Spravodajca č. 14/2012-13                                              5. 10. 2012   

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·         27.10.2012 (sobota) –  13.kolo T. Štiavnička – Makov o 14,00 hod.

2.      Schvaľujeme zmenu UHČ MFS:

·         06.10.2012 (sobota) – 10.kolo Šalková – Sl. Ľupča18,00 hod.

3.      Prerokované námietky kapitánov: Hliník – Sl. Ľupča (H – neopodstatnená)

4.      Oneskorené začiatky stretnutí : Krásno – MFK BB (technické nedostatky),

5.      Pripomíname DZ povinnosť uviesť do správy umiestnenie reklamných bannerov Poštovej banky.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   12. kolo III. ligy  dor.  U – 19 a U 17  B. Bystrica - Kremnička   17.10.2012 /streda/   o  11,00 – 13,30   hod.

b)   11. kolo III. ligy  žiakov U – 15 a U - 13  sk. A  S. Bystrica - Radoľa   14.10.2012 o 10,00- 12,00   hod.

2.  Nariaďuje odohrať:

a)  13. kolo V. ligy dor. sk. B  Rabča – Zuberec   27.10.2012  o 14,00 hod.

b)  10. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. C Štiav. Bane – Hont. Nemce 11.10.2012 o 15,00 – 17,00 hod.

3. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa :

a) 18.10.2012  o 15,30 hod. z MFS 9. kola V. ligy dor. sk. C  B. Štiavnica - Braväcovo

Za  FK  B. Štiavnica- ved. družstva Andrej Neuschl

                                         hráč – K   Martin  Cibuľa  RP  940616

Za  FK  Braväcovo  - ved. družstva Jozef  Plieštik

                                 hráč – K  Peter Bodnárik   RP  950901

                                 hrač – Ján  Tkáčik   RP 940629

Rozhodca z MFS     Vladimír Nitško  Ostrý Grún

Predvolaní hráči si so sebou prinesú R.P a preukaz totožnosti.

4. Kontumuje  MFS:

a)  9. kola III. ligy dor. U – 17  Čadca – Nová Baňa, priznáva 3 body a skóre 4  :  1 ponecháva v platnosti prospech FK Čadca podľa SP čl. 100 / e.                                                                               b)  9. kola  V.ligy dor. sk. B  Istebné – Bešenová, priznáva 3 body a skóre 8  :  0  ponecháva v platnosti  prospech FK Istebné, podľa  SP čl. 100 / e.

5. Oznamuje:

MŠK Žilina B odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dor. sk. SEVER

 10. kola 7.10.2012     Žilina B – Krásno o 10,00 hod na   ihrisku v Strážove.

 12. kola 21.10.2012   Žilina B – Záv. Poruba o 10,00 hod na ihrisku v Strážove.                                                                          

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-282 Ladislav Vajda tréner Sásová dospelí 5 SN od 24.9.12, 1-3b, doplatiť 10 €,

D-283 Miroslav Hrkút tréner Švošov dorast 4 SN od 24.9.12, 1-3b,

D-284 Erik Kurek 880308 Lubeník 1 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-285 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 12 a 13/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 8.10.12 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Podlavice (160 €), Oravská Jasenica (10 €), Raková (20 €), Tachty (425 + 1000 € za družstvo SŽ) - všetko družstvá dospelých, MFK Banská Bystrica (4 €), Kremnička (55 €) - obe družstvá SD, Kremnička (55 €) - družstvo MD, Kremnica (10 €) - družstvo dorastu, Habovka (10 €) - družstvo SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktoré  predložili DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 8.10.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-286 Na návrh ŠTK SsFZ Dudince dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 23.9.12,

D-287 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin a Rimavská Sobota na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov. Jedná sa o družstvá FK Ďanová dospelí (500 €) a Klenovec dorast (100 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev týchto FK štartujúcich v súťažiach ObFZ do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ a príslušné ObFZ.

