Spravodaj č. 40/2006-2007

 

Upozorňujeme funkcionárov, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov ako aj širokú futbalovú verejnosť, že na oficiálnej stránke SsFZ www.ssfz.sk sme zriadili diskusné forum, kde môžu prezentovať svoje názory na rôzne problémy v našom futbale a vzájomne o nich diskutovať.

 

Slovenský futbalový zväz pripravuje zmeny vo Futbalových normách SFZ. Z tohto dôvodu žiadame všetkých členov VV SsFZ, členov odborných komisií SsFZ ako aj celé futbalové hnutie, aby svoje pripomienky a námety k zamýšľanej zmene jednotlivých súčastí futbalových noriem (najmä disciplinárneho a prestupového poriadku) zaslali na sekretariát SsFZ, najneskôr do 25.5.2007.

 

Vzhľadom k tomu, že 8.5.07 je štátny sviatok, žiadame R a DZ o bezpodmienečné zaslanie zápisov a správ DZ zo stretnutí odohraných v 5.5. a 6.5.07 listom 1. triedy doporučene v pondelok 7.5.07 do 12.00 hod. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že priestupky zo stretnutí odohraných v dňoch 1.5. a 8.5.07 budú riešené na zasadnutiach DK v dňoch 10.5. a 17.5.07.

 

Upozornenie pre R, DZ, kap. družstiev a ved. ml. družstiev

Opätovne dôrazne upozorňujeme na neplnenie si nariadenia VVS SsFZ ku kontrole vyplnenia zápisov zo stretnutí a ich kópií po MFS v kolónkach žlté karty. Množia sa z tohto dôvodu nezrovnalosti v evidencii ŽK medzi SsFZ a FK a následne aj tresty pre horemenovaných činovníkov. Podrobnejšie k pokynom v Spravodajcovi č. 30, pozri www.ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Prerokované námietky: Sučany – Zuberec (hostia) neopodstatnená.

2.       Oznamuje FK Žilina B, D. Ždaňa, Rakytovce, Kremnička, D. Strehová, že im v priebehu nasledujúceho týždňa  zasielame informatívne znenie stanovených vstupných podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží II. ligy mužov pre súť. roč. 2007/08.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        25. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá – V. Rovné 9. 6. o 13.00-15.00.

b)        21. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Podbrezová C – N. Baňa 10. 5. (štvrtok) o 14.00-16.00.

c)        23. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Podbrezová C – Brusno 24. 5. (štvrtok) o 15.00-17.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Sučany – Nižná 10. 6. o 13.00-15.00. Zmena termínu z organizačných dôvodov.

3.       Kontumuje MFS:

a)        19. kola IV. ligy dorastu sk. JUH Dudince – Poltár priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Dudince podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie Poltára berie na vedomie.

b)        19. kolo V. ligy dorast sk. C Lutila – Poniky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Lutila.

c)        15. kolo III. ligy SŽ sk. D Kalinovo – D. Niva priznáva 3 body a skóre 8:0 zostáva v platnosti v prospech Kalinova podľa SP čl. 100/c.

4.       Zamieta námietku FK V. Rovné voči ŠK T. Teplice voči dosiahnutému výsledku pre neoprávnený štart domáceho hráča. Podozrenie z neoprávneného štartu nebolo dokázané a námietky boli zamietnuté. Námietkový vklad 100 SK prepadá v prospech SsFZ. V. Rovné uhradí účastníkom konania T. Teplice cestovné vo výške 222 SK.

