhodovať.Vedenie SsFZ
7. 2. 2014      Dohody R a DZ – 2014
Všetci R a DZ, ktorí budú pôsobiť v SsFZ, nájdu v prílohe klasické Dohody o pracovnej činnosti (TU), resp. Dohody o brigádnickej práci študenta (TU) (do 26 rokov) + oznámenie ( TU), čestné prehlásenie a vyhlásenie.
Z dôvodu čitateľnosti údajov žiadame všetkých R a DZ o vyplnenie tlačiva elektronicky (zvýraznené rastrom - šedé), po vypísaní údajov 2x vytlačiť (pokiaľ je možné obojstranne), podpísať a obidva výtlačky doručiť na SsFZ (osobne, poštou, v žiadnom prípade nie mailom).
V prípade podpisu Dohody o brigádnickej práci študenta je nutné dodať aj nové potvrdenie o návšteve školy (platné pre I. polrok 2014).
Tak isto je potrebné vypísať Čestné prehlásenie o motorovom vozidle a vyhlásenie o zdravotnej poisťovni (TU) (vytlačiť 1x a podpísané doručiť spolu s dohodou na SsFZ).
Ak je niekto z R a DZ poberateľom dôchodku (starobný, výsluhový, invalidný a pod.), je potrebné priložiť fotokópiu rozhodnutia o pridelení dôchodku.
Toto všetko doručiť najneskôr do 15. 2. 2014 na SsFZ, následne dohody budú podpísané štatutárom SsFZ a zaslané na adresu uvedenú v dohode, prípadne rozdané na seminári R a DZ.
16. 1. 2014      Kultúra - futbal - zábava
Druhý tohoročný piatok sa už tradične sa stal sviatkom futbalu na "teritóriu" Stredného Slovenska. V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene počas slávnostného večera v piatok 10. januára vyhlásili organizátori v poradí už XIX. ročník ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2013. Najlepších hráčov pôsobiacich v Majstrovstvách regiónu STRED dekorovali prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment spolu s čelnými predstaviteľmi SsFZ. Oceneným hráčom, ako aj vystúpeniam hercov zvolenského divadla s ich piesňami z muzikálov, tlieskali aj členovia Výkonného výboru SFZ Juraj Jánošík a Milan Lešický, ďalší čelní predstavitelia SFZ a SsFZ a pozvaní hostia. V duchu nepísaného hesla večera pokračoval program v priestoroch divadla a Divadelnej reštaurácie neformálnou zábavou. Výsledky ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2013 nájdete TU a fotogalériu TU.
13. 1. 2014     
V pondelok 13. 1. 2014 nás po dlhotrvajúcej zákernej chorobe vo veku nedožitých 63. rokov navždy opustil

Miroslav Radolský

Posledná rozlúčka s týmto bývalým futbalistom Žiliny, Slávie Praha, Ružomberka a Čadce, kde pôsobil aj ako funkcionár a tréner bude vo štvrtok 16. 1. 2014 o 14.00 hod. vo farskom kostole v Ochodnici.
19. 12. 2013     PF 2014
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2014 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.
15.12.2013      Jednoznačná podpora Jána Kováčika
Počas tohto víkendu sa v B. Bystrici konala Konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu, ktorej sa okrem ďalších hostí zúčastnil prezident SFZ Ján Kováčik, viceprezidenti SFZ Karol Balanik a Juraj Jánošík (predseda BFZ) i generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Zhodnotila uplynulé volebné obdobie a vytýčila úlohy a orientáciu futbalového hnutia na strednom Slovensku v rokoch 2014 – 2017. Ťažiskovým bodom rokovania bolo konštituovanie nových orgánov SsFZ.

Na čele nášho regionu už po ôsmykrát po sebe bude opäť Jozef Paršo.

