Spravodajca č. 8/2014-15                                                                  15. 8. 20147

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        16.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 3.kolo IV. liga S   O. Veselé – Černová

·        22.08.2014 /piatok/ o 17,00 hod. 4.kolo V. liga B   Nižná – Fomat B

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S   Tvrdošín – O. Veselé

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J   Vinica – Zvolen B

·        30.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C   Medzibrod – Repište

·        30.08.2014 /sobota/     o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D   Čebovce – D. Strehová

·        01.09.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. 5.kolo III. liga       Žarnovica – Bytča

·        06.09.2014 /sobota/     o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A   Predmier – OFK Kotešová

·        10.09.2014 /streda/ o 16,00 hod. 1.kolo V. liga B   Bešeňová – Nižná

·        13.09.2014 /sobota/     o 15,30 hod. 7.kolo III. liga       Žarnovica – Námestovo

·        13.09.2014 /sobota/     o 12,00 hod. 7.kolo IV. liga S   Stráňavy – Belá Dulice

·        18.09.2014 /štvrtok/     o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A   Terchová – Predmier

·        27.09.2014 /sobota/     o 11,00 hod. 9.kolo III. liga       Pohronie ZH/DŽ – Makov

2.    ŠTK neschvaľuje požadované zmeny termínov:

·          1.kolo III. liga Brusno – Teplička /do 17.8.2014 zaslať obojstrannú dohodu/

·          5.kolo V. liga A L. Lúčka – Rudina /chýba súhlas FK L. Lúčka/

·        14.kolo III. liga Fomat Martin – Lučenec

3.    Námietky kapitánov:

·        Belá Dulice – Tvrdošín /H – odstupujeme KR/

4.    Žiadame FK Bobrov a Likavka o splnenie si povinností ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015.

5.    Oneskorené začiatky stretnutí: K. Lieskovec – Trstená /opakovane, neopodstatnene/, žiadame FK K. Lieskovec o nápravu a zabezpečenie prípravy stretnutia v zmysle RS 2014/2015 a požiadaviek ŠTK SsFZ.

6.    V dostatočnom predstihu dávame do pozornosti FK III. ligy Fomat Martin, Lučenec a Pohronie ZH/DŽ B, že z dôvodu predohrávania 14.kola dňa 29.8.2014 /piatok/ sa 5.kolo odohrá kompletne dňa 31.8.2014 /nedeľa/. Výnimka pre FK Kremnička /NE,10,30/ ostáva v platnosti.

7.    Futbalovým klubom SsFZ hrajúcim v tomto súťažnom ročníku Slovenský pohár avizujeme, že „Slovnaft Cup - manuál” pre sezónu 2014-2015 tak, ako bol schválený VV SFZ je  zverejnený na stránke SFZ - link: http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html, kde je možnosť pre “stiahnutie” si logotypov pre Slovnaft cup 2014-2015. Manuál nájdete aj na stránke SsFZ v časti KOMISIE– ŠTK – Materiály.

Obdobne sú spomínané informácie dostupné aj na samostatnej web stránke pre Slovnaft cup - link: http://www.slovnaft-cup.sk , prípadne tieto informácie získate po prekliku loga Slovnaft cupu na stránke SsFZ.

8.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Zoznam FK, ktoré nevyplnili elektronický dotazník kontaktov, aby tak obratom urobili kliknutím na:

https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform.

Zoznam FK, ktoré nevyplnili dotazník kontaktov, je uvedený na konci US.

Upozorňujeme FK, aby sa oboznámili dôsledne s bodom 3d  tejto ÚS 7.

1.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga Sever – 3.kolo (Bánová – Zákamenné) zo 17.8. na 16.8.2014 o 10,00 a 12,00, FK Zákamenné uhradí 10€ v MZF,

b)    II.liga Sever – 3.kolo (Čadca – Raková) 17.8.2014 o 16,00 a 17,30 (zmena ÚHČ). FK Čadca uhradí 10€ v MZF,

c)    III.liga sk.C – 4.kolo (S.Ľupča – Brusno) z 24.8. na 1.10.2014 o 14,00 a 16,00. S. Ľupča uhradí 10€ v MZF

 

