Spravodajca č. 35/2014-15                                                             13. 3. 2015

 

Sekretariát k dnešnému dňu neobdŕžal Dohody so SFZ od R:

Polomský,

 

Sekretariát k dnešnému dňu neobdŕžal Dohody so SsFZ od R:

Auxt Juraj (ObFZ BB), Gajdošík, Katrenčík, Oravec Ľubomír st. (ObFZ ZA), Rumanovský Martin (ObFZ BB), Šottník Michal (ObFZ ZA), Šveda Stanislav (ObFZ DK), Železňák Michal (ObFZ DK).

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Úprava termínovej listiny III. ligy dospelých v jarnej časti 2014/2015 nasledovne:

·        29. kolo –  6. mája 2015 o 17,00 hod. /streda/

·        30. kolo – 27.mája 2015 o 17,30 hod. /streda/

·        FK Čadca – jarná časť 2014/2015 SOBOTA/UHČ /okrem 14.6.2015/

 1. ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ v MFS:

·        21.03.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Šalková – Repište

·        22.03.2015 /nedeľa/ o 18,00 hod. 14.kolo V. liga C Bacúch – Lieskovec, UT Podbrezová, Skalica

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga C Medzibrod – Priechod

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga B T. Štiavnička – Diviaky

·        29.03.2015 /nedeľa/ o 16,30 hod. 15.kolo V. liga C Bacúch – Badín B, UT Podbrezová, Skalica

·        04.04.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 16.kolo V. liga C Šalková – Medzibrod

·        04.04.2015 /sobota/ o 14,30 hod. 16.kolo V. liga D Sklabiná – V. Krtíš

·        18.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga D Sklabiná – Olováry

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        23.05.2015 /sobota/ o 14,00 hod. 23.kolo V. liga C Slov. Ľupča – Štiavnické Bane

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

 1. ŠTK schvaľuje zmenu HP:

·        22.03.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 14. kolo IV. liga J Podbrezová B – Revúca /UT Podbrezová-Skalica/

 1. Berieme na vedomie žiadosť FK Tvrdošín o zmenu MFS:

·        05.06.2015 /piatok/ o 17,00 hod. 25.kolo IV.liga S Stráňavy – Tvrdošín /chýba súhlas FK Stráňavy/

 1. ŠTK schvaľuje zmeny UHČ v jarnej časti 2014/2015 pre FK Lesenice:

·        14. kolo Lesenice – V. Krtíš      22.03.2015 o 12,30 hod.

·        16. kolo Lesenice – Olováry     05.04.2015 o 13,00 hod.

·        18. kolo Lesenice – Mýtna        19.04.2015 o 13,30 hod.

·        20. kolo Lesenice – D. Strehová     03.05.2015 o 14,00 hod.

·        21. kolo Lesenice – Cinobaňa   10.05.2015 o 14,00 hod.

·        23. kolo Lesenice – Sklabiná    24.05.2015 o 14,30 hod.

·        25. kolo Lesenice – Tornaľa      07.06.2015 o 14,30 hod.

 1. Po splnení licenčných podmienok III. ligy a obhliadke futbalového štadióna Fomat Martin, schvaľujeme materiálno-technické vybavenie a hraciu plochu Mestského štadióna v Martine pre MFS dospelých a mládeže.

FK Čadca – nahlásenie obhliadky štadióna, odstránenie nedostatkov dňa 18.3.2015.

 1. Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2014/2015 sa uskutoční v dňa 19.3.2015 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.
 2. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.
 3. Na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály je k dispozícii materiál SFZ – Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK k aplikácii zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.
 4. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2015 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

Žiadame FK, ktorým štartujú v súťažiach SsFZ Banská Bystrica žiacke družstvá U 15 a U 13 o vyplnenie nasledovného dotazníka v termíne do 25 marca 2015 (streda). (Kliknite na nasledujúci odkaz): https://docs.google.com/forms/d/1f8xhgN3c8EMQYbCFFx8DTZ1TyRf31KCNDrba0peGmWQ/viewform?usp=send_form

1.    KM schvaľuje zmeny hracích dní a časov  pre celú jarnú časť ročníka  14/15 nasledovne:

ŽIACI

a)    II. liga Sever U15 a  U13 – Kysucké Nové Mesto A – domáce stretnutia NE v  ÚHČ, ihrisko Povina,

b)    II. liga Sever U15, U13 – Žilina C nasledovne:

