Spravodaj č. 39/2006-2007

 

Upozorňujeme funkcionárov, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov ako aj širokú futbalovú verejnosť, že na oficiálnej stránke SsFZ www.ssfz.sk sme zriadili diskusné forum, kde môžu prezentovať svoje názory na rôzne problémy v našom futbale a vzájomne o nich diskutovať.

 

Slovenský futbalový zväz pripravuje zmeny vo Futbalových normách SFZ. Z tohto dôvodu žiadame všetkých členov VV SsFZ, členov odborných komisií SsFZ ako aj celé futbalové hnutie, aby svoje pripomienky a námety k zamýšľanej zmene jednotlivých súčastí futbalových noriem (najmä disciplinárneho a prestupového poriadku) zaslali na sekretariát SsFZ, najneskôr do 25.5.2007.

 

Vzhľadom k tomu, že dni 1.5. a 8.5.07 sú štátnym sviatkom, žiadame R a DZ o bezpodmienečné zaslanie zápisov a správ DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 28.4. a 29.4.07 (5.5. a 6.5.07) listom 1. triedy doporučene v pondelok 30.4.07 (7.5.07) do 12.00 hod. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že priestupky zo stretnutí odohraných v dňoch 1.5. a 8.5.07 budú riešené na zasadnutiach DK v dňoch 10.5. a 17.5.07.

 

Upozornenie pre R, DZ, kap. družstiev a ved. ml. družstiev

Opätovne dôrazne upozorňujeme na neplnenie si nariadenia VVS SsFZ ku kontrole vyplnenia zápisov zo stretnutí a ich kópií po MFS v kolónkach žlté karty. Množia sa z tohto dôvodu nezrovnalosti v evidencii ŽK medzi SsFZ a FK a následne aj tresty pre horemenovaných činovníkov. Podrobnejšie k pokynom v Spravodajcovi č. 30, pozri www.ssfz.sk.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 13. 4. prejednal okrem iných  a schválil na návrh KR zoznam FK neplniacich podmienku o počte R a na základe RS čl. VI. bod 3 a zaťažuje príslušné FK finančným poplatkom:

III. liga: Bytča 5 000 SK (chýba 1 R), Bánová 5 000 SK (1);

IV. liga: Makov 3 000 Sk (1), Trebostovo 3 000 (1), T. Štiavnička 6 000 SK (2), D. Hámre 3 000 SK (1), Hliník 6 000 SK (2), Poniky 3 000 SK (1), Hajnačka 6 000 SK (2);

V. liga: D. Hričov 4 000 SK (2), Predmier 4 000 SK (2), Sučany 2 000 SK (1), Kláštor p. Z. 2 000 SK (1), N. Baňa 2 000 SK (1), Sásová 4 000 SK (2), Žarnovica 2 000 SK (1).

Poplatok je splatný na SsFZ do 31. 5. 2007 pod následkom DK pokračovania. Na základe rozhodnutia Rady budú takto získané fin. prostriedky zaslané príslušným ObFZ a použijú sa na školenie nových R.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietky kap. boli prerokované nasledovne: Králiky – R. Sobota B (hostia) stiahnuté pred zasadnutím ŠTK; Podlavice – V. Krtíš (hostia) neopodstatnené; Rosina – Radoľa – (hostia) neopodstatnená.

2.       Schálené zmeny termínov odohratia MFS: R. Sobota B počnúc 13. 5. doma hrané MFS vždy v nedeľu o 10.30; Brusno – Námestovo 26. kolo 26. 5. o 17.00.

3.       Žiadosť FK Tisovec berieme na vedomie – neakceptujeme –chýba vzájomná dohoda.

4.       Kontumujeme MFS IV. ligy sk. JUH 18. kolo Kalinovo – Ružiná SP čl. 100/i. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Ružiná (štart hráča v zast. činnosti Miroslav Čipčala 750715) prípad postupujeme na DK.

5.       Kontumujeme MFS V. ligy sk B Sučany – Podbiel SP čl. 100/b.

6.       Schvaľujeme výsledky v MFS dosp., ktoré boli odohraté do 15. 4. 07 (vrátane).

7.       Oprava RS: IV. liga sk. JUH 22. kolo 20. 5., V. liga sk. C  23. kolo 27. 5.

8.       Žiadame FK Strečno o zaslanie videozáznamu z MFS 18. kola Strečno – D. Hričov, D. Hričov o zaslanie kópie zápisov o stretnutí (stačí aj faxom) z uvedeného MFS, pod následkom, disc. opatrení do 2. 5. 07.

