Spravodajca č. 43/2014-15                                                             8. 5. 2015

 

Upozorňujeme touto cestou funkcionárov FK na termín splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2015. V prípade, že túto úhradu vykonáte 14.5.2015, prípadne neskôr, zašlite kópiu úhrady na adresu: matejka@ssfz.sk, prípadne kontaktujte vo vlastnom záujme sekretariát SsFZ.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. Dávame do pozornosti FK III. ligy materiál /zverejnený na stránke SsFZ, komisie, ŠTK, materiály/, ktorý bol pripravený KŠI SFZ a následne odsúhlasený na ŠTK SFZ a ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov II. ligy (DOXXbet) v súťažnom ročníku 2015/2016.

Tento materiál bude záväzný aj pre nových účastníkov II. ligy v prípade ich postupu z regionálnych súťaží (III. liga), ktorí sú aj v zmysle Rozpisu RS (článok 6. odsek g)) povinní predložiť na schválenie vyplnený pasport vydaný KŠI SFZ. V prípade, že Váš FK nemá platné potrebné dokumenty, ktoré sú podmienkou pre zaradenie družstva FK do DOXXbet ligy tak, ako je uvedené v Rozpise RS (aj článok 6. odsek j), ako napr.: organizačný poriadok, doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ...) je potrebné, aby ste sa obrátili na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták - 0905 357 215) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

  1. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Žarnovica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 22. kola III. ligy Námestovo – Žarnovica a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Námestovo 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  2. V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Kotešová hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 20. kola V. ligy A Bánová - Kotešová a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Bánová 3 body a skóre 10:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  3. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 29.kola III.ligy Námestovo – L. Hrádok dňa 3.6.2015 o 17,00 hod.
  4. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutia:

·        10.05.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 23.kolo III. liga Žiar B – Čadca

·        10.05.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 21.kolo IV. liga J Hriňová – Zvolen B

  1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, HP a UHČ v MFS:

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo IV. liga S Belá Dulice – Stráža

·        08.05.2015 /piatok/  o  16,30 hod. 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        08.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod.  16.kolo V. liga A L. Lúčka – Rajec

·        08.05.2015 /piatok/  o 14,00 hod. 16.kolo V. liga D Lesenice – Olováry

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo V. liga D Čebovce – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 16.kolo V. liga D Sklabiná – V. Krtíš

·        13.05.2015 /streda/  o 16,00 hod. 16.kolo IV. liga J Zvolen B – Málinec ihr. Príbelce

·        13.05.2015 /streda/  o 17,30 hod. 16.kolo IV. liga J Podbrezová B – Divín ihr. Valaská

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        20.05.2015 /streda/  o 17,30 hod. 15.kolo IV. liga S O. Veselé – L. Štiavnica

·        20.05.2015 /streda/  o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B Martin B – Bešeňová

·        23.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B T. Štiavnička – Dúbrava

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        23.05.2015 /sobota/ o 10,00 hod. 23.kolo V. liga C Lieskovec – Medzibrod

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        05.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S Stráňavy – Tvrdošín  

  1. Berieme na vedomie:

·        podnet FK Repište na zmenu MFS 26.kola V. ligy C – v riešení

·        vyjadrenie AR Tokára k MFS Tisovec – Málinec

  1. Oneskorené začiatky stretnutí: Rosina – K. Lieskovec -  /dopravné obmedzenie/
  2. Prerokované námietky kapitánov družstiev : Belá – Kotešová, Terchová – Staškov, Cinobaňa – V. Krtíš.
  3. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme dôrazne  FK  na sledovanie zastavenia činnosti  hráčov po 5.ŽK v časti Disciplinárna komisia.

1.  KM dodatočne schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 15.kolo (R. Sobota – Fiľakovo) zo 6.5. na 7.5.2015 o 10,00 a 12,00,

b)    III.liga U15, U13 sk.A  - 15.kolo (Juventus B – Krásno n. Kysucou B) 6.5.2015 o 15,00 a 17,00, FK Juventus zaplatí 10€ v MZF,

c)    III.liga dor.sk.Juh – 16.kolo (Poltár – Krupina) 6.5.2015 o 17,00, FK Poltár zaplatí 10€ v MZF,

d)    IV.liga dor.sk.A – 16.kolo (Oščadnica – Skalité) z 13.5. na 5.5.2015 (utorok) o 16,00.

