Spravodaj č. 43/2006-2007

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 18. 5. 2007 okrem iných prejednal odvolanie FK Priechod voči rozhodnutiu DK D-799 vo veci inzultácie R hráčom FK Priechod v MFS P. Č. Balog – Priechod. Po prejednaní odvolania VV toto zamieta a potvrdzuje rozhodnutie DK SsFZ v predmetnej veci.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Upozorňujeme FK, že posledné 2 kolá všetkých súťaží dospelých sa odohrajú v jednom termíne (rušia sa všetky povolené výnimky). Prípadná zmena musí byť podložená vzájomnou dohodou zainteresovaných FK pričom platí zásada, že MFS sa musí predohrať a ŠTK si vyhradzuje právo posúdiť opodstatnenosť zmeny termínu.

2.       Schválené zmeny termínov: Rudinská – D. Ždaňa 7. 6. o 17.00 – FK D. Ždaňa uhradí 200 SK za predelegovanie R; H. Nemce – Š. Bane 27. 5. o 11.00 v Dudinciach.

3.       Upresnenie správy zo Spravodajcu č. 42/2006/07 bod 1: V prípade barážového stretnutia o postup do II. ligy sk. východ sa môže zúčastniť len družstvo, ktoré sa umiestni po skončení súť. roč. 2006/07 v III. lige sk. STRED na 2. mieste.

4.       Prerokované námietky kap.: Žarnovica – Dudince (hostia) 1. postúpená na KR, 2. neopodstatnená.

5.       Postupujeme na KR s KDZ R Ivan Zelezník,  DZ Július Kubáni prípad z MFS Stráňavy – Makov (ŽK uvedená v kolonke striedajúci hráč).

6.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. C H. Nemce – Hrochoť podľa SP čl. 100/d. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hrochoť. Prípad postupujeme na DK. FK H. Nemce uhradí náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK: Balajthy 300 SK, Jozef Kyzek 270 SK.

7.       Súťaž fy Football Planet k 24. 5. 07: najviac gólov: Žilina B – 73; najviac bodov: Z. Poruba – 61; najviac gólov: Gabriel Švec (N. Baňa) – 38.

8.       MFS 23. kola IV. ligy sk. JUH D. Hámre – Tisovec sa odohrá 27. 5. o 10.30 na ihr. v L. Vieske (D. Hámre má nepodm. uzavrené ihrisko).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

KM, vzhľadom na časté kontumácie stretnutí za štart hráča po 4 ŽK, žiada ved. družstiev, aby si bezprostredne po stretnutí skontrolovali s R pri preberaní RP a podpísaní zápisu o stretnutí udelené ŽK a ČK.

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        26. kola III. ligy SD a MD Podbrezová B – Č. Balog 12. 6. (utorok) o 15.00-17.00,

b)        26. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Krásno – Zuberec 6. 6. (streda) o 17.00,

c)        24. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Krupina 2. 6. o 17.00

d)        25. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Detva – D. Hámre 8. 6. (piatok) o 17.00,

e)        22. kolo V. ligy dorast sk. B Rudina – Svrčinovec 1. 6. (piatok) o 17.00,

f)          24. kolo V. ligy dorast sk. C Poniky – H. Nemce 2. 6. o 16.00,

g)        26. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Čierne 14. 6. (štvrtok) o 15.00-17.00,

h)        23. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Staškov – Korňa 26. 5. o 15.00-17.00 (zmena UHČ).

i)          24. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C B. Štiavnica – N. Baňa 3. 6. o 10.00-12.00,

2.       Kontumuje MFS 22. kola V. ligy dorast sk. B:

a)        Bziny – Trstená priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bziny podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Trstená berie na vedomie.

b)        Rabča – Trebostovo priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trebotsovo podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča M. Kvašňáka 900505 v dobe zastavenej činnosti 4ŽK).

3.       Oznamuje, že:

a)        FK Tempus RS odohrá 24.  a 26. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH 2. 6. R. Sobota – Krupina, 9. 6. R. Sobota – Dukla BB B o 10.00-12.00 na ihr. FK Bakta,

b)        25. kolo V. ligy dorast sk. D R. Sobota – V. Blh 10. 6. o 14.30 na ihr. FK Bakta. Dôvod: rekonštrukcia HP.

