26. 8. 2011

Spravodajca č. 8/2011-12

 

Dôležité upozornenie pre R, DZ a funkcionárov FK:

Vzhľadom ku skutočnosti, že dni 29.08.11 (pondelok) a 01.09.11 (štvrtok) sú štátnymi sviatkami, zápisy o stretnutí rozhodcovia bezpodmienečne zašlú na SsFZ listami 1. triedy doporučene najneskôr v utorok 30.08.11 do 12:00 hod. a správy DZ delegáti zväzu bezpodmienečne zašlú na SsFZ e-mailami najneskôr v utorok 30.08.11 do 10:00 hod.

Vzhľadom ku skutočnosti, že zasadnutia komisií SsFZ sa uskutočnia dňa 31.08.11 (streda) žiadame rozhodcov a delegátom zväzu o splnenie tohto nariadenia, ktoré bude SsFZ kontrolované. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK,  aby doklady potrebné na prerokovanie komisií predložili na SsFZ tak, aby boli komisiám doručené na ich zasadnutia v stredu 31.08.11.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Hliník n. Hronom hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 3. kola IV. ligy J Badín – Hliník a ponechávame podľa čl. 106/2 výsledok dosiahnutý v tomto stretnutí 4:0.

2.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Lutila hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 3. kola V. ligy C Krupina – Lutila a priznávame podľa čl. 106/1 FK Krupina 3 body a skóre 3:0.

3.      V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Divín hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 3. kola IV. ligy J Divín - Revúca a priznávame podľa čl. 106/1 FK Revúca 3 body a skóre 3:0.

4.      Neschvaľujeme zmeny termínov MFS :

·        žiadosť FK Kotešová o zmenu termínu MFS 6.kola V. ligy A Rajec – Kotešová z dôvodu nepredloženia súhlasu FK Rajec, stretnutie sa odohrá podľa vylosovania 11.9.2011 v UHČ.

·        žiadosť FK Hliník n. Hronom o zmenu termínu MFS 4. kola IV. ligy J Hliník – Divín z dôvodu písomného nesúhlasu FK Divín, stretnutie sa odohrá podľa vylosovania 28.8.2011 v UHČ.

5.      Z dôvodu plánovaných rekonštrukčných prác na futbalovom štadióne v Detve, nariaďujeme odohrať stretnutie 8. kola V. ligy C Detva – Slov. Ľupča dňa 1.9.2011 o 16,00.

6.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·        4.kolo V. liga A Rudinská – Terchová dňa 27.8.2011 (sobota) o 16,00 hod.

·        4.kolo V. liga D Vinica – Hnúšťa dňa 27.82011 (sobota) o 13,30 hod.

·        5.kolo MRS KNM – Turany dňa 4.9.2011 (nedeľa) o 15,30 hod.

·        5.kolo V. liga B Bobrov – Palúdzka dňa 1.9.2011 (štvrtok) o 15,30 hod.

·        7.kolo MRS KNM – MFK BB dňa 18.9.2011 (nedeľa) o 15,00 hod.

·        8.kolo MRS MFK BB – Nová Baňa dňa 24.9.2011 o 10,30 hod.

·        7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice dňa 17.9.2011 (sobota) o 13,00 hod.

Schvaľujeme zmenu miesta MFS :

·        3.kolo V. liga A Raková – Rudinská dňa 21.8.2011 o 16,00 hod. v Rudinskej.

·        na základe predloženia vzájomnej dohody sa stretnutie 5.kola V. ligy C Žarnovica – Repište odohrá dňa 4.9.2011 (nedeľa) o 15,00 hod. v obrátenom poradí na ihrisku v Repišti.

7.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutiach : Žilina B - Čadca (H – neopodstatnená), Hnúšťa – D. Strehová (D – opodstatnená), Čebovce – Hajnáčka (H – 2x neopodstatnené)

8.      Dôrazne upozorňujeme FK o rešpektovanie výhody farby dresov domáceho družstva v zmysle RS 2011/2012 č. XIV bod l. (naposledy FK D. Strehová)

9.      Oneskorené začiatky stretnutí : O. Jasenica – K. Lieskovec (oneskorený príchod H), Bobrov – T. Štiavnička (opodstatnene, predzápas mládeže), Dražkovce - Černová (technické príčiny H).