2.  KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    III.liga U15, U13 sk.A – 23.kolo (Oščadnica – Varín) z 23.5. na 27.5.2015 (streda) o 15,00 a 17,00,

DORAST

b)    IV.liga dor.sk.C – 16.kolo (Lovčica Trubín – Pliešovce) z  13.5. na 8.5.2015 o 14,30 ,

c)    IV.liga dor.sk.B – 21.kolo (Ludrová – Černová) 9.5.2015 o 13,00 – zmena ÚHČ, FK Černová zaplatí 10€ v MZF,

d)    IV.liga dor.sk.D – 21.kolo (Kalinovo – Hajnáčka) 10.5.2015 o 12,30 – zmena ÚHČ, FK Kalinovo zaplatí 10€ v MZF.

3.  KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 16.kolo (Rosina – Zákamenné) 13.5.201517,00.-  chýba súhlas FK Zákamenné,

b)    III.liga U15, U13 sk.A – 25.kolo (Rajec – Belá) zo 6.6. na 3.6.2015(streda) o 15,00 a 17,00 – chýba súhlas FK Belá.

4.  KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U17 – 22.kolo (Martin – N. Baňa), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Martin, podľa SP čl.100/b, prípad odstupujeme DK,

b)    III.liga dor.sk.Juh – 20.kolo (Sliač – Jesenské), priznávame 3 body a skóre 6:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Sliač, podľa SP čl.100/e,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 20.kolo (Krásno  n. Kysucou – Stráňavy), priznávame 3 body a skóre 6:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Krásno n. Kysucou podľa SP čl.100/e,

d)    IV.liga dor.sk.A – 20.kolo (Krasňany – Strečno), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Strečno podľa SP čl.100/i – neoprávnený štart hráča (Filip Vrábel  1309221) v zastavenej činnosti, prípad odstupujeme DK,

e)    IV.liga dor.sk.C – 20.kolo (Kremnička – S.Ľupča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnička, podľa SP čl.100/i – štart hráča (Tomáš Hiadlovský 1270397) v zastavenej činnosti, prípad odstupujeme DK.

5.  KM oznamuje:

a)    Odstupujeme DK prípad predčasného ukončenia MFS II.ligy U17 – 21.kolo (Vrútky – Jupie).

b)    Odstupujeme KR námietku FK Pliešovce z MFS 15.kola II.ligy U15 sk.Juh (Radzovce – Pliešovce).

c)    Odstupujeme DK  prípad  nedostatočnej usporiadateľskej služby FK Istebné z MFS 19.kola II.ligy U15,  sk.Sever (Istebné – Bánová).

d)    Odstupujeme DK  prípad  nešportového správania člena realizačného tímu ( lavička FK Bánová)  z MFS 19.kola II.ligy U15, sk.Sever (Istebné – Bánová).

e)    Ponechávame v platnosti výsledok stretnutia  19.kola III.ligy dor.sk.Sever (Zákamenné  – L.Hrádok) - vzhľadom  na  dostavenie sa R v čakacej dobe, jednoznačné vyjadrenie R stretnutia a kontroly „životného cyklu“ zápisu o stretnutí.

f)     Odstupujeme KR neskorý príchod E. Pilšákovej na MFS 19.kola  III.ligy dor.sk.Sever Zákamenné – L.Hrádok.

g)    Odstupujeme KR neskorý príchod V. Parobeka na MFS 20.kola IV.ligy dor.sk.D Hajnáčka – Málinec.

h)    Berieme na vedomie list FK Detva týkajúci sa stretnutia II. ligy U13 Detva – B. Štiavnica, záležitosť je v riešení KM.

i)     Oprava bodu 5f z  ÚS 42/2014-15 - hráč FK Bušince Mário Kováč 1263442.

j)     Neskoré začiatky:

K.N.Mesto - Lučenec ( dorast)– oprava nominácie FK Lučenec,

Oščadnica – K.Lieskovec ( dorast) – neskorý príchod  FK K. Lieskovec,

Ludrová – Or.Polhora ( dorast) – neskorý príchod FK O.Polhora,

Heľpa – Vidiná (dorast ) – neskorý príchod  FK Vidiná,

Varín – Radoľa ( žiaci) – neskorý príchod  FK Radoľa,

Hnúšťa – N. Baňa ( žiaci) neskorý príchod FK N. Baňa.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-862 DK žiada DZ, aby Správy delegátov zo stretnutí SsFZ hraných dňa 13.5.15 pre potreby prípadných disciplinárnych konaní uzatvorili najneskôr 14.5.15 (štvrtok) do 10:00 hod.