Konferencia ďalej zvolila:
a) 11 členný výkonný výbor SsFZ – predseda SsFZ Jozef Paršo, podpredseda SsFZ za Žilinský kraj – Igor Krško, podpredseda SsFZ za Banskobystrický kraj – Juraj Pilát, ekonomický manažér – Stanislav Neuschl, zástupca trénerov – Vojtech Kováč, zástupca rozhodcov – Ján Tomčík, členovia VV SsFZ – Jaroslav Jekkel, Pavol Kuteľ, Ján Majsniar, Ľubomír Samotný a Stanislav Špila.
b) predsedov komisií: predseda Revízenej komisie SsFZ – Ladislav Slanec, predseda Disciplinárnej komisie SsFZ – Miroslav Spišiak, predseda Odvolacej komisie SsFZ - Dušan Čaban, predseda Volebnej komisie Vladimír Lehoťan.
c) delegátov Konferencie SFZ za SsFZ a ich náhradníkov: za Žilinský kraj – Pavol Beťko, Silvester Habiňák, František Vorel, náhradníci: Boris Burger, Jozef Ďubjak, Ján Studený. za Banskobystrický kraj – Ľubomír Auxt, Dezider Balajthy, Vojtech Kováč, náhradníci – Jaroslav Filip, Marián Jasenák, Ernest Peterke.

V ďalšej časti konferencia ocenila za dlhoročnú prácu v prospech futbalu viacerých činovníkov. najmä odchádzajúcich z vrcholových orgánov nášho zväzu: Františka Vorela, Jána Hlaváča, Ladislava Krnáča a Dušana Hrčku.

Vyvrcholením rokovania bol dlhotrvajúci aplauz a napokon i schválenie uznesenia, ktorým delegáti jednoznačne potvrdili Jána Kováčika za kandidáta na funkciu prezidenta SFZ v budúcom období. Jeho voľba sa uskutoční 21. 2. 2014 na Konferencii SFZ v Poprade.

9.12.2013      Blahoželáme k zvoleniu
Troma oblastnými konferenciami ObFZ – vo Zvolene, D. Kubíne a Martine, ktoré sa uskutočnili počas uplynulého víkendu, skončila kampaň týchto snemovaní v jedenástich ObFZ nášho regiónu. Delegáti – zástupcovia klubov, týchto významných rokovaní zhodnotili uplynulé volebné obdobie, zvolili nové orgány a vytýčili úlohy na najbližšie roky – viac tu ↓.18.11.2013      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ 2013
TMK SsFZ zorganizovala v tradičnom termíne 17. novembra v priestoroch malej auly FHV UMB za účasti 96 trénerov SsFZ a 23 nových poslucháčov školenia UEFA B licencie doškoľovací seminár trénerov SsFZ. V 8 hodinovom programe si účastníci seminára, medzi ktorými bol aj technický riaditeľ SFZ p. Ján Greguš a člen Vv SFZ Milan Lešický, vypočuli zaujímavé prednášky od manažéra vzdelávania SFZ p. Zsolta Pakuszu, členov TMK SsFZ p. Miroslava Nemca, Petra Štefaňáka, Tomáša Hvastika, pedagóga z Katedry TVaŠ FHV Petra Mandzáka či kondičného trénera Miroslava Okáľa. Náročný program uzavreli praktické ukážky z tréningového procesu mládeže, ktoré s družstvom starších žiakov Dukly Banská Bystrica U15 realizovali tréneri mládeže Ján Štrba a Tomáš Lysina (Dukla BB) a Peter Kiša (MFK Ružomberok). V rámci seminára boli slávnostne vyhodnotení aj laureáti ankety "Najúspešnejší tréner SsFZ 2013" - Marián Petrok (kategória tréner mládeže), Slavomír Konečný (kategória tréner mládeže ÚTM), Ladislav Németh (kategória tréner žien), Štefan Tománek (kategória tréner dospelých). V prílohách fotodokumentácia, videá k praktickým ukážkam a pokyny k predĺženiu trénerských licencií.

Pokyny k predĺženiu licencie
Fotodokumentácia.

