25. 4. 2008

Spravodaj č. 42/2007-08

 

Vzhľadom k skutočnosti, že 1. a 8. máj 2008 sú štátnymi sviatkami, rokovania komisií SsFZ sa uskutočnia v stredu 30.4.08 a 7.5.08. Žiadame R a DZ, aby zápisy a správy zo stretnutí odohraných v dňoch 26. a 27.4.08 bezpodmienečne zaslali na SsFZ listom 1. triedy doporučene v pondelok 28.4.08 do 12:00 hod. a zápisy a správy zo stretnutí odohraných v dňoch 3. a 4.5.08 v pondelok 5.5.08 do 12:00 hod. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, aby podklady na rokovanie komisií zasielali na SsFZ tak, aby boli komisiám k dispozícií na uvedené zasadnutia.

Zároveň upozorňujeme, že 29. 4. 2008 (utorok) bude na základe ohlásenia Stredoslovenskej energetiky prerušená dodávka el. energie v čase od 8.00-14.00 (nebudú fungovať pevné linky, fax, počítač – napr. MaK).

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

1.       VV SsFZ na svojom zasadnutí 18. 4. 2008 v B. Bystrici okrem iných:

       a) v odvolacom konaní zobral na vedomie písomné stiahnutie odvolania FK Tatran Krásno nad Kysucou voči

           rozhodnutiu KM SsFZ vo veci kontumácie MFS III. ligy SD a MD Námestovo – Krásno, pred jeho

           prerokovaním. Odvolací vklad 1.500,-SK sa vracia FK Krásno.

       b) na návrh KR SsFZ, na základe podkladov jednotlivých KR ObFZ, schválil  zoznam FK, neplniacich

           podmienku o počte rozhodcov, a na základe RS SsFZ 20007/2008, časť IV. Podmienky pre štart

           v súťažiach SsFZ, bod 3, zaťažil príslušné FK finančným poplatkom : III. liga – D. Strehová 5.000,-Sk

          (chýba 1 rozhodca), Krásno 5.000,-Sk (1);  IV. liga – N. Baňa 3.000,-Sk (1), Trebostovo 3.000,-SK (1), Or.

          Jasenica 3.000,-Sk (1), Hajnáčka 6.000,-Sk (2), Brusno 6.000,-Sk (2), Hliník n Hr. 6.000,-Sk (2); V. liga

          Poniky 2.000,-Sk (1), Sásová 4.000,-Sk (2), Badín 2.000,-Sk (1), Vinica 2.000,-Sk (1), M. Kameň 4.000,-Sk

          (2), V. Blh 4.000,-Sk (2), Ďanová 2.000,-Sk (1), Rudinská 2.000,-Sk (1), D. Hričov 4.000,-Sk (2), Predmier

          4.000,-Sk (2). Poplatok je splatný na účet SsFZ do 31. 5. 2008, pod následkom DK pokračovania.

          Na základe rozhodnutia Rady SsFZ budú takto získané prostriedky zaslané príslušným ObFZ ako príspevok

          na školenie nových rozhodcov.

      c) na návrh ŠTK SsFZ uložil pre FK Trebostovo dospelí, na základe znenia RS SsFZ 2007/2008, časť IV.

          Podmienky pre štart v súťažiachSsFZ, bod 2, v náväznosti na časť XIX. Hospodárske náležitosti, bod 4,

          poplatok vo výške 15.000,-SK.

          Poplatok je splatný do 31. 5. 2008 na účet SsFZ, pod následkom DK pokračovania. (FK Trebostovo

          odhlásením družstva dorastu zo súťaže prestal plniť podmienku o počte ml. družstiev).

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietky  kap.: Sliač – Č. Balog (H- neopodstatnená)

2.       Kontumujeme MFS III. ligy 19. kolo Krásno – D. Strehová podľa SP čl. 100/b. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Krásno. Akceptujeme ospravedlnenie FK D. Strehová.

3.       Schválené zmeny termínov: R. Sobota B – Bytča 1. 5. 08 o 10.30; K. N. Mesto – Kremnička 1. 5. 08 o 10.30; Sásová – Hrochoť (26. kolo) 8. 5. 08 o 17.00.

4.       Žiadame FK Rudina na písomné zdôvodnenie porušenia RS kap. XVI. do 30. 4. 08 pod následkom discipl. opatrení.

