Spravodaj č. 44/2006-2007

 

Dôležité opozornenie!!!

Upozorňujeme futbalové hnutie na zásadnú zmenu v publikovaní Spravodajcu SsFZ. Zajtra 2. 6. 2007 bude naposledy uverejnené ako doteraz v sobotňajšom vydaní denníka SME. Do konca súť. roč. 2006/07 spolu s ostatnými materiálmi (tabuľky mládeže, delegačný list) publikované vždy v piatok v športovej prílohe SME. Túto prílohu dostane na adresu každý R, DZ a FK pôsobiaci v SsFZ. Vzhľadom k tejto skutočnosti do konca súť. roč. 2006/07 posúvame zasadnutia komisií zo štvrtka na stredu (ObFZ BB zo stredy na štvrtok).

Preto je bezpodmienečne nutné, aby všetky podklady na rokovanie komisií SsFZ (poplatky, vyjadrenia, žiadosti atď.) boli na sekretariáte SsFZ doručené vždy v stredu do 12.00 hod.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oznamujeme všetkým FK, že aktív ŠTK sa uskutoční 28. 6. 07 o 15.00 v B. Bystrici (budova Krajského úradu).

2.       Schvaľujeme výsledky MFS súťaží dospelých, ktoré sa odohrali do 25. 5. 07 (vrátane).

3.       Nariaďujeme FK Žilina B preplatiť náležitosti pre DZ Pavol Baják vo výške 1 030 SK z MFS hraného 27. 5. do 6. 6. 07 pod následkom discipl. opatrení. Prípad postupujeme na DK.

4.       Kontumujeme MFS IV. ligy sk. JUH Ružiná – Revúca podľa SP čl. 100/e. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Ružiná.

5.       Schválené zmeny termínov: Selce – Poniky 6. 6. o 17.00 (neakceptujeme vzájomnú dohodu, MFS sa musí odohrať do 10. 6.); Žilina B – Rakytovce 9. 6. o 10.30 v Strážove, Žilina B uhradí 150 SK za predelegovanie R; D. Hámre – Revúca 10. 6. o 10.30 L. Vieske.

6.       Žiadame R Marek Venglár o zaslanie dokladu ohľadne zásalania zápisov o stretnutí z MFS H. Zalužany – Hnúšťa do 6. 6.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

KM, vzhľadom na časté kontumácie stretnutí za štart hráča po 4 ŽK, žiada ved. družstiev, aby si bezprostredne po stretnutí skontrolovali s R pri preberaní RP a podpísaní zápisu o stretnutí udelené ŽK a ČK.

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        25. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – Fomat Martin B 6. 6. (streda) o 14.00-16.00. FK Fomat uhradí na účet SsFZ 150 SK,

b)        26. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Rudinská 14. 6. (štvrtok) o 16.00-17.30,

c)        24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – L. Hrádok 13. 6. (streda) o 16.00-18.00. Z. Poruba uhradí na účet SsFZ 200 SK,

d)        25. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C H. Nemce – Hliník 10. 6. o 10.00-12.00. FK H. Nemce uhradia na účet SsFZ 150 SK.

2.       Kontumuje MFS:

a)        23. kola V. ligy dorast sk. B Tvrdošín – Vrútky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Vrútky berie na vedomie,

b)        23. kolo V. ligy dorast sk. C Kováčová – Lutila priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kováčová podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča M. Bartoléna 880510 v dobe zast. činnosti 4ŽK),

c)        23. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – S. Ľupča priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kováčová podľa SP čl. 100/b (hostia pricestovali na MFS so 6 hráčmi). Žiada FK S. Ľupča o písomné vyjadrenie sa k neodohratiu MFS,

d)        19. kolo III. ligy SŽ sk. D Roma Revúca – Radzovce priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Roma Revúca podľa SP čl. 100/e. Žiada FK Radzovce o písomné vyjadrenie sa k neodohratiu MFS,

e)        23. kolo V. ligy dorast sk. D Cinobaňa – V. Blh priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Cinobaňa podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK V. Blh berie na vedomie.

f)          23. kola V. ligy dorast sk. A Svrčinvoec – Makov priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Makov podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča Cypricha 910504 v dobe zast. činnosti ČK).

