Spravodajca č. 17/2012-13                                              26. 10. 2012   

 

Vzhľadom k tomu, že 1. 11. 2012 je Sviatok všetkých svätých (voľný deň) budú odborné komisie SsFZ zasadať v stredu 31. 10. 2012. Z uvedeného dôvodu žiadame R aby odoslali svoje zápisy zo stretnutí najneskôr v pondelok 29. 10. 2012 listom 1. triedy doporučene a DZ svoje správy odoslali e- mailom najneskôr do 30. 10. 2012 do 12.00. Pri tejto príležitosti upozorňujeme aj funkcionárov FK, aby odoslanie poplatkov, žiadosti, dohody a pod. prispôsobili vo vlastnom záujme tejto skutočnosti.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 19 10. 2012 v Korni okrem iných:

a)       na základe uznesenia Rady SsFZ z 29. 6. 2012 stanovil termín konania Konferencie SsFZ na 13. 12. 2012 (štvrtok) o 14.00, nosným bodom programu budú novelizované Stanovy SsFZ,

b)      VV SsFZ prerokoval správu predloženú KR SsFZ o plnení podmienok o počte rozhodcov FK, hrajúcimi v súťažiach SsFZ 2012/13, zobral na vedomie zoznam klubov neplniacich uvedené podmienku: MŠK Žilina (chýba 1 R), L. Štiavnica (2), K. Lieskovec (1), O. Jasenica (2), Divín (2), L. Hrádok (1), Hliník n. H. (2), Bešeňová (2), Palúdzka (2), Likavka (2), Šalková (1), D. Strehová (2), Sučany (2), Nenince (2), Demänová (2), Vinica (1), N. Bystrica (2), Dúbrava (2), Predmier (1) a ukladá uvedeným FK zabezpečiť chýbajúci počet R najneskôr do 30. 3. 2012, pod podmienkou uplatnenia finančného postihu v zmysle RS 2012/13 časť. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6 v nadväznosti na časť XXIV. Poplatky, bod 4.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/d SP trestáme FK Sklabiná hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 12.kola V. ligy D Vinica – Sklabiná a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Vinica 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.      Pripomíname FK že v zmysle RS SsFZ sú povinní v prípade porušenia športových noriem na stretnutiach zaslať vyhotovený videozáznam na riadiaci zväz obratom po stretnutí.

3.      Z dôvodu nedodržania čl. XV/3 RS SsFZ odstupujeme na riešenie DK SsFZ FK Staškov.

4.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·         27.10.2012 (sobota) – 13.kolo T. Štiavnička – Makov o 14,00 hod.

·         27.10.2012 (sobota) – 13.kolo Detva – Hrochoť o 14,00 hod.(FK Detva uhradí 10 € za predelegovanie R a DZ a doklad o úhrade predloží na SsFZ)

5.      Prerokované námietky kapitánov: Medzibrod – Priechod (H – neopodstatnené, odstúpené KR), Vinica – Sklabiná (H – neopodstatnená)

6.      Oneskorené začiatky stretnutí : Makov – Trstená (oneskorený príchod H), Skalité – N. Bystrica (neskoro predložené RP D)

7.      Upozorňujeme FK že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok na stretnutiach hraných v dňoch 27. a 28.10.2012 o spôsobilosti hracích plôch rozhodne jedine delegovaný rozhodca na stretnutí.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   4. kolo III. ligy  dor. sk. U – 19 a U -17 Kremnička – Pohronie ZH/DŽ   4.11.2012    o  10,00 – 12,30 hod. Na HP v Radvani. FK  Kremnička uhradí na účet SsFZ 5.- €.

b)   Neodohraté MFS  12. kola IV. ligy dor. sk. C   Selce – Pliešovce  4. 11.2012 o 13,00 hod.

