Spravodajca č. 6/2015-16                                                         31. 7. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK ruší MFS 1.kola:

·      V. ligy C Repište – Priechod dňa 02.08.2015, nariaďujeme odohrať – 1.9.2015 o 15,30 hod.

·      IV. liga S Poltár – Fiľakovo dňa 02.08.201, nariaďujeme odohrať – 1.9.2015 o 15,30 hod.

2.    S odvolaním sa na RS SsFZ 2015/2016 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň a nesplnenia predloženia písomnej dohody, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo IV. liga J Fiľakovo – Zvolen B

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga B T. Štiavnička – Martin B

·        09.08.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 2.kolo III. liga Čadca – Podbrezová B

·        12.09.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 7.kolo IV. liga J Zvolen B – Divín

·        19.09.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 8.kolo V. liga B Bobrov – Martin B

·        03.10.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 10.kolo V. liga B Bešeňová – Martin B

·        17.10.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 12.kolo V. liga B O. Jasenica – Martin B

3.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        31.07.2015 /piatok/ o 17,00 hod. 1.kolo V. liga A Terchová – Skalité

·        02.08.2015 /nedeľa/ o 17,30 hod. 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·        07.08.2015 /piatok/ o 18,00 hod. 2.kolo III. liga Žarnovica – Krásno

·        08.08.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 2.kolo V. liga B Žabokreky – O. Jasenica

·        22.08.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 4.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        29.08.2015 /sobota/ o 10,30 hod. 5.kolo III. liga Kremnička – L. Hrádok

4.    ŠTK neschvaľuje zmenu termínu MFS:

·        16.09.2015 /streda/ o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A K. Lieskovec – Rajec, stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne 8.8.2015 o 16,30 hod..

5.    Žiadame FK, aby v podaniach na ŠTK prostredníctvom ISSF resp. e-mailovou poštou boli dôslednejší pri uvádzaní dôvodu žiadosti, kola, dňa stretnutia či vyžrebovanej dvojice, nakoľko tieto podania sú zmätočné a riadiace komisie nemôžu operátívne reagovať! Posledne – FK Zvolen a Martin. Zároveň žiadame hlavne FK Podbrezová, Zvolen, Martin, ktoré majú aj B- družstvá, Kremnička /striedavý štart/, že v prípade žiadosti o zmenu termínu MFS v zmysle RS SFZ a SsFZ o kolidácii MFS je prinajmenšom slušnosť informovať o tejto zmene v predstihu aj súpera stretnutia.

6.    Obhliadka futbalových štadiónov zástupcami ŠTK SsFZ bola vykonaná v termínoch 27 a 28. 07.2015, a u kontrolovaných FK ŠTK SsFZ schvaľuje HP a vybavenosť futbalových štadiónov pre súťžae dospelých a mládeže, o termínoch odstránenia menej závažných nedostatkov boli FK informované.

Schvaľujeme aj náhradnú HP pre FK Žarnovica v Horných Hámroch.

7.    Berieme na vedomie dohodu o striedavom štarte hráčov FK Dukla Banská Bystrica a FK Kremnička pre súťažný ročník 2015/2016.

8.    Pre overenie rozlíšenosti farby výstroja hráčov u jednotlivých FK  v MFS je zverejnený na stránke SsFZ - Rozpis súťaží – RS 2015/2016 - Farba dresov

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje:

a)    Začiatok súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :

·       II. liga U19,17, IV.liga U19 sk.C a I. liga U15-U12 - 8.8. resp. 9.8.2015,

·       ostatné súťaže mládeže – 15.8. resp. 16.8.2015.

b)    Schvaľujeme Dohody o spoločnom družstve mládeže v zmysle čl.28 SP nasledovne:

