Spravodajca č. 10/2015-16                                                      28. 8. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1. S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň a nesplnenia predloženia písomnej dohody, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

12.09.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo IV. liga J Zvolen B – Divín

19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga B Bobrov – Martin B

03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Bešeňová – Martin B

17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

        29.08.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 5.kolo III. liga Kremnička – L. Hrádok

        29.08.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 5.kolo V. liga B T. Štiavnička – Žabokreky /T. Štiavnička 10€/

        30.08.2015 /nedeľa/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S KNM – O. Veselé

        30.08.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 5.kolo V. liga B Švošov – Demänová

        30.08.2015 /nedeľa/ o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J Zvolen B – Kováčová /ihrisko Zvolen/

        01.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo IV. liga J Poltár – Fiľakovo

        04.09.2015 /piatok/ o 19,00 hod. 6.kolo V. liga C Šalková – H. Nemce

        04.09.2015 /piatok/ o 16,00 hod. 6.kolo V. liga D Tisovec – Jesenské

        12.09.2015 /sobota/ o 11,30 hod. 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Černová

        15.09.2015 /utorok/ o 15,30 hod. 1.kolo V. liga C Repište – Priechod

     16.10.2015 /piatok/ o 15,00 hod 12.kolo V.liga D Olováry - Radzovce

     31.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod 3.kolo V. liga D Tornaľa - Cinobaňa

         01.11.2015 /nedeľa/ o 13,30 hod. 3.kolo V. liga D K. Kosihy – Kokava n. Rimavicou

3.    Schvaľujeme žiadosť FK Švošov o zmenu UHČ V. liga B : 7.kolo 13.9.2015 Švošov - Palúdzka o 10,30 9.kolo 27.9.2015 Švošov - Bobrov o 10,30 - 11.kolo 11.10.2015 Švošov - Bešeňová o 10,30 - 13.kolo 25.10.2015Švošov - O. Jasenica o 10,30 hod.

4.  Zamietnuté žiadosti: FK Žabokreky (chýba vzájomná dohoda)

5.    Schvaľujeme pre FK Zvolen B odohratie domácich MFS v súťažnom ročníku 2015/2016 v Príbelciach.

6.    Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice, nakoľko tieto podania sú zmätočné a riadiace komisie nemôžu operatívne reagovať.

7.  Oneskorené začiatky stretnutí: Skalité : Predmier (oprava nominácie v družstve domácich)

6.    Pre overenie rozlíšenosti farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis súťaží – RS 2015/2016 - Farba dresov.

7.   Počas neprítomnosti predsedu ŠTK SsFZ v čase od 25.8 – 8.9.2015, kontaktujte v súrnych prípadoch pp. Turňu a Matejku.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    Z dôvodu nedostatku R a s tým spojeným problémom s delegovaním, posúvame začiatky MFS 1.kola (1.9.2015) III.ligy dorastu sk.Sever/Juh, IV.ligy dorastu sk. A,B,C,D na 15,30 hod.

b)    V prípade neodohrania  stretnutia z dôvodu nepriaznivého počasia ( RS VIII/4,6) musí byť splnené okrem iných ustanovení  uvedeného článku aj nasledujúce zásady:

·      Usporiadajúci FK predloží v zmysle zásad ( RS VIII/6c) fotodokumentáciu vyhotovenú v čase ÚHČ stretnutia  e-mailom na mladezssfz@gmail.com.

·      Stretnutie musí byť odohraté do 14 dní.  FK predložia podaniami dohodu o termíne  takto neodohratého stretnutia najneskôr do stredy nasledujúcej po neodohratom stretnutí. Ak KM nezaznamená uvedenú dohodu v tomto termíne, nariadi takéto stretnutie odohrať  spravidla v nasledujúcu  stredu tak, aby bola dodržaná lehota odohratia stretnutia do 14.dní.

c)    Využívanie ihrísk s umelým trávnatým povrchom je možné od 1.10. do 30.4.. Dôrazne upozorňujeme na dodržanie tohto predpisu v zmysle RS SFZ časť A, číslo 6 d) a RS SsFZ článok 8, bod 2b,c.

d)    Nedostatky v stretnutiach:

·      Čierne – Istebné – dorast – R Janec – obratom uviesť dôvod neskorého začiatku,