2. Kontumuje  MFS:

a)  12. kola III. ligy dor. U – 17  JUPIE B. B. -  Vrútky, priznáva 3 body a skóre 3  :  0  prospech FK JUPIE B. B.,  podľa SP čl. 100 / e. Prípad postupuje na DK.                                                                              

b)  12. kola  V.ligy dor. sk. C  Kremnica - Látky, priznáva 3 body a skóre 3  :  0   prospech FK  Kremnica, podľa  SP čl. 100 / b. Ospravedlnenie berie na vedomie.

c)  10. kola II. ligy žiakov U - 15 sk. JUH  Revúca - Tisovec, priznáva 3 body a skóre 3  :  0   v  prospech FK Tisovec ,  podľa SP čl. 100 / b. Oprava Spravodajcu č. 15 /3 e.                                                                                                               d)  12. kola  III.ligy žiakov U - 15 sk. B   Klin - Sučany , priznáva 3 body a skóre 3  :  0    prospech  FK  Klin, podľa  SP čl. 100 / b.

3. Námietky :

 v MFS 10.kola III. ligy žiakov  U – 15 sk. C  Víglaš ,Pstruša – Slov. Ľupča  boli prerokované ako neopostatnené.

4.  Upozorňuje  FK :

aby používali Zápisy na MFS, ktoré sú na internetovej stránke  SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-410 Michal Prepelica 800923 Kalinovo DK hráčovi dňom 25.10.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-411 Peter Mede 850104 Hajnáčka 1 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-412 Juraj Kališ 800822 Sučany 1 SN od 15.10.12, 1-4a,

D-413 Ján Korista 800412 Divinka 1 SN od 15.10.12, 1-4a,

D-414 Adam Koščál 941223 Zborov nad Bystricou 4 SN od 15.10.12, 1-6-1b, doplatiť 5 + 5 €,

D-415 Vladimír Harman 880829 Bánová 5 SN od 22.10.12, 1-4a,

D-416 Peter Konček 650407 Lubeník 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-417 Ján Lachký 841221 Veľký Krtíš 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-418 Lukáš Lupták 920513 Tisovec 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-419 Matej Živner 900222 Revúca 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-420 Marek Nezdoba 931213 Dražkovce 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-421 Na základe výsledku prerokovania previnenia v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Vinica-Sklabiná na ŠTK SsFZ, DK trestá FK Sklabiná dospelí zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, pokutou 300 € + 10 € za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-1d za inzultáciu rozhodcu hráčom v stretnutí dňa 21.10.12,

D-422 Jozef Berky 850913 Sklabiná 9 mesiacov nepodmienečne od 22.10.12 do 21.7.13, 1-6-1a,

D-423 Štefan Pap 860113 Nenince 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-424 Miroslav Polka 920911 Staškov 5 SN od 22.10.12, 1-6-1b,

D-425 Na návrh ŠTK SsFZ FK Staškov dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedodržanie nariadení o farbe dresov v zmysle RS 2012/2013,

D-426  Ivan Repka 900117 Tomášovce 4 SN od 22.10.12, 1-6-1b,

D-427 Dušan Kubala 960630 Hodruša Hámre 2 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-428 Lukáš Mravec 880915 Kláštor pod Znievom 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-429 Na návrh KM SsFZ Vrútky MD pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 20.10.12,

D-430 FK Medzibrod dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 21.10.12,

D-431 Peter Hanes 951108 Hriňová 3 SN od 22.10.12, 1-2a,

D-432 Ján Judák 890331 Radoľa 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-433 Ján Kubík 960807 Trstená 2 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-434 Marek Jančiga 950721 Kysucký Lieskovec 4 SN od 22.10.12, 1-6-1b,

D-435 Ján Ďurajka 850228 Krupina 1 SN od 22.10.12, 1-5a,

D-436 FK Terchová dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť v stretnutí dňa 20.10.12,

D-437 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 15.10.12:

          Tomáš Básti 920206 Hajnáčka,

          Peter Zachar 81913 Vinica,

          Peter Červoč 811012 Príbelce doplatiť 10 €,     

          Miroslav Cáder 920515 Nová Bystrica doplatiť 10 + 10 €,   

          Matej Vorčák 930817 Bešeňová,     

          Roman Šupina 821117 Tomášovce,

          Oto Szókis 870812 Tachty,

D-438 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 22.10.12:

          Erik Gezmický 920107 Brusno,

          Peter Borovička 880301 Krásno nad Kysucou,

          Peter Tlacháč 910120 Žilina B,

          Gábor Gáspár 831002 Fiľakovo,

          Erik Urbančok 921223 Fiľakovo,

          Peter Michálek 880112 Štiavnické Bane,

          Peter Rebek 860731 Podlavice,

          Peter Výlupok 880828 Badín,

          Jozef Vozár 850325 Čierny Balog,

          Marcel Mucha 921110 Čierny Balog,

          Peter Kmeť 860417 Divín,

          Jaroslav Zachenský 931110 Divín,

          Miroslav Dibala 840819 Málinec,

          Jakub Poctavek 881216 Málinec,

          Ján Ondrejkov 811202 Veľký Krtíš,

          Marek Finta 900702 Bytčica,

          Michal Kumor 851217 Oravské Veselé,

          Marek Beháň 870109 Strečno,

          Peter Žabka 750306 Belá,

          Stanislav Vyšný 861005 Bešeňová,

          Marian Bruk 870804 Bešeňová,

          Boris Mihál 811128 Pliešovce,

          Marcel Múka 880413 Jasenie,

          Matej Trnovský 900724 Jasenie,

          Miloš Mašír 820127 Veľká Lehota,

          Dušan Vidiečan 791203 Sásová,

          Marek Klátik 921106 Dolná Strehová,

          Marian Pollák 821128 Lubeník,

          Miroslav Jakubec 930226 Hnúšťa,

          Ivan Drnaj 930826 Tornaľa,

          Patrik Balga 940309 Čebovce,

D-439 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Marcel Ohrádka 940429 Staškov zamieta sa,

          Juraj Gelčinský 910810 Trstená zamieta sa,

          Jozef Gašpar 950331 Podzámčok zamieta sa,

          Tibor Petrík 861216 Tachty zamieta sa,

D-440 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Matúš Hudec 921122 Veľká Lehota chýba poplatok,

          Vladimír Likavčan vedúci družstva Liptovské Sliače dorast chýba poplatok,

          Patrik Rácz 941125 Hajnáčka chýba poplatok za ČK,

          Martin Slávik 960613 Rajec chýba poplatok za ČK,

          Patrik Kuchár 000728 Hriňová chýba poplatok za ČK,

          Marek Padala 860725 Dolná Tižina chýba poplatok za ČK,

          Ján Kouřil 921215 Zvolen chýba poplatok za 4 ŽK,

          Marek Filo 871105 Dolná Tižina chýba poplatok za 4 ŽK,

D-441 DK predvoláva na zasadnutie dňa 31.10.12 (streda): 

        o 16:00 hod. zo stretnutia III. ligy starší žiaci skupina C Vígľaš Pstruša-Slovenská Ľupča, Vígľaš Pstruša Marek Bartoš 990728, Dávid Bartoš 980331, Jakub Ľupták 981210, Peter Chamula vedúci družstva, Slovenská Ľupča Samuel Ternuščák 981114, Michal Hlaváč vedúci družstva,                                                                                        

        o 16:30 hod. zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Vinica-Sklabiná FK Vinica Jozef Antal 910102, FK Sklabiná Peter Kováč 780429, Jozef Berky 850913,

        o 16:45 hod. Július Molnár 850706 Slovenské Ďarmoty,

        o 17:00 hod. zo stretnutia MR dospelí Kalinovo-Krásno nad Kysucou, FK Kalinovo Michal Prepelica 800923, FK Krásno nad Kysucou Marián Ondrúšek 730513.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Neospravedlnená neúčasť R na stretnutiach: Hubočan, Janovec a Koleno – KR SsFZ obdržala jednotlivé zdôvodnenie neúčasti, berie na vedomie. Stanovisko KR bude doručené každému osobne elektronickou formou

2.       Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 8. 11. 2012 od 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

3.       Na zasadnutie dňa 8. 11. 2012 o 16,00 hod. pozývame R Šimko, Riša, DZ Alakša a R Dodok, o 17,00 hod. R Mačuda, Slašťan,  Dvorštiak a DZ Badura. Účasť  menovaných je bezpodmienečne nutná pod následkom odstúpenia DK SsFZ.

