Spravodaj č. 35/2006-2007

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV sa na svojom zasadnutí 16. 3. 07, okrem iných už tretíkrát po sebe zaoberal aj analýzou súčasného stavu boja proti korupcii. Prehodnotil účinnosť opatrení prijatých orgánmi SsFZ v minulom období a schválil opatrenia na zníženie možnosti korupčného správania v podmienkach SsFZ, platných od začiatku roku 2007. Z priestorových dôvodov zverejňujeme na web stránke – www.ssfz.sk

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oprava Spravodajcu č. 19 z 11. 11. 06 správa ŠTK MFS III. ligy 13. kolo Králiky – D. Strehová sa odohrá 11. 4. 07 o 16.00.

2.       Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS súťaží dosp. z hracích dní 24. 3. 07 a 25. 7. 07 dňa 1. 5. 07 v UHČ.

3.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. D 14. kolo Klenovec – V. Blh podľa SP čl. 100/i (Štefan Drugda 811130 štart po 4 ŽK). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Klenovec. Prípad postupujeme na doriešenie DK

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        14. kola IV. ligy dorast sk. JUHKrupina – Hliník 1. 5. 07 (utorok) o 15.00, B. Štiavnica – D. Hámre 8. 5. 07 (utorok) o 14.00,

b)        14. kolo V. ligy dorast sk. C Badín – Kováčová 1. 5. 07 (utorok) o 16.00,

c)        14. kolo V. ligy dorast sk. D Kokava – Klenovec 1. 5. 07 (utorok) o 15.00,

d)        14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C B. Štiavnica – Hrochoť 8. 5. 07 (utorok) o 10.00-12.00, N. Baňa – Badín 1. 5. 07 (utorok) o 10.00-12.00, ihr. T. Breznica,

e)        19. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Dukla BB B 8. 5. 07 (utorok) o 10.00-12.00,

f)          22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Rudinská 18. 5. 07 (piatok) o 13.00-15.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        18. kola IV. ligy dorast sk. JUH Krupina – Bušince 8. 5. 07 (utorok) o 14.00,

b)        na základe žiadosti KR: 17. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Lisková 14. 4. 07 o 14.30, 18. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Krásno 22. 4. 07 o 13.00, 17. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Revúca – Poltár 14. 4. 07 o 14.30, II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – Sliač 14. 4. 07 o 11.30-13.30,

c)        17. kolo III. ligy SD a MD Savon BB – D. Kubín 31. 3. 07 o 10.00-12.15.

3.       Žiada FK:

a)        o orýchlené predloženie písomných vzájomných dohôd odohratí MFS, ktoré sa mal odohrať 24. – 25. 3. 07,

b)        Hliník n. H. o predloženie vzájomnej dohody odohrať MFS 19. kola IV. ligy dorast sk. JUH s MFK Revúcou.

4.       Predvoláva na svoje zasadnutie 5. 4. 07 o 15.30 z MFS II. ligy MŽ sk. JUH Radvaň – Lučenec B. Za FK radvaň ved. dr. P. Smädo a kap. P. Zahradník, za FK Lučenec B ved. dr. R. Markovič, hráči J. Jackuliak 950926, V. Havrila 940608 a Z. Osadan 950912 aj ŽP.

5.       Kontumuje MFS 14. kola V. ligy dorast sk. C H. Hámre – Žarnovica priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Hámre podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča Gáfrika 880430 v dobe zast. činnosti – 4 ŽK).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-722 Miroslav Baláž 800208 D. Niva 4 SN od 26. 3. 07, 1-3b,

D-723 Juraj Vreštiak 861009 Hriňová 2 SP do 30. 6. 07, 1-4a,

D-724 Ivan Gáfrik 880430 Žarnovica 4 SN od 29. 3. 07, 1-9-1b,

D-725 Milan Laurov ved. dr. FK Žarnovica dorast 6 SN od 29. 3. 07, 1-9-2b,

D-726 Ratibor Kopčák tréner FK Žarnovica dorast 6 SN od 29. 3. 07, 1-9-2b,

D-727 Peter Bohuš 820930 Zvolen, DK hráčovi dňom 26. 3. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-728 Dušan Vrbiniak 850220 Zvolen, DK hráčovi dňom 26. 3. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-729 Štefan Drugda 811130 V. Blh 4 SN od 29. 3. 07, 1-9-1b,