5.       Postupujeme na doriešenie DK Sliač z MFS V. ligy sk. C 14. kolo Sliač – Č. Balog pre porušenie RS 2007/08 kap. XVI.

6.       Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C 22. kolo Žarnovica – Žiar B 8. 5. 08 o 16,30 na ihrisku FK Žarnovica.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať:

a)       neodohrané MFS 19. kola III. ligy SD a MD Savon BB – Rakytovce 14. 5. 08 (streda) o 14.30-17.00 na ihr. ŠK Badín,

b)       neodohrané MFS 19. kola III. ligy SD a MD Č. Balog – Čadca 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.30 na UT v B. Bystrici,

c)       neodohrané MFS 17. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Jesenské 8. 5. 08 (štvrtok) o 14.00 ako predzápas III. ligy SŽ a MŽ,

d)       predohrať MFS 22. kola V. ligy dorast sk. B Nižná – O. Jasenica 8. 5. 08 (štvrtok) o 16.00,

e)       neodohrané MFS 17. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Lutila 1. 5. 08 (štvrtok) o 14.00,

f)         MFS 20. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – H. Hámre 9. 5. 08 (piatok) o 16.00,

g)       MFS 21. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Fomat MT – Dlhá 17. 5. 08 o 10.00-12.00,

h)       MFS 20. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Skalité 8. 5. 08 (štvrtok) o 14.00-16.00,

i)         neodohrané MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C B. Štiavnica – Sliač 1. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

j)         MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Kalinovo – D. Strehová 14. 5. 08 (streda) o 14.00-16.00,

k)       neodohrané MFS 17. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – N. Baňa 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

l)         neodohrané MFS 17. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Savon BB 13. 5. 08 (utorok) o 15.00-17.00,

m)     neodohrané MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Or. Veselé – Blatnica 8. 5. 08 (štvrtok) o 14.30-16.30.

2.       Nariaďuje odohrať  neodohrané MFS 17. kola:

a)       IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Fiľakovo 14. 5. 08 (streda) o 16.00,

b)       V. ligy dorast sk. C Bzovík – H. Nemce 1. 5. 08 (štvrtok) o 14.00.

3.       Kontumuje MFS:

a)       16. kola V. ligy dorast sk. A Korňa – Radoľa  priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Korňa podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart O. Mrmus 890614 v dobe zast. činnosti).

b)       17. kola V. ligy dorast sk. A Staškov – Radoľa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Staškov podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart O. Mrmus 890614 v dobe zast. činnosti).

c)       17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Z. Poruba priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nižná podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Z. Poruba berie na vedomie.

4.       Oznamuje účastníkom III. ligy SD a MD, že FK Savon BB odohrá svoje doma hrané MFS:

      19. kola 14. 5. 08 o 14.30-17.00 Savon BB – FK Rakytovce,

      21. kolo 1. 5. 08 o 10.00-12.30 Savon BB – FK N. Baňa,

      24. kolo 17. 5. 08 o 10.00-12.30 Savon BB – FK Revúca,

      26. kolo 31. 5. 08 o 10.00-12.30 Savon BB – FK D. Kubín,

      28. kolo 7. 6. 08 o 10.00-12.30 Savon BB – Partizán Č. Balog,

      30. kolo 21. 6. 08 o 10.00-12.30 Savon BB – Podbrezová B na ihrisku ŠK Badín. Savon BB upozorní   doporučenou list. zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

5.       Námietka FK Liesek bola prerokovaná ako bezpredmetná. Námietkový vklad prepadá v prospech SsFZ.

6.       Nariaďuje odohrať MFS V. ligy dor. sk. C 22. kolo Žarnovica – H. Nemce 8. 5. 08 o 14,00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-843 Michal Purdek 860827 R. Sobota B 6 SN od 21. 4. 08, 1-6-1b,

D-844 Tomáš Švihla 900627 Podbrezová B 4 SN od 21. 4. 08, 1-6-1b,

D-845 Juraj Sýkora 891103 Krásno 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-846 Jaroslav Florek 840502 Tvrdošín 1 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-847 Martin Jaroštiak 870725 K. Lúčka 1 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-848 Rastislav Martinček 790420 K. Lúčka 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-849 Michal Smida 810602 Teplička 1 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-850 Branislav Majerčík 900125 Teplička 4 SN od 21. 4. 08, 1-6-1b,