4.       Námietky:

a)        FK Lučenec B v MFS II. ligy SŽ sk. JUH bola na základe vyjadrenia R stretnutia bezpredmetná,

b)        FK Hrochoť v MFS III. ligy SŽ sk. C bola na základe vyjadrenia R stretnuti bezpredmetná.

5.       KM ozmauje družstvám V. ligy sk. C, že na základe rozhodnutia DK bolo družstvo FK S. Kremnička vylúčené zo súťaže. Doposiaľ dosiahnuté výsledky FK S. Kremnička sa anulujú. Družstvá v termíne MFS s FK S. Kremnička majú voľno.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1110 Ján Červenák 890615 Cinobaňa 3 SN od 14. 5., 1-6-1a,

D-1111 Marek Kolesár 900627 3 SN od 14. 5., 1-6-1a,

D-1112 Adam Šimko 880102 S. Kremnička 24 mesiacov nepodm. od 17. 5. 07 do 16. 5. 09, 1-6-2b,

D-1113 Tomáš Tököli S. Kremnička 24 mesiacov nepodm. od 17. 5. 07 do 16. 5. 09, 1-6-2b,

D-1114 Libor Gulička 880609 S. Kremnička 24 mesiacov nepodm. od 14. 5. 07 do 13. 5. 09, 1-6-2b,

D-1115 Ján Osvald HU S. Kremnička dorast 12 mesiacov nepodm. od 17. 5. 07 do 16. 5. 08, 1-10,

D-1116 FK S. Kremnička dorast podľa čl. 13 ods. 1 DP, DP 2-1d, DP 2-1c a DP 2-6 vylúčenie družstva zo súťaže, pokuta 15 000+300 SK za prerokovanie previnenia za napadnutie hráčov a funkcionára klubu hráčmi a divákmi a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 5. 5. 07,

D-1117 Michal Kollár 920520 T. Teplice 4 SN od 21. 5., 1-6-1b,

D-1118 Radoslav Šulc 780307 L. Štiavnica 1 SN od 14. 5., 1-4a,

D-1119 FK H. Nemce uzavretie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. od 24. 5. (nad 15 km) a pokuta 10 000 SK podľa DP 2-1c za inzultáciu AR divákom v stretnutí 13. 5.,

D-1120 Vladimír Zeleňák 720725 D. Hámre 4 mesiace nepodm. od 21. 5. do 20. 9. 07, 1-3b,

D-1121 FK D. Hámre dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. + zmena podm. trestu uzatvorenia ihriska na 1 súť. stretnutie na nepodm. (nad 20 km) od 24. 5. a pokuta 6 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť hráča a diváka po stretnutí 13. 5.,

D-1122 Patrik Pál 911108 V. krtíš 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1123 Ivan Rona 7403628 Kláštor, 4 SN od 21. 5., 1-3b,

D-1124 Robert Machyna 740805 Stráňavy 2 SP do 31. 10., 1-10,

D-1125 Patrik Kotuľa 920417 Raková 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1126 Patrik Kriška 951018 Tisovec 2 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1127 Martin Leitner 920610 Brusno 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1128 Michal Doležal 741103 V. Blh 2 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1129 Michal Cirák 881011 Kalinovo 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1130 Robert Škrabák 881128 Kokava, 1 SN of 21. 5., 1-4a,

D-1131 Marek Harach 830531 Dudince DK hráčovi dňom 21. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1132 Mario Auxt 780925 Dudince Dk hráčovi dňom 21. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1133 Michal Pavlík 850813 Š. Bane 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1134 Jozef Lepšík 810428 Žiar B 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1135 Maroš Pažout 781105 Žiar B 2 SP do 31. 10., 1-1a,

D-1136 Miroslav Malček 891202 Hriňová 3 SN od 21. 5., 1-2b,

D-1137 Marek Bereš 900621 Brusno 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1138 Tomáš Kuchárik 900118 L. hrádok 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1139 Lukáš Žiška 880629 L. Hrádok 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1140 Juraj Klembara 891214 L. hrádok 5 SN od 21. 5., 1-2b,

D-1141 Pavel Melicher 731111 Kalinovo 2 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1142 Martin Frim 800516 D. Hámre 2 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1143 Pavol Bábeľa 890309 Revúca 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1144 Marián Seko 850803 Krásno 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1145 Ivan Krutek FK Kláštor dosp. 5 SN od 21. 5., 1-3b,