Videá:
Koordinácia s loptou
Nácvik HČJ
Hudba a lopta.29. 10. 2013      SEMINÁR TRÉNEROV SSFZ
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2013 (nedeľa) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícke poplatky (17.-€ UEFA B a 10.-€ C licencia) je možné uhradiť poštovou poukážkou SsFZ, bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 800 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Program seminára a aktualizovaný zoznam evidovaných prihlášok na seminár sú v prílohe.

Seminar_trenerov_SsFZ_2013_program.pdf
Seminar_trenerov_SsFZ_17.11.2013_evidovane_prihlasky.pdf29. 10. 2013      Blíži sa čas hodnotenia
Ostatná Konferencia SsFZ, ktorá sa uskutočnila 5.7.2013 v B. Bystrici, stanovila termín konania volebnej Konferencie SsFZ na 13.12.2013. Konferencii SsFZ však budú predchádzať v regióne stredného Slovenska volebné konferencie oblastných futbalových zväzov. Harmonogram konania konferencií ObFZ v pôsobnosti SsFZ nájdete TU.10. 10. 2013      Alexander Vencel ml. predstavil novú knihu s názvom "Tréner brankárov"
„Tréner brankárov“ - je názov novej knihy bývalého reprezentačného brankára ČSFR a Slovenska Alexandra Vencela ml. Cieľom novej, 444 stranovej knihy vo formáte A4, je poskytnúť komplexné informácie pre všetkých trénerov bez rozdielu, či pracujú s deťmi, mládežou, dospelými alebo v ženskom futbale. Bližšie informácie o obsahu knihy ako aj o možnostiach jej zakúpenia nájdete na www.vencel.sk.2. 10. 2013      Od nového súťažného ročníka po novom
Vzhľadom na množiace sa otázky, ale aj v záujme všeobecnej informovanosti športovej verejnosti, publikujeme, akým spôsobom budú zaradené družstvá v republikových i regionálnych futbalových súťažiach od súťažného ročníka 2014/2015. Doporučujeme funkcionárom FK sledovať priebežne tabuľky jednotlivých republikových, prípadne vyšších regionálnych súťaží s ohľadom na územný princíp zaradenia zostupujúcich družstiev z jednotlivých súťaží, lebo počet zostupujúcich družstiev v jednotlivých stupňoch súťaží a skupinách môže byť výrazne odlišný. Podrobnejšie informácie nájdete TU.2. 9. 2013      Výber SsFZ 99 dominoval na X.ročníku Memoriálu G. Princa v Košiciach
Výber SsFZ 99 bez straty bodu a bez obdržaného gólu vyhral jubilejný X.ročník Memoriálu G. Princa v Košiciach. Výsledky a konečná tabuľka TU a TU . Káder výberu SsFZ TU. Fotodokumentácia zo záverečného vyhodnotenia turnaja TU.12. 7. 2013      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2013
SsFZ v spolupráci so SFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov U 12 (ročník narodenia 2002) a starších žiačok (ročník narodenia 1998) MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2013 - turnaja hraného na umelotrávnatých miniihriskách. Propozície trojstupňového turnaja (základné kolá, krajské kolá, celoslovenský finálový turnaj) TU. V prípade záujmu o účasť vyplňte záväznú prihlášku (TU) a zašlite mailom na peterstefanak@gmail.com najneskôr do 15. augusta 201312. 7. 2013      Aktív ŠTK a KM SsFZ
V piatok 5.7.2013 sa stretli zástupcovia klubov, ktorých družstvá štartovali, alebo budú štartovať v súťažiach riadených SsFZ, v kongresovej sále OÚ v B. Bystrici. Na aktíve sa oceňovali najúspešnejšie družstvá dospelých a mládeže z minulého súťažného ročníka a zároveň sa pripravovali súťaže nového súťažného ročníka 2013/2014 na strednom Slovensku.
Fotografie z priebehu aktívu nájdete TU.
Pridelené čísla a termínovú listinu súťaží dospelých nájdete TU.
Pridelené čísla a termínovú listinu súťaží mládeže nájdete TU.
Kompletné vyžrebovanie súťaží dospelých, II. ligy U-19 a U-17, III. ligy U-19 SEVER a JUH, ako aj II. ligy U-15 a U-13 SEVER a JUH nájdete prostredníctvom verejného portálu ISSF (www.futbalnet.sk).
Všetky súťaže riadené SsFZ v kategórii dospelých aj mládeže postupne v tabuľkovom systéme na tejto stránke.
14. 6. 2013      Návratka
Z dôvodu plynulej prípravy Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14, žiadame všetky FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažiach riadených SsFZ o vyplnenie Návratky v elektronickej podobe a jej zaslanie - najneskôr do 20.6.2013 na adresu zapis@ssfz.sk. Návratku nájdete TU.11. 4. 2013      Jedinečná šanca
Ako už všetci dobre vieme v dňoch 5. – 17. mája 2013 sa na Slovensku uskutoční najvýznamnejšie tohoročné futbalové podujatie – ME U-17. Osem reprezentačných družstiev z Európy, medzi nimi aj mladí Slováci, zvedú v dvoch skupinách (Senec, Žilina) boj o šesť postupových miest na Majstrovstvá sveta U17, ktoré sa na jeseň t. r. uskutočnia v Spojených arabských emirátoch. Jedna skupina a vyvrcholenie celého podujatia sa odohrá na žilinskom štadióne. Vyzývame preto mládež , dospelých i verejnosť, aby naších chlapcov – zverencov tunajšieho rodáka, trénera Ladislav Pecka, ktorým sa skytá jedinečná šanca na postup, prišli povzbudiť v čo najhojnejšom počte. Zároveň je tu možnosť vidieť európsku mládežnícku elitu aj za účasti prezidenta UEFA Michela Platiniho, ktorý prisľúbil účasť.

