15. 5. 2009

Spravodajca č. 43/2008-09

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Oprava Spravodajcu č. 42 správa ŠTK bod 1 - náležitosti pre DZ Peter Šmid 6 €; bod 4 – upozorňujeme všetky FK, že dňom 7. 5. 09 bude nepoužívanie reflexnýxh viest členmi usporiadateľskej služby odstúpené na riešenie DK.

2.       Schválené zmeny termínov: V. liga sk. B 21. kolo Sučany – O. Veselé 28. 5. 09 o 17.00; III. liga: Bytča – L. Lúčka 16. 5. 09 o 17.00. FK Bytča uhradí na účet SsFZ poplatok 7 € za predelegovanie R.

3.       Odstupujeme na KR a ÚDZ R Jaroslav Ondrašina a DZ Martin Rúčka za nerešpektovanie nariadenia ŠTK pri vypisovaní OT hráčov v MFS Žaškov – Martin.

4.       Prerokované námietky kap: Trebostovo - Predmier H odstúpená na DK; Turzovka - Skalité  - H na základe predloženej fotokópie ukončenia PN dňom 8. 5. 09 bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.       Žiadame DZ L. Kamenišťáka o zaslanie dokladu o zaslaní Správy DZ z MFS Žaškov – Ludrová do 20. 5. 09 pod následkom discipl. opatrení.

6.       Kontumujeme nedohrané MFS V. ligy sk. B 19. kolo Trstená – Lisková podľa SP čl. 100/d, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trstená. Prípad odstupujeme na doriešenie KR a DK. FK Lisková uhradí na účet menovaných náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK nasledovne: Peter Mihálka, Timravy 11/38, 036 01 Martin – 6 €, Peter Schérer, Nábrežná 15/48, 038 61 Vrútky – 6 €, Milan Macek, A. Bernoláka 2201/24, 010 01 Žilina – 8 €.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       SÚHLASÍ so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       24. kola III.ligy SD-MD Podbrezová B – Č.Balog 10.6.09 (streda) o 15.00 – 17.30; FK Č.Balog uhradí na účet SsFZ 7 €

b)       24.kola III.ligy SD-MD K.N.Mesto – Badín 17.5. 09 o 10.00 – 12.30

c)       26.kola III.ligy SD- MD K.N.Mesto – Tvrdošín 31.5.09 o 10.00 – 12.30

d)       21.kola V.ligy dor. sk A Skalité – Zborov 17.5.09 (nedeľa) o 14.30. Poplatok bol uhradený.

e)       21.kola V.ligy dor. sk . A Strečno – D.Hričov 16.5.09 (sobota) o 17.00

f)         22.kola V.ligy dor. sk . B Liesek – L.Kokava 23.5.09 (sobota) o 16.00

g)       22.kola II.ligy SŽ- MŽ sk. JUH Revúca – Krupina 24.5.2009 (nedeľa) o 10.00 – 12.00

h)       21.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. A K.N.Mesto  B – Osčadnica 16.5.09 (sobota) o 10.00 – 12.00

i)         23.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. A  K.N.Mesto B – Čierne 31.5.09 (nedeľa) o 14.30 – 16.30

j)         23.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. B L.Hrádok – Or.Veselé 27.5.09 (streda) o 12.00 – 14.00

k)       22.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. D Dudince – Jelšava 23.5.09 (sobota) o 11.00 – 13.00. FK Dudince uhradí na účet SsFZ 7 €

l)         21.kola III.ligy SŽ – MŽ sk.A  St.Bystrica – Radoľa 16.5.09 (sobota) o 10.00 – 12.00 (MŽ o 10.00, SŽ 12.00)

2.       KONTUMUJE MFS

a)       23.kola III.ligy MD L.Mikuláš – V.Krtíš priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK L.Mikuláš, podľa SP čl.100/b

b)       20.kola IV.ligy dor.sk JUH Jesenské – Detva priznáva 3 body  skóre 3:0 prospech FK Jesenské, podľa SP č. 100/ b

c)       20.kola V.ligy dor. sk. A Staškov – Skalité priznáva 3 body  skóre 3:0 prospech FK Staškov, podľa SP č. 100/ b. Ospravedlnenie FK Staškov berie ne vedomie.