9.       Info pre FK K. Lieskovec udelené ŽK v MFS 17. kola K. Lieskovec – Oščadnica Daniel Ceniga 751110, Ľubomír Trizuliak 821120.

10.   Súťaž fy PLANET k 26. 4. 07: najviac gólov – 64 - N. Baňa; najviac bodov -  46 – N. Baňa, Žilina B, Z. Poruba; najlepší strelec – 35 gólov – Gabriel Švec.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        19. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Belá 8. 5. (utorok) o 14.00. FK Rajec uhradí 200 SK na účet SsFZ.

b)        14. kolo V. ligy dorast sk. B L. Lužná – Nižná 3. 5. (štvrtok) o 16.00. L. Lužná uhradí 200 SK na účet SsFZ.

c)        20. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Martin – Námestovo 7. 5. (pondelok) o 14.00-16.00. FK Námestovo uhradí 200 SK na účet SsFZ

d)        19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – R. Teplice 28. 4. o 10.00-12.00 (zmena UHČ).

e)        14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B L. Hrádok – Nižná 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00

f)          20. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B L. Mikuláš – Nižná 9. 5. (streda) o 15.00-17.00. Nižná uhradí 200 SK na účet SsFZ.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Lučenec – Kremnia 20. 5. o 14.00-16.00. Dôvod: kolidovanie MFS I. ligy SŽ a MŽ.

3.       Kontumuje MFS:

a)        18. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Tisovec priznáva 3 body a skóre 5:1 ponecháva v platnosti prospech FK Selce podľa SP čl. 100/e.

b)        18. kolo III. ligy SŽ sk. C Hrochoť – Hliník priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Hliník podľa SP čl. 100/b.

c)        14. kolo III. ligy MŽ sk. D V. Zlievce – Roma Revúca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK V. Zlievce podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Revúca berie na vedomie.

4.       Predvoláva na zasadnutie 3. 5. o 16.00 z MFS 16. kola II. ligy SŽ sk. SEVER T. Teplice – V. Rovné. T. Teplice: ved. dr. J. Mračko, hráč Matej Tkaczyk ŽP 920824 priniesť so sebou; V. Rovné: ved. dr. D. Kostan, kap. J. Čvapek 920410, taj. L. Korček.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-886 Adrian Belák 920424 K. N. Mesto 1 SN od 23. 4., 1-5a,

D-887 Richard Lepieš 950217 Zvolen 1 SN od 23. 4., 1-5a,

D-888 Marek Klátik 921106 D. Strehová 1 SN od 23. 4., 1-5a,

D-889 Juraj Iványi 930706 Turzovka 1 SN od 23. 4., 1-5a,

D-890 Andrej Stažiniak 790705 Námestovo 5 SN od 23. 4., 1-3b,

D-891 Marek Reguly 870313 R. Sobota B 2 SP do 31. 10., 1-3a,

D-892 Marek Janák 850625 R. Sobota B 5 SN od 23. 4., 1-3b,

D-893 FK Králiky dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v a po stretnutí 22. 4.,

D-894 Marek Adamčiak 861229 Lisková 5 SN od 23. 4., 1-6-1b,

D-895 Marek Chválnik 830111 Predmier 1 SP do 31. 1., 1-1a,

D-896 Vladimír Špiriak 801120 Radoľa 1 SP do 31. 10., 1-4a,

D-897 Peter Gúzy tréner FK Dúbrava dosp. 4 SN od 23. 4., 1-3b,

D-898 Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec 2 SP do 31. 8., 1-10, 200 SK uhradiť,

D-899 Na návrh KR Martin Tapfer R 2 SN od 3. 5., 3-4c, 200 SK uhradiť,

D-900 Na návrh KR Peter Jodas R 2 SN od 3. 5, 3-4c, 200 SK uhradiť,

D-901 Na návrh KR Juraj Šuška R 2 SN od 3. 5., 3-4c, 200 SK uhradiť,

D-902 DK odstupuje na riešenie KDZ DZ Jozef Libiak zo stretnutia Kalinovo – D. Strehová,

D-903 DK odstupuje na riešenie KDZ DZ Viktor Holáčik zo stretnutia K. Lieskovec – Oščadnica,