D-1146 FK Kláštor p. Z. 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 20. 5.,

D-1147 Jakub Sekereš 890209 Sliač 6 SN od 21. 5., 1-2b,

D-1148 Andrej Strečok 910505 Selce 5 SN od 21. 5., 1-3b,

D-1149 Michal Kubina 900327 Selce 2 SP do 31. 10., 1-10,

D-1150 Ján Štulajter ved. dr. Selce dorast 6 SN od 21. 5., 1-10,

D-1151 Martin Kochan 910228 Selce 1 SP do 31. 10., 1-1a,

D-1152 Roman Krivjančin 851215 D. Ždaňa zastavenie činnosti od 21. 5. do vyriešenia previnenia,

D-1153 Ladislav Pokoš 930315 Tisovec 3 SN od 1. 5., 1-6-1a,

D-1154 Tomáš Hurák 891003 Tisovec 5 SN od 21. 5., 1-3b,

D-1155 Ján Murgaš 831128 Kremnička 1 SP do 31. 10., 1-1a,

D-1156 Roman Malík 700925 Rudinská 5 SN od 24. 5., 1-3b,

D-1157 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcovh č. 41 a 42/2006/07 na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 28. 5. za neuradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: dospelí: D. Hámre, Stráňavy, Radvaň, Černová, Priechod a Podbiel. Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrasdy nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ. prípadné nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila Dk zoznam družstiev FK s príslušnými nedoplatkami.

D-1158 Filip Vajda 900621 Černová 1 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1159 Na návrh KM Michal Kvasňák 900505 Rabča DK hráčovi dňom 24. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. hráč do 29. 5. zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 20. 5.) a poplatok za prerokvoanie previnenia. Písomné vyjadrenie a popaltok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1160 Peter Bytčanek hlásateľ FK podvysoká dorast DK menovanému zastvuje výkon funkcie od 24. 5., do vyriešenia previnenia. Hlásateľ do 29. 5. zašle na DK písomné vyjadrenie k. svojmu previneniu (neprístojnosti po stretnutí 19. 5.) a popaltok za prerokovanie previnenia,

D-1161 FK D. Hámre dop. pokta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 13. 5. podľa nariadení RS 2006/07,

D-1162 Maqrek Slanina 831020 H. Zalužany 2 SN od 21. 5., 1-5a,

D-1163 FK D. Strehová dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 20. 5.,

D-1164 FK Revúca dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerkovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 20. 5.,

D-1165 FK Hajnačka dosp. do 29. 5. zašle na DK písomné vyjadrenie k nevyhotoveniu videozáznamu zo záveru stret. 13. 5., podľa nariadení RS 2006/07,

D-1166 Adrián Berky 801214 Hajnačka 2 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1167 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Stanislav Urban 810903 Dúbrava, Branislav Kaplik 840815 Radoľa, Pavol Malík 700914 Rudinská – zamietajú sa, Peter Barták 800919 Stráňavy – zmena na 2 stret. podm. do 31. 10. 07, Miroslav Medvecký – zmena na 2 stret. podm. do 31. 10.,

D-1168 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 14. 5. 07: Radoslav Cetera 820616 Stráňavy,

D-1169 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 21. 5. 07: Michal Kralina 831213 Dudince, Tomáš Harach 860618 Dudince, Jozef Lepšík 810428 Žiar B, Jozef Genčur 821208 Rudinská, Peter Vaňovec 800813 Krásno, Ladislav Marinec 810111 Nenince, Ladislav Kolembus 660922 S. Bystrica, Miroslav Sajdák 811120 T. Štiavnička, Ivan Kováč 760506 Trebostovo, Milan Lučanský 820826 Belá, Marian Červený 780825 Bánová B, Andrej Janda 850725 Predmier, Ján Smieško 700302 Rosina, Marek Huntoš 861016 Bešeňová, Stanislav Hornák 820223 Dražkovce, Milan Kubačka 750206 Žaškov, Miroslav Greguška 810521 Žaškov, Zdenko Veselovský 781001 Vrútky, Ján Beták 760906 D. Hámre, Marek Pašák 870813 Podlavice, Ján Navrátil 740519 Podlavice, Imrich Lukács 860101 V. Krtíš, Jaroslav Bačík 840618 Makov, Jozef Ľalík 910320 Fiľakovo, Vladimír Bartánus 891021 L. Sliače, Csaba Jankovič 910218 V. Blh, Jozef Mihálik 910424 Belá, Ondrej Jurčo 880506 Zuberec, Adam Arbet 901127 Lisková, Tomáš Kuchárik 900118 L. Hrádok, Marian Priadka 880127 Dudince, Peter Kuvik 911222 Poltár, Michal Šugar 881122 D. Tižina, Juraj Moravčík 880128 Badín, Pavel Polyak 900808 H. Nemce, Lukáš Ladika 901122 Hnúšťa, Tomáš Bačík 870222 Poniky,

