Spravodajca č. 3/2015-16                                                         10. 7. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        07.08.2015 /piatok/ o 18,00 hod. 2.kolo III. liga Žarnovica – Krásno

·        31.07.2015 /piatok/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga A Terchová – Skalité /chýba dohoda s FK Skalité/

·        16.09.2015 /streda/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A K. Lieskovec – Rajec /chýba dohoda s FK K.Lieskovec/

  1. Vyžrebovanie súťaží dospelých pre súťažný ročník 2015/2016 je na www.ssfz.sk alebo www.futbalnet.sk /zväzy – SsFZ –súťaže – výber súťaže/.
  2. Obhliadka futbalových štadiónov u vybratých FK zástupcami ŠTK SsFZ sa uskutoční podľa rozpisu v 30.týždni od 20.- 24.7.2015.
  3. Súťažný ročník 2015/2016 začína 2. augusta 2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    Rozdelenie mládežníckych družstiev do súťaží, pridelené štartovné čísla FK a termínovú listinu na nový súťažný ročník 2015-2016  nájdu na webovej stránke SsFZ : www.ssfz.sk – KOMISIE – KOMISIA MLÁDEŽE – Materiály - 2015/2016 mládež – pridelené čísla, termínovka, výnimky.

Kompletné vyžrebovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete v priebehu najbližších 14 dní postupne na stránke SsFZ v časti VYŽREBOVANIE (bývalý tabuľkový systém), po zvolení nového súťažného ročníka a príslušnej súťaže, po kliknutí na – celá súťaž. Vyžrebovanie jednotlivých kôl nájdete v krátkom čase aj na www.futbalnet.sk.

b)    Začiatok súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :

·       II. liga U19,17 a I. liga U15-U12 - 8.8. resp. 9.8.2015,

·       ostatné súťaže mládeže – 15.8. resp. 16.8.2015.

c)    Žiadame FK mládeže, aby si v prípade, že im nebude doručený Spravodaj č.3 e-mailovou formou v deň jeho zverejnenia na webovej stránke, vo vlastnom záujme aktualizovali e-mailové a telefónne adresy  aktuálnych funkcionárov družstiev mládeže, najlepšie obratom – ihneď, najneskôr však do 24.júla 2015 na e-mailovej adrese mladezssfz@gmail.com.

d)    Žiadame FK mládeže, aby sa na KM obracali počas súťažnej prestávky výlučne e-mailovou formou, kde im bude odpovedané rovnocenne, ako formou MT, len vo vážnych záležitostiach sa môžu obrátiť na KM telefonicky.

e)    Žiadame FK, ktoré požiadali o výnimku pre družstvá mládeže na odohratie MFS v nedeľu po 12,00, aby po vylosovaní súťaží jednotlivých ObFZ, dokladovali zaslaním na e-mail mladezssfz@gmail.com, že tieto stretnutia budú predzápasmi MFS dospelých v rámci súťaží konkrétneho ObFZ, V  prípade zistenia, že MFS mládeže v nedeľu po 12,00 nie sú  predzápasom dospelých, bude výnimka komisiou zrušená do konca súťažného ročníka.

f)     Žiadame FK, aby v prípade, že sú im známe dôvody na zmeny termínov, časov a miest MFS, využili 21 dňovú lehotu, keď nepotrebujú súhlas súpera k zmene ( okrem zmeny na pracovný deň) a požiadali čo najskôr  o zmenu prostredníctvom podania v ISSF.

Pripomíname, že žiadosť o zmenu termínu stretnutia v týždni po dni zasadnutia KM bude schválená len vo výnimočnom prípade ( sem v zmysle SP nepatrí určite chorobnosť v družstve, pobyt na prázdninách a pod.).

g)    IV.liga dor.sk.C – 2.kolo (Žarnovica – Lovča) z 9.8.2015 na 7.8.2015 (piatok) – neschválené, chýba súhlas FK Lovča, potrebné je podanie obidvoch FK.

2.    KM na základe podaní obidvoch súperov v rámci ISSF schvaľuje :

      DORAST

a)  II.liga U19, U17 – 2.kolo (Ružomberok – Námestovo) z 8.8. na 26.8.2015 (streda) o 15,30 a 18,00.

