12. 8. 2011

Spravodajca č. 6/2011-12

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Lutila hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 1. kola V. ligy C Žarnovica – Lutila a ponechávame podľa čl. 106/2 výsledok dosiahnutý v tomto stretnutí 7:0.

2.     Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·         4.kolo V. liga A Rudinská – Terchová dňa 27.8.2011 (sobota) o 16,00 hod.

·         4.kolo V. liga D Vinica – Hnúšťa dňa 27.82011 (sobota) o 13,30 hod.

·         5.kolo MRS KNM – Turany dňa 4.9.2011 (nedeľa) o 15,30 hod.

·         5.kolo V. liga B Bobrov – Palúdzka dňa 1.9.2011 (štvrtok) o 15,30 hod.

·         3.kolo IV. liga S Oravské Veselé – Makov dňa 19.8.2011 (piatok) o 16,30 hod.

·         5.kolo V. liga C Žarnovica – Repište dňa 15.9.2011 (štvrtok) o 15,00 hod.

·         7.kolo MRS KNM – MFK BB dňa 18.9.2011 (nedeľa) o 15,00 hod.

·         7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice dňa 17.9.2011 (sobota) o 13,00 hod. (v zmysle RS SsFZ 2011/2012 čl. II bod 8.)

3.     Schvaľujeme zmenu miesta MFS :

·         2.kolo V. liga B Trstená – Bobrov dňa 14.8.2011 o 16,30 hod. v Bobrove

·         3.kolo V. liga A Raková – Rudinská dňa 21.8.2011 o 16,00 hod. v Rudinskej.

4.     Berieme na vedomie list FK Nová Bystrica a odstupujeme na riešenie KR SsFZ.

5.     Oneskorené začiatky stretnutí : L. Hrádok – Sučany (závada na výstroji – odstupujeme KR SsFZ), Divín – Jesenské (technické príčiny), Dražkovce – Trstená (oneskorený príchod H), Bobrov – Vrútky (technické príčiny), Klin – Mošovce (technické príčiny).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.     Oznamujeme účastníkom I. ligy MŽ, že Dukla B. Bystrica odohrá svoje doma hrané MFS jesennej časti súť. roč. 2011/12 sobotu UHČ na ihr. v Radvani UT.

2.     Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)   2. kolo III. ligy SD a MD Kremnička – Fiľakovo 11. 8. 2011 (štvrtok) o 11.00-13.00. ŠK Kremnička uhradí na účet SsFZ 10 €,

b)   2.kolo III. ligy SD a MD Badín – Bánová 13. 8. 11 UHČ v opačnom poradí ako bolo vyžrebované na ihr. TJ Bánová. TJ Bánová uhradí na účet SsFZ 10 €.

c)   2. kola III. ligy SD a MD Čadca – D. Kubín 16. 8. 11 (utorok) o 10.00-12.30. FK Čadca uhradí na účet SsFZ 10 €.

d)   3. kola III. ligy SD a MD Zvolen – Kremnička 18. 8. 11 o 14.00-16.30. Šk Kremnička uhradí na účet SsFZ 10 €.

e)   3. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Žilina B 31. 8. 11 o 15.30. FK Žilina uhradí na účet SsFZ 10 €.

f)    3. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – Tvrdošín 17. 8. 11 (streda) o 17.30,

g)   2. kola V. ligy dorast sk. B Turany – Vrútky 13. 8. 11 o 16.30. Poplatok bol uhradený.

h)   5. kol V. ligy dorast sk. C Žarnovica – Sliač 15. 9. 11 (štvrtok) o 12.30,

i)     3. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER FC Mojš – O. Jasenica 7. 9. 11 (streda) o 14.00-16.00. FC Slimáčik Mojš uhradí na účet SsFZ 10 €.

j)     4. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Skalité – FC Mojš 21. 9. 11 (streda) o 15.00-16.30,

k)   2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Kalinovo – V. Krtíš 27. 8. 11 o 10.00-12.00.

