Spravodaj č. 7/2006-2007

 

 

 

NOVÝ OFICIÁLNY PARTNER SsFZ: FOOTBALL PLANET

V záujme ďalšej popularizácie futbalu na strednom Slovensku sa novým oficiálnym partnerom SsFZ stala firma FOOTBALL PLANET s. r. o. Galanta. Výsledkom tohto partnerského vzťahu je súťaž, ktorú touto formou vyhlasujeme:

1.       Po jednej sade futbalových dresov značky FOOTBALL PLANET v hodnote 20 000 SK obdržia dve z družstvá dospelých III., IV., V. líg SsFZ, ktoré v sezóne 2006/07 získajú najvyšší a druhý najvyšší počet bodov.

2.       Po desať futbalových lôpt MITRE v hodnote 10 000 SK od firmy FOOTBALL PLANET získajú dve z družstiev dospelých III., IV., V. líg SsFZ, ktoré v sezóne 2006/07 nastrieľajú najvyšší a druhý najvyšší počet gólov.

3.       Kopačky značky MITRE podľa vlastného výberu, získa hráč družstva dospelých III., IV, V. líg SsFZ, ktorý počas sezóny 2006/07 strelí najväčší počet gólov.

V prípade rovnosti bodov i gólov rozhodnú tie, ktoré boli dosiahnuté na ihriskách súperov.

Ceny po skončení súť. roč. 2006/07 odovzdajú zástupcovia firmy FOOTBALL PLANET a SsFZ.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Prerokované námietky: Oščadnica – S. Bystrica  (domáci neopodstatnené), Teplička – Závodie (domáci – bezpredmetná), Kováčová – Radvaň (hostia – neopodstatnené), Hajnačka – Selce (hostia – postúpené na KR), Podlavice – Poniky (hostia – neopodstatnená).

2.        Kontumujeme MFS V. ligy sk. A 2. kolo Predmier – Podvysoká v platnosti zostáva výsledok 6:0 prípad postupujeme na DK.

3.        Schválené zmeny termínov V. liga sk. C 1. kolo Vyhne – H. Nemce 15. 9. 06 o 16.00.

4.        Žiadame predložiť zoznamy hráčov nasledovné FK: Ludrová, Podbiel, D. Hričov do 24. 8. 06 pod následkom dicipl. opatrení.

5.        Oznamujeme časový harmonogram obhliadky hr. pôch 21. 8. 06 (pondelok): 8.00-8.30 D. Ždaňa, 9.00-9.30 Vyhne, 10.30-11.00 H. Nemce, 11.30-12.00 Bzovík, 13.00-13.30 Sklabina, 15.00-15.30 Boľkovce, 16.30-17.00 H. Zalužany.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou:

a)        odohrať neodohrané MFS 2. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Belá 29. 8. 06 (utorok) o 14.30,

b)        odohrať neodohrané MFS 2. kola V. ligy dorast sk. A D. Tižina – K. Lieskovec 29. 8. 06 (utorok) o 14.30,

c)        odohrať MFS 10. kola V. ligy dorast sk. B Sučany – LM Palúdzka 8. 10. 06 o 10.30,

d)        predohrať MFS 3. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Fomat Martin B 20. 8. 06 o 10.00-12.00 (zmena UHČ). FK Martin B uhradí 200 SK,

e)        odohrať neodohrané MFS 1. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – S. Kremnička 23. 8. 06 (streda) o 16.30,

f)          odohrať neodohrané MFS 1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – K. Lieskovec 23. 8. 06 (streda) o 14.30-16.30,

g)        vymeniť poradie vyžrebované MFS 6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Kremnica – Hriňová 9. 9. 06 o 10.00-12.00, a 19. kolo Hriňová – Kremnica 28. 4. 07 o 10.00-12.00,

h)        odohrať neodohrané MFS 1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Podbrezová C 29. 8. 06 (utorok) o 12.30-14.30 ako predzápas dospelých.

2.       Kontumuje MFS 2. kola:

a)        II. ligy MŽ sk. JUH Sliač – Kremnica priznáva 3 body a skóre 4:1 ponecháva v platnosti prospech FK Kremnica podľa SP čl. 100/e,

b)        III. ligy MŽ sk. B Tvrdošín – O. Veselé priznáva 3body a skóre 3:0 v prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/b,

c)        III. ligy SŽ a MŽ sk. C Zvolen B – Heľpa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zvolen B podľa SP čl. 100/b,

d)        III. ligy MŽ sk. C Brusno – Hrochoť priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Brusno podľa SP čl. 100/b.