DORAST

d)    II.liga U19 a U17 – 5.kolo (Rakytovce – Jupie ) z 30.8. na 3.9.2014 o 14,00 a 16,30,

e)    II.liga U19 a U17 – 14.kolo (Bytča – Pohronie) z 29.8. na 28.8.2014 (štvrtok) o 14,00 a 16,30,

f)     II.liga U19 a U17 – 5.kolo (K.N.Mesto – Čadca) z 30.8. na 1.9.2014 o 10,00 a 12,30,

g)    III.liga Sever – 7.kolo (Stráňavy – Krásno) 13.9.2014 o 9,00 (zmena ÚHČ),

h)    III.liga Sever – 4.kolo (Rosina - Staškov) z 23.8.2014 na 10.9.2014 o 17.00, FK Rosina uhradí 10€ v MZF,

i)     IV.liga sk.A – 3.kolo (Zborov – Krasňany) 16.8.2014 o 13,00 (zmena ÚHČ), FK Krasňany uhradí 10€ v MZF,

j)     IV.liga sk.C – 3.kolo (D.Niva – Kremnička) zo 17.8. na 29.8.2014 (piatok) o 13,30. FK Kremnička uhradí 10€ v MZF.

k)    IV. liga sk. D FK Kokava n/Rimavicou odohrá svoje  doma hrané MFS od 30.8.2014 v sobotu o 14,00 hod.

2.    KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)      Bytča – Rajec– žiaci – chýba súhlas FK Bytča v ISSF,

b)     Varín – Krásno nad Kysucou - žiaci - chýba súhlas FK Varín v ISSF,

c)      Rajec – Kysucký Lieskovec - dorast - chýba súhlas FK K. Lieskovec v ISSF,

d)     S. Lupča – Hliník – dorast –  chýba súhlas FK Hliník n. Hronom v ISSF,

e)      Radzovce – Detva – žiaci – zamietnutá žiadosť na 16.8.2014 z dôvodu chýbajúceho súhlasu FK Radzovce v ISSF v zmysle US 7,bod 4d.

3.   KM ďalej oznamuje:

a)   Kontumujeme nasledovné MFS :

Bzovík – Hliník n. Hronom ( 2. kolo - 4. liga dorast sk. A) na 3:0 v prospech FK Bzovík ( SP čl. 100/e),

Heľpa – Kokava n. R. ( 2. kolo - 4. liga dorast sk. D) na 3:0 v prospech FK Heľpa ( SP čl.100/b),

b)  Upozorňujeme FK na povinnosť mať vykonanú lekársku prehliadku všetkých hráčov od prvého stretnutia, KM bude splnenie uvedenej povinnosti operatívne kontrolovať.

c)   V rámci kontroly lekárskych prehliadok hráčov mládežníckych družstiev žiadame nasledovné FK o zaslanie skenovaných potvrdení lekárskych prehliadok dorastu a žiakov na adresu KM ( mládezssfz@gmail.com)  v termíne do 20.8.2014 (streda) :

II.liga U17-U19 - MŠK Námestovo, FK Rakytovce, FC Baník Veľký Krtíš,  FK Čadca, MŠK Format Martin

III.liga U19 Sever -TJ Tatran Zákamenné, FK Tatran Turzovka, OŠK Rosina,

III.liga U19 JUH - TJ Tatran Čierny Balog, TJ Družstevník Očová, MFK Detva, FK Sokol Braväcovo, FK Mesta Tornaľa.

              II.liga U13-15 Sever - TJ Tatran Zakamenné, FK Čadca, FK Rajec,

              II.liga U13-15 JUH - FK Mesta Tornaľa, FK Iskra Hnúšťa, FK Sitno Banská Štiavnica, MFK

              Detva

V prípade nedostupnosti skenu je možné potvrdenia zaslať aj poštou na  adresu KM SsFZ tak, aby boli do uvedeného termínu k dispozícii KM na kontrolu.

d)  Žiadame o zaslanie písomného vyjadrenia nasledovných zúčastnených osôb v termíne do 20.8.2014, v záležitosti podozrenia z pokusu o neoprávnený štart hráča  e-mailom ( skenovaný originál s podpisom a pečiatkou FK ) na adresu KM, zo stretnutia  2. kola IV. ligy dorastu sk. A Radoľa – Varín:

FK Varín - Andrej Gacho 1289753 – hráč, Daniel Vrábeľ 1261686 – kapitán mužstva, Ivan Šeliga – vedúci mužstva.

FK Varína zašle zároveň meno, priezvisko, reg. číslo hráča, ktorý sa pokúsil v stretnutí nastúpiť a R  stretnutia ho na základe konfrontácie nepripustil do hry.

FK Radoľa - Dávid Majdák 1259493 – kapitán mužstva, Jozef Bacigál - vedúci mužstva.