10.   Upozorňujeme R a DZ v prípade odohratia stretnutia v obrátenom poradí uvádzať do zápisu o stretnutí a správ DZ domáce a hosťujúce družstvá podľa vylosovania uvedeného v RS 2011/2012 a miesto stretnutia (štadión) tam kde sa MFS odohrá.

11.   Žiadam FK v termíne od 26.8. do 7.9.2011 (čerpanie dovolenky) adresovať žiadosti a inú korešpondenciu týkajúcu sa ŠTK len na adresu futbal@ssfz.sk, resp. na p. Bruna Motyčku (0918320785). Ďakujem, predseda ŠTK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 5. kola IV. ligy dorast sk. JUH Divín – Hodr. Hámre 21. 9. 11 (streda) o 17.00. Hodr. Hámre uhradía na účet SsFZ 10 €.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)    6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Jasenica – Vrútky 10. 9.11 o 13.00-15.00,

b)    1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Lučenec – Hriňová 1. 9. 11 o 14.30-16.30 na UT v Lučenci,

3.      Ruší odohratie MFS 4. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá Trstená a žiada uvedené FK predložiť urýchlene vzájomnú dohodu o odohratí MFS.

4.      Kontumuje MFS 3. kola:

a)    IV. ligy dorast sk. JUH Sliač – Kalinovo priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Sliač podľa SP čl. 100/b,

b)    III. ligy SŽ a MŽ sk. B L. Hrádokm – Sučany priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK L. Hrádok podľa SP čl. 100/b.

5.      Zamieta žiadosť MFK B. Bystrica o preloženie MFS 14. kola III. ligy SD a MD pre porušenie RS 2011/12 čl. II. bod 8/a.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-59 Jozef Kľačanský 930512 Tr. Hora 4 SN od 15. 8. 11, 1-6-1b,

D-60 Jozef Gašpar 95100 Sielnica 2 SN od 15. 8. 11, 1-1b, 3 € doplatiť,

D-61 Robert Koncz 730116 Čebovce 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-62 Lukáš Ambroz 930730 Braväcovo 1 SN od 15. 8. 11, 1-1a,

D-63 Boris Vilhan 971204 Jesenské 2 SN od 22. 8. 11, 1-4a,

D-64 Milan Holub 980702 Istebné 2 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-65 Daniel Janosdeák 970709 Istebné 4 SN od 22. 8. 11, 1-6-1b,

D-66 Ľubomír Horváth 751228 Ďanová 4 SN od 22. 8. 11, 1-6-1b,

D-67 Jozef Blahuta 771020 Krásno 2 SP do 31. 10. 11, 1-4a,

D-68 Martin  Hikaník 920424 L. Lúčka 1 SP do 31. 10. 11, 1-1a,

D-69 Marian Berec 850903 V. Krtíš 3 SN od 22. 8. 11, 1-6-1a,

D-70 FK V. Krtíš dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 21. 8. 11,

D-71 Marian Pašiak 880720 Revúca 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-72 Martin Boháčik 830119 Č. Balog 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-73 Marek Melicher 870124 Poltár DKk na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-74 Miroslav Bocka 850109 Skalité DK na základe čl. 18 bod 1 Dp upúšťa od potrestania menovaného,

D-75 Jakub Porubčanský 830429 Rosina 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-76 Jozef Galadík 880106 Strečno 1 SP do 31. 10. 11, 1-4a,

D-77 Jozef Mihalčatin 780512 Belá 4 SN od 22. 8. 11, 1-3b,

D-78 Dušan Papík 930406 Pliešovce 2 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-79 Patrik Krasňák 941113 Rabča 1 SP do 31. 10. 11, 1-1a,

D-80 Peter Petík 831226 Tomášovce 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-81 Lukáš Košinár 940223 Sučany 3 SN od 22. 8. 11, 1-6-1b,

