18. 6. 2010

Spravodajca č. 47/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Všetky stretnutia 28. kola III. ligy a 26. kola IV. ligy a V. ligy sa odohrajú v jednom termíne 18.6.2010 s UHČ o 17,00 hod. Posúdenie spôsobilosti hracej plochy v tento deň sú výhradne v právomoci delegovaného rozhodcu stretnutia! ŠTK povoľuje v extrémnych prípadoch použiť aj schválené náhradné hracie plochy, aj umelé a škvarové. Žiadame funkcionárov FK, aby vynaložili všetky dostupné prostriedky k odohratiu stretnutí v poslednom kole, aby bola dodržaná regulárnosť súťaží SsFZ.

2.      Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka - v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc. ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať v takej forme aby boli na tlačive, pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK. Súčasťou prihlášky musí byť aj čitateľný doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011. Termín doručenia prihlášok na SsFZ bol 17.6.2010!

3.      ŠTK trestá hernými dôsledkami FK Krásno, FK Králiky a FK Bánová za neodohrané stretnutia: 26. kolo Fiľakovo – Krásno s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FK Fiľakovo, 27. kolo Turany – Králiky s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FK Turany, 28. kolo Fiľakovo – Bánová s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FK Fiľakovo. Prípady odstupujeme DK SsFZ.

4.      Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 24.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

5.      V najbližšom Spravodajcovi SsFZ budú zverejnené konkrétne nedostatky a prvé termíny plnenia licenčného systému pre FK III. ligy.

6.      Po skončení súťažného ročníka 2009/2010 budú na základe zastavenia činnosti odpočítané mínusové body nasledovným družstvám dospelých: III. liga  V. Krtíš – 6 bodov, IV. liga S K. Lieskovec – 6 bodov, K. Lúčka – 3 body, Skalité – 3 body, V. liga D Radzovce – 3 body.

7.      Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať v takej forme aby boli na tlačive, pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK. Termín zaslania prihlášky bol do 17. 6. 2010.

2.      Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 16.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

3.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS: 28. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – Námestovo 19. 6. o 10.00-12.30, K. N. Mesto – Fomat MT 19. 6. o 10.00-12.30; 26. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Hliník – Sliač 19. 6. 10 o 10.00; 26. kolo V. ligy dorast sk. B Liesek – Sihelné 19. 6. 10 o 17.00; 21. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Svrčinovec 20. 6. o 10.00-12.00, K. N. Mesto B – Skalité 17. 6. o 15.00-17.00; 22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca C – K. N. Mesto B 16. 6. o 14.00-16.00; 20. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Zakamenné – Klaštor 20. 6. o 10.00-12.00, 20. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – R. Teplice 15. 6. o 16.30-18.30, V. ligy dorast sk. B Ľubochňa – Trstená 19. 6. o 13.00.

4.      Kontumuje MFS:

a)      26. kola III. ligy SD a MD Badín – Fomat MT priznáva 3 body a skore 3:0 v prospech FK Fomat MT podľa SP čl. 100/b,

b)      26. kolo III. ligy MD N. Baňa – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/b,

c)      27. kolo III. ligy SD a MD D. Kubín – N. Baňa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Kubín podľa čl. 100/b,

d)      24. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER L. Hrádok – Predmier priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Hrádok podľa SP čl. 100/b,

e)      26. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER L. Hrádok – Žabokreky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Hrádok podľa SP čl. 100/b,

f)        26. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Selce priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jesenské podľa SP čl. 100/b,

g)      25. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Selce – B. Štiavnica priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Selce podľa SP čl. 100/e,

h)      25. kolo IV. ligy dorast sk. JUH H. Hámre – Jesenské priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Hámre podľa SP čl. 100/b,

i)        25. kola V. ligy dorast sk. A Čadca B – Svrčinovec priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Čadca B podľa SP čl. 100/e,

j)        25. kola V. ligy dorast sk. B Vrútky – LM Palúdzka priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Vrútky podľa SP čl. 100/e,

k)      25. kola V. ligy dorast sk. C Z. Slatina – S. Ľupča priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Z. Slatina podľa SP čl. 100/b,

l)        21. kola V. ligy dorast sk. D Divín – Jelšava priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Divín podľa SP čl. 100/b,

m)    21. kola V. ligy dorast sk. D Sklabina – Klenovec priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK Skalbina podľa SP čl. 100/e,

n)      21. kola IV. ligy dorast sk. JUH Šalková – Tempus RS priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Šalková podľa SP čl. 100/b,

o)      20. kola II. ligy SŽ sk. JUH Tempus RS – Detva priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tempus RS podľa SP čl. 100/b,

p)      21. kola III. ligy SŽ sk. B Kláštor – Habovka priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kláštor podľa SP čl. 100/b,

q)      21. kola III. ligy SŽ sk. C Dudince – Heľpa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dudince podľa SP čl. 100/b,

r)       17. kola III. ligy SŽ sk. D Tornaľa – Pliešovce priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tornaľa podľa SP čl. 100/b,

s)      18. kola III. ligy SŽ sk. D V. Krtíš – Tornaľa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK V. Krtíš podľa SP čl. 100/b.