5.       Predvoláva na svoje zasadnutie 10. 5. o 15.30 FK Kokava ved. dr. dorastu, Marcel Chromek 880625, Ľubomír Radič 880120, R Jozef Kyzek.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-927 Marian Hudec ved. dr. H. Nemce dosp. 6 SN od 30. 4., 1-3b,

D-928 FK Č. Balog dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 29. 4.,

D-929 Štefan Bobonič 880413 Hnúšťa 3 SN od 30. 4., 1-3b,

D-930 Lukáš Bohačiak 910813 Strečno 4 SN od 30. 4., 1-3b,

D-931 Peter Frič 881226 L. Sliače 3 SN od 30. 4., 1-6-1b,

D-932 Zdenko Kopera 820127 Oščadnica 5 SN od 30. 4., 1-4a,

D-933 Lukáš Cetera 860923 Stráňavy 1 SN od 30. 4., 1-5a, 200 Sk uhradiť,

D-934 Andrej Vaňko 840321 T. Štiavnička 5 SN od 30. 4., 1-6-1a,

D-935 Ján Judák 890331 Radoľa 4 SN od 30. 4., 1-2b, 100 SK uhradiť,

D-936 Miroslav Haluščák 880206 Staškov 1 SN od 30. 4., 1-5a,

D-937 Juraj Bajza 730523 Predmier 1 SN od 30. 4., 1-5a,

D-938 Ján Danižek 791229 Predmier 1 SP do 30. 9., 1-4a,

D-939 Tomáš Marko 880812 Podlavice 2 SN od 30. 4., 1-5a,

D-940 Ľubomír Lukašík ved. dr. FK Trebostovo dorast 6 SN od 30. 4., 1-3b,

D-941 Ján Kvasňák 880131 Rabča 6 SN od 30. 4., 1-3b, 100 SK uhradiť,

D-942 Ján Drigel tréner FK Žaškov dosp. 2 SP do 31. 10., 1-3a,

D-943 Jozef Ondrejka 850213 Vrútky 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-944 FK Sučany dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 29. 4.,

D-945 Marek Pašák 870813 Podlavice 1 SN od 30. 4., 1-5a,

D-946 Michal Marek 920803 N. Baňa 3 SN od 30. 4., 1-6-1b,

D-947 Marek Harman 920103 Martin 1 SN od 30. 4., 1-4a,

D-948 Matúš Lunter 930509 Zvolen B 4 SN od 30. 4., 1-3b,

D-949 Miloš Perďoch 940920 Korňa 1 SN od 30. 4., 1-4a,

D-950 Pavol Halvoník 920327 Oščadnica 6 SN od 30. 4., 1-3b,

D-951 Marian Kubica 920625 Oščadnica 6 SN od 30. 4., 1-3b,

D-952 Jaroslav Hurák 891003 Tisovec 4 SN od 30. 4., 1-6-1b,

D-953 Igor Závodný 890215 Detva 4 SN od 30. 4., 1-6-1b,

D-954 Stanislav Kicko 900617 Hliník 4 SN od 30. 4., 1-6-1b,

D-955 Tomáš Hurák 891003 Tisovec 1 SN od 30. 4., 1-5a,

D-956 Tomáš Škorník 900310 B. Štiavnica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-957 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Norbert Adamovič 781009 Bolkovce – zmena trestu na 1 SP do 31. 10. 07, Juraj Sýkora 891103 Staškov – zmena trestu na 2 SP do 30. 9. 07, Marian Priadka 880127 Dudince, Roland Šmahajčík 931030 Turzovka, Robert Farkas 790507 Jesenské, Tomáš Zajac 920110 Turzovka – zamietajú sa,

D-958 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu – čl. 31 bod 1 DP: Branislav Kovalčík 750104 Černová – zamieta sa,

D-959 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 26. 4. 07: Mario Jurika 890209 Černová, Rastislav Beháň 891003 Strečno,

