Spravodajca č. 44/2014-15                                                             15. 5. 2015

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 14.5.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

schválil:

a) na návrh KR SsFZ, na základe podkladov príslušných KR ObFZ,  udelenie poplatku pre futbalové kluby neplniace podmienku o počte rozhodcov v zmysle RS SsFZ 2014/2015,  čl. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 6, vo výške podľa čl. XXIII. Poplatky, bod 4, nasledovne: III. liga -  MŠK Námestovo  200 € (chýba 1 R), Pohronie ZH/DŽ 200 € (-1 R), IV. liga - REaMOS K. Lieskovec 130 € (-1 R), Tatran Or. Veselé 260 € (-2 R), ŠK Vinica 130 € (-1 R), V. liga -  FK Mesta Tornaľa 100 € (-1 R), FC 98 Hajnáčka 200 € (-2 R),  ŠK Voznica 200 € (-2), TJ Baník Št. Bane 100 € (-1 R), ŠK T. Štiavnička 200 € (-2R), Oravan Or. Jasenica 200 € (-2 R), FK Nižná 200 € (-2 R), ŠK Dynamo Diviaky 100 € (-1 R), FC Tatran Kláštor p. Znievom 100 € (-1 R), IDOP Lipovec 200 € (-2 R), OFK S. Ľupča 100 € (-1 R),  OFK 1950 Priechod 100 € (-1 R), ŠK Demänová 200 € (-2 R),  OŠK Bešeňová 200 € (-2 R), FK Rajec 100 € (-1 R),  CŠK Cinobaňa 100 € (-1 R) a FK Lesenice 200 € (-2 R). Poplatok bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre za mesiac máj 2015.

 

b) na návrh KM SsFZ udelenie poplatku pre FK PS Hliník nad Hronom,  podľa čl. V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 5, a) za odhlásenie družstiev dorastu a žiakov zo súťaží, vo výške 200 €, podľa čl. XXIII. Poplatky, bod3. Poplatok bude zahrnutý v mesačnej zbernej faktúre za mesiac máj 2015.

 

c) za člena KM SsFZ Vladimíra Remeselníka.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. Z dôvodu nárastu žiadostí o predohratie MFS 26. resp. 28.kola dospelých, ŠTK aj na základe uznesenia VV SsFZ zo dňa 14.5.2015 rozhodla odohrať MFS všetkých súťaží dospelých dňa 13.6.2015 /sobota UHČ/. Stretnutia mládeže sa odohrajú dňa 14.6.2015 /nedeľa/.
  2. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Hrochoť hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16. kola V.ligy C Štiavnické Bane – Hrochoť a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Štiavnické Bane 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  3. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Revúca hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16. kola IV.ligy J. Kováčová – Revúca a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Kováčová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  4. ŠTK ruší MFS 24.kola III. ligy Teplička n. Váhom – Bytča dňa 16.5.2015. Po vzájomnej dohode sa MFS odohrá dňa 3.6.2015 o 17,30 hod.
  5. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, HP a UHČ v MFS:

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        16.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 22.kolo V. ligy D Cinobaňa – Jesenské /Cinobaňa 10€/

·        17.05.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 22.kolo IV. liga J Podbrezová B – Hriňová – ihr. Valaská

·        20.05.2015 /streda/  o 17,30 hod. 15.kolo IV. liga S O. Veselé – L. Štiavnica

·        20.05.2015 /streda/  o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B Martin B – Bešeňová

·        23.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B T. Štiavnička – Dúbrava

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        23.05.2015 /sobota/ o 10,00 hod. 23.kolo V. liga C Lieskovec – Medzibrod

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        03.06.2015 /streda/  o 17,00 hod. 29.kolo III. liga Námestovo – L. Hrádok

·        03.06.2015 /streda/  o 17,30 hod. 24.kolo III. liga Teplička n. Váhom – Bytča /Teplička 10€/

·        05.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S Stráňavy – Tvrdošín  

  1. ŠTK schvaľuje pre FK Cinobaňa do konca súťažného ročníka 2014/2015 hrací deň domácich MFS – sobota UHČ.
  2. Nedostatky v stretnutiach: Raková – Bánová /časomiera – odstupujeme DK/, Lipovec – Dúbrava /video/
  3. Prerokované námietky kapitánov družstiev : Čierne – Bánová
  4. Dávame do pozornosti FK III. ligy materiál – Požiadavky na infraštruktúru štadiónov /zverejnený na stránke SsFZ, komisie, ŠTK, materiály/, ktorý bol pripravený KŠI SFZ a následne odsúhlasený na ŠTK SFZ a ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov II. ligy (DOXXbet) v súťažnom ročníku 2015/2016.