·      Vrútky – Predmier -  dorast – R Ďurkovič – konfrontácia je u mládeže povinná, odstupujeme KR,

·      Divín – Hliník n. H. – nefunkčný internet, žiadame FK Divín zabezpečiť pripojenie,

·      Terchová – Strečno – dorast – nedodržanie počtu prerušení hry z dôvodu striedania H hráčov ( 3x), R Botka, AR Janec  - odstupujeme KR.

e)    Neskoré začiatky:

·      Klin – Istebné - žiaci – neskorý príchod domácich,

·      Zákamenné – Klin - žiaci – neskorý príchod hostí,

·      Tisovec – Hriňová  – problém s internetom,

·      Šalková - Medzibrod – dorast – problémy s internetom,

·      Hnúšťa – H. Zalužany – dorast – neskorý príchod rozhodcu Žiaka,

·      V. Krtíš – Detva – žiaci – organizácia Zápisu H mužstvom,

·      Ludrová – Likavka – dorast – neskorý príchod H,

·      Ludrová – Habovka – dorast – neskorý príchod H,

·      R. Sobota – Pohronie Žiar – žiaci U12 – neskorá nominácia D.

f)     Pokyny FK a rozhodcom:

Striedanie hráčov – polčasová prestávka sa nepočíta do prerušenia hry z dôvodu striedania v priebehu 2. polčasu, počet striedajúcich bol zvýšený nasledovne: D – 5, Ž U15,14 – 7, Ž U12,13 – neobmedzene.

g)    IV. liga dor.sk.D – TJ Družstevník Želovce – odohrá domáce zápasy  v SO ÚHČ dospelých od 6. kola - obratom vykonať prikazujúce ustanovenie RS VI. 6 b, skenované doklady o doporučených zásielkach odoslať do 2.9.2015 KM,

h)    III.liga dor.sk.Juh – 5.kolo (Tornaľa – H.Nemce) 29.8.2015 o 14,00 – stretnutie zrušené.

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov:

      DORAST

a)    II.liga U19, U17 – 1.kolo (R.Sobota – Pohronie ZH) 1.9.2015 o 10,00 a 12,30, ihrisko Jesenské, kolidovanie stretnutí,

b)    III.liga dor.sk.Sever – 9.kolo (Staškov – Turzovka) z 26.9. na 27.9.2015 o 12,30,

c)    III.liga dor.sk.Juh – 5.kolo (V. Krtíš – Tisovec) 30.9.2015 o 9,30 – zmena ÚHČ,

d)    IV.liga dor.sk.C – 6.kolo (Šalková – Kremnička) z 5.9. na 4.9.2015 o 16,00, predz.dosp.

e)    III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (H.Nemce – Tisovec) z 13.9. na 12.9.2015 o 13,00.

ŽIACI

f)     I.liga U15, U14 – 2.kolo (R.Sobota – Martin) 1.9.2015 o 10,00 a 12,00 – zmena ÚHČ,

g)    I.liga U13, U12 – 2.kolo (Námestovo – R.Sobota) 1.9.2015 o 13,00 a 14,30

h)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 8.kolo (D.Kubín – Čadca) z 20.9. na 19.9.2015 o 10,00 (U13) a 12,00 (U15) – kolidovanie stretnutí,

i)     II.liga U15, U13 sk.Sever – 6.kolo (Tvrdošín – Belá) 5.9.2015 o 9,30 a 11,30 – zmena ÚHČ

j)     II.liga U15, U13 sk.Sever – 1.kolo (L.Mikuláš – Vrútky) 1.9.2015 o 10,00 a 12,00, ihrisko ÚT - kolidovanie stretnutí,

k)    III.liga U15, U13 sk.A – 1.kolo (Čadca – Čierne) 1.9.2015 o 14,00 a 16,00 – zmena ÚHČ, kolidovanie stretnutí.

