Spravodajca č. 41/2014-15                                                             23. 4. 2015

 

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. S odvolaním sa na RS SsFZ 2014/2015 čl. VI. 7/b – kolidácia MFS A a B družstiev v jeden hrací deň, ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať stretnutia:

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 19.kolo IV. liga J Vinica – Podbrezová B

·        10.05.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 23.kolo III. liga Žiar B – Čadca

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov, HP a UHČ v MFS:

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        29.04.2015 /streda/  o 16,30 hod. 18.kolo III. liga Rakytovce – L. Hrádok

·        29.04.2015 /streda/  o  16,30 hod. 14.kolo V. liga B Nižná – Bešeňová

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 15.kolo IV. liga S Tvrdošín – Belá Dulice

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,00 hod. 16.kolo IV. liga S Rosina – Trstená

·        01.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 16.kolo V. liga A Raková – Predmier

·        01.05.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 16.kolo V. liga A Belá – Kotešová

·        01.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo V. liga B Kláštor p. Znievom – Likavka

·        01.05.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 16.kolo V. liga D D. Strehová – Radzovce

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        07.05.2015 /štvrtok/ o 17,00 hod. 16.kolo V. liga C Č. Balog – Bacúch

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo IV. liga S Belá Dulice – Stráža

·        08.05.2015 /piatok/  o  16,30 hod. 14.kolo V. liga A Rudina – Kotešová

·        08.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod.  16.kolo V. liga A L. Lúčka – Rajec

·        08.05.2015 /piatok/  o 14,00 hod. 16.kolo V. liga D Lesenice – Olováry

·        08.05.2015 /piatok/  o 16,30 hod. 16.kolo V. liga D Čebovce – Mýtna

·        08.05.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 16.kolo V. liga D Sklabiná – V. Krtíš

·        13.05.2015 /streda/  o 16,00 hod. 16.kolo IV. liga J Zvolen B – Málinec ihr. Príbelce

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        20.05.2015 /streda/  o 17,30 hod. 15.kolo IV. liga S O. Veselé – L. Štiavnica

·        20.05.2015 /streda/  o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B Martin B – Bešeňová

·        23.05.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 23.kolo V. liga B T. Štiavnička – Dúbrava

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        23.05.2015 /sobota/ o 10,00 hod. 23.kolo V. liga C Lieskovec – Medzibrod

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

·        05.06.2015 /piatok/  o 17,00 hod. 25.kolo IV. liga S Stráňavy – Tvrdošín  

 1. Berieme na vedomie:

·        podnet FK Martin B – O. Jasenica, zmena termín MFS, chýba súhlas H

·        podnet FK Hriňová, zmena termínu MFS: Hriňová – Zvolen B, chýba súhlas H

 1. Oneskorené začiatky stretnutí: K. Lieskovec - Stráňavy /D – opakovane, odstupujeme DK/
 2. Nedostatky v stretnutí : K. Lieskovec - Stráňavy /neposkytnutie videozáznamu po stretnutí/ Sl. Ďarmoty – Fiľakovo /nesprístupnenie kabíny H - oneskorený začiatok mládežníckeho stretnutia/
 3. Berieme na vedomie:

·      Otvorený list TJ Jednota Bánová k stretnutiu Raková – Bánová, žiadame FK Bánová o zaslanie oskenovanej kópie Zápisu o stretnutí  zo spomínaného MFS v termíne do 29.4.2015 na adresu ŠTK SsFZ.

·      Námietky kapitánov v stretnutí Raková – Bánová /H 2x/, Štiavnik – Čierne /H/

 1. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.
 2. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2015 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK na bod 4/a tejto ÚS a na bod 2, US 34/2014-2015.

1. KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďujeme odohrať  MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 15.kolo (Radzovce – Pliešovce) zo 6.5. na 5.5.2015 (utorok) o 15,00 a 17,00,

b)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 15.kolo (Žarnovica – B. Štiavnica) zo 6.5. na 7.5.2015 o 15,30 a 17,30,

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 14.kolo (Juventus A – Bánová) 29.4.2015 o 15,30 a 17,30.- zmena ÚHČ,

d)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 14.kolo (Bytča – Belá) 29.4.2015 o 14,00 a 16,00.-  zmena ÚHČ,

e)    III.liga U15, U13 sk.A – 14.kolo (Skalité – Zborov n. Bystricou) 29.4.2015 o 15,30 a 17,30 - zmena ÚHČ,

f)     III.liga U15, U13 sk.A – 14.kolo (Radoľa – Juventus B) 29.4.2015 o 15,00 a 17,00 - zmena ÚHČ,

g)    III.liga U15, U13 sl.A – 15.kolo (Zborov n.Bystricou – Turzovka) 6.5.2015 o 15,30 a 17,30. zmena ÚHČ,

h)    III.liga U15, U13 sk.A – 15.kolo (Čierne – Skalité) 6.5.2015 o 15,00 a 17,00 - zmena ÚHČ,

i)     III.liga U15, U13 sk.A – 20.kolo (Turzovka – Čadca) 3.5.2015 o 10,00 a 12,00 - zmena ÚHČ,

j)     III.liga U15, U13 sk.A – 22.kolo (Turzovka – K.N.Mesto B) 17.5.2015 o 10,00 a 12,00 - zmena ÚHČ,

k)    III.liga U15, U13 sk.A – 24.kolo (Turzovka – Radoľa) 31.5.2015 o 10,00 a 12,00 - zmena ÚHČ,

l)     III.liga U15, U13 sk.A – 26.kolo (Turzovka – Skalité) 14.6.2015 o 10,00 a 12,00 - zmena ÚHČ,

m)   III.liga U15, U13 sk.B – 20.kolo (Rabča – Zuberec) z 31.5. na 30.5.2015 o 10,00 a 12,00.

DORAST

n)    II.liga U19, U17 – 29.kolo (Bánová R.Sobota) z 29.4. na 28.4.2015 o 13,00 a 15,30, R. Sobota  uhradí 10€ v MZF,

o)    II.liga U19, U17 – 21.kolo (RakytovceČadca) 25.4.2015 o 9,30 a 12,00 – zmena UHČ, Čadca uhradí 10€ v MZF,

p)    II.liga U19, U17 – 22.kolo (Rakytovce – Námestovo)  z  2.5. na 3.5.2015 o 9,30 a 12,00, kolízia MFS,

q)    II.liga U19, U17 – 25.kolo (Bánová – Martin) z 24.5. na 20.5.2015 (streda) o 15,00 a 17,30,

r)     III.liga dor.sk.Sever – 20.kolo (L.Hrádok – Staškov) 3.5.2015 o 10,00 - zmena ÚHČ,

s)    III.liga dor.sk.Sever – 22.kolo (L.Hrádok – Stráňavy) 17.5.2015 o 10,00- zmena ÚHČ,

t)     III.liga dor.sk.Sever – 24.kolo (L.Hrádok – Rosina) 31.5.2015 o 10,00- zmena ÚHČ,

u)    III.liga dor.sk.Sever – 26.kolo (L.Hrádok – Čierne) 14.6.2015 o 10,00- zmena ÚHČ,

v)    III.liga dor.sk. Juh – 16.kolo (Žarnovica – H.Nemce) 8.5.2015 o 14,00,

w)   IV.liga dor.sk.A – 21.kolo (Rajec – Terchová) z 9.5. na 10.5.2015 o 14,00 ako predz.dosp.

x)    IV.liga dor.sk.A – 25.kolo (Rajec – Štiavnik) zo 6.6. na 7.6.2015  o 14,30 ako predz.dosp.

y)    IV.liga dor.sk.B – 16.kolo (Závažná Poruba – Chlebnice) z 13.5. na 12.5.2015 o 17,00,

z)    IV.liga dor.sk.B – 21.kolo (RabčaO.Veselé) z 10.5 na 9.5.2015 o 17,00.

