Spravodajca č. 1/2013-14                                               12. 7. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Pridelené čísla pre súťažný ročník 2013/2014:

MRS - 1. ŠK Javorník Makov 2. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 3. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 3. FK CSM Tisovec 4. FK 34 Brusno – Ondrej 5. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 6. ŠK Závažná Poruba 7. TJ Baník Kalinovo 8. ŠK Badín 9. MŠK Kysucké Nové Mesto 10. FO Kinex Bytča 11. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa "B" 12. MFK Nová Baňa 13. FK LAFC Lučenec 14. FK Čadca 15. 1.FC Teplička nad Váhom - Dolná Tižina 16. FK Rakytovce

IV. liga S - 1. FK Slovan Trstená 2. TJ Tatran Oravské Veselé 3. ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 4. ŠK Tvrdošín 5. ŠKM Liptovský Hrádok 6. Oravan Oravská Jasenica 7. FK REaMOS Kysucký Lieskovec 8. TJ Družstevník Belá – Dulice 9. OŠK Baník Stráňavy 10. FK Predmier 11. OŠK Rosina 12. TJ Tatran Bytčica 13. ŠK Turčianska Štiavnička 14. Attack Vrútky

IV. liga J – 1. TJ Baník Štiavnické Bane 2. ŠK Vinica 3. MFK Lokomotíva Zvolen 4. TJ Jednota Málinec 5. voľný žreb 6. ŽP Šport Podbrezová "B" 7. FC Slovan Divín 8. FK Sitno Banská Štiavnica 9. TJ Sklotatran Poltár 10. MFK Žarnovica 11. FK Iskra Hnúšťa 12. MFK Detva 13. TJ Prameň Kováčová 14. MFK Revúca 15. FC Baník Veľký Krtíš 16. FTC Fiľakovo

V. liga A – 1. FK Slávia Staškov 2. FK Terchová 3. TJ Jednota Bánova 4. FK Strečno 5. ŠK Radoľa 6. TJ Stráža 7. ŠK Čierne 8. FK Rajec 9. TJ Pokrok Stará Bystrica 10. TJ Divinka 11. TJ Slovan Skalité 12. ŠK Belá 13. OFK Kotešová 14. FK Polom Raková

V. liga B – 1. TJ Sokol Zubrohlava 2. OŠK Lisková 3. ŠK Agro Baník Dúbrava 4. OŠK Bešeňová 5. TJ Družstevník Dražkovce 6. ŠK Demänová 7. MŠK Fomat Martin "B" 8. ŠK Olympia Bobrov 9. TJ Slovan Magura Vavrečka 10. ŠK Dynamo Diviaky 11. OŠK Likavka 12. FC TVS Kláštor pod Znievom 13. FK FC 34 L.Mikuláš – Palúdzka 14. TJ Máj Ružomberok – Černová

V. liga C – 1. TJ Sokol Repište 2. OFK 1950 Priechod 3. TJ Tatran VLM Pliešovce 4. ŠK Hrochoť 5. MFK Strojár Krupina 6. ŠK Sásová 7. FK Šalková 8. TJ Slovan Dudince 9. ŠK Partizán Čierny Balog 10. TJ Sokol Medzibrod 11. MFK Spartak Hriňová 12. OFK Slovenská Ľupča 13. TJ ŠK Sokol Jakub 14. FK Jupie B.Bystrica – Podlavice

V. liga D – 1. 1.FK Buzitka 2. TJ Prameň Dolná Strehová 3. FK Jesenské 4. TJ Ipeľ Balog nad Ipľom 5. TJ Slovan Tomášovce 6. FK Slovenské Ďarmoty 7. OŠK Radzovce 8. FK obec Lubeník 9. TJ Družstevník Mýtna 10. FK Mesta Tornaľa 11. TJ Vinohrad Čebovce 12. TJD Príbelce 13. OFK Olováry 14. TJ Družstevník Sklabiná

Vyžrebovanie súťažného ročníka 2013/2014 je zverejnené na www.ssfz.sk (tabuľky, celá súťaž) a na  www.futbalnet.sk (súťaže, SsFZ).

