30. 5. 2008

Spravodaj č. 47/2007-08

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 16. 5. 08 schválil, okrem iných, materiál predložený KR „Systém odmeňovania rozhodcov a delegátov v súvislosti so zásadami Konvencie...“ VV posúdil a predkladá Rade na schválenie návrh, aby sa v súťažiach SsFZ zaviedlo bezhotovostné vyplácanie náhrad od súť. roč. 2008/09 minimálne pre III. ligu dospelých. Kompletný materiál nájdete tu (.doc), resp. v materiáloch KR v časti Komisie na našej web stránke.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oznamujeme všetkým FK, že posledné 2 kolá všetkých súťaží dospelých sa odohrajú v jednotnom termíne. V prípade žiadosti o zmenu termínu platí zásada: vzájomná dohoda a MFS sa musí predohrávať.

2.       Námietky kap. Podvysoká – Raková – H postúpená na KR.

3.       Schválené zmeny termínov (Makov – Kremnička 30. kolo 21. 6. 08 o 17.00.

4.       Zoznam FK, ktorým budú po skončení súť. roč. odrátané body: L. Sliače, Vinica, Radzovce, Strečno (všetci – 3 body).

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Upozorňujeme všetky FK, že v prípade neodohratia MFS v pôvodnom termíne sú zainteresované FK povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne tak, aby sa MFS odohralo najneskôr najbližšiu stredu.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       30. kola III. ligy SD a MD Savon BB – Podbrezová B 19. 6. 08 (štvrtok) o 14.30-17.00.

b)       26. kola V. ligy dorast sk. A Makov – D. Hričov 21. 6. 08 o 14.30 na ihr. Slovan Podvysoká,

c)       22. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Halič 8. 6. 08 o 14.00 na ihrisku v Bakte,

d)       22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Tempus RS – MFK R. Sobota 4. 6. 08 (streda) o 14.00-16.00 na ihrisku v Bakte,

e)       24. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – Lučenec B 8. 6. 08 o 10.00-12.00,

f)         26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Čadca B 18. 6. 08 (streda) o 15.00-17.00,

g)       24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Rosina 8. 6. 08 o 10.00-12.00,

h)       23. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – Nižná 18. 6. 08 (streda) o 14.00-16.00,

i)         26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Hliník 12. 6. 08 o 15.00-17.00 na ihrisku v L. Vieske,

j)         26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnica – Heľpa 18. 6. 08 (streda) o 14.00-16.00,

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       24. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Štiavnik a V. ligy dorast sk. C Šalková – Dudince o 14.00,

b)       22. kola V. ligy dorast sk. D Tisovec – Tomášovce 4. 6. 08 (streda) o 17.00.

4.       Kontumuje MFS:

a)       22. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/e.

b)       18. kolo III. ligy SŽ sk. D Tornaľa – Tisovec priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Tornaľa podľa SP čl. 100/b.

5.       Námietka FK Tvrdošín v MSF 20. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Belá – Tvrdošín bola prerokovaná ako opodstatnená a postúpená na DK. FK Belá uhradí cestovné náklady za 22. 5. a 29. 5. 08 menovaným na adresu: F. Čajka Medvedzie 13/21 Tvrdošín 2x260 – 520 SK a Maroš Dreveňák ul. Oravička 747 Liesek 2x260 – 520,

6.       Predvoláva na zasadnutie 5. 6. 08 o 16.00 z MFS 22. kolo V. ligy dorast. sk. C Kriváň – Badín. Za FK Kriváň: kap. Ľubomír Panica 890602, ved. dr. Ľubomír Filipko nar. 10. 3. 74, hráč Marian Krhác 890105. Za FK Badín: kap. Matej Pánik 900517, ved. dr. Eva Leštáková. R Vladimír Želiezka z ObFZ Zvolen.

