12. 6. 2009

Spravodajca č. 47/2008-09

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 5. 6. 09 okrem iných prejednal v odvolacom konaní:

a)       odvolanie FK Obec Lubeník voči rozhodnutiu ŠTK vo veci neprerokovania podaných námietok za oneskorený začiatok MFS V. ligy sk. D Lubeník – Divín, hraného 2. 5. 09 VV zobral na vedomie podané odvolanie FK Obec Lubeník voči rozhodnutiu ŠTK, zverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 42/2008/09. VV potvrdzuje oprávnenosť postupu a rozhodnutia ŠTK, ktorá v zmysle čl. 125 SP neprerokovala podané námietky za oneskorený začiatok MFS V. ligy sk. D, hraného 2. 5. 09 medzi FK Lubeník a Slovan Divín pre nesplnenie náležitosti čl. 123 SP. Odvolací vklad 30 € sa vracia FK Lubeník,

b)       VV zobral na vedomie podanie odvolania FK Radoľa voči schváleniu výsledku MFS 22. kola V. ligy sk. A Rudinská – Radoľa v ktorom nastúpil hráč FK Rudinská Radoslav Bočej podľa zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ č. 44/2008/09 neoprávnene. VV bol informovaný, že odborná komisia chybu v evidencii ŽK u tohto hráča zistila ešte pred obdržaním odvolania a vykonala opravné opatrenia v evidencii a uplatnení postihov. ŠTK do evidencie udelených ŽK nezaradila osobný trest udelený hráčovi L. Bočejovi v stretnutí 16. kola 12. 4. 09, ktorú R stretnutia nesprávne uviedol v Zápise o stretnutí do stlpca časovým údajom a nie do dolnej časti určenej na osobné tresty. FK Rudinská svojim postupom FN neporušil. Odvolací vklad 30 € sa vracia FK Radoľa.

c)       VV neprerokoval odvolanie hráča FK Predmier Františka Bednára voči rozhodnutiu DK pre nesplnenie náležitosti Stanovených čl. 123 SP (poplatok za odvolanie nezodpovedal stanovenej výške a odvolanie nebolo dané na vedomie DK).

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Schválené zmeny termínov: III. liga 30. kolo: Králiky – D. Ždaňa 19. 6. (piatok) o 17.30, Valča – Bytča 20. 6. 09 o 17.00, Rakytovce – Námestovo 20. 6. 09 o 17.00, IV. liga JUH 26. kolo: B. Štiavnica – Kalinovo 20. 6. 09 o 17.00, V. liga sk. C 26. kolo: Badín – Z. Slatina 20. 6. 09 o 17.00. FK Valča, B. Štiavnica, Badín uhradia po 7 € na účet SsFZ za predelegovanie.

2.       Prerokované námietky kap.: Nižná – Ďanová – D postúpená na DK, Č. Balog – Lutila – D, H – neopodstatnené.

3.       Upozorňujeme FK, že po skončení súť. roč. budú odpočítané body nasledovne: FK Varín – 3 body, D. Hričov – 3 body, FK Lisková – 3 body.

4.       Upozorňujeme všetky FK, že sekretariát SsFZ v týchto dňoch rozposiela prihlášky do súťaží pre súť. roč. 2009/10. Termín odovzdania prihlášok je stanovený do 22. 6. 09. Žiadame Vás, aby termín bol bezpodmienečne dodržaný. Zároveň upozorňuejeme FK, že ŠTK bude kontrolovať okrem iného najmä plnenie podmienok zaradenia do súťaží u družstiev III. ligy aj plnenie licenčného systému.

5.       Nariaďuje odohrať MFS 25. kola V. ligy sk. C Šalková – Sásová na ihrisku v Priechode, R a DZ sa dostavia na ihrisko v Priechode.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       SÚHLASÍ so vzájomnou dohodou predohrať :

a)       MFS 26. kola II.ligy SŽ – MŽ  sk: „SEVER“ ŽILINA „B“ – BYTČA 17.júna 09 (STREDA) o 13.00 – 15.00 hod na ihrisku Žilina – Strážov

b)       MFS 26.kola III.ligy SŽ – MŽ sk: „A“ ČADCA B – SKALITÉ 18.júna 09 (ŠTVRTOK) o 16.00 – 17.30 hod

c)       MFS 26.kola III.ligy SŽ – MŽ sk: „B“ NÁMESTOVO „B“ – VRÚTKY 17.júna 09 (STREDA) o 13.00 – 15.00 hod. na ihrisku v Námestove ÚT. Námestovo uhradí na účet SsFZ 7 € za predelegovanie.