D-904 Branislav Kovalčík 750104 Černová 4 SN od 16. 4., 1-2c,

D-905 DK trestá FK D. Hámre dosp. uzatvorením ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 31. 10. 07 + pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov a funkcionárov v stretnutí 15. 4. 07,

D-906 Matej Kurčík 910717 Tomášovce 3 SN od 23. 4., 1-6-1a,

D-907 Gabriel Trizna 671002 Radzovce 6 SN od 23. 4., 1-6-1b,

D-908 Juraj Hríň 841207 Cinobaňa 3 SN od 23. 4., 1-6-1a,

D-909 Marek Slanina 831020 H. Zalužany 1 SN od 23. 4., 1-5a,

D-910 Marian Jančík zdravotník FK D. Niva dorast 3 SN od 23. 4., 1-3a,

D-911 Marek Kamas 890625 Bzovik 3 SN od 23. 4., 1-4a,

D-912 DK odstupuje KR a KDZ list ved. dr. H. Nemce z 25. 4. týkajúci sa stretnutia H. Nemce – Žiar B,

D-913 Pavol Oremus zdravotník FK D. Hámre dosp. 4 SN od 23. 4., 1-3b,

D-914 Henrik Chovanec 910703 Revúca 4 SN od 23. 4., 1-6-1b,

D-915 Ľubomír Micheľ 891118 Revúca 4 SN od 23. 4., 1-6-1b,

D-916 Pavol Stribula 790516 D. Hámre 6 SN od 23. 4., 1-3b,

D-917 Ján Beták 760906 D. Hámre 2 SN od 23. 4., 1-5a,

D-918 Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 4 SN od 23. 4., 1-9-2b,

D-919 Ondrej Filo ved. dr. FK Kalinovo dosp. 6 SN od 26. 4., 1-9-2b,

D-920 Ivan Hulej 820803 Belá 1 SN od 16. 4., 1-4a,

D-921 FK Nižná dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 22. 4.,

D-922 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Peter Bohuš 820930 Zvolen – zmena zv. trestu na 1 SP do 31. 10., Peter Urgela 701031 Š. Bane – zmena zv. trestu na 1 SP do 31. 8., Tomáš Bielik 840406 Dudince – zmena zv. trestu na 2 SP do 31. 8., Marek Huntoš 861016 Bešeňová – zmena zv. trestu na 1 SP do 30. 9., Norbert Adamovič 781009 Boľkovce, Patrik Wollinger 870802 Tisovec, Ján Dacko 840625 Tisovec, Michal Piar 810522 Poniky Jozef Slíž 800404 Podvysoká – zamietajú sa,

D-923 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 16. 4. 07: Peter Kováč 890328 Selce, 100 SK uhradiť,

D-924 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 23. 4. 07: Mário Lipták 781224 Sásová, Peter Michalek 880112 Š. Bane, Roman Kmeť 740412 Š. Bane, Ján Selecký 750719 Hrochoť, Gabriel Švec 811122 N. Baňa, Radoslav Uličný 740206 Radvaň, Peter Mackura 740816 Žiar B, Vladimír Juhoš 841202 Vinica, Tomáš Olešnaník 871002 Raková, Robert Matuška 750318 Kláštor p. Z., Tomáš Šiška 851218 Zuberec, Eduard Šiška 771025 Zuberec, Peter Kokavec 830425 Palúdzka, Andrej Frkaň 870108 Sučany, Ivan Róna 740328 Kláštor p. Z., Jaroslav Daňa 870106 Nižná, Lukáš Sopko 870303 Brusno, Robert Hermánek 871222 Brusno, Ivan Rantík 760405 D. Hričov, Pavol Franek 880129 Skalité, Lukáš Ďugel 900504 Rudiná, Štefan Macko 761227 Námestovo, Matej Kubát 830723 Králiky, Ján Tuharský 830525 Králiky, Peter Michalko 750315 Tisovec, Matej Majerčík 860602 Revúca, Marek Poliak 850312 Poltár, Ján Končoš 750610 Kalinovo, Ján Ondrejkov 811202 V. Krtíš, Matúš Tkáč 880322 Podlavice, Lukáš Baran 890413 Podlavice, Marek Šimkovič 890723 Zvolen, Martin Dadlík 900103 D. Hričov, Erik Valášek 891203 Hôrky, Marian Ceniga 880803 Radoľa, Michal Laurov 890809 Žarnovica, Martin Záchenský 881002 D. Niva, Maroš Kolény 900318 D. Niva,

D-925 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 23. 4. 2007: Michal Doležal 741103 V. Blh, Juraj Bakša 780127 H. Zalužany, Milan Remeň 780328 Sučany, Milan Kubala 760918 S. Bystrica, Marian Varholák 781214 V. Krtíš.

