Spravodajca č. 11/2012-13                                              14. 9. 2012   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1. ŠTK nariaďuje odohrať MFS v náhradnom termíne :

         26.9.2012 / streda /  - 2. kolo N.Baňa – Z. Poruba o 15.30

         26.9.2012 / streda / -  2. kolo Zvolen – Brusno o 15.30

         26.9.2012 / streda / -  2. kolo MFK BB – B. Štiavnica o 15.30

         26.9.2012 / streda/  - 14. kolo Kalinovo – Žilina B o 15.30

2.  ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS :

         15.9. 2012  /sobota/  - 7. kolo Stráňavy – Trstená

         22.9.2012  /sobota/   - 8. kolo Medzibrod – Krupina o 15.00

3.   Prerokovanie námietky kapitánov : Selce – Krupina / D – neopodstatnená /

4.   Oneskorené začiatky stretnutí : Demänová – Bobrov /opodstatnené- porucha tlačiarne/

       Selce – Krupina /opodstatnené – predzápas mládeže/

5.    Žiadame DZ delegovaných na najbližšie stretnutia u FK V. Lehota a Demänová, aby

       v správe DZ uviedli skutočnosť o odstránených nedostatkoch zistených pri obhliadke

       futbalových ihrísk členmi ŠTK :

       V. Lehota – úprava HP, bezpečnostné opatrenia odchodu hráčov a R z HP do kabín,

        informačná tabuľa a časomiera

       Demänová – bezpečnostné opatrenia odchodu hráčov a R z HP do kabín, miesto na

       vyhotovenie videozáznamu.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. OZNAMUJE:

účastníkom III. ligy žiakov U – 15 a U - 13 sk. D, že TJ Družstevník  Tachty  odhlasuje svoje družstvo žiakov zo súťaže. FK ktoré boli vyžrebované odohrať MFS TJ Tachty budú mať voľno.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)   9. kolo II. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. SEVER  Zákamenné – Dlhá n / Or.  26.9.2012 /streda/  o  13,00- 15,00   hod.

b)   7. kolo III. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. C Hont. Nemce - Brusno 27.9.2012 /štvrtok/  o  15,00- 17,00   hod.

3.  Nariaďuje odohrať:

a)  4. kolo V. ligy dor. sk.B  Rabča - Švošov  21.9.2012 o 15,30  hod.

4.  Kontumujeme MFS:

a) 6. kolo V. ligy dor. sk. B  Or. Veselé - Bešeňová, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech

     FK  Or. Veselé, podľa SP čl.100 /b.

b) 4. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. B  Or. Podzámčok - Sučany, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech  FK   Or. Podzámok, podľa SP čl.100 /b.

5. Námietky voči MFS :

a) FK L. Hrádok, v MFS 4. kola III. ligy žiakov U – 15 sk. B bola prerokovaná ako neopodstatnená.

b) FK Žarnovica, v MFS 6. kola II. ligy žiakov U – 15 sk JUH bola prerokovaná ako neopodstatnená.

c) FK Dlhá n/Or., v MFS 6. kola II. ligy žiakov U – 15 sk. SEVER bola prerokovaná ako neopodstatnená.

6. Žiada:

FK  Tachty uhradiť cestovné náklady predvolaným účastníkom pri riešení neoprávneného štartu hrača v MFS 1. kola III. žiakov U – 15 sk. D Jesenské – Tachty poštovým poukazom na adresu hráčom:

Denis HANK  ul. Mieru 346   Jesenské   13,20.- €.

Richard  SZITAI ul. Školská 298  Jesenské   13,20 .- €.

Július     VARGA ul. Ružová 579  Jesenské vedúci družstva   13,20.- €.