3.    KM na základe podaní žiadosti nariaďuje :

a)    III.liga dor.sk.Sever – 3.kolo (Teplička n.Váhom – Vrútky), v opačnom poradí na ihrisku FK Vrútky.

b)    III.liga dor.sk.Sever - 4.kolo(Teplička n.Váhom – Turzovka) v opačnom poradí na ihrisku FK Turzovka.

c)    III.liga dor.sk.Sever – 8.kolo (Teplička n.Váhom – Staškov) 20.9.2015 o 11,00.

d)    III.liga dor.sk.Sever – 10.kolo (Teplička n.Váhom – Predmier) 4.10.2015 o 11,00.

e)    III.liga dor.sk.Sever – 12.kolo (Teplička n.Váhom – Rosina) 18.10.2015 o 11,00.

f)     IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Očová – Šalková), 15.8.2015 o 14,00, ihrisko OŠK Lieskovec.

g)    IV.liga dor.sk.C – 4.kolo (Očová – Prestavlky),22.8.2015 o 14,00 ihrisko OŠK Lieskovec.

h)    IV.liga dor.sk.C – 1.kolo (Očová – B.Štiavnica),1.9.2015 o 13,30 ihrisko OŠK Lieskovec.

i)     FK Zákamenné - III.ligy dor.sk.Sever - odohrá svoje zápasy v jesennej časti v opačnom poradí na ihriskách súperov z dôvodu rekonštrukcie ihriska.

j)     FK Zákamenné - III.ligy U15, U13 sk.B -  odohrá svoje domáce zápasy v jesennej časti ročníka na ihrisku TJ Novoť, z dôvodu rekonštrukcie ihriska.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Nominačná listina R aktuálna pre súťažný ročník 2015/2016:

III. liga (47): Badura (AR), Behančin (AR), Belko Ľ. (R), Budáč M. (AR), Budáč P. ml. (AR), Bútora (R), Čičmanec (AR), Debnár (R), Dodok (AR), Fáber (R), Gemzický (R), Gonda (AR), Gregorec (R), Halfár (R), Holas Mi. (R), Horák (AR), Horný (R), Hraško (R), Hrivík (R), Chudý (AR), Jaroščiak (R), Jelok (AR), Kapusta (AR), Kolofík (AR), Krahulec (AR), Krajči J. (R), Králik (AR), Kuba (AR), Kuteľ (R), Libiak (R), Ligas (R), Medveď (AR), Moják (AR), Ondruš (AR), Oružinský (AR), Perexta (AR), Petrinec (R), Pilšáková (AR), Rojček (R), Slašťan (AR), Súhrada (AR), Šašváry (R), Šimko (AR), Šupej (AR), Tůma (AR), Valentýni (R), Wojčík (AR).

IV. liga (41): Bátory P., Blichárová, Botka, Budáč P. st., Bušo, Dobrocký, Doval, Forgáč, Frontová, Grenčík, Hrtús, Jančo, Janíček, Ježík, Juríčka, Kalmár M., Katreniak, Koleno, Kosturský, Krajník, Kučera S., Kuchársky, Labuda, Lepieš, Ľupták, Machyniak, Mikloš, Nedbal, Olšiak, Ploštica, Polomský, Považan, Stankovianska, Šimovič, Širanec, Škvarek, Tokár, Tutura, Urda, Vrtich, Žierava.

V. liga (111): Auxt, Backa, Batiz, Bánovský, Bátory M., Bednárik, Belán I., Belán O., Budinec, Bujňáková, Capek, Cimprich, Čuboň J., Dančo, Danko, Danyi, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dobroň, Drozd, Duraj, Ďuriník, Ďurkovič, Fajčík, Farský, Fábry, Filkus, Foltán, Forbak, Gajdošík, Gregorec Mi., Guži, Hanesová, Hanuska, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Holas Ma., Hones, Hromádka, Hucák, Chmúrny, Chovanec, Ištvánik, Janec, Jodas, Kaliňák, Kancko, Katrenčík, Kelemen, Kmetík, Krajči M., Kubačka, Kúchen, Kyzek Ja., Laššák, Lepáčková, Madera, Majerčík, Markovič, Martvoň, Matejčík J., Melich, Melicher, Mihálka, Močiliak, Mosor, Náther, Ozan, Pašák, Pataki, Pásztor, Petrík, Pleva, Podhorský, Poljak, Pšenák, Remeň, Rendla, Riša, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Slančík, Spišák, Staškovan, Szabó, Šlapka, Šmidriak, Šottník, Štrba Ma., Štrba Mi., Švec, Tilesch, Truban M., Turňa, Uhorskai, Vojtek, Vozár, Vrábeľ, Závodský, Zemko, Žiak, Židek, Žubor, Žuffa.

Nominačná listina DZ platná pre súťažný ročník 2015/2016:

III. liga (24): Babka, Bomba, Braučok, Dobos, Dolník, Hrmo, Hubka, Jekkel, Kolibáč, Kosec, Koša, Kubačka, Kučera, Majsniar, Mastiš, Palacka, Perašín, Poláček, Roštár, Spišiak, Šmid, Tomčík, Vorel, Zdechovan.

IV. liga (21): Badura, Baják, Borcovan, Brťka, Budáč P., Čunderlík, Halaj, Hnilica, Hrčka J., Chvíľa, Jánošík, Kanka, Konečný, Kubinec, Kuteľ, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piaček, Pšenica.

