Spravodaj č. 39/2005-2006

 

Upozorňujeme funkcionárov FK, aby svoje žiadosti, stanoviská doklady o úhrade a pod. na rokovanie odborných komisií 4. 5. 06 odoslali 2. 5. 06 (utorok) do 12.00 hod. s využitím Sl. pošty – list I. triedy alebo faxom 048/4148914.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schválené zmeny termínov odohratia MFS: III. liga 17. kolo D. Kubín – Čadca 31. 5. 06 o 17.00, 21. kolo Podbrezová B – Bánová 30. 4. 06 o 16.00 na ihr. v Podbrezovej (Súper, R a DZ do Podbrezovej), 16. kolo Podbrezová B – Rakytovce 3. 5. 06 o 17.00 na ihr. v Podbrezovej (Súper,  a DZ do Podbrezovej).

2.       Námietky kap. boli prerokované nasledovne: IV. liga SEVER 18. kolo Rudinská – Trebostovo – hostia, postúpená na DK, V. liga sk. C 18. kolo D. Niva – Žiar B – domáci, bezpredmetná (hráč hostí Július Dobrota 861014 hral správne, nakoľko v uvedenom MFS nehral).

3.       Tabuľka strelcov III. ligy po 18. kole: 13 gólov – Ján Jeťko (T. Teplice),  Richard Privitzer (T. Teplice), 11 gólov – Jozef Privarčák (Čadca), Adrian Kubáni (D. Kubín).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        19. kola III. ligy SD a MD Selce – K. N. Mesto 30. 5. 06 (utorok) o 14.30-17.00,

b)        15. kola V. ligy dorast sk. A Korňa – Podvysoká 26. 5. 06 (piatok) o 17.00,

c)        22. kola III. ligy SD a MD L. Mikuláš – K. N. Mesto 16. 5. 06 (utorok) o 14.30-17.00, K. N. Mesto uhradí na účet SsFZ 200 SK,

d)        17. kola V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Korňa 9. 6. 06 (štvrtok) o 17.00,

e)        21. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Fomat MT – Dlhá n. O. 18. 5. 06 (štvrtok) o 15.00-17.00,

f)          15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Tempus RS 10. 5. 06 (streda) o 13.00-15.00,

g)        16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Rajec 16. 5. 06 (utorok) o 15.00-17.00, 17. kolo Čierne – Bytča 23. 5. 06 (utorok) o 15.00-17.00,

h)        22. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Raková 23. 5. 06 (utorok) o 15.00-17.00,

i)          14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne - Korňa 3. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00, FK Korňa uhradí na účet SsFZ 150 SK,

j)          21. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rajec – Makov 14. 5. 06 o 10.00-12-00,

k)        19. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – H. Nemce 31. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00, FK S. Ľupča uhradí na účet SsFZ 200 SK,

l)          14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – S. Ľupča 24. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00, FK S. Ľupča uhradí na účet SsFZ 200 SK,

m)      22. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C H. Nemce – Kremnica 17. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00,

n)        12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Kalinovo – Hriňová 1. 5. 06 (pondelok) o 10.00-12.00

2.          Oznamuje, že FK Slovan Skalité v V. lige dorast sk. A bude nastupovať na MFS so Zoznamom hráčov a občianskými preukazmi. Hráč, ktorý nastúpi bez požadovaných dokladov, nastupuje na MFS neoprávnene. Termín: do 15. 5. 06 (dôvod krádež RP).

3.          Kontumuje MFS 14. kola III. ligy SŽ sk. D Tisovec – Hriňová priznáva 3 body a skóre ponecháva 4:0 v prospech FK Hriňová podľa SP čl. 100/e.

