Spravodajca č. 13/2014-15                                                             19. 9. 20147

 

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 5.9.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

I. Uložil:

na návrh KM SsFZ a na základe RS SsFZ 2014/2015, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 5 a časť XXIII. Poplatky, bod 3  družstvám FK uhradiť poplatok za odhlásenie družstva zo súťaže:

-     FK Družstevník Látky U19 vo výške 100€

-     FK Slovenská Ľupča U13 vo výške     50€

Poplatok uhradia FK prostredníctvom MZF za mesiac september 2014.

II. Schválil:

a) zloženie odborných komisií SsFZ pre súťažný ročník 2014/2015:

ŠTK: J. Jekkel – M. Beháň, P. Súkeník, B. Motyčka, členovia TÚ – B. Braučok, J. Čunderlík, M. Lauer, Pe Turňa, Pa Turňa,

KM: J. Majsniar – J. Hlaváč, Ľ. Konečný, P. Vanko, M. Fungáč, členovia úseku ISSF – A. Jekkel, P. Širanec, R. Behančín, M. Majerová,

DK: M. Spišiak – Ľ. Hrmo, I. Tilesch, P. Baják, M. Budač, M. Kubinec, V. Kosec, S. Šimko, I. Janák, I. Sádovský,

KR: J. Tomčík  - V. Vais, A. Hrmo, M. Migaľová, Ľ. Perašín, M. Očenáš, I. Roštár, K. Poláček, M. Staník, M. Fajčík, členovia ÚDZ  - J. Forgon, Š. Pastorek, L. Kolibáč, P. Budač a S. Bomba, členka TÚ – M. Súkeníková,

TMK: V. Kováč – P. Frigmanský, J. Michalík, M. Král, J. Petrák, M. Nemec, L. Dányi,

R. Kollár, P. Štefaňák, T. Hvostík,

MaK: S. Špila – S. Baláž, J. Forgon,

OK: D. Čaban – L. Krnáč, J. Kliment, I. Chudý, J. Studený,

HK: P. Kuteľ – M. Skalák, M. Debnár,

KŽF: L. Németh - I. Bača, V. Vesel, P. Dubovec, D. Šipikal.

 

b) na návrh KR vyradenie rozhodcov: D. Martin, J. Mihálik, T. Paňko, J. Dvorský, T. Staník a M. Hubočan z nominačnej listiny R SsFZ.

Následne schválili členovia VV SsFZ hlasovaním per rollam (hlasovanie prostredníctvom internetu) v dňa 12. 9. 2014 spoločný návrh KR a DK SsFZ na zmeny v RS SsFZ 2014/2015. Zmeny sa dotýkajú najmä činnosti delegovaných osôb v súvislosti s MSF.

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby venovali maximálnu pozornosť vyplňovaniu nominácií v ISSF /hráči s rovnakým menom a priezviskom/ a R o dôkladnú kontrolu RP hráčov, aby tieto boli v súlade s nomináciami FK

2.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Raková hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 5.kola V. ligy A Bánová - Raková a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Bánová 3 body a skóre 4:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.    ŠTK zrušila z dôvodu zlých poveternostných podmienok MFS 7.kola : Žarnovica – Námestovo, Kalinovo – L. Hrádok, Bytča – N. Baňa /R/, Pohronie – Teplička n. V., Kremnička – Rakytovce /R/, Trstená – O. Veselé, Z. Poruba – L. Štiavnica, Jupie Badín A – Revúca, Detva – Zvolen B, Hriňová – Sl. Ďarmoty, Málinec – Tisovec, Vinica – Poltár, Fiľakovo – Podbrezová B, Rajec – Štiavnik, Rudina – Skalité, Staškov – Terchová, Fomat B – Lipovec, Bešeňová – Diviaky, Bacúch – Šalková, Medzibrod – Jupie Badín B, Pliešovce – Hrochoť, Č. Balog – Priechod, Lieskovec – Š. Bane, Sl. Ľupča – Voznica, D. Strehová – Lesenice, Jesenské – Hajnáčka, Mýtna – Sklabiná, V. Krtíš – Cinobaňa, Olováry – Tornaľa, Radzovce – Buzitka, Čebovce – Hnúšťa a MFS 15.kola : Lučenec – Rakytovce.

