Spravodajca č. 1/2015-16                                                         26. 6. 2015

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Členovia VV SsFZ dňa 26.6.2015, hlasovaním formou per rollam, schválil zaradenie družstva dorastencov TJ Tatran Chlebnice do IV. ligy U-19 dorast sk. B pre súťažný ročník 2015/2016.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2014/2015.

2.    Pridelené čísla družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2015/2016:

III.liga

1/ MFK Nová Baňa, 2/ ŠKM Liptovský Hrádok, 3/ ŽP Šport Podbrezová B, 4/ TJ ŠK Kremnička, 5/ TJ Tatran Krásno nad Kysucou, 6/     TJ Baník Kalinovo, 7/ MŠK Fomat Martin, 8/ ŠK Javorník Makov, 9/ FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B, 10/ TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, 11/ FO Kinex Bytča, 12/ FK LAFC Lučenec, 13/ MFK Žarnovica, 14/ MFK Detva, 15/ FK Čadca, 16/ MŠK Námestovo    

IV. liga S

1/ TJ Tatran Oravské Veselé, 2/ FK Slovan Trstená, 3/ ŠK Závažná Poruba, 4/ ŠK Tvrdošín, 5/ MŠK Kysucké Nové Mesto, 6/ TJ Stráža, 7/ FK Slávia Staškov, 8/ TJ Družstevník Belá-Dulice, 9/ OŠK Baník Stráňavy, 10/ TJ Tatran Bytčica, 11/ OŠK Rosina, 12/ TJ Máj Ružomberok-Černová, 13/ ŠK Dynamo Diviaky, 14/ ATTACK Vrútky

IV. liga J

1/ TJ Sklotatran Poltár, 2/ MFK Spartak Hriňová, 3/ TJ Tatran VLM Pliešovce, 4/ TJ Sokol Medzibrod, 5/ TJ Jednota Málinec, 6/ JUPIE Podlavice Badín, 7/ FK FC Baník Veľký Krtíš, 8/ MFK Lokomotíva Zvolen B, 9/ FK Slovenské Ďarmoty, 10/ ŠK Vinica, 11/ ŠK Prameň Kováčová, 12/ MFK Revúca, 13/ FC Slovan Divín, 14/ FTC Fiľakovo         

V. liga A

1/ FK Terchová, 2/ TJ Snaha Zborov nad Bystricou, 3/ ŠK Štiavnik, 4/ FK Strečno, 5/ TJ Jednota Bánová, 6/ FK Rajec, 7/ ŠK Čierne, 8/ ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka, 9/ FK Predmier, 10/ REaMOS Kysucký Lieskovec, 11/ OŠK Rudina, 12/ ŠK Belá, 13/ TJ Fatran Varín, 14 TJ Slovan Skalité

V. liga B

1/ TJ Tatran Chlebnice, 2/ ŠK Olympia Bobrov, 3/ FK Nižná, 4/ OŠK Bešeňová, 5/ ŠK Agro Baník Dúbrava, 6/ Oravan Oravská Jasenica, 7/ MŠK Fomat Martin B, 8/ OŠK Švošov, 9/ ŠK Turčianska Štiavnička, 10/ FK Slovan Žabokreky, 11/ ŠK Demänová, 12/ TJ Pribylina 13/ FC 34 Liptovský Mikuláš-Palúdzka, 14/FC Tatran Kláštor pod Znievom

V. liga C

1/ TJ Baník Štiavnické Bane, 2/ TJ Sokol Repište, 3/ ŠK Hrochoť, 4/ FK Sokol Braväcovo, 5/ OŠK Lieskovec, 6/ ŠK Sásová, 7/ ŠK Selce, 8/ FK Rakytovce, 9/ ŠK Partizán Čierny Balog, 10/ OTJ Hontianske Nemce, 11/ FK 34 Brusno Ondrej, 12/ TJ Lovča, 13/ OFK 1950 Priechod, 14/ FK Šalková

V. liga D

1/ TJ Štart SZ Kokava nad Rimavicou, 2/ FK CSM Tisovec, 3/ TJ Družstevník Kamenné Kosihy, 4/ FK Mesta Tornaľa, 5/ FK Jesenské, 6/ OFK Olováry, 7/ OŠK Radzovce, 8/ TJ Družstevník Sklabiná, 9/ TJ Prameň Dolná Strehová, 10/ TJ Družstevník Kráľ, 11/ FC 98 Hajnáčka, 12/ FK Iskra Hnúšťa, 13/ Cinobanský športový klub, 14/ TJ Vinohrad Čebovce.