2. KM neschvaľuje zmeny termínov:

a)    III.liga U15, U13 sk.A – 23.kolo (Oščadnica – Varín) z 23.5. na 27.5.2015 (streda) o 14,00 a 16,00. - chýba súhlas FK Varín,

b)    III.liga dor.sk.Sever – 16.kolo (Rosina – Zákamenné) 13.5.2015 o 17,00.-  chýba súhlas FK Zákamenné,

c)    III.liga U15, U13 sk.A – 25.kolo (Rajec – Belá) zo 6.6. na 3.6.2015(streda) o 15,00 a 17,00 – chýba súhlas FK Belá.

d)    IV.liga dor.sk.A – 16.kolo (Oščadnica – Skalité) z 13.5. na 5.5.2015(utorok) o 16,00 - chýba súhlas FK Oščadnica,

3. KM kontumuje MFS:

a)    III.liga dor.sk.Sever – 18.kolo (Teplička nad Váhom – Sučany), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Teplička nad Váhom podľa SP čl.100/b,

b)    IV.liga dor.sk.C – 18.kolo (Kremnička – Hliník n. Hronom), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kremnička podľa SP čl. 100/b,

c)    III- liga dor. Sk. Juh – 18.kolo (Č. Balog – Krupina), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Č. Balog  podľa SP čl.100/i ( neoprávnený štart hráča FK Krupina v čase zastavenej činnosti),

d)    IV. liga dor. Sk. D – 17.kolo (Bušince - Revúca), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Revúca. podľa SP čl.100/i, ( neoprávnený štart hráča FK Bušince v čase zastavenej činnosti).

4. KM oznamuje:

a)    Dôrazne upozorňujeme FK, že z dôvodu nedostatku rozhodcov, je možné v zmysle US 34/2014-2015, bod 4, odohrať MFS mládeže v nedeľu  po 12,00 len v prípade, že na zápasy mládeže naväzuje stretnutie dospelých . Uvedené platí bez výnimky. Žiadame FK,  aby obratom  požiadali podaním  v ISSF o výnimku v UHČ na jednotlivé zápasy v mesiacoch máj a jún 2015, v poradí – súťaž, kolo, MFS, požadovaný UHČ, MFS dospelých, ktoré nasleduje po MFS mládeže.

Uvedenú povinnosť majú aj FK, ktorým KM schválila na prebiehajúci súťažný ročník výnimku. V prípade, že nezaznamená KM uvedené podanie, stanoví UHČ v zmysle US 34/1 – 10,00 žiaci, 12,00 dorast,

b)    Na základe čl. 108 SP a RS -čl. XIX, bod 36a  vylučujeme zo súťaže družstvo dorastu FK Hliník nad Hronom, prípad odstupujeme DK SsFZ ,

c)    Odstupujeme KR ObFZ Lučenec prípad rozhodcov M. Holas, M. Jačmeník a KR ObFZ R. Sobota rozhodcu M. Hodoň – neuvedenie štartu hráča FK Vidiná – dorast bez RP do zápisu o stretnutí,

d)    Berieme na vedomie ospravedlnenia FK Hliník nad Hronom – dorast a FK  Sučany – dorast za nedostavenie sa na MFS, prípad FK Hliník nad Hronom odstupujeme DK,

e)    Neskoré príchody:

Očová – Braväcovo (dorast) – obidva FK neskoré uzavretie zostavy v ISSF,

Bzovík - Vígľaš ( dorast) – neskorý príchod FK Vígľaš.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-762 Na základe podnetu KR SsFZ Marek Rudzan 1198040 Nová Baňa DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-763 FK Lučenec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 58-2a a 48-4 za neprístojnosti po stretnutí III. ligy dospelí Lučenec-Nová Baňa.

D-764 Peter Rutkaj 1174639 Lučenec  DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 10 € v MZF.

D-765 Na základe správy DZ Róbert Černák 1133840 Žarnovica 4 SN od 13.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-766 Na základe správy DZ Stanislav Kavoň 1229359 Oravská Jasenica 3 SN od 16.4.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-767 Na základe správy DZ Milan Psotka 1191985 Mýtna 3 SN od 16.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-768 Marian Hric vedúci družstva FK Podlavice Badín SD 8 SN od 20.4.15, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-769 FK Podlavice Badín SD pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) podľa DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosti vedúceho družstva v stretnutí II. ligy SD Podlavice Badín-Rakytovce.

D-770 Matúš Domiter 1282262 Lisková 4 SN od 20.4.15, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-771 Michal Mojžiš 1301516 Vidiná 2 SN od 20.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-772 Adrián Filipiak 1300769 Kalinovo 2 SN od 20.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-773 Maroš Hreus 1293754 Stráňavy 2 SN od 20.4.15, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-774 Kamil Koleno 1239568 Krásno nad Kysucou 1 SN od 20.4.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-775 Michal Užák 1233118 Belá 1 SN od 20.4.15, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-776 Tomáš Minarovič 1277736 Kysucký Lieskovec DK hráčovi dňom 20.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 28.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neprístojnosti v 87´ stretnutia IV. ligy Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Stráňavy).

