28. 3. 2008

Spravodaj č. 38/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schválené zmeny termínov:

       V. liga sk. JUH 15. kolo Ružiná – Hajnačka na ihrisku FK Tomášovce. R, DZ a súper sa dostavia na uvedené   

       ihrisko. FK Ružiná uhradí 150 SK za predelegovanie.

       IV. liga sk. SEVER 15. kolo Valča – Teplička n. V. v prípade nepriaznivého počasia na ihr. FK Príbovce. FK 

       Valča oznámi R, DZ a súperovi v dostatočnom časovom predstihu miesto odohratia MFS.

       16. kolo K. Lieskovec – Belá Dulice 13. 4. 08 o 13.00

      17. kolo K. Lieskovec – Oščadnica 20. 4. 08 o 13.00

      19. kolo K. Lieskovec – Rosina 4. 5. 08 o 13.30

      21. kolo K. Lieskovec – Teplička n. V. 18. 5. 08 o 14.00

      23. kolo K. Lieskovec –  Tvrdošín 1. 6. 08 o 14.00

      25. kolo K. Lieskovec - Stráňavy 15. 6. 08 o 14.00

      V. liga sk. C 14. kolo D. Hámre – Badín 1. 5. 08 o 17.00

      V. liga sk. B 19. kolo  Žaškov – Nižná 1. 5. 08 o 17.00

2.       Upozorňujeme všetky FK, aby venovali zvýšenú pozornosť príprave HP v úvodných kolách jarnej časti súť. roč. 2007/08.

3.       Nariaďujeme R a DZ skontrolovať a uviesť v Zápise resp. v Správe DZ stav šatní a soc. zariadení u všetkých FK v čase 30. 3. – 30. 4. 08 pod následkom discipl. opatrení.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)       IV. ligy dorast sk. JUH, že FK B. Štiavnica odohrá svoje doma vylosované MFS v sobotu o 14.00 ako pozápas SŽ a MŽ.

b)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že FK Ružomberok B odohrá svoje doma vylosované MFS na ihrisku v L. Teplej, okrem 15. kola FK Ružomberok B – Belá 5. 4. 08 o 10.00-12.00 na UT v Ružomberku.

c)       V. ligy dorastu sk. B, že FK Trebostovo odhlásilo dňa 28. 3. 2008 svoje družstvo dorastu zo súťaže. Družstvá vylosované s FK Trebostovo budú mať, v jarnej časti súťažného ročníka 2007/2008, v termíne stretnutia voľno.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       16. kolo III. ligy SD a MD Bánová – Savon BB 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.30,

b)       19. kolo V. ligy dorast sk. B Nižná – O. Veselé 29. 4. 08 (utorok) o 16.30,

c)       12. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C B. Štiavnica – H. Nemce 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00,

d)       12. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Zborov – T. Teplice 1. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       15. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – L. Hrádok 5. 4. 08 o 12.00 (zmena UHČ),

b)       14. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Selce – B. Štiavnica 1. 5. 08 (štvrtok) o 15.00,

c)       V. ligy dorast sk. D Tomášovce v týchto termínoch:

16.   kolo Tomášovce – Radzovce 12. 4. 08 o 13.00,

17.   kolo Tomášovce – Tempus RS 19. 4. 08 o 13.30,

19. kolo Tomášovce – Vidiná 3. 5. 08 o 14.00

d)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B Tatran L. Mikuláš B v týchto termínoch:

.17. kolo L. Mikuláš B – L. Hrádok 23. 4. 08 (streda) o 13.00-15.00,

.19. kolo L. Mikuláš B – D. Kubín B 4. 5. 08 o 10.00-12.00,

.21. kolo L. Mikuláš B – Nižná 18. 5. 08 o 10.00-12.00,

.24. kolo L. Mikuláš B – O. Veselé 8. 6. 08 o 10.00-12.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-767 Žiadosti o zmenu zvyšky trestu na podmienečný -  čl. 31 bod 2 DP: Karol Praženica 701115 Sásová, Ivan Brna 710321 Š Team – zamietajú sa; Tomáš Šmondrk 900509 Žarnovica a Lukáš Hykl 900205 T. Kľačany – obaja zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 08,

D_769 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Peter Korduliak 820416 Korňa – zamieta sa, Peter Tomašovič 830506 Žiar n. H. – trest sa odpúšťa,

D-770 Na návrh HK DK trestá FK Tvrdošín dosp. pokutou 11 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 a kap. XIX. bod 5 RS 2007/08.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame všetky KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2008. Materiál žiadame zaslať na KR SsFZ v termíne do 11.4.2008!

