Spravodajca č. 10/2014-15                                                             29. 8. 20147

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Mýtna hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 4.kola V. ligy D D. Strehová - Mýtna a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK D. Strehová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        29.08.2014 /piatok/ 11,00 hod. 14.kolo III. liga Kremnička – Bytča

·        29.08.2014 /piatok/ o 16,30 hod. 4.kolo V. liga A Belá – Čierne /Belá 10€ MZF/

·        29.08.2014 /piatok/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S Tvrdošín – O. Veselé

·        29.08.2014 /piatok/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J Vinica – Zvolen B

·        29.08.2014 /piatok/ o 17,00 hod. 4.kolo V. liga A Terchová – Strečno

·        30.08.2014 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C Medzibrod – Repište

·        30.08.2014 /sobota/ o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D Čebovce – D. Strehová

·        01.09.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. 5.kolo III. liga Žarnovica – Bytča

·        03.09.2014 /streda/ o 16,30 hod. 8.kolo IV. liga J Podbrezová B – Detva

·        06.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A Predmier – OFK Kotešová

·        06.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 6.kolo V. liga A Raková – Rudina

·        10.09.2014 /streda/ o 16,00 hod. 1.kolo V. liga B Bešeňová – Nižná

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo III. liga Žarnovica – Námestovo

·        13.09.2014 /sobota/ o 12,00 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga C Bacúch – Šalková

·        13.09.2014 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga B Švošov – Kláštor p. Znievom

·        17.09.2014 /streda/ o 16,00 hod. 4.kolo IV. liga S Černová – Stráňavy

·        18.09.2014 /štvrtok/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A Terchová – Predmier

·        20.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga C Medzibrod – Pliešovce

·        27.09.2014 /sobota/ o 11,00 hod. 9.kolo III. liga Pohronie ZH/DŽ – Makov

·        08.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 1.kolo III. liga Brusno – Teplička n. Váhom

3.    Oneskorené začiatky stretnutí: K. Lieskovec - Vrútky /opakovane, odstupujeme DK/, Sl. Ľupča - Bacúch /ISSF/, Bobrov - Dúbrava /opodstatnene, úprava HP/

4.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK, že ukončením prázdninového obdobia bude KM schvaľovať zmeny stretnutí len riadne zdôvodnené. Žiadosti o zmeny bez uvedenia dôvodu v zmysle US č.7, bod 3d KM zamietne.

 

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

 

ŽIACI

a)    II.liga U15 a U13 sk.Sever – 1.kolo (Teplička – O.Jasenica) z 27.8. na 1.10.2014 o 14,00 a 16,00,

b)    II.liga U15 a U13 sk.Sever – 1.kolo (BeláBytča) z 27.8. na 1.10.2014 o 14,00 a 16,00,

c)    II.liga U15 a U13 sk.Sever – 1.kolo (BánováJuventus) z 27.8. na 10.9.2014 o 14,00 a 16,00,

d)    II.liga U15 a U13 sk.Sever – 1.kolo (Čadca – Rajec) 27.8.2014 na 15.9.2014 10,00 a 12,00,

e)    II.liga U15 a U13 sk.Juh – 6.kolo (Hnúšťa – Poltár) zo 6.9. na 5.9.2014 15,00 a 17,00. FK Poltár uhradí 10€ v MZF.

f)     III.liga U15 a U13sk.A – 5.kolo (K.N.Mesto B – Raková) z 31.8. na 30.8.2014 o 10,00 a 12,00. Ihrisko Povina. K.N.Mesto uhradí 10€ v MZF.

