Spravodajca č. 47/2014-15                                                      5. 6. 2015

 

Z technických dôvodov nebolo možné zabezpečiť priestory na uskutočnenie

Konferencie SsFZ a

Aktívu ŠTK a KM

v pôvodne avizovanom termíne. Oznamujeme touto cestou delegátom konferencie, ako aj funkcionárom futbalových klubov v pôsobnosti SsFZ, že uvedené akcie sa uskutočnia

25.6.2015 (vo štvrtok)

tradične v priestoroch kongresovej sály OÚ v B. Bystrici. Najprv o 11,00 hod. začnú rokovať delegáti konferencie, následne o 15,00 hod. pokračujeme najskôr vyhodnotením uplynulého súťažného ročníka a odovzdaním ocenení najúspešnejším kolektívom, následne prípravou nového súťažného ročníka s vyžrebovaním.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

            Z dôvodu nárastu žiadostí o predohratie MFS 26. resp. 28.kola dospelých, (14. 6. 2015 o 11.00 Konferencia SFZ o 20.45 KME: Slovensko - Macedónsko, obidve podujatia v Žiline), ŠTK aj na základe uznesenia VV SsFZ

zo dňa 14.5.2015 rozhodla odohrať MFS všetkých súťaží dospelých dňa 13.6.2015 /sobota UHČ/.

 1. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2015/2016, FK na SsFZ v písomnej forme  nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 19.6.2015. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2015. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €).

Za potvrdenie o lekárskej prehliadke hráčov družstva je zodpovedný príslušný FK /lekárska prehliadka je platná jeden kalendárny rok/.  Potvrdenia o lekárskej prehliadke už nie sú povinnosťou zasielať na SsFZ, predkladajú sa len na základe vyžiadania riadiacej komisie.

K požiadavke na  pridelenie štartovného čísla pre nový súťažný ročník 2015/2016 je zverejnená Bergerova tabuľka čísel, web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK techn.úsek – Materiály – berger.xls. Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2015/2016 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.

 1. Nového ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cup 2015/2016 sa za SsFZ zúčastnia aj všetky FK III. ligy a IV. ligy. Termíny SP sú zverejnené v Termínovej listine 2015/2016, ktorá je k nahliadnutiu na SsFZ – Komisie – ŠTK – materiály.
 2. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Kysucký Lieskovec hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 24. kola IV. ligy S O. Veselé – K. Lieskovec a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK O. Veselé 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 3. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutie:

·        06.06.2015 /sobota/ o 17,30 hod. 25.kolo IV.liga J Zvolen B – Poltár

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, UHČ a HP v MFS:

·        05.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S Stráňavy – Tvrdošín

·        06.06.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 27.kolo III. liga Fomat Martin – Kalinovo /Kalinovo 10€ MZF/

·        06.06.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S KNM – Černová

·        07.06.2015 /nedeľa/ o 14,00 hod. 25.kolo IV. liga J Podbrezová B – Kováčová /ihr. Valaská, Podbrezová 10€ MZF/

·        07.06.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 25.kolo V. liga B Demänová – Dúbrava /Demänová 10€ MZF/

·        10.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 25.kolo III. liga N. Baňa – Teplička n. V.

·        10.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 23.kolo IV. liga S K. Lieskovec – L. Štiavnica

·        12.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 28.kolo III. liga RakytovceFomat Martin /Rakytovce 10€ MZF/

·        12.06.2015 /piatok/  o 17.00 hod. 26.kolo IV. liga S Trstená – Vrútky /Vrútky 10€ MZF/

·        12.06.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 26.kolo IV. liga J Jupie Badín – Fiľakovo

·        13.06.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 26.kolo IV. liga J Poltár – Podbrezová B /Poltár 10€ MZF/

 1. Nedostatky v stretnutí: Dúbrava – Švošov /oneskorený začiatok MFS – odstupujeme DK, postup R a DZ KR SsFZ/, Tvrdošín – Vrútky /videozáznam/.
 2. Dávame do pozornosti FK III. ligy materiál – Požiadavky na infraštruktúru štadiónov /zverejnený na stránke SsFZ, komisie, ŠTK, materiály/, ktorý bol pripravený KŠI SFZ a následne odsúhlasený na ŠTK SFZ a ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov II. ligy (DOXXbet) v súťažnom ročníku 2015/2016.

