Spravodajca č. 13/2012-13                                              28. 9. 2012   

 

Z hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že 26. 9. 2012 nás náhle opusti vo veku 86 rokov Ján Spišiak, ktorý bol viac ako 40 rokov nerozlučne spätý s radvanským futbalom. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 1. 10. 2012 o 14.00 v krematóriu.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 21. 9. 2012 v B. Bystrici okrem iných:

a) v odvolacom konaní prerokoval odvolanie FK REaMOS K. Lieskovec voči rozhodnutiu DK uverejneného v Spravodajcovi SsFZ pod D-2 o nepodmienečnom zastavení činnosti dňom 26. 7. 2012 za neuhradenie pokút a poplatkov. VV SsFZ podané odvolanie zamieta.

Zdôvodnenie – všetky FK u ktorých boli zistené nedoplatky voči SsFZ boli k úhrade týchto poplatkov a nedoplatkov vyzývané písomne zverejnením v Spravodajcoch č. 2 a 3 a orgány zväzu postupovali obdobne aj v prípadoch iných FK. Odvolací vklad 50 € prepadá v prospech SsFZ.

b) na návrh ŠTK a KM VV, na základe RS 2012/13, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 4 a 5 s využitím čl. XXIV. Poplatky bod 2 a 3 uložil VV SsFZ poplatky vo výške: FK Tachty 1 000 € za odhlásenie družstiev SŽ a MŽ zo súťaží a nesplnenie podmienky o počte ml. družstiev a Družstevník Klenovec 100 € za odhlásenie družstva dorastu po vyžrebovaní. Splatnosť poplatku je do 15. 10. 2012.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Dudince hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí    8. kola V. ligy C Selce – Dudince a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK Selce 3 body a skóre 9:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.      V zmysle čl. 103 SP ŠTK po skončení súťažného ročníka 2012/2013 odráta FK MFK BB a FK Sučany po – 3 body.

3.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·         27.10.2012 (sobota) –  13.kolo T. Štiavnička – Makov o 14,00

4.      Prerokované námietky kapitánov: Trstená - Rosina (D – neopodstatnená)

5.      Oneskorené začiatky stretnutí : T. Štiavnička - Stráňavy (technické nedostatky), Or. Veselé – L. Hrádok (neskoro predložený zápis), Jupie BB – Tachty (technické nedostatky), Šalková – Hliník (oneskorený príchod H)

6.      Žiadame o písomné vyjadrenie dôvodu nezaslania zápisu o stretnutí Zvolen – B. Štiavnica (Balázsik) a Hajnáčka – Sklabiná (Poliak), prípady odstupujeme KR SsFZ.

7.      Štart hráča FK Rajec – Erik Kašuba bol v stretnutí Rajec – Stará Bystrica oprávnený.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   8. kola III. Ligy dorastu U-19, U-17 (dohrávka) Kremnička – K. N. Mesto 10.10.12 (streda) o 12,30 a 15,00,

b)   10. kolo IV. ligy  dor.  sk.JUH Žarnovica - Kalinovo   3.10.2012 /streda/   o  14,30   hod. FK Žarnovica uhradili poplatok 5.- €.

c)   10. kolo IV. ligy  dor.  sk.JUH Jesenské – Hodruša    5.10.2012 /piatok/   o  16,00   hod.

d)    10. kolo II. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. SEVER  Teplička – Or. Jasenica 10.10.2012 /streda/  o  13,00- 15,00   hod.  FK Teplička n/Vahom  uhradí na účet SsFZ 5.- €.

2.  Nariaďuje odohrať:

a)  10. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17  JUPIE B. Bystrica B – Bytča  6.10.2012  o 10,00- 12,30 hod.  Zmena UHČ. Dôvod: Kolidovanie MFS.

b)  10. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17  Pohronie ZH/DŽ – Čadca  7.10.2012  o 10,00- 12,30 hod

3. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa :

a) 4.10.2012  o 16,00 hod. z MFS 7. kola V. ligy dor. sk. D Kokava n/Rim. - Hajnačka

Za  FK  Kokava n/ Rim.- ved. družstva Jaroslav Švantiak

                                         hráč – K   Pavel Suja  RP  950115

Za  FK  Hajnačka  - ved. družstva Štefan Kulich

                                 hráč – K  Daniel  Farkaš   RP  950316

                                 hrač – Jozef Kozsoru   RP 940404

Rozhodca z MFS     Ján  Gobala  ul. Fučíkova 21,  Poltár

b) 4.10.2012  o 15,30 hod. z MFS 8. kola V. ligy dor. sk. C  Slov. Ľupča - Pozámčok

