Spravodajca č. 49/2014-15                                                      19. 6. 2015

 

Z technických dôvodov nebolo možné zabezpečiť priestory na uskutočnenie

Konferencie SsFZ a

Aktívu ŠTK a KM

v pôvodne avizovanom termíne. Oznamujeme touto cestou delegátom konferencie, ako aj funkcionárom futbalových klubov v pôsobnosti SsFZ, že uvedené akcie sa uskutočnia

25.6.2015 (vo štvrtok)

tradične v priestoroch kongresovej sály OÚ v B. Bystrici. Najprv o 11,00 hod. začnú rokovať delegáti konferencie, následne o 15,00 hod. pokračujeme najskôr vyhodnotením uplynulého súťažného ročníka a odovzdaním ocenení najúspešnejším kolektívom, následne prípravou nového súťažného ročníka s vyžrebovaním.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2014/2015.
  2. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Nová Baňa hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 28. kola III. ligy L. Hrádok – N. Baňa a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK L. Hrádok 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  3. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK K. Lieskovec hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26. kola IV. ligy S Tvrdošín – K. Lieskovec a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Tvrdošín 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  4. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Voznica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26. kola V. ligy C Hrochoť - Voznica a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Hrochoť 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  5. V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Lipovec hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola V. ligy B Kláštor p. Znievom – Lipovec a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Kláštor p. Znievom 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  6. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na SsFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 19.6.2015. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Manuál k vyplneniu Prihlášky je v materiáloch ŠTK SsFZ.
  7. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €).

Za potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov družstva je zodpovedný príslušný FK /lekárska prehliadka je platná jeden kalendárny rok/.  Potvrdenia o lekárskej prehliadke už nie sú povinnosťou zasielať na SsFZ, predkladajú sa len na základe vyžiadania riadiacej komisie.

K požiadavke na  pridelenie štartovného čísla pre nový súťažný ročník 2015/2016 je zverejnená Bergerova tabuľka čísel, web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK techn.úsek – Materiály – berger.xls. Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2015/2016 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

  1. Nového ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cup 2015/2016 sa za SsFZ zúčastnia aj všetky FK III. ligy a IV. ligy. Termíny SP sú zverejnené v Termínovej listine 2015/2016, ktorá je k nahliadnutiu na SsFZ – Komisie – ŠTK – materiály. Prihlášky do SC aktivujte v ISSF, podobne ako prihlášku do súťaží SsFZ. /Flash správa SsFZ/
  2. Nedostatky v stretnutí: Tisovec – S. Ďarmoty  /oneskorený začiatok MFS – ISSF/, Bobrov – Kláštor p. Znievom /videozáznam – odstupujeme DK/, Lipovec – Palúdzka /nerešpektovanie farby dresov – odstupujeme DK/
  3. Dávame do pozornosti FK III. ligy materiál – Požiadavky na infraštruktúru štadiónov /zverejnený na stránke SsFZ, komisie, ŠTK, materiály/, ktorý bol pripravený KŠI SFZ a následne odsúhlasený na ŠTK SFZ a ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov II. ligy (DOXXbet) v súťažnom ročníku 2015/2016.

Tento materiál bude záväzný aj pre nových účastníkov II. ligy v prípade ich postupu z regionálnych súťaží (III. liga), ktorí sú aj v zmysle Rozpisu RS (článok 6. odsek g)) povinní predložiť na schválenie vyplnený pasport vydaný KŠI SFZ. V prípade, že Váš FK nemá platné potrebné dokumenty, ktoré sú podmienkou pre zaradenie družstva FK do DOXXbet ligy tak, ako je uvedené v Rozpise RS (aj článok 6. odsek j), ako napr.: organizačný poriadok, doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ...) je potrebné, aby ste sa obrátili na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták - 0905 357 215) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Prihlášky do súťaží súťažného ročníka 2015/2016 je potrebné podať v ISSF do 19.6.2015.

Elektronická prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (zvlášť pre U19, U17, U15, U13).

Žiadame FK, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyplňovaní základných informácii o klube (názov, IČO, adresa) a požadovaných žrebovacích čísel , resp. VÝNIMIEK ÚHČ.

Štartovné sa u mládežníckych družstiev neplatí.