3.    KM kontumuje MFS:

a)    IV.liga dor.sk.D – 3.kolo (Tomášovce – Bušince), priznávame 3 body a skore 3:0 v prospech FK Tomášovce, podľa SP čl. 82/f, - neoprávnený štart hráča Lukáš Andrisík (1266619) v čase zastavenej činnosti. Prípad odstupujeme DK.

b)    IV.liga dor.sk.D – 3.kolo (Halíč – Kokava nad Rimavicou), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Halíč podľa SP čl 82/b,

c)    III.liga U13 sk.A – 4.kolo (Raková – Turie), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Raková, podľa SP čl.82/b,

d)    III.liga U13 sk.C – 4.kolo (Tisovec – Hriňová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tisovec podľa SP čl. 82/b.

e)    III.liga U13 sk.C – 4.kolo (Divín – H.n.Hronom), obojstranná kontumácia 3:0, 0:3 podľa SP čl.82/b,

f)     III.liga U15 sk.C – 4.kolo (Divín – H.n.Hronom), priznávame 3 body a skóre  6:2 ponechávame v platnosti, podľa SP čl.82/f – neoprávnený štart hráča.

4.    KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    I.liga U15, U14 – 7.kolo (R.Sobota – Podbrezová) 15.9.2015 o 10,00 a 12,00 v opačnom poradí, ihrisko FK Podbrezová – chýba súhlas FK Podbrezová,

b)    I.liga U13, U12 – 7.kolo (Podbrezová – R.Sobota) 15.9.2015 o 9,30 a 11,00 v opačnom poradí ihrisko FK R.Sobota – chýba súhlas FK Podbrezová.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-129 Na základe správy DZ Lukáš Mesík 1262313 Rakytovce DK hráčovi dňom 20.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu (udretie súpera lakťom do tváre v 90´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Rakytovce-Čierny Balog).

D-139 Roman Kaštan 1298870 Bytča 4 SN od 24.8.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-140 Na návrh KR SsFZ Daniel Rojík R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 14.9.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-141 DK v nadväznosti na nesplnenie nariadenia uvedeného pod D-120 konanie o odvolaní FK Trstená podľa D 83-4 zastavuje.

D-142 Dominik Vrbovský 1303960 Zvolen 1 SN od 21.8.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-143 Tomáš Gemzický 1270347 Bacúch 2 SN od 21.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-144 Michal Mesiar 1296212 Tisovec 2 SN od 21.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-145 Eduard Bugan 1266983 Dolný Kubín 2 SN od 21.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-146 Na základe podnetu KM SsFZ Lukáš Andrisík 1266619 Bušince 4 SN od 27.8.15, DP 53-1 a 53-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-147 Na základe podnetu KM SsFZ Marta Račková vedúca družstva FK Bušince dorast 6 SN od 27.8.15, DP 53-1 a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-148 Na základe podnetu KM SsFZ Tibor Rácz tréner FK Bušince dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-149 Na základe podnetu KM SsFZ Ján Nociar 1265470 Bušince DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-150 Peter Kubas 1293376 Liesek 4 SN od 21.8.15, DP 53-1 a 53-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-151 Ján Šuvada vedúci družstva FK Liesek dorast 6 SN od 27.8.15, DP 53-1 a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-152 Jaroslav Varga asistent trénera FK Liesek dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-153 Matúš Hrkeľ 1295084 Liesek DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-154 Samuel Belaník 1329121 Žilina C 1 SP do 30.4.16, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-155 Peter Hronček 1272639 Zvolen 4 SN od 24.8.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-156 Martin Hraško 1270420 Selce 2 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-157 Patrik Maruniak 1271163 Selce 2 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-158 Adrián Slobodník 1275854 Selce 2 SN od 24.8.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-159 Dominik Slosiarik 1304187 Zvolen 2 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-160 René Viglaský 1230879 Žarnovica 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-161 Tomáš Stašík 1248965 Martin 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-162 Peter Pečovský 1155440 Čierny Balog 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-163 DK odstupuje MaK SsFZ na predloženie odborného stanoviska podanie FK Príbelce zo dňa 22.8.15 k dodržaniu ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ pri transfere hráča Alexander Adam 1331961 z FK Príbelce do FK Veľký Krtíš.

D-164 DK odstupuje MaK SsFZ na predloženie odborného stanoviska podanie FK Príbelce zo dňa 22.8.15 k dodržaniu ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ pri transfere hráča Lukáš Adam 1353815 z FK Príbelce do FK Veľký Krtíš.