4.       Ospravedlnenia R: Dibdiak 28.10.2012 – neskoro, Markovič PN od 24.10.2012, Capek – ukončenie PN.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť (prihláška na www.ssfz.sk / aktuality) mailom na peterstefanak@gmail.com do 05. novembra 2012. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár UEFA A licencia 20.-€, UEFA B licencia 17.-€, C licencia 10.-€; rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 17.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára.

2.   TMK SsFZ žiada predsedov TMK ObFZ o zaslanie návrhov na ocenenie najúspešnejších trénerov v pôsobnosti SsFZ za rok 2012 pre kategórie tréner dospelých a tréner mládeže (mimo ÚTM) do 01. novembra 2012.

3.   TMK SsFZ žiada trénerov družstiev Majstrovstiev regiónu stred o zaslanie dotazníka ankety „Jedenástka SsFZ 2012“ do 10. novembra 2012.

4.   TMK SsFZ organizuje školenie trénerov 3.triedy /UEFA B licencie (prihlásených 26 trénerov –  zoznam  na www.ssfz.sk / aktuality) v nasledovných termínoch: 16.-18.11. 2012 špeciálna časť 1, 14.12-16.12 2012 špeciálna časť 2, 25. – 27. 01. 2013 všeobecná časť a 3 skupiny školenia 4 / C (spolu prihlásených 62 trénerov) v termínoch: 01.-02.12 2012 všeobecná časť, 19.01 – 20.01 2013 špeciálna časť.  Oznámenie o prijatí bolo všetkým prihláseným trénerom zaslané poštou.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať výhradne nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- vystavenie registračného preukazu (jednotného pre všetky vekové kategórie) len prostredníctvom ISSF – vyplnenie elektronického formulára – žiadosti – len klubový ISSF manažér,

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča a transfer – Slovensko:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SFZ ( SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

V prípade akéhokoľvek transferu, po jeho schválení príslušnou matrikou požiada klubový ISSF menežér o nový plastový RP prostredníctvom ISSF. Obdobne postupuje FK aj v prípade straty platnosti akéhokoľvek RP, resp. ŽP.

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Spoločné zasadnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií SsFZ sa uskutoční v B. Bystrici 8. 11. 2012.

2.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 15.11.2012 (štvrtok) o 13,30 hod.

3.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

4.       Upozorňujeme FK, ktorým sa fakturuje činnosť R v stretnutiach mládeže na termín splatnosti faktúr za obdobie september 2012.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

 

 

 

Odborníci na najbližšie dni predpovedajú značne nepriaznivé počasie. Pripomínam všetkým zainteresovaným v zápasoch posledného jesenného kola našich majstrovský súťaží (domáce kolektívy, hostia, rozhodcovia i delegáti), dlhodobú prioritu SsFZ – dbajme okrem hry aj na naše spoločné bohatstvo – hracie plochy. Počas tohoročnej jesene sme nezaznamenali prípad výrazného poškodenia zelených trávnikov.

Majme to všetci na pamäti i počas najbližšieho víkendu.

No na druhej strane, nepokúšajme sa toto dobre mienené avízo zneužiť.

 

Jozef Paršo – predseda SsFZ

 

 

 

Zmena DL 12:

Selce – Pliešovce (dor., 12 kolo, hrá sa 4.11. o 13:00, R Krahulec, AR Poláček – nová)

 

Zmena DL 13:

Brusno - Žarnovica (dor., R Melicher za Horného)

 

Zmena DL 13-1:

Kremnička – Pohronie ZH/DŽ (dor. U19,17, hrá sa v ned. 4.11. o 10:00-12:30, pôvod. del.)

 

Zmena SFZ:

Dukla BB – Jupie BB (žiaci, 12.kolo, hrá sa 27.10. už o 9:00-11:00)

Ružomberok – Dukla BB (žiaci, nie Ružomberok - K. N. Mesto)

Jupie BB – K. N. Mesto (nie Jupie - Podbrezová, hrá sa v ned., 4.11., pôvod. del.)