D-926 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Štefan Vančík 841104 D. Hričov, Mirko Varecha 880529 Makov, Lukáš Cyprich 890928 Makov, Michal Ladika 881123 Hnúšťa – chýbajú poplatky za 4 ŽK; Marian Hudec ved. dr. H. Nemce, Ján Drugeľ tréner Žaškov, Gustav Šeling uspor. Nižná, Ľubomír Lukášik ved. dr. Trebostovo – chýbajú poplatky.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Opravné fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 11. mája 2007 o 12,30 hod. v rámci doškoľovacieho seminára R ObFZ (licencia A). Účasť a úspešné absolvovanie FP je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2006/2007 a zaradenia R na nominačnú listinu 2007/2008.

2.       Chyby R (- body): Balázsik 0,4; Laciak 0,2; Kubinec 0,2; J. Kyzek 0,2; Bariak 0,2; Hlaváčik 0,5; Danko 0,2; Ľupták 0,2; Hrnčiar 0,6; Hlaváčik 0,2; Grenčík 0,2; Kubinec 0,2; Bariak 0,2; M. Krahulec 0,2; Bajús 0,2; György 0,9; Žbirka 0,4; Jodas 0,2; Čuboň 0,4; Moják 0,2; P. Turňa 0,6; Škvarek 0,2; Chovanec 0,4; Čunderlík 0,2; Zelezník 0,2; Ondruš 0,2; Náther 0,2; Doboš 0,2; György 0,2; Guži 0,2; P. Budáč 0,2; Pocklan 0,2.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Alakša 28. 4, Holáčik 17. – 25. 5., Kahan 20. 5., Mušák 3. – 11. 5., 15. 5. – 5. 6.

2.       Obmedzenie delegácie: Alakša 1 stretnutie – nesprávna identifikácia hráčov, ktorým boli udelené OT; Romanec 3 stretnutia – nedôsledná kontrolna činnosť DZ pre a po stretnutí; Krahulec – nesprávne posúdenie situácie v PÚ (PK) 1 stretnutie; Hurík 2 stret. – nesprávne posúdenie 2 závažných herných situácií Libiak 1 stret. – nedôsledná kontrólna činnosť po stretnutí; Holáčik 1 stret. – nedôsledná kontr. činnosť po stretnutí; Konček 2 stret. – neúčasť na stretnutí.

3.       Na zasadnutie 10. 5. o 16.30 pozývame DZ Brťka.

4.       KDZ zobrala na vedomie list DZ Oravca. Po preskúmaní všetkých skutočností správy DZ, videozáznamu zo stretnutia Radoľa – Skalité a vyhodnotení vzájomnej komunikácie členov KDZ a DZ, komisia rozhodla obmedziť jeho delegáciu na 2 stretnutia.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Medzioblastné turnaje výberov ObFZ „95“ sa uskutočnia 22. mája 2005 (utorok). Žiadame poriadateľov jednotlivých skupín: A skupina ObFZ Žilina (ZA,CA), B skupina ObFZ Lipt. Mikuláš (LM,DK,MT), C skupina ObFZ Žiar  n. Hr. (ZH,ZV,BB) a D skupina ObFZ Veľký Krtíš (VK,RS,LC), aby včas oznámili účastníkom a na SsFZ miesto a čas začiatku jednotlivých turnajov.

2.       Žiadame záujemcov o účasť v novom ročníku turnaja žiakov (po 1.1 1993) NIKE PREMIER CUP, aby kompletne vyplnené prihlášky (boli zaslané poštou na jednotlivé FK príslušnými ObFZ) zaslali na SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica do 30. apríla 2007.