3.       Žiada R Kružliaka o urýchlené zaslanie Zápisu 2. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Predmier – Rajec a V. ligy dorast sk. B Iľanovo – Nižná resp. dokladu o zaslaní zápisu.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-55 DK odstupuje KR vyjadrenie R Urban Žiakovič ohľadom stretnutia III. ligy SŽ B. Štiavnica – Badín,

D-56 DK odstupuje KR na riešenie postup R Peter Moják na turnaji konaného 16. 7. 06 listy ObFZ Kysúc, ŠK Čierne, Slovan Skalité a menovaného R,

D-57 Ján Bažík 800709 Nižná 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-58 Ján Orčo 820824 Nižná 4 SN od 14. 8. 06, 1-3b,

D-59 Patrik Kovalčík 890812 Zuberec 3 SN od 14. 8. 06, 1-5b,

D-60 Eduard Šiška 771025 Zuberec 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-61 Karol Kučera 680816 Ludrová 4 SN od 14. 8. 06, 1-6-1a,

D-62 Lukáš Čiljak 871128 Dražkovce 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-63 Ján Kvasňák 880131 Rabča 2 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-64 Ľubomír Vajdečka 891210 Trstená 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-65 Vladimír Ilgo 750429 Dražkovce 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-66 Igor Perdík 840614 V. Blh 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-67 Cyril Halmo 780506 Lubeník 6 SN od 14. 8. 06, 1-3b,

D-68 Vladimír Levický 740731 Lubeník 2 SP do 30. 4. 07, 1-10,

D-69 Oskar Oláh 900720 Jesenské 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-70 Csaba Jankovič 910218 V. Blh 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-71 Branislav Miartuš 850129 Poniky 3 SN od 14. 8. 06, 1-6-1b porušenie kap. XX bod 9 RS,

D-72 Ľubomír Rusko 740818 Selce 2 SN od 14. 8. 06, 1-5a porušenie kap. XX bod 9 RS,

D-73 Rudolf Repiský 790928 D. Hámre 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-74 Dušan Kurčik 900523 Tomášovce 3 SN od 14. 8. 06, 1-6-1b,

D-75 Dušan Vidiečan 791203 Radvaň 2 SN od 14. 8. 06, 1-5a porušenie kap. XX bod 9 RS,

D-76 Marek Tomčík 840525 Radvaň 2 SN od 14. 8. 06, 1-5a porušenie kap. XX bod 9 RS,

D-77 Patrik Trnka 880905 Poniky 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-78 Pavol Púpala 890401 S. Ľupča 1 SP do 30. 4. 07, 1-1a,

D-79 Adam Cerovský 901202 Hriňová 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-80 Martin Tichák 851013 Varín 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-81 Michal Šajnoha 730112 Závodie 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-82 Ján Perďoch 870605 Podvysoká 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-9-1b,

D-83 Miroslav Klago ved. dr. FK Podvysoká dosp. 6 SN od 14. 8. 06, 1-9-2b,

D-84 Marián Klago tréner FK Podvysoká dosp. 6 SN od 14. 8. 06, 1-9-2b,

D-85 Jozef Poláček 880322 Rudina 1 SN od 14. 8. 06, 1-4a,

D-86 Dušan Drabina 890820 Makov 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-87 Lukáš Ľuptovec 881007 Raková 4 SN od 14. 8. 06, 1-3b,

D-88 Peter Šadlak 790808 Krásno 1 SN od 14. 8. 06, 1-4a,

D-89 Adam Hroš 890503 Podbrezová B 2 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-90 Zsolt Horváth asis. tr. FK Kalinovo dosp. 4 SP do 30. 4. 07, 1-3a 200+400 SK uhradiť,

D-91 Miroslav Megyesi 770829 Dudince 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-92 Lukáš Krejči 911006 Tempus RS 2 SN od 14. 8. 06, 1-4a 100+200 SK uhradiť,

D-93 DK trestá FK Varín dosp. pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 6. 8. 06 podľa nariadení uvedených v kap. XVI. RS,

D-94 Ján Cigánik 831229 Strečno 6 SN od 7. 8. 06, 1-3b,

D-95 Peter Berky 940728 Hrochoť 4 SN od 14. 8. 06, 1-10,

D-96 Na návrh KM DK trestá Rastislav Poliak ved. dr. FK Hrochoť MŽ, 6 mesiacov nepodm. od 17. 8. 06 do 16. 2. 07, 1-10,

D-97 Milan Dorotovič tréner FK hrochoť MŽ DK na základe čl. 18 bod 1 upúšťa od potrestania menovaného,

D-98 Na návrh KM DK trestá FK Hrochoť MŽ pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 12. 8. 06,