D-165 Miroslav Segeč 1174932 Málinec 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-166 Ján Melich 1103860 Málinec 4 SN od 24.8.15, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-167 Erik Karlík 1253338 Málinec 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-168 Tomáš Macejko 1146533 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-169 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie podanie FK Zborov nad Bystriciu zo dňa 24.8.15.

D-170 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Dávid Štrba 1230095 Zborov nad Bystricou 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-171 Na základe správy DZ Tomáš Mravec 1171735 Kláštor pod Znievom DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-172 Erik Kuna 1242289 Liptovský Mikuláš Palúdzka 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-173 Miroslav Hanko 1275734 Diviaky 2 SN od 24.8.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-174 Jakub Oláh 1170570 Závažná Poruba 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-175 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie podanie FK Lieskovec zo dňa 23.8.15 ohľadom udelenia ČK hráčovi Marián Výboh 1187315.

D-176 Marián Výboh 1187315 Lieskovec DK hráčovi dňom 24.8.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-177 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie podanie FK Lieskovec zo dňa 23.8.15 ohľadom udelenia ČK hráčovi Štefan Sudimák 1077157.

D-178 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Štefan Sudimák 1077157 Lieskovec 1 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-179 Radovan Kučera 1307187 Detva B 2 SN od 24.8.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-180 Peter Šarlák 1294046 Krásno nad Kysucou 2 SP do 30.4.16, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-181 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Michal Škalák 1211737 Poltár zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

          Eugen Bari tréner FK Poltár dospelí na 1 SP do 31.5.16, uhradiť 10 €.

          Andrej Grman 1294764 Tvrdošín na 2 SP do 30.4.16, uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Lettrich 1161310 Turčianske Teplice na 1 SP do 30.4.16, uhradiť 10 € v MZF.

          Dominik Hruška 1263405 Vígľaš-Pstruša zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

D-182 DK predvoláva na zasadnutie dňa 3.9.15:   

           zo stretnutia Priechod-Lieskovec V. ligy skupina C dospelí  FK Priechod Michal Považan R, Miroslav Barla HU a FK Lieskovec Boris Mácsadi 1218910.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Lieskovec (Priechod – Lieskovec) – dve sťažnosti v kompetencii KR neopodstatnené (uhradiť poplatky 40 € + 40 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ, Zborov (Zborov - Štiavnik) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 40 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016. V prípade neopodstatnenosti bude KR žiadať uhradenie poplatkov v zmysle kapitoly XXIII RS.
 2. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovení videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2015/2016, a to predovšetkým v bode 1.: V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.

Od 1.9.2015 bude KR plnenie uvedených povinností posudzovať striktne a v prípade opakovaných nedostatkov pristúpi k návrhu uloženia pokuty na DK SsFZ.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Fiľakovo – Zvolen B do 2.9..2015.
 2. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 28.8.2015 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod.. Zúčastnia sa: Auxt, Backa, Bátory M., Bednárik, Budáč P. st., Danyi, Dibdiak, Farský, Filkus, Gregorec Ma., Hanesová, Hones, Horák, Hreus, Hromádka, Hrtús, Ištvánik, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Krajči M., Kubačka, Kučera S., Lepáčková, Matejčík J., Melich, Pilšáková, Podhorský, Šimovič, Šottník, Štrba M., Turňa, Uhorskai, Vozár, Vrtich, Závodský, Žiak, Židek, Žubor.
 3. Zmena v obsadzovaní DZ: Obsadzovací úsek KR SsFZ oznamuje, že s účinnosťou od 13.8.2015 je zodpovedný za oblasť obsadzovania delegátov p. Karol Poláček, mail. karol.polacek1@gmail.com mob.: 0903 796917.
 4. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený vzor „Zápisu o stretnutí“, ktorý je nevyhnutné mať k dispozícii v prípade, ak dôjde k nefunkčnosti ISSF. KR Vás žiada o jeho vytlačenie a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS.

Zároveň sú v príslušných sekciách zverejnené aktuálne kontaktné údaje rozhodcov (Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály) a delegátov (Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály).