D-960 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 30. 4. 07: Tomáš Toth 910829 Fiľakovo, Michal Cudrák 900227 Bytča 100 SK uhradiť, Lukáš Maďar 890428 L. Sliače, Roman Lofaj 890130 L. Hrádok, Martin Hodoň 891219 Tisovec, Tomáš Škorník 900310 B. Štiavnica, Jakub Šarkózi 890306 Revúca, Marcel Martinec 900513 Rudina, Peter Kubala 890203 Podvysoká, Marcel Chutniak 900502 Rabča 100 SK uhradiť, Ján Kvasničák 880131 Rabča, Michal Dedinský 900113 Nižná, Ján Banga 901225 Kalinovo 100 SK uhradiť, Robert Kán 841110 Strečno, Jaroslav Surhaňák 870901 Skalité, Peter Zaduban 810621 D. Hričov, Vladimír Kuťka 771115 K. Lúčka, Ľubomír Ďurnek 830622 K. Lúčka, Jaroslav Bakoš 771223 Žaškov, Ján Kovalčík 760121 Černová, Jozef Ondrejka 850213 Vrútky, Daniel Labuda 850710 Bánová, Tomáš Pagáč 830124 Králiky, Ľubomír Lukašík 681126 Trebostovo, Eduard Mrva 790904 Dúbrava, Vladimír Pšenica 851214 D. Niva, Marek Guláš 770401 N. Baňa, Erik Vankovič 870429 Dudince, Viktor Vince 810610 Klenovec 200 SK uhradiť, Attila Fehervári 840122 Tomášovce, Dušan Poliak 801008 Boľkovce, Ján Tóth 830808 Radzovce, Miloš Muha 820802 D. Hámre, Ľubomír Lörenčík 850627 Kalinovo, Štefan Vančík 841104 D. Hričov, Mirko Varecha 880529 Makov, Lukáš Cyprich 890928 Makov, Michal Ladika 881123 Hnúšťa, Marian Fekiač 870901 Jesenské, Martin Majerík 740915 T. Štiavnička, Miloš Varholák 800221 V. Krtíš, Miroslav Kamenský 880822 Detva, Ľuboš Vajs 890501 Detva,

D-961 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 30. 4. 2007: Miroslav Nemček 781223 Varín, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká,

D-962 Na návrh KM, Michal Cudrák 900227 Bytča, DK hráčovi dňom 3. 5. zastavuje činnosť do vyriešenie previnenia. hráč do 9. 5. zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 1. 5.) a poplatok za prerokovanie previnenia, písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-963 DK predvoláva na svoje zasadnutie 10. 5. o 16.30 zo stretnutia: Hajnačka – Fiľakovo IV. liga JUH dosp. FK Fiľakovo: Štefan Estergomi; o 17.00 Sučany – Zuberec V. liga sk. B dosp. R Pavol Kupka; o 17.15 Hliník – Tisovec IV. liga Juh dosp. FK Hliník: Roman Packo 790405. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Opravné fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 11. mája 2007 o 12,30 hod. v rámci doškoľovacieho seminára R ObFZ (licencia A). Účasť a úspešné absolvovanie FP je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2006/2007 a zaradenia R na nominačnú listinu 2007/2008.

2.       Upozorňujeme R SsFZ, aby v zmysle Zásad pre činnosť R rešpektovali aj delegovania z ObFZ na mládežnícke stretnutia alebo stretnutia dospelých pred resp. po stretnutí riadeným SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Na zasadnutie 10. 5. o 16.30 pozývame DZ Brťka.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Medzioblastné turnaje výberov ObFZ „95“ sa uskutočnia 22. mája 2005 (utorok). Žiadame poriadateľov jednotlivých skupín: A skupina ObFZ Žilina (ZA,CA), B skupina ObFZ Lipt. Mikuláš (LM,DK,MT), C skupina ObFZ Žiar  n. Hr. (ZH,ZV,BB) a D skupina ObFZ Veľký Krtíš (VK,RS,LC), aby včas oznámili účastníkom a na SsFZ miesto a čas začiatku jednotlivých turnajov.

2.       Finálové turnaje MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO (žiaci po 1.1.94) sa uskutočnia: Žilinský kraj -  09. mája 2007 (streda) od 08.30 hod. v Ružomberku na miniihrisku pri ZŠ Kľačno – účastníci MFK Ružomberok, FOMAT Martin, MFK Dolný Kubín, MŠK Námestovo, MŠK Žilina, FK Čadca.