g)    III.liga U15 a U13 sk.A – 1.kolo (Zborov – Skalité) z 27.8. na 11.9.2014 o 15,00 a 17,00,

h)    III.liga U15 a U13 sk.A – 1.kolo (Čierne – Krásno n.Kys.) z 27.8 na 25.9.2014 (štvrtok) o 15,00 (U13) a 17,00 (U15),

i)     III.liga U15 a U13 sk.A – 1.kolo (Čadca – S.Bystrica) z 27.8.2014 na18.9.2014 o 14,30 a 16,30,

j)     III.liga U15 a U13 sk.B – 9.kolo (Dlhá – Trstená) z 28.9. na 27.9.2014 o 11,00 a 13,00,

k)    III.liga U15 a U13 sk.C – 4.kolo (Hliník – Kováčová) z 23.8. na 10.9.2014 o 15,00 a 17,00,

l)     III.liga U15 a U13 sk.C – 6.kolo (Hont.Nemce – Prestavlky) zo 7.9. na 17.9.2014 o 16,00,

 

DORAST

m)   II.liga U19, U17 – 14.kolo (Rakytovce– Vrútky) 29.8.2014. Ihrisko Radvaň,

n)    II.liga U19, U17 – 7.kolo (Lučenec – Bánová) z 13.9. na 14.9.2014 o 10,00 a 12,00,

o)    II.liga U19, U17 – 15.kolo (Lučenec – K.N.Mesto) zo 17.9. na 18.9.2014 o 10,00 a 12,00,

p)    II.liga U19, U17 – 9.kolo (LučenecČadca) z 27.9. na 28.9.2014 o 10,00 a 12,00,

q)    II.liga U19, U17 – 11.kolo (Lučenec – R.Sobota) z 11.10. na 12.10.2014 o 10,00 a 12,00,

r)     II.liga U19, U17 – 13.kolo (LučenecNová Baňa) z 25.10. na 26.10.2014 o 10,00 a 12,00,

s)    III.ligador.sk.Juh – 8.kolo (BacúchFiľakovo) z 20.9. na 19.9.2014 o 15,30,

t)     IV.ligador.sk.A – 4.kolo (Belá– Skalité) z 29.8. na 2.9.2014 o 16,00,

u)    IV.ligador.sk.A – 8.kolo (Strečno – Štiavnik) z 21.9. na 20.9.2014 o 13,30,

v)    IV.ligador.sk.A – 4.kolo (Terchová – Strečno) z 24.8. na 29.8.2014 (piatok) o 13,00. Ihrisko FK Strečno.

 

2.    KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)    III.liga U15, U13sk.C – 8.kolo (H.Nemce – Brusno) 20.9.2014 o 10,00 a 12,00 na ihrisku v Brusne. Chýba súhlas FK Brusno.

b)    III.liga U15, U13sk.C – 10.kolo (H.Nemce – S.Ľupča) 5.10.2014 o 10,30 a 12,30 na ihrisku v S.Ľupči. Chýba súhlas FK S.Ľupča.

c)    III.liga U15, U13sk.C – 12.kolo (H.Nemce – Hriňová) 18.10.2014 o 10,00 a 12,00 na ihrisku v Hriňovej. Chýba súhlas FK Hriňová.

d)    III.ligador.sk.Juh – 9.kolo (H.Nemce – Sliač) 27.9.2014 o 12,30 na ihrisku v Sliači. Chýba súhlas FK Sliač.

e)    III.ligador.sk.Juh – 11.kolo (H.Nemce – Jesenské) 18.10.2014 na ihrisku v Jesenskom. Chýba súhlas FK Jesenské.

f)     III.ligador.sk.Juh – 13.kolo (H.Nemce – Tornaľa) 25.10.2014 o 14,00 na ihrisku v Tornali. Chýba súhlas FK Tornaľa.

g)    IV.ligador.sk.C – 6.kolo (Selce – Pliešovce) zo 6.9. na 5.9.2014 o 17,00. Chýba súhlas FKPliešovce.

h)    IV.ligask.C – 1.kolo (Pliešovce – S.Ľupča) z 23.9. na 16.9.2014 o 17,00. Chýba súhlas FKPliešovce.