 1. Úprava postupu pri ospravedlnení: R, resp. DZ  je povinný informovať ved. OÚ pri štandardnom ospravedlnení len v prípade, že jeho nahlásené ospravedlnenie nebolo zverejnené v najbližšom Spravodajcovi.
 2. Ospravedlnenia R:  Stankovianska 29.8., Melicher 5.9.-13.9., Labuda 19.9., Šmidriak 19.9.-11.10., Bátory P. 12.9.-17.9., Žubor 13.9., 1.10.-14.10., Zemko 12.9.-13.9., Urda 19.9., Hreus 12.9., Hraško 12.9., 15.9-16.9., 20.9., 27.9., Turňa 4.9.-6.9., Čuboň 25.9.- 26.9., Šimko 5.9., 12.9. od 13:00, 15.9. 19.9. 26.9. 3.10. 10.10. 18.10. 24.10. 1.11., 7.11. 14.11. 22.11., Šašvary 9.9.-15.9., Fáber 19.9., Foltán 12.9. od 14:00, 13.9. do 12:00, Koleno 26.9., Danko 13.9., 15.9., 26.9.,3.10., Janec 10.9.-14.9., Ištvánik – ukončenie PN 26.8., Šimovič 26.9., Urda 15.9., Slančík 16.9.-23.9., Ďuriník 27.9. a 4.10., Forgáč 31.8.-6.9.,
 3. Ospravedlnenie DZ : Veky 5.9.-6.9., Perašín 13.9.-13.9., Babka 11.9.-20.9., Truban 12.9., 19.9., 26.9., Vorel od 31.8. k dispozícii OÚ, Čunderlík 20.9., Badura 19.9.-24.9., Doboš 20.9.,
 4. Ospravedlnenia R po termíne: Forgáč 3x
 5. Zmeny DL: 1.9. o 15:30 4J.liga, 1.k., Poltár. – Fiľakovo    AR1 DEBNÁR Miroslav za FORGÁČ Miroslav 6.9 o 15:30 4J.liga, 6.k., Divín – V. Krtíš AR2 AR2 ORUŽINSKÝ Peter za FORGÁČ Miroslav 5.9. o 15:30 4C.ligaD 6.k., Prestavlky – Kováčová R TUBAN za FORGÁČA, AR ObFZ ZH za TRUBANA

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.    Žiadame FK Baník V. Krtíš v súvislosti s podaním FK Príbelce na DK o predloženie dohody medzi klubmi o inej sume odstupného, ako je uvedená v čl. 37 RaPP v prípade prestupu hráčov Alexander Adam  (1331961) a Lukáš Adam (1353815) z FK Príbelce do FK Baník V. Krtíš. V prípade, že uvedenú dohodu nemajú k dispozícii, žiadame FK Baník V. Krtíš o zdôvodnenie uvedenie nesprávnych údajov do žiadosti o transfer menovaných hráčov. Dohody, resp. stanovisko je nevyhnutné doručiť na SsFZ najneskôr do 3.9.2015.

2.      Zobrala na vedomie žiadosť ŠK Sásová o revokáciu rozhodnutia o udelení sankcií.

3.      Oznamuje všetkým futbalovým klubom, ObFZ a RFZ, že Registračný a prestupový poriadok SFZ (ďalej len RaPP), ktorý nadobudol účinnosť 15.6.2015, je dostupný na webstránke SFZ. Zároveň je dostupný aj "Sprievodca novým registračným a prestupovým poriadkom". V súvislosti s odstupným za amatéra (čl. 37 RaPP), na upresnenie uvádza:

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad rozporovania výšky odstupného.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP). Príklad: hráč má v tomto (letnom) prestupovom období schválené hosťovanie do 30.6.2016. Toto môže byť v nasledujúcom, teda zimnom prestupovom období predčasne zrušené a v tom istom prestupovom období (zimnom) môže hráč požiadať o prestup, alebo hosťovanie do iného klubu.

Poznámka – hosťovanie môže byť zrušené najskôr v nasledujúcom prestupovom období.

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho zákonný zástupca upozorňujeme sekretárov ObFZ v našej pôsobnosti, aby dodržiavali taký postup, aby sa nepovolané osoby k týmto údajom nedostávali.  V prípade, že hráči, prípadne ich zákonný zástupca má pocit, že prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) prístup aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo.