Viac o celom podujatí TU!23. 3. 2013      Do pozornosti FK a DZ
Aj vďaka pomoci jednotlivých ObFZ boli pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 rozdistribuované 2 sady rozlišovacích viest s logom Poštovej banky do všetkých FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ. Upozorňujeme touto cestou futbalové kluby na povinnosť vyvesiť bannery s logom Poštovej banky a na povinnosť používať vyššie spomínané vesty od úvodných jarných kôl v každom doma hranom MFS: lavičky pre náhradníkov (domáci i hostia – kontrastná farba), usporiadatelia, podávači lôpt.. . Zároveň žiadame delegátov stretnutia o fotografické zdokumentovanie umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS. Fotografie zaslať ako prílohu ku správe delegáta na adresu: zapis@ssfz.sk.
28. 2. 2013      Do pozornosti ObFZ
Upozorňujeme vedenia Oblastných futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ na povinnosť uskutočniť oblastné konferencie v záujme transformácie ich stanov podľa vzoru Stanov SFZ. Tieto ukladajú RFZ a ObFZ záväzne premietnuť určité články Stanov SFZ do vlastných dokumentov a inovované stanovy predložiť do 15.8.2013 na právny útvar SFZ.

V zmysle Stanov SsFZ majú ObFZ zároveň za povinnosť zvoliť delegátov Konferencie SsFZ, ktoré sa v novom zložení prvýkrát uskutoční 5.7.2013.
Vyzývame ObFZ, aby nám delegátov v počte 6 osôb (3 za orgány ObFZ a 3 za FK hrajúce regionálne súťaže) – týka sa ObFZ (CA, MT, BB, ZV, ZH, VK, LC, RS), resp. 8 osôb (4-4) – týka sa ObFZ (ZA, DK, LM) nahlásili na sekretariát SsFZ do 8.6.2013.


