9. 5. 2008

Spravodaj č. 44/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Prerokované námietky kap.: Boľkovce – Vinica (H neopodstatnené), Makov – K. N. Mesto (H neopodstatnené).

2.       Akceptujeme ospravedlnenie FK Rudina (RS kap. XVI.)

3.       Postupujeme na doriešenie KR prípad z MFS V. liga sk. D 19. kolo Š Team – M. Kameň (R Berta, AR1 Hlaváčik, AR2 Szabó).

4.       Postupujeme KR a UDZ pri KR R a DZ, ktorí nerešpektovali nariadenie ŠTK Spravodajcu č. 38 z 28. 3. 08 (povinnosť uvádzať stav šatní a soc. zariadení).

5.       Nedostatky vo vybavenosti areálov FK: S. Bystrica – hrboľatá HP; Mýtna – nevyhovujúce soc. zariadenia, sprchy, WC, kabína R. Uvedené nedostatky odstrániť do 30. 5. 08 pod následkom zákazu používať uvedené HP k odohratiu MFS.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       23. kolo III. ligy SD a MD L. Mikuláš – Námestovo 29. 5. 08 (štvrtok) o 13.00-15.30. L. Mikuláš uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R.

b)       24. kolo III. ligy SD a MD Námestovo – Č. Balog 12. 6. 08 (štvrtok) o 14.30-17.00. FK Č. Balog uhradí 150 SK na účet SsFZ za predelegovanie.

c)       22. kolo V. ligy dorast sk. C Brusno – Jakub 23. 5. 08 (piatok) o 17.00.

d)       22. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – Trstená 26. 5. 08 (pondelok) o 15.00-17.00 na ihr. v L. Teplej.

e)       26. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH V. Krtíš – Revúca 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00. FK Revúca uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R.

f)         20. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH FK Revúca – Podbrezová B 11. 5. 08 (nedeľa) o 10.00-12.00. Zmena z dôvodu kolidovania zápasu s dorastom III. ligy.

g)       20. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Nižná 14. 5. 08 (streda) o 14.30-16.30 na ihr. Vitanovej. FK Nižná uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R.

h)       26. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Zvolen B – Rakytovce 21. 5. 08 (Streda) o 15.30-17.30.

i)         22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – Jupie Podlavice 22. 5. 08 o 15.30-17.30,

2.       Kontumuje MFS:

a)       18. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Rudiná priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech K. Lieskovca podľa SP čl. 100/b,

b)       19. kola II. ligy MŽ sk. SEVER Trstená – Dlhá priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Trstenej podľa SP čl. 100/e,

c)       15. kola III. ligy MŽ sk. A Turzovka – Rudinská priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Turzovky podľa SP čl. 100/e.

3.       Nariaďuje odohrať:

a)       21. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – L. Sliače 18. 5. 08 o 14.00 (zmena UHČ).

b)       21. kolo V. ligy dorast sk. A Terchová – K. Lieskovec 18. 5. 08 o 14.00 (zmena UHČ).

c)       23. kolo V. ligy dorast sk. A Korňa – K. Lieskovec 30. 5. 08 (piatok) o 17.00.

4.       Predvoláva na svoje zasadnutie 15. 5. 08 o 16.00 z MFS 19. kola III. ligy SŽ sk. A K. Lieskovec – Rosina. FK Rosina: Jozef Strna ved. dr., Jakub Porubčanský 930429 kap. dr.; FK K. Lieskovec: Marian Srnka 930223 hráč, Miroslav Žák ved. dr., Lukáš Vajdík 940619 kap. dr.; R: Marcel Ivanič. Predvolaný hráč si so sebou prinenie preukaz totožnosti.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-952 Peter Jurčo 770618 L. Štiavnica 2 SN od 2. 5. 08, 1-5a,

D-953 Dušan Vrbiniak 850220 Zvolen 4 SN od 5. 5. 08, 1-6-1b,

D-954 Vladimír Goffa tréner FK K. N. Mesto dosp. 4 SN od 5. 5. 08, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-955 FK K. N. Mesto dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera v stretnutí 4. 5. 08,