KM zašle e-mailom  v stredu 24.6.2015 do 12.00 zoznam  FK mládeže s predbežne pridelenými štartovnými číslami so zámerom, aby  ešte do aktívu ŠTK a KM, ktorý sa bude konať dňa 25.6.2015 bolo vyriešené predbežne prideľovanie štartovných čísel. Družstvá môžu následne po vzájomnej dohode zaslať obratom e-mailom požiadavky na prípadné zmeny.

K realizácii zámeru je potrebné, aby si FK skontrolovali svoje e-mailové adresy na www.ssfz.sk  – KOMISIE – Komisia mládeže – Materiály – Kontakty FK a v prípade potreby adresu nahlásili na adresu :mladezssfz@gmail.com.

 

1.  KM kontumuje MFS:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 26.kolo (O.Jasenica – Stráňavy), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Stráňavy, podľa SP čl.100/b,

b)    III.liga dor.sk.Juh – 26.kolo (H.Nemce – Tornaľa), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H.Nemce, podľa SP čl.100/b,

c)    III.liga dor.sk.Juh – 26.kolo (Krupina – Žarnovica), priznávame 3 body a skóre 6:0 ponechávame v platnosti, podľa SP čl.100/e,

d)    III.liga dor.sk.Juh – 26.kolo (Bacúch – Poltár), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti, podľa SP čl.100/e,

e)    IV.liga dor.sk.A – 26.kolo (Zborov n.Bystricou – Belá), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Zborov nad Bystricou, podľa SP čl.100/b,

f)     IV.liga dor.sk.A – 26.kolo (Štiavnik – S.Bystrica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Štiavnik, podľa SP čl.100/b. Prípad odstupujeme DK,

g)    IV.liga dor.sk.B – 26.kolo (O.Veselé – Magura Vavrečka), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK O.Veselé, podľa SP čl.100/i – štart hráča Jozef Revaj (1260932) v zastavenej činnosti,

h)    IV.liga dor.sk.C – 26.kolo (Víglaš – Kremnička), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Kremnička, podľa SP čl.100/i – štart hráča Dominik Hruška (1263405) v zastavenej činnosti,

i)     IV.liga dor.sk.D – 26.kolo (Heľpa – Bušince), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Bušince, podľa SP čl. 100/i – štart hráča Marek Giertl (1275067),

j)     IV.liga dor.sk.D – 26.kolo (Hajnáčka – Revúca), priznávame 3 body a skóre 2:5 ponechávame v platnosti, podľa SP čl.100/e,

k)    III.liga U15, U13 sk.A – 26.kolo (Juventus B – Raková), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Raková, podľa SP čl.100/b,

l)     III.liga U13 sk.A – 26.kolo (Turie – Čadca B), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Čadca B, podľa SP čl.100/b,

m)   III.liga U15, U13 sk.B – 22.kolo (L.Hrádok – Dlhá nád Oravou), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L.Hrádok, podľa SP čl.100/b. Prípad odstupujeme DK,

n)    III.liga U13 sk.C – 26.kolo (Revúca – Kováčová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Revúca, podľa SP čl.100/b,

o)    III.liga U15, U13 sk.C – 26.kolo (Kremnica – P.Č.Balog), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnica, podľa SP čl.100/b. Prípad odstupujem DK.

3.  KM oznamuje:

a)    Na základe čl. 108 SP a RS -čl. XIX, bod 36a  vylučujeme zo súťaže družstvo dorastu FK Sučany. Prípad odstupujeme DK.

b)    KM schválila na svojom zasadnutí dňa 18.6.2015 všetky výsledky a tabuľky mládeže v ukončenom súťažnom ročníku 2014-2015.

c)    Ďalšie zasadnutie KM, na ktorom budú schválené definitívne postupujúce a zostupujúce družstvá mládeže za súťažný ročník 2014-2015 sa uskutoční 23.6.2015 ( utorok ) o 11.00 v budove SsFZ.

d)    Prípadné Dohody FK– 1x originál,  o vytvorení spoločného družstva mládeže,  je potrebné predložiť KM najneskôr v deň konania aktívu ŠTK a KM – 25.6.2015.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1190 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Michal Muránsky vedúci družstva FK Buzitka dospelí 6 SN od 18.6.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1191 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Miroslav Malatinec asistent trénera FK Buzitka dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1192 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Erik Adamec 1139020 Buzitka DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1193 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Roman Vilhan 1149798 Buzitka DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1194 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Poltár dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za predčasné ukončenie stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Zvolen B-Poltár.