3.       Námietka kap. FK Rabča v MFS 23. kola V. ligy dorast sk. B bola prerokovaná ako bezpredmetná.

4.       Berie na vedomie ospravedlnenie FK Trstená k neodohratému MFS 22. kola V. ligy dorast sk. B.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1177 DK odstupuje KR na riešenie list R Urban Žiakovič z 26. 5.,

D-1178 Blažej Csík 920827 Radzovce 4 SN od 28. 5. 1-2b, 100+200 SK uhradiť,

D-1178 Jozef Kuric 930717 Hrochoť 1 SP do 31.10, 1-1a,

D-1179 Alojz Balázs 910615 Fiľakovo 4 SN od 24. 5., 1-6-1b,

D-1180 František Balázs 910203 Fiľakovo 4 SN od 24. 5., 1-6-1b,

D-1181 Michal Bohuš 900321 Sliač 4 SN od 24. 5., 1-6-1b,

D-1182 Maroš Libiak 900124 Sliač 2 SN od 24. 5., 1-5a,

D-1183 Jozef Juristý 900116 N. Baňa 3 SN od 24. 5., 1-4a,

D-1184 Ján Jurčík 930323 Čadca B 2 SN od 25. 5., 1-5a,

D-1185 Michal Šikula 910530 Bánová 1 SP do 31. 10., 1-1a,

D-1186 Marek Kulla 910730 Čadca 4 SN od 28. 5., 1-6-1b,

D-1187 Jozef Vlkolenský 730313 Nenince 1 SN od 28. 5., 1-5a,

D-1188 Eduard Kučera 880423 Sklabiná 1 SN od 28. 5., 1-5a,

D-1189 Oprava trestu uvedeného pod D-1144 Marian Seko 850803 Krásno 1 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-1190 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 4. 6. za neuhradenie poplatkov za neplnenie počtu R družstvám dosp.: Bytča, Bánová, T. Štiavnička, D. Hámre, Hliník, Poníky, Hajnačka, D. Hričov, Predmier, Kláštor, N. Baňa, Sásová a Žarnovica. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade obratom predložte na sekretariát SsFZ,

D-1191 Ondrej Fiala 920307 Staškov 1 SP do 31. 10., 1-1a,

D-1192 Robert Kuťa 890730 Belá 4 SN od 28. 5., 1-3b,

D-1193 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch, na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 4. 6. za neuhradenie medzioddielovej pohľadávky vo výške 3 554 SK družstvu FK Podbiel dosp. Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade obratom predložte na sekretariát SsFZ,

D-1194 Dk odstupuje KR previnenie R Ivan Zelezník ohľadom neuvedenia ŽK v zápise o stretnutí Stráňavy – Makov,

D-1195 DK odstupuje KDZ previnenie DZ Július Kubáni ohľadom kontrolnej činnosti v stretnutí Stráňavy – Makov,

D-1196 Na návrh KR DK trestá R Pavol Baranček 4 SN od 31. 5., DP 3-5 200 SK uhradiť,

D-1197 Na návrh KR DK trestá R Rastislav Glončák 4 SN od 31. 5., DP 3-5 200 Sk uhradiť,

D-1198 Marek Harach 830531 Dudince 3 SN od 21. 5., 1-6-1b,

D-1199 Milan Štefanka 711218 Žarnovica 3 SN od 31. 5., 1-6-1b, 200 SK uhradiť,

D-1200 Mario Auxt 780925 Dudince 4 SN od 21. 5., 1-6-1b,

D-1201 Ladislav Vrábel HÚ FK Podvysoká dorast 8 SN od 31. 5., 1-3b,

D-1202 Peter Bytčánek hlásateľ FK Podvysoká dorast 5 SN od 24. 5., 1-3b,

D-1203 FK Podvysoká dorast pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia, za neprístojnosti funkcionárov a divákov v a po stretnutí 19. 5.,

D-1204 Patrik Cyprich 910504 Svrčinovec DK hráčovi dňom 31. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 5. 6. zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí 27. 5.). Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. družstva v tomto stretnutí,