DORAST

IV. liga U19 sk. C – Jasenie  – Čierny Balog, názov spoločného družstva  FK 1928 Jasenie,,

III. liga U19 sk. C – Očová  – Lieskovec, názov spoločného družstva  Družstevník Očová,

c)    Rušíme na základe žiadosti FK  Dohody o spoločnom družstve mládeže  nasledovne:

IV. liga U19 sk. C – Prestavlky  – Hliník n. Hr., názov spoločného družstva  TJ Prestavlky,

III. liga U19 sk. Sever – Istebné  – O. Poruba, názov spoločného družstva  OŠK Istebné,

d)    Všetky MFS mládeže - predzápasy dospelých v zmysle pokynov uvedených v predchádzajúcich Spravodajoch nepotvrdili nasledovné FK: O. Jasenica, Tornaľa, Podvysoká, Dlhá n. Oravou. Lisková, O. Podzámok, Istebné, Zuberec.

Žiadame obratom o potvrdenie e-mailom.

e)    FK Vrútky, (doras ), FK  Horehron  Závadka - n. Hr. ( žiaci ), že v prípade nedostatku rozhodcov  v mesiaci september, október im bude posunutý začiatok MFS v nedeľu na 10,00 a 12,00.

2.    KM na základe podaní  v rámci ISSF schvaľuje zmeny termínov, miest a časov :

      DORAST

a)    II.liga U19, U17 –  6.kolo (Pohronie ZH – Zvolen) 6.9.2015 o 9,00 a 11,00 – zmena UHC,

b)    II.liga U19, U17 – 2.kolo (Jupie Podlavice Badín – Lučenec) z 8.8. na 6.8.2015 (štvrtok) o 14,00 a 16,30,

c)    II.liga U19, U17 – 5.kolo (RakytovceK.N.Mesto) z 29.8. na 30.8.2015 o 10,00 a 12,30.

d)    II.liga U19, U17 – 7.kolo (RakytovceCadca) z 12.9. na 13.9.2015 o 10,00 a 12,30,

e)    II.liga U19 a U17 – 14.kolo (MartinCadca)  - 29.10.2015 o 14,30 a 17,00 – zmena UHC,

f)     III.liga dor.sk.Sever – 3.kolo (CierneZákamenné) z 15.8. na 26.8.2015 o 17,00,

g)    II.liga U19, U17 –  2.kolo (Čadca – Bytča) z 9.8. na 8.8.2015 v ÚHČ.

ŽIACI

h)    I.liga U15 a U14 – 5.kolo (Pohronie ZH – Zvolen)  z  5.9. na 6.9.2015 o 13,00 a 15,00,

i)     I.liga U15 a U14 – 1.kolo (Žilina – Ružomberok)  z  9.8. na 9.9.2015 o 14,00 a 15,00,

j)     I.liga U15 a U14 – 7.kolo (Pohronie ZHJupie BB)  z 15.9. na  26.9.2015 o 10,00 a 12,00,

k)    I.liga U13 a U12 – 3.kolo (Jupie Podlavice Badín – Zilina) z 22.8. na 26.8.2015 o 15,00 a 16,30,

l)     I.liga U13 a U12 – 5.kolo (Podbrezová – Pohronie ZH) z 6.9.  na 9.9.2015 ( streda) o 15,00 a 16,30,

m)   III.liga U15, U13 sk.C – 3.kolo (Hliník n.Hr. – H. Nemce) z 15.8. na 1.9.2015 o 10,00 a 12,00,

n)    II.liga U15 a U13 sk.Sever – 3.kolo (D.Kubín – Vrútky) zo 16.8. na 15.8.2015 o 10,00 a 12,00 – kolidovanie

o)    III.liga U15, U13 sk.C – 3.kolo (C.BalogS.Lupča) z 15.8. na 15.9.2015 o 10,00 a 12,00,

p)    III.liga U15 a U13 sk.C – 4.kolo (S.Lupča – Kováčová) z 23.8. na 9.9.2015 (piatok) o 15,00 a 17,00.