d)       20.kola V.ligy dor. sk. B Diviaky -  Bziny priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Diviaky podľa SP čl.100/e

e)       20.kolaV.ligy dor. sk. D  Divín – Fiľakovo B priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Divín, podľa SP čl.100/b

3.       PREDVOLÁVA na svoje zasadnutie dňa 21.5.09 o 16.00 za FK Oravan Rabča hráčov : Dávid Miklušák 950418, Tomáš Bublák 960223, Matúš Špigura 940205, Matúš Skurconák 940327, Peter Gužík 960504. Všetci menovaní hráči so sebou prinesú okrem ŽP, kartu poistenca alebo OP; ved.družstva p.Jozef Mihaliak 13.9.1968; R.stretnutia Róbert Forbak Žilina Gaštanová 6; Za ŠK Belá: „K“ Marek Kubík 940531; ved.družstva Ján Holúbek 14.1.1974. Účasť menovaných nutná pod následkom ďalšieho discip.konania.

4.       UKLADÁ FK Zborov vyplatiť náležitosti rozhodcovi stretnutia Fr. Chovancovi 023 34 K.N. Mesto Lodno 281 sumu 19.34 € z MFS 20.kola dor. sk A. Predložiť doklad o zaplatení poplatku na sekretariát SsFZ do 19.5.09 . V prípade neuhradenia prípad postupuje na DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-855 Peter Lauko 871224 Lisková 7 mesiacov nepodm. od 4. 5. 09 do 3. 12. 09, 1-6-3a,

D-856 Peter Bytčánek ved. dr. Podvysoká dorast 8 SN od 4. 5. 09, 1-3b a 1-10,

D-857 Jaroslav Grečmal tréner Podvysoká dorast 5 SN od 4. 5. 09, 1-3b a 1-10,

D-858 Ivan Rezník 910716 L. Hrádok 5 mesiacov nepodm. od 2. 5. 09 do 1. 10. 09, 1-6-2b,

D-859 Peter Hujo 921212 Štiavnik 4 SN od 2. 5. 09, 1-3b, 3+3 € uhradiť,

D-860 Peter Hujo tréner Štiavnik dorast 6 SN od 2. 5. 09, 1-3b, 7+7 € uhradiť,

D-861 Juraj Lipták 870201 Fiľakovo 3 SN od 14. 5. 09, 1-6-1a, 7 € uhradiť,

D-862 František Bednár 790610 Predmier 8 SN od 7. 5. 09, 1-6-1c,

D-863 David Kúšik 961110 Žarnovica 2 SN od 4. 5. 0, 1-5a,

D-864 Matej Machaj 920913 D. Kubín 2 SN od 7. 5. 09, 1-5a,

D-865 Dušan Kvasna 941116 Badín 1 SN od 7. 5. 09, 1-4a,

D-866 Daniel Zelenka 950627 Krásno 2 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-867 Pavol Bakoš 940706 Dlhá 3 SP do 31. 10. 09, 1-6-1a, 3+3 €,

D-868 Andrej Glončák 950704 L. Mikuláš 3 SP do 31. 10. 09, 1-6-1a,

D-869 Stanislav Kopera 941025 Skalité 1 SN od 11. 5. 09, 1-4a,

D-870 Jakub Snopko 950110 Rakytovce 1 SN od 11. 5. 09, 1-4a,

D-871 Tomáš Nociar 910612 Detva 4 SN od 11. 5. 09, 1-6-1b, 3+3 € uhradiť,

D-872 Martin Bocian 920112 Žarnovica 2 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-873 Robert Sláva 790412 Hrochoť 4 SN od 11. 5. 09, 1-6-1b,

D-874 FK Revúca dosp. pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí 1. 5. 09,