Rozhodca : Jozef Macúš.

Upozorňujeme, že od vyjadrení bude závisieť prípadná účasť menovaných na nasledujúcom zasadnutí KM za účelom vyriešenia situácie formou konfrontácie.

e)   Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Čadca – Bytča ( dorast ) – neskoré uzavretie nominácie FK Čadca,.

Upozorňujeme predmetný FK na včasné plnenie úloh pred stretnutím.

f)   Dôrazne žiadame FK o preštudovanie RS – čl.VI, bod 7, a US č.7, bod 3d.

g)  Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Zoznam FK, ktoré nevyplnili elektronický dotazník kontaktov k 14.8.2014 :

II.liga U17-U19 - MŠK Námestovo, FK Rakytovce, FC Baník Veľký Krtíš,  FK Čadca, MŠK Format Martin

III.liga U19 Sever - TJ Tatran Zákamenné, FK Tatran Turzovka, OŠK Rosina,

III.liga U19 JUH - TJ Tatran Čierny Balog, TJ Družstevník Očová, MFK Detva, FK Sokol Braväcovo, FK Mesta Tornaľa

IV.liga U19 A - FK Terchová, TJ Snaha Zborov nad Bystricou, TJ Fatran Varín, TJ Slovan Podvysoká, FK Rajec, FK REaMOS Kysucký Lieskovec, TJ Tatran Oščadnica, TJ Fatran Krasňany

IV.liga U19 B - TJ Sokol Liesek, TJ Tatran Oravské Veselé, TJ Tatran Chlebnice, OŠK Likavka, TJ Družstevník Oravská Polhora, Šk Závažná Poruba

IV.liga U19 C - ŠKF Kremnica, OŠK Dobrá Niva, TJ Prameň Kováčová, TJ PS Hliník nad Hronom, TJ ŠK Kremnička, TJ Družstevník Bzovík,

IV.liga U19 D - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, ŠK Slovan Vidiná, TJ Jednota Málinec, TJ Baník Kalinovo, TJ Štart SZ Kokava nad Rimavicou, FK Iskra Hnúšťa, ŠK Heľpa

II.liga U13-15Sever - TJ Tatran Zakamenné, FK Čadca, FK Rajec,

II.liga U13-15 JUH - FK Mesta Tornaľa, FK Iskra Hnúšťa, FK Sitno Banská Štiavnica, MFK Detva

III.liga U13-15 A - FK Tatran Turzovka, TJ Fatran Varín, TJ Tatran Oščadnica, FK Čadca B,

III.liga U13-15 B - FC TJ Oravský Podzámok, TJ Sokol Liesek, TJ Roháče Zuberec, TJ Oravská Lesná, TJ Tatran Klin, TJ Družstevník Dlhá nad Oravou,

III.liga U13-15 C - ŠKF Kremnica, TJ Prestavlky, TJ Prameň Kováčová, ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno, TJ PS Hliník nad Hronom, MFK Spartak Hriňová, TJ Baník Kalinovo,

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-24 DK opakovane žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015 a hlavne kolonka „Podnet PR“ správy DZ v zmysle kap. XX. ods. 15), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-55 DK upozorňuje funkcionárov FK v rámci SsFZ, že disciplinárne previnenia v stretnutiach Slovenského pohára rieši DK SFZ, ktorá  poskytuje aj odborný výklad k vykonateľnosti ňou uložených DO.

D-56 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Marek Petrovič 1167934 Lesenice DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-57 Na základe správy DZ Ondrej Miklian 1175335 Hriňová 2 SP do 30.4.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-58 Patrik Tolnaj 1259500 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 11.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-59 Michal Mojík 1125234 Bytčica 1 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-60 Benjamín Kliment 1265418 Veľký Krtíš 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-61 Peter Lacko 1280782 Vrútky 5 SN od 11.8.14, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-62 Jakub Polc 1305112 Nová Baňa 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-63 David Uher 1332186 Vrútky 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-64 Tomáš Villant 1276836 Slovenská Ľupča 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-65 Ján Žiga 1307161 Dobrá Niva 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-66 Igor Lietava 1218909 Kováčová 1 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-67 Martin Karásek 1184975 Detva 1 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-68 Viliam Ondrla 1 Belá-Dulice 1 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-69 Radomír Trnovec 1187879 Tvrdošín DK hráčovi dňom 11.8.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Belá-Dulice-Tvrdošín.