D-1195 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Tisovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za predčasné ukončenie stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Hriňová-Tisovec.

D-1196 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Luboš Ertl 1145594 Lipovec 4 SN od 18.6.15, DP 53-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1197 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Daniel Kúdelka 1088758 Lipovec DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1198 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Vladimír Vojvoda vedúci družstva FK Lipovec dospelí 6 SN od 18.6.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1199 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Stanislav Keller tréner FK Lipovec dospelí DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-1200 FK Kremnička dospelí v termíne do 30.6.15 predloží na DK podrobné písomné vyjadrenie s účinnými opatreniami, na základe ktorých zabezpečí neopakovanie sa závažného hrubého nešportového správania sa svojho priaznivca v stretnutiach III. ligy dospelých.

D-1201 Marian Hric hlásateľ FK Badín SD menovaný v termíne do 23.6.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu pôsobeniu vo funkcii hlásateľa v stretnutí II. ligy SD Podlavice Badín-Martin, počas nepodmienečného pozastavenia výkonu funkcie podľa kap. XIX. ods. 10 RS 2014/2015 uvedeného pod D-1093 a k hrubému nešportovému správaniu sa v polčase stretnutia v uvedenej funkcii.

D-1202 FK Badín v termíne do 23.6.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k pôsobeniu p. Mariana Hrica vo funkcii hlásateľa v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Podlavice Badín-Málinec a v stretnutí II. ligy SD Podlavice Badín-Martin (p. Marian Hric vykonával funkciu hlásateľa pod menom Jožko Mrkvička), počas nepodmienečného pozastavenia výkonu funkcie podľa kap. XIX. ods. 10 RS 2014/2015 uvedeného pod D-768 a D-1093, k jeho hrubému nešportovému správaniu sa v polčase stretnutia II. ligy SD Podlavice Badín-Martin v uvedenej funkcii a k neospravedlnenej neúčasti HU a hlásateľa na zasadnutí DK podľa D-1189.

D-1203 Na základe podnetu KM SsFZ DK podľa DP 30 vylučuje z III. ligy skupina Sever dorast družstvo FK Sučany dorast.

D-1204 Na základe podnetu KM SsFZ Jozef Revaj 1260932 Vavrečka 4 SN od 18.6.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1205 Na základe podnetu KM SsFZ Patrik Tomaštík 1292260 Vavrečka 4 SN od 18.6.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1206 Na základe podnetu KM SsFZ František Hrkeľ vedúci družstva FK Vavrečka dorast 6 SN od 18.6.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1207 Na základe podnetu KM SsFZ Ivan Doroš tréner FK Vavrečka dorast 6 SN od 18.6.16, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1208 Na základe podnetu KM SsFZ FK Vavrečka dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za opakovaný neoprávnený štart hráča po DO za 5 ŽK.

D-1209 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Voznica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie V. ligy skupina C dospelí Hrochoť-Voznica.

D-1210 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina Sever dospelí Tvrdošín-Kysucký Lieskovec.

D-1211 Patrik Lušňák 1312562 Oščadnica 2 SN od 15.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1212 Peter Koreň 1083404 Radzovce 1 SN od 15.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1213 Peter Podhradský 1113486 Bytčica 5 SN od 15.6.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1214 Adam Gonšor 1197672 Martin B 1 SP do 31.10.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1215 Jozef Parížek asistent trénera FK Bobrov dospelí 8 SN od 15.6.16, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1216 FK Bobrov dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosti asistenta trénera v a po stretnutí V. ligy skupina B dospelí Bobrov-Kláštor pod Znievom.