7.       Opravuje Spravodajcu č. 46 Správy KM bod 2/a ... Kontumuje MFS 24. kola III. ligy MD Savon BB – Revúca priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti prospech Savon BB.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1061 DK v nadväznosti na list FK D. Niva z 23. 5. 08 sa ospravedlňuje za neúmyslenú chybu pri rozdielnej výške trestov hráčov v stretnutí III. ligy SŽ sk. D D. Niva – Poltár,

D-1062 DK žiada do 3. 6. 08 R Jakub Fábre o predloženie podacieho lístka listu 1. triedy doporučene, ktorým bol zaslaný na SsFZ zápis z dohrávaného stretnutia IV. ligy JUH dorast Selce – Fiľakovo (zápis zo stretnuia 15. 5. 08 s ČK hráča nebol doručený na rokovanie DK 22. 5. 08)

D-1063 Ján Imrovič 590204 Boľkovce 1 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1064 Gabriel Turňa 671022 Radzovce 2 SN od 26. 5. 08, 1-4a,

D-1065 Zoltán Juhász 810801 Hajnačka 1 SP do 31. 10. 08, 1-1a,

D-1066 Ľudovít Cibuľa 890708 Jesenské 4 SN od 26. 5. 08, 1-6-1b,

D-1067 Lukáš Melíšek 920509 Krupina 4 SN od 26. 5. 08, 1-6-1b,

D-1068 Martin Bielený 890206 V. Krtíš 4 SN od 26. 5. 08, 1-2b,

D-1069 Tomáš Gábri 891022 Tornaľa 2 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1070 Dušan Cheban 900410 Selce 3 SN od 16. 5. 08, 1-2b 100 SK uhradiť,

D-1071 Filip Pobijak 890403 Štiavnik 2 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1072 František Krela 750122 Oščadnica 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1073 Dušan Kaprálik 790213 O. Jasenica 4 SN od 26. 5. 08, 1-6-1b,

D-1074 Marian Rapán 811015 Dražkovce 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1075 Matúš Kekeliak 930909 Rabča 2 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1076 Tomáš Zboroň 930302 Nižná 1 SN od 22. 5. 08, 1-1a,

D-1077 Ivan Baláž 930619 Rakytovce 2 SN od 22. 5. 08, 1-5a,

D-1078 Matúš Kováč 930710 Rakytovce 4 SN od 22. 5. 08, 1-3b,

D-1079 Ján Kalavský ved. dr. FK Rakytovce SŽ DK menovanému dňom 22. 5. 08 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-1080 Igor Kolenička tréner FK Rakytovce SŽ DK menovanému dňom 22. 5. 08 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-1081 Oliver Peško 930501 Rakytovce DK hráčovi dňom 22. 5. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1082 Patrik Kalay 930711 Rakytovce 2 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1083 Matúš Kadlec 950406 Brusno 2 SN od 23. 5. 08, 1-4a, 100 SK uhradiť,

D-1084 Adam Válint 960721 Tornaľa 1 SN od 26. 5. 08, 1-4a,

D-1085 Na návrh KM Ivan Černák tréner FK Belá SŽ 6 mesiacov nepodm. od 29. 5. 08 do 28. 11. 08, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-1086 Na návrh KM Martin Mičic 921009 Belá 3 mesiace nepodm. od 29. 5. 08 do 28. 8. 08 + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm., 1-9-1b, 100 SK uhradiť,

D-1087 Na návrh KM Peter Ďungel 930906 Belá. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 100 SK uhradiť,

D-1088 Na návrh KM FK Belá SŽ zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm.  + pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 10. 5. 08,

D-1089 FK Dražkovce dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 25. 5. 08,

D-1090 Tomáš Taragel 901023 L. Mikuláš 5 SN od 26. 5. 08, 1-6-1b,

D-1092 Jozef Gaňa 910208 Bytča 2 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1093 Marian Kudlík tréner FK R. Sobota B dosp. 3 SN od 26. 5. 08, 1-3b,

D-1094 FK R. Sobota B dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 25. 5. 08,

D-1095 Jozef Kaščák 720602 Radvaň 4 SN od 26. 5. 08, 1-3b,

D-1096 Roman Sochor 770527 Š. Bane 3 SN od 26. 5. 08, 1-6-1a,

D-1097 FK Hrochoť dosp.- pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 25. 5. 08,

D-1098 Marek Beháň 870109 Strečno 2 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1099 Tomáš Korček 891118 Korňa 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1100 Miroslav Repáň 8502501 Varín 4 SN od 26. 5. 08, 1-6-1b,