D-288 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2012/13 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 24.9.12) Spravodajcov č. 12 a 13/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť

dňom 8.10.12 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Kalinovo, Čadca, Zvolen, MFK Banská Bystrica, Liptovský Hrádok, Rosina, Badín, Divín, Jesenské, Fiľakovo, Dúbrava, Bešeňová (+ 60 € nedoplatok), Sučany, Bobrov, Selce, Sásová, Vinica, Nenince a Hajnáčka. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 8.10.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-289 Na návrh KM SsFZ Nová Baňa MD pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 29.9.12,

D-290 Ivan Taufer 951114 Sliač 2 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-291 FK Kováčová dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí dňa 30.9.12,

D-292 DK žiada v termíne do 9.10.12 FK Medzibrod o písomné vyjadrenie k poškodeniu vstupných dverí šatne v, resp. po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Sásová-Medzibrod,

D-293 FK Lisková dorast pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí dňa 29.9.12,

D-294 Marián Štefaničiak 830920 Turčianska Štiavnička 1 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-295 Andrej Priesol 890101 Dúbrava 2 SP do 31.5.13, 1-4a,

D-296 Adrian Koštial 960627 Poltár 4 SN od 1.10.12, 1-6-1b,

D-297 Peter Hudec 960315 Hliník nad Hronom 2 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-298 Slavomír Selecký 860424 Hrochoť 1 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-299 Adam Kusza 950624 Jesenské 5 SN od 1.10.12, 1-3b,

D-300 Peter Pobijak 871210 Predmier 2 SN od 1.10.12, 1-6-1a,

D-301 Martin Drexler 960708 Rosina 2 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-302 František Stupár 950627 Látky 2 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-303 Tomáš Sámel 950911 Podlavice B 4 SN od 1.10.12, 1-3a,

D-304 Viktor Makara 960522 Podlavice B 2 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-305 Marcel Gombala 951127 Tomášovce 4 SN od 1.10.12, 1-6-1b,

D-306 Ivan Varga 921004 Brusno 1 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-307 Daniel Kubáň 790413 Divinka 2 SN od 1.10.12, 1-6-1a,

D-308 Pavol Buček 810413 Divinka 1 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-309 Filip Janek 940228 Závažná Poruba 2 SP do 31.5.13, 1-4a,

D-310 Tomáš Klinec 830423 Slovenská Ľupča 3 SN od 1.10.12, 1-3b,

D-311 Andrej Šimko 930511 Sásová 1 SN od 1.10.12, 1-5a,

D-312 Marek Gašpar 780825 MFK Banská Bystrica 2 SP do 31.5.13, 1-10,

D-313 Jozef Slobodník tréner MFK Banská Bystrica 4 SN od 1.10.12, 1-3b,

D-314 Na návrh KM SsFZ Daniel Farkaš 950316 Hajnáčka 4 SN od 4.10.12, 1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-315 Na návrh KM SsFZ Štefan Kulich vedúci družstva Hajnáčka dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 4.10.12 do 3.4.13, 1-9-2b, uhradiť 5 €, 

D-316 Na návrh KM SsFZ Ján Budai tréner Hajnáčka dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 4.10.12 do 3.4.13, 1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-317 Na návrh KM SsFZ Hajnáčka dorast zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 15.9.12,

D-318 Na návrh KM SsFZ Jozef Gašpar 950331 Podzámčok 4 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 4.10.12, 1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-319 Na návrh KM SsFZ Pavel Sluka vedúci družstva Podzámčok dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 4.10.12 do 3.4.13, 1-9-2b, uhradiť 5 €, 

D-320 Na návrh KM SsFZ Martin Babiak tréner Podzámčok dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 4.10.12 do 3.4.13, 1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-321 Na návrh KM SsFZ FK Podzámčok dorast zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 23.9.12,

D-322 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 1.10.12:

          Matúš Levický 860108 Tisovec,

          Marek Guláš 770401 Nová Baňa,

          Matej Kminiak 901205 Dolná Strehová,

          Milan Pavlovkin 800325 Príbelce,

          Peter Trebuľa 871211 Príbelce,

          Peter Povinec 870702 Kysucký Lieskovec,

          Ján Rendko 920623 Turčianska Štiavnička,

          Dominik Bystrán 890331 Revúca,

          Milan Gregor 851205 Medzibrod,

          Marek Bajza 871127 Predmier,

          Roman Slovák 800826 Divinka,

          Michal Užák 930419 Belá,

          Lukáš Cetera 860923 Stráňavy,

D-323 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Tomáš Pančík 830909 Detva zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.5.13,

          Martin Prandl 951021 Slovenská Ľupča zamieta sa,

D-324 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Július Kondrlík 940531 Kremnička chýba poplatok za ČK,

          Dávid Klinovský 980604 Klin chýba poplatok za ČK,

          Anton Dudášik 980303 Breza chýba poplatok za ČK,

          Marek Gavlák 920229 Raková chýba poplatok za ČK,

D-325 DK predvoláva na zasadnutie dňa 11.10.12:                                                                                         

          o 16.00 hod. FK Žarnovica Patrik Gapa 741002 – účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti hráča.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.      