D-1217 Na základe podnetu KM SsFZ Dominik Hruška 1263405 Vígľaš-Pstruša 4 SN od 18.6.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1218 Na základe podnetu KM SsFZ Ján Bartko 1314025 Vígľaš-Pstruša DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1219 Na základe podnetu KM SsFZ Marek Paulenda vedúci družstva FK Vígľaš-Pstruša dorast 6 SN od 18.6.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1220 Na základe podnetu KM SsFZ Ján Výboch tréner FK Vígľaš-Pstruša dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1221 Na základe podnetu KM SsFZ Marek Giertl 1275067 Heľpa 4 SN od 18.6.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1222 Na základe podnetu KM SsFZ Tomáš Melko 1313883 Heľpa DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1223 Na základe podnetu KM SsFZ Rudolf Riapoš vedúci družstva FK Heľpa dorast 6 SN od 18.6.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1224 Na základe podnetu KM SsFZ Rastislav Riapoš tréner FK Heľpa dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1225 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Tisovec, Mýtna, Čadca, Bytča, Kysucký Lieskovec, Kremnička a Buzitka dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 23.6.15 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-1226 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ  FK Krasňany, Dolný Kubín dorast pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 23.6.15 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-1227 Peter Bytčanek vedúci družstva FK Podvysoká dorast 4 SN od 15.6.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1228 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Nová Baňa dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie III. ligy dospelí Liptovský Hrádok-Nová Baňa.

D-1229 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Palúdzka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za porušenie nariadenia RS 2014/2015 týkajúceho sa farby dresov v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Lipovec-Palúdzka.

D-1230 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Bobrov dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za porušenie nariadenia RS 2014/2015 týkajúceho sa videozáznamu v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Bobrov-Kláštor pod Znievom..

D-1231 Pavel Lipták 1165088 Tisovec 1 SN od 15.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1232 Na základe podnetu KM SsFZ FK Stará Bystrica dorast pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina A dorast Štiavnik-Stará Bystrica.

D-1233 Na základe podnetu KM SsFZ FK Dlhá nad Oravou SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstiev na stretnutia III. ligy skupina B SŽ a MŽ Liptovský Hrádok-Dlhá nad Oravou.

D-1234 Na základe podnetu KM SsFZ FK Čierny Balog SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstiev na stretnutia III. ligy skupina C SŽ a MŽ Kremnica-Čierny Balog.

D-1235 Na základe DP 17-13, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 30.7.15:

            Juraj Diabelko R do 7.8.15.

            Pavel Iskra 1133513 Buzitka do 14.8.15.

             Ivan Šeliga vedúci družstva Varín do 22.8.15.

             Miroslav Čvečka asistent trénera Varín do 22.8.15.

             Tomáš Minarovič 1277736 Kysucký Lieskovec do 31.8.15.

            Erik Adamec 1139020 Buzitka do 1.9.15.

            Juraj Drexler vedúci družstva Rosina do 16.9.15.

            Jaroslav Kais asistent trénera Rosina do 16.9.15.

            Jakub Ľalík 1257812 Buzitka do 20.10.15.  

            Alexander Berki vedúci družstva Jesenské do 7.11.15.

            Csaba Singlár asistent trénera Jesenské do 7.11.15.

            Vladimír Malček vedúci družstva Buzitka do 2.1.16.

            Milan Gibala tréner Buzitka do 2.1.16.

D-1236 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov na ustanovenie odseku 6 článku 37 DP, podľa ktorého je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča podanej do 2.7.15 zmeniť hráčom uložené DO pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK a 9 ŽK na 1 MFZ uvedené pod D-1230 a D-1231 a u vybraných hráčov pod D-1186 na DO pokuta vo výške 50 € (5 ŽK) a 100 € (9 ŽK).

D-1237 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 15.6.15 na 1 MFS:

            Michal Šimun 1219335 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Habiňák 1173008 Námestovo, uhradiť 10 € v MZF.

            Libor Ťažký 1149092 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Šulan 1154735 Belá-Dulice, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Vavrek 1228810 Kysucké Nové Mesto, uhradiť 10 € v MZF.

            Juraj Lipták 1163878 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF.

            Roman Baláž 1146155 Čierne, uhradiť 10 € v MZF.

            Tomáš Baďo 1228895 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Cíger 1171684 Diviaky, uhradiť 10 € v MZF.

            Matúš Tkáč 1167300 Sásová, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Auxt 1171041 Čierny Balog, uhradiť 10 € v MZF.

            Róbert Hermánek 1168308 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF.

            Radoslav Doboš 1154680 Hnúšťa, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Mordel 1267709 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF.