D-863 DK žiada DZ, aby Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí boli vyhotovované na formulári zverejnenom na www.ssfz.sk sekcia „Komisie-Disciplinárna komisia-materiály“ od mesiaca september 2014.

D-864 Na základe podnetu KR SsFZ Martin Trnavský 1295371 Hnúšťa 4 SN od 27.4.15, DP 37-3 a 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-865 Ivan Poprocký tréner FK Hajnáčka dorast 4 SN od 27.4.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-866 Norbert Dikácz tréner FK Podlavice Badín SD 3 SN od 27.4.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-867 Ján Danižek 1112553 Predmier 4 SN od 2.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-868 Peter Džanaj 1328242 Nová Baňa 4 SN od 4.5.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-869 Michal Mesiar 1296212 Tisovec 2 SN od 2.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-870 Adam Latinák 1334685 Čierny Balog 2 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-871 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Žarnovica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie III. ligy dospelých Námestovo-Žarnovica.

D-872 Marek Janák 1155097 Lipovec 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-873 Dominik Felso 1300539 Fiľakovo 2 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-874 Pavel Gondáš 1307225 Pliešovce 2 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-875 Dominik Hruška 1263405 Vígľaš-Pstruša 2 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-876 Andrej Košinár 1277377 Sučany 5 SN od 4.5.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-877 Peter Vaník 1272025 Medzibrod 4 SN od 4.5.15, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-878 Filip Ciesarík 1277530 Turzovka 3 SN od 4.5.15, DP 47-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-879 Lukáš Kubica 1258572 Námestovo 4 SN od 4.5.15, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-880 Timotej Dudáš 1287613 Bánová 5 SN od 4.5.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-881 Na základe správy DZ Lukáš Szabó 1218684 Likavka DK na základe DP 38-1 a bod 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za držanie súpera v gólovej príležitosti v 56´ stretnutia V. ligy skupina B dospelí Kláštor pod Znievom-Likavka), uhradiť 10 € v MZF.

D-882 Daniel Ondrejkov 1233784 Lesenice 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-883 Martin Repček 1208607 Závažná Poruba 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-884 Peter Strapáč 1154992 Čierne 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-885 Rastislav Michalík 1058993 Staškov 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-886 Vladimír Papajčík 1197651 Lietavská Lúčka 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-887 Štefan Kliman 1167274 Voznica 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-888  Ján Poničan 1230339 Hrochoť 5 SN od 4.5.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-889 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Kotešová dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za predčasné ukončenie stretnutia V. ligy skupina A dospelí Bánová-Kotešová.

D-890 Ladislav Moravčík 1118272 Hriňová 1 SN od 4.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-891 Na základe správy DZ Patrik Čierny 1197993 Cinobaňa DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-892 Matej Čambora 1229025 Staškov DK hráčovi dňom 4.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Terchová-Staškov.

D-893 Na základe podnetu KM SsFZ FK Vrútky MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za predčasné ukončenie stretnutia II. ligy MD Vrútky-Podlavice Badín.

D-894 Milan Krajči 1207692 Kotešová 1 SP do 31.10.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-895 Matúš Jandreas 1165157 Bobrov 1 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-896 FK Tisovec dospelí pokuta 250 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a, 58-2e, 57-1a, 57-1b, 57-1c a 57-1f za neprístojnosti vlastných priaznivcov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Tisovec-Málinec.

D-897 Božko Markovič vedúci družstva FK Podlavice Badín 2 SP do 31.10.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-898 FK Revúca dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2c a 57-1d za neprístojnosť vlastného priaznivca a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Revúca-Podlavice Badín.

D-899 FK Podlavice Badín dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-1a, 58-1c a 64-1a za neprístojnosti vlastných priaznivcov v a po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Revúca-Podlavice Badín a porušenie povinnosti vedúceho družstva vyplývajúcej z RS 2014/15.