D-82 Štefan Šibík 851129 Sučany 3 SN od 22. 8. 11, 1-3b,

D-83 Marcel Kováč 970622 R. Sobota 2 SN od 22. 8. 11, 1-4a,

D-84 Michal Stalmašek 931011 Hôrky 2 SN od 22. 8. 11, 1-4a,

D-85 Milan Šiška tréner FK Zuberec dorast 2 SP do 31. 10. 11, 1-3a,

D-86 Richard Slobodník 760717 Priechod 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-87 Martin Krč 911007 Hrochoť 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-88 Peter Rutkaj 860214 Divín 4 SN od 25. 8. 11, 1-9-1b, prípad odstupuje na riešenie ŠTK SsFZ,

D-89 Renáta Moravčíková ved. dr. FK Devín dosp. 6 SN od 25. 8. 11, 1-9-2b,

D-90 Miroslav Zboňák 680308 Bobrov 3 SN od 22. 8. 11, 1-3b,

D-91 Marian Štefaničiak 830920 T. Štiavnička 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-92 Lukáš Čička 930621 Predmier 2 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

D-93 Ján Hanuliak 930205 Terchová 4 SN od 22. 8. 11, 1-6-1b,

D-94 Michal Novotný 880313 Čadca 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a, porušenie kap. XIX. bod 9 RS,

D-95 Marcel Turňa tréner FK Č. Balog dosp. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 7 € uhradiť,

D-96 Vojtech Radics 950716 Fiľakovo 4 SN od 22. 8. 11, 1-6-1b,

D-97 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Robert Berky 940421 Cinobaňa, Dávid Marko 930310 Brusno – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 11,

Ján Betík 880604 Tornaľa, Ľubomír Lepáček 950318 Trstená, Ladislav Vessa 940302 Čadca – zamietajú sa,

D-98 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Martin Pisarčík 881226 O. Veselé - chýba poplatok za ČK

D-99 DK predvoláva na zasadnutie 31. 8. 11 zo stretnutia Zborov – Strečno V. liga dorast sk. A:

R: Rastislav Staškovan

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

D-100 Andrej Vretenár 850119 Z. Poruba 1 SN od 22. 8. 11, 1-5a,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Sťažnosť FK Strečno v súvislosti so stretnutím 5. ligy dospelých sk. A Podvysoká – Strečno KR neprerokovala z dôvodu nesplnenia náležitostí (chýba poplatok).

2.      KR upozorňuje futbalové kluby, že v prípade zníženého hodnotenia rozhodcov z ich strany je povinnosť klubu pripojiť k Vyhodnoteniu stretnutia ústrižok o zaplatení poplatku v sume 10,- spolu s popisom a presnou minutážou konkrétnych situácií. V prípade opodstatnenosti sa poplatok vráti príslušnému klubu, v opačnom prípade prepadne v prospech SsFZ. Bez splnenia uvedených povinností sa KR nebude takýmito zníženými hodnoteniami zo strany klubov zaoberať.

3.      Upozorňujeme R na riadne a správne vypisovanie Zápisov o stretnutí v zmysle nariadení Rozpisu súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2011/12 (hlavne v súvislosti s uvádzaním OT – ŽK a ČK). Vzorový Zápis o stretnutí uvedený na webovej stránke SsFZ bude v čo najkratšom možnom čase aktualizovaný.

4.      Dôrazne upozorňujeme R, že ospravedlnenia sú povinní zasielať výhradne elektronickou poštou vedúcemu obsadzovacieho úseku p. Balkovi, mail : soteko@stonline.sk a to aj v prípadoch, keď tieto predtým v súrnych prípadoch nahlásili telefonicky.

5.      KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,- €  nasledovným R: Ježík, Korenčík, Weiss (oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutí), Martin (Poltár – Č. Balog), Staškovan (Dúbrava – Likavka), Žiak M. (Priechod – Repište), Szabó (Repište – Šalková), Belko - všetci oneskorené zaslanie Zápisov o stretnutí ! Ďalej ukladáme zaplatiť poplatok vo výške 10,- €  R Žabka a Šimko (neúčasť na stretnutí dorastu Hodruša – Sliač) a R Tapfer (neúčasť na stretnutí dorastu Zvolen – Kremnička). Všetci menovaní uhradia poplatok do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