·       16.kolo (Žilina C – KNM) 2.4.2015 (štvrtok) o 9,00 a 11,00, ihrisko Strážov,

·       18.kolo – (Žilina C – Bánová) 18.4.2015 o 15,00 a 17,00, ihrisko Strážov,

·       14.kolo (Žilina C – Zákamenné) 29.4.2015 o 10,00 a 12,00, ihrisko Strážov,,

·       20.kolo (Žilina C – Istebné) 2.5.2015 o 15,00 a 17,00, ihrisko Strážov,

·       24.kolo (Žilina C – Teplička nad Váhom) 30.5.2015 o 10,00 a 12,00, ihrisko Strážov,

·       26.kolo (Žilina C – Čadca) 13.6.2015 o 10,00 a 12,00, ihrisko Závodie,

c)    III. liga sk. B U15 a U13 – Dlhá nad Oravou - domáce stretnutia NE, ako predzápas dospelých – U13 90 minút pred UHČ dospelých OFZ DK,

d)    II. liga Sever U15 a  U13 – Čadca A – domáce stretnutia – SO v ÚHČ,

e)    III. liga sk. A U15 a  U13 – Čadca B – domáce stretnutia NE v  ÚHČ,

f)     II. liga Sever U15 a  U13 – Bánová– domáce stretnutia – NE v ÚHČ.

DORAST

g)    II.liga U19, U17 – Lučenec – domáce stretnutia počnúc 19.kolom - NE v UHČ,

h)    II.liga U19, U17 – Čadca – domáce stretnutia - NE v UHČ,

i)     II.liga U19, U17 – Bánová – domáce stretnutia  - SO v UHČ,

j)     III.liga sk.Sever – Istebné – domáce stretnutia NE  o 11,00,

k)    IV.liga sk.D – Kokava nad Rimavicou – domáce stretnutia SO  o 14,00.

2.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    Nepredložené

DORAST

b)    III.liga dor.sk.Juh – 15.kolo (Hontianske Nemce – Detva) z 29.3. na 28.3.2015 o 15,00,

c)    III.liga dor.sk.Juh – 18.kolo (Žarnovica – Detva) z 19.4. na 18.4.2015 o 16,00,

d)    IV.liga dor.sk.B – 18.kolo (Oravské Veselé – Chlebnice) z 18.4. na 17.4.2015 (piatok) o 17,00,

e)    IV.liga dor.sk.B – 14.kolo (Or. Polhora – Likavka) 22.3.2015 o 12,30. ÚT Námestovo,

f)     IV.liga dor.sk.C – 23.kolo (S. Ľupča – Kremnica) z 23.5. na 24.5.2015 o 17,00,

g)    IV.liga dor.sk.C – 20.kolo (Kremnička – S. Ľupča) z 3.5. na 30.4.2015(štvrtok) o 16,00.

3.    KM oznamuje

a)    Jarná časť súťažného ročníka 2014/ začína nasledovne : dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015

b)    FK, ktorým bola schválená zmena na celú jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka, sú povinné oznámiť v zmysle RS, čl. VI, bod 6b uvedenú skutočnosť súperom ešte písomnou formou,

c)    III. liga dorast sk. SEVER – 14.kolo (Turzovka – Staškov) z 22.3. na 15.4.2015 (streda) – neschválené, chýba súhlas FK Staškov, hrá sa v pôvodnom termíne,

d)    IV. liga dor.sk.C – 16.kolo (Kremnička – D.Niva) z 5.4. na 2.4.2015 (štvrtok) - neschválené, chýba súhlas FK D.Niva,

e)    IV. liga dor.sk. C -  14.kolo (S.Ľupča – Pliešovce) z 21.3. na 8.5.2015 o 17,00 – neschválené, odohrať do 14 dní, v budúcnosti riešiť predohratím,

f)     Všetky FK musia pri podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia dodržiavať RS 2014/2015, čl. VI, bod 7 ( zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS), pričom zápasy sa spravidla predohrávajú,

g)    Povinnosťou FK je mať platné lekárske prehliadky hráčov, platnosť ktorých bude KM priebežne kontrolovať

4.    Povinnosti FK týkajúce sa súpisiek :

·        FK, ktoré majú v danej kategórii len 1 družstvo /nemajú A,B,C /,  zabezpečia nahratie súpisky manažérom ISSF do systému v nasledujúcich termínoch : 20.3.2015 – družstvá dorastu, 3.4.2015 – družstvá žiakov. Potvrdenú súpisku tieto FK neodosielajú KM.