D-1101 Michal Molnár 761018 Závodie 1 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1102 Štefan Šaran 860202 Rudina 1 SN od 26. 5. 08, 1-4a,

D-1103 Michal Ďurica 890121 D. Tižina 5 SN od 26. 5. 08, 1-3-b,

D-1104 Martin Ballay 900906 D. Hričov 2 SN od 26. 5. 08, 1-5a,

D-1105 Milan Gazdík 900620 Radoľa DK hráčovi dňom 26. 5. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1106 Marek Kopásek 911211 K. Lieskovec. Hráč do 3. 6. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu zranenia v stretnutí 24. 5. 08,

D-1107 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Kubacka 900408 D. Kubín, Radovan Galát 741217 Badín – zamietajú sa, Marek Mušák 910606 D. Kubín, Marián Strelec 710730 Badín, Peter Markotán 770413 H. Zalužany – zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 08,

D-1108 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  26. 5. 08 na 2 MFS: Peter Turňa 721016 Č. Balog, Peter Ivičič 670806 D. Strehová, Tomáš Klinec 830423 Králiky, František Košťál 751001 Námestovo, Alan Lukašík 720226 Trebostovo, Andrej Barošinec 820804 Stráňavy,

D-1109 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  26. 5. 08 na 1 MFS: Gabriel Švec 811122 N. Baňa, Ľuboslav Mikula 811030 Skalité, Tomáš Korček 891118 Korňa, Ján Kuťa 871126 Belá, Michal Kminiak 861009 B. Štiavnica, Peter Venglarčík 730224 Hrochoť, Dušan Halaj 820130 V. Blh, Miroslav Dibala 840819 Málinec, Peter Červoč 811012 Vinica, Miroslav Gondáš 630610 Mýtna, Martin Vrabec 850908 Boľkovce, Andrej Pipiška 880506 Zvolen, Mário Martini 840918 K. N. Mesto, Milan Protuš 761225 Bešeňová, Mário Janiga 850826 Bešeňová, Marián Rapan 811015 Dražkovce, Vladimír Murček 740810 Dražkovce, Vladimír Ilgo 750429 Dražkovce, Roman Prchlík 760121 Sučany, Andrej Hanko 820114 Žaškov, Ján Psotný 841106 Palúdzka, František Krela 750122 Oščadnica, Zdenko Kopera 820127 Oščadnica, Vladislav Brisuda 680426 Oščadnica, Martin Jaroščiak 870725 K. Lúčka, Emil Baláž 800930 Tvrdošín, František Novák 791005 Tvrdošín.

D-1110 Na základe podkladov ucvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 46 na návrh HK DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 9. 6. 08 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Krásno 10 500 Sk; Fiľakovo 20 600 SK; Selce 3 900 SK; O. Jasenica 3 000 Sk; Brusno 6 000 SK; Oščadnica 3 300 SK; Sklabina 5 300 SK; Poniky 2 000 SK; Sásová 4 000 SK; Vinica 2 000 Sk; V. Blh 4 000 SK; Ďanová 2 000 Sk; Rudinská 2 000 Sk; H. Zalužany 3 300 SK; Palúdzka 200 SK; R. Janovce 400 SK – všetci dr. dosp.; Pliešovce 100 SK; Hnúšťa 1 300 SK; D. Tižina 200 SK; Brusno 200 Sk; - všetci dr. dorastu; L. Mikuláš 300 Sk; R. Sobota 200 Sk; obe SŽ; Krásno 16 945 SK pre Námestovo – SD. Zastavená činnosť dr. FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladov o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-1111 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Endré Vincze 820114 R. Janovce – chýba popl. za ČK a 4 ŽK, Jozef Špulica 830417 Makov – chýba popl. za 4 ŽK, Milan Nôta 920603 Bzovík – chýba popl. za ČK, Martin Kravec 861014 Rudinská – chýba popl. za 8 ŽK,

D-1112 DK predvoláva na zasadnutie 5. 6. 2008 zo stretnutia:

Kriváň – Badín V. ligy dorast sk. C o 16.30

R: Vladimír Želiezka

FK Kriváň: Jozef Halaj asist. trénera,

FK Badín: Eva Leštáková ved. dr.