D-875 Radoslav Belica 870805 Lubeník 6 SN od 11. 5. 09, 1-6-1b,

D-876 Roman Chovan 921023 Tempus RS 1 SN od 11. 5. 09, 1-4a, 3-3 € uhradiť,

D-877 Oto Szokis 870812 Hajnačka 3 SN od 14. 5. 09, 1-3b,

D-878 Ján Mokoš 900524 Krupina 2 SN od 11. 5. 0-9, 1-5a,

D-879 Igor Melicher 930707 Poltár 1 SP do 31. 10. 09, 1-1a,

D-880 Andrej Valach 920311 D. Hámre 5 SN od 11. 5. 09, 1-3b,

D-881 Ján Dubai 920426 D. Hámre 5 SN od 11. 5. 09, 1-3b,

D-882 Matej Lukáš 920324 T. Teplice 5 SN od 11. 5. 09, 1-3b, 3+3 € uhradiť,

D-88, Peter Bezák 820902 Sučany 1 SN od 11. 5. 09, 1-4a,

D-884 Mário Vnuk 930326 Radoľa 2 SN od 7. 5. 09, 1-5a,

D-885 Vladimír Franciak 930708 Zborov 4 SN od 11. 5. 09, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2008/09, 1-6-1b,

D-886 Pavol Kolembus 841109 S. Bystrica 1 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-887 Ján Podolák 880310 S. Bystrica 1 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-888 Ivan Janči tréner S. Bystrica dosp. 3 SN od 11. 5. 09, 1-3a,

D-889 FK Sklabiná dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí 1. 5. 09,. FK Sklabiná uhradí náležitosti na účet DZ Peter Švehlík 6 € a AR Marek Antalík 8 €.

D-890 FK Lisková dosp. zastavenie činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm. + pokuta 300+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 3. 5. 09,

D-891 Na návrh ŠTK FK Trstená pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 3. 5. 09 podľa nariadení SsFZ,

D-892 Marek Adamčiak 861229 Lisková 2 SP do 31. 10. 09, 1-5a,

D-893 Tomáš Dej 920805 Svrčinovec 4 SN od 14. 5. 09, 1-6-1a, 3 € uhradiť,

D-894 Ladislav Hažík 911206 Podvysoká 4 SN od 14. 5. 09, 1-6-1a, 3 € uhradiť,

D-895 FK Podvysoká dorast pokuta 100+10 € za prerokovane previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-3 za neprístojnosti funkcionárov v stretnutí 3. 5. 09,  a svojvoľné opustenie HP,

D-896 FK Svrčinovec dorast pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť usporiadateľa a nedostočnú usporiad. službu v stretnutí 3. 5. 09,

D-897 FK L. Hrádok dorast zastavenie činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm. + pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za napadnutie hráča hráčom po stretnutí 1. 5. 09,

D-898 FK Štiavnik dorast pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 1. 5. 09,

D-899 Marián Sanitra 910227 Badín 2 SN + zmena podm. trestu 1 SN na nepodm. od 7. 5. 09, 1-5a,

D-900 Patrik Mikuška 910716 N. Baňa 1 SN + zmena podm. trestu 1 SN na nepodm. od 7. 5.  09, 1-1a,

D-901 FK Martin SD pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť po stretnutí 6. 5. 09,

D-902 Lukáš Chabada 910508 Bánová 2 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-903 Martin Jesenský 920227 Krásno 2 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-904 Igor Kučavík 891224 Bytča 4 SN od 11. 5. 09, 1-6-1b,

D-905 Ladislav Szabo 900907 Sklabina 2 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-906 Tomáš Bodor 910429 Radzovce 2 SN od 11. 5. 09, 1-5a,

D-907 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Mário Poláček 900524 Liesek – zamieta sa por. kap. XIX bod 12 RS 2008/09,

D-908 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Michal Pochyba 930515 K. N. Mesto, Matej Chovančák 890110 Zuberec – zamietajú sa, Nikolaj Havrila 870930 Sklabina – zmena zvyšku trestu 1 stret. nepodm. do 31. 10. 09,

D-909 Zatavenie činnosti za 8 ŽK od 4. 5. 09 na 2 MFS: Ján Chmurčiak 890623 S. Bystrica

D-910 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  11. 5. 09 na 2 MFS: Adam Arbet 901127 Lisková, Ján Beták 760906 D. Hámre, Peter Markotán 770913 H. Zalužany,

D-911 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 4. 5. 09 na 1 MFS: Tomáš Šmondrk 900509 Žarnovica,

D-912 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 7. 5. 09 na 1 MFS: Juraj Lipták 870201 Fiľakovo, Marek Guláš 770401 N. Baňa,

D-913 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 9. 5. 09, na 1 MFS: Marián Gamboš 730727 Závodie,