Alexander  PATAKI ul. Orgovánová 557 Jesenské rozhodca stretnutia 13,20.- €.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-138 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2012/13 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 20.8.12), Spravodajcu č. 9/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.9.12 za neuhradenie záloh družstvám dospelých MFK Banská Bystrica a Sučany (doplatiť 337 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 6.9.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-163 Oprava účinnosti zmeny trestu uvedeného pod D-161 Tomáš Tlelka 890307 Čadca do 30.6.13,

D-164 Jozef Rybár 850524 Terchová 4 SN od 3.9.12, 1-6-1b, doplatiť 3 €,

D-165 Branislav Ružička 910429 Likavka 1 SN od 3.9.12, 1-5a,

D-166 Ján Michalec 990821 Habovka 3 SN od 3.9.12, 1-4a, doplatiť 5 + 5 €,

D-167 Mario Ferjanec 981022 Mojš-Žilina 2 SN od 3.9.12, 1-5a, doplatiť 5 €,

D-168 Slavomír Kršák 960129 MFK Banská Bystrica 2 SN od 3.9.12, 1-5a, doplatiť 4 €,

D-169 Ján Ruman vedúci družstva Dražkovce dospelí 2 SN od 3.9.12, 1-3a,

D-170 Ondrej Binder 970502 Banská Štiavnica 4 SN od 3.9.12, 1-6-1a,

D-171 Vladimír Kačalka 830308 Liptovský Hrádok 3 SN od 3.9.12, 1-3b,

D-172 DK žiada v termíne do 18.9.12 Peter Moják R a Ladislav Hurík DZ o predloženie tlačiva „Usporiadateľká služba“ zo stretnutia III. ligy SD Rajec-Kysucké Nové Mesto,

D-173 Matúš Levický 860108 Tisovec 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-174 Martin Laurinc 780104 Tvrdošín 2 SP do 30.4.13,1-4a,

D-175 Tomáš Hroza 901208 Lietavská Lúčka 2 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-176 Martin Belaník 870428 Stráňavy 2 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-177 Marek Kubala 880607 Trstená 1 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-178 Rastislav Michalík 740114 Staškov 1 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-179 Patrik Gottwald 781223 Staškov 4 SN od 10.9.12, 1-3b,

D-180 Marian Kužel 900801 Bobrov 1 SN od 10.9.12, 1-4a,

D-181 Andrej Luptovčiak 870223 Šálková 3 SN od 10.9.12, 1-6-1a,

D-182 Martin Lunter 941025 Selce 2 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-183 FK Podlavice dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť diváka po stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 9.9.12,

D-184 František Jagelka 981019 Tvrdošín 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-185 Peter Kamas 940305 Bzovík 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-186 Tomáš Kyjanica 940926 Turzovka 5 SN od 10.9.12, 1-6-1b,

D-187 Pavol Šturák 950104 Podzámčok 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-188 Marian Greško 950513 Bzovík 5 SN od 10.9.12, 16-1b,

D-189 Peter Ladický 940608 Banská Štiavnica 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-190 Jaroslav Nociar 941201 Halič 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-191 Stanislav Nociar 940302 Halič 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-192 Michal Líška 940705 Halič 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-193 Samuel Farský 1305594 Námestovo 5 SN od 10.9.12, 1-3b,

D-194 Martin Kordiš 940929 Rajec 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-195 Peter Penov 770424 MFK Banská Bystrica 4 SN od 10.9.12, 1-6-1b,

D-196 DK berie na vedomie list starostu Obce Kotešová ohľadom stretnutia V.ligy skupina A dospelí Kotešová-Stará Bystrica. Trest FK bol udelený na základe priestupku uvedeného na zadnej strane zápisu, ktorý bol podpísaný bez námietok hlavným usporiadateľom.

D-194 Juraj Lipták 870201 Fiľakovo 1 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-195 Patrik Konôpka 910522 Zvolen 1 SN od 10.9.12, 1-4a,

D-196 DK odstupuje KR SsFZ priestupok Roland Dodok R a Daniel Borcovan DZ zo stretnutia IV.ligy skupina Juh dospelí Štiavnické Bane-Badín (nesprávny popis ČK hráča domácich v zápise a správe DZ),

D-197 Jakub Kliment 981126 Čierny Balog 4 SN od 10.9.12, 1-6-1b,

D-198 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.9.12:

           Tomáš Kubica 900128 Čadca,

           Roland Béreš 920606 Veľký Krtíš,

           Peter Pollák 900613 Podlavice,

           Róbert Kubový 770821 Kláštor pod Znievom,

           Dušan Drienovský 840629 Sklabiná,

           Erik Kurek 880308 Lubeník,

           Peter Piliar 871009 Jasenie,           

D-199 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Martin Putec 980707 Nová Baňa zamieta sa,