Tento materiál bude záväzný aj pre nových účastníkov II. ligy v prípade ich postupu z regionálnych súťaží (III. liga), ktorí sú aj v zmysle Rozpisu RS (článok 6. odsek g)) povinní predložiť na schválenie vyplnený pasport vydaný KŠI SFZ. V prípade, že Váš FK nemá platné potrebné dokumenty, ktoré sú podmienkou pre zaradenie družstva FK do DOXXbet ligy tak, ako je uvedené v Rozpise RS (aj článok 6. odsek j), ako napr.: organizačný poriadok, doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna, ...) je potrebné, aby ste sa obrátili na KŠI SFZ (predseda: p. Ladislav Lipták - 0905 357 215) a dohodli si termín pre potrebnú kontrolu (1. krát je bez poplatku, opakovaná kontrola je spoplatňovaná).

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme dôrazne  FK  na povinnú evidenciu a sledovanie ŽK v zmysle RS – čl. XIX, bod 21 ( zákaz štartu hráča po 5.ŽK, 9.ŽK, 12.ŽK), sledovanie zastavenia činnosti  hráčov po 5.ŽK v ÚS - časť Disciplinárna komisia.

Uvedenú evidenciu ŽK nájde každý FK aj v ISSF – časť Reporty, prípadne môže počet ŽK overiť a požiadať aj o vysvetlenie príslušného referenta KM, nie predsedu a členov  DK.

1.  KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 16.kolo (Tvrdošín – Teplička n.Váhom) zo 14.5. na 19.5.2015 o 15,00 a 17,00. Teplička nad Váhom uhradí 10€ v MZF,

b)    II.liga U15, U13 sk.A – 16.kolo (Juventus A – Belá) zo 14.5. na 20.5.2015 (streda) o 15,30 a 17,30 ( nespôsobilá HP),

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 25.kolo (Rajec – Belá) zo 6.6. na 3.6.2015 o 15,00 a 17,00,

d)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 26.kolo (Bánová – Tvrdošín) zo 14.6. na 12.6.2015 o 15,00 a 17,00,

e)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 22.kolo (Fiľakovo – N.Baňa) 17.5.2015 o 10,00 a 12,00, N. Baňa uhradí 10€ v MZF,

f)     III.liga U15, U13 sk.A – 16.kolo (Turie – Zborov n.Bystricou) zo 14.5. na 3.6.2015 16,00 a 18,00 ( nespôsobilá HP),

g)    III.liga U15, U13 sk.A – 21.kolo (Čadca – Zborov n.Bystricou) 20.5.2015 o 15,30 a 17,30,

            (nespôsobilá HP),

h)    III.liga U15, U13 sk.A – 22.kolo (Juventus B – Oščadnica) zo 16.5. na 4.6.2015 o 15,00 a 17,00 ( kolízia MFS),

i)     III.liga U15, U13 sk.A – 24.kolo (Skalité – Krásno n.Kysucou) z 30.5. na 26.5.2015 (utorok) o 13,00 (U13) a 15,00 (U15),

j)     III.liga U15, U13 sk.A – 23.kolo (K.N.Mesto B – Zborov n. Bystricou) z 24.5. na 28.5.2015 (štvrtok) o 16,00 a 18,00,K.N. Mesto uhradí 10€ v MZF,

k)    III.liga U15, U13 sk.A – 25.kolo (Raková – Čierne) zo 6.6. na 3.6.2015 o 16,00 a 17,30,

l)     III.liga U15, U13 sk.A – 25.kolo (Čadca – Oščadnica) 7.6.2015 o 9,00 a 11,00 – zmena ÚHČ,