3.     Nariaďuje odohrať MFS:

a)   2. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Žilina B – Staškov 13. 8. 11 o 10.00 na ihr. v Strážove (zmena UHČ a HP).

b)   4. kola IV. ligy dorast sk. JUH Bacúch – Šalková 28. 8. 11 o 16.00 (zmena UHČ).

c)   5. kola V. ligy dorast sk. D Nenince – Tisovec 3. 9. 11 o 15.30,

d)   6. kola V. ligy dorast sk. C Pliešovce – Braväcovo 15. 9. 11 (štvrtok) o 16.30. Poplatok bol uhradený.

e)   III. ligy SŽ a MŽ sk. A vždy o 10.00-12.00.

     5. kolo Staškov – Teplička 3. 9. 11

     7. kolo Staškov – Makov 17. 9. 11

     9. kola Staškov – Čierne 1. 10. 11

     11. kola Staškov – Turzovka 15. 10. 11

     13. kola Staškov – Oščadnica 29. 10. 11

4.     Kontumuje MFS 1. kola III. ligy:

a)   SD N. Baňa – Čadca priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/i. Neoprávnený štart hráča L. Vessa 940302 v dobe zastavenej činnosti,

b)   MD Bytča – K. N. Mesto priznáva 3 body a skóre ponecháva v platnosti 9:0 prospech FK K. N. Mesto podľa SP čl. 100/e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-9 MartinBytčánek 850717 Podvysoká 1 SN od 8. 8. 11, 1-5a,

D-10 Michal Klinčík 951 029 Brusno 2 SN od 8. 8. 11, 1-5a,

D-11 Dávid Marko 830310 Brusno 3 SN od 8. 8. 11, 1-2b,

D-12 Matej Filip 950831 Kováčová 4 SN od 8. 8. 11, 1-6-1b,

D-13 Jozef Lupták 930709 Dudince 4 SN od 8. 8. 11, 1-6-1b,

D-14 Roland Urbán 810701 Hajnačka 1 SN od 8. 8. 11, 1-5a,

D-15 Gábor Gaspár 831002 Hajnačka 1 SN od 8. 8. 11, 1-5a,

D-16 Peter Trebuľa 871211 Príbelce 2 SP do 31. 10. 11, 1-5a,

D-17 Michal Posa 881230 V. Blh 1 SN od 8. 8. 11, 1-5a,

D-18 Peter Libič 850412 V. Blh 3 SN od 8. 8. 11, 1-3b,

D-19 Ján Matuška 851122 Tomášovce 1 SN od 8. 8. 11, 1-5a,

D-20 Marek Babka 800102 Lesenice 2 SN od 8. 8. 11, 1-6a,

D-21 Michal Kondra 900408 Likavka 1 SP do 31. 10. 11, 1-1a,

D-22 Anton Jadroň 871009 Klin 3 SN od 8. 8. 11, 1-4a,

D-23 Ľubomír Lepáček 950318 Trstená 4 SN od 8. 8. 11, porušenie kap. XIX. bod 9 RS, 1-3b,

Lukáš Janiš 930506 B. Potok 4 SN od 8. 8. 11, 1-6-1b,

D-25 Tomáš Lešták 950513 Badín 2 SN od 8. 8. 11, 1-5a,

D-26 Štefan Kavuliak 720323 Čadca 1 SN od 8. 8. 11, 1-4a,

D-27 Ladislav Vessa 940302 Čadca 4 SN od 11. 8. 11, 1-9-1b,

D-28 Jozef Kopačka ved. dr. FK Čadca SD 6 SN od 11. 8. 11, 1-9-2b,

D-29 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Peter Vrábel 850405 Belá – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 11,

Marek Kuric 930213 Stožok – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 11,

D-30 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Matej Žofaj 930205 O. Jasenica, Tomáš Urbánik 951207 Detva – chýbajú poplatky za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Na základe návrhu KR bol VV SsFZ, schválený za vedúceho obsadzovacieho úseku p. Jozef Balko , č. mob. 0903 523404, 0918 727 561, mail : soteko@stonline.sk a za vedúceho technického úseku p. Ľudovít Perašín , č. mob. 0907 818 200, mail: ludovit.perasin@gmail.com

2.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi.

3.     Fyzické previerky rozhodcov III. ligy, R zaradených do Programu Talent a vybratých R IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 9. 9. 2011 v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy a R zaradení do Programu Talent predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! FP sa okrem R III. ligy zúčastnia: Baka, Badura, Budáč ml., Hrivík, Juríček, Lauer, Weiss, Hraško, Labuda, Koleno, Rojček, Žubor.