D-1205 Ján Čanecký 850627 Skalité 4 SN od 28. 5., 1-3b,

D-1206 Michal Kvasňák 900505 Rabča 4 SN od 24. 5., 1-9-1b,

D-1207 Miroslav Adamčík ved. dr. FK Rabča dorast 6 SN od 31. 5., 1-9-2b,

D-1208 Jaroslav Kudzbel 710213 Podbiel 1 SN od 28. 5., 1-5a,

D-1209 Jaroslav Bakoš 771223 Žaškov 5 SN od 28. 5., 1-6-1b,

D-1210 Richard Slobodník 760717 Priechod 2 SN od 28. 5., 1-5a,

D-1211 Radoslav Košarník 870919 Š. Bane 1 SN od 28. 5., 1-5a,

D-1212 Vladimír Gallo ved. dr. FK Revúca dosp. 5 SN od 28. 5., 1-3b,

D-1213 Ľubomír Micheľ 891018 Revúca 2 SN od 28. 5., 1-5a,

D-1214 Andrej Szöke 910710 R. Sobota B 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 28. 5., 1-4a,

D-1215 Marek Hradovský 901126 Tisovec 1 SN od 28. 5., 1-4a,

D-1216 Matej Majerčík 860602 Revúca 3 SN od 28. 5., 1-3b,

D-1217 Juraj Šár 811025 V. Krtíš 2 SN od 28. 5., 1-6-1a,

D-1218 Ondrej Bartko 780321 Hajnačka 2 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-1219 Peter Pál 811029 Hajnačka hráč do 5. 6. zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neprístojnosť voči AR v stretnutí 27. 5.),

D-1220 Na návrh KM Miroslav Bartolen 880510 Lutila 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-9-1b, 100 SK uhradiť,

D-1221 Na návrh KM Vladimír Bugár ved. dr. FK Lutila dorast 6 SN od 31. 5., 1-9-2b,

D-1222 Patrik Konôpka 910522 Zvolen 2 SN od 24. 5., 1-5a,

D-1223 Lukáš Zimáň 880927 Námestovo 1 SN od 28. 5., 1-4a,

D-1224 Ivan Dauda 880623 D. Kubín 1 SN od 28. 5., 1-4a,

D-1225 Branislav Kopásek 790908 Krásno 5 SN od 24. 5., 1-6-1b,

D-1226 Lukáš Sopko 870303 Brusno 2 SN od 24. 5.  1-5a,

D-1227 Marek Padala 860725 Bánová 1 SN od 28. 5., 1-5a,

D-1228 Peter Jančiar 750305 Brusno 5 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-1229 Roman Krivjančin 851215 D. Ždaňa 1 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 21. 5., 1-5a,

D-1230 Ľubomír Dulka ved. dr. FK Dlhá 4 SN od 28. 5., 1-3b 200+400 SK uhradiť,

D-1231 DK odstupuje KDZ previnenie DZ Tibor Michalko neopspravedlnená neúčasť na rokovaní DK 31. 5.,

D-1232 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Michal Doležal 741103 V. Blh – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10., Lukáš Homola 920715 S. Ľupča, Roland Dodok 751103 Dudince, Peter Ďuriš 720116 Sásová – zamietajú sa, Marek Poništ 900530 K. N. Mesto – zamieta sa čl. 31/bod 2DP,

D-1233 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 24. 5. 07: Juraj Stalmašek 771023 Bánová, Miroslav Šuraba 790509 Rudinská, Marian Kováč 740810 Brusno, Denis Pakhoma 840814 R. Sobota B, Michal Kľago 860425 K. N. Mesto, Konrád Tóth 900425 Fiľakovo, Michal Michulek 900219 Bánová, Adam Droppa 880306 L. Mikuláš, Marek Mravec 891127 Bánová,