2.    Štartovné pre nový súťažný ročník (MRS – 500€, IV. liga – 370€, V. liga – 230€) uhraďte na č. ú. 0050192944/0900, nezabudnite uviesť VS – ako pri platbe za R a DZ. Štartovné nebude z technických dôvodov započítané v mesačnej zbernej faktúre!

Sekretáriát SsFZ do dnešného dňa nemá k dispozícii doklad o úhrade štartovného pre nový súťažný ročník od FK : Lučenec, Badín, Rakytovce, Bytčica, K. Lieskovec, Zvolen, Poltár, Revúca, Divinka, Bánová, Jupie BB a Buzitka.

3.    ŠTK ruší MFS 2. kola IV. ligy S Vrútky – Belá Dulice dňa 10.8.2013 a žiada FK o predloženie písomnej vzájomnej dohody náhradného termínu. ŠTK odporúča 29.8.2013 o 16,00 hod.

4.    ŠTK žiada FK Krupina o predloženie písomného súhlasu k žiadosti FK Medzibrod o predohranie MFS V. ligy C Krupina – Medzibrod dňa 3.8.2013 v UHČ.

5.    Pripomíname FK že pre operatívnejšiu komunikáciu s ŠTK je možné využívať buď ISSF – podania na komisiu, alebo e-mail stk.ssfz@gmail.com.

6.    Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov pre nový súťažný ročník 2013/2014 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.7.2013 od 15,00 do 17,00. Podrobnejšie pokyny v najbližšom Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Oznamuje:

a)   účastníkom súťaží mládeže, že termínovú listinu, pridelené čísla, ako aj schválené výnimky hracích dní a časov všetkých súťaží dorastu a žiakov nájdu v ozname na stránke SsFZ pod názvom Aktív ŠTK a KM. Kompletné vylosovanie II. ligy U-19 a U-17, III. ligy U-19 SEVER a JUH, ako aj II. ligy U-15 a U-13 SEVER a JUH nájdete na www.futbalnet.sk (súťaže SsFZ) a postupne aj vylosovanie všetkých súťaží mládeže v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ (po zadaní celá súťaž).

b)   že potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2013 – 2014 a zoznamov pre celý súťažný ročník 2013 -2014 sa  

      uskutoční v dňoch 25.7. a 1.8.2013 (štvrtok ) vždy od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

c)  účastníkom II. ligy U – 19 a U – 17, III. ligy dorastu skup. SEVER, JUH, IV. ligy dor. skup. A,B,C,D,  že súťažný ročník2013 – 2014 sa začne 1. kolom  4.8.2013.

d)  účastníkom II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 skup. SEVER, JUH, III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 skup. A,B,C, že súťažný ročník 2013 – 2014 sa začne 2. kolom 10.8.2013.

e)   účastníkom III. ligy  žiakov U – 15 a U – 13 skup. D, že súťažný ročník 2013 – 2014 sa bude hrať

       4- kolovo so 6 účastníkmi a začiatkom24.8.2013 1. kolom.

f)    chýbajúce údaje do RS SsFZ, Adresár FK, MLÁDEŽ (viď Správy zo sekretariátu).

 

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 2. 8. 2013 na Právnickej

fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15

do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

SsFZ 2013/2014 je povinná. Všetci R si na seminár prinesú preukaz R a rovnako všetkých upozorňujeme na primerané spoločenské oblečenie.

2.      Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R:  Katreniak, Chovanec, Gašperec, Čambora, Vrtich, Bušo, Staškovan, Kosturský, Králik - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík, Spišák – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

      Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných  

      R: Machyniak, Hucák. Uhradiť do 10 dní od prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade    

      zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú

      menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia.