Tento materiál bude záväzný aj pre nových účastníkov II. ligy v prípade ich postupu z regionálnych súťaží (III. liga), ktorí sú aj v zmysle Rozpisu RS (článok 6. odsek g)) povinní predložiť na schválenie vyplnený pasport vydaný KŠI SFZ. V prípade, že Váš FK nemá platné potrebné dokumenty, ktoré sú podmienkou pre zaradenie družstva FK do DOXXbet ligy tak, ako je uvedené v Rozpise RS (aj článok 6. odsek j), ako napr.: organizačný poriadok, doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ...) je potrebné, aby ste sa obrátili na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták - 0905 357 215) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme funkcionárov družstiev mládeže, že z technických príčin sťahujeme zo stránky delegačný list č. 26/2014-2015 k prepracovaniu.  Žiadame touto cestou zástupcov jednotlivých družstiev mládeže, aby si v upravenom DL prekontrolovali termín odohratie stretnutí svojich družstiev (posledné kolo) a v prípade termínovej  kolízie kontaktovali KM prostredníctvom podania v ISSF.

 

Prihlášky do súťaží súťažného ročníka 2015/2016 je potrebné podať v ISSF do 19.6.2015.

Elektronická prihláška sa podáva pre každé družstvo zvlášť (zvlášť pre U19, U17, U15, U13).

Žiadame FK, aby venovali zvýšenú pozornosť pri vyplňovaní základných informácii o klube (názov, IČO, adresa) a požadovaných žrebovacích čísel , resp. VÝNIMIEK ÚHČ.

Štartovné sa u mládežníckych družstiev neplatí.

 

1.  KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 26.kolo (BeláO.Jasenica) z 13.6. na 9.6.2015 (utorok) o 16,00 a 18,00,

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 26.kolo (K.N.Mesto A – Akadémia Juventus A) zo 14.6. na 9.6.2015 o 15,30 a 17,30, ihrisko Povina,

c)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 26.kolo (Krupina – Nová Baňa) z 13.6. na 14.6.2015 o 10,30 a 12,30,

d)    III.liga U15, U13 sk.B – 22.kolo (Lisková – Trstená) zo 14.6. na 13.6.2015 o 13,00 a 15,00,

e)    II.liga U15, U13 sk. Juh – 25. kolo ( Detva - Poltár) – hrá sa 5.6. o 15,30 a 17,30 – oprava.

f)     II.liga U15, U13 sk.Sever - 24.kolo (Žilina C - Teplička n.Váhom) 10.6.2015 o 15,30 a 17,30, ihrisko Závodie

DORAST

g)    IV.liga dor.sk.A – 26.kolo (Varín – Oščadnica) 13.6.2015 o 14,30 – zmena ÚHČ,

h)    IV.liga dor.sk.A – 26.kolo (Skalité – Rajec) z 13.6. na 12.6.2015 (piatok) o 17,00,

i)     IV.liga dor.sk.B – 26.kolo (LikavkaD.Kubín), z 13.6. na 14.6.2015 o 10:30,

j)     IV.liga dor.sk.D – 26.kolo (Málinec – Nenince) 13.6.2015 o 14,30 – zmena ÚHČ.

2.  KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U17 – 26.kolo (Jupie BB – Bánová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jupie Podlavice Badín, podľa SP čl.100/b. Prípad odstupujeme DK (2.prípad),

b)    III.liga dor.sk.Juh – 24.kolo (H.Nemce – Jesenské), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H.Nemce, podľa SP čl.100/b,

c)    IV.liga dor.sk.D – 24.kolo (Málinec – Bušince), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Málinec, podľa SP čl.100/b,

d)    III.liga U15, U13 sk.B – 20.kolo (Rabča – Zuberec), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rabča , podľa SP čl. 100/b, s odvolaním na čl. 61 SP,

e)    III.liga dor.sk. Sever– 22.kolo ( Teplička n. Váhom – O. Jasenica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK O. Jasenica, podľa SP čl.100/i.