D-730 Gabriel Bryndza ved. dr. FK V. Blh dosp. 6 SN od 29. 3. 07, 1-9-2b,

D-731 Vojtech Elek tréner FK V. Blh dosp. 6 SN od 29. 3. 07, 1-9-2b,

D-732 Žiadosti o zmenu zvyšku tresdtu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Pavol Hrnčiar 750710 Cinobaňa zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 9. 07, Tomáš Tóth 910829 Fiľakovo – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP, Marek Jobko 790302 Rakytovce zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 07, František Bednár 790516 Predmier – zmena zvyšku trestu na podm. do 30. 9. 07, Ján Godiš 824101 O. Jasenica – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 07, Michal Slaný 890714 Dudince – zamieta sa,

D-733 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 26. 3. 2007: Jaroslav Vajda 800429 Bánová, Juraj Beňák 810704 Brusno, Jozef Michalík 800216 Zvolen, Juraj Homola 840828 Zvolen, Peter Sadlák 790808 Krásno, Ján Šimko 790324 D. Niva, Ján Mokoš 710525 D. Niva, Vladimír Bellák 850608 D. Niva, Richard Ševčík 800721 Radvaň, Norbert Adamovič 781009 Boľkovce, Karol Bugyi 810603 Vinica, Peter Krivansky 790316 Nenince, Jozef Bevíz 830818 Nenince, Miroslav Trebuľa 830926 Mýtna, Miroslav Strýček 741106 H. Zalužany, Marian Mikloš 840331 Fiľakovo, Ján Kelement 760906 Poltár, Jozef Marcinek 750213 Poltár, Alexander Rumanovský 770718 Podlavice, Jozef Rusko 671007 Podlavice, Maroš Dyma 890724 Poltár, Michal Šnek 890424 H. Nemce,

D-734 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 26. 3. 2007: Dušan Vidiečan 791203 Radvaň,

D-735 Peprerokované previnenia pre porušenie DP: Marek Kamas 890625 Bzovík – chýba poplatok za 4 ŽK, Jozef Zaťko 660524 Olováry – nesprávny poplatok za 4 ŽK, Štefan Molnár 890711 V. Blh – chýba poplatok za ČK.

DK predvoláva na svoje zasadnutie 5. 4. 07 zo stretnutua Radvaň – N. Baňa o 16.30 DZ: Milan Macák, FK Radvaň: Ján Rybársky HU, Dušan Vidiečan ved. dr., Dušan Vidiečan 791203. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 12. apríla 2007 (R Žilinský kraj) a 13. apríla 2007 (R Banskobystrický kraj). Prezentácia rozhodcov od 14,00 hod. do 14,45 hod. v Športovej hale, kde každý R IV. a V. ligy predloží platné lekárske potvrdenie od praktického resp. športového lekára. Bez predloženia lekárskeho potvrdenia R nemôže vykonať FP. V prípade neodkladných pracovných či súkromných povinností si môžu R vymeniť deň konania FP. Účasť a úspešné absolvovanie FP je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2006/2007 a zaradenia R na nominačnú listinu 2007/2008.

2.       Žiadame KR ObFZ o zaslanie aktuálneho stavu príslušnosti rozhodcov k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2007 v termíne do 10.4.2007.

 

Komisia delegátov zväzu -predseda Vladimír Lehoťan

1.       Ospravedlení: Koša 31. 3., 1. 4. 07; Balko 31. 3., 1. a14. – 15. 4. 07; Braučok 7. – 8. 4 a 21. – 22. 4. 07; Balajthy 7. – 8. 4. 07.