D-956 Dárius Šavlík 890512 Revúca 2 SN od 2. 5. 08, 1-5a,

D-957 Vladimír Tunák 780521 Zuberec 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-958 Eduard Ostramok 900117 B. Štiavnica 2 SN od 2. 5. 08, 1-5a,

D-959 Vojtech Danko 910505 N. Baňa 2 SN od 2. 5. 08, 1-5a,

D-960 Viliam Reisinger 910913 Rakytovce 4 SN od 2. 5. 08, 1-6-1b,

D-961 Patrik Zoban 941114 Kremnica 3 SP do 31. 10. 08, 1-6-1a,

D-962 Peter Vrábel 850405 Belá 6 SN od 5. 5. 08, 1-3b,

D-963 Roman Husár 870217 Predmier 2 SN od 5. 5. 08, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-964 Jozef Veselka 881227 Korňa 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-965 Marián Kasaj 890821 K. Lieskovec 4 SN od 5. 5. 08, 1-3a,

D-966 Ondrej Čičala 890603 Rudina 2 SN od 5. 5. 08, 1-6-1a,

D-967 Dušan Kurčík 900523 Tomášovce 2 SP do 31. 10. 08, 1-1a,

D-968 Ján Banga 901225 Kalinovo 2 SN od 5. 5. 08, 1-5a,

D-969 Ivan Slabý 831021 R. Janovce 2 SN od 5. 5. 08, 1-5a, 200 SK uhradiť,

D-970 Michal Maslaňák 830529 Sklabiná 4 SN od 5. 5. 08, 1-3b,

D-971 Tomáš Molnár 850306 Radzovce 2 SN od 5. 5. 08, 1-5a,

D-972 Juraj Štaffen 820411 Rosina 2 SP do 31. 10. 08, 1-4a,

D-973 Roman Adamus tr. FK Teplička n. V. dosp. 8 SN od 5. 5. 08, 1-3b,

D-974 FK Teplička dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 4. 5. 08,

D-975 FK Oščadnica dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 1. 5. 08,

D-976 Milan Dúbravec 780912 Boľkovce 6 SN od 28. 4. 08, 1-3b,

D-977 Peter Markotán 770413 H. Zalužany 5 SN od 30. 4. 08, 1-3b,

D-978 Martin Turák 840523 Kováčová 3 SN od 5. 5. 08, 1-6-1b,

D-979 Radoslav Nichta 860406 Badín 1 SN od 2. 5. 08, 1-5a,

D-980 Lukáš Mojžiš 900606 Žarnovica 2 SN od 5. 5. 08, 1-1b,

D-981 Andrej Sedmák 910603 H. Nemce 2 SN od 5. 5. 08, 1-4a,

D-982 Ondrej Chrobák 890328 Badín DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-983 Milan Laurov ved. dr. FK Žarnovica dorast 2 SN od 5. 5. 08, 1-3a, 200 SK uhradiť,

D-984 Milan Hrnčiar tréner FK Šalková dorast 5 SN od 5. 5. 08, 1-3b,

D-985 Marek Molnár 860707 Fiľakovo 6 mesiacov nepodm. od 28. 4. 08 do 27. 10. 08, 1-6-1c,

D-986 Kornel Telek 800802 Fiľakovo 6 SN od 28. 4. 08, 1-6-1a,

D-987 Peter Borovička 880301 Krásno 6 SN od 28. 4. 08, 1-6-1a,

D-988 Zdenko Šustek 800424 Krásno 3 SN od 7. 5. 08, 1-6-1b, 200 SK uhradiť,

D-989 FK Fiľakovo pokuta 15 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti hráčov po stretnutí 27. 4. 08,

D-990 FK Krásno dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti hráčov po stretnutí 27. 4. 08,

D-991 FK Fiľakovo dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 4. 5. 08,

D-992 FK Šalková dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 4. 5. 08,

D-993 FK Podlavice pokuta 4 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 27. 4. 08,

D-994 Martin Temiak 760105 Hnúšťa DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-995 František Zemanovič 660921 Hnúšťa 1 SN od 28. 4. 08, 1-5a,