3.  KM oznamuje:

a)    FK Juventus Žilina odohrá zvyšnú časť ročníka na ihrisku FK Ovčiarsko,

b)    Odstupujeme KR prípad rozhodcu J. Matejčíka - neúčasť na MFS Rabča -Zuberec (žiaci),

c)    Odstupujeme DK prípad nedostatočnej kontrolnej činnosti v stretnutí O.Jasenica – Teplička n.Váhom (dorast) : Vedúci družstva – Róbert Machyna, kapitán družstva – Ján Šeliga (1308861).

d)    Odstupujeme KR prípad nedostatočnej kontrolnej činnosti v stretnutí O.Jasenica – Teplička .n.Váhom (dorast) : R – J. Matejčík, AR – Vladimír Farský.

e)    Odstupujeme KR prípad neskorého uzatvorenia zápisu Tvrdošín – Turzovka (dorast) rozhodcu M. Uhorskaia,

f)     Odstupujeme KR prípad neskorého uzatvorenia zápisu Poltár – Braväcovo (dorast), rozhodcu D. Poláčeka,

g)    Dôrazne upozorňujeme FK Kvačany ( dorast ) na nevyhnutnosť zabezpečiť v stretnutí lekára,

h)    Termínovú listinu na nový súťažný ročník 2015/2016 bude od pondelka 8.6.2015 umiestnená na webovej stránke SsFZ v časti Komisie –Komisia mládeže – Materiály. 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1086 DK v nadväznosti na nesplnenie nariadenia uvedeného pod D-1060 konanie o odvolaní FK Buzitka podľa DP 83-4 zastavuje.

D-1087 DK obdržala podanie FK Buzitka ohľadom kontumácie stretnutia V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka. Rozhodnutie o kontumácii výsledku bolo vydané ŠTK SsFZ na základe podnetu DK z dôvodu, že hráč Erik Adamec 1139020 štartoval v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka v čase pozastavenia výkonu športovej činnosti uvedenej pod D-1028.

D-1088 DK opakovane upozorňuje FK Buzitka, že podanie týkajúce sa nimi uvádzanej činnosti DZ pred stretnutím V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka pod D-1058 odstúpila KR SsFZ na riešenie.

D-1089 DK opakovane upozorňuje FK Buzitka, že Michalovi Muránskemu vedúcemu družstva, Erikovi Adamcovi 1139020, Miroslavovi Malatincovi asistentovi trénera a Romanovi Vilhanovi 1149798 FK Buzitka dospelí DO budú uložené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k činnosti DZ pred stretnutím V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Buzitka.

D-1090 Na základe ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Ján Havran R (nesprávny postup pri podpisovaní zápisu o stretnutí V. ligy skupina C dospelí Voznica-Šálková kapitánmi družstiev po stretnutí).

D-1091 Vojtech Horváth vedúci družstva FK Poltár SŽ 8 SN od 4.6.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1092 Peter Bukovský tréner FK Poltár MŽ 4 SN od 4.6.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1093 Marian Hric hlásateľ FK Badín dospelí 4 SN od 4.6.14, DP 64-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1094 Peter Roháčik 1135243 Belá-Dulice 1 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 €.

D-1095 Tibor Ballek 1293550 Trstená 2 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 €.

D-1096 Denis Volf 1305241 Klin 2 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 €.

D-1097 Matúš Bryndziar 1284354 Kysucké Nové Mesto 4 SN od 1.6.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1098 Michal Lakomčík 1281108 Slovenská Ľupča 5 SN od 1.6.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1099 Štefan Holmík 1260390 Vavrečka 4 SN od 1.6.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1100 Jaroslav Kais 1259471 Rosina 2 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 €.

D-1101 Denis Michel 1327220  Rosina 4 SN od 1.6.15, DP 48-1c, uhradiť 5 €.

D-1102 Tomáš Nemec 1295495 Hnúšťa 2 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 €.

D-1103 Lukáš Cvacho 1168807 Belá 1 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 €.

D-1104 Pavol Bugáň asistent trénera FK Stráža dospelí 6 SN od 1.6.15, DP 48-1c, uhradiť 10 €.

