5. 11. 2010

Spravodajca č. 19/2010-11


Ako sme avizovali, uskutočnia sa po ukončení jesennej časti súť. roč. stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK. Prípravou týchto stretnutí sleduje SsFZ zámer, okrem krátkeho vyhodnotenia priebehu súťaží, aj oficiálne, ale aj neformálne prezentovať svoje názory na prácu orgánov SsFZ a tiež vyjadriť svoje postrehy podnety a návrhy na skvalitnenie riadenia súťaží. Závery z týchto porád už niekoľko rokov prispievajú ku skvalitneniu činnosti zväzu, ako aj ku zlepšeniu komunikácie medzi FK a zväzom. Z organizačných dôvodov počítame s účasťou dvoch zástupcov z jedného FK. Harmonogram stretnutí :

IV. liga sk. SEVER - 8. 11. 2010 (pondelok) o 16.00 v penzióne ESPRINT v Sučanoch (na svetelnej križovatke vpravo v smere od MT – asi 30 m).

IV. liga sk. JUH - 9. 11. 2010 (utorok) o 16.00 v priestoroch Divadelnej reštaurácie vo Zvolene (areál DJGT).

III. liga - 12. 11. 2010 (piatok) o 15.30 v penzióne a reštaurácii ŠK Kremnička v B. Bystrici. Paralelne s týmto stretnutím prebehne aj stretnutie trénerov FK III. ligy - viď správa TMK.


Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Prerokované námietky kapitánov: Kováčová – Brusno (H – neopodstatnená), Predmier – O. Jasenica (D – odstupujeme na prerokovanie KR SsFZ).

 2. ŠTK SsFZ na svojom zasadnutí dňa 4.11.2010 schválila dosiahnuté výsledky v súťažiach dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011.

 3. Vyhodnotenie súťaží dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 bude v najbližšej dobe zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály – Vyhodnotenie ŠTK.

 4. Prehľad ŽK na web stránke SsFZ bude skompletizovaný po 15.11.2010.

 5. Rozhodnutím VV SsFZ sa prvé jarné kolo dospelých (16. resp. 14. kolo) predohrávať nebude, odohrá sa v plánovanom termíne 27.3.2011 (začiatok jarnej časti 2010/2011).


Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

 1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

  1. 1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Tvrdošín – O. Jasenica 6. 11. o 11.00-13.00,

  2. 13. kola V. ligy dorast sk. C Pliešovce – Kremnica 6. 11. 10 o 13.30.

 2. Nariaďuje odohrať MFS 10. kola V. ligy dorast sk. B Bešeňová – O. Veselé 6. 11. o 13.30.

 3. Kontumuje MFS 13 kola III. ligy MD Tvrdošín – Čadca priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Čadca podľa SP čl. 100/e. Žiada FK Tvrdošín o písomné vyjadrenie sa k neodohranému MFS.

 4. Predvoláva na svoje zasadnutie 11. 11. 10 o 15.00 z MFS 13. kola II. ligy SŽ sk. SEVER O. Jasenica – T. Teplice, FK O. Jasenica: K. Graňák ved. dr, M. Polák 970614 kap., FK T. Teplice: J. Gireth ved. dr, Tobiaš Hlavatý 970530, Filip Kaluža 950524, R: Jozef Matejčík. Hráči si so sebou prinesú ŽP – RP, preukaz totožnosti OP. Účasť predvolaných je nutná. O 15.30 z MFS 5. kola III. ligy SD K. N. Mesto – Žiar, FK K. N. Mesto: Ján Cudrák ved. dr., Jozef Čelko 920124 kap., Filip Šupej 941201, FK Žiar: Milan Nemec ved. dr., Marek Bodor 930122 kap., Rastislav Štanga manager FK, R: Alexander Šulgan, DZ: Milan Macek. Hráči si so sebou prinesú RP a preukaz totožnosti OP. Účasť predvolaných je nutná.