            Samuel Ratičák 1306857 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF.

            Štefan Balog 1295131 Rimavská Sobota, uhradiť 5 € v MZF.

            Jozef Malatinec 1258700 Zvolen, uhradiť 5 € v MZF.

            Peter Lehotský 1295843 Liptovský Mikuláš, uhradiť 5 € v MZF.

            Martin Drexler 1259472 Rosina, uhradiť 5 € v MZF.

            Martin Banáš 1290000 Lisková, uhradiť 5 € v MZF.

            Jozef Dolinský 1282882 Bzovík, uhradiť 5 € v MZF.

            Jakub Fuľajtár 1282898 Bzovík, uhradiť 5 € v MZF.

            Andrej Kamenský 1300725 Málinec, uhradiť 5 € v MZF.

            Lukáš Andrisík 1266619 Bušince, uhradiť 5 € v MZF.

D-1238 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 15.6.15 na 1 MFS:

            Martin Marcinek 1220028 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

            Milan Poliak 1248332 Málinec, uhradiť 10 € v MZF.

            Zdenko Kamas 1148209 Detva, uhradiť 10 € v MZF.

            Štefan Čepela 1153997 Belá, uhradiť 10 € v MZF.

            Jaroslav Horn 108933 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.     Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici. Programy sú zverejnené na web stránke SsFZ v sekciách Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály, resp. Komisie – Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu - Materiály. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2015/16. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!

2.     Rozhodcovia, ktorí majú záujem absolvovať v rámci FP limit vyššej súťaže, prípadne limit PROGRAMU TALENT, majú povinnosť uvedenú skutočnosť nahlásiť na email: karol.polacek1@gmail.com do 1.7.2015. Oneskorené žiadosti nebudú akceptované.

3.     Žiadame všetkých R a DZ o vlastnú kontrolu kontaktných údajov v RS 2014/2015 a systéme ISSF za účelom tvorby aktuálneho adresára v RS 2015/2016. V prípade odlišností nahláste správne údaje alebo zmeny údajov na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com do 30.6.2015.

4.     Zmeny údajov: Tomáš Martvoň – adresa: Nemocničná 3100/95, 026 01 Dolný Kubín, email: martvon.tomas@gmail.com,  Peter Oružinský – adresa: Malinovského 837/9, Krupina, Miroslav Ježík – tel. čísla uvedené v RS neplatia, platí len číslo 0910867089.

5.     Ukončenie činnosti R: Parobek, JuríčekKR úprimne ďakuje za dlhoročnú spoluprácu.

6.     Nové ospravedlnenia R:  Jodas 1.8.-2.8., Halfár 20.7.-3.8., Mosor 20.7.-31.8., Farský 22.6.-10.8.2015, Uhorskai LS + FP,17.7.-20.7.a celý 8.mesiac, Kučera 14.6. lek. potvrd. z pohot., Hrivík – ukončenie PN.


Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete na stránke SFZ v časti: LegislatívaPredpisy SFZPoriadky.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ pre malý záujem zo strany trénerov ruší organizáciu odborného doškoľovacieho seminára pre trénerov SsFZ - kategória dorast, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 27.-28. júna 2015 v Bobrovci. Vzhľadom na nízky počet prihlásených trénerov aj na ďalšie dva semináre (žiaci, prípravka) pravdepodobne upustíme od organizácie špecializovaných seminárov. O konečnom rozhodnutí budeme informovať v Spravodajcovi SsFZ v polovici júla. Ďakujeme prihláseným trénerom za záujem o doškoľovací seminár.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

Konferencia SsFZ sa uskutoční 25.6.2015 o 11,00 hod. v kongresovej sále OÚ v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1 (tak, ako všetky posledné konferencie). Pozvánky a materiál pre delegátov konferencie bude sekretariát SsFZ zasielať postupne v priebehu 25. týždňa na e-mailové adresy delegátov. Žiadame touto cestou sekretárov ObFZ, aby preverili účasť delegátov zastupujúcich oblastný zväz, prípadne nahlásili náhradníkov. Podrobnejšie informácie o konferencii: program, zoznam delegátov a pod. bude zverejnené na stránke SsFZ v časti Konferencia SsFZ – Konferencia SsFZ 25.6.2015.