3.       Finálové turnaje MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO (žiaci po 1.1.94) sa uskutočnia: Banskobystrický kraj - 03. mája 2007 (štvrtok) od 08.30 hod. na miniihrisku v areáli DUKLA B.Bystrica – účastníci Dukla B. Bystrica, ŽP Podbrezová, FK Žiar n. Hronom, MFK Lokomotíva Zvolen, LAFC Lučenec, FC Rimavská Sobota; Žilinský kraj -  09. mája 2007 (streda) od 08.30 hod. v Ružomberku na miniihrisku pri ZŠ Kľačno – účastníci MFK Ružomberok, FOMAT Martin, MFK Dolný Kubín, MŠK Námestovo, MŠK Žilina, FK Čadca.

4.       Nominácia regionálneho výberu SsFZ „93“ na kontrolný zraz + medzinárodný turnaj v dňoch 09. - 10. mája 2007 v Belej pri Žiline: D. Nebožka, M Mišány, A. Santoris, J. Gombala, J. Kucbel (Dukla BB),  M. Kubena, M. Král, L. Martinka (MŠK Žilina), P. Gábriš, I. Štulajter, R. Pepich (JUPIE Podlavice), L. Ondrek, R. Mrva, T. Lacko (MFK Ružomberok), M. Púpala (Tempus R. Sobota), L. Gašpar (ŽP Podbrezová), P. Pálenčár (FOMAT Martin), R. Laš (FK Čadca). Zraz nominovaných hráčov je v stredu 09. mája o 09.30 hod. na autobusovej stanici v Žiline.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na svoje zasadnutie 10. 5. o 15.30 k prejednaniu odvolania voči rozhodnutiu DK zástupcov FK Priechod Jozef Gajdoš a Pavol Strečok).

1.         

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK Revúca (Tisovec – Revúca), V. krtíš (Podlavice – V. Krtíš). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  všetky podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 26. 4. prejednala sťažnosti FK Tisovec na výkon R v MFS Fiľakovo – Tisovec, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne oprávnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KD, vklad 1 000 SK sa vracia FK Tisovec; FK Nižná na výkon R a AR v MFS Nižná – Stráňavy vyhodnotila ako čiastočne oprávnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Nižná; FK Námestovo na výkon R v MFS Námestovo – Králiky vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Námestovo; FK Z. Poruba neprejednala nakoľko bola stiahnutá pred rokovaním, poplatok 1 000 SK sa vracia FK Z. Poruba.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ opätovne žiada FK Klenovec o zaslanie kópie vyúčtovania odmeny R v stretnutí 15. kola V. ligy dorast sk. D Klenovec – Tempus RS hraného 1. 4. 07. termín do 25. 4. 2007.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast, dospelí) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2007/08 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2007. hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK).

3.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Fiľakovo, Tvrdošín, D. Ždaňa.

4.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 2. 5. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Tisovec – Revúca, D. Hričov – Skalité, Králiky – R. Sobota B a opätovne dôrazne žiadame predložiť videozáznam z MFS Hliník – Tisovec, K. Lieskovec – Oščadnica, Radoľa – Skalité.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Marek Nosal 900921 Š. Bukovinka, Marián Ondrušek 730513 MŠK K. N. Mesto, Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Juraj Hreus 820222 K. Lúčka, Marcel Kríž 770721 Turček, Marcel Lukáč 771017 Halič, Tomáš Maté 721111 H. Zalužany, Ján Paulišin 840809 Podkriváň, František Slameník 830731 Mošovce.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZA o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín APRÍl 2007:  Jozef Cingel 871227 D. Tižina, Lukáš Novosad 790606 Kotešová, Mariá Vrbka 800506 Hliník,

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: Gordulič Pavel 790804 Lutila, Kupči Erik 770608 Slaská, Pastier Michal, 810704 Brehy, Straka Michal 881022 Stankovany, 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Baláž Milan 820417 Brehy aj RL, Bertók Ján 801103 Olováry, Brezinský Tomáš 840901 Olováry, Čipčala Roman 790927 Jakub, Haviar Marek 831116 Buzitka, Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Šteuček Marek 780603 Agro Baník Dúbrava, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Radics Richard 851221 Čakanovce, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Švancár Erik 910226 Čadca, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.  Prestupový termín MAREC 2007:  Ližbetin Peter 841119 Čabraď Badín, Kucharka Robert 681122 Babiná, Šuster Rastislav 891231 Z. Slatina.

9.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany zadná strana nečitateľná), Zemko Tomáš 840203 Podtureň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 19

Svrčinovec – R. Teplice (SŽ a MŽ, 10.00-12.00).