D-996 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Miroslav Zubáň 870322 Ďanová – zamieta sa, Vladimír Širáň 940505 Žiar a Patrik Ježko 880316 Žarnovica – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 08, Martin Janík 801113 Badín – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-997 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  2. 5. 08 na 1 MFS: Ľubomír Macášek 740819 Oščadnica, Martin Huťka 861126 Králiky, Michal Belan 840507 L. Lúčka, Peter Šupina 801116 L. Lúčka, Slavomír Urgela 810502 D. Ždaňa, Robert Hejčík 790618 Kremnička,

D-998 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  5. 5. 08 na 1 MFS: Ľuboš Thomka 891218 Trebostovo, Michal Gončár 841011 Oščadnica, Martin Matejčík 801006 Belá, Andrej Vaňko 840321 Turany, Dušan Kaprálik 790213 O. Jasenica, Jozef Veselka 881227 Korňa, Peter Macášek 871128 Rudina, Martin Bytčánek 850717 Podvysoká, Roman Ološtiak 811222 D: Hámre, Marian Teren 790518 Dudince, Stanislav Krahulec 810329 R. Janovce – 200 SK uhradiť, Jozef Svinčiak 690920 Lubeník, Patrik Jančkár 890505 Boľkovce, Július Szöke 631027 Hnúšťa, Erik Karasy 750428 D. Strehová, Miroslav Gluch 740831 D. Strehová, Tomáš Scherer 861110 R. Sobota B, Vladimír Matejčík 690626 S. Bystrica, Ľubomír Karlík 890213 Lisková, Branislav Noga 820116 Dražkovce, Milan Mrva 790120 L. Sliače, Šimon Múdry 890729 Černová, Jaroslav Daňa 870106 Nižná, Tomáš Šatánek 851031 Podlavice, Tibor Krnáč 781210 V. Krtíš, Matej Líška 850721 Ružiná, Tomáš Šulaj 871022 Kalinovo.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozastavuje delegovanie : Korenčík - 3 stretnutia (Králiky – Krásno), (Zvolen – L. Štiavnica)

2.       KR ospravedlňuje : Tisoňová: 14. – 21. 5. 08 oneskorene; Šuška: 24. – 25. 5. 08; Talán: od 7. 5.  ukončenie činnosti R; Žeriava: 31. 5. a 1. 6. 08; R. Košarník: nedelegovať v nedeľu; Tutura: 31. 5.  a pracovné dni; Urda: 17., 31. 5. a 1. 6. 08; S. Oružinský: 11. -. 24. 6. 08; Ja Kyzek: 18. 5. oneskorene, 24. – 25. 5. 08; Korenčík: 17. 5., 25. 5., 31. 5., 14. 6. 08; T. Kučera: 24. -25. 5. 08.

3.       Chyby R (mínus body): Gombala 0,2; Harezník 0,2; Galád 0,2; Hrmo 0,2; Škurna (ObFZ ZV) 0,2; Náther 0,2; Kratochváľa 0,2; Balazsik 0,2; Tapfer 0,2; Halfar 0,2; Ja Kyzek 0,2; Ligač 0,2; Mojžiš 0,2; Danko 0,4; Riša 0,2; Bariak 0,2; Faber 0,2; Pe Turňa 0,2; Čajka 0,2; Mastiš 0,2; Jodas 0,4; Hrnčiar 1,1; Čuboň 0,2; Kamenišťák 0,21; Hnilica 0,2; Riša (ObFZ BB) 0,4; Bariak 0,2; Adamec 0,2; Martin 0,4; Danko 0,2.

 

 

4.        ÚDZ :

a)      Berieme na vedomie korešpodenciu L. Doboša a prezidenta Partinána Č.Balog.

b)      Ospravedlnenie :  J. Zeleňák 12. 5. - 4. 6., M.Rúčka 31. 5 a 1. 6.

c)      Na zasadnutie  štvrtok 15. 5.. pozývame : 16.00 hod. J.Hrčka a 16.15 hod. V Kosec

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: Poltár AR1 (Ružiná – Poltár), Selce R a AR (Jesenské – Selce), Králiky R a AR1 (Králiky – Krásno), D. Ždaňa AR2 (L. Štiavnica – D. Ždaňa), Krásno AR2 (Krásno – Bánová), Badín R, AR2 (D. Hámre – Badín) . Na základe nesplnenia lč. 4/a Štatútu... podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 6. 5. 2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: L. Štiavnica – D. Ždaňa, Zvolen – Makov, V. Krtíš – Jesenské, Krásno – Bánová, Ružiná – Poltár, Turany – Dúbrava, Jesenské – Selce, Valča – Tvrdošín, D. Hámre – Badín.