3.    KM na základe podaní žiadosti schvaľuje nasledovné  výnimky :

a)    I. liga U13 a U12 – Jupie Podlavice  Badín – NE UHC

b)    III. liga sk. A U15 a U13 – Zborov n. B  - NE U 15 - 270 min. U 13 - 150 min. pred UHC dospelých,

c)    IV. liga sk. A U 19 – Oščadnica – SO 14,00.

4. KM neschvaľuje zmeny termínov

a)    II.liga U15 a U13 sk.Juh – 3.kolo (Poltár – Nová Baňa) z 15.8. na 23.9.2015 (streda) o 10,00 a 12,00 – chýba súhlas FK  Poltár, potrebné je  opätovné podanie obidvoch FK,

b)    I.liga U15 a U14 – 1.kolo (Žilina – Ružomberok)  z  9.8. na 9.9.2015 o 14,00 a 15- – chýba súhlas FK  Ružomberok, potrebné je  opätovné podanie obidvoch FK,

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-5 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v Slovenskom pohári, že hráč môže počas disciplinárneho opatrenia na počet súťažných stretnutí, ktoré mu bolo uložené v súťažiach SsFZ za previnenie v jarnej časti ročníka 2014/2015 (disciplinárne opatrenie, resp. jeho časť sa preniesla do súťažného ročníka 2015/2016) nastúpiť v stretnutiach Slovenského pohára.

D-9 DK upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, členov realizačných tímov, rozhodcov a DZ na ustanovenia RS 2015/2016 týkajúce sa kompetencií DK a zároveň im odporúča, aby sa s týmito ustanoveniami dôsledne oboznamili a v praxi ich správne aplikovali.

D-11 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ DK oznamuje DK ObFZ Lučenec, že FK Mýtna dospelí neuhradil MZF za mesiac jún 2015. DK žiada DK ObFZ Lučenec o prijatie predbežného opatrenia voči FK Mýtna dospelí podľa DP 43-5 pozastavenie súťažnej činnosti do termínu úhrady MZF.

D-14 DK odstupuje sekretariátu SsFZ podanie FK Nová Baňa ohľadom prestupu hráča Jakub Švirik 1241023.

D-15 DK upozorňuje funkcionárov FK, ktorých hráči obdržali ČK v stretnutiach Slovenského pohára, že disciplinárne opatrenia za previnenia budú uložené DK SFZ. Z uvedeného dôvodu žiadame funkcionárov FK, aby výklad zásad výkonu uložených disciplinárnych opatrení požadovali od DK SFZ.

D-16 DK upozorňuje funkcionárov FK na dôsledné dodržiavanie ustanovenia kap. XIX. ods. 19 RS 2015/2016 „DK prijíma na prerokovanie na najbližšom zasadnutí podania v ISSF (podania na disciplinárnu komisiu) z MFS hraných v sobotu a nedeľu podané do stredy do 19:00 hod.“ (napr. žiadosti hráčov o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia). Podania v ISSF podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí DK.

D-17 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pozastavenie súťažnej činnosti družstva podľa DP 43-5, pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac jún 2015 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvu za každé takto odohrané MFS bude udelené disciplinárne opatrenie odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 18 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-18 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

        Jakub Prielomek 1221331 Oravská Jasenica na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

        Michal Lakomčík 1281108 Slovenská Ľupča na 2 SP do 31.10.15, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Z dôvodu vysokého počtu ospravedlnených R z FP, ktoré sa konali 19.7.2015, dáva KR možnosť zúčastniť sa mimoriadnych FP dňa 5.8.2015 (streda) na futbalovom štadióne Štiavničky s časom prezentácie o 15:30 hod.. V prípade záujmu môžete nahlásiť svoju účasť do 31.7.2015 p. Poláčkovi na mail: karol.polacek1@gmail.com.