D-99 Jozef Gaňa 910208 Bytča 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-100 Michal Bohuš 900321 Sliač 2 SP do 30. 4. 07, 1-4a,

D-101 Pavel Struhárik 920415 Sliač 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-102 Július Švidroň 780121 Bešeňová 2 SN od 14. 8. 06, 1-4a,

D-103 Na návrh KR DK trestá R Peter Moják 4 SN od 21. 8. 06, DP 3-5, 200 SK uhradiť,

D-104 Roman Jakub 890831 Vrútky 2 SN od 14. 8. 06, 1-4a,

D-105 Stanislav Trebula 891026 Vrútky 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-106 Michal Jahodník 930217 Martin B 1 SN od 14. 8. 06, 1-5a,

D-107 DK trestá FK Badín MŽ pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 12. 8. 06,

D-108 DK trestá FK Badín SŽ pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 12. 8. 06,

D-109 DK trestá FK Žilina B SŽ pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 12. 8. 06,

D-110 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Juraj Jarkulič 830828 Selce zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 4. 07,

D-111 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Štefan Mihálik 880121 Nenince, Jakub Chriašteľ 890823 Z. Poruba – zamietajú sa,

D-112 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Lukáš Kaplan tréner Žilina B ŠŽ, Miroslav Pupík ved. dr. Krásno SŽ, Norbert Dikacz as. tr. Badín – chýbajú poplatky, Matej Dirgas Žilina B 930411, Miroslav Meškan 731014 Č. Balog, Rastislav Kysela 731017 Teplička – chýbajú poplatky za ČK

D-113 DK predvoláva na svoje zasadnutie 24. 8. 06 o 16.15 zo stretnutia L. Sliače – Zuberec IV. liga SEVER dorast o 16.15. R Martin Drapáč. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných R IV. resp. V. ligy (Marhefka, Kuzma, Hrdlička, P. Oružinský, M. Budáč, Petrák ml., Mastiš, Ondruš, Knapec, Rogoň) sa uskutočnia dňa 21.9.2006 o 16,00 hod. na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici. Prezentácia o 15,15 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. R III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave od športového lekára!

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 24.8.2006 o 15,15 hod. R Drapáča.

3.       Pod hrozbou disciplinárneho potrestania dôrazne upozorňujeme R, že podľa posledných pokynov z letného seminára R pri udelení ČK po 2x ŽK do zápisu o stretnutí na prednej strane do kolónky vylúčení hráči nerozpisujú dôvod napomínaných hráčov a ďalej R do zápisu o stretnutí musí vypisovať do kolónky minúty napomínaných hráčov do originálu a dvoch kópií zvlášť, nie cez kopírovací papier!

4.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Rendla-1 stret.(Kováčová-Radvaň), Bencúr-1 stret.(Kováčová-Radvaň), Michna-1 stret.(Žiar B-N.Baňa), Horný-2 stret.(Žilina B-Rudinská), P.Budáč-1 stret.(Rakytovce-RS B), Sitarčík-2 stret.(Kalinovo-Revúca), Repiský-1 stret.(Poltár-Tisovec), Košárnik-1 stret.(Ružiná-V. Krtíš), Bulla-1 stret.(Hajnáčka-Selce), Drozd-2 stret.(Podlavice-Poniky),

5.       Náležitosti R v stretnutiach SFZ : I. LSD(AR-400,-), II. LSD(R-500,- AR-300,-), LMD(R-400,- AR-250,-), LSŽ(R-300,- AR-200,-), LMŽ(R-200,- AR-150,-), I. liga žien(R-400,- AR-200,-), liga žiačok(R-150,-)

6.       Žiadame R, ktorí sú delegovaní na mládežnícke stretnutia RS (II. LS/M/DV a I. LS/M/ŽS), aby z prvých 5. kôl v zápisoch o stretnutí podali stručné informácie o stave hracích plôch a areálov, na ktorých sa uvedené stretnutia hrajú.

7.       Žiadame R, aby zasielali zápisy zo stretnutí SFZ nasledovne: II. LS/M/D 1 originál a 1 kópiu, I. LS/M/Ž 1 originál a 1 kópiu. Pre urýchlenie administratívnych prác vkladajte zápisy zo stretnutí do obálky spolu (nie jednotlivo) a prednou stranou.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnenia: Schneider 16. 8. 06; Borcovan 26. – 27. 8. 06; Badura 2. – 3. 9. 06; Krahulec 16. – 17. 9. 06; Truban 2. 9. 06, Balko 14. – 26. 9. 06.