4.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        20.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga C Medzibrod – Pliešovce

·        24.09.2014 /streda/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga B Bešeňová – Diviaky

·        24.09.2014 /streda/ o 16,00 hod. 7.kolo V. liga C Lieskovec – Š. Bane

·        26.09.2014 /piatok/ o 16,00 hod. 7.kolo V. liga A Staškov – Terchová

·        27.09.2014 /sobota/ o 11,00 hod. 9.kolo III. liga Pohronie ZH/DŽ – Makov

·        27.09.2014 /sobota/ o 10,30 hod. 9.kolo V. liga B DemänováPalúdzka

·        27.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 9.kolo IV. liga J Hriňová – Podbrezová B

·        27.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 9.kolo V. liga D Olováry – V. Krtíš

·        28.09.2014 /nedeľa/ o 13,00 hod. 9.kolo V. liga C Bacúch – Repište

·        28.09.2014 /nedeľa/ o 15,00 hod. 9.kolo IV. liga J Detva – Poltár /ihr. Cinobaňa/

·        01.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo III. liga Žarnovica – Námestovo

·        01.10.2014 /streda/ o 15,30 hod. 7.kolo III. liga Kremnička – Rakytovce

·        01.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo III. liga Kalinovo – L. Hrádok

·        01.10.2014 /streda/ o 16,00 hod. 7.kolo V. liga D Jesenské – Hajnáčka

·        01.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Bacúch – Šalková

·        03.10.2014 /piatok/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga A Rajec – Štiavnik

·        03.10.2014 /piatok/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Mýtna – Sklabiná

·        08.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 1.kolo III. liga Brusno – Teplička n. Váhom

·        08.10.2014 /streda/ o 16,00 hod. 7.kolo III. liga Bytča – N. Baňa

·        15.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 15.kolo III. liga Lučenec – Rakytovce

·        15.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga A Rudiná – Skalité

·        22.10.2014 /streda/ o 14,00 hod. 7.kolo III. liga Pohronie – Teplička n. Váhom

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Bacúch – Sásová

5.    ŠTK nariaďuje odohrať MFS:

·        01.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 6.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráža

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga S Trstená – O. Veselé

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga S Z. Poruba – L. Štiavnica

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Jupie Badín A – Revúca

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Detva – Zvolen B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Hriňová – Sl. Ďarmoty

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Málinec – Tisovec

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Vinica – Poltár

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Fiľakovo – Podbrezová B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga B Fomat B – Lipovec

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Medzibrod – Jupie Badín B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Pliešovce – Hrochoť

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Č. Balog – Priechod

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Sl. Ľupča – Voznica

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D D. Strehová – Lesenice

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D V. Krtíš – Cinobaňa

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Olováry – Tornaľa

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Radzovce – Buzitka

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Čebovce – Hnúšťa

6.    Štart hráča Branislav Labant 1078085 /Rosina/ v stretnutí K. Lieskovec – Rosina oprávnený, nesprávny postup R pred stretnutím.

7.    Prerokované námietky kapitánov družstiev: Bytča – Krásno /H – odstupujeme KR, DK/, Sásová – Repište /D – odstupujeme KR/.

8.    Evidované nedostatky v stretnutí bez opatrení: Lučenec, Švošov, Čadca.

9.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

1.   KM nariaďuje odohrať MFS:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 10.kolo (KNM – O.Jasenica) z 5.10. na 4.10.2014 o 10,00 a 12,00,

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 12.kolo (KNM – Tvrdošín) z 19.10. na 18.10.2014 o 10,00 a 12,00,

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 7.kolo (Teplička – KNM A) 22.10.2014 o 13,00 a 15,00,

d)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (Hnúšťa – Tornaľa) 24.9.201414,00 a 16,00,

e)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (B.Štiavnica – Detva) 24.9.201414,00 a 16,00,

f)     III.liga U15, U13 sk.B – 8.kolo (Liesek – Zuberec) 21.9.2014 o 9,00 a 11,00 (zmena ÚHČ),

g)    III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (S.Lupča – Hliník)  18.9.2014 o 14,00,

h)    III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (Sliač – Revúca) 1.10.2014 o 14,00 a 16,00,

i)     III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (Brusno – Kalinovo) 8.10.2014 14,00 a 16,00,

j)     III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (C.Balog – Hriňová) 1.10.2014 o 14,00 a 16,00,

k)    III.liga U15 sk.C – 3.kolo (Kováčová – S.Ľupča) 8.10.2014 o 15,00,

l)     III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (Kováčová – H.Nemce) 24.9.2014 o 14,00 a 16,00,

m)   III.liga U15 sk.C – 10.kolo (H.NemceS.Ľupča) 4.10.2014 o 10,00 a 12,00 - hrá sa v opačnom poradí na ihrisku FK S.Ľupča,