Zvolen B – Rakytovce III. ligy SŽ sk. C o 17.00

R: Milan Bariak

AR1: Pavel Kožík

FK Rakytovce: Ján Kaľavský ved. dr, Igor Kolenička tréner, Oliver Peško 930501

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame ObFZ o nahlásenie postupujúcich rozhodcov (s licenciou A) do súťaží SsFZ v ľubovoľnom počte do 31.5.2008 na sekretariát SsFZ. Zároveň žiadame uviesť presnú adresu a tel. kontakt z dôvodu zverejnenia v RS 2008/2009.

2.       Ospravedlnenia: Havran: 15. 6. 08; Nemček: 21. – 22. 6. 08; Taraba: 14. – 15. 6 a 21. 6. 08; Moják: od 9. 6. 08 do konca jarnej časti; Hronček: 14. – 15. 6. 08; L. Szabó: 21. – 22. 6. 08; J. Sitár: 21. – 22. 6. 08; Kamenišťák: od 29. 5. do prihlásenia.

 

Trénersko metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Celoslovenské finále MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2008 sa uskutoční dňa 3. júna 2008 od 08.30 hod. na miniihrisku v areáli futbalového štadióna MFK Lokomotíva Zvolen za účasti 8 chlapčenských (r. 95)  - Dukla Banská Bystrica, MŠK Žilina, Slovan Bratislava, Spartak Trnava, Slovan Levice, AS Trenčín, FK Spišská Nová Ves, BŠK Bardejov a 5 dievčenských družstiev (r. 93) – Slovan Bratislava, 1.DFC Rimavská Sobota, ŠKF Žilina, Slavoj Trebišov a ŠK ŠTICH Humenné

2.       NIKE PREMIER CUP 2008/09 – zápasy 2.kola sa odohrajú v dňoch 10.-11. júna resp. 17.-18. júna 2008  - 1. skupina (ObFZ BB) víťaz Brusno/Badín – Partizán Čierny Balog, víťaz Kremnička/Rakytovce – JUPIE Podlavice 2. skupina (ObFZ ZV) Krupina – Zvolen,  Očová - Hriňová 3. skupina (ObFZ ZH/VK) víťaz Nenince/Veľké Zlievce – Veľký Krtíš, víťaz Voznica/Župkov – víťaz Dolné Hámre/Banská Štiavnica 4. skupina (ObFZ LC/RS) víťaz Divín/Tomášovce – Fiľakovo, víťaz Tisovec/Tornaľa – Tempus R. Sobota 5. skupina (ObFZ MT) Háj – Turč. Teplice, Vrútky – FOMAT Martin 6. skupina (ObFZ LM) Dúbrava – Palúdzka 7. skupina (ObFZ DK) víťaz Rabčice/Rabča - Trstená, víťaz Klin/Oravská Jasenica – Námestovo, Breza – Or. Veselé,  Dlhá – Dolný Kubín 8. skupina (ObFZ ZA,CA) víťaz Kys. Lieskovec / Krásno – Veľké Rovné, Rajec - Bánová. Rozlosovanie turnaja a výsledky na www.ssfz.sk /nike cup/

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: Dúbrava R, AR1 a AR2 (Valča – Dúbrava), Belá AR2 Tvrdošín – Belá). Na základe nesplnenia č. 4/a Štatútu... oba podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Ved. sekretár SsFZ pozýva kolegov sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ na tradičné pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo V. Krtíši utorok 10. 6. 08 od 9.30 v priestoroch ObFZ.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 3. 6. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Valča – Dúbrava, Tvrdošín  - Belá, D. Strehová  - Námestovo, Ružiná  - Hliník (oba opakovane).

3.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Brusno, Ružiná, Tisovec, O. Jasenica (22), Tvrdošín (21, 22).