4.          Predvoláva na svoje zasadnutie 4. 5. 06 o 15.30 zástupcov: FK Rajec – J. Janík manager, F. Fraštiak ved. dr.; FK Stráňavy I. Bačinský manager, S. Meliš ved. dr. Km žiada FK Rajec predložiť podací lístok o zaslaní doporučenej listovej zásielky o zmene hracieho termínu súperom.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-648 René Turčan 780120 Rakytovce, 3 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-649 Sergej Čabala 840907 Rakytovce 2 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-650 Martin Panáček 850718 K. Lieskovec 3 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-651 Adrián Kubáni 740303 D. Kubín 1 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-652 Peter Binda 870224 N. Baňa 3 stret. nepodm. od 24. 4. 06,1-6-1b,

D-653 Michal Šnek 890424 H. Nemce 4 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-3b,

D-654 Igor Šnek ved. dr. FK H. Nemce dorast 6 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-655 Dk trestá FK H. Nemce pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 23. 4. 06,

D-656 Martin Červeň 880507 LM Palúdzka 2 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-657 Miroslav Greguška 810521 Veličná 4 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-658 Jozef Olos 770328 Bešeňová 4 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-659 Ján Melicher HÚ FK H. Ves dosp. 8 stret. nepodm. od 27. 4. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 200 SK uhradiť,

D-660 Zdenko Matej asistent trénera FK H. Ves dosp. 4 mesiace nepodm. od 24. 4. 06 do 23. 8. 06 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-661 FK H. Ves dosp. zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodm., pokuta 15 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d a DP 2-6 za inzultáciu DZ asistentom trénera a nedostatočnú usporiadat. službu v stretnutí 15. 4. 06,

D-662 Miroslav Ivanič 760919 Priechod 5 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-663 Juraj Bajza 730523 Predmier 9 mesiacov nepodm. od 17. 4. 06 do 16. 1. 07, 1-6-3b,

D-664 František Bednár 790610 Predmier 15 mesiacov nepodm. od 17. 4. 06, do 16. 7. 07, 1-6-3b,

D-665 DK trestá FK Predmier dosp. zastavením činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm., pokutou 15 00+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b, DP 2-1d a DP 2-6 za inzultáciu rozhodcu hráčmi, nedostatočnú usporiad. službu, neprístojnosti hráčov a divákov po stretnutí 16. 4. 06. FK uhradí náležitosti pre FK Skalité vo výške 644 SK,

D-666 Ľubomír Lukášik 681126 Trebostovo 4 stret. nepodm. od 17. 4. 06, 1-3b,

D-667 Peter Capek 880102 Krásno 2 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-668 Marian Varholák 781214 V. Krtíš 2 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-669 Marek Weis 870511 B. Štiavnica 1 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-670 Ján Rosiar tréner FK Tisovec dorast 4 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS. 100+200 SK uhradiť,

D-671 DK trestá FK Tisovec dorast pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 15. 4. 06,

D-672 Mikuláš Híveš 770729 Nenince 5 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-3b,

D-673 Mikuláš Hladký 880825 Lovinobaňa 2 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-674 Miroslav Ľupták 891001 Bušince 2 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-4a,

D-675 Elo Végh 881102 V. Krtíš 3 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-676 Michal Michulek 900219 Bánová 1 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-5a,

D-677 Ivan Filip 920212 V. Krtíš 4 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-678 Marek Štrbka 900309 L. Mikuláš 4 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-6-1b,

D-679 Lukáš Komoda 910901 V. Rovné 1 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a,

D-680 Tibor Polák 911012 Hnúšťa 1 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-5a,

D-681 Marek Svorník 880411 Divina 1 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-5a,

D-682 Martin Gajdošík 870728 Predmier 1 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-4a,

D-683 Martin Valach 890204 Pliešovce 2 stret. nepodm. od 24. 4. 06, 1-5a, 100+200 SK uhradiť,

D-684 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu – čl. 31 bod 2 DP: Andrej Romančík 830805 Valča – zmena zvyšku trestu na 2 stret. podm. do 31. 8. 06, Slavomír Pukan 790522 D. Hámre – zamieta sa, Martin Kelko 890608 K. N. Mesto – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 10. 06.

