Spravodajca č. 18/2012-13                                              2. 11. 2012   

 

Konferencia SsFZ – 13. 12. 2012

Zmena súčasných Stanov SsFZ patrí medzi najväčšie legislatívne opatrenia nášho zväzu v ostatnom období. Uskutoční sa tak na Konferencii SsFZ 13. 12. 2012 v B. Bystrici.

Upozorňujeme FK hrajúce regionálne súťaže dospelých (MR, IV., V. liga) na povinnosť nahlásiť na sekretariát SsFZ elektronickou formou svojho zástupcu - delegáta s právom hlasovať do 12. 11. 2012. Podrobnejšie informácie na inom smieste našej web stránky. Následne budú delegátom konferencie zaslané pracovné dokumenty.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 19 10. 2012 v Korni okrem iných:

a)       na základe uznesenia Rady SsFZ z 29. 6. 2012 stanovil termín konania Konferencie SsFZ na 13. 12. 2012 (štvrtok) o 14.00, nosným bodom programu budú novelizované Stanovy SsFZ,

b)       VV SsFZ prerokoval správu predloženú KR SsFZ o plnení podmienok o počte rozhodcov FK, hrajúcimi v súťažiach SsFZ 2012/13, zobral na vedomie zoznam klubov neplniacich uvedené podmienku: MŠK Žilina (chýba 1 R), L. Štiavnica (2), K. Lieskovec (1), O. Jasenica (2), Divín (2), L. Hrádok (1), Hliník n. H. (2), Bešeňová (2), Palúdzka (2), Likavka (2), Šalková (1), D. Strehová (2), Sučany (2), Nenince (2), Demänová (2), Vinica (1), N. Bystrica (2), Dúbrava (2), Predmier (1) a ukladá uvedeným FK zabezpečiť chýbajúci počet R najneskôr do 30. 3. 2012, pod podmienkou uplatnenia finančného postihu v zmysle RS 2012/13 časť. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6 v nadväznosti na časť XXIV. Poplatky, bod 4.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ nariaďuje neodohrané stretnutia z 27. a 28.10.2012 odohrať o 14,00 hod. dňa:

·        3.11.2012 : N. Baňa – KNM, B. Štiavnica – Krásno, Priechod – Krupina, Hnúšťa – Vinica

·        4.11.2012 : Kalinovo – MFK BB, D. Tižina – Brusno, T. Štiavnička – Makov, Trstená – Bytčica,

                  Stráňavy – O. Jasenica, Rosina – Tvrdošín, Fiľakovo – Š. Bane, Č. Balog – Divín,

                  Staškov – Raková, Belá – Strečno, Predmier – Radoľa, N. Bystrica – Divinka,

                  Bánova – Rajec, Kotešová – Skalité, Terchová – S. Bystrica, Bobrov – M. Čepčín,

                  Likavka – T. Kľačany, Hliník – Pliešovce, Sl. Ľupča – Selce, Tomášovce - Hajnáčka

2.      Žiadosť OBF Slovenská Ľupča neakceptujeme.

3.      Z dôvodu nedodržania čl. XV/3 RS SsFZ odstupujeme na riešenie DK SsFZ FK Sásová.

4.      Oneskorené začiatky stretnutí : Černová - Bešeňová (technické nedostatky), V. Lehota - Sásová (farba dresov)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Nariaďuje:

a)  Odohrať neodohraté MFS mládeže z 27.10 a 28.10.2012 sa odohrajú v dňoch 3.11. a 4.11.2012. Vzájomné dohody FK sa akceptujú a sú zohladnené v delegačnom liste K R.

b)   Odohrať MFS  13. kolo V. ligy dor. sk. C   Ban.  Štiavnica - Stožok  4. 11.2012 o 10,00 hod. Kolidovanie MFS dospelí.

c)  Odohrať MFS 13. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U -13 sk JUH Lučenec – Detva 3.11.2012  10,00 – 12,00 hod. na UT v Lučenci. / MFS v opačnom poradí./

d)  Odohrať II. liga žiakov U – 15 a U- 13 sk. JUH  Ban. Štiavnica – Fiľakovo 4.11.2012 o 12.00 – 14,00 hod. Kolidovanie MFS dospelí.

e)   Odohrať III. liga žiakov U – 15 a U – 13 sk B 13. kolo Rabča – Záv. Poruba 3.11.2012 o 11,00 – 13,00 hod.

2. Kontumuje  MFS:

a)  13. kola III. ligy dor. U – 17  Zvolen – MFK B. Bystrica, priznáva 3 body a skóre 6  :  0  ponecháva v prospech FK Zvolen,  podľa SP čl. 100 / e. Prípad postupuje na DK.                                                                                                                                                                                             d)  11. kola  III.ligy žiakov U - 15 sk. C  Hriňová - Kováčová , priznáva 3 body a skóre 3  :  0    prospech  FK  Hriňová, podľa  SP čl. 100 / b.