D-70 Michal Šimun 1219335 Lietavská Lúčka 1 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-71 Martin Šulek 1182912 Cinobaňa 1 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-72 Peter Butko 1254585 Predmier 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-73 Jozef Kuklica 1270929 Selce 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-74 Roman Vlček 1233488 Rudina 5 SN od 11.8.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-75 Vladimír Mračník 1173026 Štiavnik 3 SN od 11.8.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-76 Miroslav Koka 1301419 Kremnica 4 SN od 11.8.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € MZF.

D-77 Martin Miškei 1239574 Olováry 1 SP do 31.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-78 Levente Jakab 1296453 Hajnáčka 2 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-79 Na návrh KR SsFZ Peter Kelemen R 1 týždeň nepodmienečne od 18.8.14 do 24.8.14, DP 63-1b v spojení s 39-2 za nesprávny popis priestupku hráča (porušenie kap. XX. ods. 14 RS 2014/2015) v zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Olováry, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 2.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-80 DK žiada DZ Vojtech Koncz v termíne do 19.8.14 o predloženie písomného vyjadrenia k nesprávnemu popisu priestupku hráča FK Olováry (porušenie kap. XX. ods. 14 RS 2014/2015) v zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Olováry a správe DZ a nedostatočnej kontrolnej činnosti DZ po tomto stretnutí (porušenie kap. XX. ods. 15 RS 2014/2015).

D-81 Peter Polák 1198565 Podlavice Badín B 1 SN od 11.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-82 Jozef Privarčák 1071993 Čierne DK hráčovi dňom 11.8.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia (porušenie DP 37-13 v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rudina-Čierne).

D-83 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

         Lukáš Geňa 1295447 Hnúšťa na 1 SP do 30.4.15, uhradiť 5 € v MZF.

        Ján Ondrejkov 1130860 Veľký Krtíš zamieta sa, porušenie 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

         Peter Šikyňa 1241237 Tvrdošín na 1 SP do 30.4.15, uhradiť 10 € v MZF.

       Igor Roštár R zamieta sa, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 2.9.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Lesenice (Veľký Krtíš – Lesenice) – sťažnosť opodstatnená, Bacúch (Lieskovec - Bacúch) – v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Tvrdošín (Belá-Dulice - Tvrdošín) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

  1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Lieskovec – Bacúch, Belá–Dulice – Tvrdošín do 19.8.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 €.
  2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15.
  3. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na

  správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko,

  číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

  1. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 12.9.2014 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod., zúčastnia sa: Bednárik, Belán I., Blichárová, Cimprich, Čičmanec, Čuboň T., Danyi, Debnár, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dodok, Farský, Forgáč, Gonda, Grenčík, Hanesová, Horák, Hreus, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Ježík, Kancko, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Košárnik, Kratochvíľa, Králik, Kuba, Kuteľ, Labuda, Ligas, Ľupták, Martinka, Martvoň, Melicher, Mihálka, Mikloš, Mitúch, Nagy, Olšiak, Ploštica, Polomský, Remeň, Rogoň, Rojík, Šimovič, Šlapka, Štrba Ma., Švec, Uhorskai, Urda, Vozár, Vrtich, Weiss M., Žubor. 
  2. Upozorňujeme R na povinnosť uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!
  3. Žiadame o sledovanie web stránky SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov, kde je zverejnená pracovná verzia dokumentu „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov SsFZ Banská Bystrica“, ktorá nadobudne platnosť až po schválení VV SsFZ, sekcia Komisia rozhodcov – Materiály,
  4. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
  5. Oznámenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H,

vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

  1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Grenčík 29.8.-1.9., Šašvary 28.8.- 31.8. a 19.9.-21.9., Dobrík 30.8.-31.8., Melicher 30.8.-31.8.,  Franek 30.8.-31.8., Náther PN od 8.8., Guži 30.8.-31.8., Jodas 3.9., 7.9., 17.9., 21.9., 14.9. do 12:00 a 28.9. do 12:00, Budáč ml. 30.8., Budáč st. 30.8., Gregorec 1.-12.9., Adamec 30.8., Majerčík 31.8., Kollár 6.9., 13.9.-14.9., Ploštica 30.8., Havran 6.9.-7.9. a 20.9.-21.9., Hlinica 13.9.-14.9., Kolofík 6.9. a 16.9.-29.9., Rogoň 7.9., Ondruš 5.9.-16.9., Močiliak 6.9., Uhorskai 6.9. do 14:00, Ďuriník PN od 13.8., Koleno 4.9.-10.9., Širanec 6.9. a prac.dni od 23.9., Stankovianska soboty 30.8.-1.11., DZ: Badura 27.8.-31.8., Budáč M. 13.8., Veky 30.8.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .       TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši dňa 23. augusta 2014: Peter Kohút, Peter Maruniak, Matúš Štulajter, Peter Dubovec, Róbert Kulla, Peter Zúbka, Peter Tóth, Peter Koreň, Peter Paulovič, Ján Tršo, Miroslav Beran, Peter Nociar, Valdimír Bubelíny,Pavol Demenčík, Ľuboš Chovan, Ján Papaj, Ladislav Bernáth, Juraj Imre, Marián Berky, Kamil Nosian, Martin Lovás, Michal Kašuda. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 23. augusta 2014 o 09.30 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv. Ukončenie seminára je plánované na sobotu 23. augusta do 20.00 hod.

