Spravodaj č. 34/2006-2007

 

Žiadame FK v regióne stredného Slovenska, že v prípade ak by im neznáme osoby ponúkali nasledovný materiál za výhodné ceny vo väčšom množstve (originál futbalové lopty Adidas Roteiro, zimné vetrovky Adidas modro-červené originál lisované kopačky Adidas Capa Mondial, Predátor, F50, Absolute), ktoré pochádzajú z krádeže šatní FK Rakytovce 85. aby v prípade zistenia diskrétne kontaktovali na č. t. 0915 806633.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Povoľujeme použiť k odohratiu MFS všetky schválené pomocné HP do 30. 4. 07.

2.       Na základe nespôsobilých HP, ŠTK a KM ruší MFS 14. kola v súťažiach: IV. liga SEVER (dospelí), V. liga sk. A, B (dospelí), IV. liga SEVER (dorast), V. liga sk. A, B (dorast, II. liga SEVER (SŽ a MŽ), III. liga sk. A, B (SŽ a MŽ. Náhradný termín bude určený a zverejnený v priebehu apríla 2007.

3.       Oznamujeme, že z dôvodu nesp. HP sa neodohrajú nasledovné MFS: III. liga Bytča – Rudinská, IV. liga JUH: D. Hámre – Selce, Hajnačka – Poniky, Jesenské – Tusovec, V. liga sk. C: Hrochoť – Č. Balog, V. liga sk. D: Lubeník – Tomášovce.

4.       Schvaľujeme pre FK Bytča pomocnú trávnatú HP v areáli štadióna s možnosťou využitia počas celého roka pre všetky vekové kategórie.

5.       Na základe zistených skutočností zakazujeme FK Sliač použiť k odohratiu akýchkoľvek MFS súťaží v pôsobnosti SsFZ hraciu plochu vo Veľkej Lúke.

6.       Upresňujeme RS 2006/07 III. liga 30. kolo 17. 6. 07 o 17.00.

7.       Upresňujeme pre ŠK Radoľa počet obdržaných ŽK k 22. 3. 07 u hráčov: Jaroslav Minár 830805 – 5 ŽK, Radoslav Minár 841123 – 4 ŽK.

8.       Nariaďujeme na základe žiadosti odohrať MFS IV. ligy sk. SEVER: 17. kolo K. Lieskovec – Oščadnica 15. 4. 07 o 13.00, 19. kolo K. Lieskovec – Belá 29. 4. 07 o 13.15, 21. kolo K. Lieskovec – T. Štiavnička 13. 5. 07 o 13.30, 25. kolo K. Lieskovec – Dúbrava 9. 6. 07 o 17.00, 23. kolo K. Lieskovec – Makov 27. 5. 07 o 14.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Na základe nespôsobilých HP KM SsFZ ruší MFS 14. kola v súť. IV. ligy dorast sk. SEVER, V. líg sk. A, B, II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER a III. líg SŽ a MŽ sk. A, B, ktoré sa mali odohrať 24. a 25. 3. 07. Náhradný termín bude zverejnený v priebehu apríla 2007.

Ruší MFS 16. kolo III. ligy SD a MD Bánová – Námestovo, L. Mikuláš – Podlavice, D. Kubín – Čadca.

1.       Oznamuje, že FK Krupina odohrá svoje doma hrané MFS jarnej časti súť. roč. IV. ligy dorast sk. JUH vrátane 16. kola sobotu o 14.00, ako predzápas II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        16. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Podbrezová B 2. 5. 07 (streda) o 14.30-17.00,

b)        14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Trstená 3. 5. 07 (štvrtok) o 14.30-16.30,

c)        18. kolo III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Podlavice 8. 4. 07 o 10.00-12.30, 16. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Námestovo 7. 4. 07 o 10.00-12.00

d)        16. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – V. Krtíš 5. 4. 07 (štvrtok) o 11.00-13.00 na UT. FK Dukla uhradí na účet SsFZ 150 SK,

e)        16. kolo III. ligy SD a MD Bytča – Sliač 1. 5. 07 (utorok) o 12.00-14.30.

3.       Nariaďuje z dôvodu ďalšej možnej delegácie R, odohrať MFS III. ligy SD a MD hrané v nedeľu vždy o 10.00-12.15 vrátane 17. kolom.

4.       Oznamuje FK Sokol Liesek, aby predložil vzájomnú dohodu k odohratiu MFS 19. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B v zmysle RS čl. II. bod 8/a.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-716 Na základe podkladov HK SsFZ DK oznamuje, že za neuhradenie pokút a poplatkov ma naďalej podľa DP 2-9 dňom 14.12.2006 nepodmienečne zastavenú činnosť FK T.Teplice SŽ (200+200+5000+300,- Sk).  Zastavená  činnosť družstva FK uvedeného pod D-716 trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-719 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – čl. 31 bod 2 DP: Maroš Maslen 881004 N. Baňa – zmena zvyšku trestu na 1SP do 30.6.07,

D-720 Žiadosti o zmenu zvyšku tresdtu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Marian Hatala 740616 Ludrová – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 07, FK Rovné SŽ – zamieta sa, Marian Ohrádka 920831 Staškov – zamieta sa, Viktor Žingor 880102 D. Strehová – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 07, Peter Bytčánek 620912 Podvysoká – zamieta sa,

D-721 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu – čl. 31 bod 1 DP: Ľuboš Kálazy 800126 Nenince – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 1 DP.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimného seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 29. marca 2007 o 15,00 hod. na SsFZ

2.       Náhradný termín zimného seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 29. marca 2007 o 15,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici. Na seminári každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R  SsFZ a prinesie si (podľa dostupných možností) vyplnený evidenčný list rozhodcu.