 5. Námietka ŠK Tvrdošín z MFS 7. kola bola prerokovaná ako neopodstanená.


Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-517 Martin Baleja 810913 Bytčica 3 mesiace nepodm. od 25. 10. 10 – 24. 1. 11,

D-518 Branislav Sluka 770321 Predmier 4 SN od 25. 10. 10, 1-6-1b, 7+7 € doplatiť,

D-519 FK Bytčica dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti hráčov po stretnutí 24. 10. 10 a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí,

D-520 FK Predmier dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráčov po stretnutí 24. 10. 10,

D-521 Tomáš Dvorský 930131 Bzovík 4 SN od 25. 10. 10, 1-3b, 3 € doplatiť,

D-522 Slavomír Udaj tréner FK Dudince dorast 8 SN od 25. 10. 10, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-523 Dominik Jankovič 950112 Dudince 1 SN od 1. 11. 10, 1-4a,

D-524 Adam Babic 921005 Bzovík 1 SN od 1. 11. 10, 1-4a,

D-525 Matúš Pello 920717 H. Nemce 2 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-526 Martin Štulajter 870207 S. Ľupča 1 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-527 Ladislav Káčer 861219 H. Hámre 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-528 Na návrh KpRS Juraj Homola 840828 Kováčová 5 SN od 25. 10. 10, 1-6-1b,

D-529 Michal Hock 930526 Žarnovica 2 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-530 Peter Stacho 790806 Podlavice 4 SN od 1. 11. 10, 1-3b,

D-531 Marian Berky 771116 Poltár DK hráčovi dňom 1. 11. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-532 Peter Belko 840806 Brusno 1 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-533 Peter Mokroš ved. dr. FK Brusno dosp. 4 SN od 1. 11. 10, 1-3b,

D-534 Matúš Hric 930325 Žiar 1 SN od 4. 11. 10, 1-4a,

D-535 Miroslav Hanuska 940828 Žiar 2 SN od 28. 10. 10, 1-5a,

D-536 Zoltán Juhász 741028 Tornaľa 5 SN od 1. 11. 10, 1-3b,

D-537 Stanislav Kutliak 920331 Hnúšťa 2 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-538 Peter Pehel 920413 Kokava DK hráčovi dňom 1. 11. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-539 Vladimír Frančiak 930708 Zborov 3 SN od 25. 10. 10, 1-4a, 3+3 € doplatiť,

D-540 Ľubomír Maľovaník 871218 Raková 1 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-541 Ján Turek 920518 D. Hričov 3 SN od 1. 11. 10, 1-4a,

D-542 Filip Rakučák 920719 Kotešová 2 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-543 Miloš Malík 930414 Kotešová 4 SN od 1. 11. 10, 1-3a,

D-544 DK vzhľadom k neospravedlneným neúčastiam hráčov na rokovaní DK ukončuje discipl. konanie ohľadom stretnutia V. ligy dorast sk. B Rabča – T. Teplice,

D-545 Jaroslav Giret 950701 T. Teplice 1 SN od 25. 10. 10, 1-4a,

D-546 Štefan Macko 761227 Tvrdošín 1 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-547 Ján Timko 790626 Likavka 1 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-548 Michal Ďurica 800817 Bánová 1 SP do 30. 6. 11, 1-5a,

D-549 Michal Holeščák 790504 Bytčica 3 SN od 1. 11. 10, 1-3b,

D-550 Matej Trnovský 880808 Sučany 1 SN od 1. 11. 10, 1-4a,

D-551 Peter Peterec 781222 Dúbrava 3 SN od 1. 11. 10, 1-3b,

D-552 Martin Pleva 970413 R. Teplice 2 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-553 Samuel Simonides 980807 T. Teplice DK hráčovi dňom 1. 11. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-554 FK Predmier dosp. pokuta 500+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za pokus o napadnutie DZ divákom, neprístojnosti divákov a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 31. 10. 10,

D-555 Benedikt Prísažný 931209 MFK BB 3 SN od 29. 10. 10, 1-2b, 3 € uhradiť,

D-556 Rudolf Nociar asist. tr. FK Halič dorast 3 SN od 25. 10. 10, 1-3a, 7+7 e doplatiť,

D-557 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 28. 10. 10 na 1 MFS: Marek Melich 880911 Kalinovo,