·        FK, ktoré majú v danej kategórii viac ako 1 družstvo (B, C), zabezpečia nahratie súpisiek do ISSF, vytlačia, potvrdia pečiatkou, podpismi, vytvoria sken súpisky a odošlú ho elektronicky ako prílohu v termíne do 18.3.2015 / dorast / a 1.4.2015 / žiaci / na adresu mladezssfz@gmail.com. Komisia následne na zasadnutí potvrdí súpisku a v skenovanej podobe elektronicky odošle potvrdenú danému FK tak, aby ju mal k dispozícii už na prvom MFS. KM akceptuje aj súpisky zaslané včas prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. doručené osobne na zasadnutie komisie, pričom riziko absencie súpisky na 1. Stretnutí nesie FK. V prípade nesplnenia uvedených povinností zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

 

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-632 DK upozorňuje Kysucký Lieskovec dospelí na neuhradenie MZF za mesiac október 2014 v dodatočne stanovenom termíne a skutočnosť, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratia MFS, bude DK povinná postupovať v zmysle D-627 podľa DP 64-7 s uplatnením príslušného DO (družstvu za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-633 Na základe schváleného odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Kysucký Lieskovec a Sásová dospelí pokuta po 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-2 a 64-6 za neuhradenie MZF za mesiac november 2014 v stanovenom termíne. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu úhrady nedoplatkov do 17.3.15, pod následkom ďalších DO podľa DP 64-7 v spojení s DP 2-2 (ďalšia pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov atď.). FK do stanového termínu predložia na sekretariát SsFZ doklad o úhrade nedoplatku.

D-634 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Matej Kubaščík 1299912 Radoľa zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Maroš Magoč 1197366 Belá-Dulice na 2 SP do 30.6.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Jaroslav Páleš 1155743 Belá-Dulice na 1 SP do 30.6.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Finta 1197664 Lipovec na 1 SP do 30.6.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Miroslav Chaban 1113585 Priechod na 2 SP do 30.6.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Rovňaník 1292837 Zborov nad Bystricou zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)   Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

 1. Doteraz aktualizované ospravedlnenia R pre JČ:  Pleva – SO do 13:00 podľa rozpisu, Vozár - SO, Kelemen - SO, Fábry – PD a SO,  Botka PD, Dibdiak PD a SO, Badura – podľa rozpisu, Fáber SO do 12:00, Švec podľa rozpisu, Dobrocký PD, Žubor PD, Hraško – PD, Slašťan PD, Krahulec PD, Frontová SO do 12:00, Stankovianska podľa rozpisu, Baka ZS SO, Močiliak PD, Martvoň PD a SO, Lepieš PD, Šupej PD, Čuboň T. celá JČ, Gajdošík predbežne do 31.3., Čičmanec 21.3., 28.3., Námešný celá JČ, Mészáros celá JČ, Ondruš PD, Weiss celá JČ, Pšenák SO, Hreus PD a SO, Hucák 21.3., Širanec PO,UT, STR , Pilšáková 14.3.-29.3.,14.9.-2.10., Bátory M. PD, Kancko celá JČ, Juríčka 18.4., Rendla PD, SO do 12:00, 11.4.-12.4., Medveď 7.3., Laššák celá JČ, Spišák PD a SO, Botka 21.3., 28.3., Širanec 21.3., Turňa 25.4., Krahulec 29.3., Ploštica 20.3.-21.3., Bútora 15.3., Madera PD a 21.3., Hraško 14.3., Jodas 22.3. a 29.3. do 12:00, Vojtek 21.3., Chudý 21.3., Polomský 20.3.-21.3., Jodas 2.4., 11.4.od 15:30, 12.4. do 12:00, Markovič 28.3., Kalmár P.- NE celá JČ okrem 17.5., Perexta 7.3.- 22.3., Capek 22.3.,Kubačka celá JČ, Budáč ml. 20.3.-21.3., Krajčí M. – PD a 4.4.,Ploštica 23.3.-2.4., Chmúrny PN do odvolania, Kolofík 21.3. a 25.4., Rogoň 21.3., Ondruš 20.3.-22.3., Duraj 8.3.-20.3., Belán O. 9.5.-10.5., Horák 21.3.-29.3., Kmetík celá JČ,  Ďuriník PD, Janíček 25.3.-29.3., Melicher 21.3.-30.3., Hraško 29.3., Dibdiak 22.3.a 19.4., Remeň 4.4.-5.4., Tokár 4.4.-5.4., Ježík 21.3., Havran 28.3., Hrtús PD a 28.3.-29.3., Belán I. PD a 9.5.-10.5., Majerčík 29.3. popoludní, 12.4.popoludní, Rojček PD apríl, 29.5.,5.6.,12.6., Medveď 14.4., 18.4., Blichárová 3.4.-6.4., Šlapka 20.3.-21.3. Behančin SO a NE do 14:00, Markovič 5.4., Botka 4.4.-5.4., Parobek 3.4.-6.4., Slašťan 4.4.-6.4.,
 2. Zmena adresy: Milan Poljak  MikiPoljak@azet.sk, Miroslav Holas holasmiroslav@gmail.com,
 3. Žiadame KR ObFZ o: 