3.  Upozorňuje  FK :

aby používali Zápisy na MFS, ktoré sú na internetovej stránke  SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-442 FK Detva dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia za neprístojnosti divákov a funkcionárov v a po stretnutí dňa 28.10.12,

D-443 Matúš Hudec 921122 Veľká Lehota 3 SN od 22.10.12, 1-3b, doplatiť 10 €,

D-444 Vladimír Likavčan vedúci družstva Liptovské Sliače dorast 4 SN od 22.10.12, 1-3b,

D-445 Patrik Rácz 941125 Hajnáčka 5 SN od 22.10.12, 1-6-1b, doplatiť 5 + 5 €,

D-446 Martin Slávik 960613 Rajec 2 SN od 22.10.12, 1-5a, doplatiť 5 + 5 €,

D-447 Patrik Kuchár 000728 Hriňová 4 SN od 22.10.12, 1-6-1b, doplatiť 5 + 5 €,

D-448 Marek Padala 860725 Dolná Tižina 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-449 Michal Prepelica 800923 Kalinovo 3 SN od 25.10.12, 1-6-1b , uhradiť 10 €,

D-450 Peter Hudec 770820 Žarnovica 3 SN od 29.10.12, 1-6-1a,

D-451 Roman Milo 961026 Strečno 2 SN od 29.10.12, 1-5a,

D-452 Dušan Drieňovský 840629 Sklabiná DK hráčovi dňom 29.10.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-453 Csaba Trizna 830325 Jesenské 4 SN od 29.10.12, 1- 6-1b, 

D-454 Milan Farkaš 910625 Jesenské 1 SN od 29.10.12, 1-5a,

D-455 FK Podlavice dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neprístojnosť po stretnutí dňa 28.10.12,

D-456 Na návrh ŠTK SsFZ FK Sásová dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedodržanie nariadení o farbe dresov v zmysle RS 2012/2013 v stretnutí dňa 28.10.12,,

D-457 Tomáš Brndiar 890825 Tisovec 1 SP do 30.06.13, 1-1a,

D-458 Peter Vrabec 930311 Tisovec 1 SN od 29.10.12, 1-4a,

D-459 Lukáš Šveda 930123 Podlavice 1 SN od 29.10.12, 1-5a,

D-460 Marek Žabka 930718 Podlavice 1 SN od 29.10.12, 1-5a,

D-461 Michal Škalák 910618 Poltár 5 SN od 29.10.12, 1-6-1b,

D-462 Na návrh KM SsFZ MFK Banská Bystrica MD pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 28.10.12,

D-463 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie list FK Liptovská Štiavnica ohľadom stretnutia MR dospelí Tisovec-Liptovská Štiavnica,

D-464 FK Krásno nad Kysucou dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia DK, 

D-465 Jozef Gužík 821112 Vavrečka 2 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-466 Patrik Nosek 941001 Sučany 5 SN od 29.10.12, 1-3b,

D-467 FK Slovenská Ľupča SŽ pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia DK,

D-468 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 22.10.12:

           Ján Kouřil 921215 Zvolen doplatiť 10 €,

           Marek Filo 871105 Dolná Tižina,

D-469 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 29.10.12:,

           Michal Laurov 890808 Žarnovica,

           Martin Turák 840523 Kováčová,

           Ján Segeč 881017 Poltár,

           Štefan Šibík 851129 Sučany,

           Adam Baranec 920925 Veľká Lehota,

           Róbert Sláva 790412 Hrochoť,

           Tomáš Parkáni 881215 Príbelce,

           Ladislav Schmidt 840404 Nenince,

D-470 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Marek Huntoš 861016 Bešeňová chýba poplatok za 4 ŽK,

           Miroslav Kukolík 930825 Veľký Krtíš chýba poplatok za 4 ŽK,

           Jaroslav Horn 770730 Veľký Krtíš chýba poplatok za 4 ŽK,

           Róbert Kútik 920612 Badín chýba poplatok za 4 ŽK,

           Michal Konder 910307 Badín chýba poplatok za 4 ŽK,,

           Martin Šiška 910506 Liptovská Štiavnica chýba poplatok za 4 ŽK,

           Peter Halák 770914 Liptovská Štiavnica chýba poplatok za 4 ŽK,

           Peter Mahút 870522 Liptovská Štiavnica chýba poplatok,

           Tomáš Scherer 861110 Vrútky chýba poplatok za 4 ŽK,

           Martin Závodník 910428 Lietavská Lúčka chýba poplatok za 4 ŽK,

           Dragan Drljača tréner Dražkovce dospelí chýba poplatok,

           Kamil Arnold zdravotník Detva dospelí chýba poplatok,

           Ján Paulišin tréner Detva dospelí chýba poplatok,

           Miloš Bambura asistent trénera Detva dospelí chýba poplatok,

           Miroslav Švihla 740802 Tornaľa chýba poplatok za ČK,

           Norbert Kluka 910428 Tornaľa chýba poplatok za ČK,

           Ivan Ďurčok tréner Príbelce dospelí chýba poplatok,

           Tomáš Ostrihoň 971112 Bzovík chýba poplatok za ČK,

           Sebastián Mazúch 960516 Hrochoť chýba poplatok za ČK,

D-471 DK predvoláva na zasadnutie dňa 08.11.12: 