D-200 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Lukáš Hjadlovský 950516 Slovenská Ľupča chýba poplatok za ČK,

           Martin Vrábeľ 990714 Belá nesprávny poplatok za ČK,

           Peter Hudec 780820 Žarnovica nesprávny poplatok za 4 ŽK,

           Peter Rutkaj 860214 Divín nesprávny poplatok za 4 ŽK,

           Ján Pintér 980827 Jesenské chýba poplatok za ČK,

           Peter Vrábeľ 951109 Zákamenné chýba poplatok za ČK,

           Peter Mutňan 940424 Kremnička chýba poplatok za ČK,

           Ján Hollý 891112 Kysucký Lieskovec chýba poplatok za ČK,

           Róbert Elek 870307 Kováčová chýba poplatok za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. FP rozhodcov sa uskutočnia v piatok 21. 9. 2012 od 15,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na

    Štiavničkách. Prezentácia prebehne od 14,30 do 15,00 hod. v priestoroch šatní ŠH. Zúčastnia sa

    všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti   

    súťaží: Adamec, Ivanič, Jačmeník, Vrtich, Antalík, Ďuriník, Forbak, Hlinica, Hubočan, Kalmár,

    Katrenčík, Krajči M., Mitúch, Nagy, Ploštica, Rogoň, Sivák, Staník, Truban B., Truban M., Valentýni,

    Vozár, Weiss R., Žiak M., Žiak P., Žubor, Hanesová, Pilšáková. R MR Stred a R Projektu Talent

    predložia potvrdenie  od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu

    R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť potvrdenie od

    praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované

    pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent

    30/35s)...

2.  Pozývame na zasadnutie KR dňa 21. 9. 2012 o 16,00 hod. v ŠH Na Štiavničkách v Banskej Bystrici

     zo stretnutia 4. ligy sk. Juh 5. kolo Č. Balog – Žarnovica R Mačuda, AR 1 Martin a AR 2 Mihálik.

3. Dňa 4. 10. 2012 od 16,15 hod. sa v Banskej Bystrici – Radvani uskutoční Praktický tréning

    rozhodcov zaradených v Projekte Talent SsFZ. Uvedenej akcie sa povinne zúčastnia všetci R

    zaradení v uvedenom programe a rovnako sa ho môžu dobrovoľne ako pozorovatelia zúčastniť aj R

    všetkých súťaží SsFZ. Program bol zaslaný frekventantom elektronickou poštou.

4. Oneskorene zaslané zápisy R zo stretnutí: Remeň (L. Lúčka – K. Lieskovec), Rojík (Demänová –

    Likavka), Gajdošík (Palúdzka – M. Čepčín), Drozd (Dražkovce – Dúbrava), Ľupták (Sklabiná –

    Tomášovce), Jodas (Lubeník – Radzovce) – všetci menovaní R uhradia do 10 dní od zverejnenia

    sumu 7,- eur na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o

    úhrade zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi !  

5.  Oneskorené ospravedlnenia: Hranica, Jaroščiak, Maga, Melicher, Zaťko - poplatok 7,- eur    

     Uhradiť najneskôr do 10 dní od zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou

     poštou p. Fajčíkovi !

    V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS.

6. Žiadame KR ObFZ nahlásiť aktuálnu oddielovú príslušnosť rozhodcov družstiev pôsobiacich v

    súťažiach SsFZ k 30. 9. 2012. Nahlásiť na SsFZ najneskôr do 30. 9. 2012.

7. Upozorňujeme FK na str. 27 článok XVI. Rozpisu súťaží SsFZ s dôrazom na povinnosť vyhotoviť

    nestrihaný a neprerušovaný záznam zo stretnutia s trvalým údajom prebiehajúceho času a taktiež

    v požadovanom formáte.

8. Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 21. 9. 2012 od 15,30 hod. v ŠH Na Štiavničkách v Banskej

    Bystrici.