D-1105 FK Stráža dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosti asistenta trénera v a po stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Stráža-Závažná Poruba.

D-1106 Stanislav Ceniga tréner FK Kysucké Nové Mesto MD DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1107 Mário Auxt 1241175 Čierny Balog 2 SN od 1.6.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1108 Na základe podnetu KM SsFZ FK Bánová MD pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy MD Podlavice Badín-Bánová.

D-1109 FK Bytčica dospelí pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a, 57-1a a 58-3 za neprístojnosť vlastného priaznivca a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Bytčica-Stráňavy.

D-1110 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina Sever dospelí Oravské Veselé-Kysucký Lieskovec.

D-1111 Na základe podnetu KR SsFZ Marek Melicher 1179999 Poltár 4 SN + zmena podmienečného DO 2 stretnutia na nepodmienečný od 1.6.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1112 Peter Olšiak HU FK Poltár dospelí DK menovanému dňom 1.6.15 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 9.6.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k vlastným neprístojnostiam voči R po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Slovenské Ďarmoty.

D-1113 Eugen Bari tréner FK Poltár dospelí DK menovanému dňom 1.6.15 pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 9.6.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k vlastným neprístojnostiam voči R a AR1 v 63´ stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Slovenské Ďarmoty.

D-1114 FK Poltár dospelí v termíne do 9.6.15 predloží na DK podrobné písomné vyjadrenie k hrubého nešportového správania sa p. Pavla Olšiaka po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Slovenské Ďarmoty a zároveň uvedie aj jeho funkciu v tomto stretnutí.

D-1115 DK odstupuje KR SsFZ na vedomie a riešenie DVD záznam zo stretnutia III. ligy dospelí Kremnička-Kalinovo a písomný materiál k priebehu tohto stretnutia.

D-1116 Ján Melich 1103860 Málinec 1 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1117 Dávid Žiara 1234875 Švošov 3 SN od 1.6.15, DP 48-1c, uhradiť 10 €.

D-1118 Kristián Kučera 1262027 Ludrová 2 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 €.

D-1119 Ján Pálka 1304173 Dobrá Niva 2 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 €.

D-1120 Daniel Kosmeľ 1064843 Oravská Jasenica DK hráčovi dňom 1.6.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-1121 Jozef Koleno 1171031 Diviaky DO hráčovi za ČK bude uložené po vykonaní DO za 5 ŽK.

D-1122 Jakub Prielomek 1221331 Oravská Jasenica DK hráčovi dňom 1.6.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-1123 Martin Lettrich 1161310 Diviaky DK hráčovi dňom 1.6.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia.

D-1124 Na základe ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Ján Ploštica R (nesprávny popis priestupkov vylúčených hráčov v stretnutí V. ligy skupina B dospelí Diviaky-Oravská Jasenica).

D-1125 Dominik Perenčei 1300395 Fiľakovo 2 SN od 1.6.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1126 Filip Fabian 1304184 Krupina 5 SN od 1.6.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1127 Na základe podnetu KM SsFZ Ján Šeliga 1308861 Teplička nad Váhom DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1128 Na základe podnetu KM SsFZ Róbert Machyna vedúci družstva FK Teplička nad Váhom dorast 3 SN od 4.6.15, DP 64-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1129 Na základe podnetu KM SsFZ Jakub Ďurka 1287664 Teplička nad Váhom DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-1130 FK Revúca dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a, 58-3 a 64-1a za neprístojnosť vlastného priaznivca a nesplnenie povinnosti vedúceho družstva v zmysle RS 2014/2015 v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Revúca-Hriňová.

D-1131 Vladimír Gallo vedúci družstva FK Revúca dospelí 3 SN od 4.6.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1132 Na základe podnetu sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí odobratie 3 bodov + 10 € (uhradiť v MZF), DP 32 a 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2015 v termíne stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Oravské Veselé-Kysucký Lieskovec.

D-1133 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Dúbrava dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za nedostatky v ISSF pred stretnutím V. ligy skupina B dospelí Dúbrava-Švošov.

D-1134 Na základe ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Arnold Dányi R (nesprávny postup pri riešení nedostatku v nominácii R na stretnutie a neuvedenie závažných neprístojností v priebehu a po stretnutí II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí).