DORAST

n)    II.liga U19, U17 –15.kolo (Bánová – Bytča) zo 17.9. na 24.9.2014 o 13,30 a 16,00,

o)    II.liga U19, U17 – 15.kolo (Čadca – Námestovo) 24.9.201413,30 a 16,00,

p)    II.liga U19, U17 – 7.kolo  (Rakytovce – Námestovo) z 13.9. na 22.10.2014 o 11,00 a 13,30,

q)    II.liga U19, U17 – 15.kolo (JupieR.Sobota) zo 17.9. na 24.9.2014 o 13,30 a 16,00,

r)     III.liga dor.sk.Sever – 7.kolo (Turzovka  - Čierne) 25.9.2014 o 16,00,

s)    III.liga dor.sk.Sever – 7.kolo (Staškov – L. Hrádok) 24.9.2014 o 16,00,

t)     III.liga dor.sk.Sever – 8.kolo (Sučany – Zákamenné) 20.9.2014 o 13,00 (zmena ÚHČ),

u)    III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Jesenské – Sliač)  24.9.2014 o 16,00,

v)    III.liga dor.sk.Juh – 8.kolo (Braväcovo – Žarnovica) z 20.9. na 21.9.2014 o 12,30,

w)   III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Krupina – Tornaľa) 24.9.2014 o 14,30,

x)    IV.liga dor.sk.A – 7.kolo (Stiavnik – Varín) nový termín 3.10.2014 o 15,30,

y)    IV.liga dor.sk.A – 7.kolo (S.Bystrica – Belá) 26.9.2014 o 16,00,

z)    IV.liga dor.sk.B – 8.kolo (Z.PorubaD.Kubín) z 20.9. na 19.9.2014 o 16,30,

aa)  IV.liga dor.sk.C – 1.kolo (Pliešovce – S. Ľupča) 28.9.2014 o 15,00,

bb) IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (Kriváň – Lovčica) zo 14.9. na 17.9.2014 o 16,30,

cc)  IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (Kováčová – Kremnica) 26.9.2014 o 16,00,

dd) IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (D. Niva – Selce)  1.10.2014 o 16,00,

ee)   II. liga U19, U17 – 8.kolo (Čadca – V.Krtíš) hrá sa v pôvodnom termíne 21.9. 2014 v ÚHČ.

2.    KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Selce –Bzovík) 3.11.2014 o 13,00 - odohrať do 25.10.2014,

b)    III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (Kremnica – Tisovec) 1.11.2014 o 10,00 a 12,00 - - odohrať do 25.10.2014,

c)    IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (S.Ľupča – Kremnička) 2.11.2014 o 10,30, - odohrať do 25.10.2014,

d)    IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (MedzibrodBzovík) 2.11.2014 o 10,00, - odohrať do 25.10.2014,

e)    III.liga dor.sk.Sever – 12.kolo (Teplička – Čierne) z 18.10. na 15.10.2014(streda) o 14,30- chýba riadne zdôvodnenie zmeny termínu v zmysle  RS – VI/7b a súhlas FK Čierne.

3.    KM kontumuje MFS:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 7.kolo (O. Jasenica – Sučany), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK O.Jasenica, podľa SP 100/b,

b)    III.liga dor.sk.Sever – 4.kolo (Rosina – Staškov), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Staškov, podľa SP 100/i (neoprávnený štart hráča FK Rosina).

4.    KM ďalej oznamuje:

a)    Odstupujeme DK SsFZ prípad neoprávneného štartu hráča FK Rosina Michala Rúfusa (1256892).

b)    Predvolávame na zasadnutie KM dňa 25.9.2014 o 16.00 zástupcu FK Vrútky, ktorý je povinný predložiť registračný preukaz hráča Dávid Slivka (1284673) a zároveň predloží písomné vyjadrenie FK Vrútky opatrené podpisom a pečiatkou FK Vrútky, odkedy uvedený hráč štartoval za U19 bez RP, aj napriek tomu, že nemal RP, ale bol overiteľný v ISSF.

c)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Zborov - Skalité  ( žiaci ) - neskorý príchod  H, 