D-685 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Joze Krekáň 820223 Detva, Ján Košút 910215 Detva, Lukáš Kubizna 870930 O. Jasenica, Robert Kaczorek 890315 M. Kameň, Martin Hucovci 910406 H. Nemce – chýbajú poplatky za ČK, Martin Zaťko trénera Liesek, Augustín Kavecký zdrav. K. Poruba – chýbajú poplatky,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 4. 5. 06 zo stretnutí: Rudinská – Trebostovo IV. liga SEVER dosp. o 16.00 DZ: Pavol Tomčík, R: Peter Ďuroška, FK Rudinská: Ignác Pečalka HU, Vladimír Pečalka uspor. + prezident FK, FK Trebostovo: Ján Chmúrny 780511, Alan Lukašík 720226, Juraj Lukašík 800121, Richard Lukašík 740912 + prezident FK; Nenince – Lovinobaňa V. liga sk. D o 17.00 R: Marian Laciak, DZ: Jozef Čunderlík; Lisková – Podbiel V. liga sk. B o 17.05 R: Martin Rogoň, Radzovce – Lučenec B III. liga MŽ o 17.10 R: Peter Olšiak; Kalinovo – B. Štiavnica IV. liga dorast sk. JUH o 17.15 R: Ivan Ostrihoň. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na pracovné stretnutie v rámci zasadnutia KR 4. 5. 06 o 17.00: Vorel, Ihring, Kapusta, Chládek, Petrinec, Horák, M. Ondák, Korista, Kubačka, Poláček, Králik, Debnár.

2.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 4.5.2006 o 15,30 hod. pozývame R Masára.

3.       Náhradné fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v Liptovskom Hrádku dňa 12.5.2006 v rámci doškoľovacieho seminára R ObFZ - licencie A. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Bez tohto dokladu nemôže žiadny rozhodca vykonať fyzické previerky. Rozhodcovia, ktorí neabsolvovali FP v riadnom termíne budú až do vykonania FP delegovaní na stretnutia dospelých len ako AR a na stretnutia mládeže ako R a AR.

4.       Na základe požiadavky KR SFZ o počte rozhodcov v SsFZ resp. ObFZ  a následného projektu o poskytnutie finančnej pomoci zo strany UEFA pre rozvoj a činnosť rozhodcovského zboru na Slovensku, žiadame všetky ObFZ o zaslanie materiálu - zoznamu rozhodcov pôsobiacich v ich súťažiach (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, ktorú súťaž rozhoduje a od ktorého roku rozhoduje). Z dôvodu časového obmedzenia spracovania materiálu pre KR SFZ žiadame zoznamy urýchlene - obratom zaslať e-mailovou poštou na sekretariát SsFZ!

5.       KR žiada všetky ObFZ do 25. 4. 06 o nahlásenie perspektívnych R (min. 3) na doškoľovací seminár SsFZ licencia A, ktorý sa uskutoční 12. – 13. 5. 2006. Miesto konania, program a ďalšie informácie obdržia pozvaní v pozvánke. V materiáloch žiadame uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a tel. kontakt.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       SFZ spolu s firmami NIKE a ŠPORTPROGRESS zahajuje nový ročník NIKE PREMIER CUP 2006/07pre kategóriu chlapcov nar. po 1.1. 1992. Prihlášky je potrebné zaslať na SsFZ (p. Štefaňák) do 15. 04. 2006. Propozície spolu s prihláškou nájdete aj na internetovej stránke www.ssfz.sk

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK Trebostovo (Rudinská – Trebostovo), T. Teplice (Dukla BB B – T. Teplice), Rakytovce (Bánová – Rakytovce), D. Kubín (Dukla BB B – D. Kubín). Na základfe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... podnety FK T. Teplice, Rakytovce a D. Kubín (aj čl. 3/a – chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R a AR s vyznačením času – minutáže) zamieta. Podnet FK Trebostovo príjima na ďalšie pokračovanie, zasadnutie komisie zvoláva na 4. 5. 06 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme FK III. ligy, že Ligová komsiia SFZ pripravuje 8. 5. 06 (pondelok) o 11.30 v Dome športu v Bratislave pracovný aktív pred súť. roč. 2006/07. Podľa aktuálneho stavu umiestnenia družstiev pozýva na toto stretnutie zástupcov FK: Bánová, Čadca, T. Teplice, Kremnička, Ružomberok B, D. Kubín, Žiar, K. Lieskovec, Podbrezová B, Dukla BB B, Rakytovce a Zvolen. Podrobnosti v ÚS SFZ.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát videozáznam z MFS: Rudinská – Trebostovo, Dukla BB B – T. Teplice, Bánová  - Rakytovce.Zaslať bezpodmienečne do 3. 5. 06.