2.       Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Tisovec, L. Lúčka, Tvrdošín (19), O. Jasenica, Rosina (18, 19), Námestovo, (22, 21), Kremnička, D. Ždaňa, L. Lúčka (20).

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/09 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

4.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

5.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 

Zmena DL č. 23

Tisovec – Ružiná (DZ Halaj za Kanku)

Š. Bane – Sásová (DZ Jánošík za Halaja)

Liesek – Nižná (SŽ a MŽ, 14. 5. o 14.30-16.30, Vitanová)

 

Hodnotenie R

III. liga:

D. Ždaňa – Fiľakovo (8,2;8,1/8), L. Lúčka – L. Štiavnica (8,2;8,1/8,1), R. Sobota B – Bytča (7,9;8/8,1), Námestovo – S. Bystrica (8,2;8,2/8,1), K. N. Mesto – Kremnička (8,4;8,2/8,2), Zvolen – Makov (7,3;8,1/8), Bánová – D. Strehová (8,2;8/8), Králiky – Krásno (6,8;8/8,1).

III. liga:

Fiľakovo – Králiky (8,3;8,3/8,2), Krásno – Bánová (8,4;8,2/8,1), D. Strehová – Zvolen (8;8,1/8,3), Makov – K. N. Mesto (8,2;8,2/8,1), Kremnička – Námestovo (8,1;8,1/8,1), S. Bystrica – R. Sobota B (8,2;8,2/8,3), Bytča – L. Lúčka (7,9;8,1/8), L. Štiavnica – D. Ždaňa (7,5;8,1/7,5).

IV. liga sk SEVER:

Trebostovo – Ošačdnica, K. Lúčka – Tvrdošín (8,1;8/8), K. Lieskovec –Rosina (8;8/7,9), Belá Dulice – Turany (7,9;8,1/8), Dúbrava – Teplička (8;8/8), O. Jasenica – Z. Poruba (8,4;8,2/8,2), Stráňavy – Valča (8,3;8,1/8,2).

IV. liga sk. JUH:

Hajnačka – N. Baňa (8,2;8,2/8,2), Tomášovce – Podlavice (8;8/8), V. Krtíš – Jesenské (7,4;8,1/8,2), Selce – Kalinovo (8;8,2/8,1), Ružina – Poltár (7,9;8/8), Revúca – Tisovec, Brusno – Hliník (8,2;8,1/8).

V. liga sk. A:

Strečno – Skalité, Radoľa – Belá (7,9;8/8), Bánová B – Rudinská (8,2;8/8,1), Raková  D. Hričov (8,2;8,1/8,3), Predmier – Závodie (7,8;8/8), Varín – Korňa (8,1;8,1/8,1), Rudina – Podvysoká (7,8;8,1/8).

V. liga sk. B:

Žaškov – Nižná (8,3;8,3/8,4), Sučany – Palúdzka (7,9;8/8,1), Ďanová – Vrútky (8,1;8,1/8), L. Sliače – Černová (8,2;8/8), Dražkovce – Zuberec (7,9;8,1/8), Trstená – Lisková (8;8/8), Bešeňová – O. Poruba (7,9;8/8).

V. liga sk. C:

Žiar B – Kováčová, Badín – Č. Balog (7,9;8,1/8), Radvaň – D. Hámre, Hrochoť – Sliač, Sásová – Poniky (8,2;8,1/8,1), Dudince – Žarnovica (7,9;8,2/8), B. Štiavnica – Š. Bane (7,9;8/8).

V. liga sk. D:

Mýtna – R. Janovce (7,7;8/7,8), Nenince – H. Zalužany (8;8,1/8,2), Lubeník – Boľkovce (8,3;8,1/8,1), Vinica – Sklabiná (8,2;8,1/8,1), Hnúšťa – Radzovce (8;8,1/8), Olováry – M. Kameň (8,1;8,1/8), V. Blh – Málinec (8,2;8,1/8).