3.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 12. apríla 2007 (R Žilinský kraj) a 13. apríla 2007 (R Banskobystrický kraj). Prezentácia rozhodcov od 14,00 hod. do 14,45 hod. v Športovej hale, kde každý R IV. a V. ligy predloží platné lekárske potvrdenie od praktického resp. športového lekára. Bez predloženia lekárskeho potvrdenia R nemôže vykonať FP. V prípade neodkladných pracovných či súkromných povinností si môžu R vymeniť deň konania FP. Účasť a úspešné absolvovanie FP je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2006/2007 a zaradenia R na nominačnú listinu 2007/2008.

4.       Žiadame KR ObFZ o zaslanie aktuálneho stavu príslušnosti rozhodcov k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2007 v termíne do 10.4.2007.

 

Komisia delegátov zväzu -predseda Vladimír Lehoťan

1.       Rozhodnutím VV SsFZ z 16. marca bol Branislav Braučok zaradený do skupiny delegátov III. ligy.

2.       Na zasadnutie KDZ  dňa 29. marca o 16.30 hod. pozývame delegátov, ktorí neboli na seminári .: Badura,  Koncz, Tomčík,  Starove,  Šmilňák.

3.       Ospravedlnenia : Romanec  24. –  25. marca., Roštár 7. - 8. marca a  14. – 15. apríla,  Kanka  14. – 15. apríla, Braučok  7. – 8. apríla a 21. – 22. apríla, Pšenica od 7.. apríla do 29. apríla 2007.

4.       Upozornenie pre delegátov! V jarnej časti súťaží SsFZ používajte upravené tlačivo „ Správa delegáta  o priebehu  stretnutia “  zverejnené na webovej stránke zväzu: www.ssfz.sk „dokumenty“.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 10. apríla 2007 o 10.00 hod. predsedov TMK ObFZ.

2.       Nominácia výberu SsFZ „93“ na kontrolný zraz (3TJ + PZ) v dňoch 2.-3. apríla 2007 v Čiernom Balogu: Nebožka, Mišány, Santoris, Gombala, Kucbel (všetci Dukla BB), Kubena, Král, Fuják, Martinka, Kramara (všetci MŠK Žilina), Gábriš, Štulajter, Žabka (všetci JUPIE Podlavice), Mrva, Lacko (MFK Ružomberok), Vozár, Gašpar (ŽP Podbrezová), Pálenčár (FOMAT Martin), Laš (FK Čadca), Púpala (Tempus R. Sobota). Realizačný tím: tréneri Král, Palider, vedúci družstva Ometák, lekár Sciranka. Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 2. apríla o 09.30 na žel. stanici v Banskej Bystrici.

3.       Výberové zápasy medzioblastných výberov „94“ sa uskutočnia v stredu 11. apríla o 10.00 hod. vo Zvolene – výber JUH (LC,VK,RS) – výber STRED (BB,ZV,ZH) a vo štvrtok 12. apríla o 11.30 hod. v Ružomberku – výber LIPTOV (LM,MT,DK) – výber SEVER (ZA,CA)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 19. 4. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

2.       Upozorňujeme FK, že v prestupovom termíne apríl 2007 je možné dať hosťovanie hráča minimálne do 31. 12. 07.

3.       Poplatky za urýchlené vybavenie matričného úkonu sú: dospelí 450 SK, dorast 300 SK.

4.       Prestupy a hosťovanie žiakov vybavujú MaK príslušného ObFZ.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala žiadosť FK Tvrdošín ohľadom nedoplatku za nenastúpenie dor. družstva Družba M. Čepčín 10. 5. 06. Na základe nedodržania hosp. náležitosti XIX/2 považujeme žiadosť ako neopodstatnenú. Zároveň nariaďujeme FK Tvrdošín uhradiť pohľadávku pre FK L. Sliače vo výške 4 706 SK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zmena RS 2006/07, časť adresár FK: III. liga: FK 34 Brusno prezident Juraj Vrzal noé č. t. 0918 528649; V. liga sk. A Slovan Skalité od 9. 2. 07 prezident FK Ľubomír Kultan č. t. 0905 102717, tajomník Jozef Mikula č. t. 0905 281848; V. liga sk. B OŠK Ludrová od 4. 3. 07 predseda OŠK Peter Dutka č. t. 044/4352172, m 0903 896174, predseda FO Ľubomír Meško č. t. 044/4352413, m 0915 595712, poštu zasielať: OÚ, 034 71 Ludrová.

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: Šuster Rastislav 891231 Z. Slatina, Koreň Ján 590924 Budča, Chlebničan Mário 780402 Kriváň,

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Ján Kurčina 731205 Breza, Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL. (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 14

Rakytovce – Bánová (nová Matoš – T. Kučera, P. Turňa – Kahan),

Bytča – Sliač (SD a MD, 1. 5. o 12.00-14.30),

Selce – Pliešovce (dorast, Čajka za Trša).

Delegovanie

SFZ Žilina B – Lučenec (SD a MD, 13.00-15.15 UT).

 

Upozorňujeme R a DZ, aby si dôsledne prezreli správy ŠTK a KM o zrušení jednotlivých stretnutí.