Spravodaj č. 8/2006-2007

 

Vzhľadom k tomu, že 29. 8. 06 je štátny sviatok, žiadame R a DZ, aby zápisy o stretnutí a správy DZ zo stretnutí hraných 26. 8. a 27. 8. 06 bezpodmienečne zaslali ihneď v pondelok 28. 8. 06 do 12.00 a zo stretnutí hraných 29. 8. 06 ihneď v stredu do 12.00, vždy listom 1. triedy doporučene. Upozorňujeme Ra  DZ, že dodržanie uvedeného nariadenia bude preverené.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na Svojom zasadnutí 18. 8. 06 okrem iných:

a)       poveril vedením Komisie pre riešenie sťažnosti FK na výkon R v stretnutiach SsFZ p. Artura Jakubca,

b)       vyradil z nom. Listiny R pre súť. Roč. 2006/07 R Jána Cerchlana,

c)       schválil mimoriadny fin. príspevok pre FK Tatran Krásno z prostriedkov SsFZ vo výške 20 000 SK pre zmiernenie následkov škôd spôsobených požiarom tribúny a soc. zariadení FK. VV zároveň vyzýva kluby z regiónu stredného Slovenska, aby v rámci svojich možností pomohli zmierniť následky tejto tragickej udalosti na činnosť družstiev FK.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Námietky kap. Podvysoká – Teplička (hostia neopodstatnená).

2.        Upozorňujeme FK Krásno na zabezpečenie odchodu R a hráčov hostí z HP do priestoru šatní.

3.        Kontumujeme MFS V. ligy sk. D 3. kolo V. Blh – Cinobaňa podľa SP čl. 100/e. V platnosti zostáva výsledok dosiahnutý na HP.

4.        Upozorňuejeme FK Sásová na dodržanie RS kap. XVI bod c pod následkom discipl. konania.

5.        Postupujeme na DK FK Ludrová za porušenie RS kap. VII bod 2 a nerešpektovanie nariadenia ŠTK z 19. 8. 06 (súpisky, zoznamy).

6.        Schválené HP: Hôrky, Radoľa, Kotrč. Lúčka, D. Tižina, Blatnica, Kláštor p. Z., Vyhne, H. Nemce, Bzovík, Sklabiná, Boľkovce, Hr. Zalužany,

7.        Dôrazne upozorňujeme všetky FK na dôsledné dodržiavanie RS kap. XV bod i (včasné predloženie zápisu).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí:

a)        So zmenou HP v MFS 6. kola III. Ligy SŽ a MŽ sk. C N. Baňa – Heľpa 9. 9. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku FK T. Breznica. Hostia a R sa dostavia na ihrisko v T. Breznici.

b)        So vzájomnou dohodou odohrať MFS 4. kola II. Ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Revúca 27. 8. 06 o 10.00-12.00. FK Revúca uhradí 200 SK na účet SsFZ.