4.     Pozývame na zasadnutie KR v priestoroch SsFZ dňa 18. 8. 2011 o 16,30 hod. R Košarník, Golian a Maršálek. Účasť pozvaných je nutná.

5.     Upozorňujeme R a DZ, že na stránke SsFZ v časti Komisie – KR, boli zverejnené informácie súvisiace s Programom Talent – Mentor.

6.     Žiadame R, ktorí na seminári nepredložili preukazy rozhodcov a fotografie požadovaných rozmerov, aby tak obratom urobili na sekretariát SsFZ.

7.     Ospravedlnenia R: Janíček 20.8.27.8., Harezník – nedelegovať, Špila – ukončil akt. činnosť, Majer od 8.8. celú jesennú časť - oneskorene, Tokár 20.8.-28.8., Weiss 13.8.-14.8. oneskorene, Kyzek Ja. 3.9., Králik 20.8., Parobek 27.8. – 2.9., Madera 1.9., Riša 15.- 26.8., Chudý 26.8.-3.9., Rajniak – do konca jesennej časti, Pšenák 10.9.- 11.9. a prac. dni a soboty celý ročník, Šalata – 31.8. – 5.9. a soboty, Frontová 3.9. a 10.9., Mihálik 3.9., 1.10.-2.10., Bušo – PN do odvolania, Ondák – pracovné dni, Šašvary 18.8.-30.8., Ligas 1.9.-2.9., Tisoňová 30.8.-15.9., Súhrada 27.-28.8., Vozár 26.-28.8., Markovič 19.8.-31.8. a 16.9.-17.10.,Matejčík T.3.9.-4.9., Čambora 3.9.4.9.,Chrien – žiadosť o vyrad.z NL, Gonda 27.8., Staškovan 20.8.-21.8., Medveď 1.9., Škvarek 29.8.-3.9., Šuška 26.8.-29.8., Vojtek 1.9., Baka 6.9.-16.9., Švec 30.8.-5.9., Dodok 3.9.,17.9.,1.10., Fábry do oznámenia,

8.     Zmeny e-mail adries :Piatek – v.piatek2@gmail.com; Braučok – braucok@mbox.zelpo.sk; Budač P.-budac.peter@azet.sk; Ševec-pavol.sevec@gmail.com; Králka- kralka.peter@zoznam.sk; Švehlík-svehlik.p@gmail.com; Michalko-michalkotibor@gmail.com; Piatek-v.piatek2@gmail.com; Roštár-rostari@inmail.sk; Halaj-marian.halaj@bb.drsr.sk

9.     Zmeny údajov: Ing. M. Chudý, Bottova 1409/1, 031 01 Lipt. Mikuláš, ČOP: EB734495, Milan Belko – zmena t.č.: práca 0918 611 004, doma 0949 843 992; Tibor Kučera DZ M: 0911 527 663, e-mail kucera.mktelektro@gmail.com.

10.  Ospravedlnenia DZ : Chovanec - ukončenie činnosti DZ k 8.8.2011, Babka  - 26. 8. – 18. 9. 2011, Vrteľ – PN do oznámenia ukon., Roštár  27.-28.8., 3.-4. 9 , Kanka 13.-14. 8., Migaľová 10.-17. 8., P. Budač – 6.8., Kmoško  27.8., 4. 9., 24.-25.9., Dolník  6. 8., Doboš PN  6.8.-14. 8., Tavač  3. 9.-19. 9., Badura – prac.dni, Guoth  13.-14. 8.

11.   

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     SFZ v spolupráci so SsFZ SFZ v spolupráci so SsFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov (ročník narodenia 2000) na miniihriskách MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2011. Vyzývame FK (vrátane družstiev ÚTM), aby sa do 21. augusta 2011 záväzne prihlásili. Predpokladaný počet FK v základných kolách je 30 družstiev (6 skupín po 5). Propozície a prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / informácie.