            o 15:30 hod. zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Sklabiná-Tornaľa Tomáš Dobrocký R a Tibor Králik DZ,

D-472 DK žiada o predloženie videozáznamu v termíne do 6.11.12:

           zo stretnutia MR dospelí Tisovec-Liptovská Štiavnica,

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Sklabiná-Tornaľa.

D-473 Jozef Antal 910102 Vinica 2 SN od 31.10.12, 1-2b, uhradiť 10 €.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Neospravedlnená neúčasť R na stretnutiach: Hubočan, Janovec a Koleno – KR SsFZ obdržala jednotlivé zdôvodnenie neúčasti, berie na vedomie. Stanovisko KR bude doručené každému osobne elektronickou formou

2.       Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 8. 11. 2012 od 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

3.       Na zasadnutie dňa 8. 11. 2012 o 16,00 hod. pozývame R Šimko, Riša, DZ Alakša a R Dodok, o 17,00 hod. R Mačuda, Slašťan,  Dvorštiak a DZ Badura. Účasť  menovaných je bezpodmienečne nutná pod následkom odstúpenia DK SsFZ.

4.       Ospravedlnenia R: Dibdiak 28.10.2012 – neskoro, Markovič PN od 24.10.2012, Capek – ukončenie PN.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť (prihláška na www.ssfz.sk / aktuality) mailom na peterstefanak@gmail.com do 05. novembra 2012. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár UEFA A licencia 20.-€, UEFA B licencia 17.-€, C licencia 10.-€; rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 17.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára.

2.   TMK SsFZ žiada predsedov TMK ObFZ o zaslanie návrhov na ocenenie najúspešnejších trénerov v pôsobnosti SsFZ za rok 2012 pre kategórie tréner dospelých a tréner mládeže (mimo ÚTM) do 01. novembra 2012.

3.   TMK SsFZ žiada trénerov družstiev Majstrovstiev regiónu stred o zaslanie dotazníka ankety „Jedenástka SsFZ 2012“ do 10. novembra 2012.

4.   TMK SsFZ organizuje školenie trénerov 3.triedy /UEFA B licencie (prihlásených 26 trénerov –  zoznam  na www.ssfz.sk / aktuality) v nasledovných termínoch: 16.-18.11. 2012 špeciálna časť 1, 14.12-16.12 2012 špeciálna časť 2, 25. – 27. 01. 2013 všeobecná časť a 3 skupiny školenia 4 / C (spolu prihlásených 62 trénerov) v termínoch: 01.-02.12 2012 všeobecná časť, 19.01 – 20.01 2013 špeciálna časť.  Oznámenie o prijatí bolo všetkým prihláseným trénerom zaslané poštou.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať výhradne nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- vystavenie registračného preukazu (jednotného pre všetky vekové kategórie) len prostredníctvom ISSF – vyplnenie elektronického formulára – žiadosti – len klubový ISSF manažér,

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča a transfer – Slovensko:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SFZ ( SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

V prípade akéhokoľvek transferu, po jeho schválení príslušnou matrikou požiada klubový ISSF menežér o nový plastový RP prostredníctvom ISSF. Obdobne postupuje FK aj v prípade straty platnosti akéhokoľvek RP, resp. ŽP.

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Spoločné zasadnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií SsFZ sa uskutoční v B. Bystrici 8. 11. 2012 o 17,00 hod. v reštaurácii „U Vinca“ v B. Bystrici – Kremničke.

2.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 15.11.2012 (štvrtok) o 13,30 v B. Bystrici.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 6.11.2012 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS Tisovec – L. Štiavnica a Sklabiná – Tornaľa (oba DK).

4.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

5.       Upozorňujeme FK, ktorým sa fakturuje činnosť R v stretnutiach mládeže na termín splatnosti faktúr za obdobie september 2012. V prípade neuhradenia faktúr do 7.11.2012 odovzdáme na doriešenie DK.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

 

 

Vzhľadom na neodohrané MFS 27. – 28. 10. 2012, upozorňujeme R a DZ na DL 13-2/2012-13.