Poznámka: Pri voľbe členov Konferencie SsFZ treba akceptovať skutočnosť, že doterajší členovia Rady SsFZ za jednotlivé ObFZ (2 osoby – 1 za ObFZ, 1 za FK) už sú právoplatnými delegátmi Konferencie SsFZ.
16. 1. 2013      Sviatok stredoslovenského futbalu
Druhý tohtoročný piatok prežíval stredoslovenský futbal sviatočný deň. Jeho dejiskom boli priestory Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene, kde sme dekorovali najlepšiu Jedenástku SsFZ za rok 2012 a následne túto udalosť aj patrične oslávili - v poradí IX.plesom nášho zväzu. Pri tejto príležitosti sme mali tú česť privítať medzi nami vzácnych hostí - prezidenta SFZ (čerstvého päťdesiatnika) Jána Kováčika, generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta, viceprezidenta SFZ a predsedu BFZ Juraja Jánošíka, futbalového odborníka a trénera Milana Lešického, bývalého reprezentanta a trénera Slovenska Jána Kociana a ďaľších priateľov. Po zaujímavom kultúrnom programe v podaní domácich hercov a ocenení najlepších futbalistov sa rozpútala neviazaná zábava takmer do bieleho rána. Výsledky ankety Jedenástka SsFZ za rok 2012 a fotogaléria TU .
8. 1. 2013      Halové majstrovstvá Slovenska žiačok
Nastávajúci víkend 12. – 13. januára 2013 sa v Žiline budú konať Halové majstrovstvá Slovenska žiačok. Mladé futbalistky 14 – tich družstiev z celého Slovenska budú po dva dni bojovať o titul halových majsteriek Slovenska v Športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline. Podrobnosti nájdete TU .
2. 1. 2013      METODICKÝ SEMINÁR II. ♦ ŠH PARTIZÁNSKE ♦ 27.1.2013 "MANUÁL KONDIČNÉHO TRÉNINGU PRE HLAVNÉHO TRÉNERA"
Zaujímavá pozvánka pre trénerov.
V nedeľu 27. 1. 2013 sa v mestskej športovej hale v Partizánskom uskutoční Metodický seminár o kondičnom tréningu športových hráčov. Seminár je určený pre trénerov športových hier, všetkých vekových kategórii a všetkých výkonnostných tried.Hlavné témy seminára nájdete (TU). Podrobnejší popis tém, všetky informácie a registračný formulár nájdete (TU). Inštrukcie na vyplnenie formulára nájdete (TU).
14. 12. 2012     Zväz zmenil svoju najvyššiu normu - Stanovy SsFZ
Ostatná konferencia SsFZ, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 13. decembra, dostala prívlastok prelomová. Jej delegáti v zmysle záverov septembrovej konferencie SFZ schválili rozsiahle znenie nových Stanov SsFZ a šesť zástupcov nášho regiónu do najvyššieho orgánu Slovenského futbalového zväzu.
Zmenou našich stanov sa zrušila Rada SsFZ ( jej kompetencie prešli na výkonný výbor a konferenciu ),konferencie sa bude spravidla schádzať dvakrát do roka, vytvorili sa sa orgány zabezpečenia spravodlivosti, zaviedlo sa jednostupňové odvolacie konanie v rámci SsFZ, atď. Celé znenie Stanov SsFZ TU.
Následne by mali prebehnúť konferencie ObFZ, ktorých prvoradou úlohou bude zosúladiť ich terajšie stanovy s takýmito dokumentami SFZ a SsFZ.
12. 11. 2012     Seminár trénerov SsFZ
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00) Účastnícke poplatky (v zmysle pokynov v pozvánke na seminár) je možné uhradiť poštovou poukážkou SsFZ, bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 800 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Program seminára a aktualizovaný zoznam evidovaných prihlášok na seminár sú v prílohe.
Evidované prihlášky (aktuálizované 14.11.2012)
Program.
29. 10. 2012     Zväz mení svoju najvyššiu normu – Stanovy SsFZ
Ako sme už informovali futbalového hnutie na strednom Slovensku, vo štvrtok 13. 12. 2012 od 14.00 hod. sa v kongresovej sále KÚ B. Bystrica uskutoční Konferencia SsFZ. S právom hlasovať sa jej zúčastní 121 delegátov (22 členov Rady SsFZ a 99 zástupcov FK hrajúcich regionálne súťaže dospelých), ale aj členovia VV SsFZ, predsedovia komisii SsFZ i pozvaní hosti (bez práva hlasovať). Ťažiskovým bodom konferencie bude zmena Stanov SsFZ (návrh dokumentu TU) v zmysle záverov Konferencie SFZ z 28. 9. 2012.
Aby príprava i samotné významné rokovanie prebehli nerušene žiadame FK, aby nám do 12. 11. 2012 elektronicky formou vyplnenej návratky (bližšie TU) nahlásili svojho zástupcu-delegáta Konferencie SsFZ s právom hlasovať. Do toho istého termínu očakávame pripomienky rovnako v elektronickej podobe k zverejnenému návrhu Stanov SsFZ.