Za  FK  Slov. Ľupča - ved. družstva Dušan Diškanec

                                         hráč – K   MarcelDubšík  RP  950417

Za  FK  Pozámčok  - ved. družstva Pavel Sluka

                                 hráč – K  Jozef Gašpar   RP  950331

                                 hrač – Martin  Kuchár   RP 951207

Rozhodca z MFS     Róbert Forbak Gaštanová č. 6,  Žilina

4. Námietka:

v MFS 8. kola II. ligy žiakov U – 15 sk. JUH  Žarnovica – Č. Balog bola prerokovaná ako neopostatnená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-201 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 50 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2011/2012 pre FK Turany, Predmier, Rosina, Dolný Hričov, Zákamenné (všetko družstvá dorastu),

D-202 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 30 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2011/2012 pre FK Oravské Veselé, Detva, Čierne  (všetko družstvá dorastu), Zákamenné, Liesek (obe družstvá SŽ),

D-203 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 20 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2011/2012 pre FK Predmier, Hliník nad Hronom, Divín, Sásová, Čebovce, Vinica (všetko družstvá dospelých), Hnúšťa, Tomášovce, Zuberec, Očová, Bzovík, Dlhá nad Oravou (všetko družstvá dorastu), MFK Banská Bystrica (družstvo SD), Kysucký Lieskovec, Terchová, Belá-ZA, Trstená, Teplička nad Váhom, Oravská Lesná, Slimáčik Mojš-Žilina, Breza, Istebné (všetko družstvá SŽ),

D-251 Štefan Mrenka tréner Kysucký Lieskovec dospelí 4 SN od 17.9.12, 1-3b, doplatiť 10 €,

D-252 Pavel Pačalaj 960903 Nová Baňa 3 SN od 17.9.12, 1-4a,

D-253 Dávid Betík 900813 Tornaľa 1 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-254 Martin Oršuliak 950221 Dlhá nad Oravou 5 SN od 17.9.12, 1-3b, doplatiť 5 + 5 €,

D-255 Ján Borák 981109 Oravské Veselé 4 SN od 17.9.12, 1-6-1b,

D-256 FK Jelšava dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť v stretnutí dňa 16.9.12,

D-257 Na návrh KR SsFZ Ján Gombala R 4 SN od 1.10.12, 3-5, doplatiť 5 + 5 €,

D-258 Na návrh KR SsFZ Roland Dodok R 4 SN od 1.10.12, 3-4c, uhradiť 10 €,

D-259 Na návrh KR SsFZ Daniel Borcovan DZ 5 SN od 27.9.12, 3-4c, uhradiť 10 €,

D-260 FK Medzibrod dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí dňa 22.9.12,

D-261 Erik Polák 940908 Oravská Jasenica 2 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-262 Michal Turošík 960805 Selce 2 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-263 Matej Kubinec 95104 Kokava nad Rimavicou 4 SN od 24.9.12, 1-6-1b,

D-264 Jaroslav Furdan 850904 Staškov 2 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-265 Anton Debnárik 950720 Slovenská Ľupča 2 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-266 Patrik Lukáč 950101 Vrútky 5 SN od 24.9.12, 1-3b,

D-267 Róbert Dlhoš 870926 Badín 1 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-268 Erik Václavík 950502 Dolný Hričov 2 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-269 Miroslav Gašper 941114 Dolný Hričov 2 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-270 Attila Jankóšik 940128 Tornaľa 4 SN od 24.9.12, 1-6-1b,

D-271 Michal Chomo 950203 Liptovský Hrádok 2 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-272 Tibor Petrík 861216 Tachty 1 SP do 31.5.13, 1-4a,

D-273 Na návrh KpRS SsFZ FK Raková dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia dňa 12.8.12 podľa nariadení RS 2012/13,

D-274 Maroš Hakel 960518 Podzámčok 2 SN od 24.9.12, 1-5a,

D-275 Jozef Gašpar 950331 Podzámčok 1 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-276 Rudolf Hoferica vedúci družstva Dolný Hričov dorast 4 SN od 24.9.12, 1-3b,

D-277 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.9.12:

           Jaroslav Mihalda 820107 Kysucký Lieskovec doplatiť 10 €,

D-278 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 24.9.12:

           Maroš Drevenák 930101 Tvrdošín,

           Marek Mušák 910606 Oravské Veselé,

           Matej Víglaský 910111 Veľká Lehota,

           Pavol Šuhaj 810416 Rosina,

           Pavel Bálint 840525 Tisovec,

           Lórant Zaťko 860725 Čebovce,

           Michal Kováčik 840101 Radoľa,

           Tomáš Ďurica 790129 Žilina B,

           Pavol Kopásek 900825 Strečno,

           Andrej Hanzlík 771011 Banská Štiavnica,

           Dávid Štrba 931029 Krásno nad Kysucou,

D-279 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Adam Legiň 960211 Podzámčok zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.13,

           Peter Haviar 840630 Medzibrod zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.13,

           Samuel Farský 1305594 Námestovo zamieta sa,

D-280 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Ladislav Vajda tréner Sásová dospelí chýba poplatok,

           Miroslav Hrkút tréner Švošov dorast chýba poplatok,

           Erik Kurek 880308 Lubeník chýba poplatok za ČK

D-281 DK predvoláva na zasadnutie dňa 4.10.12:                                                                                        

           o 15.30 hod. Pavel Jánošík DZ, FK Č.Balog Ľubomír Auxt prezident, Peter Turňa 721016, FK Žarnovica Michal Daniš prezident, Patrik Gapa 741002, Tomáš Zelovič 860420,

            o 16:15 hod. zo stretnutia III. Liga SD Rimavská Sobota-Vrútky Miroslav Palacka DZ.  

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

     

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Dňa 4. 10. 2012 od 16,15 hod. sa v Banskej Bystrici – Radvani uskutoční Praktický tréning

    rozhodcov zaradených v Projekte Talent SsFZ. Uvedenej akcie sa povinne zúčastnia všetci R

    zaradení v uvedenom programe a rovnako sa ho môžu dobrovoľne ako pozorovatelia zúčastniť aj R

    všetkých súťaží SsFZ. Program bol zaslaný frekventantom elektronickou poštou.

2. Oneskorene zaslané zápisy R zo stretnutí: Drozd (Dražkovce – Dúbrava), Jodas (Lubeník –

    Radzovce) – všetci menovaní R uhradia do 10 dní od zverejnenia sumu 7,- eur na účet SsFZ, do

    poznámky uvedú KR a meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlú elektronickou poštou

    p. Fajčíkovi !  

3.  Oneskorené ospravedlnenia: Hranica, Maga - poplatok 7,- eur. Uhradiť najneskôr do 10 dní od zverejnenia

    a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi !

    V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS.

4. Žiadame KR ObFZ nahlásiť aktuálnu oddielovú príslušnosť rozhodcov družstiev pôsobiacich v

    súťažiach SsFZ k 30. 9. 2012. Nahlásiť na SsFZ najneskôr do 30. 9. 2012.

5. Upozorňujeme FK na str. 27 článok XVI. Rozpisu súťaží SsFZ s dôrazom na povinnosť vyhotoviť

    nestrihaný a neprerušovaný záznam zo stretnutia s trvalým údajom prebiehajúceho času a taktiež

    v požadovanom formáte.

6. Oznamujeme všetkým rozhodcom súťaží SsFZ, že náhradné, resp. opravné FP sa už v jesennej

    časti súťažného ročníka neuskutočnia. R, ktorí sa nezúčastnili, resp. nesplnili  FP v riadnom

    termíne, budú mať poslednú možnosť absolvovať FP v jarnej časti súť. ročníka 2012/13. Títo R

    budú až do ich splnenia delegovaní na stretnutia dospelých len ako AR, príp. len na mládež.

7. Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 4. 10. 2012 od 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

8. Ospravedlnenia R: Bušo 13.10.-14.10. a 26.10.-27.10.2012, Belko PN od 25.9.2012, Rendla 27.10.-28.10.2012,

    Truban B. ukončenie PN 29.9.2012, Valentýni 28.10.2012, Tapfer 13.10. a 27.10.2012, Kyzek 21.10.2012, Martvoň

    PN od 27.9.2012, Švec  22.10.- 29.10.2012,

9. Ospravedlnenie DZ : Tavač 6. – 14.10., Švehlík 14.10., Kanka  nedelegovanie v pondelok až piatok, 7.10., Kmoško  

    20.10.,

10. Žiadame DZ, aby skontrolovali umiestnenie a estetiku vyvesenia reklamných bannerov Poštovej banky na  

      všetkých ihriskách súťaží dospelých SsFZ. Zároveň majú za povinnosť výsledok zistenia skutkového stavu  uviesť   

    v Správe delegáta.