D-1170 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 21. 5. 2007: Juraj Záturecký 890109 Zvolen, Marian Seko 850803 Krásno, Martin Ižíp 870814 R. Sobota B, Robert Prjevara 840313 Vrútky, Tomáš Mrva 850323 Lisková, Jozef Burda 800918 Revúca,

D-1171 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 14. 5. 2007: Milan Poliak 870805 Poltár,

D-1172 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ladislav Vrábeľ HU Podvysoká, Vladimír Dulka ved. dr. Dlhá, Vladimír Gallo ved. dr. Revúca – chýba poplatok, Adam Hrčka 900916 Dudince, Lukaš Teren 881009 Dudince, Marek Finta 900702 Trebostovo, Milan Gibala Radvaň, Peter Dovčiak Radvaň, Miroslav Bartelén 880510 Lutila, Marek Mravec 891127 Bánová – chýbajú poplatky 4 ŽK, Jozef Kuric 930717 Hrochoť, Blažej Csík 920827 Radzovce – chýbajú poplatky za ČK,

D-1173 DK predvoláva na svoje zasadnutie 31. 5. zo stretnutia: Stráňavy – Makov IV. liga SEVER o 16.30 R: Ivan Zelezník, DZ: Július Kubáni; V. Blh – Tomášovce V. liga sk. D o 16.45 R: Jozef Matoš, DZ: Tibor Michalko, V. Blh: Daniel Ivaský HU; Žarnovica – Dudince V. liga sk. C o 17.00 Žarnovica: Milan Štefanka 711218, Dudince: Marek Harach 830531. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

D-1174 Dk berie na vedomie list trénera FK K. Lieskovec z 18. 5.,

D-1175 Dk odstupuje sekretariátu SsFZ list starostu obce D. Hámre z 21. 5..

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame všetky ObFZ o nahlásenie postupujúcich rozhodcov do súťaží SsFZ bez obmedzeného počtu rozhodcov s platnou licenciou R - „A“. Zoznam zašlite obratom na sekretariát SsFZ.

2.       Za nedostatky v stretnutiach DK SsFZ zastavila na návrh KR SsFZ činnosť rozhodcu : Baranček, Glončák  (Rakytovce – Brusno) – po 4 str. N, Žiakovič (Olováry – V. Krtíš) – 2 str. N, Zelezník (Stráňavy – Makov) – 2 str. N., Grenčík – 4 str. N., M. Krahulec – 2 str. N.

3.       Za nedostatky v stretnutiach KR SsFZ pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Medveď (Rakytovce – Brusno) – 2 str., Putra, Chmúrny, Lisická (Radvaň – Žilina) – po 2. str., Kružliak, Kupka (Radoľa – Skalité) do konca súťažného ročníka 2006/2007.