Oščadnica   – Zborov   ( žiaci ) – nefungujúci internet usporiadateľského FK,

Stará Bystrica – Skalité ( žiaci) – neskorý príchod H,

Lučenec – Fiľakovo ( žiaci ) – nezabezpečenie PC a internetu na stretnutie zo strany FK Lučenec.

d)    Všetky neodohraté stretnutia žiakov a dorastu jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 musia byť odohraté do 25.10.2014.

e)    Návrhy na zmenu termínu, miesta a času MFS musia byť riadne zdôvodnené v zmysle RS -VI/7b, čas musí byť navrhnutý najneskôr v UHČ-

f)     Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

5.    Žiadame predložiť vzájomnú dohodu do  24.9.2014 ( streda):

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (Radzovce – R. Sobota),

b)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (N. Baňa – Pliešovce),

c)    III.liga U15, U13 sk.A – 7.kolo (Varín – Čierne),

d)    III.liga U15, U13 sk.A – 7.kolo (Čadca B – Turzovka),

DORAST

e)    II.liga U19, U17 – 7.kolo (N. Baňa – Martin),

f)     II.liga U19, U17 – 7.kolo (V. Krtíš – Podlavice),

g)    III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Očová – Č.Balog),

h)    III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Fiľakovo – Poltár),

i)     III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Detva – Braväcovo),

j)     IV.liga dor.sk.A – 7.kolo (Strečno – Krasňany),

k)    IV.liga dor.sk.A – 7.kolo (Skalité – Zborov nad Bystricou),

l)     IV.liga dor.sk B – 7.kolo (Likavka – Kvačany),

m)   IV.liga dor.sk B – 7.kolo (Trstená – O. Veselé),

n)    IV.liga dor.sk.B – 7.kolo (Lisková – Z. Poruba),

o)    IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (Pliešovce – Vígľaš),

p)    IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Málinec – Hajnáčka),

q)    IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Kalinovo – Balog n.Ipľom),

r)     IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Bušince – Halič),

s)    IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Kokava – Tomášovce).

Stretnutia musia byť odohraté do 25.10.2014 , v prípade nepredloženia návrhu termín nariadi KM na svojom zasadnutí dňa 25.9.2014.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-24 DK opakovane žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015 a hlavne kolonka „Podnet PR“ správy DZ v zmysle kap. XX. ods. 15), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-55 DK upozorňuje funkcionárov FK v rámci SsFZ, že disciplinárne previnenia v stretnutiach Slovenského pohára rieši DK SFZ, ktorá  poskytuje aj odborný výklad k vykonateľnosti ňou uložených DO.

D-241 Štefan Kavuliak asistent trénera FK Čadca dospelí 2 SN od 18.9.14, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-242 Jaroslav Šteiniger 1214151 Makov 1 SN od 15.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-243 Tomáš Tavač 1154424 Stráža  2 SP do 31.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-244 Marek Kubišta 1300052 Radoľa 2 SN od 15.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-245 Peter Tomášik 1178855 Divín 1 SN od 15.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-246 Martin Turák 1151855 Kováčová 3 SN od 15.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-247 Radoslav Kucharič 1270927 Bacúch 2 SN od 18.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-248 Na návrh KM SsFZ Martin Drexler 1259472 Rosina 4 SN od 18.9.14, DP 53-1c a 53-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-249 Na návrh KM SsFZ Juraj Drexler vedúci družstva FK Rosina dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 18.9.14 do 17.3.15, DP 53-1c a 53-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-250 Na návrh KM SsFZ Jaroslav Kais asistent trénera FK Rosina dorast 6  mesiacov nepodmienečne od 18.9.14 do 17.3.15, DP 53-1c a 53-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-251 Na návrh KM SsFZ FK Rosina dorast odobratie 6 bodov, pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 53-1c, 52-2a, 52-5 a 32 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí III. ligy skupina Sever dorast Rosina-Staškov.

D-252 Tomáš Kubica 1197853 Čadca 4 SN od 18.9.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-253 Lukáš Nitško 1307235 Rakytovce 2 SP do 31.5.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-254 Na návrh ŠTK SsFZ FK Raková dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 60 za svojvoľné opustenie hracej plochy stretnutí V. ligy skupina A dospelí Bánová-Raková.