D-777 Rastislav Ozimý 1249447 Stráňavy DK hráčovi dňom 20.4.15 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 28.4.15 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neprístojnosti v 87´ stretnutia IV. ligy Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Stráňavy) a k rozsahu svojho zranenia počas neprístojností.

D-778 Radoslav Lončík 1242839 Stráňavy 3 SP do 31.8.15, DP 46-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-779 Miroslav Hajko 1199158 Štiavnik prípadné DO bude hráčovi uložené na základe odborného stanoviska KR SsFZ k námietke po stretnutí V. ligy skupina A dospelí Štiavnik-Čierne.

D-780 Ján Kubáň 1212722 Belá 1 SP do 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-781 Marek Bačík 1124838 Demänová 1 SP do 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-782 Jakub Stankovič 1258521 Zvolen 1 SP do 31.8.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-783 Dominik Kudlík 1184029 Kováčová 4 SN od 20.4.15, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-784 Jaroslav Kocúr vedúci družstva FK Kováčová dospelí 6 SN od 20.4.15, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-785 FK Kováčová dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 48-1c a 48-4 za neprístojnosť vedúceho družstva v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Kováčová-Tisovec.

D-786 Na základe podnetu KM SsFZ FK Veľký Krtíš SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy SD Lučenec-Veľký Krtíš.

D-787 Na základe podnetu KM SsFZ Mário Kováč 1263442 Bušince 4 SN od 23.4.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-788 Na základe podnetu KM SsFZ René Račko tréner FK Bušince dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-789 Na základe podnetu KM SsFZ Marta Račková vedúca družstva FK Bušince dorast 6 SN od 23.4.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 10 € v MZF.

D-790 Na základe podnetu ŠTK SsFZ Marian Varholák 1246872 Slovenské Ďarmoty 2 mesiace nepodmienečne od 16.4.15 do 15.6.15, DP 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-791 Miloš Pleva 1294947 Liptovský Hrádok 2 SP do 31.8.15, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-792 Na základe podnetu KM SsFZ Šimon Križan 1304167 Krupina DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-793 Na základe podnetu KM SsFZ Adrián Paľov 1304133 Krupina 4 SN od 23.4.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-794 Na základe podnetu KM SsFZ Tomáš Packa 1343251 Krupina 4 SN od 23.4.15, DP 53-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-795 Na základe podnetu KM SsFZ Ľubomír Bartík tréner FK Krupina dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-796 Na základe podnetu KM SsFZ Ondrej Odaloš vedúci družstva FK Krupina dorast 6 SN od 23.4.15, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-797 Na základe podnetu VV SsFZ a sekretariátu SsFZ FK Kremnička pokuta 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-7 za neuhradenie MZF za mesiac marec 2015 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-798 Na podnet ŠTK SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za nedostatky pri vyhotovení elektronického zápisu o stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Stráňavy.

D-799 Na návrh KR SsFZ Ľuboš Kapusta R pokarhanie, DP-11 za oneskorené ospravedlnenie z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 11.5.15 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-800 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 13.4.15 na 1 MFS:

          Matúš Levický 1155443 Revúca, uhradiť 10 € v MZF.

D-801 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 20.4.15 na 1 MFS:

          Peter Červeník 1261527 Zborov nad Bystricou, uhradiť 5 € v MZF.

          Jakub Bros 1276770 Oščadnica, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Helt 1277699 Kysucký Lieskovec, uhradiť 5 € v MZF.

          Kristian Slimák 1275851 Jupie Podlavice-Badín, uhradiť 5 € v MZF.

          Jozef Machala 1300731 Málinec, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Dirbák 1259972 Kalinovo, uhradiť 5 € v MZF.

          Ján Nociar 1265470 Bušince, uhradiť 5 € v MZF.

          Jaroslav Šidlo 1152471 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF.

          Richard Rubint 1117386 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Macejko 1146533 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B, uhradiť 10 € v MZF.

          Patrik Štefunda 1228804 Kysucké Nové Mesto, uhradiť 10 € v MZF.