Pôvodný termín náhradných FP 28.8.2015 (piatok) s časom prezentácie o 16:00 naďalej platí a zúčastnia sa ho tí R, ktorí nevyužijú možnosť mimoriadnych FP. Spresnený zoznam bude zverejnený po absolvovaní mimoriadnych FP v najbližšom Spravodajcovi.

Zároveň 5.8.2015 od 16:00 hod. sa v športovej hale Štiavničky uskutoční aj náhradný letný seminár DZ, ktorého sa zúčastnia: Hnilica, Ivan, Majsniar, Muráň, Truban, Vorel. Účasť menovaných v náhradnom termíne je podmienkou k delegovaniu na MFS v jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016.

2.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený vzor „Zápisu o stretnutí“, ktorý je nevyhnutné mať k dispozícii v prípade, ak dôjde k nefunkčnosti ISSF. KR Vás žiada o jeho vytlačenie a v prípade potreby ručné vypísanie pred MFS.

3.    Zmena údajov: Miroslav Gondáš – MT: 0904 194 214.

4.    Upozorňujeme všetkých R a DZ na zmenu mailovej adresy pre nahlásenie ospravedlnení na MFS.

štandardné ospravedlnenia (min. 21 dní pred MFZ), posielať výhradne na adresu: delegacia.ssfz@gmail.com  (automatická odpoveď, generovaná 1 x za 4 dni).

ospravedlnenia po zverejnení DL (10 -3 dni) pred MFZ (choroba, nečakané životné situácie) obratom zaslať aj na adresu: ludovit.perasin@gmail.com, včítane patričných potvrdení (bez dokladov ved. OÚ KR dáva návrh KR na postih v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ, bodu 6, odst. i).

mimoriadne ospravedlnenia (1 – 2 dni pred MFZ) okamžite telefonicky informovať ved. OÚ na +421 918 727 561 a dodatočne zaslať mailom na obidve adresy.

  1. Ospravedlnenia R:  Ligas 15.8., Šašvary PN 24.7., Laššák 29.8., 19.9., 10.10. a PD celá JČ, Gajdosík 15.8.-16.8., Hraško 8.8., 23.8.-31.8., Dobrocký 8.8., 15.8.,22.8. do 12:00, 29.8., Bednárik – celá JČ, Wojčík 9.8., Markovič 23.8.,12.9.-27.9., Kmetík celá JČ, Šmidriak PN od 27.8., Blichárová 8.8.-9.8., Bušo 21.8.-25.8., Hrtús 15.8., 22.8.-23.8., 29.8. a PD celá JČ, Šimko 1.8., 8.8. po 13:00, 21.8., 30.8., Duraj 23.8. zrušené, 28.8.-12.9., Ďuriník 9.8., Vojtek 22.8.-5.9., Scherer 1.8.-2.8. a 8.8.-9.8. zrušené, Drozd 15.8., 29.8., Rendla 29.8.-30.8. zrušené, Hraško 9.8. a 1.9., Melicher 1.8.-13.8., Chudý ukonč. PN 30.7., Kolofík 28.8.-30.8. a 11.9.-15.9., Machyniak 24.8.-4.9., Riša 22.8.-23.8., Foltán 5.9., Čičmanec 23.8., 29.8.-30.8.,
  2. OÚ KR informuje R, že vzhľadom k zložitej situácii pri zostavovaní nominácie 1. a 2. kola z dôvodu veľkého množstva ospravedlnení a PN R ( 59, resp. 51), bolo nevyhnutné v prípade potreby výnimočne obsadiť ako R aj rozhodcov, ktorí nesplnili FP a ako AR aj rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili FP a LS s podmienkou, že boli riadne ospravedlnení.

OÚ KR ďalej oznamuje R a DZ, že bola spracovaná nová forma DL. U stretnutí mládeže, kde sa jedná o dvojičkovú súťaž, bude v DL uvedený vždy len začiatok 1.zápasu.