2.       KONTUMUJE:

a)       MFS 28.kola III.ligy SD – MD V.KRTÍŠ – TVRDOŠÍN,  priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK V.Krtíš, podľa SP čl.100/b. Ospravedlnenie FK Tvrdošín berie na vedomie.

b)       MFS 28.kola III.ligy MD ZVOLEN – ČADCA, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Zvolen, podľa SP čl.100/b

c)       MFS 27.kola III.ligy MD FOMAT MARTIN – BYTČA, priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK FOMAT Martin, podľa SP čl. 100/e

d)       MFS 28.kola III.ligy MD KRÁSNO N.K. – Č.BALOG, priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK Krásno podľa SP čl.100/e

e)       MFS 24.kola V.ligy dor.sk: „B“ TRSTENÁ – BZINY, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Trstená, podľa SP čl.100/b

f)         MFS 24.kola V.ligy dor.sk. „C“ BZOVÍK – PLIEŠOVCE, priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Bzovík podľa Sp čl.100/e

g)       MFS 24.kola III.ligy SŽ sk: „C“ SL.LUPČA – RAKYTOVCE  priznáva 3 body a skóre 3:0 priznáva prospech FK Rakytovce podľa SP čl.100/i. (NEOPRÁVNENÝ štart hráča Dávid Selecký 951229 v dobe zast. činnosti)

h)       MFS 25.kola III.ligy SŽ sk: „C“ KREMNIČKA – SL.ĽUPČA priznáva 3 body a skóre 12:0 ponecháva v platnosti FK Kremnička podľa SP čl.100/i

3.       PREDVOLÁVA

a)       na svoje zasadnutie za MFS 24.kola V.liga dor.sk“ „A“ RADOĽA – SKALITÉ: dňa 18.júna 09 o 16.00 hod. za FK Radoľa: „K“ družstva – VNUK Irenae 911017, hráča – RADOLSKÝ Vlad. 910612, ved.družstva – KURIAK Jozef. Za FK Skalité: „K“ družstva – MIKULA Dávid 920201, hráč – KACO Lukáš 910710, ved.družstva – LAŠ Miroslav, R.stretnutia DROZD František. Predvolaní hráči si so sebou donesú RP a preukazy totožnosti.   

b)       na svoje zasadnutia za MFS 24.kola III.ligy SŽ sk: „C“ B.ŠTIAVNICA – KOVÁČOVÁ dňa 18.júna 09 o 16.30 hod: Za FK B.Štiavnicu – „K“ PASTIER Marek 940512, hráč ZUBKA Matúš 950123, ved.družstva HIRSCHNER Zdeno. Za FK Kováčová – „K“ ŠKREČKO Stan. 940125, hráč MORAVČÍK Dominik 950927, ved.družstva KOHÚT Július; R stretnutia HLAVÁČIK Michal.

4.       RUŠÍ odohratie:

a)       MFS 29.kola III.ligy SD- MD BADÍN – L.MIKULÁŠ, ktorý sa mal odohrať 14.júna 09

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1032 Doplnenie trestu uvedeného pod D-1022 jedná sa o družstvo dospelých,

D-1033 DK berie na vedomie list trénera FK Skalité dosp. p. Piňa a odstupuje ho na vedomie KR a úseku DZ (hodnotenie výkonu R a DZ) a ŠTK (evidencia ŽK a predkladanie previnení za 4 ŽK z ŠTK na DK),

D-1034 Na návrh KR FK Šalková dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočné vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia Šalková – Badín,

D-1035 Ivan Cholvádt 901216 Č. Balog 3 SN od 4. 6. 09, 1-6-1a,

D-1036 Marek Andok 900213 V. Krtíš 2 SN od 4. 6. 09, 1-5a,

D-1037 Robert Hradinský 930827 Trstená 4 SN od 8. 6. 09, 1-2b,

D-1038 Martin Račko 950601 Rakytovce 4 SN od 8. 6. 09, 1-4a,

D-1039 Tomáš Lauko 960326 L. Hrádok 4 SN od 8. 6. 09, 1-4a,

D-1040 Marek Filek 900710 Zuberec 2 SN od 8. 6. 09, 1-5a, 3+3 €,

D-1041 Peter Lušňák 831012 Oščadnica 2 SN od 8. 6. 09, 1-6-1a,

D-1042 Ivan Surovec ved. dr. FK Šalková dorast 2 SN od 8. 6. 09, 1-3a,

D-1043 FK Jesenské dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 6. 6. 09,