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ vyhodnotila platnosť trénerských licencií na základe zápisov o stretnutí všetkých vekových kategórii v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2011/2012. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete na www.ssfz.sk / aktuality. Materiál postupuje DK SsFZ na doriešenie.

2.       TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť  v novembri 2012 1 beh školenia  C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia/ materiály / plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

3.       Grassroots projekt SFZ MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 – futbalový turnaj mladších žiakov (roč. 2001), hraný na miniihriskách – pokračuje finálovými turnajmi pre BB a ZA kraj nasledovne::

Krajské kolá:

BB kraj: Zvolen – 02.10. 2012 (utorok) od 08.30 hod – účastníci: Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, LAFC Lučenec, MŠK Rimavská Sobota, FK Pohronie Žiar n. Hronom – Dolná Ždaňa, MFK Lokomotíva Zvolen

ZA kraj: Ružomberok – 27.09 2012 (štvrtok) od 08.30 hod. – účastníci: MFK Ružomberok, MŠK FOMAT Martin, MŠK Žilina, MŠK Kysucké Nové Mesto, MFK Dolný Kubín, MŠK Námestovo

Do celoslovenského finále postupujú víťazi krajských kôl.

Celoslovenské finále:

Zvolen – 09.10. 2012 – 8 účastníkov

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

 

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

Zloženie komisie:  predseda Stanislav Špila, podpredseda Ján Forgon, zapisovateľ Jozef Hreus, tajomník Slavomír Baláž, ostatní členovia komisie Martin Rypák, Vladimír Cirbus a Vladimír Hubka. Jednotliví členovia komisie budú matričné úkony vybavovať  len s úradne overeným podpisom hráča resp. jeho zákonného zástupcu.

Dňa 10. septembra zamietla MaK podľa článku 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestup hráča: Jaroslav Kotian 870730 Družstevník Kamenné Kosihy – Vinohrad Čebovce.

 

2.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

3.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci) – platí len do 30.9.2012 – viď pokyn generálneho sekretára SFZ – viď oznam na stránke SsFZ. Po tomto termíne požiada v každom prípade o vystavenie nového plastového RP prostredníctvom ISSF.
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

 Nedoplatky oddielov za súťažný ročník 2012/2013.

HK SsFZ  prehodnotila  nedoplatky  voči SsFZ , doteraz sú nevyrovnané nedoplatky od dielov:

4-liga-Podlavice- 160 € sp,č-11,O.Jasenica-10 € sp,č 10.

5-liga-Bešenová- 60 € sp,č-10.Strečno -210 € sp.č-10,Terchová-3 € sp,č-11,Raková-20 € sp,č.8,

Dorast - Kremnica –10 €sp.č.7,10€-sp.č 9,MFK BB-4€sp,č-11,

Starší doras t- Kremnička- 55€ sp,č.8,

Mladší dorast-Kremnička-55€sp,č.8.

Starší žiaci-Tachty-sp.č.8,10-425 €,Habovka-sp.č.11-10€.

Poplatky udelené VV SsFZ – Ďanová (dospelí)  500 € sp.č. 10, Dudince (dorast) 100 € sp.č. 10.

HK nariaďuje oddielom uhradiť jednotlivé sumy do 8.10. 2012 pod následkom zastavenia činnosti DK.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

Na svojom zasadnutí 21. 9. 2012 sa zaoberala sťažnosťou FK Predmier na výkon R a AR v MFS Raková – Predmier, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne nepreukázateľnú a čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a DK, vklad 40 € sa vracia FK Predmier.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme kolegov z ObFZ na možnosť prednostného zakúpenia vstupeniek v počte 10 ks na reprezentačné zápasy SR A (viď e mail asistentky prezidenta a GS SFZ Kataríny Tóthovej z 25. 8. 2012). Platí zásada, že každý ObFZ si môže objednať cez TICKETPORTAL 10 ks vstupeniek, skôr ako sa začnú predávať pre verejnosť a do 10 dní pred reprezentačným zápasom vstupenky uhradiť a odobrať. V opačnom prípade ObFZ stratia túto prednosť.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK družstiev, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ, že termín úhrady II. zálohovej platby za R a DZ je v zmysle RS SsFZ 2012/2013 do 24.9.20102. Platbu je potrebné realizovať výhradne na účet č. 0305642565/0900 a  uviesť pridelený VS. V prípade platby poštovým poukazom (pozor na správne číslo účtu) zaslať (poštou, faxom, e-mailom) potvrdenku o platbe – bez toho platbu zaregistrujeme len vo výpise, až 10 dní po úhrade.

