18. 4. 2008

Spravodaj č. 41/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schválené zmeny termínov: IV. liga JUH 17. kolo Ružiná - Jesenské 20. 4. o 16.00 v Kalinove. Súper, R, DZ sa dostavia do Kalinova.

2.       Neakceptujeme vzájomnú dohodu FK Sliač a Dudince (stretnutie sa vzásade predohráva (chýba dôvod žiadosti.

3.       Prerokované námietky kap.: D. Ždaňa – Námestovo – H – postúpená na KR; Radzovce – Málinec – H – neopodstatnená.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       21. kolo III. ligy SD a MD Revúca – Rakytovce 30. 4. 08 (streda) o 13.00-15.30,

b)       16. kolo IV. ligy sk. JUH Selce – V. Krtíš 8. 5. 08 (štvrtok) o 13.00,

c)       18. kolo V. ligy dorast sk. A Rosina – Radoľa 26. 4. 08 o 14.30,

d)       21. kolo V. ligy dorast sk. B Trstená – Nižná 14. 5. 08 (streda) o 16.00,

e)       19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca B – Rudinská 21. 5. 08 (streda) o 14.00-16.00,

f)         18. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Radoľa 26. 4. 08 o 15.00-17.00 (zmena UHČ),

g)       19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Vrútky –O. Jasenica 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00. FK Vrútky uhradí 150 SK na účet SsFZ za predelegovanie,

h)       19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Rajec 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

i)         15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Rudinská 1. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

j)         25. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Hliník – Kremnica 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

k)       16. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Strehová – Detva 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       23. kola III. ligy SD a MD Zvolen – Krásno 10. 5. 08 o 10.00-12.30,

b)       25. kolo III. ligy SD a MD Zvolen – Savon BB 24. 5. 08 o 10.00-12.30,

c)       30. kolo III. ligy SD a MD Zvolen – L. Mikuláš 21. 6. 08 o 10.00-12.30. Zmena z dôvodu kolidovania termínov s I. ligou SŽ a MŽ,

d)       18. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky – Černová 27. 4. 08 (nedeľa) o 13.00 (zmena UHČ).

e)       18. kolo IV. ligy dorst sk. SEVER Štiavnik – Z. Poruba 27. 4. 08 o 13.00 (zmena UHČ).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-808 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 7. 4. 08 na 1 MFS Štefan Drugda 811130 V. Blh,

D-809 DK odstupuje KM list FK Liesek z 14. 4. 08 na riešenie,

D-810 Miroslav Mráz usporiadateľ FK Dúbrava dosp. 4 SN od 14. 4. 08, 1-6-1a,

D-811 Peter Králik 820801 Teplička n. V. 1 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-812 Peter Kanda 830203 Tomášovce 1 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-813 Lukáš Ďurina 890830 D. Tižina 5 SN od 14. 4. 08, 1-3b,

D-814 Milan Beháň 650628 Strečno 5 mesiacov nepodm. od 7. 4. 08 do 6. 9. 08, 1-6-2a,

D-815 FK Strečno dosp. zastavenie činnosti na jedno súť. stret. nepodm. + pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za napadnutie delegáta hráčom po stretnutí 6. 4. 08,

D-816 Dominik Kubina 930812 L. Mikuláš 3 SN od 14. 4. 08 1-6-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-817 Patrik Skotnický 920617 Bytča 5 SN od 14. 4. 08, 1-6-1b,

D-818 Vladimír Vavrek 930518 Liesek 3 SN od 14. 4. 08, 1-4a,

D-819 Pavol Jančiga 930116 K. Lieskovec 2 SP do 31. 8. 08, 1-1a,

D-820 Martin Cyprich 930129 Čadca B 2 SP do 31. 8. 08, 1-1a,

D-821 Jozef Hrtánek 870209 Dudince 2 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-822 Pavol Baran 900322 Lutila 4 SN od 14. 4. 08, 1-3b,

D-823 Adam Bernát 900523 Lutila 2 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-824 Jozef Stronga 901105 Halič 4 SN od 14. 4. 08, 1-3b,

D-825 Marek Bolčo 890720 H. Zalužany 1 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-826 Tomáš Molnár 850306 Radzovce 1 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-827 FK Lubeník dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 13. 4. 08,

D-828 Tomáš Šiška 821218 Zuberec 1 SN od 14. 4. 08, 1-4a,

D-829 Peter Kokavec 830425 Palúdzka DK hráčovi dňom 14. 4. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-830 Peter Kovalčík tréner FK Č. Balog SŽ 4 SN od 14. 4. 08, 1-3b,