D-1044 Ján Sáňka 911227 Detva 2 SN od 6. 6. 09, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1045 Martin Selecký 761029 Podlavice 1 SN od 8. 6. 09, 1-5a,

D-1046 Ľubomír Barák asist. trénera FK B. Štiavnica dosp. 5 SN od 8. 6. 09, 1-3b,

D-1047 Andrej Rončák 830313 Málinec 2 SN od 8. 6. 09, 1-6-1a,

D-1048 Robert Motoška 720819 Tomášovce 1 SN od 8. 6. 09, 1-4a,

D-1049 Dominik Húšťava 910906 Rudina 2 SN od 8. 6. 09, 1-5a,

D-1050 Jakub Maliník 901017 Z. Slatina 4 SN od 4. 6. 09, 1-3b,

D-1051 Dominik Stehlík 920427 Dudince 2 SN od 8. 6. 09, 1-5a,

D-1052 Dávid Lietava 911231 Lovčica Trubín 2 SN od 8. 6. 09, 1-5a,

D-1053 Miloš Michaleje ved. dr. Lovčica Trubín dorast 5 SN od 8. 6. 09, 1-3b,

D-1054 Marcel Turňa 750528 Č. Balog 2 SN od 8. 6. 09, 1-6-1a,

D-1055 Vladimír Zeleňák 720729 D. Hámre 4 SN od 11. 6. 09, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-1056 Miroslav Zeleňák 740529 D. Hámre 8 SN od 11. 6. 09, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-1057 Martin Frim 800516 D. Hámre 3 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-4a, 7 € uhradiť,

D-1058 Peter Brodziansky 900612 D. Hámre 1 SN od 1. 6. 09, 1-4a,

D-1059 FK D. Hámre dosp. pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 31. 5. 09,

D-1060 Martin Novák 870714 Hrochoť 6 SN od 8. 6. 09, 1-3b, 1-2b, 1-5a, 7 € uhradiť,

D-1061 FK Šalková dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 15 km) od 11. 6. 09 + pokuta 300+10 € za prerokované previnenia podľa DP 2-1b, DP 2-1c, DP 2-6 za neprístojnosti divákov, funkcionárov a nedostatočnú usporiad. službu 30. 5. 09,

D-1062 FK Hrochoť dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 15 km) od 11. 6. 09 + pokuta 300+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b, DP 2-1c za neprístojnosti divákov v stretnutí 30. 5. 09,

D-1063 FK L. Sliače dosp. pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú uposriadat. službu v stretnutí 30. 5. 09,

D-1064 Na návrh KM Peter Köböl 911127 V. Blh 6 SN od 11. 6. 09, 1-9-2b, 3 € uhradiť,

D-1065 Na návrh KM Vladimír Ružinský ved. dr. FK V. Blh dorast 6 mesiacov nepodm. od 11. 6. 09 do 10. 12. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1066 Na návrh KM Ferdinand Kiss, tréner FK V. Blh dorast 6 mesiacov nepodm. od 11. 6. 09 do 10. 12. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1067 Na návrh KM FK V. Blh dorast zastavenie činnosti 2 súť. stret. nepodm. + pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 23. 5. 09,

D-1068 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ján Vilhan 901217 Krupina – zamieta sa porušenie kap. XIX, bod 12 RS 2008/09, Lukáš Bahno 881123 Hliník – zamieta sa,

D-1069 DK predvoláva na svoje zasadnutie 18. 6. 09 o 16.15 funkcionárov FK Bytča, Hnúšťa, Príbelce, Sásová (dospelí), Liesek (dorast a SŽ), Braväcovo, O. Jasenica, Predmier, Šalková, Rajec, Likavka (dorast). Funkcionári FK si so sebou prinesú na rokovanie doklady o úhrade nedoplatkov, za ktoré majú družstvá zastavenú činnosť,

D-1070 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Tomáš Tóth tréner FK Jesenské dorast – chýba poplatok, Dávid Selecký 951229 S. Ľupča, Jaroslav Piecka 930215 Sliač, Michal Kmeť 850928 Ludrová, Juraj Noga 930427 Terchová – chýbajú poplatky za ČK, Ladislav Tóth 670823, Ján Kajan 801202 Ludrová, Marian Bruk 870804 L. Sliače, Martin Šimičák 751113 Zuberec, Stanislav Maruniak 680410 Zuberec, Tomáš Urc 840809 Revúca, Miroslav Nemček 781223 Varín – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