3.       Začiatkom minulého týždňa obdržali FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ, faktúru skutočných nákladov, vynaložených SsFZ na činnosť R a DZ v ich stretnutiach, za mesiac august 2012. Úhradu je potrebné realizovať výhradne na číslo účtu uvedené na faktúre a uviesť variabilný symbol (číslo faktúry), prípadne uviesť číslo, ktoré je výrazne uvedené v prehľade stretnutí v prílohe.

4.       Oznamujeme FK a rozhodcom, že od  24. 8. 2012 boli do systému bezhotovostného odmeňovania R a DZ zaradené družstvá zo súťaží I. ligy žien a žiačok (Žirafa ZA a Selce) a z II. ligy žien SEVER (Bziny a Halič). Zároveň boli na základe RS SFZ 2012/13 stanovené nasledovné odmeny/paušálne náhrady I. liga ženy: R – 17 € odmena/10 € paušál,; AR 10€/9€; I. liga žiačky (dvojzápas) R – 9 €/0, AR 5 €/0; II. liga ženy R – 14 €/10 €; AR 9 €/9 €. Touto cestou zároveň oznamujeme FK, že vo všetkých súťažiach žiakov, súťaží riadených SFZ (I. liga SŽ Stred), a všetkých súťaží žiakov riadených KM SsFZ budú náhrady na činnosť R a AR v stretnutiach uhradené prostredníctvom SsFZ z prostriedkov partnera regionálneho futbalu – Poštová banka a. s. Výnimku z uvedeného tvoria FK, ktorých družstvá sú zaradené do systému ÚTM I., II. a III. kategórie. Ku žiackym družstvám boli tiež zaradené aj družstvá štartujúce v súťaží I. liga ženy/žiačky a II. liga ženy za tých istých podmienok.

5.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade nadväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

6.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

7.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prostredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. klubového ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

9.       Žiadame predložiť, najneskôr do 2. 10. 2012 video resp. DVD záznam zo stretnutí dospelých: T. Štiavnička – K. Lieskovec (opakovane), Kotešová – S. Bystrica, S. Ďarmoty  - Príbelce, Radzovce  - Nenince – (KR).

 

Zmena DL 9:

Rajec – R. Sobota (dor U19,17, AR 2 Juríček za Šašvary)

 

Zmena DL 10:

Pohronie ZH/DŽ – Čadca (dor U19,17, hrá sa 7.10., AR2 ObFZ ZH za Osvalda, DZ Konečný )

Jupie BB – Bytča (dor. U19,17, R Košarník za Dodoka)

Žarnovica – Kalinovo (dor., hrá sa už 3.10. o 14:30, AR1 Berta za Tapfera)

Jesenské – Hodruša (dor., hrá sa v piatok, 5.10. o 16:00, R Petrinec za Parobeka)

Bzovik – Pliešovce (dor., R Oružinský za Dodoka)

 

Zmena SFZ:

Ružomberok B – Jupie BB (II.LSD/MD, 10.kolo, namiesto L. Košice, hrá sa už o 10:00 – 12:15)

B. Bystrica B – Prešov B (II.LSD/MD, 10.kolo, R Horný za Fábera)

 

Zmena DL č.10 :

 

Dražkovce – Bobrov ( DZ Králik za Králku )

N. Baňa – Zvolen III.LSD ( DZ P. Budač za Konečného )

Pohronie ZH/DŽ – Čadca ( DZ Konečný za P. Budača )

 

 

            

            Vzhľadom na to, že do bezhotovostného systému odmeňovania R a DZ boli zaradené aj družstvá žien

            a žiačok, je bezpodmienečne potrebné (vo vlastnom záujme a záujme svojich kolegov) zaslať kópiu

            zápisu  z týchto stretnutí na sekretariát SsFZ.