D-1135 FK Poltár SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosti členov realizačného tímu družstva SŽ a MŽ v a po stretnutí II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár.

D-1136 Ján Hrubjak vedúci družstva FK Oravská Polhora dorast menovaný v termíne do 9.6.15 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu pôsobeniu vo funkcii asistenta trénera v stretnutí IV. ligy skupina B dorast Oravské Veselé-Oravská Polhora, počas nepodmienečného pozastavenie výkonu funkcie podľa kap. XIX. ods. 10 RS 2014/2015 uvedeného pod D-1049.

D-1137 Na základe podnetu KR SsFZ FK Poltár dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za porušenie ustanovení RS 2014/2015 pri predkladaní DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Poltár-Slovenské Ďarmoty.

D-1138 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 1.6.15 na 1 MFS:

            Jakub Železňák 1307392 Námestovo, uhradiť 5 € v MZF.

            Ľubomír Šišmič 1307154 Dobrá Niva, uhradiť 5 € v MZF.

            Lukáš Mišo 1241617 Kalinovo, uhradiť 10 € v MZF.

            Filip Hedera 1130383 Bytča, uhradiť 10 € v MZF.

            Ľubomír Jaššo 1283642 Námestovo, uhradiť 10 € v MZF.

            Matej Považanec 1241717 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Holák 1241103 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF.

            Milan Mičenec 1066744 Rosina, uhradiť 10 € v MZF.

            Milan Kelement 1243869 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

            Kornel Telek 1118293 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF.

            Jakub Chriašteľ 1239328 Hriňová, uhradiť 10 € v MZF.

            Tomáš Klus 1224392 Predmier, uhradiť 10 € v MZF.

            Marek Budinský 1198154 Kotešová, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Stískala 1207501 Kotešová, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Kordiš 1242965 Rajec, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Minarčík 1155209 Rudina, uhradiť 10 € v MZF.

            Ľuboš Ertl 1145594 Lipovec, uhradiť 10 € v MZF.

            Patrik Zrnčík 1056226 Bobrov, uhradiť 10 € v MZF.

            Stanislav Vyšný 1179612 Bešeňová, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Húska 1254986 Demänová, uhradiť 10 € v MZF.

            Jozef Koleno 1171031 Diviaky, uhradiť 10 € v MZF.

            Ivan Belluš 1218637 Medzibrod, uhradiť 10 € v MZF.

            Tomáš Striežovský 1119229 Sásová, uhradiť 10 € v MZF.

            Miroslav Vraniak 1181607 Bacúch, uhradiť 10 € v MZF.

            Štefan Kliman 1167274 Voznica, uhradiť 10 € v MZF.

            Maroš Zimnikoval 1232977 Šalková, uhradiť 10 € v MZF.

            Stanislav Demanko 1130248 Mýtna, uhradiť 10 € v MZF.

D-1139 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 1.6.15 na 1 MFS:

            Michal Laurov 1183812 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Belaník 1159675 Stráňavy, uhradiť 10 € v MZF.

            Marek Čonka 1164971 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

            Pavel Mičuda 1229617 Hriňová, uhradiť 10 € v MZF.

            Roman Husár 1157320 Predmier, uhradiť 10 € v MZF.

            Martin Kello 1092992 Demänová, uhradiť 10 € v MZF.

D-1140 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 15 ŽK od 1.6.15 na 1 MFS:

            Ján Segeč 1164964 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

D-1141 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

            Denis Kordiak 1259183 Černová  zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

            Vladimír Konček 1112492 Lieskovec na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF. 

            Ľuboš Baran 1248811 Lieskovec na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

            Peter Vaník 1272025 Medzibrod na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 5 € v MZF.

