Spravodajca č. 1/2014-15                                                                  30. 6. 2014

 

 

Upozorňujeme funkcionárov FK, že na základe rozhodnutia VV SsFZ, nebude Rozpis súťaží SsFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na web. stránke SsFZ tak, aby sa v celku, alebo po jednotlivých častiach (textová časť, prílohy, vyžrebovanie jednotlivých súťaží adresár FK, adresár R a DZ) dal vytlačiť.

Z dôvodu aktualizácie adresára FK (komunikácia medzi zväzom a FK ako aj medzi FK navzájom) žiadame FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ, aby nám najneskôr do konania aktívu (27.6.2014) zaslali - doručili vyplnenú „návratku“, ktorú nájdete na stránke v časti KOMISIE – ŠTK – materiály.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Sezónne súpisky FK pre súťažný ročník 2014/2015 je každý manažér ISSF vo FK povinný nahrať do ISSF. FK ktoré majú viac ako jedno družstvo (B, C) zašlú vyplnenú, podpísanú a vytlačenú sezónnu súpisku na SsFZ v termíne do 25. 7.2014. Uzatváranie súpisiek v ISSF zo strany ŠTK bude dňa 31.7.2014. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS SsFZ predložia FK na prvých MFS; tieto skontrolujú DZ a rozhodcovia na stretnutí a zistenia uvedú v správe DS resp. v zápise o stretnutí.

2.    Pridelené štartové čísla družstvám dospelých pre súťažný ročník 2014/2015:

III.liga

1. ŠK Javorník Makov 2. Liptovský Hrádok 3. FK 34 Brusno – Ondrej 4. TJ ŠK Kremnička 5. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 6. TJ Baník Kalinovo 7. MŠK Fomat Martin 8. FK LAFC Lučenec 9. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa juniori 10. MFK Žarnovica 11. FO Kinex Bytča 12. MFK Nová Baňa 13. MŠK Námestovo 14. OFK Teplička nad Váhom 15 Čadca 16. FK Rakytovce

IV. liga S

1. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 2. TJ Tatran Oravské Veselé 3. TJ Tatran Bytčica  4. ŠK Tvrdošín 5. TJ Stráža 6. FK Slovan Trstená 7. ŠK Závažná Poruba 8. Attack Vrútky 9. OŠK Baník Stráňavy 10. FK REaMOS Kysucký Lieskovec 11. OŠK Rosina 12.. TJ Družstevník Belá – Dulice 13. MŠK Kysucké Nové Mesto 14.TJ Máj Ružomberok - Černová

IV. liga J

1.  TJ Sklotatran Poltár 2. MFK Revúca 3. FK CSM Tisovec 4. FC Slovan Divín 5. TJ Jednota Málinec 6. Jupie Podlavice Badín A 7. ŠK Vinica 8. FTC Fiľakovo 9. MFK Detva 10. MFK Spartak Hriňová 11. FK Slovenské Ďarmoty 12. MFK Lokomotíva Zvolen 13. ŽP Šport Podbrezová B 14. TJ Prameň Kováčová

V. liga A

1. FK Terchová 2. FK Predmier 3. TJ Jednota Bánova 4. FK Strečno 5. OFK Kotešová 6. ŠK Čierne 7. FK Slávia Staškov 8. FK Rajec 9. ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 10. ŠK Rudina 11. TJ Slovan Skalité 12. ŠK Belá 13. ŠK Štiavnik 14. FK Polom Raková

V. liga B

1. TJ Idop Lipovec 2. ŠK Olympia Bobrov 3. ŠK Agro Baník Dúbrava 4. OŠK Bešeňová 5. OŠK Bešeňová 6. Oravan Oravská Jasenica 7. MŠK Fomat Martin B 8. ŠK Turčianska Štiavnička 9. OŠK Švošov 10. ŠK Demänová 11. FK Nižná 12. FC TVS Kláštor pod Znievom 13. FK FC 34 LM – Palúdzka 14. ŠK Dynamo Diviaky

V. liga C

1. TJ Baník Štiavnické Bane 2. Sokol Repište 3. ŠK Hrochoť 4. TJ Sokol Medzibrod 5. TJ Tatran VLM Pliešovce 6. ŠK Sásová 7. OŠK Lieskovec 8. FK 09 Bacúch 9. ŠK Partizán Čierny Balog 10. OFK Slovenská Ľupča 11. ŠK Voznica 12. OFK 1950 Priechod 13. FK Šalková 14. Jupie Podlavice Badín B