2.       Oznamujeme účastníkom IV. Ligy dorast sk. JUH, že FC R. Sobota B odohrá svoje doma hrané MFS vždy v sobotu o 14.00 na ihrisku v Tornali, počnúc 6. kolom (R. Sobota B – Selce).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-114 Michal Targoš 900104 Vrútky 2 SP do 30. 4. 07, 1-1a, D-1154 Radoslav Beňuš 870919 Podbiel 2 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-116 DK trestá FK Dražkovce dosp. Pokutou 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 20. 8.0 6, D-117 DK trestá FK Zuberec dosp. pokutou 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 20. 8. 06, D-118 DK trestá FK Ludrová dosp. Pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ŠTK uvedeného v Spravodaji č. 7/2006-05, D-119 Miroslav Meškan 731014 Č. Balog 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-120 Ján Mokoš 710525 D. Niva 3 SN od 21. 8. 06, 1-3a, D-121 Ján Šimko 790324 D. Niva 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-122 Ondrej Turčan 880117 S. Ľupča 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-123 Ján Martinec 890821 Badín 2 SN od 21. 8. 06, 1-4a, D-124 DK trestá FK S. Ľupča dorast pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 19. 8. 06, D-125 Viktor Vince 810610 Klenovec 2 SN od 21. 8. 06, 1-4a, D-126 Kristian Lendvai 850822 Nenince 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-127 Ján Budai 750121 Hajnačka 3 SN od 21. 8. 06, 1-3b, D-128 Ján Hurák ved. Dr. FK Tisovec dorast 5 SN od 21. 8. 06, 1-3b, D-129 DK trestá FK Tisovec dorast pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 20. 8. 06, D-130 Radovan Suja 880513 Detva 1 SN od 21. 8. 06, 1-4a, Alexander Randlísek 911020 R. Sobota B 1 SN od 21. 8. 06 1-5a, D-132 Jozef Szöke 900131 R. Sobota B 2 SN od 21. 8. 06, 1-4a, D-133 Peter Brodzianský 900612 R. Sobota B 1 SN od 21. 8. 06, 1-4a, D-134 Daniel Púček 911124 Stráňavy 2 SP do 30. 4. 07 1-1a, D-135 Andrej Vaňko 840321 T. Štiavnička 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-136 Jozef Klokočík 850915 Nižná 2 SP do 30. 4. 07 1-4a, D-137 Erik Vonšák 920808 O. Veselé 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-138 Lukáš Gaňa 910809 Bytča 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-139 Ľubomír Verníček 910527 Námestovo 1 SN od 21. 8. 06, 1-4a, D-140 Matej Dirgas 930411 Žilina B 1 SN od 21. 8. 06, 1-4a, D-141 Norbert Dikacz asis. Trénera FK Badín SŽ 4 SN od 21. 8. 06 1-3b, 200+400 SK uhradiť, D-142 Miroslav Pupík ved. dr. Krásno SŽ 2 SN od 21. 8. 06, 1-3a 200+400 SK uhradiť, D-143 Lukáš Kaplán tréner FK Žilina B SŽ 6 SN od 21. 8. 06, 1-3b 200+400 SK uhradiť, D-144 Rastislav Kysela 731017 Teplička 3 SN od 21. 8. 06, 1-3b, D-145 Tomáš Hanuliak 850211 Strečno 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-146 Marek Padala 860725 Bánová B 1 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-147 Ivo Kozák 810914 Teplička 4 SN od 21. 8. 06, 1-3b, D-148 Roman Adamus tréner FK Teplička dosp. 3 SN od 21. 8. 06, 1-3b, D-149 DK trestá FK Teplička dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 20. 8. 06, D-150 Daniel Staš 880128 Skalité 2 SP do 30. 4. 07, 1-1a, D-151 Matej Kubát 830723 Králiky 3 SN od 21. 8. 06, 1-3b, D-152 Jaroslav Veľký 890202 Podbrezová B 4 SN od 21. 8. 06, 1-6-1b, D-153 Jakub Sekeráš 890209 Sliač 5 SN od 21. 8. 06, 1-6-1b, D-154  Lukáš Brišák 910309 Námestovo 2 SN od 21. 8. 06, 1-5a, D-155 Lukáš Čička 880913 Bytča 3 SN od 21. 8. 06, 1-6-1a, D-156 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Roman Surový 840408 Lisková, Marek Novocký 880521 Námestovo – zamietajú sa, Juraj Lukašik 800121 Trebostovo – zamieta sa chýba poplatok, Miroslav Holas 841202 Boľkovce – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 07, Ivan Kocúr tréner FK Radoľa SŽ – zamieta sa chýba poplatok a neuplynula polovica trestu, D-157 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Ján Bugáň 790610 Žaškov – zamieta sa, Lukáš Krejčí 911006 Tempus RS, Peter Kamenský 880927 Tempus RS, Marian Nincz ved. dr. Tempus RS – zamietajú sa chýbajú poplatky, D-158 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ján Bažík ved. Dr. Zuberec – chýba poplatok, Marian Halgaš 920312 nesprávny poplatok za ČK, D-159 DK predvoláva na svoje zasadnutie 31. 8. 06 zo stretnutia Podvysoká – Teplička V. liga dosp. O 16.15 R: Róbert Bušo, DZ Ján Zeleňák; D. Hámre – R. Sobota B IV. liga JUH dorast o 16.30 R Michal Budáč. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disciplinárnych opatrení. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných R IV. resp. V. ligy (Marhefka, Kuzma, Hrdlička, P. Oružinský, M. Budáč, Petrák ml., Mastiš, Ondruš, Knapec, Rogoň) sa uskutočnia dňa 21.9.2006 o 16,00 hod. na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici. Prezentácia o 15,15 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. R III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave od športového lekára!

