Aktuality


2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
19.12.2013     PF 2014
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2014 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.
15.12.2013      Jednoznačná podpora Jána Kováčika
Počas tohto víkendu sa v B. Bystrici konala Konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu, ktorej sa okrem ďalších hostí zúčastnil prezident SFZ Ján Kováčik, viceprezidenti SFZ Karol Balanik a Juraj Jánošík (predseda BFZ) i generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Zhodnotila uplynulé volebné obdobie a vytýčila úlohy a orientáciu futbalového hnutia na strednom Slovensku v rokoch 2014 – 2017. Ťažiskovým bodom rokovania bolo konštituovanie nových orgánov SsFZ. Na čele nášho regionu už po ôsmykrát po sebe bude opäť Jozef Paršo. Konferencia ďalej zvolila: a) 11 členný výkonný výbor SsFZ – predseda SsFZ Jozef Paršo, podpredseda SsFZ za Žilinský kraj – Igor Krško, podpredseda SsFZ za Banskobystrický kraj – Juraj Pilát, ekonomický manažér – Stanislav Neuschl, zástupca trénerov – Vojtech Kováč, zástupca rozhodcov – Ján Tomčík, členovia VV SsFZ – Jaroslav Jekkel, Pavol Kuteľ, Ján Majsniar, Ľubomír Samotný a Stanislav Špila. b) predsedov komisií: predseda Revízenej komisie SsFZ – Ladislav Slanec, predseda Disciplinárnej komisie SsFZ – Miroslav Spišiak, predseda Odvolacej komisie SsFZ - Dušan Čaban, predseda Volebnej komisie Vladimír Lehoťan. c) delegátov Konferencie SFZ za SsFZ a ich náhradníkov: za Žilinský kraj – Pavol Beťko, Silvester Habiňák, František Vorel, náhradníci: Boris Burger, Jozef Ďubjak, Ján Studený. za Banskobystrický kraj – Ľubomír Auxt, Dezider Balajthy, Vojtech Kováč, náhradníci – Jaroslav Filip, Marián Jasenák, Ernest Peterke. V ďalšej časti konferencia ocenila za dlhoročnú prácu v prospech futbalu viacerých činovníkov. najmä odchádzajúcich z vrcholových orgánov nášho zväzu: Františka Vorela, Jána Hlaváča, Ladislava Krnáča a Dušana Hrčku. Vyvrcholením rokovania bol dlhotrvajúci aplauz a napokon i schválenie uznesenia, ktorým delegáti jednoznačne potvrdili Jána Kováčika za kandidáta na funkciu prezidenta SFZ v budúcom období. Jeho voľba sa uskutoční 21. 2. 2014 na Konferencii SFZ v Poprade.
09.12.2013      Blahoželáme k zvoleniu
Troma oblastnými konferenciami ObFZ – vo Zvolene, D. Kubíne a Martine, ktoré sa uskutočnili počas uplynulého víkendu, skončila kampaň týchto snemovaní v jedenástich ObFZ nášho regiónu. Delegáti – zástupcovia klubov, týchto významných rokovaní zhodnotili uplynulé volebné obdobie, zvolili nové orgány a vytýčili úlohy na najbližšie roky – viac informácií...
18.11.2013      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ 2013
TMK SsFZ zorganizovala v tradičnom termíne 17. novembra v priestoroch malej auly FHV UMB za účasti 96 trénerov SsFZ a 23 nových poslucháčov školenia UEFA B licencie doškoľovací seminár trénerov SsFZ. V 8 hodinovom programe si účastníci seminára, medzi ktorými bol aj technický riaditeľ SFZ p. Ján Greguš a člen Vv SFZ Milan Lešický, vypočuli zaujímavé prednášky od manažéra vzdelávania SFZ p. Zsolta Pakuszu, členov TMK SsFZ p. Miroslava Nemca, Petra Štefaňáka, Tomáša Hvastika, pedagóga z Katedry TVaŠ FHV Petra Mandzáka či kondičného trénera Miroslava Okáľa. Náročný program uzavreli praktické ukážky z tréningového procesu mládeže, ktoré s družstvom starších žiakov Dukly Banská Bystrica U15 realizovali tréneri mládeže Ján Štrba a Tomáš Lysina (Dukla BB) a Peter Kiša (MFK Ružomberok). V rámci seminára boli slávnostne vyhodnotení aj laureáti ankety "Najúspešnejší tréner SsFZ 2013" - Marián Petrok (kategória tréner mládeže), Slavomír Konečný (kategória tréner mládeže ÚTM), Ladislav Németh (kategória tréner žien), Štefan Tománek (kategória tréner dospelých). V prílohách fotodokumentácia, videá k praktickým ukážkam a pokyny k predĺženiu trénerských licencií. Pokyny k predĺženiu licencie Fotodokumentácia.