DORAST

m)   II.liga U19, U17 – 27.kolo (V. Krtíš – N.Baňa) zo 7.6. na 6.6.2015 o 10,00 a 12,30,

n)    IV.liga dor.sk C – 26.kolo (Selce – Lovčica Trubín) z 13.6. na 12.6.2015 o17,30.

o)    III.liga dor.sk Sever – 22.kolo (Teplička n. Váhom – O. Jasenica) zo 16.5. na 22.5.2015 o 17,00 (rekonštrukcia štadióna), Teplička nad Váhom uhradí 10€ v MZF,

p)    III. liga JUH - 22.kolo Tornaľa - Jesenské 16.5.2015 o 14,00 hod. – MFS zrušené.

2.  KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 16.kolo (Rosina – Zákamenné) 13.5.2015 o 17,00 -  chýba súhlas FK Zákamenné,

b)    III.liga dor.sk.Sever – 23.kolo (Rosina – Čierne) z 23.5. na 27.5.2015(streda) o 17,00 - chýba súhlas FK Čierne,

c)    III.liga dor.sk.Juh – 24.kolo (Č.Balog – Žarnovica) z 31.5 na 30.5.2015 o 14,30 - chýba súhlas FK Žarnovica,

d)    IV.liga dor.sk C – 25.kolo (Kremnička - Selce) zo 6.6. na 4.6.2015 o 17,00  - chýba súhlas FK Kremnička,

e)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 24.kolo (Fiľakovo – Detva) z 30.5. na 3.6.2015(streda) o 15,30 a 17,30.- chýba súhlas FK Fiľakovo.

3.  KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U17 – 23.kolo (Rakytovce – R.Sobota), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/e, prípad odstupujeme DK,

b)    II.liga U17 – 23.kolo (L.Mikuláš – Bánová), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L.Mikuláš, podľa SP čl.100/b, prípad odstupujeme DK,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 21.kolo (Turzovka – L.Hrádok) priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Turzovka. Podľa SP čl.100/e,

d)    III.liga dor.sk.Sever – 21.kolo (Zakamenné – Sučany) priznávame 3 body a skóre 9:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Zákamenné, podľa SP čl.100/e,

e)    IV.liga dor.sk.C -  16.kolo (Lovčica Trubín – Pliešovce), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Pliešovce podľa SP čl.100/b,

f)     IV.liga dor.sk.D – 16.kolo (Nenince – Kokava nad Rimavicou), priznávame 3 body a skóre 5:1 ponechávame v platnosti v prospech FK Nenince podľa SP čl.100/b,

g)    IV.liga dor.sk.D – 21.kolo( Kalinovo – Hajnáčka) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kalinovo podľa SP čl.100/e,

h)    IV.liga dor.sk.D – 16.kolo (Revúca – Kalinovo), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Revúca, podľa SP čl. 100/b,

i)     III.liga U15, U13 sk.C – 16.kolo (Hriňová – Kremnica), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hriňová podľa SP čl.100/b.

4.  KM oznamuje:

a)    Námietku FK Poltár zo zápasu  (Lučenec – Poltár) odstupujeme KR,

b)    Námietku FK L. Hrádok zo zápasu (Zuberec – L. Hrádok) pokladáme vzhľadom na vyjadrenie R za bezpredmetnú,

c)    Neskoré začiatky:

Zakamenné – Sučany (dorast)  - neskorý príchod FK Sučany,

L. Hrádok – Sučany (dorast)  - neskorý príchod FK Sučany,

Braväcovo – Jesenské (dorast)  - neskorý príchod FK Jesenské,

K. Lieskovec – Podvysoká (dorast)  - internet FK K. Lieskovec,

Kremnica – Vígľaš Pstruša - neskorý príchod FK Vigľaš Pstruša,

Klin – Dlhá n. Oravou – neskoré uzatvorenie nominácií.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-934 DK žiada DZ, aby Správy delegátov zo stretnutí SsFZ hraných dňa 20.5.15 pre potreby prípadných disciplinárnych konaní uzatvorili najneskôr 21.5.15 (štvrtok) do 10:00 hod.