D-1234 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 28. 5. 07: Tomáš Podmanický 860204 Oščasdnica, Roman Sojčák 781010 Makov, Martin Syrovátka 830811 Stráňavy, Radoslav Vlček 730505 Skalité, Matej Lysík 840329 Rosina, Marian Čačurak 850915 Raková, Peter Sojčák 830904 Zuberec, Marcel Blaško 800615 Š. Bane, Július Dobrota 861014 Žiar B, Peter Turňa 830319 Č. Balog, Mário Kašiar 771206 Vyhne, Andrej Barto 860917 Klenovec, Jaroslav Grendel 880729 Lubeník,Igor Donoval 780625 Podlavice, Tomáš Šulaj 871022 Poltár, Roman Ološtiak 811222 D. Hámre, Miloš Kramár 791103 D. Hámre, Ladislav Káčer 861219 D. Hámre, Lukáš Čičala 860729 Rudinská, Peter Jančiar 730305 Brusno, Juraj Švábik 800317 Krásno, Peter Kurčinka 820918 Námestovo, Peter Kezer 890606 L. Mikuláš, Milan Mahút 900530 Belá, Lukáš Bela 890724 D. Tižina, Michal Bela 880103 D. Tižina, Vladimír Klučka 900623 Podvysoká, Martin Makovník 890809 Sučany, Ondrej Chrobák 890328 Badín, Martin Čupka 900120 S. Ľupča, Peter Taška 900507 Žarnovica, Adam Bernát 900523 Lutila, Tomáš Halama 880826 Kováčová, Miroslav Bartolén 880510 Lutila, Peter Dovčiak 790109 Radvaň, Milan Cibula 820602 Radvaň, Marek Finta 900702 Trebostovo, Lukáš Teren 881009 Dudince, Adam Hrčka 900916 Dudince,

D-1235 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 28. 5. 2007: Ondrej Bartko 780321 Hajnačka, Pavel Lipták 880113 Tisovec, Kamil Blaho 821217 Hliník, Michal Prepelica 800923 Ružiná, Juraj Beňák 810704 Brusno, Peter Bohuš 820930 Zvolen, Juraj Homola 840828 Zvolen, Marian Ladňák 850411 R. Sobota B, Marek Janák 850625 R. Sobota B, Jozef Sekereš 801006 D. Ždaňa, Peter Hric 800320 Rakytovce,

D-1236 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Marian Jančík ved. dr. D. Niva, Jozef Pataki ved. dr. Hajnačka – chýbajú poplatky, David Šestina 870305 Revúca – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-1237 Dk predvoláva na svoje zasadnutie 6. 6. 07 zos tretnutia Hajnačka – Poltár IV. ligy JUH dosp. o 16.30 FK Hajnačka: Pavel Szabo HU, Tomáš Tóth prezident.; Olováry – V. Blh V. liga sk. D dosp. o 17.00 R: Urban Žiakovič. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame všetky ObFZ o nahlásenie postupujúcich rozhodcov do súťaží SsFZ bez obmedzeného počtu rozhodcov s platnou licenciou R - „A“. Zoznam zašlite obratom na sekretariát SsFZ.

2.       Na základe požiadavky ŠTK SFZ upozorňujeme R, že v stretnutiach mládeže SFZ okrem označenia napomínaného hráča vyplní do príslušnej časti zápisu (osobné tresty) aj číslo hráča, minútu priestupku, meno a priezvisko (bez udania dôvodu napomínania).

3.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 7.6.2007 o 15,30hod. R Bertu.

4.       Zasadnutie technického úseku KR SsFZ bude dňa 6.6.2007 (streda) o 15,00 hod.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Aktuálne informácie o NIKE PREMIER CUP 2007/2008 sú uverejnené na www.ssfz.sk  2 . kolo je naplánované na 12. - 13. júna 2007 nasledovne: 1. skupina (BB): Badín – Savon BB, Radvaň – JUPIE Podlavice, 2. skupina (ZV): Očová/Vígľaš – Sliač, Pliešovce – Krupina, Hriňová – Detva, D. Niva - Zvolen 3. skupina (ZH/VK): Župkov – Žarnovica, D. Hámre – Žiar n. Hr.,  Olováry/Nenince – D. Strehová, V. Zlievce – V. Krtíš, 4. skupina (LC/RS): Tisovec/Hnúšťa - Tornaľa, Tomášovce/Fiľakovo - Lučenec, 5. skupina (MT/LM): Vrútky –  FOMAT Martin, Bobrovec – Lisková, 6. skupina (CA): Krásno – K.N.Mesto, Skalité / Turzovka – Čadca, 7. skupina (DK) Mútne/Or. Veselé - Tvrdošín, Sihelné/Rabča - Zubrohlava/Klin, Breza / Zuberec - Liesek, Bziny/Or. Podzámok – D. Kubín, 8. skupina (ZA): Višňové – Raj. Teplice, Varín – Belá, Dolný Hričov – Rajec, Kotešová /Štiavnik – Veľké Rovné. Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po 1 rozhodcovi.