3.    Súťažný ročník 2015/2016 začína 2. augusta 2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Žiadame FK, ktoré neuviedli požiadavky - výnimky TERMÍNOV, ČASOV A MIEST v prihláške do súťaže, aby  požiadali o výnimky TERMÍNOV, ČASOV A MIEST na súťažný ročník 2015-2016 podaním v ISSF v termíne do 2.7.2015 ( utorok). Po tomto termíne už KM bude riešiť len požiadavky na konkrétne – jednotlivé stretnutia.

 

1.  KM oznamuje:

 1. Rozdelenie mládežníckych družstiev do súťaží, pridelené štartovné čísla FK a termínovú listinu na nový súťažný ročník 2015-2016  nájdu na webovej stránke SsFZ : www.ssfz.sk – KOMISIE – KOMISIA MLÁDEŽE – Materiály,
 2. Začiatok súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2015-2016 je nasledovný :
  1. II. liga U19,17 a I. liga U15-U12  - .8.8. resp. 9.8.2015,
  2. Ostatné súťaže mládeže – 15.8. resp. 16.8.2015,
 3. Žiadame FK mládeže, aby si vo vlastnom záujme aktualizovali e-mailové a telefónne adresy  aktuálnych funkcionárov družstiev mládeže,  najlepšie obratom – ihneď, najneskôr však do 24.júla 2015 na e-mailovej adrese mladezssfz@gmail.com  ,
 4. Žiadame FK mládeže, aby sa na KM obracali počas súťažnej prestávky výlučne e-mailovou formou, kde im bude odpovedané rovnocenne, ako formou MT, len vo vážnych záležitostiach sa môžu obrátiť na KM telefonicky,
 5. Žiadame FK, ktoré žiadali o výnimku pre družstvá mládeže na odohratie MFS v nedeľu po 12,00, aby po vylosovaní súťaží jednotlivých ObFZ, dokladovali zaslaním na e-mail mladezssfz@gmail.com, že tieto stretnutia budú predzápasmi MFS dospelých v rámci súťaží konkrétneho ObFZ, V  prípade zistenia, že MFS mládeže v nedeľu po 12,00 nenaväzuje ako predzápas na zápas dospelých, bude výnimka komisiou zrušená do konca súťažného ročníka,
 6. Žiadame FK, aby v prípade, že sú im známe dôvody na zmeny termínov, časov a miest MFS, využili 21 dňovú lehotu, keď nepotrebujú súhlas súpera k zmene ( okrem zmeny na pracovný deň) a požiadali čo najskôr  o zmenu prostredníctvom podania v ISSF.

Pripomíname, že žiadosť o zmenu termínu stretnutia v týždni, keď zasadá KM a už sa hrá konkrétne MFS,  komisia schváli len vo výnimočnom prípade ( sem v zmysle SP nepatri určite chorobnosť v družstve, pobyt na prázdninách a pod.),

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1200 FK Kremnička dospelí v termíne do 30.6.15 predloží na DK podrobné písomné vyjadrenie s účinnými opatreniami, na základe ktorých zabezpečí neopakovanie sa závažného hrubého nešportového správania sa svojho priaznivca v stretnutiach III. ligy dospelých.

D-1235 Na základe DP 17-13, DK prerušuje DO udelené na časové obdobie nasledovne od 30.7.15:

            Pavel Iskra 1133513 Buzitka do 14.8.15.

             Ivan Šeliga vedúci družstva Varín do 22.8.15.

             Miroslav Čvečka asistent trénera Varín do 22.8.15.

             Tomáš Minarovič 1277736 Kysucký Lieskovec do 31.8.15.

            Erik Adamec 1139020 Buzitka do 1.9.15.

            Juraj Drexler vedúci družstva Rosina do 16.9.15.

            Jaroslav Kais asistent trénera Rosina do 16.9.15.

            Jakub Ľalík 1257812 Buzitka do 20.10.15.  

            Alexander Berki vedúci družstva Jesenské do 7.11.15.

            Csaba Singlár asistent trénera Jesenské do 7.11.15.

            Vladimír Malček vedúci družstva Buzitka do 2.1.16.

            Milan Gibala tréner Buzitka do 2.1.16.

D-1236 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov na ustanovenie odseku 6 článku 37 DP, podľa ktorého je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča podanej do 2.7.15 zmeniť hráčom uložené DO pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK a 9 ŽK na 1 MFZ uvedené pod D-1237 a D-1238 a u vybraných hráčov pod D-1186 na DO pokuta vo výške 50 € (5 ŽK) a 100 € (9 ŽK).