6.      KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi.

7.      Fyzické previerky rozhodcov III. ligy, R zaradených do Programu Talent a vybratých R IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 9. 9. 2011 v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy a R zaradení do Programu Talent predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! FP sa okrem R III. ligy a R zaradených do Programu Talent zúčastnia: Baka, Badura, Budáč ml., Hrivík, Juríček, Lauer, Weiss, Hraško, Labuda, Koleno, Rojček, Žubor, Valentýni, Golian, Martin, Dvorštiak, Vachan, Wojčík. Ďalej sa FP zúčastnia R: Rogoň, Beňo, Ďuriník, Harezník, Kmeť, Melich, Poliak M., Gača, Ja. Kyzek, Matoš, Hronček.

8.      Pozývame na zasadnutie KR v priestoroch Športovej haly Na Štiavničkách v B. Bystrici dňa 9. 9. 2011 od 16,30 hod. R, ktorí sa nezúčastnili letného seminára dňa 5. 8. 2011: Paňko, Švec, Šulgan, Wojčík, Beňo, Čuboň, Dibdiak, Harezník, Havko, Hronček, Chovanec, Chrien, Kmeť, Krkošová, Kuriš, Labuda, Locsos, Majer, Rajniak, Rogoň, Spišák, Staník, Staškovan, Szabó, Tisoňová. Menovaní si so sebou prinesú preukaz R a fotografiu požadovaných rozmerov. Ďalej pozývame na zasadnutie KR od 17,30 hod. R Markovič a Matejčík Jozef. Účasť všetkých menovaných je nutná.

9.      Žiadame opakovane predložiť videozáznamy zo stretnutí: 4.liga sk. Juh Revúca - Badín, 5. liga sk. C Repište – Detva, S. ľupča – Pliešovce pod následkom odstúpenia menovaných klubov na DK SsFZ. Ďalej žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia 5.liga sk. B T. Kľačany – Mošovce.

 

10.  Mínusové body za zápis:      

       A.       MALÉ CHYBY                        každý prípad  - 0,2 bodu

·        neuvedenie alebo nesprávne označenie striedania hráčov

·        neuvedenie alebo nesprávne uvedenie stretnutia, súťaže a kategórie

·        neuvedenie alebo nesprávne uvedenie dátumu stretnutia

·        neuvedenie mena R, AR alebo DZ

·        neoznačenie kapitána resp. zástupcu kapitána

·        nevyplnenie kolónky námietky kapitána

·        nevyplnenie kolónky strelcov gólov

·        neuvedenie mena a priezviska, dátumu narodenia u hlavného usporiadateľa

·        neuvedenie počtu usporiadateľov a divákov

·        neuvedenie začiatku alebo nesprávny začiatok stretnutia

·        nevyplnenie alebo nesprávne vyplnenie kolónky funkcionári družstiev

·        nevyplnenie kolónky lekár (zdravotník)

·        nevyplnenie kolónky nepremenené PK

·        pohovor DZ

 

         B.     VEĽKÉ CHYBY                            každý prípad  - 0,5 bodu

·        nesprávne označenie hráčov pri udelení osobných trestov a striedaní hráčov

·        neuvedený alebo nesprávny hrací čas

·        neuvedený výsledok alebo nesprávny výsledok

·        neuvedenie alebo nesprávna klasifikácia pri osobných trestoch – ČK resp. ČK po 2x ŽK

·        chýba podpis kapitána resp. zástupcu kapitána pri OT alebo námietke

·        nevyplnenie kolónky konfrontácia hráčov

·        nečitateľný (nevypísaný) a nepodpísaný zápis rozhodcom

·        ručne písaný zápis

 

          Za jeden zápis zo stretnutia sa rozhodcovi odpočíta najviac – 2 body.