            Tomáš Tvrdý 1197354 Rudina na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

            Filip Kojnok 1299962 Poltár zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

            Tomáš Fonš 1299855 Čadca zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

D-1142 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 9.6.15: 

             zo stretnutia V. ligy skupina B dospelí Diviaky-Oravská Jasenica.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Poltár (Poltár – S. Ďarmoty) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) - postupujeme DK SsFZ, Jupie Podlavice Badín (Kováčová – Jupie Podlavice Badín) – sťažnosť opodstatnená.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 2. Z dôvodu opakovaných nedostatkov pri vyhotovovaní videozáznamu zo stretnutia, dôrazne upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinností usporiadajúceho FK v zmysle kapitoly XVI Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015, a to predovšetkým v bodoch:

a)    V MFS dospelých je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom.

b)   Záznam je vyhotovovaný z optimálneho miesta na úrovni stredovej čiary HP videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí byť zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického prúdu. Kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom – batériou.

c)    Videotechnik vyhotovuje videozáznam od momentu nástupu rozhodcov od stredovej zástavky na HP pred začiatkom MFS a 2. polčasu. Po skončení 1. polčasu a MFS videotechnik sníma odchod rozhodcov z HP a následne aj mimo HP až do priestorov, ktoré sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou dosiahnuteľné.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Makov – Pohronie ZH - D. Ždaňa do 9.6.2015.
 2. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie) sa uskutočnia 19. júla 2015 v Banskej Bystrici.
 3. Žiadame všetkých R a DZ o vlastnú kontrolu kontaktných údajov v RS 2014/2015 a systéme ISSF za účelom tvorby aktuálneho adresára v RS 2015/2016. V prípade odlišností nahláste správne údaje alebo zmeny údajov na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com do 30.6.2015.
 4. Zmeny údajov: Ján Kmoško – TZ 044/436 3547 neplatí, adresa: Riadok 1961/1, 034 01 Ružomberok, Juraj Krajči – zmena adresy: 013 52 Jabloňové 295, Vojtech Jančok – zmena TB: 045/3212230.
 5. Nové ospravedlnenia R:  Kelemen 13.6. zrušené, 14.6. ospr.,Koleno 7.6. zrušené, Tokár 9.7.-20.7., Močiliak 13.6. zrušené, Šmidriak od 8.6. do konca JČ, Hrivík PN od 2.6.,
 6. Zmena DL: L. Hrádok – Dlhá (žiaci, 22.k., hrá sa už 13.6. ako predz. dosp., R Švec)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“. Obidva tieto dokumenty nájdete v krátkom čase na stránke SFZ.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    SsFZ  v rámci podpory vzdelávania trénerov SsFZ zakúpil 10 ks vstupeniek na špecializovaný seminár pre trénerov mládeže “Špecifiká trénovania v mládežníckom futbale”, ktorý organizuje MŠK FOMAT Martin  dňa 20. júna 2015 (sobota) v Martine – bližšie informácie o seminári nájdete na stránke www.modernytrener.eu. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti trénerských licencií UEFA B a UEFA A.  TMK SsFZ vyzýva záujemcov  - trénerov mládeže SsFZ – aby sa do pondelka 8. júna prihlásili na mailovej adrese peterstefanak@gmail.com (s uvedením mena a priezviska, licencie, názvu FK a družstva, ktoré tréner v tomto súťažnom ročníku viedol a kontaktnej mailovej adresy).  TMK SsFZ následne vyberie z radov záujemcov 10 trénerov, ktorým zabezpečí bezplatnú účasť na uvedenom seminári.

2.    TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Na základe plánu práce orgánov SsFZ oznamujeme, že dňa 25.6.2015 (v štvrtok) o 11,00 sa uskutoční zasadnutie Konferencie SsFZ a po rokovaní konferencie (15,00) Aktív ŠTK a KM SsFZ k vyhodnoteniu súťažného ročníka 2014/2015 a k príprave nového súťažného ročníka 2015/2016.

2.    Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 12.6.2015 o 15,00 hod. v B. Štiavnici.

3.     Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

4.    Súčasťou MZF za mesiac máj 2015 je aj servisný poplatok v zmysle RS SsFZ 2014/2015, čl. XXII. Hospodárske náležitosti, bod 6/d a čl. XXIII. Poplatky, bod 10.

 

Coca-Cola ŠP 2014/2015:

Oznamujeme touto cestou R, ktorí sa zúčastnili jednotlivých turnajov 2., 3. a 4. kola Coca-Cola ŠP, že odmena za všetky turnaje bude zahrnutá vo výplate za mesiac máj 2015.