5.      Nariaďuje FK Pliešovce o urýchlené vyplatenie cestovných nákladov účastníkom zasadnutia pri riešení neoprávneného štartu hráča v MFS 18. kola V. ligy dorast sk. D V. Čalomija – Pliešovce zo 7. 5. 2010. František Kišš V. Čalomija 222 – 8,36 €, Karol Kladvík V. Čalomija 120 – 8,36 €, Ján Lavrík V. Čalomija 96 – 8,36 € do 24. 6. 2010 (ústrižok o zaplatení na adres menovaných predložiť na KM). V prípade neuhradenia postúpi prípad na DK.

6.      Upozorňuje FK v prípade neodohrania MFS pre nepriaznivé počasie takéto MFS sa odohrá 22. 6. (utorok) o 17.00 (dorast) a 15.00-17.00 (žiaci) a výsledok ohlásiť predsedovi KM p. Hlaváčovi ihneď po MFS na č. t. 0908 068599.

7.      Ruší nasledovné MFS: 28. kolo III. ligy SD a MD Badín – Hôrky, 26. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER L. Hrádok – Žabokreky,  sk. JUH Jesenské – Selce.

8.      Žiada FK Čadca o predloženie fotokópie Súpisky A starších žiakov pre jarnú časť súť. roč. 2009/10.

9.      Oznamuje:

a)      FK S. Kríž V. liga dorast sk. B, že po skončení súť. roč. mu budú odrátané 3 body,

b)      FK Pliešovce V. liga dorast sk. D, že po skončení súť. roč. mu bude odpočítaných 6 bodov,

c)      FK Očová III. liga SŽ sk. D, že po skončení súť. roč. mu budú odpočítaných 12 bodov.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1079 Ján Pinka 861101 D. Ždaňa 2 SN od 10. 6. 10, 1-6-1a,

D-1080 František Plach tréner FK Bytča dosp. 2 SN od 10. 6. 10, 1-3a,

D-1081 František Klimík 731012 Bytča DK hráčovi dňom 17. 6. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 22. 6. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (HNS voči R a DZ po stretnutí 9. 6. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1082 Norbert Dikacz tréner FK Badín SD 3 SN od 10. 6. 10, 1-3b,

D-1083 Marian Hurík 771020 Kremnička 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-1084 Roman Sochor 770527 Š. Bane 6 SN od 14. 6. 10, 1-6-1b,

D-1085 Matej Majerčík 860602 Revúca 4 SN od 14. 6. 10, 1-6-1b,

D-1086 Ján Stieranka 870112 Kalinovo 1 SN od 14. 6. 10, 1-1a,

D-1087 Jakub Kuka 930213 B. Štiavnica 1 SN od 14. 6. 10, 1-4a,

D-1088 Matúš Rusko 920907 Selce 2 SN od 10. 6. 10, 1-5a,

D-1089 Vladimír Ružinský 900113 V. Blh 2 SN od 14. 6. 10, 1-5a,

D-1090 Anton Sidora asist. trénera FK Skalité dosp. 5 SN od 7. 6. 10, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-1091 Radoslav Paulíny 890412 Dúbrava 2 SN od 14. 6. 10, 1-2a,

D-1092 Andrej Barošinec 820804 Stráňavy 3 SN od 14. 6. 10, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-1093 Patrik Maruniak 930719 Žabokreky 2 SN od 14. 6. 10, 1-5a,

D-1094 Dávid Gulčík 921015 Raková 2 SN od 14. 6. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1095 Patrik Bukovan 910929 Raková 2 SN od 14. 6. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1096 Peter Pňaček 930710 Tvrdošín 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-1097 Stanislav Gavula 800702 Tvrdošín 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1098 Matúš Tavel 930331 L. Sliače 4 SN od 15. 6. 10, 1-6-1b,

D-1099 Lukáš Užik 910606 Žabokreky 5 SN od 10. 6. 10, 1-6-1b,

D-1100 Ján Jariabka 920618 Žabokreky 3 SN od 10. 6. 10, 1-4a,

D-1101 Lukáš Košinár 940223 Sučany 3 SN od 14. 6. 10, 1-6-1b,

D-1102 Miroslav Zuziak 931031 K. Lieskovec 1 SN od 14. 6. 10, 1-5a,

D-1103 Štefan Sluka HU FK Predmier dospelí 6 SN od 14. 6. 10, 1-3b,

D-1104 Jaroslav Kocúr ved- dr. FK Kováčová dosp. 5 SN od 10. 6. 10, 1-3b,

D-1105 FK Kováčová dospelí pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 9. 6. 10,