D-914 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 11. 5. 09, na 1 MFS: Milan Hyčko 860808 Ďanová, Stanislav Sopoci 681018 Mýtna, Ľubomír Račko 810504 Z. Poruba, Michal Kuboš 760705 Nižná, Mário Janiga 850826 Bešeňová, Peter Kubáň 900801 Bešeňová, Dušan Doboš 830314 Ďanová, Jozef Puchel 870822 O. Veselé, Štefan Macho 900906 Belá, Anton Cabadaj 790519 Belá, Marián Chlebek 810124 S. Bystrica, Ján Danižek 791229 Predmier, Marian Hurík 771020 Kremnička, Pavol Puliš 831218 D. Ždaňa, Benjamín Brtko 881102 L. Štiavnica, Tomáš Dzuriak 851022 L. Štiavnica, Daniel Beňadik 880315 L. Lúčka, Dominik Andraščík 880511 Badín, Michal Kmeť 810612 Selce, Milan Pástor 750814 Príbelce, Erik Titton 760417 Radzovce, Tomáš Molnár 850306 Radzovce, Peter Trebuľa 871211 Š Team, Attila Gergely 811221 Gemer, Milan Psotka 891203 Mýtna, Viktor Žingor 880102 Ružiná, Peter Weiss 860305 Hnúšťa,

D-915 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Jakub Šenšel 940808 Vrútky, Eduard Selecký 940510 D. Niva – chýbajú poplatky za ČK, Pavol Ďurkovič 831128 Vrútky – chýba poplatok za 4 ŽK.

D-916 DK predvoláva na zasadnutie 21. 5. 09 zo stretnutia: Divín – Gemer V. liga sk. D dospelí o 16.30 R: Michal Berko, DZ Tibor Michalko; Trebostovo – Predmier IV. liga SEVER dosp. o 16.45 FK Trebostovo: Ľubomír Lukašík 681126, FK Predmier: Roman Husár 870217; Hajnačka – Sklabiná V. liga sk. D dorast o 17.00 R Roman Pocklan, FK Hajnačka Robert Illes HU, FK Sklabiná Dušan Drozd 910702, Jaroslav Bakoš ved. dr. Funkcionár FK prinesie na DK kopiu zápisu o stretnutí. Účasťmenovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       V zmysle plánu práce KR SsFZ  sa uskutoční koncom mesiaca jún 2009 odborné školenie lektorov  ObFZ. Žiadame preto ObFZ o nahlásenie max. 2 lektorov z každého ObFZ do 31.5.2009 na sekretariát SsFZ. Odborného školenia sa zúčastnia aj osoby zodpovedné v ObFZ za nábor talentov v programe Talent.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.5.2009 o 15,30 hod. pp. Pocklan, Bakoš (Hajnáčka-Slabiná) žiadame priniesť kópiu zápisu zo stretnutia; o 16,00 hod pp. Ríša, J. Košárnik a DZ Kamenišťák (Predmier-BeláDulice).

3.       KR SsFz pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Rendla, Vrtich po 2 stretnutia (Strečno-Skalité), Mačuda 2 stretnutia (Fiľakovo-Rakytovce), Jánoš 1 stretnutie (Hajnáčka-D.Strehová), Hrtús 2 stretnutia (Nižná-Bešeňová), Fízel (N.Baňa-Zvolen).

4.       KR SsFZ trestá v zmysle Smernice KR : Moják (L.Štiavnica-Fiľakovo), P.Turňa (Rakytovce-Kremnička), Berta (Mýtna-Nenince), Bulla (D.Strehová-Divín), Danko (Selce-Šálková), Pocklan (B.Štiavnica-Podlavice), Majer (Ružiná-Revúca), Kret (Trebostovo-Predmier), T. Kučera (Trebostovo-K.Lieskovec).

5.       Z dôvodu množiacich sa prípadov neoprávnených štartov hráčov v mládežníckych stretnutiach upozorňujeme R na článok V.  Štart hráčov RS 2008/2009!

6.       Dôrazne upozorňujeme FK Kalinovo na nekvalitné a neodborné vyhotovenie videozáznamov z ktorých sa nedajú posúdiť kritické a hraničné situácie v stretnutí (posledne Kalinovo-Podlavice).