2.       Zmena č. t. S. Krahulec  0918 529106.

3.       Berieme na vedomie list L. Huríka. a M. Halaja.

4.       Berieme na vedomie list M. Macáka s oznámením o ukončení činnosti DZ.

5.       Berieme na vedomie list V. Baduru a ospravedlňujeme ho z delegácie na jarnú časť súťaží.

6.       KDZ rozhodla obmedziť delegáciu M. Halaja na 2 stretnutia za neúčasť na stretnutí II. LSDV R. Sobota – Dukla BB B.

7.       Berieme na vedomie oznámenie P. Tomčíka a ospravedlňujeme ho z delegácie na jarnú časť súťaží.

8.       Ospravedlňujeme D. Staroveho z neúčasti na doplnkovom seminári DZ a 12. 4. 07.

9.       Pre jarnú časť súťaží nebude delegovaný J. Smilňák z dôvodu neúčasti na seminári Dza pozýva ho na zasadnutie KDZ 12. 4. 07

10.   Upozornenie pre delegátov! V jarnej časti súťaží SsFZ používajte upravené tlačivo „ Správa delegáta  o priebehu  stretnutia “  zverejnené na webovej stránke zväzu: www.ssfz.sk „tlačivá“.

11.   KDZ rozhodla obmedziť delgáciu Z. Mastiša na 1 stret. za neuvedenie číselného hodnotenia AR v správe DZ zo stretnutia II. LSDV B. Bystrica B – Lipany.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 10. apríla 2007 o 10.00 hod. predsedov TMK ObFZ.

2.       Nominácia výberu SsFZ „93“ na kontrolný zraz (3TJ + PZ) v dňoch 2.-3. apríla 2007 v Čiernom Balogu: Nebožka, Mišány, Santoris, Gombala, Kucbel (všetci Dukla BB), Kubena, Král, Fuják, Martinka, Kramara (všetci MŠK Žilina), Gábriš, Štulajter, Žabka (všetci JUPIE Podlavice), Mrva, Lacko (MFK Ružomberok), Vozár, Gašpar (ŽP Podbrezová), Pálenčár (FOMAT Martin), Laš (FK Čadca), Púpala (Tempus R. Sobota). Realizačný tím: tréneri Král, Palider, vedúci družstva Ometák, lekár Sciranka. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 2. apríla o 09.30 na žel. stanici v Banskej Bystrici.

3.       Výberové zápasy medzioblastných výberov „94“ sa uskutočnia v stredu 11. apríla o 10.00 hod. vo Zvolene – výber JUH (LC,VK,RS) – výber STRED (BB,ZV,ZH) a vo štvrtok 12. apríla o 11.30 hod. v Ružomberku – výber LIPTOV (LM,MT,DK) – výber SEVER (ZA,CA)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 19. 4. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

2.       Upozorňujeme FK, že v prestupovom termíne apríl 2007 je možné dať hosťovanie hráča minimálne do 31. 12. 07.

3.       Poplatky za urýchlené vybavenie matričného úkonu sú: dospelí 450 SK, dorast 300 SK.

4.       Prestupy a hosťovanie žiakov vybavujú MaK príslušného ObFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast, dospelí) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2007/08 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2007. hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK).

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Bánová, D. Strehová.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 3. 4. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS D. Ždaňa – Zvolen. Zároveň upozorňujeme FK, v prípade že FK predloží záznam z MFS na DVD nosiči, tento vzhľadom na porovnanie s cenou poštovného vráti sekretariát len na výslovné požiadanie FK.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: Šuster Rastislav 891231 Z. Slatina, Koreň Ján 590924 Budča.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Ján Kurčina 731205 Breza, Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL. (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 15

Brusno – Bytča (Horváth za Barančeka, Kubačka za Glončáka),

Rudinská –Žilina B (Kapusta za Matoša),

O. Jasenica – Trebostovo (Petrák st. za Petráka ml. aj dorast),

Tvrdošín – Belá (Ondák za Matejčíka).

 

Zmena DL č. 16

Rosina – K. Lieskovec (dorast, DZ Muráň za Holáčika),

Žiar B – Kováčová (SŽ a MŽ, 8. 4. 07).