D-935 Na základe podnetu KR SsFZ Matej Čambora 1229025 Staškov 2 SN od 4.5.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-936 Na základe podnetu KR SsFZ Dávid Haško 1323758 Krupina 5 SN od 7.5.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-937 Patrik Langer 1279985 Závadka nad Hronom 5 SN od 11.5.15, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-938 Patrik Horváth 1300804 Poltár DK hráčovi dňom 11.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a sťažnosti po stretnutí II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár.

D-939 Ľuboš Uhlár 1301335 Poltár DK hráčovi dňom 11.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a sťažnosti po stretnutí II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár.

D-940 Patrik Ulický 1300734  Poltár DK hráčovi dňom 11.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a sťažnosti po stretnutí II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár.

D-941 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie podanie FK Poltár ohľadom stretnutia II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár.

D-942 DK berie na vedomie podanie Arnold Danyi R ohľadom stretnutia II. ligy skupina Juh SŽ Lučenec-Poltár.

D-943 Andrej Kriš 1258580 Oravské Veselé 2 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-944 Na základe podnetu KR SsFZ Juraj Diabelko R 6 týždňov nepodmienečne od 15.5.15 do 25.6.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 5.6.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-945 Na základe podnetu KR SsFZ Ján Sitár R 4 týždne nepodmienečne od 15.5.15 do 11.6.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 5.6.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-946 Na základe podnetu KR SsFZ Peter Mihalka R 4 týždne nepodmienečne od 15.5.15 do 11.6.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 5.6.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-947 Ján Kouřil 1218907 Zvolen B 1 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-948 Na základe podnetu KR SsFZ Mário Korda 1176226 Kláštor pod Znievom 1 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-949 Ján Kubolka 1127687 Cinobaňa DK hráčovi dňom 11.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a sťažnosti po stretnutí V. ligy skupina D dospelí Lesenice-Cinobaňa.

D-950 Michal Škalák 1211737 Poltár 4 SN po uplynutí DO za 9 ŽK, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-951 Denis Tkáčik 1249441 Bánová DK hráčovi dňom 11.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Čierne-Bánová.

D-952 Filip Remek 1260792 Belá 6 SN od 11.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-953 Branislav Belák masér FK Sklabiná dospelí 5 SN od 11.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-954 Igor Marko 1271153 Podlavice Badín 4 SN od 11.5.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF. 

D-955 Filip Slabécius 1280790 Bacúch 1 SN od 11.5.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-956 Na základe ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Ján Grenčík R (nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v stretnutí III. ligy skupina Juh dorastu Fiľakovo-Bacúch).

D-957 Na základe ods. 2  článku 5 „Dohody DK a KR SsFZ“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Jaroslav Kyzek R (záznam o neprístojnosti maséra FK Sklabiná elektronickom zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Čebovce-Sklabiná).

D-958 Martin Kijonka 1197889 Lipovec 1 SN od 11.5.15, DP 46-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-959 Erik Bošela 1323272 Heľpa 1 SN od 11.5.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-960 DK odstupuje KR na riešenie oznámenie DZ uvedené v časti „Iné zistenia v priebehu stretnutia“ Správy delegáta zo stretnutia SsFZ IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo-Poltár.

D-961 Jakub Ďurka 1287664 Teplička nad Váhom 2 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-962 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Revúca dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie IV. ligy skupina Juh dospelých Kováčová-Revúca.

D-963 Jozef Kantor 1259510 Staškov 3 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-964 Lukáš Gulán 1290357 Štiavnik 5 SN od 14.5.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-965 Michal Novotný 1164984 Čadca 1 SN od 14.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-966 Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa 3 SN po uplynutí DO za 5 ŽK, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-967 Pavol Pronaj 1246861 Martin 2 SP do 31.10.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-968 Dominik Čanecký 1261157 Skalité 1 SN od 14.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-969 Marek Finta 1197664 Lipovec 1 SN + zmena podmienečného DO 1 stretnutie na nepodmienečný od 14.5.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-970 Vladimír Konček 1112492 Lieskovec DK hráčovi dňom 14.5.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do predloženia odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu a námietke po stretnutí V. ligy skupina C dospelí Slovenská Ľupča-Lieskovec.

