4. 2. 2011

Spravodajca č. 29/2010-11

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 28. 1. 11 okrem iných v odvolacom konaní:

prejednal odovlanie TJ Štart Kokava voči rozhodnutiu DK vo veci výšky pokuty udelenej FK za neprístojnosti hráčov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí V. ligy dorast sk. D Kokava – Balog n. Ip. uverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 20 z 12. 11. 2010 pod D-586; VV v znmysle čl. 27, bod d DP mení rozhodnutie DK o výške pokuty pre FK Kokava n. R. na 100 €. Odvolací vklad 30 € sa vracia FK Kokava n. R.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Na základe RS SsFZ  2010/2011 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca. 2011. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  4. marca. 2011 a následne 11. marca. 2011. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené ŠTK a KM SsFZ na zmenu v RS 2010/2011 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-602 FK Vrútky dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia V. ligy sk. B dosp. Vrútky – Tvrdošín podľa nariadení SsFZ.

D-603 Daniel Válek 860521 Tvrdošín 3 SN od 1. 11. 10, 1-3b, 7 € doplatiť.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ: 4. – 6. marec 2011 v Liptovskom Mikuláši.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NPC 2010/11 –rozlosovanie základných skupín krajských finále NPC pre BB a ZA kraj sa uskutoční v rámci zasadnutia TMK SsFZ dňa 08.02. 20011. Krajské finále NIKE PREMIER CUP 2010/11 pre ZA kraj sa uskutoční 30.marca 2011 (streda) v Martine (účastníci SŽ  FK Čadca, MŠK Žilina, MŠK K.N.Mesto, MŠK Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín) a pre BB kraj 31. marca 2011 (štvrtok) vo Zvolene (účastníci MFK Lokomotíva Zvolen, Dukla B.Bystrica, FK Žiar nad Hronom, Partizán Č. Balog, TEMPUS R. Sobota, ŽP Šport Podbrezová)

2.       TMK SsFZ pozýva poslucháčov školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencieskupina ligisti na záverečné skúšky, ktoré sa uskutočnia v utorok 08.02 2011 o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici.

3.       TMK SsFZ odstupuje na potrestanie DK SsFZ  FK, tréneri ktorých sa nezúčastnili spoločného zasadnutia TMK a trénerov 3. ligy – stred, ktoré sa konalo 12.11.2010 v Banskej Bystrici – Kremničke (Baník Veľký Krtíš, Družstevník Liptovská Štiavnica, FK Čadca, FTC Fiľakovo, MŠK Turany a ŠK Kremnička)

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      Nedoplatky oddielov za súťažný ročník 2010/2011. Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 3.2.2011  HK-SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov voči SsFZ. 3.liga--  Kremnička s.č.17- 60- eur., L. Štiavnica s č. 20 – 35 €, N. Baňa s č. 20 14 €, MFK BB s č. 20 – 14 €, 4.liga- Revúca s.č.14-110 eur., Predmier s.č.16-7 eur, s.č.17-110 eur, s.č.19- 60 eur,s.č.19-510 eur......spolu 701-eur.,Dúbrava s.č.16- 14eur,Bytčica s.č.17-7 eur,s.č.19-210-eur,K.Lúčka s.č.18-11 eur. K. Lúčka Vv SsFZ ml. mužstvo 2000-eur., O. Jasenica s č. 20 – 14 €,   5. liga - Príbelce s.č.18 -7 eur., Klin s.č.17-7eur. Buzitka s č. 20 – 7 €, Klin s č. 20 – 14 €, Priechod s č. 2 – 7 €, Lutila s č. 20 – 7 €, Čebovce s č. 20 – 7 €, Vrútky S č. 26 – 210 €, Tvrdošín S č. 26 – 7 €. Dorast- Terchová s.č.13- 7 eur., J. Lehota s.č.13- 3eur., Látky s.č.14- 3 eur., T. Teplice s.č.14- 3 eur., Zákamenné s.č.14- 6 eur., Klenovec s.č.15- 3 eur., Ružiná s.č.17- 3eur., Bzovík s.č.19- 3eur., MFK B.B. s.č.19- 3 eur., Halič s.č.19-14 eur, Badín s. č. 20 – 6 €, Černová s č. 20 – 6 €, ŽiaciDlhá s.č.15 - 6 €, s.č.18- 410 €, S. Lupča s.č.18-3 €, Zvolen s.č.18- 60 €, Rajec s č. 20 – 6 €, O. Jasenica s č. 20 – 6 €. HK-SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom obratom pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ.