D-1071 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  4. 6. 09 na 1 MFS: Pavol Hluchý 870120 L. Lúčka, Jozef Kadák 830709 Bytča 7 € uhradiť,

D-1072 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 8. 6. 09 na 1 MFS: Michal Pančík 711227 Palúdzka, Filip Zboja 880209 Martin, Radoslav Minár 841123 Radoľa, Michal Necpal 840111 B. Štiavnica, Matej Rapčan 851001 Hliník n. H., Lukáš Baran 890413 Podlavice, Ladislav Szepesi 770521 Hajnačka, Radko Kanina 790421 Lutila, Štefan Karásek 700816 Žiar B, Tomáš Zelovič 860420 Žiar B, Štefan Gergely 830526 Gemer, Peter Šadlák 790808 Krásno, Martin Habiňák 850604 Námestovo, Jaroslav Kaštan 821122 L. Lúčka, Ladislav Sovari 800222 Lubeník, Marek Urbanovič 811218 Dúbrava, Rastislav Martinček 790420 K. Lúčka, Miroslav Bobek 830522 Černová, Alan Lukašík 720226 Trebostovo, Marek Raček 761129 Turany,

D-1073 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 8. 6. 09 na 2 MFS: Štefan Šibík 851129 Sučany, Marek Kubačka 810603 Žaškov, Maroš Korbeľ 880925 D. Strehová, Ľubomír Horváth 751228 Valča,

D-1074 Zastavenie činnosti za 12 ŽK od 8. 6. 09 na 3 MFS: Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec,

D-1075 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 1. 6. 09 na 1 MFS: Tibor Mintál 810807 Teplička,

DK predvoláva na zasadnutie 18. 6. 09 zo stretnutia: o 16.30 FK Nižná - Ďanová V. liga B dosp., FK Nižná: Ján Malár HU, Michal Kuboš 760705, FK Ďanová: Branislav Plešo 840716; o 17.00 Poltár - Podlavice IV. liga sk. JUH dosp. DZ: Marian Halaj, FK Poltár: Igor Melicher HU, Radoslav Baník prezident FK, o 17.30 Kremnička – S. Ľupča III. liga SŽ sk. C FK S. Ľupča: Michal Vanek ved. dr., David Selecký 951229. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.        Žiadame  predsedov ObFZ o nahlásenie rozhodcov s licenciou A (v ľubovoľnom počte) pre súťaže SsFZ v súťažnom ročníku 2009/2010 v termíne do 26.6.2009.

2.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalšom Spravodajcovi.

3.       Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

4.       KR predvoláva dňa 25.6.2009 o 15,00 hod. : Rendla, Moják, Vrtich, Mačuda, Hrtús, Kret, Zelezník, Katrenčík, Pocklan a Fáber na vykonanie písomného testu v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ SsFZ.

5.       ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NPC 2009/20010 – 3 .kolo sa v niektorých skupinách odohrá v dňoch 16. - 18. júna 2009: 2. skupina (ObFZ ZV/VK) Krupina – Zvolen; 4. skupina (ObFZ RS/LC) Fiľakovo - Lučenec; 6. skupina (ObFZ DK) Trstená – Dolný Kubín, Or. Veselé - Námestovo; 8.skupina (ObFZ ZA) Štiavnik – Belá, Raj. Teplice - Rajec. Kompletné rozlosovanie a výsledky na www.ssfz.sk / nike cup/rozlosovanie

 

Komisia pre riešenie sťažností

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS: Klenovec R (H. Zalužany – Klenovec), Turany R a AR (Dúbrava – Turany). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ oba podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí prejednala sťažnosť FK Skalité na výkon R v MFS Podvysoká – Skalité, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú a čiastočne neprukázateľnú, svoje zistenia odstupuje KR, vklad 30 € sa vracia FK Skalité.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 16. 6. 2009 na sekretariát SsFZ: Poltár – Podlavice, H. Zalužany – Klenovec, Dúbrava – Turany.

2.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: Fiľakovo (26, 27, 28 posledné upozornenie), Hajnačka (22), Hnúšťa, Predmier (23, 24), Černová (23), Ružiná, Revúca, B. Štiavnica, Brusno, Hliník, Tvrdošín, O. Jasenica, K. Lieskovec, Stráňavy (24).