D-558 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 1. 11. 10 na 1 MFS: Juraj Adamek 900501 Tisovec, Pavel Lipták 880113 Tisovec, Marek Timek 851218 Krásno, Jozef Pečit 891201 Ďanová, Miroslav Staňo 870825 Sučany, Ján Segeč 881017 Poltár, Pavel Kurčík 920801 Poltár, Daniel Demeter 910709 Brusno, Martin Sokol 800525 Brusno, Pavol Ondrík 860216 Š. Bane, Ján Melich 790130 Málinec, Matej Pavlica 861221 Makov, Pavol Kopásek 900825 Strečno,

Marek Luciak 900103 Rudisnká, Ladislav Káčer 861219 H. Hámre, Roman Galeta 870526 H. Hámre, Ján Sásik 800404 Krupina, Peter Kulišiak 740430 Radvaň, Radoslav Kropilák 780207 Záhorce, Radomír Berky 861127 Cinobaňa,

D-559 Zastavenie činnosti za 44 ŽK od 25. 10. 10 na 1 MFS: Patrik Šaliga 820809 Tornaľa,

D-560 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Roman Bartoš 930906 Očová, Patrik Allosh 921202 Dražkovce, Ľubomír Pittner 920202 Badín, Anton Sidora 630608 Skalité, Lukáš Frolo 920512 Černová, Michal Náležinský 960618 Rajec, Kristián Farský 970319 O. Jasenica, Marek Straka 960204 Oščadnica, Kristian Radoš 940518 Balog – chýbajú poplatky za ČK, Ján Poničan 931206 Hrochoť, Jozef Rozenberg 800602 Lutila, Peter Oboril 760828 Priechod, Miloš Úradník 820504 Klin, Vladimír Murček 740810 Dražkovce, Mário Madleňák 780914 O. Jasenica, František Haltar 810529 Skalité, Peter Podhradský 800130 Stráňavy, František Bednár 790610 Predmier, Radoslav Bočej 830519 K. Lieskovec, Martin Šučka 820921 L. Štiavnica, Peter Hudec 770820 N. Baňa, Daniel Kohút 841116 MFK BB, Denis Čepo 881001 Čebovce, Peter Martinik 831024 Raková – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Pavol Čilík asist. trénera FK Brusno, Ján Betík tréner FK Tornaľa – chýbajú poplatky, Miroslav Greguška 810521 L. Štiavnica – chýba poplatok za 4 ŽK a ČK, Erik Adamec 821024 Buzitka – chýba poplatok za 8 ŽK,

D-561 DK predvoláva na zasadnutie 11. 11. 10 o 15.15 O. Jasenica – T. Teplice II. liga SŽ sk. SEVER: R: Jozef Matejčík; o 15.20 Kokava – Balog V. liga dorast sk. D: R: Antonia Tisoňová, FK Kokava: Jaroslav Fizeľ HU, Mário Sendrei 921022, FK Balog: Kristian Radoš 940518, Dávid Milnár 921223, MUDr. Krupčiaková – ved. dr. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych previnení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.


Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

 1. KR pozýva na svoje najbližšie zasadnutie dňa 11. 11. 2010 o 16,00 h. na SsFZ v B. Bystrici R Kuba a súčasne pozastavuje menovanému delegovanie na 2 stretnutia dospelých.

 2. V dňoch 10. – 11. 12. 2010 sa uskutoční v R. Tepliciach pracovné stretnutie rozhodcov a mentorov projektu Talent a zároveň budú pozvaní aj predsedovia KR ObFZ na záverečné zasadnutie a vyhodnotenie jesennej časti sezóny 2010/2011. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch.


Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

 1. TMK SsFZ pozýva na posezónne stretnutie vedenia SsFZ so zástupcami FK družstiev 3. ligy, ktoré sa bude konať v piatok 12.novembra 2010 o 15,30 v Kremničke, aj trénerov družstiev 3. ligy dospelých.

 2. TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2010 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na stefanak@ssfz.sk do 31. októbra 2010. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára


Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

   1. Zaevidovala podnet FK Brusno na výkon R a AR1 v MFS Kováčová – Brusno. Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnet odmieta.