  1. Neskoré ospravedlnenia: Jaroščiak 2xP, Blichárová 1xP,
  2. Ospravedlnenie DZ : Borcovan 13.9.,Kanka PD+SO celá JČ, Šmíd 6.8.-20.8.,Pšenica 15.8.-16.8.,Čunderlík 22.8. a 29.8.,     

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 

Upozorňujeme touto cestou FK, ktorých funkcionári, napriek jednoznačnému zneniu RaPP uskutočnili v letnom prestupovom období 2 matričné úkony (prestup-hosťovanie) so snahou znížiť sumu odstupného za hráča, aby zamedzili štart týchto hráčov v MFS a takéto neoprávnené konanie nahlásili na Matriku SsFZ. V prípade spolupráce s matrikou sa bude na takého konanie prihliadať pri riešení DK.

 

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZPoriadky.

Vzhľadom k množstvu nejasností okolo nového Registračného a prestupového poriadku uvádzame vysvetľujúci mail zo strany matriky SFZ ako pomôcku pri rozbiehaní a zvádzaní novej normy do života.

- klub, ktorý žiada o PRESTUP  amatérskeho hráča je ZODPOVEDNÝ za správne vyplnenie kolónky Odstupné v Žiadosti o transfer hráča,
- po schválení hráčom matrikár PRESTUP amatéra bezodkladne schváli, vyjadrenie sa materského klubu k výške Odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na vyjadrenie materského klubu neprihliada,
- Odstupne zadané novým klubom v žiadosti nemôže v ISSF nikto iný modifikovať, taký je proces v ISSF (ani Administrátor),
- v prípade sporu o výšku Odstupného, pokiaľ bude výška odstupného iná ako je uvedená v článku 37
RaPP je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča (ten, čo vypĺňal a odoslal žiadosť aj s vyplnenou výškou Odstupného) POVINNÝ PREUKÁZAŤ dohodu o výške Odstupného s materským klubom hráč vzor dohody viď nasledujúci článok,
- po schválení PRESTUPU amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (žiadateľa o transfer) položka Odstupné so zadanou výškou odstupného v Žiadosti o transfer, pokiaľ je Odstupné vyššie ako 0 Eur,
- položky Odstupné si materský klub sleduje v Položkách faktúr v ISSF,
- po uhradení mesačnej zbernej faktúry Žiadateľom (novým klubom) sa položky Odstupné dostanú do stavu Uhradená a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať voči SFZ,
- Matersky klub si v ISSF vygeneruje Platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre - údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (článok 37 bod 3
RaPP), informácie o tvorbe platobných predpisov v ISSF budú zaslané koncom júla 2015 (prvé Odstupné bude až vo faktúre za júl 2015 vystavenej 1. augusta 2015),
- ceny za Odstupné sú z pohľadu SFZ KONEČNÉ VČÍTANE DANÍ A ODVODOV (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti (platca DPH a podobne), ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-      Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer, pri dodržaní ustanovenia 18/6 RaPP.

 

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi nesprávneho zadávania výšky odstupného za amatéra (čl. 37 RaPP) do príslušného poľa transferu si dovoľujeme uviesť nasledovné upresnenie: v prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ; podľa čl. 64 ods. 1 písm. e.) DP, ktorý citujeme: „Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“; na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64 ods. 4 DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“; DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil; po rozhodnutí príslušnej DK má klub právo podať opravný prostriedok na Komoru pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP.

 

Správy zo sekretariátu (vedúci sekretár Ladislav Matejka)

1.   Upozorňujeme futbalové kluby, že sekretariát, na základe rozhodnutia VV SsFZ, nespracoval pre súťažný ročník 2015/2016 Adresár futbalových klubov v tradičnej podobe. Dôvodom je existujúca a všeobecne prístupná databáza klubov v ISSF www.futbalnet.sk. Touto cestou však chceme požiadať FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať  e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:  matejka@ssfz.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a  prezenčnú listinu z takého zasadnutia.