21. 3. 2008

Spravodaj č. 37/2007-08

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.      Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. D 16. kolo Nenince – Lubeník 13. 4. 08 o 15.30 na ihr. FK Balog n. I. (Nenince majú zavreté ihrisko).

2.      Na základe žiadosti FK Oščadnica povoľujeme v prípade nepriaznivého počasia odohrať MFS IV. ligy SEVER 6. kolo Oščadnica – Trebostovo 30. 3. 08 o 15.00 na pomocnom škvarovom ihrisku FK Krásno n. K. Oznámenie súperovi, R a DZ zabezpečí FK Oščadnica.

3.        ŠTK povoľuje v jarnej časti používať pre mládež. družstvá pomocnú hraciu plochu FO Bytča, ktorá sa nachádza v areáli štadióna. FK Bytča splní dohodnuté podmienky.

4.        Na základe žiadosti FK Liesek povoľuje odohrať MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v jarnej časti súť. roč. 2007/08 na ihr. FK Vitanová, po splnení dohodnutých podmienok. FK Liesek zabezpečí po stretnutí pre družstvo hostí a R soc. zariadenie na štadióne v Lieseku.

 

Komisia mládeže – (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy SD a MD, že FK N. Baňa odohrá doma vylosované stret. vždy sobotu o 10.30-13.00 na ihr. v T. Breznici,

b)       III. ligy SD a MD, že ŽP Podbrezová odohrá doma vylosované stret. v nedeľu o 10.00-12.30 na ihr. Podbrezová-Skalica,

c)       III. ligy SD a MD, že FK Fomat Martin odohrá doma vylosované stretnutia sobotu o 10.00-12.30 okrem: 16. kolo Martin - Revúca 27. 3. 08 (štvrtok) o 13.30-15.30, 18. kolo Martin – D. Kubín 13. 4. 08 o 10.00-12.30, 23. kolo Martin – Bánová 11. 5. 08 o 10.00-12.30,

d)       III. ligy SD a MD, že FK K. N. Mesto odohrá doma vylosované stret. v sobotu o 10.00-12.30 okrem: 18. kolo K. N. Mesto – Bytča 13. 4. 08 o 10.00-12.30, 20. kolo K. N. Mesto – Zvolen 27. 4. 08 o 10.00-12.30, 27. kolo K. N. Mesto – Čadca 3. 6. 08 (utorok) o 14.30-17.00,

e)       IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Hriňová odohrá doma vylosované stret. v sobotu o 14.00, ako predzápas stret. žiakov,

f)         V. ligy dorast sk. C, že FK Dudince odohrá doma vylosované stret. sobotu UHČ dorastu,

g)       V. ligy dorast sk. A, že OŠK Rudina odohrá doma vylosované stret. v sobotu UHČ dospelých,

h)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK N. Baňa odohrá domáce vylosované stret. sobotu o 10.30-12.30 na štadióne v N. Bani,

i)         II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že ŽP Podbrezová odohrá doma vylosované stret. sobotu o 10.00-12.00 na ihr. v Brezne (staré ihr. pri Slovenke),

j)         II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B odohrá doma vylosované stret. v týchto termínoch na ihr. v Radvani: 15. kolo Dukla – Lučenec 5. 4. 08 o 10.00-12.00, 17. kolo Dukla – V. Krtíš 19. 4. 08 o 10.00-12.00, 19. kolo Dukla – Č. Balog 7. 5. 08 (streda) o 15.00-17.30, 22. kolo Dukla – Žarnovica 24. 5. 08 o 10.00-12.00, 24. kolo Dukla – Podbrezová B 8. 6. 08 o 10.00-12.00, 26. kolo Dukla – N. Baňa 22. 6. 08 o 10.00-12.00

k)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že FK V. Rovné odohrá doma vylosované stret. v nedeľu o 10.00-12.00

l)         III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že R. Teplice odohjú doma vylosované stret. v nedeľu o 10.00-12.00,

m)     III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Vrútky odohrá doma vylosované stret. v sobotu ako predzápas dospelých na ihr. v Martine (hlav. štadión)

n)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Liesek odohrá doma vylosované stret. v nedeľu o 12.00-14.00 na ihr. FK Vitanová. Súper a R sa dostavia na ihr. do Vitanovej. Liesek po stretnutí zabezpečí sprchy na ihr. v Liesku.

o)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Rabča odohrá doma vylosované stret. v nedeľu ako predzápas dorastu,

p)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK D. Kubín B odohrá doma vylosované stret.: 15. kolo D. Kubín B – Z. Poruba 6. 4. 08 o 14.00-16.00, 18. kolo D. Kubín B – Nižná 26. 4. 08 o 10.00-12.00, 20. kolo D. Kubín B – Lokca 11. 5. 08 o 14.00-16.00, 22. kolo D. Kubín B – Vrútky 25. 5. 08 o 14.00-16.00, 24. kolo D. Kubín B – Rabča 7. 6. 08 o 10.00-12.00,

q)       III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že Jupie BB Podlavice odohrá doma vylosované stret. v nedeľu o 10.00-12.00 na ihr. v Selciach,

r)        II. a III. lig SŽ a MŽ, žev prípade ak družstvá odohrajú stretnutia ako predzápas dopelých (dorastu) stretnutie odohrajú SŽ 240 min. pred UHČ dospelých (dorastu a MŽ 120 min. pred UHČ dospelých (dorastu).