 

3.   KM kontumuje MFS:

a)    IV.ligador.sk.C – 4.kolo (Kremnička – Kováčová), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Kováčová, podľa SP čl.100/b.

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 4.kolo (Bytča – Rajec), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bytča, podľa SP čl.100/b.

c)    III.liga U13 sk.C– 4.kolo (Kalinovo – Kremnica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kalinovo podľa SP čl.100/b.

d)    III.liga U15 sk.C – 1.kolo (Kremnica – S.Ľupča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnica podľa SP čl.100/b.

 

4.   KM ďalej oznamuje:

a)    III.liga U15 a U13 sk.A – 1.kolo (Oščadnica – K.N.Mesto B) 27.8.2014 – MFS ODLOŽENÉ, žiadame nahlásiť vzájomnú dohodu.

b)    II. liga U19, U17 – 14.kolo (Bytča – Pohronie) 29.8.2014. MFS ODLOŽENÉ, žiadame nahlásiť vzájomnú dohodu.

c)    IV. liga dor.sk.A – 1.kolo (Skalité – S.Bystrica( - 27.8.2014 MFS ODLOŽENÉ, žiadame nahlásiť vzájomnú dohodu.

d)    IV. liga dor.sk.C – 3.kolo (Selce – Bzovík) 27.8.2014 – MFS ODLOŽENÉ, žiadame nahlásiť vzájomnú dohodu.

e)    Odstupujeme DK SsFZ prípadne odohratého MFS 4.kola IV.ligy dor.sk.C  Kremnička – Kováčová pre nedodržanie RS čl.8 bod 6a.

f)     Odstupujeme  KR SsFZ podanie MŠK R.Sobota zo stretnutia 4.kola II.ligy U15 sk.Juh  FK Mesto Tornaľa – MŠK  R.Sobota.

g)    Berieme na vedomie list FK Varín k prípadu neoprávneného štartu hráča Andreja Dávidíka, vzhľadom na písomné  stanovisko osôb kompetentných sa vyjadriť k výsledku konfrontácie KM trvá na svojom stanovisku.

h)    Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu  KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-24 DK opakovane žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015 a hlavne kolonka „Podnet PR“ správy DZ v zmysle kap. XX. ods. 15), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-55 DK upozorňuje funkcionárov FK v rámci SsFZ, že disciplinárne previnenia v stretnutiach Slovenského pohára rieši DK SFZ, ktorá  poskytuje aj odborný výklad k vykonateľnosti ňou uložených DO.

D-119 Na návrh KR SsFZ Vojtech Koncz DK 1 týždeň nepodmienečne od 25.8.14 do 31.8.14, DP 63-1b a 39-2 DP, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 16.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-120 Peter Ďuriš 1047300 Sásová 2 SP do 30.4.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-121 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Slavomír Pšenica DZ (nevyhodnotenie námietky voči disciplinárnemu previneniu uvedenému v zápise o stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Vrútky-Stráňavy v správe DZ).

D-122 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Peter Budač DZ (nesplnenie povinností uvedených v ods. 8 kap. XX. RS 2014/2015 a nedostatočná kontrolná činnosť po stretnutí III. ligy Stred dospelí Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa jun.-Žarnovica).

D-123 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Peter Vachan R (nesplnenie povinností uvedených v ods. 8 kap. XX. RS 2014/2015 po stretnutí III. ligy Stred dospelí Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa jun.-Žarnovica).