          Mínusové body: Juríčka 0,2, Náther 0,2, Staškovan 0,6, Uhorskai 0,2,Drozd 0,2, Škvarek 0,2, Badura     

          0,2, Scherer 0,2, Greňo 0,6, Matejčík J. 0,4, Jeík 0,4, Pšenák 0,2, Hubočan 0,2, Petrák 0,2, Rohoň 

          0,2, Dobroň 0,2, Farský 0,5, Košarník 0,2, Maršálek 0,5, Weiss 0,4, Nagy 0,2, Bútora 0,2, Čambora 

          0,2, Horák 0,5, Budáč ml. 0,2, Lepieš 0,2, Guži 0,7, Hlaváčik 0,5, Rybár 0,5, Libjak 0,5, Maga 0,5,

          Šimko 0,5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Zmena telef. čísel a e-mail adr. :  Očenáš mobil- 0907/ 344877, Jozef  Majerčík mobil- 0905/ 926 181, Muráň – stanleymur@gmail.com, Libjak – Jozef.libjak@gmail.com

11.   Ospravedlnenia R:  R. Čičmanec 17.9. , Wojčík 2. – 5.9. , V. Ľupták 14.9. – 07.10. , 15.10., a 29.10. Šimko 2.9. – 14.9. , Lauer –prac. dni počas celého ročníka. , Farský 17.9 – 18.9. ,  D. Taraba 15.9 – 2.10.2011, P. Hraško 17.-18.9.2011, Wojčík 3.-4.9.-PN, R.Kuba pokračuje PN do 30.9., Jar.Kyzek 17.9, a 24.9.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      SFZ v spolupráci so SsFZ SFZ v spolupráci so SsFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov (ročník narodenia 2000) na miniihriskách MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2011. Vyzývame FK (vrátane družstiev ÚTM), aby sa do 21. augusta 2011 záväzne prihlásili. Predpokladaný počet FK v základných kolách je 30 družstiev (6 skupín po 5). Propozície a prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / informácie.

 

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

jún – august 2011

3 odborné trénerské semináre pre trénerov mládeže SsFZ (3 x po 25 trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka) – výber trénerov na návrhy TMK ObFZ (po 2 trénerov) – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ

november 2011 – marec 2012  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 50 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012

 1 – 2 školenia trénerov 4. triedy / C licencie ( 1 – 2 x 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 90.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

 

Matričná komisia predseda Stanislav Špila)

MaK zamietla 25. 8. 11 podľa čl. 12 PP: Podhradský Peter 800130/8447 Jednota Bánová – Tatran Bytčica.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Po preverení zálohových platieb za R a DZ (I. splátka do 20. 8. 2011) doteraz neevidujeme doklad o úhrade od FK: Ďanová, Turany, Krásno (dopl. 65 €), V. Krtíš (dopl. 592 €), Žiar n. H., N. Baňa (doplatiť 990 €), Čadca, Kalinovo, MFK BB, Tvrdošín, O. Veselé (dopl. 337 €), Predmier, K. Lieskovec, D. Tižina, Brusno, Badín, Divín, Málinec (dopl. 320 €), Jesenské, Revúca, Hliník, S. Bystrica, Raková, Terchová, Bánová, Rudinská, Kotrč. Lúčka, Dúbrava, Likavka, Bešeňová, Bobrov, Mošovce, Černová, Palúdzka, T. Kľačany,Sásová, Selce, Hodr. Hámre, Detva, Vinica, Hnúšťa, Čebovce, Nenince, V. Blh, Hrnč. Ves, Príbelce, Lesenice, Hajnačka. Uvedené FK žiadame okamžite uhradiť predpísané zálohové platby resp. zaslať na sekretariát doklad o úhrade (najmä pri použití poštového poukazu. Zároveň žiadame bezpodmienečne uvádzať pridelený variabilný symbol.

2.     V najbližších dňoch nájdete na stránke ssFZ v časti platby R a DZ materiál Vyúčtovanie zálohových platieb jar 2011.

-     FK, ktorých družstvá dospelých po minulom súť. roč. opustili súťaže SsFZ obdržia vyhodnotenie v písomnej podobe a čo najkratšom čase si vyrovnajú vzájomné pohľadávky, ktoré z vyúčtovania vyplývajú,

-     ostatné FK po prekontrolovaní údajov (prípadné nezrovnalosti riešte s pracovníkmi sekretariátu SsFZ) výšku II. zálohovej splátky (do 23. 9. 2011) upravia tak, aby  došlo k vzájomnému vyrovnaniu medzi FK a SsFZ. Vyúčtovanie za r. 2011 v písomnej podobe zašle sekretraiát do kona roka 2011 všetkým FK (družstvá dospelých).