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.  Oneskorene zaslané zápisy R zo stretnutí:  Drozd, Jodas (posledná výzva) menovaní R uhradia okamžite od    

     zverejnenia sumu 7,- eur na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o úhrade

     zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi ! 

2.  Oneskorené ospravedlnenia R: Hranica, Maga (posledná výzva), Jamrich - poplatok 7,- eur.   

     Uhradiť najneskôr do 10 dní od zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou

     poštou p. Fajčíkovi ! V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní 

     na MFS.

3.  Upozorňujeme FK na str. 27 článok XVI. Rozpisu súťaží SsFZ s dôrazom na povinnosť vyhotoviť

     nestrihaný a neprerušovaný záznam zo stretnutia s trvalým údajom prebiehajúceho času a taktiež

     v požadovanom formáte.

4. Odstupujeme DK SsFZ FK Turčianska Štiavnička z dôvodu opakovaného nepredloženia DVD 

    záznamu zo stretnutia 4. ligy dospelých sk. Sever T. Štiavnička – K. Lieskovec s návrhom uložiť

    pokutu 200,- eur.

5. Z dôvodu predloženia neúplného DVD záznamu zo stretnutia 4. ligy sk. Sever K. Lieskovec -

    Makov (od 9 min. stretnutia) odstupujeme DK SsFZ na riešenie FK REaMOS K. Lieskovec  

    s návrhom uložiť pokutu 100,- eur.

6. Opakovane vyzývame FK Kotešová (Kotešová – S. Bystrica), S. Ďarmoty (S. Ďarmoty – Príbelce)

    k urýchlenému predloženiu DVD záznamov z uvedených MFS pod hrozbou odstúpenia DK SsFZ.

7. Berieme na vedomie znížené hodnotenie R a AR zo strany MFK Revúca zo stretnutia dospelých     

    4. liga sk. Juh Jesenské – Revúca. Predmetným stretnutím sa KR nezaoberala (chýba poplatok).

8. Berieme na vedomie korešpondenciu R Ivanič a  Krajčí M.

9. Žiadame predložiť DVD záznam zo stretnutia dospelých MR 9. Kolo Krásno n. Kys. – MFK B.

    Bystrica najneskôr do 11. 10. 2012.

10. Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 18. 10. 2012 od 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

11. Ospravedlnenia R: Martinka PN od 29.9.2012, Janovec 20.10.-21.10.2012, Staník 13.10.-14.10.2012, Farský 20.10.-21.10.2012, Gašperac 20.10. a 27.10.2012, Stankovianska 20.10.- 21.10.2012, Halfár 3.11.-4.11.2012, Krajčí J. 28.10.2012, Martinka 30.9.2012 – PN, Koleno 3.11.-4.11.2012, Kosturský od 28.10.2012 PN, Jamrich 7.10.2012 – neskoro, Osvald PN od 3.10.2012, Čičmanec 27.10.2012, Machyniak 27.10.-28.10.2012, Šuška od 26.10. do konca jes. časti,

12. Zmena mobilu: Stankovianska  0915 269 542

13. Ospravedlnenie DZ : Tomčík 13. – 14. 10., Kanka 13. – 14. 10., Konečný 13. - 14.

14. Žiadame DZ, aby skontrolovali umiestnenie a estetiku vyvesenia reklamných bannerov Poštovej banky na  

      všetkých ihriskách súťaží dospelých SsFZ. Zároveň majú za povinnosť výsledok zistenia skutkového stavu  uviesť   

    v Správe delegáta.

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ vyhodnotila platnosť trénerských licencií na základe zápisov o stretnutí všetkých vekových kategórii v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2011/2012. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete na www.ssfz.sk / aktuality. Materiál postupuje DK SsFZ na doriešenie.

2.       TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť  v novembri 2012 1 beh školenia  C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia/ materiály / plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

3.       Celoslovenský finálový turnaj Grassroots projektu SFZ MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 – futbalový turnaj mladších žiakov (roč. 2001) a dievčat (roč. 1997)  -  sa uskutoční v dňoch 9. a 10. októbra 2012 na miniihrisku MFK Lokomotíva Zvolen za účasti 8 družstiev chlapcov a 6 družstiev dievčat. Propozície turnaja a program oboch hracích dní nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

 

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

Zloženie komisie:  predseda Stanislav Špila, podpredseda Ján Forgon, zapisovateľ Jozef Hreus, tajomník Slavomír Baláž, ostatní členovia komisie Martin Rypák, Vladimír Cirbus a Vladimír Hubka. Jednotliví členovia komisie budú matričné úkony vybavovať  len s úradne overeným podpisom hráča resp. jeho zákonného zástupcu.