4.       Prerokované stretnutia a pozastavenie delegovania rozhodcov SsFZ v jarnej časti 2006/2007 na stretnutia dospelých v riešení : S. Kučera (Sklabiná – Cinobaňa), Laciak (Radvaň – N. Baňa), Filkus (D. Niva – Žarnovica), Mačuda (Podlavice – Revúca), Václavík (Fiľakovo – Poltár), M. Krahulec (Ružiná – D. Hámre), Kuteľ (Podlavice – Selce), Bajús (Poniky – Podlavice), Vrtich (K. Lieskovec - St. Bystrica), Chovanec (O. Jasenica – Trebostovo), Škvarek (Predmier – Černová), Šulek (L. Lúčka – Zvolen), Taraba (Podbiel – Vrútky), Gombala (Hrochoť – Vyhne), Košťál (N. Baňa – ZH B), Hlaváčik, Vanková (Boľkovce – Vinica), Dado (Klenovec – Radzovce), Rohoň (Skalité – K. Lúčka), Kupka (Radoľa – Skalité), Tomčík (L. Lúčka – Námestovo), Čunderlík (Tisovec – Revúca), Dráhovský (D. Hričov – Skalité), Bušo (Žaškov – Zuberec), Sikora (Králiky – RS B), Jakubjak (Dúbrava – L. Štiavnica), Brodňan (Námestovo – Králiky), M. Kučera (Hliník – Tisovec), Hnilica (Nižná – Stráňavy), Náther (Fiľakovo – Tisovec), Tapfer (Podlavice – V. Krtíš), Jo. Kyzek (Vyhne – Sásová), Bušo (Strečno – L. Sliače), Melich (Cinobaňa – Tomášovce), P. Oružinský (L. Štiavnica – Stráňavy), Bulla (Tisovec – Selce), Hnilica (Poltár – Ružiná), Petrák (Bytča – RS B), Martinec (Černová – Lisková), Hrnčiar (Mýtna – Klenovec), Staník (D. Ždaňa – L. Lúčka), Fízel (Kremnička – Brusno), P. Oružinský (V. Krtíš – Poltár), Čajka (Hajnáčka – Kalinovo), Fízel (Bytča – D. Ždaňa), Dian (Žarnovica – Dudince), Bariak (Š. Bane – ZH B), Tršo (Jesenské – V. Krtíš)

5.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 7.6.2007 o 15,30hod. R Bertu

6.       Chyby R (mínus body): Králik 0,2; M. bariak 0,2; Glončák 0,6; Kružliak 0,2; Uhorskai 0,2; Nemček 0,2; Beňo 0,2; Chmúrny 0,2; Kuteľ 0,2; Zelezník 1,2;Sitár 0,4; Peter Turňa 0,2; M. Kučera 0,7.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Šmíd 16. 6.; P. Ďurana 28. 5. -26. 6.; Piaček 25. 5..

2.       Obmedzenie delegácie: DZ Oravec – hrubá chyba DZ pri štarte hráča domácich v stretnutí V. liga sk. A Radoľa – Skalité. Obmedenie delegácie do konca súť. roč. 2006/07; Koša – 1 stret., nesprávny popis udelenenia ČK; Kubáni – 2 stret., nedostočná kontrola zápisu R po stretnutí; Marko – do konca súť. roč. 2006/07, neuvádza udelenia ŽK v správe DZ v časti D; Uhrín – 1 stret., nesprávne posúdenie kritickej situácie v stret. (na základe KpRS).

3.       Predpokladaný termín licenčného seminára pre nových DZ stanovený na 30. 6. 07. Účastníci seminára dostanú písomné pozvánky.

4.       Seminár DZ pred jesennou časťou roč. 2007/08 pripravujeme na posledný júlový víkend. Presný termín oznaámime neskôr.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Dňa 29. mája (utorok) od 09.00 hod. do 18.00 hod. sa v Banskej Bystrici na námestí Slobody pred Domom kultúry uskutoční celoslovenské finále MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2007 – turnaj mladších žiakov (94) a starších žiačok (92) na umelotrávnatom miniihrisku za účasti 8 chlapčenských (Dukla B.Bystrica, MFK Ružomberok, 1. FC Tatran Prešov, FK Spišská Nová Ves, PVFA Bratislava, FC Nitra, AS Trenčín, Spartak Trnava) a 5 dievčenských družstiev ( Humenné, Stropkov + 3 víťazi regionálnych kôl za SsFZ a ZsFZ).

2.       Výsledky regionálneho turnaja „93“ v Senci (20.-23.05): SsFZ – BFZ 2:1 (Pálenčár 2), VsFZ – ZsFZ 1:0, SsFZ – ZSFZ 0:2, VsFZ – BFZ 3:1, ZsFZ – BFZ 5:0, SsFZ – VsFZ 0:0. Poradie: 1. VsFZ 7b., 2. ZsFZ 6b.,  3. SsFZ 4b., 4. BFZ 0b. Najlepší brankár turnaja: Daniel NEBOŽKA (Dukla B.Bystrica)

