Spravodajca č. 25/2014-15                                                             12. 12. 2014

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

2.    Vyhodnotenie súťaží dospelých a štatistické údaje za jesennú časť 2014/2015 sú k nahliadnutiu na web stránke SsFZ – Komisie – ŠTK – Materiály.

3.    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína 22. marca 2015.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do18.3.2015, Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 a nie je potrebné o ne žiadať.

1.   KM oznamuje:

a)   Schvaľujeme všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev žiakov a dorastu v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015,

b)   Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína nasledovne: dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

c)   Berie na vedomie list písaný rodičmi ŠK Čierne – žiaci. Upozorňuje však na skutočnosť, že odborné komisie SsFZ sa zaoberajú výhradne podnetom (vyjadrením), ktoré zašle štatutár klubu, prípadne ním poverená osoba.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-631 Na návrh TMK SsFZ FK Lučenec dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nepredloženie návrhu hráčov súťaže III. liga dospelí do Jedenástky roka 2014.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Štatút komisie rozhodcov SsFZ", tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/15 a tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“.

2.    Zimný seminár rozhodcov III. ligy a programu TALENT sa uskutoční v Hoteli Termál vo Vyhniach v termíne 23. - 25. januára 2015.

3.    Zimný seminár všetkých DZ pôsobiacich v rámci SsFZ sa uskutoční v Hoteli Pelikán v Lučenci v termíne 30. - 31. januára 2015.

4.    Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy JUH sa uskutoční v Hoteli Jantár v Dudinciach v termíne 6. – 7. februára 2015.

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

5.    V najbližších dňoch bude v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený študijný materiál k zimným seminárom.

6.    Upozorňujeme R a DZ na povinnosť aktualizácie prípadných dlhodobých ospravedlnení (SO, NE, celá jarná časť a pod.) pre jarnú časť SR 2014/2015 s uvedením konkrétnych dôvodov (pracovné, študijné, zdravotné, iné – konkretizovať) formou:

-      Ospravedlnenie na SO (alebo NE) – platí aj v JČ

-      Ospravedlnenie na SO (alebo NE) – ruším (alebo uplatňujem) pre JČ

-      Ospravedlňujem sa na celú JČ

-      Ospravedlňujem sa na časový úsek od – do

najneskôr do 15.01.2015 na odresy: R (všetci) ludovit.perasin@gmail.com, R (III.a IV.L.) – tomcik@tomirtech.sk, DZ (všetci) – viliam.vais@gmail.com.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )

Kvalifikácia na halové majstrovstvá Slovenska žiačok – U16:

Halové majstrovstvá Slovenska sa budú konať opäť v Púchove a to 6-7.2.2015. Pretože zo Stredného Slovenska budú môcť nastúpiť podľa SFZ len 3 tímy, 17.1.2015 prebehne kvalifikácia prihlásených tímov v Ružomberku. Kto sa kvalifikácie nezúčastní, nemôže ísť na halové MS. Družstvo musíte prihlásiť do 17.12.2014!

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. Slávnostné vyhlásenie XX. ročníka ankety 11-tka SsFZ za rok 2014 sa uskutoční v piatok 9.1.2015 o 18,00 hod. v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Následne v priestoroch predsália divadla a Divadelnej reštaurácii pokračujú ocenení hráči a pozvaní hostia na  XI. Plese SsFZ.