V. liga (25): Alakša, Bella, Bielák, Franek, Gondáš, Ďurana, Chovan, Ivan, Jančok, Kalocsai, Kamenišťák, Kmoško, Králik, Králka, Macek, Muráň, Očovay, Oslanec, Ostrihoň, Polonec, Rosiar, Tavač, Truban, Turňa, Veky.

2.    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici. Programy sú zverejnené na web stránke SsFZ v sekciách Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály, resp. Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu -- Materiály. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2015/16. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!

3.    Zároveň informujeme, že počas letného seminára budú R a DZ odovzdané „Menovacie dekréty“.

4.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný podrobný menovitý rozpis fyzických previerok „Program FP leto 2015“.

5.    Ukončenie činnosti R: KoósKR úprimne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu.

  1. Nové ospravedlnenia R:  Ježík 20.7.-6.8., Ondruš PD počas celej JČ, Slašťan PD celá JČ, Martvoň PD a SO celá JČ, Ištvánik oprava ospr., 19.7. len FP, Šimovič 3.7.-20.9. (LS+FP) , Botka PD celá JČ, Žubor 25.7.-26.7.,8.8.,21.8.-3.9., Frontová SO do 12:00 celá JČ, 1.8.-2.8., 28.8.-6.9., Fábry PD a SO celá JČ,  Lepieš PD celá JČ, 8.8., 15.8.-16.8., 22.8., Močiliak SO celá JČ, Libiak 8.8.-15.8., Hlinica 1.8.-13.8., Krahulec PD zrušené, Markovič SO celá JČ, Scherer 1.8.-9.8., Ďurkovič 1.8.-8.8., Danyi 1.8.-2.8., Bútora 20.7.-3.8., Matejčík PN od 8.7., Ploštica 20.7.-14.8., Súhrada 31.7.-8.8., Krajník 18.8.-27.8., Mosor 1.9.-9.9.,

7.    Upozorňujeme všetkých R a DZ na zmenu mailovej adresy pre nahlásenie ospravedlnení na MFS. Od 10.7.2015 Vás žiadame ospravedlnenia nahlasovať výhradne na emailovú adresu delegacia.ssfz@gmail.com. Na uvedenej mailovej adrese je nastavená automatická odpoveď, ktorá príde ako informácia na Váš email, že KR zaznamenala požiadavku na spracovanie ospravedlnenia. Automatická odpoveď na jednu e-mailovú adresu sa vygeneruje max. 1x za 4 dni.. Pokiaľ Vám automatická odpoveď vôbec nepríde, je potrebné zaslať ospravedlnenie na email ludovit.perasin@gmail.com.


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZ

Poriadky.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zvádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,
- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,
- Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
- v prípade sporu o výške odstupného spadá takýto spor pod pôsobnosť
Komory pre riešenie sporov podľa článku 40 bod 4 RaPP a spadá pod disciplinárnu zodpovednosť podľa článku 39 RaPP a taktiež pod článok 64 Disciplinárneho poriadku SFZ,
- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37 RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráča, následný spor sa rieši postupom ako je uvedené v predchádzajúcom bode,
- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,
- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,
- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,
- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3 RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

 

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Odvolacie konanie -11/2015

Odvolanie TJ Sklotatran Poltár  voči rozhodnutiu DK  SsFZ pod D - 1137 zverejnené v Spravodajcovi č.47/2014-2015 zo dňa 5.6.2015.  Na návrh KR SsFZ  TJ Sklotatran  pokuta 300.- Eur podľa  DP 64 – 1a za porušenie ustanovení RS 2014/2015 pri predkladaní DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí  Poltár – Slovenské Ďarmoty.  

OK SsFZ  v zmysle DP čl. 85 odvolanie TJ Poltár  proti rozhodnutiu DK SsFZ  pod  D - 1137 zamieta.

Dôvod:  OK SsFZ  pri posudzovaní opodstatnenosti výšky finančného postihu prihliadala na písomné vyjadrenie navrhovateľa.  DK SsFZ  vyniesla DO na návrh KR SsFZ, ktorá dlhodobo uplatňuje líniu rovnakého prísneho finančného postihovania klubov pri nedostatkoch v predkladaní  DVD záznamov pre overenie herných situácií a postupov rozhodcov pri podaných  námietkach  alebo sťažnostiach. 

V danom prípade klub nezaslal videozáznam ako prílohu k námietke do 48 hod. a na zázname nie je nasnímaný odchod aktérov z HP po ukončení stretnutia, kedy došlo k závažnému HNS.

Proti rozhodnutiu OK SsFZ  je možné uplatniť opravný prostriedok, odvolanie na OK SFZ.