a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2015 najneskôr    do 8.4.2015,

b)  nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ najneskôr do 10.4.2015 spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený !

Uvedené zasielajte na sekretariát SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

5.   Ospravedlnenia DZ: Turňa PN od 5.3.do prihlásenia, Dobos 22.3., Bielák od 5.4. všetky nedele ,Rosiar 25.4.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

2. Upozorňujeme touto cestou zodpovedných funkcionárov FK (ISSF manažér), že podľa článku 5/3, platného Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, je povinný sa k elektronicky podanému transferu (materský klub) vyjadriť v lehote do 7 dní. V prípade, že sa do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer materský klub nevyjadrí, matrika takúto žiadosť schváli.

3. Žiadosti o transfer v SFZ je možné podávať do 30.3. a žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ do 15.3..

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ pozýva na záverečné skúšky školenia trénerov UEFA B licencie v utorok 10. marca 2015 o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica) nasledovných poslucháčov: Marián Adam, Martin Auxt, Ján Beliančin, Dušan Binder, Viktor Buzák, Peter Drahoš, Michal Fabián, Róbert Henžel, Róbert Chládek, Bartolomej Majerník, Gabriel Majoroš, Jaroslav Mravec, Mário Pečalka, Martin Poliačik, Juraj Obuch, Jaroslav Šidlo, Igor Šottník, Matúš Štulajter, Roman Toka, Peter Krištín, Erik Petrák, Nichal Purdek.

2.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradné termíny záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie budú v utorok 07. apríla 2015  a v utorok 05.mája 2015 vždy o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Zmena v RS SsFZ 2014/2015, časť Adresár FK – V. liga sk. AŠK Čierne: predseda ŠK Jozef Čarnecký nové číslo MT: 0915 984 808, V. liga sk. DTJ Vinohrad Čebovce od 15.2.2015 predseda TJ Emil Ferko, tajomník (manager) Jozef György MT: 0907 386 950, e-mail: jozefgyorgy@atlas.sk, adresa TJ: Szedera Fabiana 245/135,

991 25  Čebovce.

2. Z dôvodu neuhradenia MZF za mesiac február 2015 eviduje ako neplatičov ISSF FK V. Krtíš a Hajnáčka. Doklad o úhrade zašlú uvedené FK na sekretariát SsFZ (e-mailom) do16.3.2015. Následne odstupujeme na DK.

3. Na stránke SFZ je zverejnený návrh novelizovaného Súťažného poriadku SFZ. Pripomienky k návrhu je možné zasielať 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, to znamená od 9. do 27. marca 2015 a to buď prostredníctvom emailovej adresy sutaznyporiadok@futbalsfz.sk alebo písomne na adresu: SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava s označením na obálke "Súťažný poriadok futbalu".