2.       Upozorňujeme delgátov, že odmena v stretnuiach II. LSDV je 250 SK a cestovné náhrasdy sú vo výške cestovného hromadnou dopravou (rozdiel oproti súť. SsFZ) a ďalšie náhraady podľa RS SsFZ str. 25.

3.       Zmena adresy: V. Badura Staškov 797, kontakt len 0907 425208.

4.       Novelizovaná Správa delegáta o priebehu stretnutia pre zápasy II. LSDV je na webovej stránke www.ssfz.sk medzi tlačivami.

5.       Na zasadnutie komisie 24. 8. 06 o 16.00 pozývame Jozefa Balka.

6.        Na náhradný termín pre vykonanie písomného testu pozývame p. Petra Šmída,  vo štrvrtok,  24. augusta 2006 o 16. 00 hodine v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici.

7.       Ľubomír Konečný - ruší záznam o tel. čísle do zamestnania 045 / 534 6200.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2006 / 2007 – finálové turnaje: Banskobystrický kraj - 11. september (pondelok) od 09.00 hod. v LOVČI – Dukla Banská Bystrica, ŽP ŠPORT Podbrezová, MFK Lokomotíva Zvolen, LAFC Lučenec, MFK Žarnovica, Baník Veľký Krtíš; Žilinský kraj – 12. september (utorok) od 09.00 hod. v DIVIAKOCH – MFK Ružomberok. MŠK Žilina, MŠK FOMAT Martin, FK Čadca, MŠK Námestovo, TJ VTJ Rajecké Teplice

2.       TMK SsFZ pozýva hlavných trénerov družstiev 3. ligy dospelých na svoje rozšírené zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 12. septembra 2006 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK 24. 8. 06 o 10.00.

2.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

3.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

4.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

5.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

6.       FK, ktoré postúpili v príslušnej vekovej kategórii (dorast – dospelí) do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Zaevidovala podnety FK: Selce na výkon R a AR (Hajnačka – Selce, Poniky AR (Podlavice – Poniky), Revúca AR (Kalinovo – Revúca), Valča R a AR (T. Štiavnička – Valča. Na základe nesplenenia čl. 4/a „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia do 22. 8. 06: Ružiná – V. Krtíš (opakovane), Hajnačka – Selce, Kalinovo – Revúca, T. Štiavnička – Valča, Žilina B – Rudinská, Rakytovce – RS B, Poltár – Tisovec.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Hliník, Tisovec, Makov (2. kolo), Ružiná, K. Lieskovec (1. kolo), Ružiná, Oščadnica, S. Bystrica, Tvrdošín (1 a 2. kolo).

3.       Vzhľadom k tomu, že Rada zmenila spôsob účtovania cestovných náhrad R a DZ na MFS, zverejňujeme na našej stránke www.ssfz.sk prehľad km vzdialeností väčších sídile na strednom Slovensku.

4.       Oprava RS 2006/07 časť ObFZ a Rada: Jaroslav Vaňo – predseda LM č. t. 0905 899427; časť Adresár: IV. liga JUH Sklo Tatran Poltár od 11. 7. 06 manager FK : Eva Dudášová č. t. 0908 928291, adresa: Eva Dudášová ŠSZČ, Partizánska, 987 01 Poltár.

5.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK, futbalové normy – platba poštovou poukážkou á 165 SK.

6.       V súvislosti s prechodom žiakov do kategórie dorastu upozorňujeme funkcionárov FK, že je u týchto (ročník 91 a mladší po dovŕšení 14. roku veku) potrebné k podkladom prikladať ŽP hráča, ak nebol hráč evidovaný ako žiak je potrebné aby túto skutočnosť potvrdil príslušný ObFZ na zadnej strane prihlášky.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 831118 Pavol Cigánik Petrovice, 882710 Erik Dubec Zbyňov, 770502 Mojmír Jandzík Petrovice, 860813 Miloš Rechtorík Nezb. Lúčka, 830613 Miroslav Valíček Kolarovice, 860423 Ondrej Halama Mojš. Lúčka, 750327 Róbert Mintál Istr. Rajec, 880607 Pavol Andok Baník V. Krtíš, 900729 Pavol Plešivčiak D. Niva, 870805 Milan Poliak Poltár, 790928 Maroš Skopal D. Strehová, 880107 František Babinský Babín, 890608 Michal Babinský Babín, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 760814 Juraj Jelok D. Niva. 810428 Marek Zošiak Kriváň, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

Zmena DL č. 3

Čadca – L. Mikuláš (SD a MD, Tomáš za Chovanca), S. Ľupča – S. Kremnička (dorast, dohrávka 2. kola platí pôvodná delegácia).