V. liga D

1. 1.FK Buzitka 2. FK Mesta Tornaľa 3. FC 98 Hajnáčka 4. FC Baník Veľký Krtíš 5. FK Jesenské 6. OFK Olováry 7. OŠK Radzovce 8. TJ Družstevník Mýtna 9. TJ Vinohrad Čebovce 10. TJ Prameň Dolná Strehová 11. ObFZ VK 12. FK Iskra Hnúšťa 13. TJ Družstevník Sklabiná 14. CŠK Cinobaňa

Kompletné vylosovanie súťaží dospelých nájdete v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ, po zvolení príslušnej súťaže kliknutím na ikonu celá súťaž.

3.      Z dôvodu, že sa pri fakturácii nákladov prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry objavili vážne nedostatky vo fakturačných údajoch FK, žiadame FK, ktorých družstvá dospelých budú štartovať v ročníku 2014/2015 v súťažiach riadených SsFZ o zaslanie nasledovných kópií dokladov (príloha k prihláške do súťaží):

-       výpis z obchodného registra (a.s., obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, s.r.o), prípadne

     výpis zo živnostenského registra, registra občianskych združení,

-       potvrdenie o pridelení IČO Štatistickým úradom SR,

-       osvedčenie o registrácii daňového identifikačného čísla (DIČ),

-       osvedčenie o registrácii pre DPH (len v prípade, že FK je platcom DPH).

V prípade, že za FK uhrádza fakturované čiastky iný subjekt (napríklad obec, sponzor a pod.) a tak sú nastavené aj fakturačné údaje, predloží FK:

-       písomný súhlas tohto subjektu s fakturáciou (napr. obec, sponzor a pod.), ako aj všetky kópie jeho dokladov o fakturačných údajoch (IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).

Uvedené kópie dokladov priložte k prihláške do súťaží, prípadne doručte na SsFZ najneskôr do konania Aktívu ŠTK a KM (27.6.2014).

Zároveň upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať. Žiadame touto cestou aj sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali FK, ktoré postupujú do súťaží riadených SsFZ.

4.    Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €).

5.    Nového modelu Slovenského pohára – Slovnaft Cup 2014/2015 sa za SsFZ zúčastnia všetky družstvá zaradené v budúcom ročníku do - III. ligy, IV. ligy Sever a IV. ligy Juh (42 družstiev - okrem ZH/DŽ B a Podbrezová B). Predpokladaný termín 1.kola je 6.8.2014. SFZ stanovil termíny: 2.kolo – 13.8.2014, 3.kolo – 9.9.2014, 4.kolo – 14.10.2014, osemfinále – 11.11.2014. Informácie k Slovnaft Capu sú zverejnené na web stránke SsFZ-Komisie-ŠTK-Materiály.

6.      Súťažný ročník 2014/2015 sa začína 3. augusta 2014 s UHČ o 16,30 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Pripomíname FK mládeže, že štart všetkých hráčov ( teda aj žiakov ) kategórií mládeže bude v novom súťažnom ročníku 2014/2015 od 2.8.2014 možný len na tzv. plastový registračný preukaz. Odporúčame FK, ktoré ešte nepožiadali o vydanie plastových RP žiakov, aby tak urobili ihneď z dôvodu dovoleniek a nadmerného náporu  a zaťaženia matričného miesta SFZ pred štartom nového súťažného ročníka. 

 

1.   KM oznamuje  štart  súťaží jednotlivých kategórií mládeže na základe termínovej listiny 2014/2015 nasledovne:

Súťaže dorastu :  všetky súťaže 2.8. – 3.8. 2014   1. kolom

Súťaže žiakov   :  II. liga U15,13 – 9.8. – 10.8.2014   2. kolom

                             III. liga U15,U13 sk. A,C -  9.8. – 10.8.2014   2. kolom

                             III. liga U15,U13 sk. B -  16.8. – 17.8.2014  1. kolom     

2.   KM žiada všetky FK mládeže, aby vyplnili obratom, najneskôr  do 7. 7. 2014 dotazník týkajúci sa e-mailových adries a kontaktov zástupcov mládežníckych družstiev FK / môžete zadať aj viac adries  / na: https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform.

