Nová forma podpory


Vďaka aktivite prezidenta SFZ Jána Kováčika a porozumeniu priateľov z Poštovej banky (ďalej len PB) sa v tomto období rozbieha reklamno-marketingová spolupráca medzi futbalovými regiónmi a spomínaným peňažným domom. Po Corgoň lige, III. lige a najvyššej dorasteneckej súťaží získava aj amatérsky futbal na Slovensku podporu pod heslom Poštová banka – partner regionálneho futbalu. Ročne, po dobu troch rokov, potečie od našich podporovateľov do regiónov 250 000 € rozdelených nasledovne: BFZ 25 000 €, ZsFZ, SsFZ a VsFZ po 75 000 €. A to nemusí byť všetko. Záležať bude od korektnosti, spolupráce a vzájomnej výhodnosti pri naplňaní terajšieho kontraktu medzi SFZ a PB.

Nad prísne účelným využitím takto poskytnutých finančných prostriedkov bdie spoločný projektový výbor (SFZ-PB). V ňom naše organizácie zastupuje podpredseda SsFZ Juraj Pilát. Prvé – pilotné projekty nášho regiónu už máme odsúhlasené. Začnú sa napĺňať začiatkom nového súť. ročníka.

  1. Nafta junior (16 380 €) – prispejeme účastníkom žiackych regionálnych súťaží (mimo UTM) formou tankovacích kariet na naftu k zníženiu cestovných nákladov
  2. Príspevok na rozhodcov (16 300 €) – prispejeme účastníkom žiackych región. súťaží (mimo UTM) na úhrady R v súť. stretnutiach.
  3. Rozlišovacie vesty (15 000 €) – všetky FK hrajúce región. súťaže dospelých a 11 ObFZ dostanú po 2 sady očíslovaných rozlišovacích viest v odlišných farbách (1 sada – 20 ks) s logom PB. Tieto budú používať na MFS všetkých kategórii (usporiadatelia, podávači lôpt, náhradníci na lavičke ...). Toto všetko na začiatok a rozbeh spolupráce.

Samozrejme náš partner – PB okrem prejavenia dobrej vôle pomôcť futbalu v našich štruktúrach spätne očakáva určitú formu jej propagácie. Budeme ju popularizovať v RS, na našej web stránke, vo FK formou reklamných banerov, ktoré sa zhotovujú. Začiatkom r. 2012/13 ich spolu s rozlišovacími vestami rozdristribujeme do všetkých klubov tak, aby mohli byť rozmiestnené na štadiónoch a ihriskách na dôstojnom a dobre viditeľnom mieste.

Postupne pracovníci PB zavítajú osobne do viacerých FK na našom teritóriu s cieľom hľadať ďalšie formy obojstranne výhodnej spolupráce, podpory a možností získavania aj iných benefitov pre amatérsky futbal na strednom Slovensku.

PhDr. Jozef Paršo
predseda SsFZ