3.       Nominácia regionálneho výberu SsFZ „93“ na kontrolný zraz + medzinárodný turnaj v dňoch 09. - 10. mája 2007 v Belej pri Žiline: D. Nebožka, M Mišány, A. Santoris, J. Gombala, J. Kucbel (Dukla BB),  M. Kubena, M. Král, L. Martinka (MŠK Žilina), P. Gábriš, I. Štulajter, R. Pepich (JUPIE Podlavice), L. Ondrek, R. Mrva, T. Lacko (MFK Ružomberok), M. Púpala (Tempus R. Sobota), L. Gašpar (ŽP Podbrezová), P. Pálenčár (FOMAT Martin), R. Laš (FK Čadca). Zraz nominovaných hráčov je v stredu 09. mája o 09.30 hod. na autobusovej stanici v Žiline.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na svoje zasadnutie 10. 5. o 15.30 k prejednaniu odvolania voči rozhodnutiu DK zástupcov FK Priechod Jozef Gajdoš a Pavol Strečok).

1.         

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK Valča (Dúbrava – Valča), Makov (Tvrdošín – Makov). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  obidva podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast, dospelí) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2007/08 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2007. hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK).

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Tvrdošín (14, 18, 19 – posledné upozornenie), O. Jasenica (14, 19), L. Štiavnica (14, 19), T. Štiavnička (14), Fiľakovo (18, 19).

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 9. 5. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Dúbrava – Valča, Tvrdošín – Makov.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Martin Klátik 830704 Olováry, Marek Nosal 900921 Š. Bukovinka, Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Juraj Hreus 820222 K. Lúčka, Marcel Lukáč 771017 Halič, Tomáš Maté 721111 H. Zalužany, Ján Paulišin 840809 Podkriváň. ObFZ LC: Prestupový termín Marec 07: Jozef Jančkár 831026 Lehôtka, Tomáš Rubint 841010 Rapovce.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZA o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín APRÍl 2007:  Jozef Cingel 871227 D. Tižina, Lukáš Novosad 790606 Kotešová, Mariá Vrbka 800506 Hliník,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: Gordulič Pavel 790804 Lutila, Pastier Michal, 810704 Brehy, Straka Michal 881022 Stankovany, 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Baláž Milan 820417 Brehy aj RL, Bertók Ján 801103 Olováry, Brezinský Tomáš 840901 Olováry, Čipčala Roman 790927 Jakub, Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Šteuček Marek 780603 Agro Baník Dúbrava, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.  Prestupový termín MAREC 2007:  Ližbetin Peter 841119 Čabraď Badín, Šuster Rastislav 891231 Z. Slatina.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ CA o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Pavol Gálek 600108 Zborov n. B.

9.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ RS o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Vojtech Kárasz 870409 Kaloša.

10.   Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany zadná strana nečitateľná), Zemko Tomáš 840203 Podtureň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 20

L. Štiavnica – Stráňavy (M. Majer za Čajku),

Jesenské – V. Krtíš (Čajka za Pastoreka aj dorast),

Podbiel – Bešeňová (AR2 aj predzápas žiakov o 14.30),

Černová – Lisková (Halfar za Lisickú),

Zuberec – Palúdzka (AR1 a 2 aj predzápas žiakov o 10.30),

Podbrezová B – Čadca (SD a MD, ihr. Brezno),

Hliník – Pliešovce (dorast, Bacsa za Fábryho).

Dohrávky: oprava

Čadca B – Oščadnica (SŽ a MŽ, 14. kolo 8. 5. o 10.00-12.00, Chovanec).

 

Zmena DL č. 21

Raková – K. Lúčka (DZ Kuska za Piačeka aj dorast),

Zuberec – Podbiel (AR2 aj predzápas žiakov o 14.30, DZ Knap za Kusku),

Žaškov – Vrútky (AR1 a 2 aj predzápas žiakov o 14.30),

H. Hámre – Šalková (dorast, R aj pozápas dosp. o 16.30),

Lutila – Žarnovica (dorast R pozápas dosp. o 16.30),

Podbrezová C – N. Baňa (Sž   MŽ, 10. 5. o 14.00-16.00, Roštár - ObFZ BB).