D-851 FK K. Lúčka dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 20. 4. 08,

D-852 Ľubomír Rusko 740818 Selce 6 SN od 21. 4. 08, 1-3b,

D-853 FK Selce pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 20. 4. 08,

D-854 Patrik Kuvik 900511 Poltár 5 SN od 21. 4. 08, 1-3b,

D-855 Michal Pavella 930228 R. Sobota B 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-856 Milan Vrbjar 920106 Revúca 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-857 Daniel Brňák 930929 Krásno 5 SN od 21. 4. 08, 1-6-1b,

D-858 Ján Berky 930623 Poltár 5 SN od 21. 4. 08, 1-6-1a,

D-859 Martin Berky 940126 Poltár 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-860 Štefan Dohnálek tréner FK V. Krtíš MŽ 4 SN od 21. 4. 08, 1-3b,

D-861 FK V. Krtíš MŽ pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionárov v stretnutí 19. 4. 08,

D-862 Peter Kokavec 830425 LM Palúdzka DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-863 Peter Kokavec tréner LM Palúdzka dosp. 5 SN od 24. 4. 08, 1-3b, 200 SK  uhradiť,

D-864 FK LM Palúdzka pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti v stretnutí 13. 4. 08,

D-865 Mário Juhaniak 910214 D. Strehová 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-866 Matej Findra 890122 Kalinovo 3 SN od 21. 4. 08, 1-6-1a,

D-867 FK Sklabiná dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 20. 4. 08,

D-868 Juraj Bakša 7710203 H. Zalužany 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-869 Stanislav Demanko 811104 Mýtna  DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-870 Július Cavar masér FK Lubeník dosp. 5 SN od 21. 4. 08, 1-3b,

D-871 Patrik Ježko 880316 Žarnovica 3 SN od 21. 4. 08, 1-6-1b,

D-872 FK Č. Balog dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 16. 4. 08,

D-873 Ľubomír Pitner 920202 Badín 1 SN od 21. 4. 08, 1-4a,

D-874 Peter Oberta 711201 Strečno 1 SN od 21. 4. 08, 1-4a,

D-875 Michal Dobroň 920116 D. Hričov 1 SN od 21. 4. 08, 1-4a,

D-876 Ján Hollý 891112 K. Lieskovec DK hráčovi dňom 21. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-877 Ondrej Mrmús 890614 Radoľa 6 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b,

D-878 Peter Pavlus ved. dr. FK Radoľa dorast 8 SN od 24. 4. 08, 1-9-2b,

D-879 Jozef Kuriak ved. dr. FK Radoľa dorast 8 SN od 24. 4. 08, 1-9-2b,

D-880 David Kubovčík 910330 LM Palúdzka 2 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-881 Miroslav Trabalík 911027 O. Jasenica 4 SN od 21. 4. 08, 1-3b,

D-882 Stanislav Gregor 850328 Vrútky 1 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-883 Jaroslav Keveš 851029 Dražkovce 1 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-884 Miroslav Zubáň 870322 Ďanová 4 SN od 21. 4. 08, 1-6-1b,

D-885 Martin Ondrík 840926 Žaškov 4 SN od 21. 4. 08, 1-5a,

D-886 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Ladislav Szabo R – zamieta sa,

D-887 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP: Radoslav Šimáček 850423 S. Bystrica, Matúš Trabalík 940416 Or. Jasenica, Tomáš Láska 891211 Klenovec, Pavel Medveď tréner Klenovec dorast, Ján Húšťava 760313 Nenince – zamietajú sa, Šimon Šever 930315 Detva – zmena zvyšku trestu na 1 stretnutie podm. do 31. 8. 08, Martin Krasuľa 840506 Trstená – zmena zvyšku trestu na 2 stret. podm. do 31. 8. 08, Tomáš Regi 861113 Vinica – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 8. 08,

D-888 Na návrh ŠTK FK Sliač dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 16. 4. 08 podľa nariadení SsFZ,

D-889 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  21. 4. 08 na 2 MFS: Robert Kubový 770821 Ďanová, Ján Melich 790130 Málinec,

