19. 11. 2010

Spravodajca č. 21/2010-11

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

1.       Na zasadnutí 12. 11. 10 v Kremničke prejednal okrem iných:

a)       zobral na vedomie materiál predložený KR Prehľad FK neplniacich podmienky o počte R v zmysle RS 2010/11. Ide o nasledovné FK: III. liga: Bánová (chýba 1 R), L. Štiavnica (-2), IV. liga: Bytčica, Skalité, Ďanová (všetci -1), Predmier, O. Jasenica, Dúbrava, D. Strehová, Š. Bane, Revúca, Poltár, Hliník, V. Blh (všetci -2), V. liga: T. Štiavnička, Žarnovica, Šalková, Selce, Badín, N. Bystrica, Rudinská, Varín (všetci -1), Černová, Likavka, Ludrová, Palúdzka, Hajnačka, Hnúšťa, Tornaľa, Jesenské Bytča (všetci -2). VV ukladá uvedeným FK zabezpečiť chýbajúci počet R najneskôr do 30. 3. 11, pod podmienkou finančného postihu v zmysle RS 2010/11 časť VI. Podmienky pre štart v súť. SsFZ bod 3.

b)       zobral na vedomie list FK K. Lúčka ohľadom plnenia podmienok o počte ml. družstiev. VV po preverení uvedených skutočností na ObFZ ZA, trvá na úhrade poplatku v plnej výške.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Vyhodnotenie súťaží dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 je zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály – Štatistické údaje ŠTK.

2.       Prehľad ŽK na web stránke SsFZ je skompletizovaný a odsúhlasený.

3.       Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011 je stanovený na 27.3.2011.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje výsledky MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súť. roč. 2010/11. Tabuľky po skončení jesennej časti súť. roč., poradie najlepších strelcov jednotlivých súťaží nájdete na web stránke SsFZ v časti Komisie – KM – materiály.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-590  Na návrh TMK SsFZ  FK Belá(MT), V.Blh, Raková, D.Tižina, Priechod, Sklabiná, Príbelce (všetci dospelí), L.Lúčka, Tisovec, Revúca, Podvysoká, Rosina, Vrútky, Šálková, Žarnovica, Hriňová, Tornaľa, Staškov, Rabča, Zuberec, Stožok, Krásno n.K. (všetci dorast), Fiľakovo, Žiar n.Hr. (obe SD), Fiľakovo, Hliník n.Hr., B.Štiavnica, Selce, Kováčová, Zborov n.B., Turzovka, Liesek, Hont.Nemce, Dudince, Dlhá n.Or., Žiar n.Hr. B (všetci SŽ) pokuta po 20 € podľa DP 2-6 za nepredkladanie platných trénerských licencií pred stretnutiami v súťažnom ročníku 2009/2010         

D-591  Na návrh TMK SsFZ  FK B.Štiavnica, Rosina, Trstená, O.Podzámok (všetci dospelí), T.Teplice, O.Jasenica, Brusno, O.Veselé, Tomášovce, Sklabiná, Terchová, Zborov n.B., Horné Hámre, Liesek, Čadca B, Svrčinovec, Hont.Nemce, Detva, Sihelné (všetci dorast), Krásno n.K., Brusno, S.Bystrica, Varín, Oščadnica, Žarnovica, Čierne, Zakamenné, S.Lupča (všetci SŽ) pokuta po 30 € podľa DP 2-6 za nepredkladanie platných trénerských licencií pred stretnutiami v súťažnom ročníku 2009/2010         

D-592  Na návrh TMK SsFZ  FK Černová, Rudinská, T.Štiavnička, Čebovce (všetci dospelí), Predmier, Divín, Kremnica, Radoľa, Bzovík , D.Hričov (všetci dorast), Terchová, Radoľa, V.Rovné, Čadca C (všetci SŽ)      pokuta po 50 € podľa DP 2-6 za nepredkladanie platných trénerských licencií pred stretnutiami v súťažnom ročníku 2009/2010         