7.       Seminára programu Talent-Mentor SFZ 12.-14.6.2009 vo Vyšnej Boci sa za SsFZ zúčastnia pp. Vais a M. Budáč.

8.       ÚDZ : Ospravedlnenia – P. Truban k dispozícii od 17.5.2009, Ľ. Konečný 30.-31.5.2009, L. Doboš 23.a 30.5.2009, J. Kubáni 3.-5.6.2009, D. Borcovan 6.-7.6.2009.

9.       Ospravedlnenia R: T. Kučera 21. - 29. 5. 09, Baranček 16. - 17. 5. 09 – zranený, Bútora 5. - 7. 6. 09, Lisická 30. 5., 6. - 10. 6. 09, Faber 5. - 6. 6. 09, Golian 30. - 31. 5., 6. 6. 09, Farský 6. - 7. 6. 09, Kúchen 6. 6. 09, Gonda 5. - 21. 6. 09, Tisoňová 29. 5. - 8. 6. 09, Hýllová 24. 5. 09 oneskorene !, Jodas 23. 5. 09 oneskorene !, Chudý 23. 5. 09 oneskorene !, Weiss od 16. 5. 09 k dispozícii, Tokár 6. - 7. 6., 13. 6. 09, Chrien 6. - 7. 6. 09, Martinec 6. - 7. 6. 09, Fizel od 14. 5. PN.

10.   Chyby R (mínus body): Chudý 0,2; Adamec 0,2; Chrien 0,2; Martin 0,4 Rogoň 0,2; Kollár 0,2; Nemček 0,2; Dian 0,2.

11.   Ospravedlnenie DZ : P.Truban k dispozícii od 17. mája,  Ľ. Konečný 30.- 31. mája,  L. Doboš 23.mája a  30.mája, J. Kubáni 3.- 5. júna,  D. Borcovan  6.- 7. júna, A. Piaček 30. 5 – 7. 6. 09, P. Švehlík 6. – 7. 6., 20. 6. 09.

12.   ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NPC 2009/20010 – 1 .kolo sa odohrá v dňoch 19. - 21. máj 2009: 1. skupina (ObFZ BB) Rakytovce – Selce, Badín – Jupie Podlavice, Kremnička – Savon BB; 2. skupina (ObFZ ZV/VK) Očová – Krupina, Hriňová – Detva; 3. skupina (ObFZ ZH) Voznica – Hliník, B. Štiavnica – Žarnovica; 4. skupina (ObFZ RS/LC) Tornaľa – Revúca, MFK R. Sobota – Tempus R.Sobota, Málinec – Poltár, Divín – Fiľakovo; 5.skupina (ObFZ MT/LM) Bobrovec – Závažná Poruba, Lipt. Lúžna – Lipt. Mikuláš, Kláštor p. Znievom – Sučany, Vrútky – FOMAT Martin; 6. skupina (ObFZ DK) Breza – Trstená, Or. Jasenica – Dlhá n. Or., Rabčice – Or. Veselé, Klin – Rabča; 7. skupina (ObFZ CA) Skalité – Krásno n. Kysucou, Kys. Lieskovec – K.N. Mesto, 8.skupina (ObFZ ZA) Štiavnik – Kotešová, Varín – Ajax Žilina, Zbyňov – Raj. Teplice, Bytčica – Višňové. Kompletné rozlosovanie na www.ssfz.sk / nike cup/rozlosovanie.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Na svojom zasadnutí 8. 5. 09 prejednala sťažnosti na výkon R a AR: FK Prameň Kováčová na výkon R a AR v MFS Lutila – Kováčová. Sťažnosť vyhodnotila ako nepreukázateľnú (natočenie amatérskym spôsobom, vysokým osvitom) FK Lutila odstupuje na doriešenie DK. Poplatok 30 € sa vracia FK Kováčová, FK Tatran O. Veselé  v MFS O. Veselé – Ďanová. Sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú. Vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec a ŽP Podbrezová) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2009/10 zaslali na SsFZ najneskôr do 22. 5. 2009. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach.

2.        Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu); 1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov; 2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR; 3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené nové Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení. Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady. l V zmysle Registračného poriadku futbalu hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.