D-1106 FK Žarnovica dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 13. 6. 10,

D-1107 Patrik Gondáš 931227 Stožok 2 SN od 14. 6. 10, 1-5a,

D-1108 Peter Tabaček 910804 Detva 2 SN od 14. 6. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1109 Peter Kolčák 930107 Rabča 3 SN od 10. 6. 10, 1-6-1a,

D-1110 Miroslav Adamčík tréner FK Rabča dorast 2 SN od 10. 6. 10, 1-3a, 7 € uhradiť,

D-1111 Igor Fleško 750910 Tomášovce 1 SN od 12. 6. 10, 1-4a,

D-1112 Ján Gombala 890915 Cinobaňa 3 SN od 14. 6. 10, 1-2b,

D-1113 Sandor Szenes 671111 Vinica 1 SN od 14. 6. 10, 1-5a,

D-1114 Peter Stano 960928 Badín 3 SN od 14. 6. 10, 1-2b,

D-1115 Milan Augustín 950914 MFK B. Bystrica 3 SN od 14. 6. 10, 1-6-1b, 3 € uhradiť,

D-1116 Jozef Baltiar 960102 Krásno 2 SN od 15. 6. 10, 1-5a,

D-1117 Denis Uhliarik 930903 D. Hričov 5 SN od 10. 6. 10, 1-3b,

D-1118 Jozef Valkaštek 950407 Revúca 2 SN od 14. 6. 10, 1-5a,

D-1119 Kristián Drahoň 940111 Kováčová 4 SN od 17. 6. 10, 1-6-1b, 3 € uhradiť,

D-1120 FK Predmier dosp. pokuta 300+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti HU, diváka a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 13. 6. 10,

D-1121 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Ľubomír Čomaj 770314 Cinobaňa – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 10, Marek Hollý 730820 Fomat MT – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 10,

D-1122 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  10. 6. 10 na 1 MFS: Peter Nilaš 910918 V. Krtíš, Michal Bielik 810107 K. Lúčka, Marián Čačurák 850915 Raková, Radko Kanina 790421 Lutila,

D-1123 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 12. 6. 10 na 1 MFS: Michal Čepko 840104 Málinec 7 € uhradiť, Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín, Vladimír Adamec 791229 O. Veselé, Ján Matuška 851122 Tomášovce,

D-1124 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 14. 6. 10 na 1 MFS: Tomáš Scherer 861110 Ďanová, Miroslav Mackura 730124 Ďanová, Cyril Špendla 790822 K. Lúčka, František Bednár 790610 Predmier, Milan Sirota 891012 Tvrdošín, Stanislav Gavula 800702 Tvrdošín, Viktor Mayer 860223 B. Štiavnica, Ján Segeč 881017 Poltár, Jaroslav Kučák 881031 Oščadnica, Jaroslav Buček 900302 Rudinská, Stanislav Hornák 681223 Rudinská, Miroslav Nemček 781223 Varín, Lukáš Hykl 900205 T. Kľačany, Peter Mikuška 851126 Žarnovica, Mikuláš Bodor 881130 Radzovce, Lorant Molnár 880924 Radzovce, Attila Pintér 660507 Vinica, Ján Suba 851228 Kráľ, Peter Červoč 811012 Príbelce, Peter Ulický 810610 Gemer, Andrej Rusnák 881222 Krásno, Pavol Hýll 891212 Bánová 7 € uhradiť, Peter Šándor 870928 Fiľakovo 7 € uhradiť, František Pecko 850719 K. N. Mesto,

D-1125 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 14. 6. 10 na 2 MFS: Marián Ladňák 850411 T. Teplice, Robert Sláva 790412 Hrochoť,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame R a DZ SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla zam./byt, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2010/2011 obratom na sekretariát SsFZ.

2.       Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční 6.8.2010 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2010/2011 je povinná. Žiadame rozhodcov a DZ, aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalších Spravodajcoch.

3.       ÚDZ :    na letnom seminári delegáti  z nominačnej listiny SsFZ pre súťažný ročník  2010-2011 predložia správu o vykonanej lekárskej prehliadke (nie staršiu ako dva mesiace) a platný preukaz delegáta SsFZ na predlženie lehoty platnosti. Súčasťou programu letného seminára DZ bude aj skúška z anglického resp. nemeckého jazyka. Hodnotili sme správy delegáta zo stretnutí ostatných kôl a prijali sme primerané opatrenia voči DZ zo stretnutí IV. ligy JUH D.Strehová – Veľký Blh a V.ligy skupina B Vrútky -  Trstená.