2.       Majstrovstvá Slovenska starších a mladších žiakov sa budú konať v dňoch 18. až 21. júna 2007 v Žarnovici a okolí nasledovne: 19. júna MŽ dopoludnia Lovča, SŽ popoludní Lovča, 20. júna MŽ dopoludnia Hliník n. Hr., SŽ popoludní Ladomierska Vieska, 21. júna MŽ dopoludnia Žarnovica, SŽ popoludní Žiar nad Hronom.

3.       Víťazom celoslovenského finále MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO, ktoré sa konalo 29. mája 2007 v Banskej Bystrici sa stali chlapci 1. FC Tatran Prešov a dievčatá Slovana Bratislava. Konečné poradie: chlapci (roč. 94)- 1. 1.FC Tatran Prešov, 2. MFK Ružomberok, 3. Spartak Trnava, 4. Dukla B.Bystrica, 5. FK Sp.Nová Ves, 6. PFVA Bratislava, 7. FC Nitra, 8. AS Trenčín; dievčatá (roč. 91): 1. Slovan Bratislava, 2. Skloplast Trnava, 3. ŠTICH Humenné, 4. ŠK Selce, 5. SIN Stropkov.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK D. Strehová (D. Strehová – Námestovo), Brusno (Krásno – Brusno), K. Lieskovec (T. Štiavnica – K. Lieskovec), Trebostovo aj L. Štiavnica (Trebostovo – L. Štiavnica), Hliník (V. Krtíš – Hliník). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  podnety odmieta. Podnet D. Ždaňa (D. Ždaňa – Bytča) po splnení podmienok prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 6. 6. (streda) o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Rudinská (22,23,24,25,26 – odstupujeme na DK), Bytča (25), Žilina (26), Tvrdošín (22,23).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 5. 6. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Krásno – Brusno, Trebostovo – L. Štiavnica, V. Krtíš – Hliník,Hajnačka – Poltár.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ LM o zaslanie fotokópie RP u hráčov: Apríl 2007: Anton Balco 810615 Ploštín.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Tomáš Ján Paulišin 840809 Podkriváň. ObFZ LC: Prestupový termín Marec 07: Jozef Jančkár 831026 Lehôtka. Prestupový termín APRÍL 2007: Norbert Nagy 690512 F. Kováče, Dušan Dohonyi 720131 F. Kováče.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Bertók Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP u hráčov: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.  

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ CA o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Pavol Gálek 600108 Zborov n. B.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ RS o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Vojtech Kárasz 870409 Kaloša.

9.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany,.

 

Zmena DL č. 24

Dražkovce – Sučany (Kamenišťák za Grznára),

Černová – Ludrová (Baranček za Lisickú),

L. Mikuláš – K. N. Mesto (SD a MD, Baranček za Lisickú),

Vrútky – Palúdzka (dorast, Kamenišťák za Grznára),

Poniky – H. Nemce (dorast, 2. 6. o 16.00, Hrochoť),

Z. Poruba – L. Hrádok (SŽ a MŽ, 13. 6. o 16.00-18.00, nová M. Poliak – Tutura),

Brusno – K. N. Mesto (28. kolo, DZ Mastiš za Krahulca),

D. Strehová – Králiky (28. kolo, Kľačko za I. Szaba),

N. Baňa – Zvolen (SD a MD, Repiský za Trša),

Podlavice – Č. Balog (SD a MD, J. Hrčka za Koseca),

Námestovo – L. Mikuláš (SD a MD, Fízel za Tilescha).

SFZ

Ružomberok B – Humenné (SD a MD, nová Korenčík – Ondruš, ObFZ LM – Balko),

Žilina – Čadca (SŽ a MŽ, 9.00-11.00).

 

Zmena DL č. 25

D. Hámre – Revúca (10.30, L. Vieska),

Belá – Martin B (SŽ a MŽ, 6. 6. o 14.00-16.00).

 

 

 

 

Oznamujeme širokej športovej verejnosti, že dňa 27. 5. 2007 nás po krátkej ťažkej chorobe opustil vo veku 55 rokov delegát a bývalý rozhodca SsFZ p. Ján ŠMILŇÁK. Česť jeho pamiatke!