D-831 FK Č. Balog SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 12. 4. 08,

D-832 Radoslav Šimášek 850423 S. Bystrica 2 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-833 Miloš Štrba 701101 S. Bystrica 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-3b,

D-834 Marek Timek 851218 Krásno 2 SN od 14. 4. 08, 1-5a,

D-835 Pavol Pilko tréner FK Králiky dosp. 4 SN od 14. 4. 08, 1-3b,

D-836 FK Králiky dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 13. 4. 08,

D-837 Jozef Auxt 890127 Č. Balog 3 SN od 14. 4. 08, 1-6-1a,

D-838 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Tomáš Regi 861113 Vinica, Ján Húšťava 761303 Nenince, Marek Wtorek 910708 Bánová, Miroslav Hajko 900605 Štiavnik – zamietajú sa,

Ladislav Marinec 811101 Nenince – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 9. 08,

Anton Banetka 730319 Vysoká n. K. – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 10. 08,

Maroš Kútik 890925 Šalková – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 8. 08,

Daniel Bulejčík 890404 Zborov – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 08,

D-839 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  14. 4. 08 na 2 MFS: Martin Frim 800516 D. Hámre,

D-840 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  14. 4. 08 na 1 MFS:  Martin Ižip 870814 R. Sobota B, Miloš Štrba 701101 S. Bystrica, Lukáš Medvecký 820921 Palúdzka, Milan Krivoš 780926 Černová, Michal Kuboš 760705 Nižná, Tomáš Farko 890827 Žaškov, Daniel Ceniga 751110 K. Lieskovec, Viliam Ondrla 800508 Belá Dulice, Marian Venglár 760828 Š. Bane, Ján Messerschmidt 751013 Badín, Róbert Mozolány 830521 Sliač, Jozef Kaščák 720602 Radvaň, Ladislav Krajč 740501 Š Team, Marek Slanina 831020 H. Zalužany, Stanislav Žúbor 860219 Radoľa, Dušan Trhančík 820729 Strečno, Imrich Lukács 860101 V. Krtíš, Ivan Hucík 650803 Zuberec, Peter Gallo 770819 Žaškov, Štefan Sviržovský 701224 B. Štiavnica, Marian Kováč 740810 Brusno,

D-841 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Patrik Kuvik 900511 Poltár, Miroslav Trabalík 911027 O. Jasenica, Michal Pavella 930228 R. Sobota B – chýbajú poplatky za ČK,

Július Cavar masér Lubeník – chýba poplatok,

Robert Kubový 770821 Ďanová – chýba poplatok za 8 ŽK,

D-842 DK predvoláva na svoje zasadnutie 24. 4. 2008 zo stretnutia Palúdzka – Dražkovce V. liga B o 16.30

FK Palúdzka: Peter Kokavec 830425,

R: Marek Katrenčík

AR1: Robert Bušo

DZ: Ladislav Hurík

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame KR ObFZ o nahlásenie perspektívnych rozhodcov (v ľubovoľnom počte) na doškoľovací seminár R licencie A, ktorý sa uskutoční dňa 8.5.2008 v Banskej Bystrici. Meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu frekventantov  žiadame zaslať na KR SsFZ v termíne do 30.4.2008.

2.       Náhradný termín fyzických previerok rozhodcov SsFZ sa uskutoční na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 8.5.2008 v rámci doškoľovacieho seminára licencie A. Zúčastnia sa : Baranček, Brodňan, Dvorštiak, R. Gonda, Hreus, Chudý, Kučera, Kuteľ, Kuzma, Moják, Parobek, Rogoň, Tapfer, Pa. Turňa a tí ktorí ešte nevykonali FP. Rozhodcovia, ktorí neabsolvujú fyzické previerky nebudú v jarnej časti 2007/2008 delegovaní na stretnutia dospelých ako R.

3.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 24.4.2008 o 15,30 hod. R Fábera.

4.       KR ospravedlňuje : Lisická od. 15.4.2008, Mojžiš 3.-4.5.2008, Ríša 3.-4.5.2008, Danko 3.-4.5. a 11.5.2008, Golian 3.5.2008, Fáber 10.5.2008, Pilšáková 3.5.2008, Jodas 3.-4.5., 17.5., 31.5., 14.6.2008, Mastiš 11.5.-10.6.2008, Vojtek 3.5.2008, Berko od 12.4.2008, Kamenišťák soboty, Melich 4., 10., 25., 31. 5, 15. 6. 08; Pavkovčeková – od 17. 6. do 28. 9. 08; Ivanič 8. – 11. 5. 08, Dvorštiak 3. – 4. 5. 08.