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       16. kolo V. ligy dorast sk. A Rabča – O. Veselé 12. 4. 08 o 14.00,

b)       15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rajec – Raková 5. 4. 08 o 14.15-15.45,

c)       17. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Raková 23. 4. 08 (streda) o 15.00-17.00,

d)       19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Raková 14. 5. 08 (streda) o 15.00-17.00,

e)       22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Raková – Staškov 28. 5. 08 (streda) o 15.00-17.00

f)         21. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lokca – Lisková 8. 5. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       15. kolo V. ligy dorast sk. A Podvysoká – D. Hričov 5. 4. 08 o 15.30,

b)       17. kolo V. ligy dorast sk. A Podvysoká – K. Lieskovec 19. 4. 08 o 16.00,

c)       19. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bánová – V. Rovné 4. 5. 08 o 10.00-12.00 na ihr. Bánová,

d)       21. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bánová – Ružomberok B 18. 5. 08 o 10.00-12.00 na ihr. Bánová.

Z 20. 3. 2008

1.       Oznamuje účastníkom III. ligy:

a)       SD a MD, že FK D. Kubín má schválenú ako náhradnú HP v Istebnom (trávnaté ihrisko)

b)       SŽ a MŽ sk. B, že FK D. Kubín má schválenú ako náhradnú HP v Istebnom (trávnaté ihrisko)

c)       SŽ a MŽ sk. B, že K. Lieskovec odohrá doma vylosované MFS v termínoch: 16. kolo K. Lieskovec – Čadca B 13. 4. 08 o 9.00-11.00, 17. kolo K. Lieskovec – Oščadnica 20. 4. 08 o 9.00-11.00, 19. kolo K. Lieskovec – Rosina 4. 5. 08 o 9.30-11.30, 21. kolo K. Lieskovec – Raková 18. 5. 08 o 10.00-12.00, 23. kolo K. Lieskovec – R. Teplice 1. 6. 08 o 10.00-12.00, 25. kolo K. Lieskovec – Turzovka 15. 6. 08 o 10.00-12.00. K. Lieskovec upozorní listovou zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

2.       Nariaďuje odohrať MFS III. ligy SD a MD 16. kolo Námestovo – Krásno 30. 3. 08 o 10.00-12.30 (oprava Spravodajcu č. 35).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-765 DK upozorňuje FK Tvrdošín dospelí, že družstvo má naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť v zmysle D-763.

D-766 DK zatiaľ berie na vedomie oznam HK SsFZ v Spravodajoch SsFZ č. 26-30/2007-08 pre funkcionárov družstiev FK uvedených pod D-764 a 765 o jej postupe v prípade neuhradenia nedoplatkov do 30.1.08.Návrh HK SsFZ o udelenie nového trestu vo výške neuhradeného nedoplatku v zmysle RS 2007/2008 bude DK realizovať iba u družstiev FK, ktoré neuhradia nedoplatky do 29.02.2008.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Posledný termín teoretických previerok R a DZ bude dňa 27.3.2008 o 15,00 hod. v zasadačke č. 10 na SsFZ v Banskej Bystrici v rámci zasadnutia KR. Zúčastnia sa R : III. liga - Ambróz, Forgon, Žbirka, IV. liga – Bajús, Glončák, György, Malček, Václavík, Vanková, V. liga - Berta, Dráhovský, Dudek, Fazekaš, Filkus, Frančák, Gonda, Chrien, Jacko, Koštial, Kožík, M. Krahulec, Ľupták, Strna, Venglár, Vrlíková, Weiss.   

2.       Fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 10.4.2008 – R Žilinský kraj, 11.4.2008 – R Banskobystrický kraj. R absolvujú Test UEFA - 150m beh, 50m výklus a šprinty 6x40m. Limity požadované KR SsFZ : III. liga – 150m (30s), 50m (40s), 6x40m (6,2s), IV. a V. liga – 150m (35s), 50m (40s), 6x40m (7,0s). Prezentácia rozhodcov je 10. a 11.4.2008 od 13,45 do 14,30 hod. v Športovej hale. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave a rozhodcovia III. ligy číslo účtu v peňažnom ústave (tí, ktorí ho nenahlásili na zimnom seminári).

3.       Žiadame všetky KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2008. Materiál žiadame zaslať na KR SsFZ v termíne do 11.4.2008!