4.       Ukončenie činnosti DZ:  Ľubomír Repa.

5.       Chyby R (mínus body): Belko - 0,2, J. Matejčík  - 0,5, Remeň – 0,2, Rendla – 0,2, Greňo – 0,2, Zlejší – 0,2, Scherer – 0,2, Tutura – 0,2.

6.       KR prerokovala sťažnosť FK REaMOS K. Lieskovec na postup R v stretnutí 20. kola V.ligy dorastu sk.A  Rosina – K. Lieskovec. Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, poplatok 30,- € sa vracia  FK K. Lieskovec. Rozhodcu uvedeného stretnutia odstupujeme na doriešenie KR ObFZ ZA.

7.       KR prerokovala nedostatky vo vedení stretnutia V. ligy dospelých sk. C  Lovča – Badín a v tejto súvislosti prijala opatrenia voči R Jačmeníkovi. S menovaným bude vykonaný pohovor v rámci letného seminára R a DZ dňa 6.8.2010 v Banskej Bystrici.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Žiada jednotlivé ObFZ v pôsobnosti SsFZ o písomné nahlásenie postupujúcich družstiev, v príslušnej vekovej kategórii, do súťaží SsFZ, a upozorňuje, že prihláška, ako aj pokyny a návrtka sa nachádzajú na web. stránke SsFZ a nebude zasielaná poštou.

2.        Aktív ŠTK a KM sa uskutoční 1. 7. 2010 o 15.00 v B. Bystrici.

3.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

4.        Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgetné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.

 

Zmena DL č. 30

Badín – Hôrky (SD a MD, nehrá sa)

L. Hrádok - Žabokreky (dorast, nehrá sa)

Jesenské – Selce (dorast, nehrá sa)

 

Hodnotenie R

III. liga: L. Lúčka – Fiľakovo, N. Baňa – L. Štiavnica, Bánová – Krásno 8,2;8,1/8,1; V. Krtíš – Bytča 8,1;8,1/8,1; D. Ždaňa – Námestovo 8,1;8,2/8,1; Ružiná – T. Teplice 8,1;8,1/8,3; Z. Poruba – Kremnička 8,2;8,4/8,1;

IV. liga sk. SEVER: Stráňavy – Ďanová, Predmier – Tvrdošín 7,7;7,9/8,1; Skalité – Trebostovo 8,3;8,1/8,2; K. N. Mesto – Belá 8,2;8,3/8,1; Sučany – K. Lieskovec 7,3;8/8,1; Černová – O. Jasenica, Dúbrava – K. Lúčka 8;8/8;

IV. liga sk. JUH: Hajnačka – D. Strehová 8,3;8,1/8,1; Revúca – Š. Bane 7,8;8,1/8,1; Brusno – Poltár 8,1;8,2/8,2; Tisovec – Žiar 8,1;8,1/8,1; Kalinovo – Hliník 8,3;7,9/8,3; Jupie – B. Štiavnica 8,3;7,8/8,1; Divín – V. Blh 8,3;8,2/8,2,

V. liga sk. A: S. Bystrica – Bánová B 8,1;8,1/8,1; Belá – Makov 8,1;8/8; Rosina – Za Závodie 8;8/8; Bytčica – Podvysoká 8,2;8,1/8,1; Rudinská – Varín 8,2;8/8,1; Strečno – Oščadnica 7,9;8,2/7,8;

V. liga sk. B: T. Štiavnička – Martin 8;8,2/8,1; O. Podzámok – O. Veselé 8,1;8,2/8,1; T. Kľačany – Vrútky 8,4;8,2/8,1; Trstená – Žaškov 8,2;8,1/8,1; Palúdzka – Bešeňová 7,4;8,1/8,1; Ludrová – L. Hrádok 8,2;8,1/8,2; L. Sliače – Lisková 8,2;8,2/8,2.

V. liga sk. C: Kremnica – Kováčová 8,1;8/8,2; Lutila – Priechod 8;8,2/8; Žarnovica – Badín 7,8;8/8; Pliešovce – Radvaň, Lovča – Hrochoť 8,2;8,1/8,1; Selce – Sásová 8,2;8,2/8; Šalková – Č. Balog 8,2;8,1/8,

V. liga sk. D: Gemer – Cinobaňa 8,1;8/8; Vinica – Málinec 8,2;8,1/8,1; Kráľ – Tomášovce 8;8/8; Hnúšťa – Čebovce 8,2;8/8,1; Príbelce – Jesenské 8,3;8,1/8,1; Mýtna – Sklabiná 8,1;8,2/8; Radzovce – Nenince 8,3;8,2/8,2.