2.      Všetky ďalšie nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 3.2.2011  HK- SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. 4. liga – Belá (MT) ,V. Blh s.č. 21 - 20€, B. Śtiavnica s.č. 21 - 30€. 5. liga - Raková, D. Tižina, Priechod, Príbelce všetci s.č. 21 - 20€. Rosina, Trstená, O. Podzámok všetci s.č. 21 - 30€. Ćernová, Rudinská, Ćebovce všetci s.č. 21 - 50€. Dražkovce s.č. 22 - 210€. Dorast: L. Lúčka, Revúca, Podvysoká, Rosina, Vrútky, Šalková, Hrinová, Zuberec všetci s.č. 21 - 20€, T. Teplice, O. Jasenica, O. Veselé, Tomašovce, Terchová, Zborov n. B, Horné Hámre, Liesek, Hont. Nemce, Čadca B, všetci s.č. 21 - 30€, Predmier, Divín, Kremnica, Bzovík  všetci s.č. 21 - 50€, Kremnica s.č.21 - 3€ MFK BB s.č. 21 -6€, Starší dorast: Fiľakovo s.č. 21 - 20€. Starší žiaci: Fiľakovo, B. Štiavnica, Selce, Zborov, Liesek, H. Nemce, Dlhá n Or, všetci S č. 21-20€, St. Bystrica, Varín, Čierne, Zakamnné všetci s.č. 21 - 30€, Terchová, Radoľa, V. Rovné, Čadca C, všetci  s.č. 21 - 50€, T. Teplice  s.č. 21 - 220€ R. Teplice s.č. 21 - 6€|. HK SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť obratom pod následkom  riešenie DK SsFZ.

3.      Medzioddielové pohľadávky: HK nariaďuje uhradiť pohľadávku pre Družstevník L. Štiavnica vo výške 246,9 € od MŠK Turany. HK nariaďuje MŠK Turany uvedenú sumu uhradiť obratom pod následkom discipl. konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Na stránke www.football11.net sú umiestnené logá (vlajky) futbalových klubov z celého sveta. V rámci SR v súť. SsFZ však niektoré doteraz chýbajú. Žiadame v záujme vlastnej propagácie aby dolemenované FK zaslali e-mailom (farebne) svoje logo na adresu rudolf.oravec@apa.sk, v prípade že to nemôžu zaslať elekt. poštou tak vlajku zašlite na adresu: Rudolf Oravec, Nemocničná 1950/61-33, 026 01 D. Kubín. Jedná sa o nasledovné FK: Š. Bane, V. Blh, Hliník, Kotešová, N. Bystrica, Podvysoká, Dražkovce, Klin, Jaasenie, S. Ľupča, Hodruša-Hámre, Lutila, Gemer, Príbelce, Tornaľa, Záhorce a Nenince.

2.     Zmeny v RS časť adresár FK: III. liga: Tatran Krásno n. K, prezident Emil Sýkora m 0918 348650, manager Miroslav Pupík m 0905 850623, pošta: Miroslav Pupík , 023 02 Krásno n. K. 1336; IV. liga SEVER: J. Ondák m 0904 162324 (oprava čísla); V. liga sk. A: OŠK Kotešová od 3. 2. 2011 predseda Ján Tichý m 0903 517400, tajomník Stanislav Klobucký m 0903 575182, pošta: Stanislav Klobucký, 013 61 Kotešová 403, e mail: ofk.kotesova@gmail.com; mládež: MŠK R. Sobota od 1. 2. 2011 konateľ Štefan Szántó, šp. riaditeľ Jozef Pisár.

3.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

4.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

5.      Žiada FK, organizácie, odborné komisie, funkcionárov, trénerov, hráčov, rozhodcov, delegátov, novinárov pracujúcich vo futbalovom hnutí, aby zaslali na SFZ návrhy laureátov na vyhlásenie ceny Fair play za roky 2009 a 2010 (Rozpis RS, str. 46 - Výzva komisie Fair play pri SFZ), jednotlivci a kolektívy, v troch kategóriách - dlhoročná príkladná hráčska činnosť, dlhoročná príkladná činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal, mimoriadny čin vo futbale, ktoré sa uskutoční 25. 2. 11 v Dolnom Kubíne. Písomné návrhy zasielajte najneskôr do 31. 12. 10 na adresu: SFZ, Marián Baumann, fax: 02/49249595, e-mail: baumann@futbalsfz.sk, Junácka 6, 832 80 Bratislava.