9. Dôrazne upozorňujeme nasledovných rozhodcov: Hranica, Kmeť, Spišák, Rendla že do dnešného dňa nie sú zaradení v systéme ISSF SFZ z dôvodu, že nezaslali požadované údaje (vyplnené identifikačné karty). Vyzývame menovaných R, aby okamžite tak urobili, v opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na MFS.

10. Ospravedlnenia R: Janovec prac. dni, Taraba 29.9.-30.9.2012, Korenčík 30.9.2012, Geče do konca jesennej časti, Poliak R. 6.10.-7.10.2012, Gajdošík 15.9.-16.9. zrušené ospr., Gyorgy 6.10.-7.10.2012, Scherer PN od 12.9.2012, Zaťko od 12.9.2012 – neskoro, Močiliak PN od 12.9.2012, Mihálik 29.9.-30.9. a 20.10.-21.10.2012, Hucák 14.10.a 20.10.2012, Kelemen 22.9.-23.9.2012, Šupej 13.10. – 14.10.dopol.2012, Melich 6.10. a 20.10.2012,

11. Ospravedlnenie DZ :

Badura 28. -  30.9., a všetky stretnutia Po – Pia., Muráň 29. – 30.9., Dolník 29. – 30.9.,

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ vyhodnotila platnosť trénerských licencií na základe zápisov o stretnutí všetkých vekových kategórii v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2011/2012. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete na www.ssfz.sk / aktuality. Materiál postupuje DK SsFZ na doriešenie.

2.       TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť  v novembri 2012 1 beh školenia  C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia/ materiály / plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

3.       Grassroots projekt SFZ MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 – futbalový turnaj mladších žiakov (roč. 2001), hraný na miniihriskách – začína základnými kolami nasledovne:

             Banskobystrický kraj:

Skupina A :

organizátor : FK 34 Brusno – miniihrisko ZŠ Brusno – 20.09. 2012 (štvrtok) od 14.00 hod.

účastníci: FK 34 Brusno, Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, Partizán Čierny Balog

Skupina B :

organizátor : MFK Lok. Zvolen – miniihrisko MFK – 19.09. 2012 (streda) od 14.00 hod.

účastníci: MFK Lok. Zvolen, MFK Krupina, Sitno Banská Štiavnica, FK Pohronie ZH/DŽ

Skupina C :

organizátor : MFK Revúca – miniihrisko ZŠ Hviezdoslavova – 17.09.2012 (pondelok) od 11.00 hod.

účastníci: MFK Revúca,  ŽP Podbrezová, LAFC Lučenec, Baník Kalinovo, MŠK  R. Sobota

              Žilinský kraj:

Skupina A :

organizátor : FOMAT Martin – miniihrisko ZŠ Hurbanova – 20.09. 2012 (štvrtok) od 14.00 hod.

účastníci: MŠK Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Tatran L. Mikuláš, FO Tatran Sučany

Skupina B :

organizátor : MŠK Námestovo – miniihrisko ZŠ Komenského – 17.09. 2012 (pondelok) od 14.00 hod.

účastníci: MŠK Námestovo, MFK Dolný Kubín, TJ Tatran Oravské Veselé, ŠK Tvrdošín

Skupina C :

organizátor : MŠK K. N. Mesto – miniihrisko ZŠ Clementisova – 18.09. 2012 (utorok) od 11.00 hod.

účastníci: MŠK K. N. Mesto, FK Čadca, MŠK Žilina, TJ Slovan Skalité, ŠK Belá

Krajské kolá:

BB kraj: Zvolen – 02.10. 2012 (utorok) od 09.00 hod – 6 účastníkov

ZA kraj: Ružomberok – 27.09 2012 (štvrtok) od 09.00 hod. – 6 účastníkov

Celoslovenské finále:

Zvolen – 09.10. 2012 – 8 účastníkov

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

 

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

Zloženie komisie:  predseda Stanislav Špila, podpredseda Ján Forgon, zapisovateľ Jozef Hreus, tajomník Slavomír Baláž, ostatní členovia komisie Martin Rypák, Vladimír Cirbus a Vladimír Hubka. Jednotliví členovia komisie budú matričné úkony vybavovať  len s úradne overeným podpisom hráča resp. jeho zákonného zástupcu.