29.10.2013      SEMINÁR TRÉNEROV SSFZ
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2013 (nedeľa) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícke poplatky (17.-€ UEFA B a 10.-€ C licencia) je možné uhradiť poštovou poukážkou SsFZ, bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 800 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Program seminára a aktualizovaný zoznam evidovaných prihlášok na seminár sú v prílohe. Seminar_trenerov_SsFZ_2013_program.pdf Seminar_trenerov_SsFZ_17.11.2013_evidovane_prihlasky.pdf
29.10.2013      Blíži sa čas hodnotenia
Ostatná Konferencia SsFZ, ktorá sa uskutočnila 5.7.2013 v B. Bystrici, stanovila termín konania volebnej Konferencie SsFZ na 13.12.2013. Konferencii SsFZ však budú predchádzať v regióne stredného Slovenska volebné konferencie oblastných futbalových zväzov. Harmonogram konania konferencií ObFZ v pôsobnosti SsFZ nájdete TU.
10.10.2013      Alexander Vencel ml. predstavil novú knihu s názvom "Tréner brankárov"
„Tréner brankárov“ - je názov novej knihy bývalého reprezentačného brankára ČSFR a Slovenska Alexandra Vencela ml. Cieľom novej, 444 stranovej knihy vo formáte A4, je poskytnúť komplexné informácie pre všetkých trénerov bez rozdielu, či pracujú s deťmi, mládežou, dospelými alebo v ženskom futbale. Bližšie informácie o obsahu knihy ako aj o možnostiach jej zakúpenia nájdete na www.vencel.sk.
02.10.2013      Od nového súťažného ročníka po novom
Vzhľadom na množiace sa otázky, ale aj v záujme všeobecnej informovanosti športovej verejnosti, publikujeme, akým spôsobom budú zaradené družstvá v republikových i regionálnych futbalových súťažiach od súťažného ročníka 2014/2015. Doporučujeme funkcionárom FK sledovať priebežne tabuľky jednotlivých republikových, prípadne vyšších regionálnych súťaží s ohľadom na územný princíp zaradenia zostupujúcich družstiev z jednotlivých súťaží, lebo počet zostupujúcich družstiev v jednotlivých stupňoch súťaží a skupinách môže byť výrazne odlišný. Podrobnejšie informácie nájdete TU.
02.09.2013      Výber SsFZ 99 dominoval na X.ročníku Memoriálu G. Princa v Košiciach
Výber SsFZ 99 bez straty bodu a bez obdržaného gólu vyhral jubilejný X.ročník Memoriálu G. Princa v Košiciach. Výsledky a konečná tabuľka TU a TU. Káder výberu SsFZ TU. Fotodokumentácia zo záverečného vyhodnotenia turnaja TU.
12.07.2013      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2013
SsFZ v spolupráci so SFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov U 12 (ročník narodenia 2002) a starších žiačok (ročník narodenia 1998) MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2013 - turnaja hraného na umelotrávnatých miniihriskách. Propozície trojstupňového turnaja (základné kolá, krajské kolá, celoslovenský finálový turnaj) TU. V prípade záujmu o účasť vyplňte záväznú prihlášku (TU) a zašlite mailom na peterstefanak@gmail.com najneskôr do 15. augusta 2013
12.07.2013      Aktív ŠTK a KM SsFZ
V piatok 5.7.2013 sa stretli zástupcovia klubov, ktorých družstvá štartovali, alebo budú štartovať v súťažiach riadených SsFZ, v kongresovej sále OÚ v B. Bystrici. Na aktíve sa oceňovali najúspešnejšie družstvá dospelých a mládeže z minulého súťažného ročníka a zároveň sa pripravovali súťaže nového súťažného ročníka 2013/2014 na strednom Slovensku.
Fotografie z priebehu aktívu nájdete TU.
Pridelené čísla a termínovú listinu súťaží dospelých nájdete TU. Pridelené čísla a termínovú listinu súťaží mládeže nájdete TU. Kompletné vyžrebovanie súťaží dospelých, II. ligy U-19 a U-17, III. ligy U-19 SEVER a JUH, ako aj II. ligy U-15 a U-13 SEVER a JUH nájdete prostredníctvom verejného portálu ISSF (www.futbalnet.sk). Všetky súťaže riadené SsFZ v kategórii dospelých aj mládeže postupne v tabuľkovom systéme na tejto stránke.
14.06.2013      Návratka
Z dôvodu plynulej prípravy Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14, žiadame všetky FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažiach riadených SsFZ o vyplnenie Návratky v elektronickej podobe a jej zaslanie - najneskôr do 20.6.2013 na adresu zapis@ssfz.sk. Návratku nájdete TU.