4.       V zmysle pokynov na zimných seminároch rozhodcov SsFZ sú rozhodcovia od jarnej časti 2007/2008 povinný v súťažiach SsFZ pri udelení osobného trestu ŽK uvádzať v zápise o stretnutí do kolónky napomínaní a vylúčení hráči : minúta, ŽK, č. hráča, meno a priezvisko hráča (bez čísla RP a dôvodu udelenia OT). Do stĺpca ŽK pri menách hráčov, R už nevpisuje minúty. Vzor zápisu bude zverejnený na web-stránke SsFZ. V súťažiach SFZ sa spôsob popisu OT nemení!

5.        ÚDZ berie na vedomie :

a)       zaradenie p. Stanislava Špilu na nominačnú listinu DS SFZ

b)       doplnenie nominačnej listiny DZ, skupina V. liga o Miroslavu Migaľovú, 034 83 Lipt. Teplá, Školská  319, č. mobilu 0905 762 494 a Igora  Šuleka, 974 05 Banská Bystrica, Podháj č. 41,  č.mobilu 0903 908 145 a 0903 590 285

c)       písomné ospravedlnenie z delegácie na jarnú časť súťaží - III. liga - Vladimír Orság zo zdravotných dôvodov, IV. liga - Ladislav Knap z pracovných a rodinných dôvodov,  Pavol Ďurana z pracovných dôvodov, Pavol Romanec z pracovných dôvodov, Milan Meliš z pracovných dôvodov.

Ospravedlňujeme neúčasť Miroslava Kučeru na seminári DZ.

Oznamujeme že náhradný termín na vykonanie testu pre DZ bude na zasadnutí UDZ dňa 27. marca o 15. 30 hod v zasadačke SsFZ v Banskej  Bystrici, na ktorý pozývame Miroslava Kučeru a Vladimíra Krajčiho.

Na zasadnutie  UDZ dňa 27. o 16.00 pozývame  Igora Šuleka a Miroslavu Migaľovú.

Ospravedlnenie  Marko 13.3. - 16. 3., Babka    5. 4. - 15.4., Schneider  11.4. - 13.4.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       MaK žiada FK Poltár o zaslanie RP Jozef Marcinek 750213 na sekretariát SsFZ do 27. 3. 08 pod následkom DP.

2.       Zamietnutý: Peter Uhliarik 850512 FK Jupie BB – Šk Badín čl. 6/1 PP; Erik Jozefík 800524 FK Jesenské – Slovan Divín, čl. 6/1 PP; Štefan Macko 761227 FK Námestovo – FK Turany, čl. 6/1 PP.

3.       Schválený: Tomáš Kamenský 841002, čl. 13/2 PP.

4.       Opakovaný: Ján Kováč 770909 schválený podľa čl. 28/3 PP. FK Sliač – FK Žarnovica; Filip Tvaružek 900912 schválený podľa čl. 28/3 PP FK K. Lieskovec – FK Ochodnica; Martin Sokol 800525 schválený podľa čl. 28/3 PP FK Kremnička – FK Brusno. Zároveň žiadame dotknuté kluby o predloženie dokladu o úhrade výchovného do 28. 3. 08 na sekretariát SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oprava RS časť adresár FK, V. liga sk. A: Kysučan Korňa – predseda FK - Peter Paľuch , tel: 0907 380 621, 00420776194669, manafer FK – Jozef Vranečka, m:0907 200 033, poštu zasielať – Peter Paľuch, Nižná Korňa 556, 023 21  Korňa, e-mail: kysucankorna@zoznam.sk.

2.       Oznamujeme kolegom z ObFZ, že na SsFZ sú k dispozícii doplnky pravidiel futbalu á 35 SK spolu Pravidlá futbalu + doplnky á 200 Sk. Naďalej sú k dispozícii aj novelizované Futbalové normy SFZ (bez obalu) á 165 SK a Rozpis súťaží SsFZ 2007/08 á 50 SK. Platba výhradne poštovým peňažným poukazom SsFZ (do správy adresáta uvádzajte „pravidlá futbalu“ a počet kusov).

3.       Matričné miesto pri SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, aby si dôkladne prekontrolovali RP hráčov dorastu a dospelých a RP, ktoré majú platnosť do 31. 12. 07 predložili k výmene. Podklady k výmene RP (po dobe platnosti) vyplnené tlačivo prihláška k registráci výrazne označená výmena RP, fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm (nie staršia ako 1 rok), RP po uplynutí platnosti, kópia dokladu na overenie RČ a doklad o úhrade poplatku á 100 SK. Podrobnejšie na www.ssfz.sk časť Registrácie.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín AUGUST 2007: Baláž Robert 770812 Junior Radvaň, Makovník Viliam 830202 Badín, Snopko Patrik 910606 Badín, Farkaš Pavel 890904 Lok. Zvolen, Giertl Martin 870929 ŠK Kremnička, Chomistek Martin 801030 Ľubeľa, Kasper Lukáš 890924 Tisovec, Kriška Jaroslav 710901 V. Lúka, Serdel Martin 840717 Dubové, Solivaj Ján 780331 Šalková, Vajda Matúš 871206 ŠK Selce.