D-1239 Marian Hric hlásateľ FK Badín SD  3 mesiace nepodmienečne po uplynutí DO uvedeného pod D-1093, DP 48-1c a 64-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1240 FK Badín SD pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c, 48-4, 64-1b a 64-4 za pôsobenie p. Mariana Hrica vo funkcii hlásateľa v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Málinec a v stretnutí II. ligy SD Podlavice Badín-Martin (p. Marian Hric vykonával funkciu hlásateľa pod menom Jožko Mrkvička), počas nepodmienečného pozastavenia výkonu funkcie podľa kap. XIX. ods. 10 RS 2014/2015 uvedeného pod D-768 a D-1093, za jeho hrubé nešportové správanie sa v polčase stretnutia II. ligy SD Podlavice Badín-Martin v uvedenej funkcii, za neospravedlnenú neúčasť HU a hlásateľa na zasadnutí DK podľa D-1189 a nepredloženie písomných vyjadrení v stanovenom termíne podľa D-1201 a 1202.

D-1241 DK prerušuje DO udelené na časové obdobie u Juraj Diabelko R od 30.7.15 do 7.8.15.     

D-1242 DK odvolaniu FK Bobrov voči DO uvedenému pod D-1230 na základe nového stanoviska ŠTK SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-1243 DK odvolaniu FK Palúdzka voči DO uvedenému pod D-1229 na základe nového stanoviska ŠTK SsFZ vyhovuje. DK ruší DO pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia.

D-1244 DK podľa DP 37-6 a ods. 29 kap. XIX. RS 2014/2015 ruší DO D-1237 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 15.6.14 na 1 MFS u hráča Martin Habiňák 1173008 Námestovo, uhradiť 10 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF).

D-1245 DK podľa DP 37-6 a ods. 29 kap. XIX. RS 2014/2015 ruší DO D-1237 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 15.6.14 na 1 MFS u hráča Martin Mordel 1267709 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF).

D-1246 DK podľa DP 37-6 a ods. 29 kap. XIX. RS 2014/2015 ruší DO D-1237 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 15.6.14 na 1 MFS u hráča Samuel Ratičák 1306857 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF).

D-1247 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Mýtna, Čadca, Kysucký Lieskovec, Kremnička dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac májl 2015 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-1248 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Krasňany dorast pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2015 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Nominačná listina R aktuálna pre súťažný ročník 2015/2016:

III. liga (47): Badura (AR), Behančin (AR), Belko Ľ. (R), Budáč M. (AR), Budáč P. ml. (AR), Bútora (R), Čičmanec (AR), Debnár (R), Dodok (AR), Fáber (R), Gemzický (R), Gonda (AR), Gregorec (R), Halfár (R), Holas Mi. (R), Horák (AR), Horný (R), Hraško (R), Hrivík (R), Chudý (AR), Jaroščiak (R), Jelok (AR), Kapusta (AR), Kolofík (AR), Krahulec (AR), Krajči J. (R), Králik (AR), Kuba (AR), Kuteľ (R), Libiak (R), Ligas (R), Medveď (AR), Moják (AR), Ondruš (AR), Oružinský (AR), Perexta (AR), Petrinec (R), Pilšáková (AR), Rojček (R), Slašťan (AR), Súhrada (AR), Šašváry (R), Šimko (AR), Šupej (AR), Tůma (AR), Valentýni (R), Wojčík (AR).

IV. liga (42): Bátory P., Blichárová, Botka, Budáč P. st., Bušo, Dobrocký, Doval, Forgáč, Frontová, Grenčík, Hrtús, Jančo, Janíček, Ježík, Juríčka, Kalmár M., Katreniak, Koleno, Koós, Kosturský, Krajník, Kučera S., Kuchársky, Labuda, Lepieš, Ľupták, Machyniak, Mikloš, Nedbal, Olšiak, Ploštica, Polomský, Považan, Stankovianska, Šimovič, Širanec, Škvarek, Tokár, Tutura, Urda, Vrtich, Žierava.

V. liga (112): Auxt, Backa, Batiz, Bánovský, Bátory M., Bednárik, Belán I., Belán O., Budinec, Bujňáková, Capek, Cimprich, Čuboň J., Dančo, Danko, Danyi, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dobroň, Drozd, Duraj, Ďuriník, Ďurkovič, Fajčík, Farský, Fábry, Filkus, Foltán, Forbak, Gajdošík, Gregorec Mi., Guži, Hanesová, Hanuska, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Holas Ma., Hones, Hromádka, Hucák, Chmúrny, Chovanec, Ištvánik, Janec, Jodas, Kaliňák, Kancko, Katrenčík, Kelemen, Kmetík, Krajči M., Kubačka, Kúchen, Kyzek Ja., Laššák, Lepáčková, Madera, Majerčík, Markovič, Martvoň, Matejčík J., Melich, Melicher, Mihálka, Močiliak, Mosor, Náther, Ozan, Pašák, Pataki, Pásztor, Petrák, Petrík, Pleva, Podhorský, Poljak, Pšenák, Remeň, Rendla, Riša, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Slančík, Spišák, Staškovan, Szabó, Šlapka, Šmidriak, Šottník, Štrba Ma., Štrba Mi., Švec, Tilesch, Truban M., Turňa, Uhorskai, Vojtek, Vozár, Vrábeľ, Závodský, Zemko, Žiak, Židek, Žubor, Žuffa.