D-890 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  21. 4. 08 na 1 MFS: Milan Lučanský 820826 Belá Dulice, Juraj Lukašík 800121 Trebostovo, Marek Urbanovič 811218 Dúbrava, Juraj Koscelník 870725 Turany, Lukáš Kaplán 821225 K. Lúčka, Peter Cíger 860519 Valča, Jozef Šavol 731121 Valča, Jaroslav Hradský 850129 Tvrdošín, Lukáš Listofer 871830 D. Hámre, Richard Valent 891123 Poniky, Kristián Lendvai 850822 Nenince, Andrej Mišík 840911 Mýtna, Attila Pintér 660507 Š Team, Richard Oštrom 801009 V. Blh, Miroslav Iványi 670914 V. Blh, Peter Jurčo 770818 L. Štiavnica, Tomáš Mikulka 771201 L. Štiavnica, Michal Korenčík 860620 S. Bystrica, Vladimír Kanda 840322 Kremnička, Peter Keller 810802 Kremnička, Vladimír Kačalka 830308 Lisková, Marek Kubačka 810603 Žaškov, Adrián Rakyta 850913 Vrútky, Ján Bažík 800709 Nižná, Slavomír Hlinka 790923 Hliník, Tibor Šándor 841202 Tisovec,

D-891 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Attila Igo 811106 Hajnačka, Ľubomír Tropek 850606 Trstená – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Ján Smatana hlásateľ Selce – chýba poplatok, Rastislav Mušák 890828 O. Veselé, René Smetka 891122 Brusno, Pavol Korduliak 830720 Korňa – chýba poplatok za ČK,

D-892 DK predvoláva na svoje zasadnutie 30. 4. 2008 zo stretnutia Podvysoká – K. Lieskovec V. liga a dorast o 16.30,

R: Ján Súhrada

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame KR ObFZ o nahlásenie perspektívnych rozhodcov (v ľubovoľnom počte) na doškoľovací seminár R licencie A, ktorý sa uskutoční dňa 8.5.2008 od 8,00 hod. v Banskej Bystrici. Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu frekventantov  žiadame zaslať na KR SsFZ v termíne do 30.4.2008. Pozvánky s programom a podmienkami seminára budú rozhodcom zaslané osobne na adresu nahláseného trvalého bydliska.

2.       Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov SsFZ sa uskutoční na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 8.5.2008 od 8,00 hod. v rámci doškoľovacieho seminára licencie A. Zúčastnia sa : Baranček, Brodňan, Dvorštiak, R. Gonda, Hreus, Chudý, Kučera, Kuteľ, Kuzma, Moják, Parobek, Rogoň, Tapfer, Pa. Turňa a tí ktorí ešte nevykonali FP. Rozhodcovia, ktorí neabsolvujú fyzické previerky nebudú v jarnej časti 2007/2008 delegovaní na stretnutia dospelých ako R.

3.       KR ospravedlňuje : Martinec 10.4.2008, Masár 10.4.2008, Mojžiš 3.-4.5.2008 a prac. dni jar 2008, Dian 3.5. a 10.5.2008, Ostrihoň 11.5.2008, Melich 4.5., 10.5., 25.5., 31.5. a 15.6.2008, Ivanič 8.-11.5.2008, Dado 17.5.2008, Čambora 11.5.-6.6.2008, Čunderlík 30.5.-2.6.2008, 21.6.-9.7.2008, Baranček 10.a11.5.2008, Ligas 10.-31.5.2008, Tisoňová 1.-14.5.2008, Dvorštiak 3.a 4.5.2008, Grenčík od 11.4.2008, Bariak od. 7.4.2008.

ÚDZ :

4.       Upozorňujeme delegátov, že v „Správe delegáta o priebehu stretnutia“ je potrebné uvádzať aj rodné  čísla vylúčených a napomínaných hráčov.

5.       Na zasadnutie ÚDZ  dňa 7. mája o 16.30  hod. pozývame Slavomíra Pšenicu.

6.       Ospravedlňuje : Ľ. Konečný 28.-31.5.2008, V. Badura 24.a 25.5.2008, P. Králka 3.5.2008, D. Balajthy 10.a 11.5.2008, J. Vrteľ 17. a 18.5.2008, P. Švehlík 31.5-1.6.2008.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: FK Selce (Selce – Podlavice) a FK D. Hámre (Dudince – D. Hámre). Vzhľadom k nesplneniu čl. 4/a Štatútu... oba podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 24. 4. 2008 prejednala sťažnosť MŠK Námestovo na výkony R a AR v MFS D. Ždaňa – Námestovo, sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú a čiastočne nepreukazateľnú, vklad 1.000,-Sk sa vracia FK Námestovo.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 29. 4.2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Selce – Podlavice a Dudince – D. Hámre.