3.       Zmena v RS 2008/09 časť adresár FK: IV. liga JUH FK Tisovec od 1. 5. 09 prezident FK Marian Oravec 0905 239529.

4.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: N. Baňa, K. Lieskovec, K. Lúčka, Černová, Predmier (20), Kremnička (21), Fiľakovo (22), D. Ždaňa (22, 23), Ružiná (17, 18, 19, 20 – odovzdáva na doriešenie DK), Poltár (19), V. Blh (14), S. Bystrica (14, 18, 19 – posledné varovanie).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

     

      Zmena DL č. 26

      Bytča – L. Lúčka (16. 5. o 17.00, Putra za Chudého)

      Sučany – O. Veselé (28. 5. o 17.00)

      Lutila – Žarnovica (DZ Kubinec za Pšenicu)

      Gemer – Dačov Lom (DZ Pšenica za Kubinca)

      Podbrezová B – Č. Balog (SD a MD, 10. 6. o 15.00-17.30)

     

      Zmena DL č. 27

      Č. Balog – Šalková (DZ Kubinec za Budáča)

      Radzovce – Lubeník (DZ Budáč za Kubinca)

      Liesek – L. Kokava (dorast, 23. 5. o 16.00)

      Dudince – Jelšava (SŽ a MŽ, 23. 5. o 11.00-13.00)

      SFZ

      Jupie BB – Košice B (SD, DZ Truban za Doboša)

     

Hodnotenie R

III. liga: Rakytovce – Krásno, V. Krtíš – L. Lúčka, L. Štiavnica – D. Ždaňa 8,2;8,1/8,1; Kremničky – Králiky, Valča – Zvolen 8,2;8/8; Bytča – Námestovo 8,2;8,2/8,1; N. Baňa – Fiľakovo 8,4;8,2/8,2.

III. liga: L. Štiavnica – Rakytovce 8,1;8,2/8,1; D. Ždaňa – V. Krtíš 8,2;8,2/8,3; L. Lúčka – N. Baňa 7,9;8/8; Fiľakovo – Bytča 8,3;8,1/8,1; Námestovo – Valča, Králiky – Krásno 8;8,2/8,1; K. N. Mesto – Kremnička 8,2;8/8.

IV. liga sk SEVER: Oščadnica – S. Bystrica, Stráňavy – Černová 8,2;8,1/8,1; K. Lieskovec – K. Lúčka 8;8,2/8,1; Dúbrava – Tvrdošín 8,2;8/8; Z. Poruba – O. Jasenica, Belá Dulice – Turany 8,1;8,1/8,1; Trebostovo – Predmier 7,4;8/8.

IV. liga sk. JUH: Revúca – Brusno 8,1;8,1/8; Hliník – B. Štiavnica 8,2;8,1/8; Tisovec – D. Strehová 8,1;8/8,1; Poltár – V. Blh 8,1;8/8; Hajnačka – Ružiná 8,1;8,1/8,1; Jesenské – Kalinovo 8,4;8,3/8,4; Podlavice – Hnúšťa 8,2;8,2/8,2.

V. liga sk. A: Teplička – Rudinská 7,8;8,1/8,1; Podvysoká – Varín, Turzovka _ Skalité 8;8/8; Bytčica – Radoľa 8,2;8/8,1; D. Hričov – Bánová B, Rosina – Strečno 8,1;8/8; Belá - ZA Závodie – 8,25;8/8.

V. liga sk. B: Nižná – Bešeňová 8;8,1/8,1; Palúdzka – Trstená, Vrútky – Sučany 8,1;8/8; Lisková – Ďanová 7,9;8,1/8; Zuberec – L. Sliače 8,2;/8,1/8,1; O. Veselé – Martin 8;8/8.

V. liga sk. C: Kováčová – Hrochoť 8,3;8,2/8; P. Č. Balog – Radvaň, Badín – Sásová 8,3;8,1/8; Š. Bane – Šalková 8,3;8,1/8,1; Žarnovica – Selce 8,1;8,1/8,1; Z. Slatina – Lutila 8,2;8,2/8,1; D. Hámre – Žiar B 8;8/8.

V. liga sk. D: Príbelce – Radzovce, Málinec – Š Team, H. Zalužany – Sklabiná 8,2;8,1/8,1; Dačov Lom, - Lubeník 8,2;8,2/8,1; Divín – Gemer 8,2;8/8; Klenovec – Nenince 8,1;8/8; Tomášovce – Mýtna 7,9;8,1/8,1.