Nominačná listina DZ platná pre súťažný ročník 2015/2016:

III. liga (24): Babka, Bomba, Braučok, Dobos, Dolník, Hrmo, Hubka, Jekkel, Kolibáč, Kosec, Koša, Kubačka, Kučera, Majsniar, Mastiš, Palacka, Perašín, Poláček, Roštár, Spišiak, Šmid, Tomčík, Vorel, Zdechovan.

IV. liga (21): Badura, Baják, Borcovan, Brťka, Budáč P., Čunderlík, Halaj, Hnilica, Hrčka J., Chvíľa, Jánošík, Kanka, Konečný, Kubinec, Kuteľ, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piaček, Pšenica.

V. liga (25): Alakša, Bella, Bielák, Franek, Gondáš, Ďurana, Chovan, Ivan, Jančok, Kalocsai, Kamenišťák, Kmoško, Králik, Králka, Macek, Muráň, Očovay, Oslanec, Ostrihoň, Polonec, Rosiar, Tavač, Truban, Turňa, Veky.

 1. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici. Programy sú zverejnené na web stránke SsFZ v sekciách Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály, resp. Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2015/16. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!
 2. Rozhodcovia, ktorí majú záujem absolvovať v rámci FP limit vyššej súťaže, prípadne limit PROGRAMU TALENT, majú povinnosť uvedenú skutočnosť nahlásiť na email: karol.polacek1@gmail.com do 1.7.2015. Oneskorené žiadosti nebudú akceptované.
 3. V najbližších dňoch bude na web stránke SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Štatút R a DZ 2015 SsFZ“.
 4. Žiadame všetkých R a DZ o vlastnú kontrolu kontaktných údajov v RS 2014/2015 a systéme ISSF za účelom tvorby aktuálneho adresára v RS 2015/2016. V prípade odlišností nahláste správne údaje alebo zmeny údajov na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com do 30.6.2015.
 5. Zmeny údajov: Dušan Chvíľa – adresa: Hôrky 257, 010 04 Žilina, Jaroslav Tutura - email: tuja.09@azet.sk,  Miloš Hnilica – TZ neplatí, Boris Krajník – email: ingboriskrajnik@gmail.com, Erik Gemzický – email: erik1gemzicky@gmail.com, Viliam Vais - MT 0918 738 261.
 6. Upozorňujeme R na povinnosť aktualizácie prípadných dlhodobých ospravedlnení (všetky SO, celá jesenná časť, PD a pod.) pre JČ (jesennú časť SR 2015/2016) s uvedením konkrétnych dôvodov (pracovné, študijné, zdravotné, iné – konkretizovať) formou:

-      Doterajšie ospravedlnenie na SO – platí aj v JČ

-      Doterajšie ospravedlnenie na SO – ruším pre JČ

-      Ospravedlnenie na SO – ako nové uplatňujem pre JČ

-      Ospravedlňujem sa na celú JČ

-      Ospravedlňujem sa v JČ na dlhší časový úsek od – do

a to najneskôr do 05.07.2015 na adresy: R (všetci) ludovit.perasin@gmail.com, R (III. a IV.L.) – tomcik@tomirtech.sk,

8. Nové ospravedlnenia R:  Slančík 6.8.-14.8., Židek LS+FP,14.7.-22.7. Madera 1.8.-2.8. a 8.8.-9.8., Krajči J. PD 

    celá JČ okrem uplatnených výnimiek, Tutura 12.7.,

9. Obsadenie medzinárodného priateľského stretnutia: ŽP Šport Podbrezová – FC Vác  11.7. o 17:00 v

    Brezne, R Medveď  AR1 Šimko  AR2 Túma

      10. Ospravedlnenie DZ : Muráň 17 – 26.7., Roštár 20-30.7., Kolibač 26.6.-17.7., Kalocsai 1-15.8.,


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZPoriadky.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ pre malý záujem zo strany trénerov ruší organizáciu odborného doškoľovacieho seminára pre trénerov SsFZ - kategória dorast, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 27.-28. júna 2015 v Bobrovci. Vzhľadom na nízky počet prihlásených trénerov aj na ďalšie dva semináre (žiaci, prípravka) pravdepodobne upustíme od organizácie špecializovaných seminárov. O konečnom rozhodnutí budeme informovať v Spravodajcovi SsFZ v polovici júla. Ďakujeme prihláseným trénerom za záujem o doškoľovací seminár.