D-971 Jakub Ľalík 1257812 Buzitka 4 SN od 14.5.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-972 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Hrochoť dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie V. ligy skupina C dospelých Štiavnické Bane-Hrochoť.

D-973 DK obdržala dňa 14.5.15 odvolanie FK Podlavice Badín voči rozhodnutiu DK uvedenému pod D-899. DK žiada FK Podlavice Badín v termíne do 20.5.15 podľa DP 83-3 o doplnenie odvolania tak, aby spĺňalo ustanovenia DP 83-1.

D-974 DK obdržala dňa 14.5.15 odvolanie FK Podlavice Badín voči rozhodnutiu DK uvedenému pod D-897. DK žiada FK Podlavice Badín v termíne do 20.5.15 podľa DP 83-3 o doplnenie odvolania tak, aby spĺňalo ustanovenia DP 83-1.

D-975 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Kremnička, Kysucký Lieskovec, Čadca, Čierne a Rudina  dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 19.5.15 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-976 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ Varín, Krasňany dorast, Rimavská Sobota SD pokuta po 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac apríl 2015 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 19.5.15 a zároveň podľa DP 64-7 upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DO (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-977 Na základe podnetu KM SsFZ FK Rimavská Sobota MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a a 64-4 za predčasné ukončenie stretnutia II. ligy MD Rakytovce-Rimavská Sobota.

D-978 Na základe podnetu KM SsFZ FK Bánová MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie  družstva stretnutie II. ligy MD Liptovský Mikuláš-Bánová.

D-979 Peter Švába 1139048 Bobrov DK na základe DP 38-1 a bod 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za zakázané hranie rukou v gólovej príležitosti v 73´ stretnutia V. ligy skupina B dospelí Martin B-Bobrov), uhradiť 10 € v MZF.

D-980 Na základe podnetu ŠTK SsFZ FK Raková dospelí 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Raková-Bánová.

D-981 Kristián Feketík 1293346 Liptovský Hrádok 4 SN od 15.5.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-982 Filip Kojnok 1299962 Poltár 4 SN od 15.5.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-983 Richard Bial 1323536 Rimavská Sobota 4 SN od 15.5.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-984 Na základe ods. 2 článku 5 „Dohody DK a KR“ DK odstupuje KR na riešenie previnenie Miroslav Vrábeľ R (nesprávny popis priestupkov vylúčených hráčov v stretnutí II. ligy skupina Juh SŽ Poltár-Rimavská Sobota).

D-985 Patrik Brezoňák 1259348 Rabča 2 SN od 11.5.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-986 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 7.5.15 na 1 MFS:

          Adrián Koštial 1317273 Poltár, uhradiť 5 € v MZF.

          Róbert Špilák 1276688 Skalité, uhradiť 5 € v MZF.

D-987 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 9.5.15 na 1 MFS:

          Filip Bukovinský 1303799 Hontianske Nemce, uhradiť 5 € v MZF.

          Ladislav Dubovan 1239355 Rajec, uhradiť 10 € v MZF.

          Miroslav Kukolík  1233124 Olováry, uhradiť 10 € v MZF.

D-988 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 11.5.15 na 1 MFS:

          Lukáš Kováčik 1258352 Bytča, uhradiť 5 € v MZF.

          Radovan Galčík 1267617 Rakytovce, uhradiť 5 € v MZF.

          Richard Olšiak 1300335 Lučenec, uhradiť 5 € v MZF.

          Dávid Rajnoha 1258643 Krasno nad Kysucou, uhradiť 5 € v MZF.

          Ondrej Mokoš 1259285 Krupina, uhradiť 5 € v MZF.

          Erik Podmanický 1292909 Zborov nad Bystricou, uhradiť 5 € v MZF.

          Martin Slávik 1261497 Rajec, uhradiť 5 € v MZF.

          Róbert Černák 1133840 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF.

          Lukáš Mravec 1198173 Teplička nad Váhom, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Podhradský 1113486 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF.

          Jakub Zaťko 1210920 Trstená, uhradiť 10 € v MZF.

          Filip Zboja 1167481 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Karásek 1184975 Detva, uhradiť 10 € v MZF.