Včasným vyplnením dotazníka si FK zabezpečia užitočnú a včasnú informovanosť pred štartom nového súťažného ročníka.

3.   KM oznamuje, že z dôvodu zjednotenia pravidiel v rámci SR pre družstvá U13, odohrajú U13 svoje stretnutia od súťažného ročníka 2014/2015 na šírku futbalovej HP. Úplný dokument pre pravidlá  súťaže U13 nájdete na stránke SsFZ B. Bystrica – Komisie - KM – Materiály. Dokument bude FK zaslaný aj e-mailom po aktualizácii adries a  bude tiež uverejnený v RS 2014-2015.

4.   KM oznamuje, že súpisky družstiev mládeže je potrebné nahrať do ISSF a následne opatrené pečiatkou a podpismi FK  zaslať v termíne do 31.7.2014 / štvrtok / na  adresu SsFZ – KM. Komisia akceptuje aj skenované súpisky opatrené pečiatkou a podpismi FK zaslané na adresu mladezssfz@gmail.com do uvedeného termínu. Súpisky evidujú v ISSF a zasielajú iba FK, v ktorým v danej  kategórii / U19, U17, U15, U13 /  štartuje viac, ako jedno družstvo. Ostatné FK, ktoré majú v príslušnej kategórii len jedno družstvo (aj dvojičkové) vyhotovia len sezónnu súpisku v ISSF a nie je potrebné ju zasielať na SsFZ. 

5.   KM pripomína, že svoje otázky, podnety, názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ : mladezssfz@gmail.com.

1. Pridelené štartové čísla družstvám mládeže pre súťažný ročník 2014/2015:

II.liga U19, U17

1. Námestovo, 2. R. Sobota, 3. Bytča, 4. N. Baňa, 5. Zvolen, 6. K. N. Mesto, 7. Rakytovce, 8. Vrútky, 9. V. Krtíš, 10. Lučenec, 11. L. Mikuláš, 12, Pohronie ZH, 13. Bánová, 14. Jupie Podlavice Badín, 15. Čadca, 16. Martin.

IV. liga dorast sk. SEVER

1. L. Hrádok, 2. Predmier, 3. Sučany, 4. Tvrdošín, 5. O. Jasenica, 6. Zákamenné, 7. Staškov, 8. Turzovka, 9. Stráňavy,10. Istebné, 11. Rosina, 12. Krásno n. K., 13. Čierne, 14. Teplička n. V.

IV. liga dorast sk. JUH

1.  Bacúch, 2. T. Č. Balog, 3. Sliač, 4. Krupina, 5. Jesenské, 6. Očová, 7. H. Nemce, 8. Fiľakovo, 9. Detva, 10. Žarnovica, 11. Tisovec, 12. Braväcovo, 13. Poltár, 14. Tornaľa.

V. liga dorast sk. A

1. Terchová, 2. Zborov n. B., Varín, 4. Strečno, 5. Štiavnik, 6. Skalité, 7. Podvysoká, 8. Rajec, 9. S. Bystrica, 10. K. Lieskovec, 11. Oščadnica, 12. Belá, 13. Radoľa, 14. Krasňany.

V. liga dorast sk. B

1. Liesek, 2. O. Veselé, 3. Kvačany, 4. Chlebnice, 5. Likavka, 6. Trstená, 7. Rabča, 8. Lisková, 9. D. Kubín, 10. O. Polhora, 11. Ludrová, 12. Vavrečka, 13. Z. Poruba, 14. Černová.

V. liga dorast sk. C

1. Kremnica, 2. Selce, 3. Vígľaš-Pstruša, 4. Medzibrod, 5. Pliešovce, 6. D. Niva, 7. Kováčová, 8. Hliník n. Hr., 9. Kriváň, 10. S. Ľupča, 11. Kremnička, 12. Lovčica-Trubín, 13. Šalková, 14. Bzovík.

V. liga dorast sk. D

1. Halič, 2. Balog n. I., 3. Hajnáčka, 4. Vidiná, 5. Málinec, 6. Kalinovo, 7. Bušince, 8. Kokava n. R., 9. Nenince, 10. Látky, 11. Revúca, 12. Hnúšťa, 13. Tomášovce, 14. Heľpa.