11.04.2013      Jedinečná šanca
Ako už všetci dobre vieme v dňoch 5. – 17. mája 2013 sa na Slovensku uskutoční najvýznamnejšie tohoročné futbalové podujatie – ME U-17. Osem reprezentačných družstiev z Európy, medzi nimi aj mladí Slováci, zvedú v dvoch skupinách (Senec, Žilina) boj o šesť postupových miest na Majstrovstvá sveta U17, ktoré sa na jeseň t. r. uskutočnia v Spojených arabských emirátoch. Jedna skupina a vyvrcholenie celého podujatia sa odohrá na žilinskom štadióne. Vyzývame preto mládež , dospelých i verejnosť, aby naších chlapcov – zverencov tunajšieho rodáka, trénera Ladislav Pecka, ktorým sa skytá jedinečná šanca na postup, prišli povzbudiť v čo najhojnejšom počte. Zároveň je tu možnosť vidieť európsku mládežnícku elitu aj za účasti prezidenta UEFA Michela Platiniho, ktorý prisľúbil účasť. Viac o celom podujatí TU!
23.03.2013      Do pozornosti FK a DZ
Aj vďaka pomoci jednotlivých ObFZ boli pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 rozdistribuované 2 sady rozlišovacích viest s logom Poštovej banky do všetkých FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ. Upozorňujeme touto cestou futbalové kluby na povinnosť vyvesiť bannery s logom Poštovej banky a na povinnosť používať vyššie spomínané vesty od úvodných jarných kôl v každom doma hranom MFS: lavičky pre náhradníkov (domáci i hostia – kontrastná farba), usporiadatelia, podávači lôpt.. . Zároveň žiadame delegátov stretnutia o fotografické zdokumentovanie umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS. Fotografie zaslať ako prílohu ku správe delegáta na adresu: zapis@ssfz.sk.
28.02.2013      Do pozornosti ObFZ
Upozorňujeme vedenia Oblastných futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ na povinnosť uskutočniť oblastné konferencie v záujme transformácie ich stanov podľa vzoru Stanov SFZ. Tieto ukladajú RFZ a ObFZ záväzne premietnuť určité články Stanov SFZ do vlastných dokumentov a inovované stanovy predložiť do 15.8.2013 na právny útvar SFZ. V zmysle Stanov SsFZ majú ObFZ zároveň za povinnosť zvoliť delegátov Konferencie SsFZ, ktoré sa v novom zložení prvýkrát uskutoční 5.7.2013.
Vyzývame ObFZ, aby nám delegátov v počte 6 osôb (3 za orgány ObFZ a 3 za FK hrajúce regionálne súťaže) – týka sa ObFZ (CA, MT, BB, ZV, ZH, VK, LC, RS), resp. 8 osôb (4-4) – týka sa ObFZ (ZA, DK, LM) nahlásili na sekretariát SsFZ do 8.6.2013.
Poznámka: Pri voľbe členov Konferencie SsFZ treba akceptovať skutočnosť, že doterajší členovia Rady SsFZ za jednotlivé ObFZ (2 osoby – 1 za ObFZ, 1 za FK) už sú právoplatnými delegátmi Konferencie SsFZ.
16.01.2013      Sviatok stredoslovenského futbalu
Druhý tohtoročný piatok prežíval stredoslovenský futbal sviatočný deň. Jeho dejiskom boli priestory Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene, kde sme dekorovali najlepšiu Jedenástku SsFZ za rok 2012 a následne túto udalosť aj patrične oslávili - v poradí IX.plesom nášho zväzu. Pri tejto príležitosti sme mali tú česť privítať medzi nami vzácnych hostí - prezidenta SFZ (čerstvého päťdesiatnika) Jána Kováčika, generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta, viceprezidenta SFZ a predsedu BFZ Juraja Jánošíka, futbalového odborníka a trénera Milana Lešického, bývalého reprezentanta a trénera Slovenska Jána Kociana a ďaľších priateľov. Po zaujímavom kultúrnom programe v podaní domácich hercov a ocenení najlepších futbalistov sa rozpútala neviazaná zábava takmer do bieleho rána. Výsledky ankety Jedenástka SsFZ za rok 2012 a fotogaléria TU
08.01.2013      Halové majstrovstvá Slovenska žiačok
Nastávajúci víkend 12. – 13. januára 2013 sa v Žiline budú konať Halové majstrovstvá Slovenska žiačok. Mladé futbalistky 14 – tich družstiev z celého Slovenska budú po dva dni bojovať o titul halových majsteriek Slovenska v Športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline. Podrobnosti nájdete TU .
02.01.2013      METODICKÝ SEMINÁR II. ♦ ŠH PARTIZÁNSKE ♦ 27.1.2013 "MANUÁL KONDIČNÉHO TRÉNINGU PRE HLAVNÉHO TRÉNERA"
Zaujímavá pozvánka pre trénerov.
V nedeľu 27. 1. 2013 sa v mestskej športovej hale v Partizánskom uskutoční Metodický seminár o kondičnom tréningu športových hráčov. Seminár je určený pre trénerov športových hier, všetkých vekových kategórii a všetkých výkonnostných tried.Hlavné témy seminára nájdete (TU). Podrobnejší popis tém, všetky informácie a registračný formulár nájdete (TU). Inštrukcie na vyplnenie formulára nájdete (TU).