          Jaroslav Bačík 1152325 Predmier, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Ďuratný 1183770 Bánová, uhradiť 10 € v MZF.

          Ivan Čička 1207502 Kotešová, uhradiť 10 € v MZF.

          Roman Valiašek 1171368 Rudina, uhradiť 10 € v MZF.

          Radoslav Tatarčiak 1171963 Raková, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Rendko 1227140 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Mravec 1171735 Kláštor pod Znievom, uhradiť 10 € v MZF.

          Vladimír Uličný 1179221 Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Svintek 1067714 Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Jaroslav Beňovský 1211263 Voznica, uhradiť 10 € v MZF.

          Erik Šivkovkin 1258513 Priechod, uhradiť 10 € v MZF.

          Rajmund Bálint 1218991 Hajnáčka, uhradiť 10 € v MZF.

          Juraj Šár 1129991 Velký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF.

D-989 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 11.5.15 na 1 MFS:

          Štefan Rubint 1239116 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.

          Jaroslav Mihalda 1131818 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Michal Škalák 1211737 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Zachar 1128875 Vinica, uhradiť 10 € v MZF. 

D-990 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 12 ŽK od 11.5.15 na 1 MFS:

          Ján Segeč 1164964 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

D-991 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 14.5.15 na 1 MFS:

          Norbert Hegyi 1300387 Fiľakovo, uhradiť 5 € v MZF.

          Matej Kvašňovský 1262716 Staškov, uhradiť 5 € v MZF.

          Róbert Lysík 1315334 Podvysoká, uhradiť 5 € v MZF.

          Martin Hraško 1270420 Selce, uhradiť 5 € v MZF.

          Ondrej Gábor 1209041 Martin, uhradiť 10 € v MZF.

          Marián Jarabica 1182521 Žiar nad Hronom, uhradiť 10 € v MZF.

          Lukáš Štefanka 1219826 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF.

          Drahomír Kočiš 1211764 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF.

          Radomír Trnavec 1187875 Tvrdošín, uhradiť 10 € v MZF.

          Jozef Kollár 1131743 Stráňavy, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Lončík 1167117 Stráňavy, uhradiť 10 € v MZF.

          Juraj Janec 1187851 Kysucké Nové Mesto, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Boros 1190403 Vinica, uhradiť 10 € v MZF.

          Róbert Súth 1220468 Vinica, uhradiť 10 € v MZF.

          Ján Vantúch 1176200 Terchová, uhradiť 10 € v MZF.

          Michael Kostelný 1258353 Bánová, uhradiť 10 € v MZF.

          Dušan Ďuratný 1142234 Bánová, uhradiť 10 € v MZF.

          Ladislav Dubovan 1239355 Rajec, uhradiť 10 € v MZF.

          Ľuboš Franek 1227954 Belá, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Švába 1139048 Bobrov, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Zboroň 1229127 Nižná, uhradiť 10 € v MZF.

          Miroslav Kukolík 1233124 Olováry, uhradiť 10 € v MZF.

          Lukáš Stieranka 1295442 Hnúšťa, uhradiť 10 € v MZF.

D-992 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 ŽK od 14.5.15 na 1 MFS:

          Matej Kvočka 1300284 Terchová, uhradiť 5 € v MZF.

          Ján Melich 1103860 Málinec, uhradiť 10 € v MZF.

          Adrian Konček 134297 Hajnačka, uhradiť 10 € v MZF.  

D-993 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Roman Baláž 1146155 Čierne zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

          Mário Želiezka 1154787 Pliešovce na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Filip Ciesarík 1277530 Turzovka zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Martin Trnavský 1295371 Hnúšťa zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

          Róbert Kováč 1294252 Čadca na 1 SP do 31.10.15, uhradiť 5 € v MZF. 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Kotešová (Belá – Kotešová) - námietka neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF) Krupina U19 (Poltár - Krupina) – námietka nepreukázateľná - postupujeme DK SsFZ, Pliešovce U15 (Radzovce - Pliešovce) - námietka nepreukázateľná, Kláštor pod Znievom (Demänová – Kláštor pod Znievom) - sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF) – postupujeme DK SsFZ, Poltár U15 (Lučenec - Poltár) – v riešení, KR zaujme stanovisko po prešetrení prípadu, Cinobaňa (Lesenice - Cinobaňa) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu - postupujeme DK SsFZ, Jupie Podlavice Badín (S. Ďarmoty – Jupie Podlavice Badín) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.

3. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Lesenice – Cinobaňa, S. Ďarmoty – Jupie Podlavice Badín do 19.5.2015 pod hrozbou následku uloženia pokuty v zmysle kapitoly XVI bod 7 RS 2014/2015.

4. Na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2015 od 16:00 hod. v športovej hale Štiavničky pozývame R: Bušo (stretnutie Stráža – Kysucké Nové Mesto), Danyi (stretnutie Lučenec – Poltár U15). Účasť menovaných je povinná.

5. Žiadame KR ObFZ o zaslanie návrhu R a DZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ v termíne do 31.5.2015 na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

6. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

7. V dňoch 15. až 17. mája 2015 sa uskutoční celoslovenský seminár rozhodcov z programu TALENT na Štrbskom Plese v hoteli Trigan. Všetci rozhodcovia z PT budú informovaní o programe e-mailom od p. Roštára. Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný „Program Talent jar 2015“.

8. Z dôvodu opakovaných nedostatkov, pod následkom riešenia v zmysle „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu“ KR dôrazne upozorňuje:

a)    R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa popis priestupkov za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý neuvádza!

b)   R na skutočnosť, že pri napomínaní hráča ŽK v elektronickom zápise o stretnutí, popis priestupkov za ktoré bol hráč napomenutý neuvádza!

c)    DZ na ustanovenia druhej až piatej odrážky bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe

a.   uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ!

9. KR upozorňuje R na povinnosť zúčastňovať sa MFS podľa pokynov zo zimných seminárov, t. j. III. liga v rovnakom oblečení (oblek, košeľa, kravata), IV. a V. liga v spoločenskom oblečení (oblek, košeľa).

10.  Ukončenie činnosti R: Petrák, Vachan – KR ďakuje za doterajšiu spoluprácu.

11.  Nové ospravedlnenia R:  Madera 6.6., Ďuriník SO do konca JČ, Gregorec 18.5.-24.5. a 19.6. – 12.9.,Juríčka 23.5., 13.6., Kapusta 23.5., Močiliak 23.5., Truban 23.5., Kalmár M. 13.5. a do konca JČ, Kalmár P. 13.5., Šlapka 29.5.-31.5., Mikloš 30.5. do 15:00, Bednárik PD do konca JČ, Šupej 6.6., Jančo 30.5. Dibdiak od 29.5. do konca JČ,  Majerčík 6.6.-7.6., Gajdošík 30.5.-31.5. a PD do 16:00 od 3.6., Širanec 1.6.-4.6. a 7.6.,Hraško 30.5. do 12:00, Slašťan 5.6.-7.6.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

2.     Na základe konzultácie so SFZ oznamujeme s predstihom sekretárom ObFZ, že dňa 25.5.2015 (pondelok) o 9,30 hod. sa v zasadacej miestnosti Športovej haly AŠK Dukla v B. Bystrici na Štiavničkách, uskutoční pracovná porada (Stredoslovenský región) k jednotnému výkladu Registračného a prestupového poriadku SFZ a Súťažného poriadku SFZ.

3.     Na základe plánu práce orgánov SsFZ oznamujeme, že dňa 26.6.2015 (v piatok) o 11,00 sa uskutoční zasadnutie Konferencie SsFZ a po rokovaní konferencie (15,00) Aktív ŠTK a KM SsFZ k vyhodnoteniu súťažného ročníka 2014/2015 a k príprave nového súťažného ročníka 2015/2016.

 

 

Zmena DL:

Teplička n. V. – O. Jasenica (dor., 22.k., hrá sa až 22.5.o 17:00 v O. Jasenici, R Matejčík, AR Farský),

Bacúch – Detva (dor., 22.k., 16.5., R Tokár, AR Petrík - nová), Tornaľa – Jesenské (dor. nehrá sa – viď správa KM).