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 7. 9. 2006 o 15,30 hod. R Kajánek, Masár.

3.       Pod hrozbou disciplinárneho potrestania dôrazne upozorňujeme R, že podľa posledných pokynov z letného seminára R pri udelení ČK po 2x ŽK do zápisu o stretnutí na prednej strane do kolónky vylúčení hráči nerozpisujú dôvod napomínaných hráčov a ďalej R do zápisu o stretnutí musí vypisovať do kolónky minúty napomínaných hráčov do originálu a dvoch kópií zvlášť, nie cez kopírovací papier!

4.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Medveď 1 (Rudinská – Bánová), Debnár 2 (Zvolen – L. Lúčka), Ligas 1 (Varín – Strečno).

5.       Žiadame R, ktorí sú delegovaní na mládežnícke stretnutia RS (II. LS/M/DV a I. LS/M/ŽS), aby z prvých 5. kôl v zápisoch o stretnutí podali stručné informácie o stave hracích plôch a areálov, na ktorých sa uvedené stretnutia hrajú.

6.       Upozorňujeme R, že zápisy zo stretnutí SsFZ musia zasielať výhradne Slovenskou poštou nie elektronicky – e-mailom.

7.       Opakovane žiadame R, po viacerých urgenciách delegátov zväzu, aby na MFS najmä dospelých, chodili vhodne spoločensky oblečení.

8.       Chyby R (mínus body): Mojžiš 0,2; Švec 0,2;Vojvoda 0,4; Drapáč 0,2; Kajánek 0,2; Kret 0,2; M. Kučera 0,2; Moják 0,2; Hnilica 0,2; M. Poljak 0,2; Rogoň 0,2; Náther 0,2; Drapáč 0,5; Masár 0,2; M. Poliak 0,5; Doboš 0,2; Chmúrny 0,2; Zelezník 0,2; Hrdlička 0,2; L. majer 0,4.

9.       Zmena č. t.: Doboš L. 0907 382284, F. Chovanec 0918 490991, Talán 0905 357513.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnenie: Schneider 10., 24., 30. 9. 2006, 30. 9. 06, 1., 8., 22. 10. 06.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2006 / 2007 – finálové turnaje: Banskobystrický kraj - 11. september (pondelok) od 09.00 hod. v LOVČI – Dukla Banská Bystrica, ŽP ŠPORT Podbrezová, MFK Lokomotíva Zvolen, LAFC Lučenec, MFK Žarnovica, Baník Veľký Krtíš; Žilinský kraj – 12. september (utorok) od 09.00 hod. v DIVIAKOCH – MFK Ružomberok. MŠK Žilina, MŠK FOMAT Martin, FK Čadca, MŠK Námestovo, TJ VTJ Rajecké Teplice

2.       TMK SsFZ pozýva hlavných trénerov družstiev 3. ligy dospelých na svoje rozšírené zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 12. septembra 2006 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Oznamujeme FK, že 2. 9. 06 od 8.00-11.00 hod bude Matričná komisia SsFZ v B. Bystrici vybavovať prestupy, hosťovanie hráčov vrátane výmeny zalievaných RP. Poplatok za matričný úkon je plus 50% a za vystavenie nového RP 100+300 SK.