3.       Rozlosovanie nového ročníka NIKE PREMIER CUP 2007/2008 je uverejnené na www.ssfz.sk  1. kolo je naplánované na 29./30. mája 2007 nasledovne: 1. skupina (BB): Badín – Kremnička, Brusno – Radvaň, 2. skupina (ZV): Očová – Vígľaš, Látky – Hriňová, 3. skupina (ZH/VK): Voznica – Župkov, Olováry – Nenince, 4. skupina (LC/RS): Tisovec – Hnúšťa, Tomášovce – Fiľakovo, 5. skupina (MT/LM): Vrútky – Tur. Teplice, Bobrovec – Záv. Poruba, 6. skupina (CA): Skalité – Turzovka, 7. skupina (DK) Mútne – Or. Veselé, Sihelné – Rabča, Zubrohlava – Klin, Breza – Zuberec, Bziny – Or. Podzámok, 8. skupina (ZA): Kotešová – Štiavnik. Ostatné prihlásené družstvá sú nasadené do 2. kola, ktoré je naplánované na 12. - 13. júna 2007. Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po 1 rozhodcovi.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R D. Ždaňa (bytča – D. Ždaňa), Revúca (Revúca – Selce), D. Hámre (Poltár – D. Hámre), Oščadnica (Oščadnica – Tvrdošín), Belá /Nižná – Belá). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  podnety FK Revúca a u podnetov D. Hámre, Oščadnica a Belá aj pre nesplnenie čl. 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí AR s vyznačením minutáže) odmieta.

2.       Komisia na svojom zasadnutí 24. 5. prejednala sťažnosť FK V. Krtíš na výkon R a AR v MFS Jesenské – V. Krtíš ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK V. Krtíš.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       SsFZ upozorňueje svojich obchodných a reklamných partnerov, že im ponúka možnosť prezentácie služieb alebo tovaru v rámci Športovo-technického aktívu ŠKM a KM, ktorý sa uskutoční 28. 6. o 15.00 v priestoroch Krajského úradu v B. Bystrici. V prípade záujmu kontaktujte ved. sekretára, 0915 827656 L. Matejka.

2.       Pozývame kolegov sekretárov ObFZ z regiónu SsFZ na tradičnú pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční 28. 5. (pondelok) o 10.00 hod. v Martine v reštaurácii Čierna pani (zraz účastníkov na Turčianskom futbalovom zväze v MT).

3.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Rudinská (23, 24), D. Strehová (24), K. Lieskovec, Tvrdošín, Hajnačka, Podlavice (22).

4.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 22. 5. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Žarnovica – Dudince, Rudinská ­– Krásno, Bytča – D. Ždaňa, Š. Bane – Žiar B, Revúca – Selce, K. Lieskovec – T. Štiavnička – opakovane.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ LM o zaslanie fotokópie RP u hráčov: Apríl 2007: Anton Balco 810615 Ploštín, Vladimír Jurkuliak 721025 L. Hrádok.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Tomáš Ján Paulišin 840809 Podkriváň. ObFZ LC: Prestupový termín Marec 07: Jozef Jančkár 831026 Lehôtka. Prestupový termín APRÍL 2007: Norbert Nagy 690512 F. Kováče, Dušan Dohonyi 720131 F. Kováče.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Bertók Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP u hráčov: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.  

9.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ CA o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Pavol Gálek 600108 Zborov n. B.

10.   Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ RS o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Vojtech Kárasz 870409 Kaloša.

11.   Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany,.

 

Zmena DL č. 23

Kremnička – Krásno (Glončák za Dvorštiaka),

Rudinská – R. Sobota B (Vorel za Glončáka),

D. Hámre – Tisovec (10.30, L. Vieska),

Zuberec – Černová (AR2 aj predzápas žiakov),

Sučany – Vrútky (Glončák za Dvorštiaka),

H. Nemce – Š. Bane (11.00, Dudince),

S. Kremnička – Šalková (dorast nehrá sa),

H. Hámre – D. Niva (Dorast, R aj pozápas dospelých 17.00),

Revúca – Č. Balog (SŽ a MŽ, nová I. Krahulec – Václavík),

Staškov – Korňa (SŽ a MŽ, 15.00-17.00).

 

Dohrávka

Rudinská – Kremnička (III. liga, 30. 5. o 17.00, T. Kučera – Putra, Ligas – Vorel).

 

Zmena DL č. 24

Fiľakovo – Selce (DZ Balajthy za Trubana),

Hliník – D. Hámre (DZ Truban za Balajthyho).