D-593  Jaroslav Gíreth ved. druž. FK T.Teplice SŽ  6 mesiacov nepodm. od  11.11.10 do 10.5.11, 1-9-2b, uhradiť 7 €

D-594  Eduard Kovalčík 970425 T.Teplice DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného uhradiť 3 €

D-595  FK T.Teplice SŽ zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 31.10.10

D-596 Lukáš Moravčík 950322 Kremnica 3 SN od 8.11.10, 1-2b, doplatiť 3+3 €

D-597 Andrej Bánovský 940322 MFK B.Bystrica 2 SN od 4.11.10, 1-5a, doplatiť 3+3 €

D-598 Lukáš Krajči 961218 R.Teplice 1 SN od 4.11.10, 1-4a, doplatiť  3+3 €

D-599 Na základe čl. 10 bod 10 DP DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 24.3.11: Milan Bajčičák 940612 Rabča do 27.4.11, Peter Kolčák 930107 Rabča do 4.5.11, Ján Nohavička veddr Pliešovce do 6.5.11, Stanislav Žigmund tréner Pliešovce do 6.5.11, Ján Rell astr Pliešovce do 6.5.11 Miroslav Kopinec 960626 T.Teplice do 27.5.11, Štefan Balog veddr Tempus RS do 2.6.11, Július Vrábeľ tréner Tempus RS do 2.6.11, Martin Baleja 810913 Bytčica do 13.6.11, Martin Mudroň 950219 Tvrdošín do 20.6.11, Pavol Chovanec DZ do 10.7.11, Ján Iskierka veddr Rabča do 26.7.11, Rastislav Kožienka veddr Dlhá n.Or. do 7.9.11, František Novák astr Dlhá n.Or. do 7.9.11, Štefan Zajac veddr Svrčinovec do 7.9.11 Jaroslav Gíreth veddr T.Teplice do 27.9.11

D-600 DK ruší doplatok 7+7 € u trestu uvedeného pod D-568

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR na svojom zasadnutí rozhodla o zmene termínu pracovného stretnutia rozhodcov a mentorov projektu Talent. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 17. – 18. 12. 2010 v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou,  program a ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch, prípadne na webovej stránke SsFZ.

2.       Zároveň pozývame na záverečné zasadnutie a vyhodnotenie jesennej časti sezóny 2010/2011 predsedov KR ObFZ. Zasadnutie sa uskutoční dňa 17. 12. 2010 od 16.00 h. v Penzióne Daniela v R. Tepliciach.

3.       Na zasadnutie KR dňa 17. 12. 2010 o 17.00 h. v MsÚ v R. Tepliciach pozývame R Tutura a Jačmeník. Účasť menovaných nutná.

4.       Dôrazne upozorňujeme ObFZ L. Mikuláš, že DZ súťaží SsFZ Pavol Chovanec bol disciplinárne riešený DK SsFZ (Spravodajca č.17/2010-11) a z tohto dôvodu nemôže až do uplynutia trestu vykonávať funkciu R a DZ ani v súťažiach ObFZ LM.

5.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ: 4. – 6. marec 2011 v Liptovskom Mikuláši.