Dňa 10. septembra zamietla MaK podľa článku 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestup hráča: Jaroslav Kotian 870730 Družstevník Kamenné Kosihy – Vinohrad Čebovce.

 

2.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

3.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci).
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       V priebehu budúceho týždňa nájdu funkcionári FK, ktorých družstvá štartovali v súť. roč. 2011/12 v súťažiach riadených SsFZ dospelých vyúčtovanie nákladov (zálohových splátok) za obdobie jar 2012. Následne:

a) družstvá, ktoré neštartujú v súť. roč. 2012/13 v súť. SsFZ dospelých (postúpili – zostúpili) obdržia písomné vyúčtovanie zálohových splátok – prípadný preplatok im zašleme na účet, nedoplatok uhradia na účet SsFZ,

b) družstvá, ktoré štartujú v súť. roč. 2012/13 v súťažiach SsFZ dospelých, upravia výšku 2. zálohovej platby podľa zverejneného vyúčtovania jar 2012. V prípade preplatku znížia, v prípade nedoplatku zvýšia 2. zálohovú platbu o uvedenú sumu.

Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade ak konečné sumy po jednotlivých mesiacoch nekorešpondujú s prehľadom uverejnením na stránke SsFZ (len v ojedinelých prípadoch) jednalo sa sčítaciu chybu – zlé nastavenie riadkov. Opravené tabuľky budú prílohou ročného zúčtovania.

2.       Oznamujeme FK a rozhodcom, že od  24. 8. 2012 boli do systému bezhotovostného odmeňovania R a DZ zaradené družstvá zo súťaží I. ligy žien a žiačok (Žirafa ZA a Selce) a z II. ligy žien SEVER (Bziny a Halič). Zároveň boli na základe RS SFZ 2012/13 stanovené nasledovné odmeny/paušálne náhrady I. liga ženy: R – 17 € odmena/10 € paušál,; AR 10€/9€; I. liga žiačky (dvojzápas) R – 9 €/0, AR 5 €/0; II. liga ženy R – 14 €/10 €; AR 9 €/9 €. Touto cestou zároveň oznamujeme FK, že vo všetkých súťažiach žiakov, súťaží riadených SFZ (I. liga SŽ Stred), a všetkých súťaží žiakov riadených KM SsFZ budú náhrady na činnosť R a AR v stretnutiach uhradené prostredníctvom SsFZ z prostriedkov partnera regionálneho futbalu – Poštová banka a. s. Výnimku z uvedeného tvoria FK, ktorých družstvá sú zaradené do systému ÚTM I., II. a III. kategórie. Ku žiackym družstvám boli tiež zaradené aj družstvá štartujúce v súťaží I. liga ženy/žiačky a II. liga ženy za tých istých podmienok.

3.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade nadväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

4.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

6.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prostredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. klubového ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

7.       Zmena v RS SsFZ 2012/2013, časť Adresár FK – Mládež – Tatran Č. Balog od 1.9.2012 prezident FK Ivan Belko.

 

Zmena DL 4:

Rabča – Švošov (dor., 4.kolo, hrá a 21.9. o 15:30, R ,AR ObFZ DK)

 

Zmena DL 7 :

Tachty – Kalinovo (žiaci, 5.kolo, zrušené)

Divín – Poltár (DZ Hrčka D. za Gondu)

Pohronie ZH/DŽ – Jupie BB (DZ Konečný za Hrčku D.)

 

Zmena DL 8:

Selce – Dudince (R Holas, AR1 Polomský, AR2 Jačmeník, DZ Šmíd  - nová, aj predz.)

Šálková – Hliník (DZ Ostrihoň za Šmída)

Vidiná – Klenovec (dor., zrušené)

1.FK Horehron – Revúca (žiaci, ObFZ BB za Medveďa)

Tachty – Jesenské (žiaci, 6.kolo, zrušené)

     

Zmena SFZ:

Halič – Beluša (ženy II.L., hrá sa až 26.9. o 15:00, posledná del.)

Žilina – Humenné (ženy SP, hrá sa už o 10:00 hod., D. Hričov)

Selce – Tr. Teplice (ženy SP, del. zrušená, zápas presunutý do Tr.Teplíc)