2.        Vyhodnotenie MFS v termíne  nepredložili: Fiľakovo (19. kolo), D. Ždaňa (19.), Tvrdošín (17.), Tisovec (17.), Poltár (17.).

3.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/09 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

4.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

5.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 

Zmena DL č. 21

Fiľakovo – Hliník (dor. DZ Libiak)

Tempus RS – Klenovec (dorast i žiaci Pocklan – J. Krahulec)

Zmena DL č. 22

R. Sobota B – Bytča (Tomčík za Ondruša),

 Námestovo – St. Bystrica (Baják za Libiaka),

 K. N. Mesto – Kremnička (DZ Baják za Libiaka),

Hajnáčka – N. Baňa (DZ Uhrín za Konečného,

V. Krtíš – Jesenské (DZ Konečný za Uhrína – aj dorast),

Dohrávané stretnutie – 14. kola 1. 5. 08 o 12,00 – 14,00 Podlavice B – Kováčová (Selce) Riša – Repiský,

Dohrávky:

S. Ľupča – Lutila (dorast, 1. 5. 08 o 14,00 - platí pôvodná delegácia),

B. Štiavnica – Sliač (SŽ a MŽ, 1. 5. 08 o 10,00 – 12,00 – platí pôvodná delegácia),

Bzovík – H. Nemce (dorast, 1. 5. 08 o 14,00 – platí pôvodná delegácia).

 

Hodnotenie R

III. liga:

L. Lúčka – Fiľakovo (7,4;8/8,1), R. Sobota B – D. Ždaňa (8,2;8/8,2), Námestovo – L. Štiavnica (8;8,1/8,1), K. N. Mesto – Bytča, Zvolen – S. Bystrica (8,3;8,2/8,2), Bánová – Kremnička (7,8;8,1/8,2), Králiky – Makov (8,2;8,1/8,1).

IV. liga sk SEVER:

K. Lieskovec – Oščadnica (8,1;8,1/8,1), Belá – Trebostovo (8;8/8), Dúbrava – Rosina (8,2;8/8,2), O. Jasenica – Turany (7,9;8/8), K. Lúčka – Teplička (7,8;8,3/8), Stráňavy – Z. Poruba, Valča – Tvrdošín (7,5;8/8).

IV. liga sk. JUH:

Tomášovce – N. Baňa (8;8,1/8), V. Krtíš – Hajnačka (8;8,2/8,1), Selce – Podlavice (7,7;8,1/8,1), Ružina – Jesenské (8;8/8,1), Revúca – Kalinovo, Hliník – Tisovec  (8,2;8,1/8,1), Brusno – Poltár (7,9;8,1/8,1).

V. liga sk. A:

Bánová B – Skalité (7,9;7,9/8), Radoľa – Strečno (8;8,2/8,1), Raková – Rudinská (8,2;8,2/8,2), Predmier – Belá (8,2;8,1/8,0), Varín – D. Hričov (8,2;8,1/8,1), Rudina – Závodie (8,4;8,3/8,3), Podvysoká – Korňa (8;8/8).

V. liga sk. B:

Sučany – Nižná (8;8,2/8), Ďanová – Žaškov (7,8;8,1/8), L. Sliače – Palúdzka (8,1;8,1/8), Dražkovce – Vrútky (8,1;8/8), Trstená – Černová (8,1;8,1/8,1), Bešeňová – Zuberec (8;8/8), O. Poruba – Lisková (7,9;8/8,1).

V. liga sk. C:

Radvaň – Kováčová, Č. Balog – Š. Bane (7,8;8,2/8), Hrochoť – Žiar B (8;8,1/8), Dudince – D. Hámre (7,8;8,1/8), Sásová – Sliač (7,7;8/8), B. Štiavnica – Žarnovica (8,1;8,1/8), Badín – Poniky (8,2;8/8,1).

V. liga sk. D:

Nenince – R. Janovce (7,3;7,3/8,1), Lubeník – Mýtna (8;8/8,1), Vinica – H. Zalužany (7,8;8/8), Hnúšťa – Boľkovce (8,1;8/8,2), Š Team – Sklabiná (7,7;7,9/7,9), V. Blh – Radzovce (7,8;8,1/8), Málinec – M. Kameň (8,3;8,1/8,2).