D-900 Dávid Kováč 1352649 Revúca 2 SN od 4.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-901 DK odstupuje KR SsFZ podľa čl. 5 „Dohody DK a KR SsFZ“ Igor Katreniak R za nevyhotovenie Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí IV. ligy skupina D dorast Kokava nad Rimavicou-Hnúšťa (záznam o HNS hráča FK Hnúšťa po vylúčení, uvádzaný v elektronickom zápise o stretnutí).

D-902 DK odstupuje KR SsFZ podľa čl. 5 „Dohody DK a KR SsFZ“ Jaroslav Kyzek R za nevyhotovenie Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí IV. ligy skupina D dorast Vidiná-Hajnáčka (záznam o HNS trénera FK Hajnáčka, uvádzaný v elektronickom zápise o stretnutí).

D-903 Na základe podnetu KM SsFZ FK Nová Baňa MD pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy MD Martin-Nová Baňa.

D-904 Na základe podnetu KM SsFZ Dušan Mačkovič tréner FK Slovenská Ľupča dorast DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-905 Na základe podnetu KM SsFZ Michal Hlaváč vedúci družstva FK Slovenská Ľupča dorast 6 SN od 1.5.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-906 Na základe podnetu KM SsFZ Tomáš Hiadlovský 1270397 Slovenská Ľupča 4 SN od 1.5.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-907 Na základe podnetu KM SsFZ Samuel Ternuščák 1275911 Slovenská Ľupča DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-908 Marko Horváth 1300803 Kokava nad Rimavicou 1 SN + zmena podmienečného trestu na 2 SN od 4.5.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-909 Oprava DO uvedeného pod D-852 Na základe podnetu KM SsFZ Marián Burdel 1260756 Oščadnica DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-910 Na základe správy DZ Patrik Lisko 1269006 Rudina DK na základe DP 38-1 a bod 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK po 2.ŽK v 49´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Skalité-Rudina), uhradiť 10 € v MZF.

D-911 FK Dúbrava dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-1a za neprístojnosti vlastných priaznivcov v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Bešeňová-Dúbrava.

D-912 DK odvolaniu hráča Pavel Iskra 1133513 Buzitka voči DO uvedeného pod D-460 pre porušenie DP 84-1 nevyhovuje, uhradiť 50 € v MZF.

D-913 DK berie na vedomie podanie KŽF SsFZ zo dňa 5.5.15 s konštatovaním, že riešenie uvádzaných skutočností je plne v kompetencii KŽF SsFZ.

D-914 Dávid Haško 1323758 Krupina DK hráčovi dňom 7.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí III. ligy skupina Juh dorast Poltár-Krupina.

D-915 Róbert Kováč 1294252 Čadca 2 SN od 7.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-916 Marek Blaško 1317106 Brusno 2 SN od 7.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-917 Martin Pleva 1308061 Bánová 2 SN od 7.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-918 Miroslav Kollárik 1314615 Bánová 2 SN od 7.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-919 Ivan Rusnák tréner FK Námestovo MD  4 SN od 7.5.15, DP 47-1b, uhradiť 5€ v MZF.

D-920 FK Námestovo MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 47-1b a 47-4 za neprístojnosti trénera družstva po stretnutí II. ligy MD Námestovo-Čadca.

D-921 Na základe podnetu KM SsFZ FK Bánová SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za neprístojnosť člena realizačného tímu v stretnutí II. ligy SŽ Istebné-Bánová.

D-922 Na základe podnetu KM SsFZ FK Istebné SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí II. ligy SŽ Istebné-Bánová.

D-923 Na základe podnetu KM SsFZ Tomáš Mariaš asistent trénera FK Krasňany dorast 6 SN od 7.5.15, DP 53-1b a 53-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-924 Na základe podnetu KM SsFZ Jaroslav Bielka vedúci družstva FK Krasňany dorast 6 SN po uplynutí DO uvedeného pod D-811, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-925 Na základe podnetu KM SsFZ Filip Vrábel 1309221 Krasňany 4 SN po uplynutí DO uvedeného pod D-812, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-926 Na základe podnetu KM SsFZ FK Krasňany dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za opakovaný neoprávnený štart hráča po DO za 5 ŽK.