17. 10. 2012     Doškoľovací seminár pre trénerov SsFZ
TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť (prihláška tu) mailom na peterstefanak@gmail.com do 05. novembra 2012. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár UEFA A licencia 20.-€, UEFA B licencia 17.-€, C licencia 10.-€; rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 17.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára.

Prihláška.
5. 10. 2012     Stanovisko regionálnych zväzov k vyjadreniu ULK
Ako reakciu k vyjadreniu ÚLK z 29.9.2012 k záverom hodnotiacej konferencie SFZ, ktorá sa konala 28.9.2012 v B. Bystrici, vydali VsFZ, ZsFZ a SsFZ spoločné stanovisko, ktorého celý text nájdete TU.5.10. 2012     MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 - celoslovenské finále
Celoslovenský finálový turnaj Grassroots projektu SFZ MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 – futbalový turnaj mladších žiakov (roč. 2001) a dievčat (roč. 1997) - sa uskutoční v dňoch 9. a 10. októbra 2012 na miniihrisku MFK Lokomotíva Zvolen za účasti 8 družstiev chlapcov a 6 družstiev dievčat. Propozície turnaja a program oboch hracích dní nájdete tu:MCHL - 1.hrací deň 09.10 - utorok.
MCHL - 2.hrací deň 10.10. - streda.
PropozícieMCHL 2012.
27. 9. 2012     Nová verzia webstránky www.ssfz.sk
Vážení návštevníci webu www.ssfz.sk
Na našej webstránke práve prebieha rozsiahla rekonštrukcia v snahe poskytnúť Vám v budúcnosti čo najviac potrebných informácií on-line.
Prosíme Vás preto o trpezlivosť a prípadne cenné podnety.

Webmaster www.ssfz.sk

webmaster@ssfz.sk.14. 9. 2012     Školenie trénerov SsFZ (23.10. - AKTUALIZÁCIA SÚBOROV)
TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 1 beh školenia C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete tu . Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj prihlášku na uvedené školenia nájdete tu:Prihláška na školenie trénerov
C - evidované prihlášky
B - evidované prihlášky
14. 9. 2012     Vyhodnotenie platnosti trénerských licencií v súťažnom ročníku 2011/2012
TMK SsFZ vyhodnotila na základe zápisov o stretnutí platnosť trénerských licencií všetkých vekových kategórií v súťažiach SsFZ v ročníku 2011/2012.Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete tu.
11. 9. 2012     MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 - základné kolá
Nový ročník celoslovenského turnaja mladších žiakov (ročník narodenia 2001) MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 začne od 17. septembra základnými kolami . 26 prihlásených družstiev bolo rozdelených do 6 základných skupín, najlepšie dve družstvá z každej skupiny postupujú do krajských finále pre BB a ZA kraj.Rozpis základných kôl nájdete tu.
11. 7. 2012     Nová forma podpory
Vďaka aktivite prezidenta SFZ Jána Kováčika a porozumeniu priateľov z Poštovej banky (ďalej len PB) sa v tomto období rozbieha reklamno-marketingová spolupráca medzi futbalovými regiónmi a spomínaným peňažným domom. Po Corgoň lige, III. lige a najvyššej dorasteneckej súťaží získava aj amatérsky futbal na Slovensku podporu pod heslom Poštová banka – partner regionálneho futbalu. Ročne, po dobu troch rokov, potečie od našich podporovateľov do regiónov 250 000 €.

Viac informácií tu.

dalšie...