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: R. Sobota B (17, 19, 20 kolo – posledná výzva), Kremnička, Poltár, Kalinovo, Rudinská (16, 17, 18. kolo – posledná výzva), Tvrdošín (16, 18), L. Lúčka, Námestovo.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti SsFZ a jednotlivých ObFZ, že podklady potrebné k vystaveniu reg. preukazov hráčov, prechádzajúcich v súť. roč. 2006/07 z kategórie žiak do kategórie dorast, je potrebné zaslať na Matričné  miesto pre SsFZ B. Bystrica, Partizánska cesta 93, 974 01 najneskôr do 30. 4. 2006. Podklady k registrácii: čitateľne a úplne vyplnená prihláška k registrácii (vyplniť presnú adresu žiadateľa, bezpodmienečne potrebný súhlas rodičov); fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok (nepoužitá, na zadnú stranu fotografie napíšte meno a priezvisko hráča); doklad na overenie rodného čísla a doklad o úhrade poplatku (á 100 SK za jedného hráča, na jeden poštový poukaz aj viac hráčov). Ak má FK zaradené družstvo dosp., resp. dorastu v súť. SFZ, zašle podklady na Matriku SFZ. Upozorňujeme funkcionárov FK, že Matričné miesto bude v období pred zahájením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok á 300 SK za každého hráča za urýchlené vybavenie RP.

5.       Vzhľadom na novú skladbu spravodajskej relácie Rádia Regina B. Bystrica, upresňujeme RS 2005/06, čl. XIII., ods. 3 (str. 20). „Ďalej nahlásia FK ihneď po skončení stretnutia (max. do 15. min. po skončení) na záznamník Rádia Regina 048/4717160 (č. redakcie spravodajstva) nasledovné údaje: III. liga – výsledok stretnutia, strelcov gólov, meno autora informácie a jeho tel. kontakt; IV. a V liga – výsledok stretnutia, meno autora informácie a jeho tel. kontakt. Všetky uvedené informácie budú použité v špecializovanej futbalovej relácii Rádia Regina, vysielanej v nedeľu od 20.00-20.30.“. Redaktor zodpovedný za reláciu: Ľuboslav Kačalka – tel. 0903 576127, 0907 471414, 048/717132.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 720224 Urban Eduard Budča, 880612 Fujdiak Jakub Višňové, 781004 Kubala Patrik Terchová (aj RL), 781114 Repáň Dušan Nededza, 790831 Szabadoš Branislav Nededza, 820318 Agócs Tomáš Fiľakovo, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 860420 Ceplák Martin MŠK Žiar, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 730616 Gažovič Miroslav Trstená, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 770317 Nászaly Marián Olováry, 710812 Rypák Tomáš Istebné, 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 720120 Strmeň Dalibor Ružiná, 800224 Šugár Ľubomír Zástranie, 810905 Švába Rastislav O. Veselé, 800508 Zaťko Peter Lovča, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 861018  Časar Erik T. Štiavnička, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 790926 Kmeť Ivan T. Štiavnička, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 21

Podbrezová B – Bánová (Podbrezová B – Rakytovce (16. kolo na ihr. v Podbrezovej), S. Ľupča – H. Nemce (SŽ a MŽ, 31. 5. o 15.00-17.00).

 

Zmena DL č. 16 – dohrávky dosp.

Bešeňová – Dúbrava (Harezník za L. Ondáka).

 

Dohrávky SsFZ

Kalinovo – Hriňová (SŽ a MŽ, 12. kolo 1. 5. o 10.00-12.00, nová Jánošík – Kyzek), Korňa – Podvysoká (dorast, 15. kolo, 26. 5. o 17.00).

 

Opakovane oznamujeme R (viď Spravodajcu SsFZ č. 6 z 13. 8. 05) že:

1.       Hráč z kategórie žiakov, po dovršení 14. roku veku, môže štartovať v kategórii dorasu (v dvojičkovej súťaží len v skupine MD) bez písomného súhlasu rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telov. lekára.

2.       Hráč z kategórie prípravka, po dovršení 10 roku veku, môže štartovať v kategórii žiakov (v dvojičkovej súťaží len v skupine MŽ) bez písomného súhlasu rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telov. lekára.