5.       KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia Kováčová – Štiavnické Bane.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

1.       Komisia zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: Námestovo (D. Ždaňa – Námestovo), Dúbrava (Trebostovo – Dúbrava), Podlavice (Podlavice – Ružiná), Badín (Žarnovica – Badín). Vzhľadom k nesplneniu čl. 4/a Štatútu... podnety okrem FK N8mestovo odmieta. Podnet Námestova prijíma na ďalšie pokračovanie a zvoláva zasadnutie na 24. 4. 08 o 15.30.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 22. 4.2008 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Sliač – Č. Balog, Palúdzka ­ - Dražkovce, Žarnovica – Badín, Trebostovo – Dúbrava, D. Ždaňa – Námestovo, Fiľakovo – Makov.

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Bánová (18. kolo), L. Lúčka (17), Rosina, Hajnačka, Hliník, Brusno, Ružiná, Selce (15, 16), O. Jasenica, Brusno (16), Turany, Teplička (15).

3.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2008/09 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2008. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

4.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

5.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 

Zmena DL č. 20

Belá – Trebostovo (DZ Kolibáč)

Ružiná – Jesenské (v Kalinove)

Raková – Rudinská (DZ Šmíd za Kolibáča)

 

Zmena DL č. 21

Belá – Raková (DZ Chovanec za Šmida)

Nižná – O. Poruba (DZ Šmid za Chovanca)

K. N. Mesto – Zvolen (SD a MD, DZ Badura za Maceka)

SFZ

SD a MD

Lučenec – Ružomberok B (DZ Schneider za Spišiaka)

Podlavice – Bardejov (DZ Spišiak za Marka)

R. Sobota – Poprad (DZ Marko za Schneidera)

 

Hodnotenie R

III. liga:

Fiľakovo – D. Strehová (8,2;8,1/8,1), Makov – Krásno (8;8,3/8,1), Kremnička – Králiky (8,2;8,1/8), S. Bystrica – Bánová (8;8/8), Bytča – Zvolen (8,2;8/8,1), L. Štiavnica – K. N. Mesto (8,1;8,1/8,1), D. Ždaňa – Námestovo (7,3;8,1/8,1), L. Lúčka – R. Sobota B (8,1;8/8).

IV. liga sk SEVER:

Oščadnica – Tvrdošín (8,1;8/8), Z. Poruba – Valča (8,1;8,2/8,2), Teplička – Stráňavy, K. Lieskovec – Belá Dulice (8;8,1/8), Turany – K. Lúčka (8,1;8,1/8,1), Rosina – O. Jasenica (7,8;8,1/8), Trebostovo – Dúbrava (7,9;8,2/8,2).

IV. liga sk. JUH:

N. Baňa – Tisovec (8,4;8,2/8,3), Poltár – Hliník (8,3;8/8,2), Kalinovo – Brusno (8,2;8,2/8,2), Jesenské – Revúca (8,3;8,2/8), Podlavice – Ružiná (7,5;8,1/7,9), Hajnačka – Selce (8,2;8,1/8,1), Tomášovce – V. Krtíš (7,9;8,1/8,1).

V. liga sk. A:

Skalité – Korňa, D. Hričov – Rudina (8,2;8,1/8,1), Závodie – Podvysoká (8;8,2/8), Belá – Varín (8,2;8,2/8,2), Rudinská – Predmier (8;8/8), Strečno – Raková (8,2;8,3/7,9), Bánová B – Radoľa (8,1;8,1/8).

V. liga sk. B:

Nižná – Lisková (7,9;8/8), Zuberec – O. Poruba (8;8/8,1), Černová – Bešeňová (8;8/7,9), Vrútky – Trstená (8;8/8), Palúdzka – Dražkovce (7,2;8,2/8,1), Žaškov – L. Sliače (8,1;8,2/8,1), Sučany – Ďanová (8,1;8/8).

V. liga sk. C:

Kováčová – Š. Bane (7,8;7,4/8,1), Poniky – Č. Balog, (7,8;8/8), Žarnovica – Badín, Žiar B – Dudince (8,1;8,2/8), Sliač – B. Štiavnica (8,3;8,1/8,2), D. Hámre – Sásová (7,9;8,1/8), Radvaň – Hrochoť (8,2;8/8,1).

V. liga sk. D:

R. Janovce – M. Kameň (7,7;8/8), Radzovce – Málinec (8,1;8,1/8), Sklabiná – V. Blh, Boľkovce – Olováry (8;8/8), H. Zalužany – Hnúšťa (7,8;8/8,1), Mýtna – Vinica (7,4;8/8), Nenince – Lubeník (8;8,1/8).