D-124 Filip Baran 1182463 Bešeňová 1 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-125 Ján Dedinský 1300706 Lučenec 2 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-126 Dávid Greško 1273797 Rakytovce 5 SN od 25.8.14, DP 48-1c a 47-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-127 Adam Belko 1267763 Podlavice Badín 5 SN od 25.8.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-128 Šimon Križan 1304167 Krupina 4 SN od 25.8.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-129 Milan Kujan 1124749 Kováčová 1 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-130 Milan Vyskoč 1088280 Závažná Poruba 1 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-131 Andrej Glončák 1249553 Závažná Poruba 1 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-132 Jaroslav Páleník 1137628 Staškov 1 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-133 Mário Korda 1176226 Kláštor pod Znievom 1 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-134 Jozef Rosík 1271834  Čierny Balog 2 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-135 Lukáš Haviar 1270392 Medzibrod 2 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-136 Branislav Zubák 1299483 Revúca 2 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-137 Vladimír Harman 1165127 Bánová 3 SN od 25.8.14, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-138 Rastislav Hliničan 1248833 Dúbrava 3 SN od 25.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-139 Mário Rudinec 1318802 Kysucké Nové Mesto 4 SN od 25.8.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-140 Na návrh ŠTK SsFZ FK Mýtna dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 60 za svojvoľné opustenie hracej plochy stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Mýtna.

D-141 Erik Šinkovkin 1258513 Priechod 2 SN od 25.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-142 DK odvolaniu FK Lieskovec dospelí voči DO uvedenému pod D-117 na návrh KR SsFZ vyhovuje a ruší DO pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-143 FK Žarnovica dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-1f a 58-3 za neprístojnosti priaznivcov družstva v stretnutí III. ligy Stred dospelí Rakytovce-Žarnovica.

D-144 Juraj Križek 1240191 Raková 1 SN od 25.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 €.

D-145 Na návrh ŠTK SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za opakované nedostatky pri vyhotovovaní elektronického zápisu v stretnutiach IV. ligy skupina Sever dospelí.

D-146 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

           Radomír Trnovec 1187875 Tvrdošín na 1 SP do 30.4.15, uhradiť 10 € v MZF.

           Denis Vengrín 1258234 Tisovec na 1 SP do 30.4.15, uhradiť 5 € v MZF.

           Daniel Moravec 1292277 Čierne na 1 SP do 30.4.15, uhradiť 5 € v MZF.

           Peter Michalek 1170404 Štiavnické Bane na 1 SP do 30.4.15, uhradiť 10 € v MZF.

           Igor Roštár R na 1 mesiac podmienečne do 30.4.15, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 16.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-147 DK predvoláva na zasadnutie dňa 4.9.14: 

         o 15:45 hod. zo stretnutia Pliešovce-Lovčica-Trubín IV. liga skupina C dorastu FK Pliešovce Stanislav Žigmund tréner a FK Lovčica-Trubín Peter Sýkorjak vedúci družstva.

          o 16:00 hod. zo stretnutia Kováčová-Detva IV. liga skupina Juh dospelí DZ FK Kováčová Pavol Melicherčík HU a FK Detva Miloš Bambura prezident FK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Kováčová (Kováčová - Detva) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

            Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia

            v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych

            stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

  1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15.
  2. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 12.9.2014 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod., zúčastnia sa: Bednárik, Belán I., Blichárová, Cimprich, Čičmanec, Čuboň T., Danyi, Debnár, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dodok, Farský, Forgáč, Gonda, Grenčík, Hanesová, Horák, Hreus, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Ježík, Kancko, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Košárnik, Kratochvíľa, Králik, Kuba, Kuteľ, Labuda, Ligas, Ľupták, Martinka, Martvoň, Melicher, Mészáros, Mihálka, Mikloš, Mitúch, Nagy, Olšiak, Ploštica, Polomský, Remeň, Rogoň, Rojík, Šimovič, Šlapka, Štrba Ma., Švec, Uhorskai, Urda, Vozár, Vrtich, Weiss M., Zaťko, Žubor. 
  3. Upozorňujeme R na povinnosť uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!
  4. Dôrazne upozorňujeme R stretnutí, na základe upozornenia sekretariátu SsFZ, aby v prípade, že sa na stretnutie dostavia a stretnutie sa neuskutoční, aby postupovali , vo vlastnom záujme (vyplatenie paušálnych náhrad) v súlade s RS SsFZ 2014/2015 časť XIV. bod 5 : „V prípade, ak sa MFS z akéhokoľvek dôvodu neodohrá, R elektronický zápis neuzatvára !!! a o dôvode neodohrania MFS informuje riadiacu komisiu prostredníctvom ISSF v sekcii Podanie na komisiu (ikona v pravo) – ekonomická komisia“.  Príklad podania: Na stretnutie sa dostavil R, AR, DZ, stretnutie sa neohralo z dôvodu - nespôsobilej hracej plochy – súper sa nedostavil – družstvo MŽ sa nedostavilo a pod. Zároveň žiadame aj KR ObFZ, aby o uvedenej skutočnosti informovali R, ktorí majú dohodu so SsFZ.
  5. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
  6. Oznámenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H,

vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

  1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Čuboň J. 20.9., Botka 6.9., 13.9., 20.9., Košarník 13.9.-14.9. a 20.9.-21.9., Kúchen 30.8.-31.8. a 3.9., Ježík 20.9., Šimko 13.9.,Bušo 12.9.,13.9.,20.9.-21.9.,27.9.-28.9., Rendla 13.9.-14.9., Podhorský 14.9., 28.9. a 12.10., Hucák 13.9., Majerčík 13.9.-14.9., Jaroščiak 13.9.-28.9., Hraško zrušené 6.9.-7.9. a ospr. 13.9.-14.9., Mihálka 20.9.-21.9., Juríčka 20.9.,27.9.-28.9., Ligas 20.9., Szabó 20.9. a 27.9., Gajdošík 2.9.-16.9. – predl.potvrd., Jelok 13.9., DZ: Mastiš 28.9., Muráň 27.9.-28.9., Debnár 15.9.-20.9.

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .       TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši dňa 23. augusta 2014: Peter Kohút, Peter Maruniak, Matúš Štulajter, Peter Dubovec, Róbert Kulla, Peter Zúbka, Peter Tóth, Peter Koreň, Peter Paulovič, Ján Tršo, Miroslav Beran, Peter Nociar, Valdimír Bubelíny,Pavol Demenčík, Ľuboš Chovan, Ján Papaj, Ladislav Bernáth, Juraj Imre, Marián Berky, Kamil Nosian, Martin Lovás, Michal Kašuda. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 23. augusta 2014 o 09.30 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv. Ukončenie seminára je plánované na sobotu 23. augusta do 20.00 hod.

2.        V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2014" pre chlapcov narodených po 1.1.2003. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 30.09 - 01.10 2014, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2014 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška a propozície turnaja sú na web stránke SsFZ – hlavná stránka.

3.        TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1.    Všetky kluby musia zapísať sezónnu súpisku žiačok do ISSF systému najneskôr do 31.8.2014. Pre bližšie informácie ma kontaktujte na tel. čísle 0918 90 44 12.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Najbližšie zasadnutie VV SsFZ  sa uskutoční 5.9.2014 v B. Bystrici.

2.    Tradičné medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, budú z technických dôvodov k dispozícii na SsFZ až 26.8.2014. Následne budú distribuované na jednotlivé ObFZ, kde si  budú mať možnosť  ich prevziať, po telefonickom dohovore, zástupcovia jednotlivých družstiev.

3.    Opravujeme RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK, V. liga sk. A – TJ Slovan Skalité: predseda TJ Ján Bury m: 0918 904 476, e-mail: harik3@centrum.sk , podpredseda Peter Tatarka m:0905 801 484. Adresa: TJ Slovan Skalité, Športový štadión 731, 023 14  Skalité, e-mail: tjskalite@zoznam.sk .

 

 

      Predohrávka:

Podbrezová – Detva (8.k., 3.9.o 15:30 v Brezne. R Petrinec AR1,2 Koós, Machyniak, DZ Kubinec)

 

      Zmena DL:

Tisovec – Revúca (žiaci, 5.k., 30.8., R Belán I. za Spišáka)