3.     SsFZ uhradí R v stretnutiach riadených SsFZ u družstiev dorastu a žiakov, ktoré sú predzápasom stretnutí riadených príslušným ObFZ  v plnej výške (odmena aj paušálne úhrady). Ostatné náhrady takýchto R zníži príslušný ObFZ, resp. FK pri vyúčtovaní MFS dospelých.

4.     Matričné miesto počnúc 22. 8. 2011 vybavuje základnú (prvú) registráciu hráčov, výmene neplatných RP a vystavovanie duplikátov RP výhradne doručené poštou  s dobou vybavenia do 10 pracovných dní. V prípade, že FK požiada o urýchlenie registrácie (á 10 € za jedného hráča) do 5 pracovných dní. Urýchlene aj pri osobnom doručení podkladov (na počkanie) vybaví výlučne registrácie a výmeny RP (skončená platnosť, zapísaný, zaliaty), ktoré súvisia s následným matričným úkonom (prestup, hosťovanie, ukončenie hosťovania). Zároveň žiadame dodržiavať úradné hodiny vyhradené pre matričné úkony, resp. sa ohlásiť telefonicky na sekretariáte SsFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

5.     Sekretariát spracoval a zverejnil na web stránke v časti Platby R a DZ rozpis zálohových platieb za R a DZ – jeseň 2011. Termín úhrady I. splátky pre FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v súťažiach SsFZ je v súlade so znením RS 2011/12 do 20. 8. 2011. V rozpise platieb nájdete a žiadame bezpodmienečne uvádzať: správne číslo účtu 0305642565/0900 (v prípade úhrady na iný účet platbu nebudeme akceptovať) variabilný symbol – vo vlastnom záujme z dôvodu identifikácie platiteľa uvádzať, sumu I. splátky – označenú žltou farbou (servisný poplatok neuhrádzať, je súčasťou splátky). V prípade akýchkoľvek problémov s úhradou splátky resp. nezrovnalosťami kontaktujte sekretariát SsFZ. FK, ktoré majú v súťažiach len družstvá mládeže neuhrádzajú žiadny poplatok, až faktúru za mesiac august, ktorú obdržia najneskôr do 20. 9. 11.

6.     Upozorňujeme FK mládeže, aby si preverili úhrady faktúr za minulý súť. ročník, prípadne okamžite uhradili faktúry za mesiac jún 2011. Zoznam FK s číslom faktúr, kde doteraz neevidujeme úhradu uverejníme v budúcom Spravodajcovi SsFZ.

7.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

 

Zmena DL č.4   

ZA Závodie –K.NM I.liga MŽ-3.kolo ( ObFZ-ZA za Hubočana )

      MFK N.Baňa-Badín-III.liga SD a MD ( Dodok,jelok,ObFZ-ZH ) nová

      LMPalúdzka-Dražkovce- V.liga sk.“B“ ( Lepieš, Turňa P., Roštár-DZ Turňa ) nová-ruší sa predzáps-    ObFZ !!!

      Likavka-Ludrová- V.lga sk.“B“ ( Šalata, Farský, Matejčík, DZ- Droppa ) nová

      Š.Bane-Badín ( Nedbal za Stankovianska )

      D.Tižiná-Stráňavy ( Stankovianska za Nedbala )

      V.Krtíš-Rajec-III.liga SDa MD-1.9. ( Holas,Budač ml. Jačmeník  )-nová

      Predmier-Bytča ( Švec za Mihálku aj Dorast )

      Z.Poruba-Žilina B-IV.liga Dorast ( hrá sa 31.8. o 15.3o )

      B. Štiavnica-Kremnica-III.liga sk.“C“ HR-ObFZ-ZH a AR č.1- ObFZ-ZH

      Dúbrava – Bešeňová – HR Náther M.  AR č.2 – Poliak M.

      K.Lieskovec-L.Hrádok-IV.liga-SEVER (AR2 Ivanič)

 

 

Zmena DL č. 5 

           Bytča – Dr. Belá (DZ Kolibáč za Vorela)

           Rajec – Belá (DZ Vorel za Kolibáča)