6.        Komisia rozhodcov, úsek delegátov SsFZ  pripravuje počas zimnej prestávky „ Licenčný doplňujúci seminár delegátov zväzu“  pre získanie licencie „A“.  Absolvovanie seminára oprávňuje pôsobiť vo funkcii delegáta stretnutia na zápasoch SsFZ.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom ObFZ, alebo na mailom na adrese  v.lehotan@zoznam.sk , kde dostanú podmienky a prihlášku  pre zaradenie medzi účastníkov seminára. Konečný termín pre podanie prihlášky je 15. december 2010. KR po splnení podmienok vyberie účastníkov seminára.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Nedoplatky oddielov za súťažný ročník 2010/2011. Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 18.11.2010  HK-SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov voči SsFZ. 3.liga--  Kremnička s.č.17- 60- eur., L. Štiavnica s č. 20 – 35 €, N. Baňa s č. 20 14 €, MFK BB s č. 20 – 14 €, 4.liga- Kováčová s.č.13- 7- eur., Revúca s.č.14-110 eur., Predmier s.č.16-7 eur, s.č.17-110 eur, s.č.19- 60 eur,s.č.19-510 eur......spolu 701-eur.,Dúbrava s.č.16- 14eur,Bytčica s.č.17-7 eur,s.č.19-210-eur,K.Lúčka s.č.18-11 eur. K. Lúčka Vv SsFZ ml. mužstvo 2000-eur., O. Jasenica s č. 20 – 14 €, Stráňavy s. č. 20 – 14 €, K. Lieskovec s č. 20 – 7 €, Skalité s č. 20 – 14 €, Brusno s č. 20 – 74 €. 5. liga-Príbelce s.č.18 -7 eur., Radvaň s.č.14-110eur., Klin s.č.17-7eur., Rudinská Vv SsFZ ml. mužstvo 1000-eur. Buzitka s č. 20 – 7 €, Klin s č. 20 – 14 €, Dražkovce s č. 20 – 28 €, Hrochoť s č. 20 -14 €, Raková s č. 20 – 7 €, Priechod s č. 2 – 7 €, Lutila s č. 20 – 7 €, Čebovce s č. 20 – 7 €. Dorast- Terchová s.č.13- 7 eur., J. Lehota s.č.13- 3eur., Krupina s.č.14-7 eur., Látky s.č.14- 3 eur., T. Teplice s.č.14- 3 eur., Zakamenné s.č.14- 6 eur., Klenovec s.č.15- 3 eur., Skalité s.č.15- 60 eur., Ružiná s.č.17- 3eur., Svrčinovec s.č.18- 210 eur., s.č.19- 7 eur., Tvrdošín s.č.18- 3eur., Bzovík s.č.19- 3eur., MFK B.B. s.č.19- 3 eur., Halič s.č.19-14 eur., Zborov s.č.19-60 eur., Kokava s č. 20 – 160 €, Č. Balog s č. 20 60 €,. Badín s. č. 20 – 6 €, Černová s č. 20 – 6 €, ŽiaciDlhá s.č.15-6eur., s.č.18- 410 eur., S.Lupča s.č.18-3eur., Zvolen s.č.18- 60eur., Rajec s č. 20 – 6 €, O. Jasenica s č. 20 – 6 €. HK-SsFZ nariaduje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 1.12.2010 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

1.       Zvoláva svoje zasadnutie na 24. 11. 10 o 14.00 k prejednaniu odvolania trénera a hráča FK K. Lúčka Cyrila Špendlu voči rozhodnutiu DK v súvislosti z MFS IV. ligy SEVER Ďanová – K. Lúčka hraného 24. 10. 10. Na zasadnutie pozýva na 14.30 Cyrila Špendlu, R Maroša Majera a AR1 Stanislav Horného.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Najbližšie zasadnutie Rady sa uskutoční 10. 12. 10 v B. Bystrici po zasadnutí VV SsFZ.

2.      Žiadame opakovane (posledná výzva) o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 23. 11. 2010 na sekretariát SsFZ: K. Lúčka – Stráňavy, Dražkovce – Palúdzka, Pliešovce – Hodruša Hámre, Radvaň  - S. Ľupča. Zároveň žiada aja z MFS Vrútky – Tvrdošín.

3.      Oprava RS 2010/11 časť Adresár FK mládež – ŽP Šport Podbrezová od 15. 10. 10 manager Michal Budovec 048/6451241, m 0903 546085 e mail zpfutbal@mbox.zelpo.sk.

4.      Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

5.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR, žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vykonáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evidovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

6.      Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Delegovanie

Halová sezóna 2010/11 – mládež

SŽ – 27. 11. 10 o 9.00-14.00 ŠH Badín (Tokár – Adamec)

SŽ -  11. 12. 10 o 9.00-14.00 ŠH Badín (Turňa – Medveď)

MŽ – 27. 11. 10 o 14.00-19.00 ŠH Badín (Turňa – Medveď)

MŽ – 11. 12. 10 o 14.00-19.00 ŠH Badín (Tokár – Dírer)