D-927 Na základe podnetu KR SsFZ FK Cinobaňa dospelí pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nepredloženie DVD záznamu zo stretnutia V. Ligy skupina D dospelí Cinobaňa-Veľký Krtíš v termíne stanovenom v RS 2014/15.

D-928 DK oznamuje, že prijala podnet KR SsFZ na uloženie DO pokuta vo výške 300 € voči FK Lučenec dospelí za porušenie ustanovení RS 2014/15 pri predkladaní DVD záznamu zo stretnutia III. ligy dospelých Lučenec-Nová Baňa.

Vzhľadom ku skutočnosti, že z uvedeného stretnutia bolo predložené podanie FK Lučenec na zasadnutie VV SsFZ, DK podnet KR SsFZ rovnako predkladaná na zasadnutie VV SsFZ na riešenie.

D-929 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 2.5.15 na 1 MFS:

           Ľuboš Franek 1227954 Belá, uhradiť 10 € v MZF.

D-930 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 4.5.15 na 1 MFS:

           Tomáš Burger 1218525 Martin, uhradiť 10 € v MZF.

           Martin Šurina 1248840 Trstená, uhradiť 10 € v MZF.

           Slavomír Marko 1118251 Divín, uhradiť 10 € v MZF.

           Peter Výlupok 1165694 Podlavice Badín, uhradiť 10 € v MZF.

           Marián Juriga 1238979 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF.

           Vladimír Plavec 1154012 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF.

           Peter Michalek 1170404 Štiavnické Bane, uhradiť 10 € v MZF.

           Dušan Vrbiniak 1154588 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF.

           Matúš Holécy 1159418 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF.

           Radoslav Bartoš 1200603 Voznica, uhradiť 10 € v MZF.

           Juraj Veselovský 1219318 Podlavice Badín B, uhradiť 10 € v MZF.

           Dominik Baláž 1218727 Radzovce, uhradiť 10 € v MZF.

           Daniel Rapčan 1297219 Rimavská Sobota, uhradiť 5 € v MZF.

           Ján Melich 1307181 Detva, uhradiť 5 € v MZF.

           Ladislav Lováš 1295909 Tornaľa, uhradiť 5 € v MZF.

           Róbert Miglavic 1295982 Tornaľa, uhradiť 5 € v MZF.

D-931 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 4.5.15 na 1 MFS:

           Daniel Kohút 1153988 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF.

           Milan Vajagič 1262356 Belá-Dulice, uhradiť 10 € v MZF.

D-932 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 7.5.15 na 1 MFS:

           Juraj Šustek 1135076 Makov, uhradiť 10 € v MZF.

           Miroslav Sarvaš 1197391 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.

           Adrian Bial 1260877 Rimavská Sobota, uhradiť 5 € v MZF.

           Radovan Vančo 1200615 Lučenec, uhradiť 5 € v MZF.

           Ján Dedinský 1300706 Lučenec, uhradiť 5 € v MZF.

D-933 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Adrián Paľov 1304133 Krupina na 2 SP do 31.10.15, uhradiť 5 € v MZF.

           Tomáš Packa 1343251 Krupina na 2 SP do 31.10.15, uhradiť 5 € v MZF.

           Dominik Kudlík 1184029 Kováčová zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

           Mário Kováč 1263442 Bušince na 2 SP do 31.10.15, uhradiť 5 € v MZF.

           Pavel Iskra 1133513 Buzitka zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

           Stanislav Nociar 1242849 Lučenec na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.      

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Hnúšťa (Kokava nad Rimavicou - Hnúšťa) – námietka nepreukázateľná – postupujeme DK SsFZ, Trstená (O. Veselé - Trstená) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Cinobaňa (Cinobaňa – V. Krtíš) – námietka neopodstatnená, nakoľko nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, bod 4 RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF) – postupujeme DK SsFZ, Staškov (Terchová - Staškov) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Kotešová (Belá – Kotešová) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu – postupujeme DK SsFZ. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

2.    Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.

3.    Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Belá – Kotešová do 12.5.2015 pod následkom uloženia pokuty 300 €.