   2. Na svojom zasadnutí d)na 4. 11. 2010 prejednala sťažnosť FK Prameň Kováčová, na výkon R, AR1 a AR2 v MFS Jupie BB-Podlavice – Kováčová, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a DK SsFZ, vklad 30 € sa vracia FK Kováčová.


Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

 1. Zasadnutie VV sa uskutoční 12. 11. 10 (piatok) o 11.00 Reštaurácii a penzióne ŠK Kremnička v B. Bystrici.

 2. Najbližšie zasadnutie Rady sa uskutoční 10. 12. 10 v B. Bystrici po zasadnutí VV SsFZ.

 3. Tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií sa uskutoční 11. 11. 10 o 16.30 v reštaurácii „U Vinca“ v B. Bystrici – Kremničke.

 4. Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 3. 11. 2010 na sekretariát SsFZ: Divín – Poltár, Kováčová – Brusno, Pliešovce – Hor. Hámre, Sl. Ľupča – Hor. Hámre. Ďálej žiadame predložiť opakovane

videozáznam z MFS : Dražkovce – Palúdzka, Radvaň – S. Ľupča a N. Bystrica – Belá pod následkom DK pokračovania.

 1. Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

 2. Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR, žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vykonáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evidovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

 3. Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.


Hodnotenie R

III. liga: Bánová – MFK BB 8,2;8,1/8,1; Kremnička – V. Krtíš, Turany – K. N. Mesto 8,3;8,2/8,2; Kalinovo – Krásno 8,4;8,2/8,2; Z. Poruba – L. Štiavnica 7,4;8,2/8,3; Námestovo – Čadca 8,3;8,3/8,3; N. Baňa – Tisovec 8,4;8,3/8,2; L. Lúčka – Fiľakovo 8;8/8.

IV. liga sk SEVER: Martin – K. Lieskovec 8,3;8/8,1; Belá – Skalité 8,1;8,2/8,1; Predmier – O. Jasenica 7,2;7/8; L. Hrádok – Bytčica 7,9;8,1/8; T. Teplice – Sučany 8,2;8,3/8,3; K. Lúčka – Dúbrava 7,9;8,1/8,1; Stráňavy – Ďanová 8,2;8,1/8.

IV. liga sk. JUH: V. Blh – D. Strehová, Žiar – Revúca 8,1;8/8; Málinec – Š. Bane 8;8,3/8; Č. Balog – B. Štiavnica 8,3;8,1/8,1; Kováčová – Brusno 7,2;7,9/8,3; Hliník – Jupie BB 8,3;8,2/8,2; Divín – Poltár 8,1;8,1/8,2.

V. liga sk. A: Rudinská – Podvysoká 8;8/8; D. Tižina – Kotešová 8,1;8,2/8,1; ZA Závodie – S. Bystrica 7,9;8,1/8; Bytča – Varín 8,2;8,1/8,3; Rosina – Raková 8,1;8,1/8,1; N. Bystrica – Strečno 8,1;8,1/8,2; Belá – Makov 8,3;8,1/8,2.

V. liga sk. B: O. Veselé – Dražkovce 8,1;8,1/8,1; O. Podzámok – Klin, Trstená – M. Čepčín 8,2;8,1/8,1; T. Štiavnička – T. Kľačany 8;8,1/8; Vrútky – Tvrdošín 7,9;8/8,1; Černová – Likavka 8,2;8,2/8,2; Palúdzka – Ludrová 8,4;8,2/8,2.

V. liga sk. C: Badín – Šalková, Radvaň – Žarnovica 8;8/8; Selce – Krupina 7,4;8/8,1; Hrochoť – Sásová 8,2;8,1/8,1; Pliešovce – H. Hámre 8,2;8,1/8; Jasenie – S. Ľupča 7,8;7,8/8,1; Lutila – Priechod 8;8/8,1.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Jesenské 8,3;8,2/8,2; Hajnačka – Čebovce 8;8,1/8,1; Príbelce – Tornaľa, Záhorce – Buzitka, Nenince – Tomášovce 8,2;8,1/8,1, Gemer – Vinica 7,7;8,1/8,1; Sklabiná – Hnúšťa 8,2;8,3/8,3.