2.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

3.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

4.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

5.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

6.       FK, ktoré postúpili v príslušnej vekovej kategórii (dorast – dospelí) do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Zaevidovala podnety FK: Rakytovce výkon AR (D. Strehová – Rakytovce), Žilina B, AR (Brusno Žilina B), Králiky R (Krásno – Králiky), D. Ždaňa AR (Námestovo – D. Ždaňa), Oščadnica R (Makov – Oščadnica), Tvrdošín AR a R (Belá – Tvrdošín). Na základe nesplenenia čl. 4/a, u FK Tvrdošín aj 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R, minutáž) „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia do 29. 8. 06: Rudinská – Bánová, Krásno – Králiky, Makov – Oščadnica, D. Strehová – Rakytovce, Brusno – Žilina B, Námestovo – D. Ždaňa a opakovane dôrazne žiadame záznam z MFS Rokytovce – R. Sobota B, T. Štiavnička – Valča.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: V. Krtíš, (3), Ružiná (1, 2, 3 – posledné upozornenie), Podlavice (3), Tisovec (2), S. Bystrica (1, 2, 3 – posledné upozornenie), K. Lieskovec (1,3).

3.       Oprava RS 2006/07 časť XIX Hospodárske náležitosti bod 6 ruší sa veta: „Pokiaľ použije rozhodca, alebo DZ vlastné motorové vozidlo, je potrebné uviesť e. č. motorového vozidla, pričom účtujú náhradu vo výške hromadného dopravného prostriedku (autobus). Časť adresár FK, V. liga sk. D – Slovan H. Zalužany prezident FK Branislav Nociar, č. t. 0911 570944.

4.       Vzhľadom k tomu, že Rada zmenila spôsob účtovania cestovných náhrad R a DZ na MFS, zverejňujeme na našej stránke www.ssfz.sk prehľad km vzdialeností väčších sídile na strednom Slovensku.

5.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK, futbalové normy – platba poštovou poukážkou á 165 SK.

6.       V súvislosti s prechodom žiakov do kategórie dorastu upozorňujeme funkcionárov FK, že je u týchto (ročník 91 a mladší po dovŕšení 14. roku veku) potrebné k podkladom prikladať ŽP hráča, ak nebol hráč evidovaný ako žiak je potrebné aby túto skutočnosť potvrdil príslušný ObFZ na zadnej strane prihlášky.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 831118 Pavol Cigánik Petrovice, 882710 Erik Dubec Zbyňov, 770502 Mojmír Jandzík Petrovice, 860813 Miloš Rechtorík Nezb. Lúčka, 830613 Miroslav Valíček Kolarovice, 860423 Ondrej Halama Mojš. Lúčka, 750327 Róbert Mintál Istr. Rajec, 880607 Pavol Andok Baník V. Krtíš, 900729 Pavol Plešivčiak D. Niva, 870805 Milan Poliak Poltár, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 760814 Juraj Jelok D. Niva, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

Zmena DL č. 4

Belá Dulice – Stráňavy (Petrák st. za Moják), Sklabiná – H. Zalužany (Debnár za Pintera), Korňa – Hôrky (dorast, Petrák ml. za Mojáka), Sliač – Revúca (SŽ a MŽ, 27. 8. o 10.00-12.00, nová Nozdrovický – L. Majer), Čierne – Raková (SŽ a MŽ, nová Knapec – Matejčík). Delegovanie SFZ Ružomberok – Slovan (SD a MD, 17. 9. o 11.00-13.15), Žlina – N. Zámky (ženy, nehrá sa), Čadca – Selce (ženy, Čierne).