 

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

jún – august 2011

3 odborné trénerské semináre pre trénerov mládeže SsFZ (3 x po 25 trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka) – výber trénerov na návrhy TMK ObFZ (po 2 trénerov) – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ

november 2011 – marec 2012  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 50 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012

 1 – 2 školenia trénerov 4. triedy / C licencie ( 1 – 2 x 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 90.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

 

Matričná komisia predseda Stanislav Špila)

Oprava Spravodajcu č. 5

MaK na svojom zasadnutí zamietla hosťovanie (nesúhlas MK) podľa čl. 14 bod 2 odst. A, B

1. Dobrocký Eduard 940316 Prameň D. Strehová – Baník V. Krtíš

2. Kupček Stanislav 940125 Prameň D. Strehová – Baník V. Krtíš

MaK dôrazne upozorňuje FK, že všetky matričné úkony (prestupy, hosťovania, zrušené hosťovania) musia byť uhradené VÝHRADNE poštovou poukážkou a každý matričný úkon musí byť uhradený zvlášť, t. j. na samostatnej poštovej poukážke. Pri osobnom doručení prestupového lístku sa poplatok vyžaduje vo zvýšenej sadzbe (dospelí 15 €, dorast 10 €, výroba RP 10€). Zároveň žiadame sekretárov ObFZ, aby o tejto skutočnosti informovali  funcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Sekretariát spracoval a v čo najkratšom čase zverejní na web stránke v časti Platby R a DZ rozpis zálohových platieb za R a DZ – jeseň 2011. Termín úhrady I. splátky pre FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v súťažiach SsFZ je v súlade so znením RS 2011/12 do 20. 8. 2011. V rozpise platieb nájdete a žiadame bezpodmienečne uvádzať: správne číslo účtu 0305642565/0900 (v prípade úhrady na iný účet platbu nebudeme akceptovať) variabilný symbol – vo vlastnom záujme z dôvodu identifikácie platiteľa uvádzať, sumu I. splátky – označenú žltou farbou (servisný poplatok neuhrádzať, je súčasťou splátky). V prípade akýchkoľvek problémov s úhradou splátky resp. nezrovnalosťami kontaktujte sekretariát SsFZ. FK, ktoré majú v súťažiach družstvá mládeže neuhrádzajú žiadny poplatok, až faktúru za mesiac august, ktorú obdržia najneskôr do 20. 9. 11.

2.    Družstvá mladších žiakov, štartujúce v súťažiach riadených SsFZ si môžu tradičné medaily vyzdvihnúť, po dohode sekretárom na príslušnom ObFZ v priebehu budúceho týždňa.

3.    Upozorňujeme FK mládeže, aby si preverili úhrady faktúr za minulý súť. ročník, prípadne okamžite uhradili faktúry za mesiac jún 2011. V prípade, že tak neurobia do začiatku súťaží, nebudú zaradení do systému bezhotovostných platieb pre súť. roč. 2011/12.

4.    Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

Zmena DL č. 2 :

Badín - Bánová, hrá sa v Bánovej ( DZ Kadík za Spišiaka )

Zmena DL 2:

Trstená – Bobrov (hrá sa v Bobrove, aj predz.)

Badín – Bánová (SD,MD sa hrá v Bánovej, R,AR  pôvod.del,, DZ Kadík za Spišiaka)

Braväcovo – Kremnica (dor., R Žubor za Rišu – v náv. na zmenu v DL 3)

Turany – Vrútky (dor., hrá sa 13.8. o 16:30, pôvod.del.)

Jesenské - Poltár ( DZ Braučok za Trubana )

 

Zmena DL 3:

Bobrov – T. Štiavnička (R Hrivík za Staškovana, aj predz.ObFZ)

Vinica – Sklabiná (AR2 Lupták za Siváka)

Sásová – Hodr.Hámre (AR1 Sivák za Luptáka)

Nenince – Tornaľa (AR1 Kyzek Jo. za Markoviča, aj predz.)

Zvolen – Kremnička (SD,MD, hrá sa 18.8. o 14:00-16:30)

Sielnica – H. Nemce (dor.,R ObFZ ZV za Kučeru)

Dlhá – Vrútky (SŽ,MŽ, R OFZ za Juríčku)

Dukla BB – Čadca (MŽ, R Spišák za Lepieša)

Raková - Rudinská ( DZ Hurík za Roštára )

 S. Bystrica - N. Bystrica ( DZ Roštár za Huríka )

 

SFZ:

Selce-Orlové (II.L.ženy,20.8.o15:00,Mikloš,Belko,Lauer)