D-255 DK odvolaniu FK Bánová voči DO uvedenému pod D-237 na základe stanoviska sekretariátu SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-258 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 18.9.14 na 1 MFS:

           Miroslav Sokol 1249171  Brusno,uhradiť 10 € v MZF.

D-259 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1: 

           Martin Habiňák 1173008 Námestovo na 1 SP do 31.5.15, uhradiť 10 € v MZF.

           Martin Šurina 1248840 Trstená zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

D-260 DK predvoláva na zasadnutie dňa 25.9.14: 

        o 15:45 hod. zo stretnutia  Bytča-Krásno nad Kysucou MR Stred dospelí FK Bytča Peter Mičienka usporiadateľ, Ľubomír Hrobárik asistent trénera SŽ a FK Krásno nad Kysucou Marian Seko 1173623.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Hnúšťa (Radzovce – Hnúšťa) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Čebovce (Lesenice - Čebovce) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Lučenec (Teplička n. Váhom - Lučenec) – námietka neopodstanená, nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Štiavnik U19 (Zborov n. Bystricou - Štiavnik) – námietka neopodstatnená, nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF).

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15.
 2. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
 3. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.9.2014 na SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2014.
 4. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na

  správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko,

  číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Upozorňujeme R na povinnosť:

a) uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!

b) vykonania dôkladnej kontroly platnosti a zhody registračných preukazov so Zápisom o stretnutí pred MFS (kapitola XIV, bod 2, písm. d) Rozpisu súťaží 2014/2015). V prípade pochybení budú previnilci odstúpení DK SsFZ!

 1. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 2. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
 3. Upozornenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

Taktiež pri písaní Správy DS resp. Správy PR v ISSF FUTBALNET, DZ je povinný odkontrolovať cez HISTÓRIU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZÁPASU, či rozhodca vytvoril zápis  zo stretnutia a po stretnutí uzatvoril zápis zo stretnutia. Ak DZ zistí  nedostatky, poznamená ich v správe DS a kontaktujte R stretnutia a správcu ISSF p. Pavla Turňu.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H, vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

 1. KR upozorňuje R a DZ na dohrávky v DL 9, kde boli vykonané niektoré zmeny.
 2. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Katreniak 27.9., 11.10., 25.10. a 8.11., Hanuska 21.9. a 28.9. zrušené, Baka 26.10., Krajči J. prac.dni zrušené, Šlapka 3.10.-11.10., Krajčí M. 4.10.-5.10., Laššák prac.dni a soboty od 1.10. do 1.12., Oružinský 4.10., Gajdošík od 21.9. do konca jesennej časti, Močiliak od 4.10. prac.dni a soboty, Truban prac. dni, Bušo 4.10., Wojčík 19.9.-3.10., Lupták 11.10., Dibdiak prac.dni a soboty, Ploštica 13.10.- 24.10., Danyi 4.10., Dobrocký 27.9., Hreus 18.10.-19.10., Koleno 27.9., Uhorskai 11.10. od 14:00, Mikloš 11.10., 18.10. a 25.10., Smoleň PN od 18.9., Belán I. 4.10., 11.10.-12.10. a prac.dni, Širanec prac.dni okrem piatkov. Ospravedlnenie DZ : Palacka 17.9., Šmíd 17.9., Oslanec 18-26.10., Kubačka 15-24.9., Kanka 27.9.,
 3. Zmena :  durkokanka@gmail.com,
 4. Oznámenie pre DZ : Komisia rozhodcov SsFZ, v súčinnosti s konvenciou a úsekom DZ, usporiada dňa 27.9.2014, WORKSHOP – Tréning pre vybratých DZ, v Liptovskom Mikuláši,  na stretnutí DOXXbet ligy Liptovský Mikuláš – Dolný Kubín. Pozvánku s Programom  dostanú vybratí DZ e-mailovou poštou.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .     MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014  - turnaj SFZ pre chlapcov U 12 (ročník 2003) . Víťazmi krajských finálových turnajov MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014 sa stali za BB kraj chlapci FK POHRONIE Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa a za ZA kraj chlapci MŠK ŽILINA.  Víťazi krajských kôl postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 07. – 08. októbra 2014.