II.liga U15, U13 sk. SEVER

1. Zákamenné, 2. K. N. Mesto A, 3. Bánová, 4. Istebné, 5. Belá, 6. Teplička n. V., 7. Čadca A, 8. Rajec, 9. O. Jasenica, 10. Bytča, 11. Tvrdošín, 12. Akadémia Juventus A, 13. D. Kubín, 14. Žilina C.

II. liga U15, U13 sk. JUH

1. Poltár, 2. Tornaľa, 3. R. Sobota, 4. Krupina, 5. Radzovce, 6. Hnúšťa, 7. Žarnovica, 8. Lučenec, 9. B. Štiavnica, 10. N. Baňa, 11. Pliešovce, 12. Detva, 13. Fiľakovo, 14. 1. FK Horehron - Závadka

III. liga U15, U13 sk. A

1.  Turzovka, 2. Zborov n. B., 3. Čierne, 4. Akadémia Juventus B, 5. Varín, 6. Oščadnica, 7. Čadca B, 8. S. Bystrica, 9. K. N. Mesto B, 10. Raková, 11. Radoľa, 12. Krásno n. K., 13. Skalité, 14. Turie.

III. liga U15, U13 sk. B

1. Lisková, 2. L. Hrádok, 3. O. Podzámok, 4. Liesek, 5. Zuberec, 6. Klin, 7. O. Lesná, 8. Vrútky, 9. Rabča, 10. Dlhá n. O., 11. Trstená.

III. liga U15, U13 sk. C

1. H. Nemce, 2. Voľný žreb, 3. Tisovec, 4. Sliač, 5. Kremnica, 6. Prestavlky, 7. Kováčová, 8. Brusno – Ondrej, 9. Č. Balog, 10. S. Ľupča, 11. Hliník n. H., 12. Hriňová, 13. Kalinovo, 14. Revúca.

Kompletné vylosovanie súťaží mládeže nájdete postupne v priebehu týždňa v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ, po zvolení príslušnej súťaže kliknutím na ikonu celá súťaž.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1246 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov na ustanovenie odseku 6 článku 37 DP, podľa ktorého je možné na základe písomnej žiadosti FK, resp. hráča podanej do 4.7.14 zmeniť hráčom uložené DO pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK na 1 MFZ uvedené pod D-1304 a u vybraných hráčov pod D-1242 na DO pokuta podľa ods. 30 kapitoly XIX. RS 2013/2014 vo výške 50 €.

D-1303 Na základe DP 17-13, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 31.7.14:

             Michal Hromádka R do 6.8.14,

             Juraj Labuda R do 6.8.14,

             Richard Uríček 1144978 Predmier do 14.8.14,

             Štefan Sluka 1135798 Predmier do 21.9.14,

             Igor Roštár R do 30.9.14,

             Dominik Romaňák vedúci družstva Breza do 10.10.14,

             Ján Segeč vedúci družstva Látky do 17.10.14,

             Mário Chlebničan tréner Látky do 17.10.14,

             Marian Kostelný HU Predmier do 14.11.14.

D-1305 Na základe dodatočne predloženého písomného vyjadrenia DK ruší DO D-1257 a odstupuje KR SsFZ na riešenie nesúlad informácií predložených DK v časti „Podnet PR“ a „Námietky kapitánov“ v správe DZ Stanislav Muráň zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Belá-Staškov.

D-1306 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (neuvedenie závažnej skutočnosti v elektronickom zápise o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Detva) R Ľuboš Kapusta a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 26.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1307 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Pliešovce-Hriňová) R Tomáš Dobrocký a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 26.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1308 DK podľa DP 37-6 a ods. 30 kap. XIX. RS 2013/2014 ruší DO D-1304 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 16.6.14 na 1 MFS u hráča Marek Balogh 1229933 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  B, uhradiť 10 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia.

D-1309 DK podľa DP 37-6 a ods. 30 kap. XIX. RS 2013/2014 ruší DO D-1304 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 16.6.14 na 1 MFS u hráča Ivan Tittel 1218674 Rosina, uhradiť 10 € v MZF a ukladá hráčovi nové DO pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia.

D-1310 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (porušenie ods. 3 písm. e) a f) kap. XIV. RS 2013/2014 zo stretnutia MR skupina Stred dospelí Teplička nad Váhom-Čadca) R Daniel Poláček a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1a. R podľa DP 43-2a dňom 26.6.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-1311 DK berie na vedomie podanie FK Látky zo dňa 24.6.14.