3.      Rozhodcovia, ktorí postúpili do súťaží SsFZ z jednotlivých ObFZ a nemajú zakúpenú výstroj ATAK, môžu sa informovať ohľadne zakúpenia si tejto výstroje elektronickou poštou u p. Fajčíka: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, alebo telefonicky 0905/637060, príp. priamo u firmy ATAK Prešov.

4.     Ospravedlnenia R:    Sitár 25.7.-5.8., Kollár 3.,10. a 17.8.2013, Ivanič – ukončenie činnosti, Koleno 2.8. LS, Kuriš - prac.dni a soboty, Rohoň 30.8.-9.9.2013, Fábry - prac.dni a soboty, Gemzický 2.8. LS, Madera 3.8.2013, Kalmár 26.7.-5.8.a 17.8.2013, Remeň - soboty, Paňko – soboty, Uhorskai 3.8. dopol., 4.8. popolud.,10.8.-25.8.2013, Košarník 3.8.-12.8.2013, Stankovianska – soboty a 18.8.,25.8.,1.9.,8.9.,13.10.a 20.10.2013,

5.       T. Balázsik a M. Tapfer – ukončenie aktívnej činnosti.

6.     Ospravedlnenia R:    Čambora 10.8.-11.8., 18.8. a 25.8.2013, Švec od 1.8.2013 do prihlásenia,

 

 Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (dorast a žiaci) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 20. – 21. júl 2013 všetkých prihlásených trénerov:Buček,Biba, Lintner, Pavlov, Hucko, Mydliar, Demenčík, Remeselník, Jamrich, Dzuro, Kubala, Jodas, Moravec, Píš, Bindner, Kelemen, Repiský, Holúbek, Černák, Boháč, Tkáč, Danko, Pavúk, Kanda, Berecz, Kasáč, Hýll, Meliš, . Zraz všetkých účastníkov bude v sobotu 20. júla v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec o 10.00 hod. Účastníci seminára absolvujú 16 hod. teoretických prednášok a praktických výstupov ( lektori – Szénay, Kollár, Štefaňák, Foltán, Nemec, Jonis, Nemcová, Danko, Pavúk)

2.     TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa poču prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

3.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.     Do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade faktúr za činnosť R a DZ v MFS družstiev mládeže za mesiac máj 2013 u FK: Dukla BB (Fa č.2013-048 vo výške 844,96€), Bušince ( Fa 051 – 88,98€), Bzovík (Fa 052 – 99,58€), D. Kubín (Fa 057 – 133,47€), Halič (Fa 058 – 133,47€), Hodruša-Hámre(Fa 059 – 169,91€), Kokava nad Rimavicou (Fa 064 – 88,98€), Kremnica (Fa 065 – 88,98€), Kremnička (Fa 066 – 261,58€), Lisková (Fa 070 – 133,47€), Lučenec (Fa 071 – 340,68€), Podbrezová (Fa 076 – 1039,38€), R. Sobota (Fa 080 – 523,16€), Ružomberok (Fa 081 - 1401,66€), Sliač (Fa 082, 261,58€), Zuberec (Fa 092 – 88,98€).

3.    Žiadame všetky uvedené FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, aby obratom, najneskôr do16.7.2013, zaslali na e-mailovú adresu matejka@ssfz.sk takzvanú NÁVRATKU (nájdete ju na stránke WWW.ssfz.sk na úvodnej stránke v zelenom rámčeku). Jedná sa o FK: Bacúch, Blatnica, Braväcovo, Bzovík, Hliník nad Hronom, Hrnčiarske Zalužany, Chlebnice, Istebné, Janova Lehota, Klin, Kokava n/Rimavicou, Kremnica, Kremnička, Nededza, Or. Polhora, Oščadnica, Podvysoká, Rabča, Selce, Varín, Vidiná a Zákamenné. Jedná sa v podstate o vizitku v adresári klubov v RS SsFZ 2013/2014. V prípade nezaslania budú ich kontakty v adresári chýbať.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.