          Róbert Elek 1189056 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF.

          Lukáš Snopko 1179987 Kováčová, uhradiť 10 € v MZF.

          Eugen Bari 1218933 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF.

          Rastislav Michálik 1058993 Staškov, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Brodňan 1174963 Rudina, uhradiť 10 € v MZF.

          Jaroslav Chmúrny 1175371 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF.

          Mário Auxt 1241175 Čierny Balog, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Zehnal 1198556 Podlavice, uhradiť 10 € v MZF.

D-802 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 23.4.15 na 1 MFS:

          Lukáš Nitško 130 7235 Rakytovce, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Kormaňák 1298903 Čadca, uhradiť 5 € v MZF.  

D-803 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Matúš Koncoš 1295330 Hnúšťa zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

          Boris Kriška 1182930 Hnúšťa na 1 SP do 31.8.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Milan Krčmárik vedúci družstva FK Skalité dospelí na 3 SP do 31.10.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Michal Konder 1208411 Podlavice Badín zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

          Ľubomír Horváth 1074739 Diviaky zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Tóth 1207486 Fiľakovo zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

D-804 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 28.4.15: 

           zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Stráňavy.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Sťažnosť D a H (Lučenec – Nová Baňa) – sťažnosť D: po vzhliadnutí videozáznamu KR považuje sťažnosť za čiastočne opodstatnenú v bodoch, ktoré spĺňajú náležitosti kapitoly XVIII RS vo futbale 2014/2015. Zároveň žiadame FK LAFC Lučenec predložiť potvrdenie o dátume, kedy bol videozáznam z predmetného MFS doručený na sekretariát SsFZ, sťažnosť H: sťažnosť opodstatnená - postupujeme DK SsFZ, Bešeňová (Bešeňová - Lipovec) – po vzhliadnutí videozáznamu KR považuje sťažnosť za neopodstatnenú – postupujeme DK SsFZ, Bytčica (Bytčica – O. Veselé) - sťažnosť neopodstatnená, zároveň všetky body nespĺňajú náležitosti kapitoly XVIII RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Bánová (Raková – Bánová) – sťažnosť čiastočne opodstatnená – postupujeme ŠTK SsFZ, Vrútky (Rosina – Vrútky) - sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Jupie Podlavice Badín (Jupie Podlavice Badín - Hriňová) – vyhodnotenie správnosti postupu HU odstupujeme ŠTK SsFZ (na základe správy DS), Čierne (Štiavnik - Čierne) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu – postupujeme DK SsFZ.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 2. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Jupie Podlavice Badín – Hriňová, Štiavnik - Čierne do 28.4.2015 pod následkom uloženia pokuty 300 €.

4.    Na zasadnutie KR, ktoré sa uskutoční dňa 8.5.2015 v športovej hale Štiavničky pozývame R a DZ: Diabelko, Rosiar (za účelom objasnenia okolností v stretnutí Raková - Bánová), Bušo (stretnutie Stráža – Kysucké Nové Mesto). Účasť menovaných je povinná.

 1. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

b)   Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

 1. Dňa 8. mája sa v Banskej Bystrici od 8:00 – 16:00 hod. uskutoční seminár – Športový delegát futbalu licencie A, ktorý organizuje KR SsFZ v úzkej spolupráci s KD SFZ. Účastnícky poplatok je 15 €. Žiadame ObFZ, aby na uvedený seminár prihlásili aj svojich DZ, ktorí nemajú platnú licenciu A. Účastníci po úspešnom absolvovaní dostanú príslušné Osvedčenie. Prihlášky zasielajte na adresu viliam.vais@gmail.com do 30. apríla 2015.
 2. V dňoch 15. až 17. mája 2015 sa uskutoční celoslovenský seminár rozhodcov z programu TALENT na Štrbskom Plese v hoteli Trigan. Všetci rozhodcovia z PT budú informovaní o programe e-mailom od p. Roštára.

Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený aktualizovaný „Program Talent jar 2015“.