4.    Na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční dňa 8.5.2015 v športovej hale Štiavničky pozývame R a DZ: Diabelko, Rosiar (za účelom objasnenia okolností v stretnutí Raková - Bánová), Bušo (stretnutie Stráža – Kysucké Nové Mesto). Účasť menovaných je povinná.

5.    Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

b)   Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

6.    Dňa 8. mája sa v Banskej Bystrici od 8:00 – 16:00 hod. uskutoční seminár – Športový delegát futbalu licencie A, ktorý organizuje KR SsFZ v úzkej spolupráci s KD SFZ. Účastnícky poplatok je 15 €. O mieste konania a programe budú frekventanti informovaní prostredníctvom e-mailovej pošty.

7.    V dňoch 15. až 17. mája 2015 sa uskutoční celoslovenský seminár rozhodcov z programu TALENT na Štrbskom Plese v hoteli Trigan. Všetci rozhodcovia z PT budú informovaní o programe e-mailom od p. Roštára. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný „Program Talent jar 2015“.

8.    Z dôvodu opakovaných nedostatkov, pod následkom riešenia v zmysle „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu“ KR dôrazne upozorňuje:

a)     R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa popis priestupkov za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý neuvádza!

b)   R na skutočnosť, že pri napomínaní hráča ŽK v elektronickom zápise o stretnutí, popis priestupkov za ktoré bol hráč napomenutý neuvádza!

c)    DZ na ustanovenia druhej až piatej odrážky bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe

uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ!

9.    KR upozorňuje R na povinnosť zúčastňovať sa MFS podľa pokynov zo zimných seminárov, t. j. III. liga v rovnakom oblečení (oblek, košeľa, kravata), IV. a V. liga v spoločenskom oblečení (oblek, košeľa).

10.  Nové ospravedlnenia R:  Fábry 24.5.,  Čičmanec 23.5.-24.5., Krajčí M. 23.5.-24.5. a 6.6.-7.6., Dodok 23.5., Belán O. 13.5., Hucák 23.5., Štrba Ma. PD do konca jarnej časti, Badura 20.5., Ligas 29.5.-30.5., Danko PN od 7.5., Ondruš 30.5.-31.5., Kosturský 30.5. a 6.6., Chudý 29.5., Čuboň 6.6. a 20.6.-21.6., Blichárová 23.5.-24.5.,

11.  Zmena DL: Dohrávky žiaci 16.k.,  U15,13, III. L., sk. A,B,C sa 14.5. hrajú o 15:30 – 17:30

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradný termín záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie bude v utorok 05.mája 2015 o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica)

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

1) Výber hráčok WU15 (ročníky 2000 a 2001) SsFZ

Dňa 15.5.2015 o 9:00 sa uskutoční výber dievčat narodených v roku 2000 a 2001, ktoré budú reprezentovať SsFZ na turnaji regiónov tejto kategórie. Preto prosím všetkých trénerov, ktorý majú vo svojom družstve talentované dievča narodené v jednom z uvedených rokov, aby ma neodkladne kontaktovali. Radi jej pošleme pozvánku. Ďakujem za spoluprácu!

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

2.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 15.5.2015 v B. Bystrici.

3.     Upozorňujeme ObFZ na možnosť zakúpenia vstupeniek na zápas KME Slovensko – Macedónsko 14. 6 2015 o 20.45 v Žiline (viď e mail zo SFZ).

 

Delegovanie na III. kolo Coca-Cola ŠP 2014/2015

 

CHLAPCI:

12.5.2015 o 9:00 hod. - ihrisko MFK Ružomberok - Monika Jacková (0910 397593), Lukáš Božek (0915 279594), Radovan Žiak (0915 035970).

13.5.2015 o 8:00 hod. - ihrisko MFK Zvolen – Marek Valentýni (0904 516 337), Jozef Hucák (0948 521 548), Marcel Škurla (0907 757 455).

 

DIEVČATÁ:

13.5.2015 o 8:00 hod. - ihrisko FK Ľubochňa - Monika Jacková (0910 397593), Lukáš Božek (0915 279594), Radovan Žiak (0915 035970).

18.5.2015 o 9:00 hod. - ihrisko ŠK Selce – Ivan Šimko (0910 110 709), Tomáš Túma (0949 707 026), Andrej Melicher (0904 658 180).