Dňa 10. septembra zamietla MaK podľa článku 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestup hráča: Jaroslav Kotian 870730 Družstevník Kamenné Kosihy – Vinohrad Čebovce.

 

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci) – platí len do 30.9.2012 – viď pokyn generálneho sekretára SFZ – viď oznam na stránke SsFZ. Po tomto termíne požiada v každom prípade o vystavenie nového plastového RP prostredníctvom ISSF.
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme kolegov z ObFZ na možnosť prednostného zakúpenia vstupeniek v počte 10 ks na reprezentačné zápasy SR A (viď e mail asistentky prezidenta a GS SFZ Kataríny Tóthovej z 25. 8. 2012). Platí zásada, že každý ObFZ si môže objednať cez TICKETPORTAL 10 ks vstupeniek, skôr ako sa začnú predávať pre verejnosť a do 10 dní pred reprezentačným zápasom vstupenky uhradiť a odobrať. V opačnom prípade ObFZ stratia túto prednosť.

2.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 19.10.2012 v Korni.

3.       Začiatkom minulého týždňa obdržali FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ, faktúru skutočných nákladov, vynaložených SsFZ na činnosť R a DZ v ich stretnutiach, za mesiac august 2012. Úhradu je potrebné realizovať vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase (dodržať splatnosť faktúr) výhradne na číslo účtu uvedené na faktúre a uviesť variabilný symbol (číslo faktúry), prípadne uviesť číslo, ktoré je výrazne uvedené v prehľade stretnutí v prílohe.

4.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade nadväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

5.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

7.       Žiadame predložiť, najneskôr do 9. 10. 2012 video resp. DVD záznam zo stretnutí dospelých: K. N. Mesto – MFK B.Bystrica (KR) a  Terchová – Skalité (KpRS).

8.       Na základe rozhodnutia VV SsFZ z 21. 9. 2012 o prerozdelení finančných prostriedkov získaných z poplatkov za neplnenie podmienky o počte R v zmysle RS čl. V. bod 7 zaslal sekretariát SsFZ pre jednotlivé ObFZ fin. prostriedky nasledovne: BB 179 €, CA 462 €, DK 401 €, LM 297 €, LC 401 €, MT 370 €, RS 132 €, VK 200 €, ZV 198 €, ZH 363 €, ZA 627 €. Uvedené prostriedky sú určené výhradne na zabezpečenie náboru a vyškolenie nových R.

 

Mini Champions Liga Slovensko 2012 – zmena delegácie

turnaj chlapcov U12, dievčatá U16 Zvolen, štadión MFK:

9. 10. 2012 utorok – 11.00-17.00 – Hrdlička, Dírer

10.10. 2012 streda – 9.00-16.00 – Hrdlička, Tokár, Dírer

 

 

Zmena DL 10:

S. Bystrica – Radoľa (žiaci 11.kolo, hrá sa 14.10. o 10:00-12:00, R ObFZ CA za Drozda)

Š. Bane – H. Nemce (žiaci, 8.kolo, hrá sa 11.10. o 15:00-17:00, R ObFZ ZH)

JUPIE BB – Bytča III.LSD ( DZ J. Hrčka za Pšenicu )

Kováčová – Revúca (  R Čičmanec za Osvalda, DZ P. Budač za Kubinca )

 

Zmena SFZ:

Podbrezová – Senica (SD,MD, hrá sa až 16:10. O 13:00-15:15, pôvod.del.)

Halič – Bziny (ženy, 8.kolo, hrá sa 6.10. už o 11:00)

Bziny – Orlové (ženy, 9.kolo, hrá sa 13.10. už o 11:00)

JUPIE BB . Dukla BB B II.LSDV  ( DZ Braučok za Konečného )

 

 

            

            Vzhľadom na to, že do bezhotovostného systému odmeňovania R a DZ boli zaradené aj družstvá žien

            a žiačok, je bezpodmienečne potrebné (vo vlastnom záujme a záujme svojich kolegov) zaslať kópiu

            zápisu  z týchto stretnutí na sekretariát SsFZ.