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL: Ľubomír Jadroň 631026 Sklabiná, 780414 Anton Ďurina Rudinská, 801030 Martin Chomistek Lubela, 860312 Tomáš Jaššo Snežnica, 780620 Rafael Jelínek Voznica, Peter Kopásek Brodno aj rodný list, Milan Kotry Brehy aj rodný list, 770909 Ján Kováč Pliešovce, 810329 Stanislav Krahulec R. Janovce, 670704 Marcel Mišur Dlhé pole, Florian Oláh Čakanovce, 860310 Roland Radoš S. Ďarmoty, 911213 Branislav Straško Kalinovo, 920530 Michal Vlček Tisovec, 750528 František Zjavka Rudinská, 730627 Patrik Zrnčík Podbiel (O. Veslé),

 

Zmena DL č. 26

Strečno – ZA Závodie (DZ Roštár za Huríka)

Raková – Rudina (DZ Hurík za Roštára)

 

Zmena DL č. 27

Tempus RS – Halič (dorast, 22. kolo, 8. 6. o 14.00, Bakta, Kret - Jánošík)

Tisovec – Tomášovce (dorast, 22. kolo, 4. 6. o 17.00, I. Krahulec – J. Krahulec)

Revúca – Lučenec (SŽ a MŽ, 8. 6. o 10.00-12.00, nová Laciak – Siman)

Tempus RS – R. Sobota (SŽ a MŽ, 22. kolo, 4. 6. o 14.00-16.00, Pocklan – Löcsös)

S. Bystrica – Rosina (SŽ a MŽ, 8. 6. o 10.00-12.00, nová Šuška – Súhrada)

SFZ

Námestovo – B. Bystrica (SŽ a MŽ, zmena poradia, nová Paňko – Farský, Pilšáková)

 

Hodnotenie R

III. liga:

L. Štiavnica – S. Bystrica, Bytča – Fiľakovo, K. N. Mesto – Králiky, Zvolen – Bánová (8,2;8,1/8,1), D. Ždaňa – Kremnička (8,1;8,1/8,1), L. Lúčka – Makov (8;8,1/8,1), R. Sobota B – D. Strehová (8,2;8,4/8,2), Námestovo – Krásno (8,2;8,2/8,1).

IV. liga sk SEVER:

Oščadnica – K. Lúčka (8,2;8,1/8,1), Stráňavy – O. Jasenica (8,2;8,3/8,1), Valča – Dúbrava (8;8/8), Tvrdošín – Belá Dulice (8;8,1/8,2), Z. Poruba – K. Lieskovec (7,9;8,1/8,1), Teplička – Trebostovo, Turany – Rosina (8,1;8/8).

IV. liga sk. JUH:

N. Baňa – Revúca (8;8,1/8), Brusno – Ružiná (8,2;8,1/8,2), Hliník – Selce (7,8;8/8), Tisovec – V. Krtíš (8;8/8), Poltár – Tomášovce (8;8/8,1ň, Kalinovo – Hajnačka (8,1;8,1/8,1), Jesenské – Podlavice (8,2;8,1/8).

V. liga sk. A:

Skalité – Varín (8,1;8/8), Rudina – Predmier (8;8,1/8), Podvysoká – Raková (7,4;7,4/8), Korňa – Radoľa (8,2;8,1/8,1), Závodie – Bánová B (8;8/8), D. Hričov – Strečno (8,1;8,1/8), Belá – Rudinská (8,1;8,2/8,2).

V. liga sk. B:

Nižná – Trstená (8,2;8,1/8,2), Bešeňová – Dražkovce (7,9;8/8), O. Poruba – L. Sliače (7,9;8/8,1), Lisková – Ďanová (7,8;7,9/7,9), Zuberec – Sučany (7,9;8/7,9), Černová – Žaškov (8,3;8,2/8), Vrútky – Palúdzka (8;8/8,1).

V. liga sk. C:

Kováčová – B. Štiavnica (7,9;8/8), Badín – Sásová (8;7,8/7,8), Č. Balog – Dudince (8;8,1/7,9), Š. Bane – Hrochoť (8,1;7,9/8,1), Poniky – Radvaň (8,1;8/8), Žarnovica – Žiar B (8;8,1/8), Sliač – D. Hámre (8,3;8/8).

V. liga sk. D:

R. Janovce – Š Team (8;8,1/8,1), V. Blh – Hnúšťa (8,2;8/8,1), Málinec – Vinica (8,3;8,2/8,1), M. Kameň – Lubeník, Radzovce – Nenince (8,1;8/8), Sklabiná – Mýtna (7,9;8,1/8), Boľkovce – H. Zalužany (8,2;8,1/8,2).