 1. Z dôvodu opakovaných nedostatkov, pod následkom riešenia v zmysle „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu“ KR dôrazne upozorňuje:

a)     R na skutočnosť, že pri vylúčení hráča po napomenutí druhou ŽK v elektronickom zápise o stretnutí sa popis priestupkov za ktoré bol hráč dvakrát napomenutý neuvádza!

b)    R na skutočnosť, že pri napomínaní hráča ŽK v elektronickom zápise o stretnutí, popis priestupkov za ktoré bol hráč napomenutý neuvádza!

c)     DZ na ustanovenia druhej až piatej odrážky bodu 15 kap. XX. RS 2014/2015 o spôsobe

uvádzania a hlavne neuvádzania údajov v Správe delegáta zo stretnutia SsFZ!

 1. KR upozorňuje R na povinnosť zúčastňovať sa MFS podľa pokynov zo zimných seminárov, t. j. III. liga v rovnakom oblečení (oblek, košeľa, kravata), IV. a V. liga v spoločenskom oblečení (oblek, košeľa).
 2. Vzhľadom k rozhodnutiu ŠTK a KM odohrať zrušené kolá v pracovné dni, žiadame R a DZ, aby prehodnotili prípadné ospravedlnenia na termíny 13.5. až 15.5. a zariadili si svoje osobné povinnosti tak, aby sa dohrávok zúčastnili v zmysle pôvodnej delegácie. Tolerované budú len potvrdenia PN, prípadné disciplinárne postihy a skutočné vážne osobné dôvody, podložené akceptovateľným potvrdením.
 3. Nové ospravedlnenia R:  Capek 10.5., 31.5., Bátory P. 16.5.-17.5., Nemček 9.5., Bušo 9.5., 23.5.-28.5., 30.5., Belán O. 16.5., Rogoň 13.5.-15.5., Šimovič 9.5.-10.5., Jodas  9.5., 16.5., 23.5., 31.5.,  7.6., 14.6. do 12:00, Sitár 2.5 pred uz. DL., Grenčík 8.5., Kalmár P, Kalmár M – PD do konca JČ, Koós 16.5., Stankovianska 17.5., Hraško 2.5., 8.5.-10.5., Petrík 18.5.-21.6. del. len 1 deň, Horný 16.5. do 13:00, Horák PN od 24.4., Juríček PD 18.5.-22.5. a 8.6.-12.6.,
 4. Ospravedlnenia po uzatvorení DL: Hraško

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2015 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 27. - 28. jún (kategória dorast), 18. - 19. júl (kategória žiaci) a 15. - 16. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2015, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradný termín záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie bude v utorok 05.mája 2015 o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica)

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

1) Zmena termínu v druhom kole nadstavbovej časti regionálnej lige žiačok Stred 26.4.2015:

Na základe nominácie troch hráčok z ŠK Selce do reprezentácie WU17 sa na žiadosť ŠK Selce a po následnej vzájomnej dohode klubov termín druhého kola nadstavbovej časti zápasov z 26.4.2015  presúva na novy termín a to: 14.6.2015 /nedeľa/. Usporiadateľ: MŠK FOMAT Martin /voľno ŠKF VIX Žilina/. Hrací čas ostáva tak, ako bol pôvodne naplánovaný:

  9:00       MŠK FOMAT Martin - MFK Ružomberok

10:00       ŠK Selce - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

11:05       MŠK FOMAT Martin - ŠK Selce

12:00       FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MFK Ružomberok

13:05       MFK Ružomberok - ŠK Selce

14:00       MŠK FOMAT MartinFK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že úhrada MZF prostredníctvom Poštového poukazu je z dôvodu neúmerne dlhej identifikácie platiteľa (viac ako 10 dní) absolútne neprijateľná. Odporúčame realizovať úhradu prostredníctvom bankového prevodu, prípadne vkladom na účet.

2.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 15.5.2015 v B. Bystrici.

3.     Upozorňujeme ObFZ na možnosť zakúpenia vstupeniek na zápas KME Slovensko – Macedónsko 14. 6 2015 o 20.45 v Žiline (viď e mail zo SFZ).

 

Zmeny DL:

Rakytovce – L. Hrádok (dosp., dohr. 18.k., 29.4., AR1 Halfár za Juríčka)

Čadca – Rakytovce (dosp., 29.k., 6.5., R Gregorec za Hraška, AR1 Wojčík za Gregorca)

L. Hrádok – Staškov (dor., 20.k., 3.5., R Remeň za Tuturu)

Prestavlky – S. Lupča (žiaci, 15.k., 6.5., R ObFZ ZH za Považana)