D-1312 Martin Selecký 1082495 Hrochoť  3 SN od 12.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1313 Peter Zátroch 1153617 Hrochoť 3 SN od 12.6.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1314 Ján Lapin 1154772 Detva DK 1 SN od 16.6.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1315 DK berie na vedomie nepredloženie písomných vyjadrení podľa D-1273 a 1293 a vo veci záznamu na zadnej strane zápisu o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Vinica-Detva nezačína disciplinárne konanie.

D-1316 Na návrh HK SsFZ Dávid Martin R DK menovaného v termíne do 1.7.14 opakovane žiada o písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1317 Na návrh HK SsFZ Štefan Mitúch R DK menovaného v termíne do 1.7.14 opakovane žiada o písomné vyjadrenie k nepredloženiu dokladu o úhrade poplatku za prerokovanie DO v stanovenom termíne podľa Spravodajcu č. 46/2013-14 a doklad o úhrade poplatku.

D-1318 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Čadca dospelí pokuta po 200 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvo FK, že v prípade uhradenia nedoplatku po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-1319 Na základe odporúčania VV SsFZ, na návrh sekretariátu SsFZ FK Blatnica SŽ, Rimavská Sobota SD, Dolný Kubín dorast 100€ + 5€ (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-8 za neuhradenie MZF za mesiac máj 2014 v dodatočne stanovenom termíne. DK dôrazne upozorňuje príslušné družstvá FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po termíne odohratí MFS, bude DK povinná postupovať podľa DP 64-8 s uplatnením príslušného trestu (družstvo za každé takto odohraté MFS bude udelené DO odobratie 3 bodov a po prípadnom odobratí 12 bodov bude družstvo vylúčené zo súťaže).

D-1320 Na návrh KR SsFZ Martin Juríčka R 1 týždeň nepodmienečne od 19.6.14 do 25.6.14, DP 63-1a a 64-1b, uhradiť 10 €.

D-1321 Na základe DP 17-13, DK prerušuje trest udelený na časové obdobie nasledovne od 31.7.14:

            Martin Juríčka do R 6.8.14.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Prerokované boli nasledovné podnety FK: Čadca (Teplička nad Váhom - Čadca) námietka nepreukázateľná.

2.    Letný seminár R a DZ SsFZ sa spoločne s fyzickými previerkami R uskutoční 27.7.2014 v Banskej Bystrici. Upozorňujeme, že FP absolvujú všetci R SsFZ, čo je v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ, ktoré budú zároveň s programom FP zverejnené na stránke SsFZ v najbližších dňoch. Účasť všetkých R a DZ je povinná a je podmienkou pre delegovanie na MFS v ročníku 2014/15. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť. Je nevyhnutné aby sa R a DZ zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení!

3.    Rozhodcovia, ktorí majú záujem absolvovať v rámci FP limit vyššej súťaže, prípadne limit PROGRAMU TALENT, majú povinnosť uvedenú skutočnosť nahlásiť na email: karol.polacek1@gmail.com do 13.7.2014. Oneskorené žiadosti nebudú akceptované.

4.    Ospravedlnenia R: Fáber - všetky soboty do 12:00, Šupej – všetky pracovné dni, Ďurkovič 28.7.-3.8.do 14:00, Kelemen – všetky soboty, Krahulec – všetky soboty a 1.-11.8.2014, Slašťan – všetky pracovné dni, Uhorskai 26.7.- 2.8. včítane LS, 16.8. popoludní a  20.8.-2.9., Madera – všetky pracovné dni, Botka – všetky pracovné dni, Lepieš – všetky pracovné dni, Medveď – soboty podľa upresnenia, Šimovič 27.7. – FP,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

1.        TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch  19. – 20. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 15. júla 2014.

 

Komisia ženského futbalu (Ladislav Németh)

Na základe prihlášok oznamuje, že do jednotlivých skupín Regionálnej ligy žiačok sk. STRED zaradila pre súťažný ročník 2014/2015 družstvá nasledovne:

Skupina A:

ŠKF VIX Žilina, FK Čadca, FK REaMOS K. Lieskovec, MŠK Fomat Martin a OŠK Bziny.

Skupina B:

MFK Ružomberok, ŠK Selce, FK Pohronie Žiar nad Hronom - D. Ždaňa, MFK Tatran L. Mikuláš a ŽP Šport Podbrezová.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).