2.       TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B  a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) tradične 17. novembra 2014. v Banskej Bystrici. Bližšie informácie  o organizácii, poplatku a spôsobe prihlásenia uvedieme v ÚS najneskôr do 15. 10.2014

3.             TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 30. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 30. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

Školenie trénerov UEFA B licencie začne 1 blokom v dňoch 15. - 17. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Jaroslav Šidlo, Mário Pečalka, Martin Labaška, Martin Auxt, Roman Toka, Michal Fabian, Róbert Henžel, Martin Poliačik, Matúš Štulajter, Zdenko Veselovský, Branislav Zeman, Róbert Chládek, Peter Drahoš, Peter Žabka, Jaroslav Mravec, Michal Košuda.

Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie začne 1 blokom v dňoch 29.- 30. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Rudolf Riapoš, Vladimír Pilnik, Marek Ďuriš, Matej Šouc, Miroslav Bardis, Marián Ceniga, Marián Katreniak, Matej Badín, Lukáš Žužafka, Pavol Chromek, Pavol Strmenský, Marek Hlaváč, Ján Rerich, Matúš Moravčík, Peter Belko, Radoslav Antal, Peter Sedúch, Radovan Gardošík, Peter Gajdoš, Miroslav Tóth, Milan Lúčanský, Juraj Blahušiak, Rastislav Mikuláš, Pavol Grusmann, Tibor Sabo, Martin Vodička, Marián Žitňák, Ladislav Baranec, Ján Beliančin, Ján Bujňák, Walter Poliak, Peter Kajan, Tibor Sabo.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) Dohrávka druhého kola regionálnej ligy žiačok Stred skupiny A:

Po vzájomnej dohode klubov sa 2.turnaj regionálnej ligy žiačok skupina A, Usporiadateľ: Bziny /voľno Čadca/ odohrá 24.9.2014 (streda) nasledovne:

  9:00       OŠK Bziny – MŠK FOMAT Martin

10:00       FK REaMOS K. Lieskovec – ŠKF VIX Žilina

11:05       OŠK Bziny - FK REaMOS K. Lieskovec                                           

12:00       MŠK FOMAT Martin – ŠKF VIX Žilina

13:05       MŠK FOMAT Martin - FK REaMOS K. Lieskovec

14:00       OŠK Bziny – ŠKF VIX Žilina

2) Regionálny výber dievčat zo Stredoslovenského Futbalového Zväzu U13 ( ročníky 2001 a mladšie )

Dňa 22.9.2014 sa uskutoční výber dievčat U13 zo Žilinského a Banskobystrického kraja. Z tohto výberu budeme nominovať najlepšie dievčatá na záverečný celoslovenský turnaj, kde budú hrať proti sebe výbery Východného, Stredného, Západného Slovenska a výber Bratislavského regiónu. Radi by sme do toho zapojili čo najviac dievčat, aj tie čo hrajú len za chlapcov a nehrajú za žiačky. Chceme poprosiť funkcionárov Oblastných futbalových zväzov, aby nám podľa výpisu registrovaných hráčok poslali kontakty na dievčatá, ktoré sú narodené v roku 2001 a mladšie, aby sme im mohli poslať pozvánku a dať im príležitosť konfrontovať sa s tými najlepšími zo Stredného Slovenska. Tento výber sa bude konať na dvoch miestach:

Výber z Oblastných futbalových zväzov Čadca, Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín v Martine na ZŠ Hurbanova, Hurbanova 27,  036 01 Martin (umelá tráva ) od 9:00 do 13:00. Kontaktná osoba: Peter Dubovec, 0918 90 44 12, dubovecpeter@gmail.com

Výber z Oblastných futbalových zväzov Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom v Banskej Bystrici v Radvani (prírodná tráva, v prípade nepriaznivého počasia umelá tráva ) od 9:00 do 13:00. Kontaktná osoba: Stanislav Žigmund, 0905 66 39 00

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

2. Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

3. Zároveň tiež upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ je možné podávať v zmysle Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ od 1.7. do 15.9. a od 1.1. do 15.3. Taktiež žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania v SFZ sa podávajú od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roku.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Opätovne dôrazne upozorňujeme FK na dodržiavanie termínu splatnosti mesačnej zbernej faktúry, ktorej splatnosť je nastavená tak, aby bolo možné z týchto prostriedkov uhradiť činnosť delegovaných osôb za uvedený mesiac. V prípade, že sa bude opakovať situácia z tohto obdobia (MZF za mesiac august), keď v čase po splatnosti nebolo uhradených ešte cca 40 FA no a následne 12.9.2014 – viď správa DK z dnešného dňa, bude musieť SsFZ začať uplatňovať aj prísnejší postih, ktorý umožňuje SP.