 

Zmena DL č. 30

D. Hričov – Teplička (Súhrada za Sikoru)

Šalková – Sásová (ihr. Priechod)

Badín – L. Mikuláš (SD a MD nehrá sa)

Blatnica – Nižná (SŽ a MŽ, Sitár za Tilescha)

 

Zmena DL č. 31

Rakytovce – Námestovo (20. 6. o 17.00)

Králiky – D. Ždaňa (19. 6. o 17.30)

Valča – Bytča (20. 6. o 17.00)

K. Lúčka – Predmier (DZ Borcovan za Mastiša)

S. Bystrica – Turany (DZ Mastiš za Borcovana)

B. Štiavnica – Kalinovo (20. 6. o 17.00)

Sásová – Selce (DZ Spišiak za Braučoka)

Badín – Z. Slatina (20. 6. o 17.00)

Š Team – Nenince (DZ Braučok za Spišiaka)

B. Štiavnica – Detva (dorast, nová S. Oružinský – Dado)

D. Hámre – Tornaľa (Dorast, ObFZ ZH za Bertu)

Žilina B – Bytča (SŽ a MŽ, 17. 6. o 13.00-15.00)

Čadca B – Skalité (SŽ a MŽ, 18. 6. o 16.00-17.30)

B. Štiavnica – H. Nemce (SŽ a MŽ, Dado za Kollára)

Badín – Heľpa (SŽ a MŽ, R. Košarník za Kratochvíli)

 

Hodnotenie R

III. liga: N. Baňa – Rakytovce 8,4;8,2/8,2; V. Krtíš – Bytča 8,2;8,1/8,1; L. Štiavnica – Valča 7,9;8,2/8,2; L. Lúčka – Kremnička 8,2;8/8,1; Fiľakovo – Krásno 8,1;8,1/8,1; Námestovo – Králiky 8,3;8,2/8,2; Zvolen – K. N. Mesto 8,1;8/8,1.

III. liga: Rakytovce – Zvolen 8,6;8,3/8,3; K. N. Mesto – Námestovo 8,1;8/8,1; Králiky – Fiľakovo 7,9;8,1/7,9; Krásno – L. Lúčka 8;8/8,1; Kremnička – D. Ždaňa, Valča – V. Krtíš 8,2;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: Oščadnica – Tvrdošín 8,1;8,1/8,2; K. Lúčka – O. Jasenica 8,1;8/8; S. Bystrica – Černová 8,1;8,2/8,2; K. Lieskovec – Predmier 8,2;8/8; Dúbrava – Turany 8,3;8,1/8,1; Z. Poruba – Belá Dulice 8,4;8,2/8,2; Stráňavy – Trebostovo 8,2;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: Revúca – D. Strehová 8,2;8/8; B. Štiavnica – V. Blh 8,2;8,1/8,2; Brusno – Ružiná 7,8;8/8; Hliník – Kalinovo 8,2;8,2/8,3; Tisovec – Hnúšťa 8,1;8/8; Poltár – Podlavice 7,7;8/8; Hajnačka – Jesenské 8;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Teplička – Radoľa, Bytčica – Strečno, D. Hiročv – Belá 8,1;8,1/8,1; Varín – Skalité 8,3;8,3; Rudinská – Bánová B 7,8;8/8; Podvysoká – ZA Závodie 8,1;8/8,1; Turzovka – Rosina 8,1;8,1/8,2;

V. liga sk. B: Nižná – Ďanová 7,9;8/8; Trstená – L. Sliače 8,2;8,1/8,1; Bešeňová – Martin 8,1;8,1/8,1; Palúdzka – Sučany 8,3;8,4/8,3; Lisková – Ludrová 8,1;7,9/8; Zuberec – Žaškov 7,8;8/7,9.

V. liga sk. C: Radvaň – Šalková 8,2;8,1/8,1; Hrochoť – Selce 8;8/8; Č. Balog – Lutila 8;8/7,9; Badín – Žiar B 7,9;8/8; Š. Bane – D. Hámre 7,8;8,1/8,1; Žarnovica – Z. Slatina 8;8,2/8,1.

V. liga sk. D: Príbelce – Lubeník 8,2;8,1/8,1; Š Team V. Krtíš – Gemer 8;8/8; Radzovce – Sklabiná 7,9;8/7,9; Málinec – Nenince 8,3;8,2/8,2; Dačov Lom – Mýtna 8;8,1/8,1; Divín – Tomášovce 7,8;8/8; H. Zalužany – Klenovec 6,3;8,2/7,4.