2.       Fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 10.4.2008 – R Žilinský kraj, 11.4.2008 – R Banskobystrický kraj. R absolvujú Test UEFA - 150m beh, 50m výklus a šprinty 6x40m. Limity požadované KR SsFZ : III. liga – 150m (30s), 50m (35s), 6x40m (6,2s), IV. a V. liga – 150m (35s), 50m (40s), 6x40m (7,0s). Prezentácia rozhodcov je 10. a 11.4.2008 od 13,45 do 14,30 hod. v Športovej hale. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave a rozhodcovia III. ligy číslo účtu v peňažnom ústave (tí, ktorí ho nenahlásili na zimnom seminári). Vybraní rozhodcovia : Čajka, Dian, Gombala, Hrmo, Kuzma, Galád, P. Oružinský, Tapfer, Moják, Ma. Jakubjak, Mi. Jakubjak, Mastiš, Balázsik, Ivanič, Kuteľ, Knapec, Krajči, Masár, Rogoň, absolvujú FP s rozhodcami III. ligy s podmienkou splnenia limitov tejto súťaže (30s/35s). 

3.       KR upozorňuje R a DZ na dôsledné plnenie povinností uvedených v Spravodajcovi SsFZ – ŠTK bod 3, kontrola vybavenosti sociálnych zariadení na futbalových štadiónoch.

4.       V zmysle pokynov na zimných seminároch rozhodcov SsFZ sú rozhodcovia od jarnej časti 2007/2008 povinný v súťažiach SsFZ pri udelení osobného trestu ŽK uvádzať v zápise o stretnutí do kolónky napomínaní a vylúčení hráči : minúta, ŽK, č. hráča, meno a priezvisko hráča (bez čísla RP a dôvodu udelenia OT). Do stĺpca ŽK pri menách hráčov, R už nevpisuje minúty. Vzor zápisu bude zverejnený na web-stránke SsFZ. V súťažiach SFZ sa spôsob popisu OT nemení!

5.       Upozorňujeme R a DZ, že na stretnutiach SFZ (I.LSD, II.LSD) si účtujú cestové náklady podľa podmienok SFZ (hromadný prostriedok), nie 2,- Sk/km!

6.       ÚDZ berie na vedomie :

a)       Ospravedlnenia : Truban 16.4., Badura12.-20.4., Zeleňák 1.-30.4., Ševec 19.4.,Roštár 12.-13.4., 1.-4.5., 8.-10.5., 17.-18.5., Švehlík 25.-27.4., V.Ďurana 12.-13.4.2008.

b)       Náhradný písomný test vykonal DZ Miroslav Kučera.

c)       DZ Vladimír Krajči sa bez ospravedlnenia nezúčastnil náhradného termínu na vykonanie písomného testu, nebude delegovaný na stretnutia v jarnej časti súťaží.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oprava RS 2007/08 časť adresár FK IV. liga JUH: Slovan Tomášovce od 20. 3. 08 prezident FK Štefan Kocúr m 0908 232345, manager Miroslav Sopóci m 0915 637462; časť mládež – FK Mesta Tornaľa  manager Milan Goceliak zmena m:  0918 930 022, fax: 047/ 552 33 43.

2.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

3.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

 

Zmena DL č. 17

D. Hámre – Badín (1. 5. o 17.00)

Bánová – Savon BB (SD a MD, 8. 5. o 10.00-12.30)

Selce – B. Štiavnica (dorast, 1. 5. o 15.00)

Zborov – T. Teplice (SŽ a MŽ, 1. 5. o 10.00-12.00)

B. Štiavnica – H. Nemce (SŽ a MŽ, 8. 5. o 10.00-12.00).

 

Zmena DL č. 18

Ružomberok B – Belá (SŽ a MŽ, Ružomberok  um. tráva)

O. Jasenica – Trebostovo (dor. nehrá sa).