Pripomíname, že Platobný predpis sa NEROVNÁ FAKTÚRE, Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm.Viac informácií nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2015" pre chlapcov narodených po 1.1.2004. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále v Nemšovej 6.-7. októbra 2015, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 24.augusta 2015 (pondelok) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška, propozície aj pravidlá turnaja nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy.

2.      TMK SsFZ organizuje doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií) v rozsahu 8 hodín dňa 23. augusta (nedeľa) 2015 v Banskej Bystrici – Kremničke od 09.00 hod.  V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku ( nájdete na úvodnej stránke ssfz – rýchle správy) do 22. augusta (sobota) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Účastnícky poplatok 15.- € je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 , správa pre príjmatela:  meno a priezvisko.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

 1. Rozpis súťaží SsFZ pre žiačky a juniorky, súťažný ročník 2015/2016 nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Komisia ženského futbalu – Materiály.

2.         Upozorňujeme funkcionárov FK na zmenu v striedavom štarte hráčok (v minulosti ako matričný úkon), že už ako matričný úkon neexistuje !

Všetky striedavé štarty doteraz nastavené v ISSF ako matričný úkon boli k 21.08.2015 ukončené a  od 22.08.2015 sa tieto hráčky stávajú výhradne hráčkami svojich materských klubov. Podľa platného Súťažného poriadku SFZ čl. 31 bod (1) existuje možnosť striedavého štartu hráčky, pre umožnenie ktorého je však potrebné vyplniť Dohodu o striedavom štarte hráčky spolu s lekárskou prehliadkou podľa SP čl.31 bod (2), ale už nie ako matričný úkon. Skontrolujte si prosím  (po 22.08.2015) aktuálnu klubovú príslušnosť týchto hráčok, ktorá určuje za ktorý FK môže hráčka aktuálne štartovať bez spomínanej Dohody o striedavom štarte. V prípade, že ste dohody a lekárske prehliadky ešte neposielali, poprosím aby ste ich poslali čo najskôr Natálii Mackovičovej na SFZ, ktorá má na starosti ženský futbal.

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

b)     Na základe úlohy z porady sekretárov regionálnych futbalových zväzov a pracovníkov SFZ z 13.8.2015 v B. Bystrici, vykonali pracovníci sekretariátu SsFZ kontrolu uvádzaných identifikačných čísel (IČO) futbalových klubov, ktoré sú matrične príslušné k SsFZ. Úlohou preverenia bolo zistiť FK, ktoré pri zabezpečovaní ekonomickej agendy v styku so SFZ uvádzajú IČO, prípadne fakturačné údaje inej organizácie(obce, mestské príspevkové organizácie, prípadne iné) v matrike futbalových klubov v ISSF. Vzhľadom k tomu, že takýto vzťah futbalového klubu s „partnerom“ a SFZ je nevyhnutné zmluvne upraviť pripravili pracovníci SFZ vzor potrebnej dohody. Vzor tejto dohody nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIESekretariát a inéMateriály.  Žiadame touto cestou  všetky dotknuté FK, ktorých záväzky voči SFZ, vyplývajúce MZF, hradí iný subjekt (partner) aby v termíne do konca augusta 2015 doručili na SsFZ dohody uzatvorené so svojim „partnerom“ a potrebné potvrdenia vyplývajúce z dohody čl. III, bod 3. Futbalové kluby, ktoré doklady uvedené v čl. III., bod 3 predložili s prihláškou do súťaže už v roku 2014 (K. N. Mesto, Lučenec, Bešeňová, Radzovce) priložia k dohode len potvrdenie podľa bodu c)  uvedeného článku, Lučenec aj podľa bodu b).

c)     Žiadame sprostredkovane sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby o uvedenej povinnosti informovali FK vo svojej matričnej pôsobnosti, zhromaždili dohody a potrebné potvrdenia a tieto doručili bezodkladne na SsFZ . Zároveň žiadame sekretárov ObFZ, aby porovnali u svojich klubov IČO futbalových klubov v ich matričnej pôsobnosti (uvedených v matrike klubov v ISSF – príslušný zoznam zo SFZ preposielame) s registrom vedeným na MV SR (občianske združenia), prípadne v registri Štatistického úradu SR. A takto prekontrolovaný zoznam mali k dispozícii na požiadanie predložiť na SFZ.