2.        V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2014" pre chlapcov narodených po 1.1.2003. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 30.09 - 01.10 2014, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2014 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška a propozície turnaja sú na web stránke SsFZ – hlavná stránka.

3.        TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1.    Komisia ženského futbalu upravuje rozpis vo vyžrebovaní regionálnej ligy žiačok stred skupina B, 3 turnaj 28.9. 2014 usporiadateľ: Žiar nad Hronom /voľno LM/ o 14:05. Nebude sa hrať mylne uvedený zápas Podbrezová – Liptovský Mikuláš(pôvodne), odohrá sa zápas Podbrezová – Selce.

2.    Všetky kluby musia zapísať sezónnu súpisku žiačok do ISSF systému najneskôr do 31.8.2014. Pre bližšie informácie ma kontaktujte na tel. čísle 0918 90 44 12.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Tak, ako avizoval predseda SsFZ na Aktíve ŠTK a KM v B. Bystrici 27.6.2014, boli dodané na SsFZ, na základe zmluvy medzi SFZ a firmou EURO-VAT, s.r.o., futbalové lopty značky DYNAMAX. Podľa uvedenej dohody obdržia uvedené lopty víťazi súťaží riadených RFZ a OBFZ v kategóriách dorastu a dospelých (na celom Slovensku 250 kolektívov dostane lopty v hodnote 75.000 €) v počte 15 ks. K dnešnému dňu boli prevzaté všetky lopty a bannery, s výnimkou kolektívov z OFZ DK. Jedná sa o FK Nižná, Zákamenné, Or. Lesná, Liesek (dor.), Babín (dor.), Námestovo (MD). Uvedený materiál je možné prevziať na SsFZ, po telefonickom dohovore, prípadne ne OFZ (po prevezení materiálu).

2.    Na základe rozhodnutia VV SsFZ nebude vydaný Rozpis súťaží SsFZ 2014/2015 v klasickej „papierovej“ podobe. Rozpis v podobe, ktorá umožní stiahnutie, resp. vytlačenie jednotlivých častí rozpisu osobitne, nájdete na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ. Adresár klubov bude doplnený do RS až po zozbieraní všetkých potrebných informácií od FK. Doteraz nám „Návratku“ nezaslali:  Mládež:  Brusno CVČ pri ZŠ a MŠ, Bzovík, Dlhá nad Oravou, Hliník nad Hronom, Heľpa, Liesek, Podvysoká, Turzovka, Vidiná, Zákamenné, Zuberec. Návratku nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – ŠTK technický úsek – Materiály. V utorok 18.8.2014 uzatvárame podklady pre prípravu adresára a kontakty uvedených FK nebudú jeho súčasťou.

3.    Tradičné medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, budú z technických dôvodov k dispozícii na SsFZ až 21.8.2014. Následne budú distribuované na jednotlivé ObFZ, kde si  budú mať možnosť  ich prevziať, po telefonickom dohovore, zástupcovia jednotlivých družstiev.

4.    Žiadame zaslať na sekretariát SsFZ, najneskôr do 19.8.2014, videozáznam z MFS dospelých: Lieskovec – Bacúch, Belá–Dulice – Tvrdošín.

 

 

Zmena DL 3: 

Belá – Juventus A (žiaci 3.k., , hrá sa až 3.9. o 14:00-16:00, R ObFZ ZA)

Rakytovce – L. Štiavnica (SP, 2.k., hrá sa opačne v L. Štiavnici – pôvod. del.) 

Čadca – Z. Poruba (SP, 2.k., hrá a opačne v Z. Porube – pôvod del.)